Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Примерни понятия | Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
Беседи за въвеждане

СТАР ПРАВОПИС - ВЪВЕДЕНИ БЕСЕДИ
750 броя беседи

1895 1897 1898 1899 1900 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944


начало1914г.

Поздравъ за новата година къмъ всички 1914г., ИБ - (неизвестен час) - София, 19.1.1914г. (Понеделник)
Ето човѣкътъ!, НБ - (неизвестен час) - София, 29.3.1914г. (Неделя)
Житното зърно, НБ - (неизвестен час) - София, 5.4.1914г. (Неделя)
Четиритѣ основни елемента, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 19.4.1914г. (Неделя)
Явлението на Духа, НБ - (неизвестен час) - София, 3.5.1914г. (Неделя)
Талантитѣ, НБ - (неизвестен час) - София, 10.5.1914г. (Неделя)
Любовьта, НБ - (неизвестен час) - София, 19.7.1914г. (Неделя)
Сънищата на Иосифа, НБ - (неизвестен час) - София, 2.8.1914г. (Неделя)
Законътъ на служенето, НБ - (неизвестен час) - София, 9.8.1914г. (Неделя)
Важностьта на малкитѣ нѣща, НБ - (неизвестен час) - София, 16.8.1914г. (Неделя)
Миръ вамъ!, НБ - (неизвестен час) - София, 24.9.1914г. (Четвъртък)
Необходимостьта да познаваме Бога, НБ - (неизвестен час) - София, 4.10.1914г. (Неделя)
Колко по-горѣ стои човѣкъ отъ овца!, НБ - (неизвестен час) - София, 11.10.1914г. (Неделя)
Фарисей и Митарь, НБ - (неизвестен час) - София, 18.10.1914г. (Неделя)
Условията на вѣчния животъ, НБ - (неизвестен час) - София, 25.10.1914г. (Неделя)
Страхътъ, НБ - (неизвестен час) - София, 1.11.1914г. (Неделя)
Духътъ и плътьта., НБ - (неизвестен час) - София, 15.11.1914г. (Неделя)
Въ начало бѣ, НБ - (неизвестен час) - София, 21.11.1914г. (Събота)
Словесното млѣко, НБ - (неизвестен час) - София, 29.11.1914г. (Неделя)
Учителитѣ, НБ - (неизвестен час) - София, 20.12.1914г. (Неделя)

начало1915г.

Ако ме любите, ще опазите моитѣ заповѣди, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 24.1.1915г. (Неделя)
8000 години, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 7.2.1915г. (Неделя)
Великьденъ, НБ - (неизвестен час) - София, 4.4.1915г. (Неделя)
Многоцѣнниятъ бисеръ, НБ - (неизвестен час) - София, 2.5.1915г. (Неделя)
Новото основание, НБ - (неизвестен час) - София, 23.5.1915г. (Неделя)
Божествениятъ Промисълъ,  НБ - (неизвестен час) - София, 6.6.1915г. (Неделя)
Изкушението, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
Блудниятъ синъ, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
Молитва,  НБ - (неизвестен час) - София, 17.7.1915г. (Събота)
Добриятъ самарянинъ, НБ - (неизвестен час) - София, 24.7.1915г. (Събота)
Стари и нови мѣхове,  НБ - (неизвестен час) - София, 25.7.1915г. (Неделя)
Свобода на Духа,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.9.1915г. (Неделя)
Рождението,  НБ - (неизвестен час) - , 7.1.1916г. (Четвъртък)

начало1916г.

Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1916г. (Понеделник)
Милосърдието, НБ - (неизвестен час) - София, 17.9.1916г. (Неделя)
Ти знаешъ, НБ - (неизвестен час) - София, 1.10.1916г. (Неделя)
Поради радостьта, НБ - (неизвестен час) - София, 8.10.1916г. (Неделя)
Да възлюбишъ Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1916г. (Неделя)
Да я не пия ли?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.10.1916г. (Неделя)
Мѫдростьта,  НБ - (неизвестен час) - София, 29.10.1916г. (Неделя)
Христа да придобия,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1916г. (Неделя)
Петьтѣ разумни девици,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1916г. (Четвъртък)
Разсмотретѣ криноветѣ въ полето какъ растатъ, ИБ - 10:00ч. - София, 19.11.1916г. (Неделя)
Закхей, НБ - (неизвестен час) - София, 26.11.1916г. (Неделя)
Ще ви въздигна, НБ - (неизвестен час) - София, 3.12.1916г. (Неделя)
Спаси ни, НБ - (неизвестен час) - София, 17.12.1916г. (Неделя)
Ще бѫдатъ научени,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1916г. (Неделя)
Отдайте Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1916г. (Неделя)

начало1917.

Растете въ благодать!,  НБ - (неизвестен час) - София, 7.1.1917г. (Неделя)
Марта и Мария,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1917г. (Неделя)
Двамата господари,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1917г. (Неделя)
Все що е писано,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1917г. (Неделя)
Блаженитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1917г. (Неделя)
Хигиена на човѣшката Душа, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.2.1917г. (Четвъртък)
Децата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1917г. (Неделя)
Вѣнецътъ на Живота, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 15.2.1917г. (Четвъртък)
Всичко ми е предадено,  НБ - (неизвестен час) - София, 18.2.1917г. (Неделя)
Спасението,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1917г. (Неделя)
Сольта,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1917г. (Неделя)
ВОЛЯТА БОЖИЯ, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 29.3.1917г. (Четвъртък)
Видѣлината,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1917г. (Неделя)
Яковъ и Исавъ,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1917г. (Неделя)
Радвайте се, НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1917г. (Неделя)
Божията воля,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1917г. (Неделя)
Чистосърдечнитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1917г. (Неделя)
Вземане и даване,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1917г. (Неделя)
Богъ е съчеталъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1917г. (Неделя)
Доброто съкровище,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1917г. (Неделя)
Пребѫдете,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1917г. (Неделя)
Богъ е Духъ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1917г. (Неделя)
Дали може,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1917г. (Неделя)

начало1918г.

Доведете го,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1918г. (Неделя)
Тритѣ положения,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1918г. (Неделя)
Въ истия часъ,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1918г. (Неделя)
Радостни и търпеливи,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1918г. (Неделя)
Заведеевата майка,  НБ - 10:00ч. - София, 23.7.1918г. (Вторик)
Събличане и обличане,  НБ - 10:00ч. - София, 28.7.1918г. (Неделя)
Доброто вино,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1918г. (Неделя)
Двете жени,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1918г. (Неделя)
Погледна Петра,  НБ - 10:00ч. - София, 18.8.1918г. (Неделя)
Скритиятъ квасъ,  НБ - 10:00ч. - София, 25.8.1918г. (Неделя)
Вкѫщи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1918г. (Неделя)
Да Го посрещнатъ,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1918г. (Неделя)
Не може да се укрие,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1918г. (Неделя)
Двамата братя,  НБ - 10:00ч. - София, 22.9.1918г. (Неделя)
Въ мое име,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1918г. (Неделя)
Да се роди,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1918г. (Неделя)
Двата полюса,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1918г. (Неделя)
Духъ Господенъ,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1918г. (Неделя)
Дветѣ заповѣди,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1918г. (Неделя)
Призванитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1918г. (Неделя)
Да наеме работници,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1918г. (Неделя)
Като чуха,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1918г. (Неделя)
Изобилниятъ животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1918г. (Неделя)
Лемуилъ, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.12.1918г. (Четвъртък)
Раздѣлено царство, НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1918г. (Неделя)
И рече баща му,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1918г. (Неделя)
Неизвестното,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1918г. (Неделя)

начало1919г.

