Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Примерни понятия | Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ


СТАР ПРАВОПИС - БЕСЕДИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
1018 броя беседи

1895 1897 1898 1899 1900 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944


начало1921г.

Хлѣбътъ и живата енергия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1921г. (Неделя)

начало1922г.

Двата пѫтя,  МОК - 19:00ч. - София, 24.2.1922г. (Петък)
Тритѣ живота, ООК - 20:00ч. - София, 24.2.1922г. (Петък)
Страхъ и безстрашие, МОК - 19:00ч. - София, 1.3.1922г. (Сряда)
Тритѣ методи на природата, ООК - 19:00ч. - София, 2.3.1922г. (Четвъртък)
Сила на волята,  МОК - 19:00ч. - София, 8.3.1922г. (Сряда)
Четиритѣ правила, ООК - 19:00ч. - София, 9.3.1922г. (Четвъртък)
Качества и проявление на волята,  МОК - 19:00ч. - София, 15.3.1922г. (Сряда)
Първото задължение на ученицитѣ, ООК - 19:00ч. - София, 16.3.1922г. (Четвъртък)
Старъ и новъ животъ, МОК - 19:00ч. - София, 29.3.1922г. (Сряда)
Три разряда ученици, ООК - 19:00ч. - София, 30.3.1922г. (Четвъртък)
Отрицателни и положителни чърти на ученика,, ООК - 19:00ч. - София, 4.4.1922г. (Вторик)
Дветѣ посоки, МОК - 19:00ч. - София, 5.4.1922г. (Сряда)
Законъ на движенията, МОК - 19:00ч. - София, 12.4.1922г. (Сряда)
Природни методи, ООК - 19:00ч. - София, 13.4.1922г. (Четвъртък)
Разборъ на думи, МОК - 19:00ч. - София, 19.4.1922г. (Сряда)
Прѣдназначението на музиката, ООК - 19:00ч. - София, 20.4.1922г. (Четвъртък)
Законъ на кармата, МОК - 19:00ч. - София, 26.4.1922г. (Сряда)
Окултни правила, ООК - 19:00ч. - София, 27.4.1922г. (Четвъртък)
Символически, окултни правила и мѣрки, ООК - 19:30ч. - София, 2.5.1922г. (Вторик)
Красотата въ природата, МОК - 19:00ч. - София, 3.5.1922г. (Сряда)
Закон за енергиитѣ, МОК - 19:00ч. - София, 10.5.1922г. (Сряда)
Мѣстото на човѣка въ природата, ООК - 19:00ч. - София, 11.5.1922г. (Четвъртък)
Методи за чистене, МОК - 19:00ч. - София, 17.5.1922г. (Сряда)
Необятната любовь, ООК - 19:00ч. - София, 18.5.1922г. (Четвъртък)
Противоречия въ живота, МОК - 5:00ч. - Витоша, 24.5.1922г. (Сряда)
По пѫтя, ООК - 10:00ч. - Витоша, 26.5.1922г. (Петък)
Връзки на знанието, МОК - 19:00ч. - София, 31.5.1922г. (Сряда)
Изгрѣвъ и залѣзъ, ООК - 19:00ч. - София, 2.6.1922г. (Петък)
Мисъль, чувство и действие, МОК - 19:00ч. - София, 7.6.1922г. (Сряда)
Изисквания отъ ученика, МОК - 19:00ч. - София, 14.6.1922г. (Сряда)
Скѫпоценните камъни, МОК - 19:00ч. - София, 21.6.1922г. (Сряда)
Прояви на съзнанието, МОК - 19:00ч. - София, 28.6.1922г. (Сряда)
Положителни и отрицателни сили, МОК - 19:00ч. - Чамкория, 5.7.1922г. (Сряда)
Възможности, МОК - 19:00ч. - Чамкория, 26.7.1922г. (Сряда)
Деятелность на сърцето, МОК - 19:00ч. - София, 2.8.1922г. (Сряда)
Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
Новият живот, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
Много плод принася, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 20.8.1922г. (Неделя)
Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 20.8.1922г. (Неделя)
Истината, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Музика, работа и пост, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Изпитвайте Писанията, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторик)
Работа за новия живот, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторик)
Утринен наряд, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторик)
В Горницата, СБ - 8:30ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
Милосърдието, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
Живот вечен, СБ - 19:00ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
Предварителни бележки, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
Върху задачите на Школата, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Какъв трябва да бъде ученикът, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Утринен наряд, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Допирнитѣ точки въ природата,  МОК - 19:00ч. - София, 4.10.1922г. (Сряда)
Положителни и отрицателни сили въ Природата, ООК - 20:00ч. - София, 6.10.1922г. (Петък)
Отличителни качества на волята,  МОК - 20:00ч. - София, 11.10.1922г. (Сряда)
Влияние на музиката, пѣенето и движенията, ООК - 20:00ч. - София, 15.10.1922г. (Неделя)
Психическо наблюдение,,  МОК - 20:00ч. - София, 18.10.1922г. (Сряда)
Окултна музика, ООК - 20:00ч. - София, 22.10.1922г. (Неделя)
Отличителнитѣ чърти на живота,  МОК - 20:00ч. - София, 25.10.1922г. (Сряда)
Влиянието на електричеството, ООК - 20:00ч. - София, 29.10.1922г. (Неделя)
Нагласяване на силитѣ,  МОК - 20:00ч. - София, 1.11.1922г. (Сряда)
Никаква лѫжа, ООК - 20:00ч. - София, 5.11.1922г. (Неделя)
Хармонизиране на енергиитѣ,  МОК - 20:00ч. - София, 8.11.1922г. (Сряда)
Музика и пѣние, ООК - 20:00ч. - София, 19.11.1922г. (Неделя)
Предназначение на дихателната система,  МОК - 20:00ч. - София, 22.11.1922г. (Сряда)
Практическо приложение на окултната музика, ООК - 20:00ч. - София, 26.11.1922г. (Неделя)
Единство на съзнанието,  МОК - 20:00ч. - София, 29.11.1922г. (Сряда)
Окултна музика, ООК - 20:00ч. - София, 3.12.1922г. (Неделя)
Значение на гласнитѣ при окултното пѣние, ООК - 20:00ч. - София, 10.12.1922г. (Неделя)
Законъ за съотношения,  МОК - 20:00ч. - София, 13.12.1922г. (Сряда)
Музиката – срѣдство за концентриране, ООК - 20:00ч. - София, 17.12.1922г. (Неделя)
Самоопрѣделение,  МОК - 20:00ч. - София, 20.12.1922г. (Сряда)
Окултна медицина, ООК - 20:00ч. - София, 24.12.1922г. (Неделя)
Признаци на проявеното човѣшко съзнание,  МОК - 20:00ч. - София, 27.12.1922г. (Сряда)

