НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до учениците от специалния клас- Кратко писмо, София - Изгрев

20.01.1933г.


Писмо от Учителя до учениците от специалния клас

Кратко писмо

 

Новото иска много упражнения, а старото – много почивки.

Прекарвайте времето си и в упражнения и в почивки.

Прочетете 11 гл. от II Послание към Коринтяните.

(Този ден Учителят не дойде в клас и изпрати горното писмо).

София – Изгрев.


-----------------------------------------
Спомен на Мария Тодорова

Спомням си веднъж отново беше станала някаква разправия и един от учениците беше направил скандал и настана цяла олелия. На следващия ден Учителят не дойде в клас, а изпрати по брат Тодор Стоименов едно писмо, което той прочете в класа. Всички го изслушаха и понеже беше кратко изпяха няколко песни, казаха няколко молитви и си отидоха. А пък стенографите, за да оформят този ден записаха следното:

12 годишнина. Седемнайсета лекция на Младежкия окултен клас. 20.1.1933 г., петък, 5 ч. сутринта.

Едно писмо.

Учителят не дойде и изпрати следното писмо до класа.

„Новото иска много упражнения. Старото много почивка.
Прекарвайте времето и (или) в упражнения и (или) в почивка."

Свещения подпис

Сбъднаха се думите от това писмо. Дойде това време и някои от нас прекараха времето си в приказки, а други в почивка.


Изгревът - Том 5
Глава: 293. ДИСХАРМОНИЯ В БРАТСТВОТО

Прикачени миниатюри 1933_01_20 Кратко писмо (1).jpg


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