НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Влияние на материята / Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Влияние на материята

Най-често използвани думи в беседата: има, мисли, може, човек, аз, казва, иска, съм, себе, материя, свят, твърдата, всички, ръка, живот, хора, сега, мисъл ,

Общ Окултен клас , София, 14 Юни 1933г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Размишление.

Тема за следния път: „Опаките действия на волята.“

Материята, в различните си състояния – твърда, течна, въздухообразна и светлинна, оказва известно влияние върху мисълта. И мисълта, от своя страна, оказва влияние върху човека. Едни мисли идат от земята, а други – от слънцето. И планетите оказват влияние върху човека. Между четирите вида материя – твърда, течна, въздухообразна и светлинна – има известно отношение, известна хармония. Ако се наруши хармонията в човека, както и във външния свят, стават нежелателни явления. В природата настава суша, а животът в обществата дохожда до своя краен материализъм. Казваме, че твърдата материя е взела надмощие. Когато преодолява влиянието на течната материя, хората се предават на удоволствия, на чувствен живот. Когато преобладава въздухообразната материя, мисълта в човека взима надмощие. Едва сега, светлината започва да влияе върху човека, главно върху неговата мисъл. В бъдеще ще дойде влиянието на петото състояние на материята. Тогава ще дойде шестата раса на земята. До това време главите ви трябва да узреят. Косите ви ще побелеят и почернеят десет пъти, докато бъдете готови за шестата раса. Това показва, през какви страдания ще минете. Днес всеки иска да живее охолно, да бъде свободен, да бъде господар на себе си, никой да не му заповядва. Това желание е естествено, обаче, ще знаете, че свободата не принадлежи само на един човек; животът не принадлежи само на един човек. И мисълта също не принадлежи на едного. Животът, свободата и мисълта са достояние на всички хора, на всички живи същества.

И тъй, изучавайте мислите, да знаете, кои от тях произтичат от твърдата материя, кои от течната, въздухообразната и кои от светлинната. Мислите, които идат от твърдата материя, не са вредни, обаче, те произвеждат втвърдяване на някои органи, както някои чувства пък внасят мекота. На човешката глава има известни центрове, свързани с чувствата. Например, отзад на главата има център, свързан с личните чувства на човека; в горната част на главата има център, свързан с твърдостта на човека. Този център е в моралната област на главата. Трябва да знаете, как да се отнасяте с човека, у когото този център е силно развит. Ако е дете, то първо ще се откаже да ходи на училище. Защо не иска, и то не знае, но проявява твърдост. Родителите трябва да знаят, как да постъпят с него, за да го накарат да ходи на училище. То прилича на богат човек, който разчита на богатството си, затова не иска да работи. Той има слуги и на тях разчита. Какво ще прави, ако няма слуги? Богатият казва: Богат съм, имам право да си поживея. И слугата, макар и беден, казва същото. Това са неправилни отношения между богати и бедни, поради което се създава недоволство между хората. Богатият казва на бедния: Аз съм господар на твърдата и течната материя. Ти трябва да ми служиш.

Запитаха ме един ден, каква е разликата между Учител и космическия Учител. Това е все едно да питате, каква е разликата между Христа и Исуса. Има известна разлика, но вие сами трябва да я намерите. Това е все едно, да дойде един физиогномист и да ви преподава своята наука. Физиогномистът ще ви говори за линиите на лицето, а хиромантикът – за линиите на ръцете, за квадратите и кръстовете по тях. Колкото и да ви говорят, вие трябва да изучавате тези неща в живота. Казва ви се, че някои мисли и чувства не са ваши, дошли са отвън някъде, но можете ли да ги различите от вашите? Обаче, великият Учител ги различава. Достатъчно е да ви види, за да познае веднага, кои мисли и желания са ваши и кои – чужди. Той има ясна представа за всяка своя мисъл и за всяко желание. Обаче, Той оставя човека свободен, да се проявява, както знае. – Защо го оставя свободен? – За да се учи сам от себе си. Само така човек дохожда до вътрешно различаване на своите мисли. Така той ще познае, кои мисли отговарят на неговите, и кои не са в хармония с тях.

Казваш: Не искам да ми се говори, да не се объркам. Не искаш да ти говорят, но ти говориш на другите. Не мислиш ли, че и ти можеш да ги объркаш? Има мисли, които изсушават човека. Пазете се от тях. И ръцете на някои хора изсъхват. Това не е добро. Крайното изсъхване на ръцете води към смъртта. Това показва отсъствие на жизнена енергия, на влага в организма. Една сестра казва, че космическият Учител й говорил. Гледам, ръцете й сухи. Никакъв космически Учител не й говори. Един брат казва, че живее в съгласие с великите, с новите идеи. И неговите ръце са сухи. И той се заблуждава. Той не подозира, че още на другия ден от астралния свят ще го обесят. Знаете ли, как съществата от астралния свят могат да обесят човека?

Един търговец, непознат на мене, ми пише писмо, в което иска да му дам 20 хиляди лева. Бил в затвор за някакъв дълг. Праща ми и личната си карта, да видя, че е честен човек. Гледам чертите на лицето му – краен материалист. Живее само за пари и за материалното. Прочетох писмото, но не му отговорих. След няколко дни получих друго писмо от болница. Пише, че бил болен и се сърди, че не съм отговорил на писмото му. Всъщност, аз пак му помогнах. Вместо да лежи в затвора, изпратих го в болницата. Той се поддал на влиянието на астрални същества, объркал една каша, задлъжнял и сега иска да го спасявам. Аз не се бъркам в кашите на хората. Не познавам този човек, не познавам работите му. Нищо не ме е питал, а иска от мене помощ.

Често и вие изпадате под влиянието на астрални същества. Дойдат при вас и започват да ви увещават да си купите земя, волове, да забогатеете, докато едиш ден ви турят в затвора. После ще търсите, кой да ви спасява. Като знаете това, бъдете внимателни, да не се свързвате с такива същества. Това е влиянието на твърдата материя върху човека. Когато твърдите мисли преодоляват, лицето на човека почернява. Някога лицето придобива неестествена червенина. В някои случаи, лицето пожълтява; това показва, че черният дроб не функционира правилно. Както не можете да се освободите от влиянието на твърдата, течната, въздухообразната и светлинната материя, така не можете да се освободите и от влиянието на астралните същества. Важно е да ги разбирате и да знаете, как да се справяте с тях. Каквото и да правите, ще минете през бури и урагани, но разумният ще впрегне тези енергии в работа. Астралните същества ще поставят бентове на пътя, но и с тях трябва да се справите. Ще се научите да различавате Божествените мисли от човешките. Божественото внася мекота в човека. То влияе благотворно върху него.