Великитѣ условия на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1919г. (Неделя)
Голѣмата вѣра,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1919г. (Неделя)
Лозата и прѫчкитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1919г. (Неделя)
Като себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1919г. (Неделя)
Противоречие въ съзвучието (Беседата за четене в стар правопис),  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1919г. (Неделя)
Ако не бѣхъ дошълъ,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1919г. (Неделя)
Моето иго,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1919г. (Неделя)
Детето растѣше,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1919г. (Неделя)
Изгрѣващото слънце.,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1919г. (Неделя)
Свѣтило на тѣлото,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1919г. (Неделя)
Гредата,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1919г. (Неделя)
Трапезата на Новия Завѣтъ,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1919г. (Неделя)
Отхвърлениятъ камъкъ,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1919г. (Неделя)
Гърбавата жена,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1919г. (Неделя)
Учитель и Господъ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1919г. (Неделя)
Малкиятъ законъ,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1919г. (Неделя)
Стариятъ книжникъ,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1919г. (Неделя)
МЕТОДИ ЗА УЯКЧАВАНЕ ВѪТРѢШНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ХОРАТА, СБ - 19:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторик)
МИРОВАТА ЛЮБОВЪ, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторик)
Обяснение върху обстановката на залата за събрания, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторик)
ПРАВИЯТЪ ПѪТЬ, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 20.8.1919г. (Сряда)
Разбиране и прилагане, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 20.8.1919г. (Сряда)
ЖИВОТЪ ВѢЧЕНЪ, СБ - 8:45ч. - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
МЕТОДИ ЗА ЛѢКУВАНЕ И ОТГОВОРИ НА ЗАПИТВАНИЯ ПО ТѢХЪ, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
МЕТОДИ ЗА ЛѢКУВАНЕ И ОТГОВОРИ НА ЗАПИТВАНИЯ ПО ТѢХЪ.(продължение), СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
ПРАВИЛНОТО РАЗБИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ, ОБЩЕСТВЕНИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТЪ, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 23.8.1919г. (Събота)
КОЗМИЧНАТА ОБИЧЪ, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
НАЧИНЪ ЗА СЕБЕКОНТРОЛЪ, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
БЕСѢДА ПО НАРЯДИТѢ, СБ - 12:00ч. - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
УПѪТВАНЕ. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НЯРЯДЪ II., СБ - 12:00ч. - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
НAРЯДЪ I, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
УПѪТВАНЕ. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НАРЯДА I ПРѢЗЪ 1919/20 г., СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
Двамата свидѣтели.,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1919г. (Неделя)
И отиде, та се пристави,  НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1919г. (Неделя)
Деньтъ на доброто,  НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1919г. (Неделя)

начало1920г.

Надеждата,  ИБ - 10:00ч. - Русе, 16.1.1920г. (Петък)
Електричеството и магнетизъмътъ, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, 22.1.1920г. (Четвъртък)
Кротостьта и смирението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, 22.1.1920г. (Четвъртък)
МѪЧЕНИЕТО, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - , 5.2.1920г. (Четвъртък)
Бесѣда за учителитѣ и майкитѣ като възпитатели, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
НОВОТО ЧОВѢЧЕСТВО, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
Пѫть, истина и животъ, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
Необходими условия за ученика, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 20.8.1920г. (Петък)
Мѣрило за правилно разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 20.8.1920г. (Петък)
Идване и възприемане на Духа, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 21.8.1920г. (Събота)
Работа за прѣзъ годината, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 22.8.1920г. (Неделя)
Гимнастически упражнения, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Работа върху чистотата и самообладанието, СБ - 11:30ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Работа на ученицитѣ, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Голѣмецъ и слуга, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 24.8.1920г. (Вторик)
Сутрешенъ нарядъ, 25 августъ, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)

начало1921г.

Любовьта,  НБ - (неизвестен час) - София, 27.2.1921г. (Неделя)
ВѢрата,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1921г. (Неделя)
Новиятъ човѣкъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1921г. (Неделя)
Фарисей и садукей,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1921г. (Неделя)
Сѣятельтъ,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1921г. (Неделя)
Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1921г. (Неделя)
Любовь – носителка на вѣчния животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1921г. (Неделя)
Огнената пещь,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1921г. (Неделя)
Въ рова при лъвоветѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1921г. (Неделя)
Възкръсение на Любовьта,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1921г. (Неделя)
Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1921г. (Неделя)
Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1921г. (Неделя)
Ангелътъ отговори,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1921г. (Неделя)
Двѣтѣ жени, НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1921г. (Неделя)
И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1921г. (Неделя)
Правда, истина и светость,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1921г. (Неделя)
Възпитание на човѣшката воля, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Гимнастически упражнения, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Пробуждане на колективното съзнание, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Петъкъ, Преображение, 19 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Законътъ на съвършенството, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
Кратки обяснения върху гимнастическитѣ упражнения и бѣлѣжки по други въпроси, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
Сутрешенъ нарядъ, 20 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
Общи упражнения, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Опрѣдѣляне работата на четиритѣ съвѣта, СБ ,БР - 17:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Правилни методи за разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Нѣделя 21 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Нѣделя 21 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Четиритѣ съвѣта, СБ ,БР - 09:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Правилниятъ развой на човѣшкитѣ енергии, СБ - 6:30ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевнитѣ сили, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Правилно употрѣбление на ума, сърдцето и волята въ живота, СБ - 9:15ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Сутрешенъ нарядъ, 22 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Отговори на зададени въпроси, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 23.8.1921г. (Вторик)
Сутрешенъ нарядъ, 23 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1921г. (Вторик)
Законътъ на самопожертвуването, СБ - 6:30ч. - В.Търново, 24.8.1921г. (Сряда)
Сутрешенъ нарядъ, 24 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1921г. (Сряда)
Разумно служене, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 25.8.1921г. (Четвъртък)
Сутрешенъ нарядъ, 25 августъ / Психически упражнения № 3 и № 4, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1921г. (Четвъртък)
Поздравътъ на Любовьта, НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1921г. (Неделя)
Братя и сестри на Христа,  НБ - 10:00ч. - София, 9.10.1921г. (Неделя)
Тогазъ тѣ ще просвѣтнатъ!,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1921г. (Неделя)
Синътъ Божи,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1921г. (Неделя)
Ненаписанитѣ закони.,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1921г. (Неделя)
Въ Египетъ.,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1921г. (Неделя)
Ананий и Сапфира.,  НБ - 10:00ч. - София, 20.11.1921г. (Неделя)
Азъ ще го възкръся!,  НБ - 10:00ч. - София, 27.11.1921г. (Неделя)
Още по-блажени сѫ!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1921г. (Неделя)
Стани и опаши се!,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1921г. (Неделя)
И Петъръ се грѣеше!,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1921г. (Неделя)
Каквото вържете на земята....,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1921г. (Неделя)

начало1922г.

Сроднитѣ души,  НБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
Цѣлувание ми не даде,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ?,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1922г. (Неделя)
Плѣвелитѣ и пшеницата,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1922г. (Неделя)
Пакъ ще ви видя,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1922г. (Неделя)
Какво трѣбва да искаме?,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1922г. (Неделя)
Ядоха и наситиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1922г. (Неделя)
Искайте, търсете и хлопайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1922г. (Неделя)
Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1922г. (Неделя)
Въ дома но Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1922г. (Неделя)
Слушайте него!,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1922г. (Неделя)
Твоето Слово,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1922г. (Неделя)
Които васъ приематъ,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1922г. (Неделя)
Прави правете неговитѣ пѫтеки,  НБ - (неизвестен час) - София, 2.4.1922г. (Неделя)
Волята на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1922г. (Неделя)
Не бѫди невѣренъ, но вѣренъ!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1922г. (Неделя)
Христа разпетъ,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1922г. (Неделя)
Ще се стопи!,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1922г. (Неделя)
Ученикътъ не е по-горенъ отъ учителя си,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1922г. (Неделя)
Дъще Сионова,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1922г. (Неделя)
Много плодъ,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1922г. (Неделя)
Неговата заповѣдь,  НБ - 10:00ч. - София, 28.5.1922г. (Неделя)
Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1922г. (Неделя)
Както е онъ чистъ,  НБ - 10:00ч. - Витоша, 11.6.1922г. (Неделя)
Ако прѣбѫдете въ мене…,  НБ - 10:00ч. - София, 18.6.1922г. (Неделя)
Гладуватъ и жадуватъ,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1922г. (Неделя)
И Петъръ го взе на страна,  НБ - 10:00ч. - Чамкория, 30.7.1922г. (Неделя)
Сѫвѫршения мѫж, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
Музика и пѣние – срѣдство за постигане на Божественото, ООК - 20:00ч. - София, 12.11.1922г. (Неделя)

начало1923г.

