НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Молитва, дадена от Учителя в гр. Варна - 1903 г.

19.08.1903г.


Молитва, дадена от Учителя 

в гр. Варна - 1903 г.

 

За тази молитва пише Боян Боев в писмата си:

 

Писма на Боян Боев -Том 2: Молитва, дадена от Учителя на първата вечеря в гр. Варна - 1903 г.


Писма на Боян Боев

 

 

МОЛИТВА, ДАДЕНА ОТ УЧИТЕЛЯ НА

ПЪРВАТА ВЕЧЕРЯ В ГР. ВАРНА - 1903 г.


19 август 1903 г.


Благодарим Ти, Баща наш, за великата Любов, с която си ни възлюбил. Благодарим Ти за живота, който Си ни дал. Благодарим Ти за ума, който Си вложил в нас.

Благодарим Ти за добродетелта, която Си турил като основа на нашия живот, благодарим Ти за Правдата, с която Си ни заобиколил, благодарим Ти за Любовта, с която Си ни изпълнил. Благодарим Ти за великата Ти Мъдрост и Те славим за Твоята Истина, с която Си ни озарил.

Ще се радваме на живота, който Си ни дал, и изпълняваме Твоята воля. Сега заради Духа, който си ни дал да ни ръководи, бъди благословен от всинца ни сега и всякога - Амин.*

Учителя се бърна към първите трима ученици и каза:

„Сега сте трима, но в бъдеще ще станете хиляди.“

 

 

Писма на Боян Боев -Том 2

Глава: Молитва, дадена от Учителя на първата вечеря в гр. Варна - 1903 г., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