Едно се иска от човека – устойчивост. Така той може да постигне своите желания. Има закон, чрез който, каквото пожелаеш, става, но трябва да бъдеш готов да носиш и последствията. Този е законът на Opulence. Ще приведа един пример. Това се случило в Америка. Един човек се нуждаел от 10,000 долара. Той държал тази мисъл постоянно в ума си. Всеки ден очаквал да дойдат отнякъде тези пари. Определил ден и час, когато трябвало да получи парите. Дошъл определеният ден и час, но парите не получил. Крайно ядосан и разгневен на невидимите същества, че не изпълнили желанието му, той си купил билет и заминал за едно малко градче до Чикаго. Явила се голяма буря, ураган. Както се движел из града, от една съборена къща паднала голяма греда и счупила крака му. Той паднал в безсъзнание. Като се събудил, видял, че е в болница. На възглавницата, до главата му имало един чек от 10,000 долара. Желанието му се изпълнило, но кракът пострадал. Със своето жестокосърдечие, той използвал неправилно закона.

Мнозина прилагат закона на Opulence в умствения си живот. Отива някой на събрание, слуша, какво се говори и прави известно предложение. Той иска на всяка цена да се приеме предложението му. Добре е това, но само ако то е Божествено. Преди всичко, на първо място е Бог, Създателят на цялата вселена. След Него идат възвишените същества, светиите, гениалните, добрите, талантливите хора. На последно място са обикновените хора. Някога може да се вземе под внимание и тяхното мнение. Как може да се даде първо място на човека с твърди мисли, с жестокост и сухота в себе си? – Учен човек съм. – Може да си учен, но твърдите мисли преодоляват в тебе. Те внасят недоволство и неразположение. След това търсиш вината във външните хора. Външните хора са условия. Истинската причина се крие в твърдите мисли. Докато си недоволен, каквито услуги да ти правят хората, все ще намериш нещо криво в тях. Ти изпадаш в положението на онзи българин, който постоянно биел жена си: все намирал причина да я бие. Един ден, като нямало за какво да я бие, той казал: Тази вечер искам да ми сложиш яденето вън, там ще се храня. Сложила яденето вън, но в него попаднали куришки от кокошките. Недоволен от нея, той попитал: Защо ми сложи яденето вън? – Ти сам пожела. И затова, той пак я набил.

Хората страдат от неразбиране на живота и от взаимно неразбиране. Те говорят на един и същ език, но пак не се разбират. Всички говорят за свободата, стремят се към нея, но не могат да я постигнат. Всички съзнават, че без свобода животът няма смисъл. Всеки иска да бъде млад и здрав. Това желание е естествено. Младостта е вътрешно качество. Ще бъдеш млад, само ако родителите ти са били млади. А те могат да бъдат млади, само ако желанията им са пълни с живот. Когато са те зачевали, те са мислели, по какъв начин да те пометнат. Може ли тогава да бъдеш млад? Твоите мисли и желания ще бъдат твърди като тези на родителите ти. И, каквато работа започнеш, ще я пометнеш, няма да я свършиш докрай. В края на краищата, казваш: Такава е моята съдба. – Майка ти, баща ти са определили твоята съдба. Днес от тебе се искат гигантски усилия, да измениш своята съдба. Ако приемеш Божествените мисли като основа на своя живот, тогава ще се освободиш от лошите, наследствени качества на своите родители, както и на своите деди и прадеди.

Пазете се от твърдите мисли, чувства и желания, които изкушават човека. По ръката си може да познаете, доколко сте свободни от влиянието на твърдата материя. Ако пипнеш ръката си и усетиш една вътрешна мекота и пластичност, ти си свободен от това влияние. Твоята ръка е магнетична, пълна с живот и енергия. Такава ръка излъчва нещо хубаво от себе си. Казваш: От работа ръката ми загрубяла. Има случаи, когато някой не работи, и ръката му е пак твърда, корава. Това показва, че Божественото не работи в него. Правилно е, ръката отгоре и отдолу да бъде мека, а не мекушава. Такава ръка е магнетична. В нея магнетизмът замества течните вещества. Когато преобладава електричеството в организма, то замества въздухообразните вещества. Изобщо, когато електричеството и магнетизмът в организма не текат правилно, човек боледува. Ако не можеш да се справиш с електрическите енергии в своя организъм, ти ставаш неврастеник и, ако не можеш да се справиш с тези енергии, започваш да мислиш за самоубийство. Това значи, фалиране в астралния свят. Ти се намираш в положението на търговец, който не може да се справя със своите дългове. Обаче, и самоубийството не те освобождава от отговорност. Не можеш да закриеш своята фирма, докато не изплатиш дълговете си. Праведният може да замине за другия свят, когато пожелае. Той нищо не дължи. Обаче, грешният може да замине за другия свят, след като изплати дълговете си. Да умреш като праведник, това е благословение; да умреш като грешник, това е нещастие. Праведникът е свободен, а грешникът е в затвор.

И тъй, докато не се справиш с твърдите, течните, въздухообразните и светлинните мисли, ти не можеш да бъдеш господар на себе си. Това значи да говориш истината на себе си. Как ще говориш истината на себе си? – Преял си, ще признаеш, че си преял. Не трябваше да ядеш толкова много. – Друг път няма да ям много. – Че яденето било хубаво, вкусно приготвено, не е важно, ти не трябваше да преяждаш. Ще хапнеш няколко хапки и ще благодариш. Ако преядеш, ще приличаш на онзи, който бил поканен от кума си на угощение. Кумът му казал: Хайде, хапни си за кумата, за мене, за девера, за децата. Той ял и пил за всички, докато заболял. Същият българин поил един ден магарето си и му казал: Хайде, пий за кума, за кумата, за мене. То отказвало да пие. Българинът си казал: Похвалявам магарето си. То задоволи жаждата си и за никого не искаше повече да пие. А пък аз ядох и пих, докато изгубих човешкото си достойнство. Казвам: Ако искаш да направиш нещо за твоя кум, плати му десетте хиляди лева, които той дължи. С това ще покажеш, че го обичаш.