И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1923г. (Неделя)
И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1923г. (Неделя)
Кое е това ново учение?,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1923г. (Неделя)
Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1923г. (Неделя)
Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1923г. (Неделя)
Видѣхме Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1923г. (Неделя)
Тритѣ допирни точки, НБ , ИБ - 19:30ч. - София, 22.3.1923г. (Четвъртък)
Пробуждане на човѣшката душа,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1923г. (Неделя)
Защо сте тѫжни?,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
Чий е този образъ?,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
Вѣра и съмнѣние, ООК - 19:00ч. - София, 17.6.1923г. (Неделя)
Двата метода на природата,  НБ - 10:00ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
Бѫдете разумни!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.9.1923г. (Неделя)
Съблазнитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 23.9.1923г. (Неделя)
Ще ви направи свободни / Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 21.10.1923г. (Неделя)
Изпитвайте Писанията!,  НБ - 10:00ч. - София, 28.10.1923г. (Неделя)
Отвори имъ умоветѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
Който има уши,  НБ - 10:00ч. - София, 11.11.1923г. (Неделя)
Богъ на живитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 18.11.1923г. (Неделя)
Ще хвърля мрѣжата,  НБ - 10:00ч. - София, 25.11.1923г. (Неделя)
Който люби,  НБ - 10:00ч. - София, 2.12.1923г. (Неделя)
Каквото чухъ,  НБ - 10:00ч. - София, 9.12.1923г. (Неделя)
Той ги изпита,  НБ - 10:00ч. - София, 16.12.1923г. (Неделя)
Скръбь и радость,  НБ - 10:00ч. - София, 23.12.1923г. (Неделя)
Единицата и вѣчностьта,  МОК - 19:00ч. - София, 30.12.1923г. (Неделя)
Нашитѣ длъжници,  НБ - 10:00ч. - София, 30.12.1923г. (Неделя)

начало1924г.

Едно ти не достига!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.1.1924г. (Неделя)
Оздравѣха,  НБ - 10:00ч. - София, 13.1.1924г. (Неделя)
Допрѣниятъ вѫгленъ,  НБ - 10:00ч. - София, 20.1.1924г. (Неделя)
Колко пѫти да прощаваме?,  НБ - 10:00ч. - София, 27.1.1924г. (Неделя)
Плодоветѣ на Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1924г. (Неделя)
Искашъ ли да оздравѣешъ?,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1924г. (Неделя)
Царството Божие се благовѣствува,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1924г. (Неделя)
Що е това?,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1924г. (Неделя)
Родени изново,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1924г. (Неделя)
Господи, да прогледамъ!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1924г. (Неделя)
Добритѣ и лошитѣ мисли, ООК - 19:00ч. - София, 26.3.1924г. (Сряда)
Добро и зло, ООК - 19:00ч. - София, 11.6.1924г. (Сряда)
Важностьта на числата, ООК - 19:00ч. - София, 10.9.1924г. (Сряда)
АБСОЛЮТНА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ООК - 19:00ч. - София, 15.10.1924г. (Сряда)
Настанало е царството Божие, НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1924г. (Неделя)
НОВИТѢ СХВАЩАНИЯ НА УЧЕНИКА, МОК - 19:00ч. - София, 19.10.1924г. (Неделя)
ДОБРАТА ПОСТѪПКА, ООК - 19:00ч. - София, 22.10.1924г. (Сряда)
ПРИРОДА И ГЕОМЕТРИЯ,  МОК - 19:00ч. - София, 26.10.1924г. (Неделя)
Раздай всичко!, НБ - 10:00ч. - София, 26.10.1924г. (Неделя)
ТЕМПЕРАМЕНТИТѢ, ООК - 19:00ч. - София, 29.10.1924г. (Сряда)
ВЪЗПИТАТЕЛНАТА СИЛА НА СТРАДАНИЕТО,  МОК - 19:00ч. - София, 2.11.1924г. (Неделя)
Родените, НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1924г. (Неделя)
ВРЪЗКИ ВЪ ГЕОМЕТРИЧЕСКИТѢ ФОРМИ, ООК - 19:00ч. - София, 5.11.1924г. (Сряда)
Блаженъ този рабъ!, НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1924г. (Неделя)
УСЛОВИЯ, ЛЕЖАЩИ В ТРИѪГЪЛНИКА,  МОК - 19:00ч. - София, 9.11.1924г. (Неделя)
ЗАБРАВЕНИТѢ НѢЩА, ООК - 19:00ч. - София, 12.11.1924г. (Сряда)
Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1924г. (Неделя)
КАКВА РОЛЬ ИГРАЯТЪ ПРОТИВОРѢЧИЯТА ВЪ ЖИВОТА. ВЛИЯНИЕ НА ПЛАНЕТИТѢ,  МОК - 19:00ч. - София, 16.11.1924г. (Неделя)
НЕСЪИЗМѢРИМИТѢ НѢЩА, ООК - 19:00ч. - София, 19.11.1924г. (Сряда)
Да угоди на народа, НБ - 10:00ч. - София, 23.11.1924г. (Неделя)
СВѢТЛИНА И ЗНАНИЕ. МУЗИКА,  МОК - 19:00ч. - София, 23.11.1924г. (Неделя)
ПЕЛЕНИТѢ НА ЖИВОТА - РАДОСТИ И СКЪРБИ, ООК - 19:00ч. - София, 26.11.1924г. (Сряда)
Който се учи, НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1924г. (Неделя)
СЪСРЕДОТОЧЕНИЕ, МОК - 19:00ч. - София, 30.11.1924г. (Неделя)
ЗАКОНЪ НА РАВЕНСТВО, ООК - 19:00ч. - София, 3.12.1924г. (Сряда)
ВЕЛИКАТА ПОГРѢШКА, МОК - 19:00ч. - София, 7.12.1924г. (Неделя)
Ти си!, НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1924г. (Неделя)
НЕРАЗБРАНОТО, ООК - 19:00ч. - София, 10.12.1924г. (Сряда)
Да Го посрещнатъ, НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1924г. (Неделя)
ЩО Е ЕДИНИЦА. ЧИСЛА И ДѢЕЙСТВИЯ, МОК - 19:00ч. - София, 14.12.1924г. (Неделя)
ХАРМОНИЧНА ДѢЯТЕЛНОСТЬ, ООК - 19:00ч. - София, 17.12.1924г. (Сряда)
БОЖЕСТВЕНОТО БУТАЛЦЕ, МОК - 19:00ч. - София, 21.12.1924г. (Неделя)
Миротворци, НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1924г. (Неделя)
КАКТО ПРИРОДАТА ПИШЕ, ООК - 19:00ч. - София, 24.12.1924г. (Сряда)
ЗАКОНЪТЪ НА ВНУШЕНИЕТО. ЗАКОНЪ ЗА РАВНОВѢСИЕТО,  МОК - 19:00ч. - София, 28.12.1924г. (Неделя)
Които гладуват, НБ - 10:00ч. - София, 28.12.1924г. (Неделя)
МАЛКАТА РАДОСТЬ, ООК - 19:00ч. - София, 31.12.1924г. (Сряда)

начало1925г.

