НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

12.12.1921г.


София, 12. XII. 1921 г.


Любезна Е. И.
      Получих писмото ви. От миналото човек да вади поука. Всеки от вас да възлюби Мъдростта, Истината, Правдата, Добродетелта. Това е смисълът на живота. Слушайте Словото, което сега ви се придава. Онова, което ви кажа да сторите, не се колебайте. Моята дума на две няма да стане. Което ви казвам, това е самата Истина. Вий ще проверите от опит. Един е Господ в света, Един е Отец, Който говори. Аз сега говоря за Бога на Любовта. Слушайте и вършете Неговото Слово. Изпращам ви четири беседи: „Братя и сестри на Христа", „Плачът", „Те ще просветнат", „Синът Божий". Четете ги последователно по единй на всяка седмица. И след прочитането сестрите и братята, които искат, може да си ги прочитат и преписват.   Това са Моите писма към вас.

 

Поздрав на всички.

  (Свещеният подпис) София, 10. II. 1922 г.

  Л. К.

  Мъчно се просвещават умовете на хората и трудно се обновяват сърцата. В основата человек трудно се разделя със своите стари навици.

  С.Б.Л.

  (Свещеният подпис)
Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.)


1921_10_19 Братя и сестри на Христа

1921_11_16 Плачът

1921_10_23 Тогаз те ще просветнат!

1921_10_30 Синът Божи, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