Различавайте Божествените мисли от човешките. Един ден, като заминете за онзи свят, ще вземете със себе си само Божествените мисли. Човешките ще останат на земята. Божествените мисли носят в себе си онази алхимия, онова богатство, към което човек се стреми. Те крият онази тайна, онова изкуство да извличат жизнените сокове от всички мисли и желания. Ценното ще остане като капитал на човека, а непотребното ще се изхвърли навън. Така ще се подобри човешкият живот. Ако остане с непотребното, човек ще се намери в положението на фалирал търговец, изоставен сам, без никакви приятели. Ако това положение е тежко на земята, колко по-тежко е за невидимия свят! Движиш се натук-натам, но нито едно същество не ти обръща внимание. Ще носиш надписа на твоята фирма: какъв си бил, с какво си се занимавал, но, който го прочете, веднага се отдалечава от тебе. Такова е положението на скитащите духове, които бродят в пространството с хиляди години сами, изоставени от всички.

Един английски проповедник отишъл да проповядва в Африка. Един ден влязъл при него един старец, който му казал: Ще ти съобщя нещо, но да не се уплашиш. Ти ми изглеждаш благороден човек, на тебе разчитам. Аз съм английски епископ, живял преди повече от 200 години в Англия. Водих порочен живот. Един ден заминах за онзи свят. И ето, 200 години, откак се скитам тук. Искам ти да ми проповядваш Христовото учение, да повярвам в Него и да се обърна към Бога. Само така ще се спася. Проповедникът се съгласил и започнал да му проповядва. Но каква била изненадата му, когато стаята му всеки ден се пълнела с такива скиталци духове. Епископът ги водел със себе си, с желание и на тях да помогне. Най-после, проповедникът, по съветите на лекаря, трябвало да се върне в Англия, да възстанови своята нервна система. Тук той направил справка в книжата и по данните, посочени от епископа, разбрал, че преди 200 години, действително, живял такъв епископ в Англия.

И тъй, лошият живот се дължи на страничните чужди мисли и желания. Освободете се от всички външни влияния. Без да искат, хората стават проводници на влияния от нисши сфери на духовния свят. Ти си възбуден. Защо? – Боли те нещо, чуждо нещо е влязло в тебе. Например, боли те крак, ти си направиш компрес, но болката не минава. С компрес болестта не се лекува. Компресът е временно средство. Някои лекари препоръчват студени компреси, лед на болното място. Аз препоръчвам топли компреси, те са безопасни. Студените компреси са за пълнокръвни хора, а не за слаби, нервни. Студеният компрес в първо време отнема телесната топлина, а после става стопляне. Чрез тях лекарите смятат, че се отнема възпалението; всъщност, от студеното организмът губи повече енергия, отколкото печели. Топлото с топло се лекува.

Да се върнем към влиянието на материята. Твърдата материя, както течната, въздухообразната и светлинната материя си има свой специфичен произход. Нисшият, елементарният живот произлиза от твърдата материя. Всяка материя има специфични елементи в себе си, които могат да се извлекат чрез специфични методи, а именно – чрез вода, въздух и електричество. Например, милосърдието е елемент, които обогатява твърдата материя. Не може да влияете на твърдата материя, ако нямате милосърдие. Който няма милосърдие, е жесток. Сърцето му трябва да се смекчи, да усети топлина в него, под лъжичката. Достатъчно е да помислиш само за милосърдието, за да усетиш тази топлина в себе си. Милосърдието е духовна сила, която действа в хармония с всички други духовни сили в човека. Чрез него човек постепенно се освобождава от връзките на своето минало. Мнозина се заплашват едни други, че ще ги убият, ако не се откажат от убежденията си. Така постъпват всички апаши. Апашът изважда револвера от джоба си и те заплашва. Той иска пари. Ако не му дадеш, ще те убие. Какво трябва да направиш ти в случая? – Да проявиш милосърдие. Извади кесията си и му дай, колкото иска. Следователно, той търси пари, и ти трябва да му дадеш, колкото иска. Не му оказвай никаква съпротива. Казваш: Ако всеки човек който ме срещне, иска пари, къде ще му излезе краят? За онзи, който върви в Божествения път, в разумния живот, това са изключения.

Един апаш среща един окултист – човек, който познава законите на живота. Апашът му казва: Сега ще те простра на земята. Окултистът му отговаря: Скрий оръжието си в джоба, защото и аз не съм от слабите. Знай, че нищо няма да извадя от джоба си. Обаче, апашът започва да се бори с него, но ръката му остава във въздуха. Може и по друг начин да го обезсилиш: можеш да го вцепениш, да го простреш на земята. Достатъчно е да го погледнеш с твоя силен поглед, за да се смрази и да остане на мястото си. Това е подобно на урочасването. Българинът казва: Лоши очи има този човек. Това се дължи на отсъствие на магнетизъм. Значи, в организма се набрало излишно електричество. Някога електричеството е в такова голямо количество, че организмът мъчно се справя с него. То може да убие човека.

Една 21 годишна мома, американка, направили следния опит: Поставила ръката си върху едно голямо, дебело дърво, което едва могли да държат 10 – 12 души; дървото започнало да се върти свободно, като колело на воденица. След това стегнали добре дървото в менгеме и тя пак поставила ръката си върху него. И този път дървото се въртяло. Това се дължи на силите, които криела момата в себе си. Те действат даже на разстояние. Какво ще стане с човека, ако тази мома постави ръката си над него? Ще стане това, което става с престъпниците, през които прекарват силен електрически ток. И най-силният човек умира от този ток. Така убиват престъпниците в Америка.

Помнете: В човека има сили, с които трябва да се работи разумно. Който злоупотребява с тях, сам се наказва. В Школата влизат много ученици, които се ползват с голяма свобода. Аз съм човек на абсолютната свобода и никого не ограничавам, но трябва да бъдете разумни, за да се ползвате от свободата. Обаче, мнозина злоупотребяват с тази свобода. Някои влезе в Братството и след време го напуща. Казва: Напуснах вече Братството. – Ти се лъжеш. Не можеш да напуснеш мястото, на което не си бил. Ако влезеш в един дом, дето те приемат добре, и го окаляш, ти го напущаш като престъпник, но ще носиш последствията. Свободен си да влизаш и да излизаш, но ще носиш последствията за престъпленията си. Всеки е свободен да влезе в света, да работи и да придобива богатство, но за всичко ще му се държи сметка. Каквото и да правиш, вън от Божествения свят не можеш да излезеш. Там има закони, на които човек трябва да се подчинява. Свободен си да напуснеш Божествения свят и да влезеш във външния свят. Там ще се ожениш, ще имаш деца, но един ден и жена ти, и децата ти ще те напуснат. Какво си спечелил? Има смисъл да се ожениш, но жена ти и децата ти да те обичат. Ако не те обичат и те напуснат, какво си придобил? Ще работиш на чуждите хора като вол.