Моята заповѣдъ, НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1925г. (Неделя)
НАСОКА И НАПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА, МОК - 19:00ч. - София, 4.1.1925г. (Неделя)
ПРОЕКЦИИ, ООК - 19:00ч. - София, 7.1.1925г. (Сряда)
КВАДРАТУРАТА НА КРѪГА, МОК - 19:00ч. - София, 11.1.1925г. (Неделя)
Тѣсниятъ пѫть, НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1925г. (Неделя)
ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ СЪСТОЯНИЯ НА ЖИВОТА, ООК - 19:00ч. - София, 14.1.1925г. (Сряда)
ВЪЗМОЖНОТО У БОГА, ВЪЗМОЖНОТО У ЧОВѢКА. ДВѢТѢ ВЪЗМОЖНОСТИ, МОК - 19:00ч. - София, 18.1.1925г. (Неделя)
Замъждѣло свѣщило, НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1925г. (Неделя)
ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗСЛУШВАНЕТО, ООК - 19:00ч. - София, 21.1.1925г. (Сряда)
ИЗПИТИТѢ НА УЧЕНИКА. ЖИТНОТО ЗЪРНО, МОК - 19:00ч. - София, 25.1.1925г. (Неделя)
Който иска славата, НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1925г. (Неделя)
ПРАВИЛНО ПѢНИЕ, ООК - 19:00ч. - София, 28.1.1925г. (Сряда)
Азъ Те познахъ, НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1925г. (Неделя)
ЧУДНИТѢ ПРѢДПОЛОЖЕНИЯ,  МОК - 19:00ч. - София, 1.2.1925г. (Неделя)
ОТВОРЕНАТА И ЗАТВОРЕНАТА ЧАША, ООК - 19:00ч. - София, 4.2.1925г. (Сряда)
Видѣхме звѣздата!, НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1925г. (Неделя)
НОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ И САМОВЪЗПИТАНИЕ,  МОК - 19:00ч. - София, 8.2.1925г. (Неделя)
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА, ООК - 19:00ч. - София, 11.2.1925г. (Сряда)
ВИСОКИТѢ МЕСТА И ЧИСТИЯТЪ ВЪЗДУХЪ,  МОК - 19:00ч. - София, 15.2.1925г. (Неделя)
Послѣдното мѣсто, НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1925г. (Неделя)
ПРИЧИНИ ЗА ПРОТИВОРѢЧИЯ, ООК - 19:00ч. - София, 18.2.1925г. (Сряда)
И пишеше на земята, НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1925г. (Неделя)
НАЙ-ВАЖНОТО,  МОК - 19:00ч. - София, 22.2.1925г. (Неделя)
ОТЛИЧИТЕЛНИ ЧЪРТИ НА ЧОВѢШКАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТЬ, ООК - 19:00ч. - София, 25.2.1925г. (Сряда)
Сега скръбь имате, НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1925г. (Неделя)
ЧЕСТНОСТЬТА,  МОК - 19:00ч. - София, 1.3.1925г. (Неделя)
ИСТИНСКО СЛУЖЕНЕ, ООК - 19:00ч. - София, 4.3.1925г. (Сряда)
Моето царство,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1925г. (Неделя)
РАВНОСТРАННИЯТЪ ТРИѪГЪЛНИКЪ, МОК - 19:00ч. - София, 8.3.1925г. (Неделя)
РАВНОСТРАННИЯТЪ ТРИѪГЪЛНИКЪ, ООК - 19:00ч. - София, 11.3.1925г. (Сряда)
ВДЛЪБНАТА И ИЗПѪКНАЛА ЛЕЩИ,  МОК - 19:00ч. - София, 15.3.1925г. (Неделя)
Той повелѣва на слънцето, НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1925г. (Неделя)
ФАЗИТѢ НА ЖИВОТА, ООК - 19:00ч. - София, 18.3.1925г. (Сряда)
Да се не смущава сърдцето ви!, НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1925г. (Неделя)
ПРИДАТЪЦИТѢ НА РАЗУМНИЯ ЖИВОТЪ, ООК - 19:00ч. - София, 25.3.1925г. (Сряда)
Въ който градъ влѣзвате, НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1925г. (Неделя)
СЛЪНЧЕВИТѢ ТРАНСФОРМАТОРИ,  МОК - 19:00ч. - София, 29.3.1925г. (Неделя)
ИЗРАЗЪ, ООК - 19:00ч. - София, 1.4.1925г. (Сряда)
ЗАКОНЪТЪ НА ВНУШЕНИЕТО,  МОК - 19:00ч. - София, 5.4.1925г. (Неделя)
Рѫката сѫблазнява, НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1925г. (Неделя)
ОТМѢРЕНИТѢ ПРОЯВИ, ООК - 19:00ч. - София, 8.4.1925г. (Сряда)
ВЛИЯНИЕ НА ВѪТРѢШНАТА СВѢТЛИНА,  МОК - 19:00ч. - София, 12.4.1925г. (Неделя)
Съ Духъ и огънь,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1925г. (Неделя)
ЗАКОНЪ НА СЪОТНОШЕНИЯ, ООК - 19:00ч. - София, 15.4.1925г. (Сряда)
Истинната лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1925г. (Неделя)
УСПОРЕДНИТѢ ПѪТИЩА,  МОК - 19:00ч. - София, 14.6.1925г. (Неделя)
УСПОРЕДНИТѢ ЛИНИИ, ООК - 19:00ч. - София, 17.6.1925г. (Сряда)
И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ - 10:00ч. - София, 21.6.1925г. (Неделя)
ПРОЯВЛЕНИЯТА НА УМА,  МОК - 19:00ч. - София, 21.6.1925г. (Неделя)
НАЙ-МАЛКОТО ЧУВСТВО, ООК - 19:00ч. - София, 24.6.1925г. (Сряда)
Плодътъ на дървото,  НБ - 10:00ч. - София, 28.6.1925г. (Неделя)
СМѢНА НА СЪСТОЯНИЯТА,  МОК - 19:00ч. - София, 28.6.1925г. (Неделя)
ЗЕМЯТА СЕ ВЪРТИ. СТРЕМЕЖЪ НА ДУШАТА, ООК - 19:00ч. - София, 1.7.1925г. (Сряда)
И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС - 10:00ч. - София, 5.7.1925г. (Неделя)
ПРѢХОДНИ СЪСТОЯНИЯ НА СЪЗНАНИЕТО,  МОК - 19:00ч. - София, 5.7.1925г. (Неделя)
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, ООК - 19:00ч. - София, 8.7.1925г. (Сряда)
СИЛОВИТѢ ЛИНИИ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО, ООК - 19:00ч. - София, 15.7.1925г. (Сряда)
Което вие видите,  НБ - 10:00ч. - София, 19.7.1925г. (Неделя)
УЧТИВИЯТЪ ЧОВѢКЪ,  МОК - 19:00ч. - София, 19.7.1925г. (Неделя)
НЕСЪВМѢСТИМИ ОТНОШЕНИЯ, ООК - 19:00ч. - София, 22.7.1925г. (Сряда)
Дава животъ – Скърбьта и радостьта,  НБ - 10:00ч. - София, 25.7.1925г. (Събота)
СВОБОДНИ ДВИЖЕНИЯ,  МОК - 19:00ч. - София, 26.7.1925г. (Неделя)
СЪВМѢСТИМИ ОТНОШЕНИЯ, ООК - 19:00ч. - София, 29.7.1925г. (Сряда)
РАЗУМНИ НАБЛЮДЕНИЯ, ООК - 19:00ч. - София, 5.8.1925г. (Сряда)
МАЛКОТО ДОБРО И МАЛКОТО ЗЛО, ООК - 19:00ч. - София, 12.8.1925г. (Сряда)
Нарядъ и упътвания (нѣдѣля), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
Нарядъ и упътвания (понедѣлникъ), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Нарядъ и упътвания (вторникъ), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)
Нарядъ и упътвания (срѣда), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 26.8.1925г. (Сряда)
Нарядъ и упътвания (четвъртъкъ), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 27.8.1925г. (Четвъртък)
Нарядъ и упътвания (петъкъ), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 28.8.1925г. (Петък)
Нарядъ и упътвания (сѫбота), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 29.8.1925г. (Събота)
Великиятъ законъ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 11.10.1925г. (Неделя)
Заведоха Исуса, НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1925г. (Неделя)
Тридесеть и осемь години, НБ - 10:00ч. - София, 22.11.1925г. (Неделя)
Той знаеше, НБ - 10:00ч. - София, 29.11.1925г. (Неделя)
Видѣ го Исусъ,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1925г. (Неделя)
Откѫдѣ ида,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1925г. (Неделя)
Добрата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 20.12.1925г. (Неделя)
Показа имъ рѫцѣтѣ си,  НБ - 10:00ч. - София, 27.12.1925г. (Неделя)