Казвате: Какво да правим ние, които не сме женени? – Няма нито един от вас, който да не е женен. Всички сте женени. Щом обичаш някого, ти си женен. Когато двама се обичат, хората почват да им влияят. Често те пречат на любовта им, развалят Божественото. Двама, които се обичат, оставете ги свободни, нека Божественото свободно да се проявява. Не туряйте никакъв закон, никакво правило. Оставете човека свободен и не се месете в Божественото. То всякога носи благословение. Хората, които се обичат по Бога, могат да бъдат полезни на другите. А тези, които не се обичат, в нищо не могат да бъдат полезни. Казваш: Ти не ме обичаш. – За да те обичам, трябва да ти дам нещо. Всеки, който има сила в себе си, разполага с голямо богатство. Къде е ценното сега във вас? Аз бих желал, това, което ви разказвам сега, да го приемете като роман, да не сте заинтересовани. Но това е лошо, че вие сте заинтересовани. Като говоря за любовта между двама, в ума ви веднага изпъква еди-кой си, или пък търсите, кои са тези двама. Незаинтересованият иска сам да провери нещата чрез опит.

Толстой проповядва, че трябва да се работи в света. Кога и как трябва да се работи? Той сам отиде да работи, но не можа да научи близките си, как да работят. Той не можа да убеди жена си да раздаде своето богатство. Толстой остави нещо недовършено, и той съзнаваше това. Късно разбра той, че не трябваше да се жени за тази графиня. Ако дойде пак на земята, Толстой няма да се жени. Той искаше да приложи Христовия закон, но жена му го подиграваше и го караше да остави това крайно учение. Той мислеше, че ще разреши този въпрос с нея, но не можа да го разреши. Ако сте оженени за една идея, която не е готова да се жертва за вас, за какво ви е тя?

Две млади сестри се разговарят, и аз чувам разговора им отдалече. Едната казва: Какво ще правим ние все сами ли ще ходим? Писанието казва: „Обичайте всички!“ Ти имаш право, като казваш да не бъдем сами. Ако не обичаш никого, ти си сам; ако обичаш, не си сам. Казваш, че обичаш, но не можеш да се разбереш напълно. В любовта не се търси мнението на другите. Не подпушвай сърцето, ума и волята си. Аз не съм за силните реакции. Някои казват, че трябва да се въздържат от любовта. Само онзи може да се въздържа, който разбира любовта във всичките й прояви – от нисшите до висшите. Едно от качествата на любовта е жертвата и всепрощаването. Който люби, всякога прощава. Някой те обиди и ти казваш: Няма нищо, прощавам ти. Това е прощаване само на думи. Отиваш си вкъщи и там изливаш всичкия си гняв върху жена си и децата си. Значи, не си простил. Да простиш по Божествено, подразбира да останеш тих и спокоен.

Ако искаш да покажеш силата си, покани този, който те е обидил, у дома си, и го нагости добре. Този е правилният метод за прощаване. В него няма обратни действия. Освен това, ще бъдеш готов да направиш някакъв подарък на домашните си. Кажеш ли, че прощаваш, а вътрешно се бунтуваш и желаеш злото, ти не си простил. Ако искаш да накажеш някого, накажи го с доброто. – Защо? – То преобразява човека. Силен е онзи, който прилага доброто в живота си. Да бъдеш силен само външно, по положение, това не е сила. Началникът нагрубява подведомствените си, а те – своите домашни. Те не са научили урока си. Има смисъл да те обиди някои, само ако можеш да извлечеш поука от обидата. Не можеш ли да постигнеш това, ти всякога ще бъдеш обиждан, изиграван и лъган. Така ще постъпват с тебе и видимите, и невидимите същества.

Какво разбрахте от това, което ви говорих? Аз можах само да размътя извора ви, но не и да го изчистя. Ако сами не можете да го изчистите, пак аз ще го изчистя. Засега, дайте път на Божествената мисъл, тя да работи във вас. Само Божественото е в сила да регулира нещата.

Т. м.

39. Лекция от Учителя, държана на 14 юни, 1933 г. София. – Изгрев.

Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината

Най-често използвани думи в беседата: има, мисли, може, човек, аз, казва, иска, съм, себе, материя, свят, твърдата, всички, ръка, живот, хора, сега, мисъл ,

Общ Окултен клас , София, 14 Юни 1933г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


5 часа сутринта

Добрата молитва

Тема: „Опаките действия на човешката воля“.

В мисълта имат влияние твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината. Тези влияния са външни. И вие може да сте под влиянието на мисли, които произтичат от земята. Може да се влияете от физически вещества. Това са сетивата на човека. Може да говорите за влиянието на планетите, на Венера, на Луната и т.н. После може да говорите за влиянието на въздухообразните вещества и най-после на светлината – висшето влияние. Между тези 4 категории има вътрешно съответствие, хармония. Когато тази хармония се наруши, се създава дисхармония. Когато се наруши хармонията, влиянието на твърдата почва, тогаз настава суша. Значи няма тогава достатъчно такива мисли. Но когато преодоляват влиянията на твърдите вещества, тогаз е крайният материализъм. Когато преодолява влиянието на течните вещества, тогаз имаме склонност към удоволствия. А пък, когато преодоляват въздухообразните влияния, тогава имаме новата мисъл. Това беше след средните векове. Тогава се развиваше човешката мисъл и едва сега започват влиянията на мисълта, които произтичат от светлината – четвъртото влияние. Когато дойде петото влияние в света, тогава може да очаквате, че шестата раса ще дойде на земята. Земята ще се преобрази.

Тези неща не трябва да се засягат много. Всички вие трябва да минете, да пострадате докрай. Главата ви трябва да побелее и да почернее 10 пъти, за да разберете нещата. Някой философи казват: „Всеки иска да господарува над другите.“ Всеки иска да бъде господар над себе си. Всеки иска да бъде свободен. Свободата не принадлежи само на един човек. Животът не принадлежи само на един човек. Мисълта не принадлежи само на един човек. Ако ти имаш една мисъл, то тя е достояние на много други същества.

Но има една специфична страна, която ако вие я знаете, ще може да помогнете на себе си. Не, че тези мисли, които произтичат от твърдата материя, са вредни. Те трябва да предизвикат едно сцепление вътре в организъма. Има някой органи от човешкото тяло, които съответствуват на известни чувства. Отзад на главата има един орган, който принадлежи на личните чувства. Твърдостта е едно качество на моралния, духовен свят и ако не знаеш как да я употребиш, причинява голяма вреда на човека. Запример едно дете не иска да отиде в училище, проявява твърдост. Казва: „Не искам да отида в училище.“ Един учен човек да не иска да отиде в първо отделение, това разбирам, той е твърд, но когато малкото дете се инати да отиде в първо отделение, на какво ще го отдадете това? Той е един философ, така го обясняват окултистите, който е имал знание, едно време имал знания на философ, но сега той е изчезнал. То прилича на един богат човек, който казва: „Не работя вече.“ Богатите са все останали на желанията, ето защо богатите не работят, защото в тях има преодоляюще влияние течните мисли, чувствата. На богатия трябва да му служи някой, но ако няма кой да му служи, тогаз? Богатият казва: „Нямам ли право да си поживея?“ Но онзи слуга и той има нужда да си поживее. Тогава ще се зароди едно неправилно отношение между богатия и сиромаха. Богатият казва: „Аз съм станал господар на твърдата и течна материя, ти трябва да ме слушаш. Ще ти дам едно учение.“

Разправя ми една сестра една своя философия какъв бил земният учител и какъв бил класическият учител. Сега философията е в това: Каква е разликата между Христа и Исуса? Никаква разлика няма. Те казват: „Какво казва космическият учител?“ Космическият учител няма нужда защо да ви говори, да отиде да вършите някаква работа заради Него. И между гадателите, физиогномистите, окултистите, навсякъде съм срещал едно заблуждение. Те казват: „Еди къде си, този човек имал квадрат на ръката си.“ Вие трябва разбирате в математиката как са поставени квадратите и кръстовете. Как са поставени? Има много книги писани по хиромантия, но са в заблуждение. Вие може да учите. Човек трябва да учи някой път лъжата, без да я приеме. Защото трябват сенки. Аз не искам да ви говоря, че съм заинтересован, но вие се самоизмамвате. Вие имате чужди мисли и мислите, че са ваши. Вие имате една особена чужда мисъл и мислите, че сте вие. Истинският човек е независим. Знаете ли в какво отношение? Всички негови мисли и желания едновременно лежат ясно пред него и той знае ясно всяка една мисъл и едно желание от де иде. По отношение мислите и желанията на другите хора, той ги оставя свободни.

Някой път, вие имате една мисъл, известни мисли, които нямат съответствие с вашите мисли, а някой път се хармонират с вашите. Някой казва: „Ти не ми говори, понеже ми обърка ума.“ Ти не искаш да ти говорят, понеже ти объркват ума, но ти говориш на другите. Че твоите идеи, като ги говориш на другите, ще объркат умовете на другите. Ако мислите произвеждат в човека сухота, аз гледам, че ръцете на мнозина са станали сухи. Малцина у вас има у които не е така. И ако така вървите, вие преждевременно ще измрете. Тези хора, които имат сухота, нямат в ръцете си никаква жизнена сила, нямат вода. Една сестра ми говори, че космическия учител й говори. Гледам, ръката й суха. Някой брат казва, че има нови идеи, обаче ръката му суха. Значи утре ще го обесят. Има бесилки в другия свят. Утре ще пошепне някой на някого, да те претрепят.

Ще ви кажа как стават астралните връзки. Миналата година обвиняват някого в фалимент, затварят го и му искат една гаранция от 20 хиляди лева. Написа ми той едно дълго писмо с какви ли не титли, че аз мога да го спася, да му стана гарантин. Изпраща си личната карта, да покаже, че е честен търговец. От де да му стана гарантин? Не му отговорих и той ми писа: „Аз съм в болницата, изпратих ви едно писмо и вие не ми услужихте, не ми изпратихте личната карта и аз ще се справя с вас, както намеря за добре.“ Разглеждам писмата си и намирам неговото писмо и личната карта вътре. Това е една уловка. Нито ме познава, нито го познавам, а иска 20 хиляди лева. И както е писал писмото, така не се пише писмо. Какво трябва да му отговоря? Той иска по мистичен начин. Аз съм услужил вече, той е излязъл от мъчнотиите, в които се е намирал в затвора. Сега не е в затвора, а в болницата. Виждам му портрета. Той е с широка брада, със скулесто лице, няма никакъв идеализъм. Той е краен материалист. За него светът е: „Вар пари, вар Хасан. Йок пари, йок Хасан.“[1]

Тези влияния са външни, те са посторонни. Влияния, които идват от твърдата материя. Това са влияния на същества, които са изостанали назад в миналото, те си имат свои лични интереси. И всякога вплитат човечеството в своите проекти. Тези духове, тези същества ще дойдат при тебе, ще те заобиколят и ще ти кажат: „Ти гледай да бъдеш богат, да имаш земя, волове.“ До една степен ще се нагласят с тебе, ще ти пратят слуги, ще те накарат да се отнасяш зле с тях, ще направят да се скарат с тебе. Ще им кажат, че ти не си добър господар и те ще те претрепят. За твоите мисли и желания, стават винаги големи престъпления и винаги настава една вътрешна борба. Искаш да направиш нещо, друго нещо има, което противодействува, понеже има и други влияния от твърдата материя. Когато твърдите мисли преодоляват, образува се черният цвят на лицето, като една свещ, която мъжделее. Когато преодолява вторият цвят, образува се една неестествена червенина. При третия цвят се образува една неестествена жълтина, тогава е нарушена функцията на черния дроб. При първия цвят се явява ревматизъм, гръбначни болки, свиване на някои от крайниците, болки в ръцете, главоболие. При втория случай на стомашни болести.

Някой от вас сте страхливи, вие ще се изпоплашите от това, което ви казвам. Вие не може да се освободите от тези влияния, както не може да се освободите от твърдата материя. Вие не може да се освободите от въздуха, светлината, водата, но може да ги употребите, може да ги урегулирате в себе си. Колко от тези твърди мисли трябва да имате в дадения случай? Може да имате и да ги употребите, те са потребни. Но щом имате вътрешен излишък от третата категория, ще се образува проветряне, буря, ураган. Вие ще мислите, че може да направите много. Ще дойде буря. После бурята ще престане. Умният човек е човек, който е впрегнал мислите си на работа. Когато една мисъл те впрегне на работа, то е хипноза. Една мисъл отвън може да те овладее. Така както някой може да те върже с въже или както някой може да ти тури преграда, някой бент. Така може да ти повлияе. И ако ти не познаваш източника, ти ще загубиш.