начало1926г.

До сkончанието на вѣkа,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1926г. (Неделя)
Давамъ власть,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1926г. (Неделя)
Благъ,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1926г. (Неделя)
Мария избра,  НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1926г. (Неделя)
Свидѣтелството Негово,  НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1926г. (Неделя)
Познатъ отъ Него,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1926г. (Неделя)
Позвахъ Сина си,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1926г. (Неделя)
Бѫдете съвършени!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1926г. (Неделя)
Приехъ отъ Отца си,  НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1926г. (Неделя)
Домовитъ човѣкъ,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1926г. (Неделя)
Саваатъ-Амонъ-Ра,  НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1926г. (Неделя)
Законъ на съпоставяне,  НБ - 10:00ч. - София, 21.3.1926г. (Неделя)
Петьтѣ разумни,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1926г. (Неделя)
Дава плодъ,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1926г. (Неделя)
Чистъ и свѣтълъ!,  ИБ - 16:00ч. - София, 5.4.1926г. (Понеделник)
И земята ще се изпълни съ знание,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1926г. (Неделя)
Самъ изстѫпкахъ жлѣба,  НБ - 10:00ч. - София, 25.4.1926г. (Неделя)
Избавената душа,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1926г. (Неделя)
Ще бѫде живъ,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1926г. (Неделя)
Ще ми изявишъ,  НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1926г. (Неделя)
Скритото имане,  НБ - 10:00ч. - София, 23.5.1926г. (Неделя)
КОЕТО ДАВА ЖИВОТЪ,  НБ - 10:00ч. - София, 30.5.1926г. (Неделя)
ЩЕ СЕ НАСИТЯТЪ,  НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1926г. (Неделя)
СТАНА ПЛЪТЬ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1926г. (Неделя)
ВЪ МАЛКОТО,  НБ - 10:00ч. - София, 20.6.1926г. (Неделя)
ВЪ СВОИТѢ СИ,  НБ - 10:00ч. - София, 27.6.1926г. (Неделя)
ЗАПАЛЕНАТА СВѢЩЪ,  НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1926г. (Неделя)
За слава Божия,  НБ - 10:00ч. - Мусала, 11.7.1926г. (Неделя)
Нарядъ. 1926 г. 22 — 29 августъ., СБ - 5:00ч. - София, 22.8.1926г. (Неделя)
Отвънъ и отвѫтрѣ, СБ - 11:00ч. - София, 22.8.1926г. (Неделя)
Свѣтлиятъ пѫть на знанието, СБ - 16:00ч. - София, 22.8.1926г. (Неделя)
Раждане на свободата, СБ - 9:00ч. - София, 23.8.1926г. (Понеделник)
Да не бѫдете сѫдени!, СБ - 10:00ч. - София, 24.8.1926г. (Вторик)
Имената ви сѫ записани, СБ - 9:00ч. - София, 25.8.1926г. (Сряда)
Свещениятъ огънь, СБ - 9:00ч. - София, 27.8.1926г. (Петък)
Правосѫдие, СБ - 10:00ч. - София, 28.8.1926г. (Събота)
Добро и съвършенство, СБ - 19:30ч. - София, 29.8.1926г. (Неделя)
Ще се изкоренятъ, СБ - 8:00ч. - София, 29.8.1926г. (Неделя)
Затова се родихъ,  НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1926г. (Неделя)
Раздай го на сиромаситѣ!,  НБ - 10:00ч. - София, 17.10.1926г. (Неделя)
Ако говоря,  НБ - 10:00ч. - София, 24.10.1926г. (Неделя)
Неговата заповѣдь,  НБ - 10:00ч. - София, 31.10.1926г. (Неделя)
Мойсей и Христосъ,  НБ - 10:00ч. - София, 7.11.1926г. (Неделя)
Нѣма пророкъ,  НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1926г. (Неделя)
Какъ ти се отвориха очитѣ?,  НБ - 10:00ч. - София, 21.11.1926г. (Неделя)
Не Го приеха,  НБ - 10:00ч. - София, 28.11.1926г. (Неделя)
Умоветѣ имъ,  НБ - 10:00ч. - София, 5.12.1926г. (Неделя)
Гласъ въ пустинята,  НБ - 10:00ч. - София, 12.12.1926г. (Неделя)
Тѣ свидѣтелствуватъ,  НБ - 10:00ч. - София, 19.12.1926г. (Неделя)
Тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 26.12.1926г. (Неделя)

начало1927г.

Влизане,  НБ - 10:00ч. - София, 2.1.1927г. (Неделя)
Самъ съ ума си,  НБ - 10:00ч. - София, 9.1.1927г. (Неделя)
Едно стадо,  НБ - 10:00ч. - София, 23.1.1927г. (Неделя)
Дѣло съвършено,  НБ - 10:00ч. - София, 30.1.1927г. (Неделя)
За тѣхното невѣрство,  НБ - 10:00ч. - София, 6.2.1927г. (Неделя)
Новата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 13.2.1927г. (Неделя)
Праведниятъ,  НБ - 10:00ч. - София, 20.2.1927г. (Неделя)
Слънцето не ще зайде,  НБ - 10:00ч. - София, 27.2.1927г. (Неделя)
Иди повикай мѫжа си!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1927г. (Неделя)
Нѣма тайно,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1927г. (Неделя)
Кроткитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1927г. (Неделя)
Отличителнитѣ чърти на човѣка.,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1927г. (Вторик)
Лозенитѣ прѫчки,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1927г. (Неделя)
Ветхото прѣмина,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1927г. (Неделя)
Двама синове,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1927г. (Неделя)
Рабъ и синъ,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1927г. (Неделя)
Изостаналитѣ укрухи,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1927г. (Неделя)
Сто пенязи.,  НБ - 10:00ч. - София, 8.5.1927г. (Неделя)
Ще ви се даде.,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1927г. (Неделя)
Що искате?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1927г. (Неделя)
Благо и леко,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1927г. (Неделя)
Двѣ думи,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1927г. (Неделя)
Дойде на себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1927г. (Неделя)
Ще оздравѣе,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1927г. (Неделя)
Духътъ на Господа, СБ - 16:00ч. - София, 19.8.1927г. (Петък)
Пѫтьтъ на ученика, СБ - 7:00ч. - София, 19.8.1927г. (Петък)
Братя въ единомислие, СБ - 7:00ч. - София, 20.8.1927г. (Събота)
Обичь къмъ знанието, СБ - 20:00ч. - София, 21.8.1927г. (Неделя)
Ще се прѣвърне въ радость, СБ - 7:00ч. - София, 21.8.1927г. (Неделя)
Пробуждане съзнанието на ученика, СБ - 7:00ч. - София, 22.8.1927г. (Понеделник)
Дойде гласъ, СБ - 7:00ч. - София, 23.8.1927г. (Вторик)
Свещениятъ часъ, СБ - 20:00ч. - София, 24.8.1927г. (Сряда)
Явно говорихъ, СБ - 8:00ч. - София, 24.8.1927г. (Сряда)
Мнозина казваха,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1927г. (Неделя)
Деньтъ Господенъ,  НБ - 10:00ч. - София, 11.9.1927г. (Неделя)
Зарадваха се ученицитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 18.9.1927г. (Неделя)
Оскърбени,  НБ - 10:00ч. - София, 25.9.1927г. (Неделя)
Божественитѣ условия,  МОК - 19:00ч. - Русе, 9.10.1927г. (Неделя)
Мекъ ответъ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 9.10.1927г. (Неделя)
Призови Симона!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.10.1927г. (Неделя)
По-доленъ отъ ангелитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1927г. (Неделя)
Посрѣдъ тѣхъ,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1927г. (Неделя)
И рече Богъ,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1927г. (Неделя)
Така е писано,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1927г. (Неделя)
Ни мѫжъ, ни жена,  НБ - 10:00ч. - София, 20.11.1927г. (Неделя)
Ще оздравѣе момчето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 27.11.1927г. (Неделя)
ОТВОРЕНИТѢ ОЧИ,  ИБ - 0:00ч. - София, 31.12.1927г. (Събота)

начало1928г.

Дерзай дъще,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1928г. (Неделя)
Изгрѣвитѣ на слънцето,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1928г. (Четвъртък)
За сѫдба дойдохъ,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1928г. (Неделя)
Който се отмѣта,,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1928г. (Неделя)
Гласъ отъ града,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1928г. (Неделя)
Работникътъ и неговата прѣхрана,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1928г. (Неделя)
Той дойде при Пилата,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1928г. (Неделя)
Богъ е Духъ,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1928г. (Неделя)
Вѣчно веселие,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1928г. (Неделя)
Кога ражда,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1928г. (Неделя)
Основна идея,  МОК - 5:00ч. - София, 22.6.1928г. (Петък)
Закони на красотата,  МОК - 5:00ч. - София, 29.6.1928г. (Петък)
Лѣность и прилежание / Дейность и почивка,  МОК - 5:00ч. - София, 24.8.1928г. (Петък)
Гордость и ревность,  МОК - 5:00ч. - София, 31.8.1928г. (Петък)
Мъртвата точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.9.1928г. (Петък)
Външни и вѫтрешни влияния,  МОК - 5:00ч. - София, 14.9.1928г. (Петък)
Всичко е възможно / Възможни нѣща,  МОК - 5:00ч. - София, 21.9.1928г. (Петък)
Правилна обхода къмъ себе и къмъ природата / Обхода къмъ себе си и къмъ природата,  МОК - 5:00ч. - София, 28.9.1928г. (Петък)
Творческата линия на битието / Творческата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 5.10.1928г. (Петък)
Методъ за реализиране на желанията / Законъ за постижение,  МОК - 5:00ч. - София, 12.10.1928г. (Петък)
Методи на природата за събуждане на дарбитѣ / Развиване на дарбитѣ,  МОК - 5:00ч. - София, 19.10.1928г. (Петък)
Единиятъ. Основната идея на живота / Единиятъ,  МОК - 5:00ч. - София, 26.10.1928г. (Петък)
Най-високото мѣсто. Законъ на икономията въ природата / Най-високото мѣсто,  МОК - 5:00ч. - София, 2.11.1928г. (Петък)
Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ / Главниятъ факторъ,  МОК - 5:00ч. - София, 9.11.1928г. (Петък)
Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение) / Не противи се на злото,  МОК - 5:00ч. - София, 23.11.1928г. (Петък)
Деятелность и замисълъ на природата / Дейность и замисълъ на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 30.11.1928г. (Петък)
Хигиена на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 7.12.1928г. (Петък)
Учение и прилагане. Господарь и слуга,  МОК - 5:00ч. - София, 14.12.1928г. (Петък)
Методи за наблюдения. Обикновени и научни,  МОК - 5:00ч. - София, 21.12.1928г. (Петък)
Тритѣ неизвестни. Пречупване на лѫчитѣ, свѣтлината / Пречупване на свѣтлината, МОК - 5:00ч. - София, 28.12.1928г. (Петък)

начало1929г.

Наблюдение и интуиция,  МОК - 5:00ч. - София, 18.1.1929г. (Петък)
Смѣна на енергията / Смѣна на енергиитѣ,  МОК - 5:00ч. - София, 25.1.1929г. (Петък)
Смяна на състоянията / Значение на смѣнитѣ,  МОК - 5:00ч. - София, 1.2.1929г. (Петък)
Учителю благи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1929г. (Неделя)
Магическата пръчица,  МОК - 5:00ч. - София, 8.2.1929г. (Петък)
На Бога живаго,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1929г. (Неделя)
Замисълъ на природата / Силата на движенията,  МОК - 5:00ч. - София, 15.2.1929г. (Петък)
На този камъкъ,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1929г. (Неделя)
Силитѣ на противодействието и законътъ на съпротивлението / Законъ за действие и противодействие,  МОК - 5:00ч. - София, 22.2.1929г. (Петък)
Промѣнява времената,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1929г. (Неделя)
Наука и знание,  МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1929г. (Петък)
Даде плодъ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1929г. (Неделя)
Лазаре, излѣз вънъ!,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1929г. (Неделя)
Който има невестата,  НБ - 10:00ч. - София, 17.3.1929г. (Неделя)
Самъ Отецъ, НБ - 10:00ч. - София, 24.3.1929г. (Неделя)
Вързано и развързано,  НБ - 10:00ч. - София, 31.3.1929г. (Неделя)
Той е речениятъ,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1929г. (Неделя)
И огорчи се въ сърцето си,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1929г. (Неделя)
Наклали огънь,  НБ - 10:00ч. - София, 21.4.1929г. (Неделя)
Момчето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 28.4.1929г. (Неделя)
Ела следъ мене!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1929г. (Неделя)
Ще ти въздаде,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1929г. (Неделя)
Голѣмото благо,  НБ - 10:00ч. - София, 19.5.1929г. (Неделя)
Другата сѫбота,  НБ - 10:00ч. - София, 26.5.1929г. (Неделя)
Огънь да запаля,  НБ - 10:00ч. - София, 2.6.1929г. (Неделя)
Достоенъ,  НБ - 10:00ч. - София, 9.6.1929г. (Неделя)
Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1929г. (Неделя)
Разумнитѣ кротки,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1929г. (Неделя)
Илия вече дойде,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1929г. (Неделя)
Що трѣбва да речете,  НБ - 10:00ч. - София, 28.7.1929г. (Неделя)
Който слуша моитѣ думи,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1929г. (Неделя)
Моитѣ овце слушатъ моя гласъ,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1929г. (Неделя)
Крадецътъ и пастирьтъ,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1929г. (Неделя)
Стотникътъ,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1929г. (Неделя)
Обикновени и необикновени процеси,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1929г. (Неделя)
Духовното въ човѣка, НБ , СБ - 10:00ч. - София, 22.9.1929г. (Неделя)
Духъ Господенъ,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1929г. (Неделя)
Забранихме му,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1929г. (Неделя)
Вѣчно благовестие,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1929г. (Неделя)
Отъ всичкитѣ най-много,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1929г. (Неделя)
Блажени сѫ очитѣ и ушитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1929г. (Неделя)
Чуха, че иде Исусъ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1929г. (Неделя)
Сторете да насѣдатъ,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1929г. (Неделя)
Самъ се опасваше,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1929г. (Неделя)
Влѣзоха въ ладията,  НБ - 10:00ч. - София, 24.11.1929г. (Неделя)
Пасха Господня,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1929г. (Неделя)
Да ида да го събудя,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1929г. (Неделя)
Да ви даде,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1929г. (Неделя)
Имамъ власть,  НБ - 10:00ч. - София, 22.12.1929г. (Неделя)
Азъ живѣя, и вие ще живѣете,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1929г. (Неделя)

начало1930г.