Сутрин като станете, вие може да разучавате Божествените мисли от другите. Божествените мисли, които проникват в Битието, се отличават с крайна мекота. И само Божествените мисли са в сила да влияят благотворно на всички други категории мисли. Само Божествените мисли, когато проникнат в човека, имат силата да урегулират човешкото естество. Вън от [Божественото], човешките мисли никой не може да ги урегулира, иначе ще има спорове. Има си методи да стане човек твърд, да е устойчив и каквото желае, той трябва да го постигне. Но това си има свои лоши последствия. И в окултният свят, ако не си умен, ще се изложиш на заблуждения. Някой школи проповядват, че има един закон в света и че каквото поискаш, ще стане. То става, но при условие. Обаче всякога ще понесеш своите последствия. Наричат го закона на Опуленс.[2]

Привеждал съм този пример. На един човек му трябват 10 хиляди долара. Той ги държи в ума си. Той казва: „10 хиляди долара трябва да дойдат.“ Той очаква да дойдат. И до определеното време, в което той ги очаква, те не идат. Той тогава се разгневява, взема си билет и отива на запад, в Чикаго. И си мисли, че Невидимият свят не изпълнява неговата мисъл. Влиза в едно малко градче, става голям ураган, блъска го една греда, счупва му крака, той пада в безсъзнание и като се събужда вижда един чек от 10 хиляди долара до себе си. Това желание за доларите се изпълнява, но ще отиде нещо. Този крак за 10 хиляди долара ще го продадеш. С вашето жестокосърдечие, ако изисквате нещата да станат.Та в едно общо събрание някой път всеки иска неговата мисъл да бъде приета. Ако трябва да мине една мисъл, най-първо трябва да бъде Божествената мисъл. Онзи, който има първото право, това е Бог, Който е създал всичко. После идват възвишените същества. А пък ние сме десетото колело в този порядък.

Когато идват твърдите мисли в човека, в него се явява едно крайно ожесточение. Сухота има. Ти си недоволен. Има хора богати, учени, в които твърдите мисли преодоляват. Те са постоянно недоволни. Някой път и вие сте недоволни, неразположени и търсите причината в някой други хора. Онези, другите хора са условия, а същинската причина е, че ти си влязъл във влиянието на тези твърди мисли. При туй недоволство, каквото и да ти направят, ти ще намериш един кусур. Тогава ти ще заприличаш на онзи българин, който попаднал под онези мисли. Имал той една жена и искал да намери причина да я бие и не могъл да намери. Един ден намислил и казал: „Ще ми сложиш вън от къщи, вечерно време яденето“, и вечерно време било сложено яденето вън. Но падали куришки от птиците и той казал: „Защо ми сложи тук масата?“ Тя казала: „Ти ми каза тук.“

Всички страдате от три категории мисли. [В] целият обществен строй и в хората съществува крайно разединение. Хората не се разбират, говорят на много езици. Те имат едно общо желание, една обща идея. Всички търсят свободата, защото свободата е смисъла на човешкия живот. Но как ще може да се добие тази свобода? И хиляди теории има и прилагат една теория, втора, трета и свободата не се добива. Ще я добиеш до известна степен. Казва: „Трябва да бъдеш млад и здрав.“ Така е, но младостта ще носиш със себе си. Ако майка ти не е била млада, баща ти не е бил млад, когато ти си се раждал, тогава ще бъдеш млад. Ако те са имали хармонични мисли, тогаз може да останеш млад. Но, ако майка ти е била със сухи желания и е желаела 10 пъти да те пометне, тогава каквато работа заловиш, ти искаш да я пометнеш. Същото е и по отношение на баща ти. Каквато работа започнеш все наполовина ще я изкарваш. Училище не свършиш, казваш: „Съдбата ми е такава.“ Майката и бащата са определили твоята съдба. Сега се изискват гигантски усилия от тебе, да измениш това направление и въобще може да го измениш по някой начин. Само в Духовния свят има сили, които може да те освободят от наследствените качества, които са проникнали в тебе от майка ти и от баща ти. Ти може да се освободиш, само като се проникнеш от Божествените мисли. Това са казва новораждане. Да се освободиш от наследствените мисли на баща ти, майка ти, дядо ти и т.н.

Като си пипате ръцете, те трябва да имат мекота. Ръката ти трябва да придобие една мекота. Някой път мекотата означава разумност. Не е обикновена мекота, но има една мекота с живот. Това е ръка магнетична, с живот. И такава ръка, като я бутнеш, тя всякога носи нещо хубаво. Има една мекота, която съдържа пъргавина. Мека е кожата на човека. Някой казва: „Понеже съм работил, затова ръката ми е затвърдяла.“ Не, аз съм срещал хора, които не работят и пак ръката им е твърда. Горната и долната част на ръката да са меки. За целта ще прекарате мисълта на Божественото в живота, във вас да расте. Това, което ще научите, ще ви бъде полезно през вековете, които ще дойдат. От опит са намерени тези работи. Иначе ще пострадаш и веднъж, и дваж от тези твои мисли. Тези твои мисли, спират ти магнетизъма. Магнетизъмът завзема мястото на течните вещества. И когато магнетизъмът преодолява във вас, значи течните вещества преодоляват.

Когато във вас преодолява електричеството, значи преодоляват въздухообразните вещества. Ако тези течения не стават правилно, тогава се зараждат болестите. Ако във вас преодоляват третата категория мисли, тогава настава подлудяване, неврастения, тогава има желание да се ликвидира, самоубийството не е нищо друго, освен желание на една фирма да ликвидира. Той има много дългове и казва: „Да става каквото ще. 10% или нищо няма да им дам.“ Самоубийството е един фалимент в астралния свят, така както на Земята. Но понеже има закон, ще те викат и ще те държат отговорен. Когато имаш да даваш, ти нямаш право да затвориш фирмата си. Един праведник може да замине на онзи свят когато иска, понеже няма да дава. Но един грешник може да замине, когато ликвидира със своите дългове. Да умреш като праведник е едно благословение, а да умреш като грешник е лошо. В спиритичните сеанси се явяват някой духове, които казват, че им е лошо. Те са в затвор.