Отъ сърдцето,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1930г. (Неделя)
Да се радватъ наедно,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1930г. (Неделя)
Две лепти,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1930г. (Неделя)
Богове сте,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1930г. (Неделя)
Азъ съмъ,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1930г. (Неделя)
Побеждавайте злото,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1930г. (Неделя)
Изпитай и вижъ,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1930г. (Неделя)
Дѣлата Божии,  НБ - 10:00ч. - София, 23.2.1930г. (Неделя)
Както свѣтътъ дава,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1930г. (Неделя)
Призовете ги на сватба,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1930г. (Неделя)
Съ благодать и истина,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1930г. (Неделя)
Синове на свѣтлината,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1930г. (Неделя)
Въ сила,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1930г. (Неделя)
И рече Исусъ,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1930г. (Неделя)
Господарь на сѫботата,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1930г. (Неделя)
Азъ и Отецъ едно сме,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1930г. (Неделя)
Доведете ми го тукъ.,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1930г. (Неделя)
На видело,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1930г. (Неделя)
Да влѣзешъ,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1930г. (Неделя)
Да се възвеселимъ,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1930г. (Неделя)
По-горни отъ тѣхъ,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1930г. (Неделя)
Съ огънь и соль,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1930г. (Неделя)
Който влиза,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1930г. (Неделя)
Преди Авраама,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1930г. (Неделя)
За храна,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1930г. (Неделя)
Близо е лѣтото,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1930г. (Неделя)
Въ дома на Симона,  НБ - 10:00ч. - София, 6.7.1930г. (Неделя)
НАБЛИЖИЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, СБ - (неизвестен час) - 7-те езера, 10.8.1930г. (Неделя) (непечатана)

начало1931г.

Справедливость,  МОК - 5:00ч. - София, 13.3.1931г. (Петък)
Идеалътъ на човѣка,  РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
Отношение на два закона,  НБ - 10:00ч. - София, 18.10.1931г. (Неделя)
Прѣзъ онѣзи дни,  НБ - 10:00ч. - София, 25.10.1931г. (Неделя)
Изново,  НБ - 10:00ч. - София, 1.11.1931г. (Неделя)
Жалъ ми е за народа,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1931г. (Неделя)

начало1934г.

ВЕЛИКОТО ВЪ ЖИВОТА, СБ - 5:00ч. - Витоша, 5.8.1934г. (Неделя)
Граници на живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, 8.8.1934г. (Сряда)
Противоречия и възможности, СБ - 5:00ч. - Витоша, 12.8.1934г. (Неделя)
Животъ, знание и свобода., СБ - 5:00ч. - Витоша, 15.8.1934г. (Сряда)

начало1935г.

До 29-ти юний,  УС - 5:00ч. - София, 19.5.1935г. (Неделя) (непечатана)

начало1936г.

Което Богъ е съчеталъ,  УС , ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1936г. (Неделя)
Отецъ ме люби,  НБ , ИБ - 10:00ч. - София, 22.3.1936г. (Неделя)
Изгрѣвъ и залѣзъ, УС - 5:00ч. - София, 19.4.1936г. (Неделя)
Вѣра / Да им дам животъ, СБ - 5:00ч. - София, 19.8.1936г. (Сряда)
Вѫтрѣшната връзка на живота / Вѫтрешна връзка, СБ - 5:00ч. - София, 20.8.1936г. (Четвъртък)
Външна и вѫтрешна любовь, СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1936г. (Петък)
Основната чърта на новото / Основни чърти на новото, СБ - 5:00ч. - София, 22.8.1936г. (Събота)
Проникване, СБ - 5:00ч. - София, 23.8.1936г. (Неделя)
Човѣшко и Божествено, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1936г. (Сряда)
Проявениятъ и непроявениятъ, СБ - 5:00ч. - София, 29.8.1936г. (Събота)
Любовьта и свободата. Четитиритѣхъ пѫтища въ любовьта / Пѫтища на Любовьта, СБ - 5:00ч. - София, 30.8.1936г. (Неделя)
За слава Божия, СБ , УС - 5:00ч. - София, 20.9.1936г. (Неделя)
Дветѣ полушария. Северното и южното полушарие / Дветѣ полушария, СБ - 5:00ч. - София, 22.9.1936г. (Вторик)
Азъ го създадохъ!,  УС - 5:00ч. - София, 27.9.1936г. (Неделя)
Важността на черния дробъ,  УС - 5:00ч. - София, 4.10.1936г. (Неделя)
Реалнитѣ нѣща въ Любовьта,  УС - 5:00ч. - София, 11.10.1936г. (Неделя)
Вѣрата и Любовьта. Шесто чувство,  УС - 5:00ч. - София, 18.10.1936г. (Неделя)

начало1937г.

Баща и синъ,  МОК , ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1937г. (Петък)
Реалностьта въ живота! Качествата на мѫжътъ и на жената. Доброто мислене, и доброто обличане и готвене,  УС - 5:00ч. - София, 3.1.1937г. (Неделя)
Божествената храна,  УС - 5:00ч. - София, 10.1.1937г. (Неделя)
Учение и служене на Бога,  УС - 5:00ч. - София, 17.1.1937г. (Неделя)
Конкретното въ Любовьта,  УС - 5:00ч. - София, 24.1.1937г. (Неделя)
Великодушие и Цѣломѫдрие. Мекота,  УС - 5:00ч. - София, 31.1.1937г. (Неделя)
Първиятъ и последниятъ,  УС - 5:00ч. - София, 7.2.1937г. (Неделя)
Конкурсниятъ изпитъ,  УС - 5:00ч. - София, 14.2.1937г. (Неделя)
Ликвидация съ стария животъ и приложение на новия, УС - 5:00ч. - София, 21.2.1937г. (Неделя)
Три нѣща сѫ потребни,  УС - 5:00ч. - София, 28.2.1937г. (Неделя)
Обмѣна въ Божественото!,  УС - 5:00ч. - София, 7.3.1937г. (Неделя)
Приложение на Вѣрата, Надеждата и Любовьта въ живота,  УС - 5:00ч. - София, 14.3.1937г. (Неделя)
Три фази има,  УС - 5:00ч. - София, 21.3.1937г. (Неделя)
Мекота, примирителната постѫпка. Красотата ще спаси свѣта!,  УС - 5:00ч. - София, 28.3.1937г. (Неделя)
Степенитѣ на Любовьта,  УС - 5:00ч. - София, 4.4.1937г. (Неделя)
Двамата сина,  УС - 5:00ч. - София, 11.4.1937г. (Неделя)
Благость и Истина,  УС - 5:00ч. - София, 18.4.1937г. (Неделя)
Първата дума,  УС - 5:00ч. - София, 25.4.1937г. (Неделя)
Както Богъ мисли и прави,  УС - 5:00ч. - София, 2.5.1937г. (Неделя)
Единиятъ и многото,  УС - 5:00ч. - София, 9.5.1937г. (Неделя)
Първото мѣсто,  УС - 5:00ч. - София, 16.5.1937г. (Неделя)
Новото въ небето. Страданието,  УС - 5:00ч. - София, 23.5.1937г. (Неделя)
Уповай на Божественото,  УС - 5:00ч. - София, 30.5.1937г. (Неделя)
Самораждане. Раждане на Истината,  УС - 5:00ч. - София, 6.6.1937г. (Неделя)
Проводници на неговата Любовь,  УС - 5:00ч. - София, 13.6.1937г. (Неделя)
Особената черта на човѣка,  УС - 5:00ч. - София, 20.6.1937г. (Неделя)
Вѫтрешенъ и външенъ животъ,  УС - 5:00ч. - София, 27.6.1937г. (Неделя)
Злото и Любовьта. Божествениятъ пѫть. Смекчаване на злото,  УС - 5:00ч. - София, 4.7.1937г. (Неделя)
Първиятъ лѫчъ на топлината / Лѫчи на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.7.1937г. (Неделя)
Божието слово е опитано / Опитано е, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1937г. (Понеделник)
Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1937г. (Сряда)
Стани!, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1937г. (Петък)
Основнитѣ тонове, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
Правилна обхода, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1937г. (Сряда)
Планини и долини. Умътъ и сърдцето / Планини и долини, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1937г. (Петък)
Разбиране и съзнание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
Червенъ и светълъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
Нашето предназначение / Предназначението на човѣка, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1937г. (Сряда)
Мѣдъ да потече / Свѣтилникъ на рѫцетѣ и на нозетѣ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1937г. (Петък)
Дветѣ състезания, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
Качества на ума, на сърдцето и на тѣлото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
Пѫтьтъ и възможноститѣ / Пѫть и възможности, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
Четиритѣ правила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1937г. (Петък)
Да познаватъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1937г. (Неделя)
Свободно даване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.8.1937г. (Неделя)
Четиритѣ отношения / Сѫществени връзки, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.8.1937г. (Неделя)
Тритѣ ухания, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 23.8.1937г. (Понеделник)
Пѫть за освобождение, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 24.8.1937г. (Вторик)
Вѫтрешна обхода,  УС - 5:00ч. - София, 29.8.1937г. (Неделя)
Силенъ въ света,  УС - 5:00ч. - София, 5.9.1937г. (Неделя)
Религиозни хора,  УС - 5:00ч. - София, 12.9.1937г. (Неделя)
Приравняване и Любовь,  УС - 5:00ч. - София, 19.9.1937г. (Неделя)
Вѣчно подмладяване / Законъ за вѣчната младость, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1937г. (Сряда)

начало1939г.

Силата на любовьта / Езикътъ на Любовьта, СБ ,РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
Отличителни качества на мисъльта, СБ , РБ - 14:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
Реалното въ живота / Реалностьта на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1939г. (Неделя)
Четири основни правила на хигиената / Основни правила на хигиената, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1939г. (Сряда)
Съ вѣра безъ смущение! / И въ Мене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1939г. (Петък)
Любовь и почитание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
Презъ вратата на Любовьта / Вратата на Любовьта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
Той е! / Пѫть къмъ живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1939г. (Сряда)
Разумность / Божествена свѣтлина, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
Запазване и спечелване / Ценни придобивки, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
Уменъ, добъръ и силенъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1939г. (Сряда)
Търпение, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1939г. (Петък)
Постоянното въ живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
Свѣтлина, топлина и сила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
Първиятъ плодъ на Духа / Плодътъ на Духа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1939г. (Сряда)
Господарь и слуга / Служене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1939г. (Петък)
Опознаване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1939г. (Събота)
Вѣчниятъ животъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
Гласътъ на Любовьта, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
Разнообразието въ живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1939г. (Понеделник)
На своето мѣсто, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1939г. (Вторик)
Възможноститѣ на Любовьта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1939г. (Сряда)
Не дири своето си, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1939г. (Четвъртък)
Новиятъ законъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1939г. (Петък)
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1939г. (Събота)
Относителни и абсолютни разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.8.1939г. (Неделя)
Малката молитва, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1939г. (Понеделник)
Царь и служитель, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.8.1939г. (Вторик)
Тритѣ нѣща / Три ценни нѣща, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1939г. (Събота)
Еднообразие и разнообразие, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 27.8.1939г. (Неделя)
Запалката на Свещения огънь, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1939г. (Неделя)
Нито билзо, нито далече / Близо и далечъ, МОК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1939г. (Петък)

начало1940г.

Всѣкий день по една добра мисъль, ООК - 5:00ч. - София, 25.9.1940г. (Сряда)
Божествените врата, ООК - 5:00ч. - София, 2.10.1940г. (Сряда)
Една седмица в рая, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1940г. (Сряда)
Планетни влияния, ООК - 5:00ч. - София, 16.10.1940г. (Сряда)
По пѫтя на любовьта, ООК - 5:00ч. - София, 23.10.1940г. (Сряда)
Дете, възрастенъ и старъ, ООК - 5:00ч. - София, 30.10.1940г. (Сряда)
Три седмици, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1940г. (Сряда)
Усилвайте връзката, ООК - 5:00ч. - София, 20.11.1940г. (Сряда)
Животъ, сила, здраве, ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1940г. (Сряда)
Единствената свобода, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1940г. (Сряда)
Отворени и затворени фигури, ООК - 5:00ч. - София, 18.12.1940г. (Сряда)
Вратата на Доброто и на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 25.12.1940г. (Сряда)

начало1941г.

Съработници, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1941г. (Сряда)
Ще ви бѫде, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1941г. (Сряда)
Тритѣ единици, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1941г. (Сряда)
Мощната сила, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1941г. (Сряда)
Законъ за обнова, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1941г. (Сряда)
Учение и служене, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1941г. (Сряда)
Правъ пѫть, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1941г. (Сряда)
Слушайте съвета, ООК - 5:00ч. - София, 19.2.1941г. (Сряда)
Тритѣ връзки, ООК - 5:00ч. - София, 26.2.1941г. (Сряда)
Музикални тактове, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1941г. (Сряда)
Божествени закони, ООК - 5:00ч. - София, 19.3.1941г. (Сряда)
Законътъ за Божествената хармония, ООК - 5:00ч. - София, 26.3.1941г. (Сряда)
Музика и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1941г. (Сряда)
Не разваляйте пакта, ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1941г. (Сряда)
Добре ще бѫде, ООК - 5:00ч. - София, 16.4.1941г. (Сряда)
Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 23.4.1941г. (Сряда)
Основенъ тонъ, ООК - 5:00ч. - София, 30.4.1941г. (Сряда)
Ще направимъ жилище, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1941г. (Сряда)
Приятно занимание, ООК - 5:00ч. - София, 14.5.1941г. (Сряда)
Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, 21.5.1941г. (Сряда)
Две състояния, ООК - 5:00ч. - София, 28.5.1941г. (Сряда)
Качване и слизане, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1941г. (Сряда)
Най-разумнитѢ отношения, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1941г. (Сряда)
Три основни тона, ООК - 5:00ч. - София, 18.6.1941г. (Сряда)
Ново воюване, ООК - 5:00ч. - София, 25.6.1941г. (Сряда)
Самообладание, ООК - 5:00ч. - София, 2.7.1941г. (Сряда)
Невидимитѣ погрѣшки, ООК - 5:00ч. - София, 9.7.1941г. (Сряда)

начало1943г.

Вѣчно подмладяване, НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1943г. (Неделя)
Тритѣ пѫтя, НБ - 5:00ч. - София, 17.10.1943г. (Неделя)
Да оздравѣешъ, НБ - 10:00ч. - София, 24.10.1943г. (Неделя)
Ценни нѣща, НБ - 10:00ч. - София, 31.10.1943г. (Неделя)
Въ Негово име, НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1943г. (Неделя)
Три важни нѣща, НБ - 10:00ч. - София, 28.11.1943г. (Неделя)
placeholder