Онова, което препятствува за организиране на числото, е следното: докато не си господар на твърдите мисли, на течните мисли, на въздухообразните, ти със себе си не може да се справиш. За да може да се справите, трябва да говорите истината на себе си. Какво е говоренето на истината? Как ще говори човек на себе си? Ял съм и съм преял. Ще кажеш: „Преял съм.“ Угощаван си бил някъде, ще кажеш истината: „Не трябваше да ям толкова. Занапред няма да правя така.“ Ти може да кажеш: „Яденето им не било хубаво“, ще обвиняваш другите. Не. Ти не трябваше да преяждаш. Ще хапнеш колкото трябва. Могат да те поканят, вземи една, две, три хапки, вземи няколко хапки и спри. Ще приличаш на онзи българин, който ходил на гости. Той бил кумец на домакина. Онзи му казва: „Хайде за хатъра на кръстника, хайде за кръстничето, хайде за хатъра на кумата и т.н.“ Веднъж този българин казал на коня си, да пие за хатър, но конят не пил. За хатъра на никакъв кръстник не пий! Ако кръстникът ти има да дава 10 хиляди лева някому, ти плати този дълг за хатър. Ето за хатъра на кръстника може да направиш това, ако искаш да покажеш своята обич.

Та искам да отличавате Божествените мисли. Пътят, по който светът сега върви, не е Божествен. Това, което хората имат, то няма да отиде с тях. В края само Божествените мисли съдържат в себе си оная алхимия, богатство. Само Божествените мисли съдържат тайната да извадят соковете от първия, втория и третия вид мисли и да остане нещо за тебе. Като се освободите от вашите вредни желания и мисли, ще се подобри вашия живот, иначе ще се намерите в голямо чудо. Ще се намерите като голям търговец, който е фалирал, жена му, децата му и всички приятели са го напуснали и той сам останал като кукувица. Така ще бъдете като бъдете в Невидимия свят и никое друго същество няма да обърне внимание на вас. Вие ще носите надписа какъв сте били и той, като прочете надписа какъв сте били, ще се оттегли и ще се пази от вас. И човек ще бъде тогава един скитащ дух, който може да се скита 10 хиляди, 20 хиляди, 200, 300 хиляди години.

Един английски проповедник отива в Африка да проповядва. Влиза при него един старец и му казва: „Ще ти кажа нещо, но да не се уплашиш. Ти ми се виждаш благороден човек. Аз съм английски епископ, живял съм преди повече от 200 години в Англия. Живях много порочен живот. 250 години се скитам. Искам да ми проповядваш Христовото учение, за да ми трепне сърдцето, да се обърна и да се спася.“ Онзи се съгласил да му проповядва. Той започнал да води със себе си и други и най-сетне стаята му се напълнила с такива духове. Този владика се обръща, заминава си и оставя другите. Но проповедникът заболял, отслабнал и лекарите му казали да се върне в Англия, той се върнал с изтощена нервна система, изчерпали го. Отива в Англия и намира точно данните, които му казал владиката. Проверил ги е. Намерението на същия владика, който е живял преди 250 години.

Та рекох, това, което наричаме лоши мисли, те са посторонни. Трябва да се освободите от всички външни влияния. Хората стават проводници на тези влияния от нисши сфери на духовния свят. Да кажем, ти си възбуден няколко минути. Какъв повод има да си възбуден? Сега, ако си възбуден, ще заболее крака ти, ще му туриш компрес, ще ти мине, но болестта ще седи в крака ти. Туриш му втори компрес, компресите са временна работа. С компрес болест не се лекува. Като заболее главата или стомахът, на човека му турят лед. Турете топли компреси, те са безопасни. По-добре топли компреси, отколкото студени. Студените компреси са само за хората пълнокръвни, а не са за слаби, нервни. Ако заболеете, турете компреси с топла вода. Ако остане твоя организъм да се стопля, студеният компрес топлина ще вземе и тази, малката топлина, която имате. Сега мнозина турят студени компреси, някой нови лекари правят изключение. Казват: „Да вземе възпалението.“ Обаче целият организъм губи. Топло с топло се лекува.

Въпросът е за влиянието на мислите, които произтичат от твърдата почва. Твърдата почва си има свой произход. Течната материя си има свой произход и въздухообразната си има свой произход. Най-долният живот, елементарният живот се намира в твърдата почва. На една степен по-горе е в течната материя, а още по-горе – въздухообразната материя. Елементът, който се вади от твърдата материя, трябва да се вади в малки дози, чрез вода, въздух и електричество.

Милосърдието – това е елементът, който обогатява твърдата почва. Вие не може да влияете на мъртвата материя, ако нямате милосърдие. Онзи, който няма милосърдие, е жесток и трябва да се смекчи сърдцето ви, да почувствувате топлинка. Когато този център е силен във вас, като дойде мекотата, вие ще почувствувате във вас една малка топлинка под лъжичката. Ако помислите за милосърдието, ще почувствувате едно малко изменение под лъжичката. Силите в Духовния свят са започнали да действуват. Вие ще започнете да се освобождавате постепенно. Някой ви заплашва, че ще ви убие, ако не си напуснете убежденията. Или ти казва: „Дай си парите и ако не ги дадеш, ще те убия.“ Трябва да се роди в тебе милосърдие. Кажи му: „Ти си беден, нали?“ Извади и му дай. Не му указвай съпротивление, той търси пари. Вие ще извадите едно заключение: „Ако всеки ни среща и иска така, къде ще му иде края?“ Който върви по Божествения път, по пътя на разумния живот, това са изключения.

Среща един апаш в новите времена един човек, който бил запознат с законите. Апашът му казва: „Сега ще те простра на земята.“ Онзи му казва: „Тури си оръжието в джоба, понеже аз не съм слаб.“ Апашът му казва: „Извади парите или ще тегля.“ Онзи му казва: „Хубаво, тегли. Нищо няма да извадя от джоба си.“ Апашът тегли, ръката така му остава във въздуха. Ти може да изпратиш друго влияние, чрез което да се вцепенят хората. Има хора с разни сили. Какви ли не лъчи има, които излизат из човешкият организъм. Човек може да простре на земята със своя поглед. Българите дето казват: „Урочасва.“ И бабата ще дойде, ще прекара ръцете си и онзи оздравява. Има хора с лоши очи. Това не е вече магнетизъм, ами насъбрано електричество. Това електричество може да се събере в такова грамадно количество в човешкия организъм, че е в състояние да убие когото и да е.

Една млада мома в Америка, на 21-22 години турила ръката си на едно дебело дърво, дървото го държат 10-12 души. Тя прекарва ръката си на дървото и те [не] може да удържат дървото. Това дърво се върти. Турят дървото под едно менгеме. При все това дървото се върти под нейната ръка, както една воденица. Цялото дърво се увива като спирала. Тя прекарва през разстояние такова течение. Представете си, че един такъв човек прекарва ръката над вас или край вас. Какво ще стане с вас? Ще стане както в Америка, дето в нюйоркския щат убиват хората с електричество, като пуснат ток. Колкото и да си силен, като пуснат тока, ще загинеш. Аз ви говоря за туй влияние.

Тук мнозина са влизали в обществото. Аз съм човек на абсолютната свобода, не съм ограничил никого, но мнозина са злоупотребили. И аз ви предупреждавам всинца ви. Аз мога да ви наредя ред факти, някой, които излязоха вън, те не са били вътре. Не могат да излязат навън. Той казва: „Аз напускам братството.“ Ти не може да напуснеш Братството, където не си бил. Като влезеш в един дом, дето са те приели добре, и после окаляш и напуснеш, ти го напущаш тогава като един престъпник. Някой влизат сега от чисто материалистическо гледище. Те са свободни. Всеки е свободен да влезе в света, да работи и да придобие богатство и да живее както иска. Щом ти не може да живееш с някой хора, ти ако излезеш, навън от тях, ще ти бъде по-добре. Къде ще бъдем ние вън от Божествения свят? Има вече известни закони, които вече Бог е установил. Аз турям известен нов порядък. Ти ще забогатееш вън в света, ще се ожениш, но децата ти и жена ти ще те напуснат. Дъщерите ти ще те напуснат и ти ще работиш като вол за другите хора. Ти ще се ожениш, но утре ще те напусне жена ти. Ще имаш деца и те ще те напуснат. Разбирам да имаш жена и деца, но да те обичат, да не те напущат. Не да те напуснат жена ти и децата ти. Това е безумие.

Сега идейно ви разправям. Някой казва: „Ние, които не сме женени.“ Вие сте чудни, няма нито един от вас, който да не е женен. Няма неженен човек. Вие всички сте женени. Щом обичаш някого, ти си женен. Някой обикне някого, той е женен. Когато двама се обичат и хората турят отгоре своето влияние, да попречат, те развалят Божието. Щом двама се обичат, оставете Божествената Любов, както си е. Не туряйте никакъв закон, никакво правило. Оставете всеки човек свободен, и не се месете в това, което е Божествено. От това всякога има благословение. Тези хора, които се обичат по Бога, те могат да бъдат полезни. А тези, които не се обичат, те не могат да бъдат полезни. Ти казваш: „Не ме обичаш.“ За да те обичам, трябва да ти дам нещо. Всеки един човек, който има една сила в себе си, има едно богатство в себе си.

Где е ценното сега във вас? Така, както ви говоря, има нещо, което аз не харесвам. Аз бих желал това, което ви разправям, да ви бъде като един роман, като „Хиляда и една нощ“ и вие да не сте заинтересовани. Вие сте сега заинтересовани, това е лошо. Защото в ума ви ще изпъкне еди-кой си, после втори, трети, кой в коя категория спада. Незаинтересованият иска да прави опити, да провери нещата. Толстой казва, че трябва да се работи в света. Кога трябва да се работи и как? Толстой отиде да работи, но не можа да покаже на хората как трябваше да работи и Толстой беше толкова силен, че той не можа да убеди жена си да даде своето богатство. В Толстоя остана нещо недовършено и Толстой съзнаваше това. Той съзнаваше, че не трябваше да се ожени за тази графиня. Това е, което аз знам и ако дойде Толстой втори път, нямаше да се ожени. Тя всякога го подиграваше. Той казваше: „Да приложим Христовия закон.“ Тя казваше: „Остави се от това.“ Той мислеше, че като се ожени, ще разреши този въпрос и не можа да го разреши. Ако вие сте оженен за една идея и тази идея не е готова да се жертвува за вас, тогава каква е тази идея?

Две млади сестри си приказват и аз ги подслушвам отдалече. Едната казва: „Какво ще правим ние, все сами ли ще ходим?“ – Писанието казва: Обичайте всички. Ти имаш право, дето казваш: „Да не бъдем сами.“ Ако не обичаш никого, ти си сам, нещастен, а пък ако обичаш, не си сам. Ти казваш, че обичаш, но този не бил съгласен, онзи не бил съгласен. Ти обичай, без да търсиш мнението на другите. Ти не подпушвай сърдцето си, ума си и волята си. Аз не съм за силните реакции. Някой казват, че трябва да се въздържаш. Не, аз не съм и за въздържанието. Аз съм за друг един метод, който не е толкоз мъчен. Метод, който ви препоръчвам. Не трябва да се въздържаш. В даден случай ти трябва да проявиш енергия. Някой те обижда. Ти, като му кажеш: „Аз ще ти простя“, нищо не свършваш. Ти, като се върнеш в къщи, ще се види, че си му простил. Това, което не си излял върху онзи, ще се излее върху жена ти, децата ти и слугата ти. Ти на този, който те обижда, ще му кажеш: „Аз много ви благодаря, елате, ще ви дам едно угощение.“ Нали искаш да покажеш сила? Тогава този закон няма обратни действия. И същевременно, още като се връщаш в къщи ще купиш дрехи на жена си, на децата си, на слугите си. Но ти казваш: „Как ще му простя?“ Няма да му простиш, трябва да го накажеш, чрез доброто ще го накажеш. Този човек, като го накажеш, веднага ще се зароди една реакция и той ще каже: „Така трябва да се постъпва.“ Той е избрал един крив начин, той иска да бъде силен там, дето не може да бъде силен.

Един началник, като нагруби по-долните чинове, то долният чин, като намери в къщи по-слаби, ще ги нагруби. Като ти каже някоя обидна дума, ти трябва да я впрегнеш на работа, иначе тя ще те впрегне на работа. Някой те обиди, ти 20 години не можеш да го забравиш. Този те обиди, онзи те обиди и всички тези работи помниш и това внася ред отрови в човешкия живот. Астралните същества правят постоянни интриги и постоянно обират богатствата ни и ние се намираме в грешно състояние. Тези, грешните състояния са обири. Но това, за което ви говоря, остава неразбрано за вас. У вас става само едно размътване на извора. Втория път как трябва да ви говоря?

Оставете да господствува във вас влиянието на Божествената мисъл. Оставете Божественото да регулира нещата.

Отче наш


12 година
39 лекция на Общия Окултен клас
14.VI.1933г., сряда,
Изгрев, София
--------------------------------------
[1] Има пари, има Хасан; няма пари, няма Хасан.
[2] opulence – (англ.) изобилие, богатство, разкош

НАГОРЕ