начало1923г.

Правилниятъ растежъ на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 2.1.1923г. (Вторик)
Прояви на съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, 3.1.1923г. (Сряда)
Значение на рѫцѣтѣ и пръститѣ, ООК - 19:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
Окултна страна на живота,  МОК - 19:00ч. - София, 10.1.1923г. (Сряда)
Установени мѣрки,  МОК - 19:00ч. - София, 17.1.1923г. (Сряда)
Тъмното петно въ съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 21.1.1923г. (Неделя)
Гордость и тщеславие,  МОК - 19:00ч. - София, 24.1.1923г. (Сряда)
Малкитѣ случаи, ООК - 19:00ч. - София, 5.2.1923г. (Понеделник)
Добри навици,  МОК - 19:00ч. - София, 7.2.1923г. (Сряда)
Съмнѣние и воля!, ООК - 19:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Предназначение на слънцето, луната и звездитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, 14.2.1923г. (Сряда)
Двѣтѣ течения: Огнената вълна и вълната на Любовьта, ООК - 19:00ч. - София, 19.2.1923г. (Понеделник)
Първата родена мисъль,  МОК - 19:00ч. - София, 21.2.1923г. (Сряда)
Качества на ума, на сърцето и волята, ООК - 19:00ч. - София, 25.2.1923г. (Неделя)
Развитие на мозъчнитѣ центрове,  МОК - 19:00ч. - София, 28.2.1923г. (Сряда)
Педагогическа лекция,  МОК - 19:00ч. - София, 7.3.1923г. (Сряда)
Произходъ на правитѣ мисли, ООК - 19:00ч. - София, 8.3.1923г. (Четвъртък)
Влияние на планетитѣ, ООК - 19:00ч. - София, 12.3.1923г. (Понеделник)
Силата на свѣтлината и тъмнината,,  МОК - 19:00ч. - София, 14.3.1923г. (Сряда)
Смисълътъ на противорѣчието, ООК - 19:00ч. - София, 19.3.1923г. (Понеделник)
Бѣла и черна свѣтлина,  МОК - 19:00ч. - София, 21.3.1923г. (Сряда)
Най-добриятъ методъ,  МОК - 19:00ч. - София, 4.4.1923г. (Сряда)
Точностьта, ООК - 19:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
Житно зърно,  МОК - 19:00ч. - София, 11.4.1923г. (Сряда)
Окултна медицина, ООК - 19:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
Разпредѣляне на енергиитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, 18.4.1923г. (Сряда)
Правилни отношения, ООК - 19:00ч. - София, 22.4.1923г. (Неделя)
Четиритѣ съзнания,  МОК - 19:00ч. - София, 25.4.1923г. (Сряда)
Работа на окултнитѣ сили, ООК - 19:00ч. - София, 29.4.1923г. (Неделя)
Живиятъ крѫгъ,  МОК - 19:00ч. - София, 2.5.1923г. (Сряда)
Движение на разумнитѣ сили,  МОК - 19:00ч. - София, 9.5.1923г. (Сряда)
Правилно разпрѣдѣляне на енергиитѣ, ООК - 19:00ч. - София, 13.5.1923г. (Неделя)
Закони за контраститѣ, Малкитѣ погрѣшки, ООК - 19:00ч. - София, 20.5.1923г. (Неделя)
Отношение на природнитѣ сили къмъ човѣшката душа,  МОК - 19:00ч. - София, 30.5.1923г. (Сряда)
Опити,  МОК - 19:00ч. - София, 20.6.1923г. (Сряда)
Нѣжность и грубость,  МОК - 19:00ч. - София, 27.6.1923г. (Сряда)
Божественото и човешкото. Днес, а не утре, ООК - 19:00ч. - София, 28.6.1923г. (Четвъртък)
Проява на разумнитѣ сили въ Природата, ООК - 19:00ч. - София, 1.7.1923г. (Неделя)
Двѣ думи!,  МС - 19:00ч. - София, 2.7.1923г. (Понеделник)
Разцъвтяване на човешката душа,  МС - 7:00ч. - София, 2.7.1923г. (Понеделник)
Първото правило,  МС - 18:00ч. - София, 3.7.1923г. (Вторик)
Упѫтване, ООК - 19:00ч. - София, 8.7.1923г. (Неделя)
Абсолютното малко и Абсолютното велико, ООК - 19:00ч. - София, 12.7.1923г. (Четвъртък)
Ученикътъ трѣбва да разбира, ООК - 19:00ч. - София, 12.7.1923г. (Четвъртък)
Високиятъ идеалъ, ООК - 19:00ч. - София, 11.9.1923г. (Вторик)
Разумность въ природата, ООК - 19:00ч. - София, 18.10.1923г. (Четвъртък)
Разумниятъ животъ,  МОК - 19:00ч. - София, 21.10.1923г. (Неделя)
Стремежитѣ на ума и сърцето, ООК - 19:00ч. - София, 24.10.1923г. (Сряда)
Живитѣ точки въ природата,  МОК - 19:00ч. - София, 28.10.1923г. (Неделя)
Най-добриятъ начинъ за разсѫждение, ООК - 19:00ч. - София, 31.10.1923г. (Сряда)
Задачи на истинската наука,  МОК - 19:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
Основа на знанието,  МОК - 19:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
Божественото съвършенство, ООК - 19:00ч. - София, 7.11.1923г. (Сряда)
Прѣвръщане на цвѣтоветѣ,  МОК - 19:00ч. - София, 11.11.1923г. (Неделя)
Излишекъ и недоимъкъ въ живота, ООК - 19:00ч. - София, 14.11.1923г. (Сряда)
Гнѣвъ и страхъ,  МОК - 19:00ч. - София, 18.11.1923г. (Неделя)
Силовитѣ линии въ Природата, ООК - 19:00ч. - София, 21.11.1923г. (Сряда)
Твърдость, смѣлость и изпълнителность,  МОК - 19:00ч. - София, 25.11.1923г. (Неделя)
Волята Божия!, ООК - 19:00ч. - София, 28.11.1923г. (Сряда)
Пѫтьтъ на ученика. Основната идея,  МОК - 19:00ч. - София, 2.12.1923г. (Неделя)
Свобода, знания и миръ, ООК - 19:00ч. - София, 5.12.1923г. (Сряда)
Езикътъ на природата,  МОК - 19:00ч. - София, 16.12.1923г. (Неделя)
Окултната музика въ живота, ООК - 19:00ч. - София, 19.12.1923г. (Сряда)
Упѫтвания. Образи,  МОК - 19:00ч. - София, 23.12.1923г. (Неделя)
Школата и развитието на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 26.12.1923г. (Сряда)

начало1924г.

Единство на обичьта, ООК - 19:00ч. - София, 2.1.1924г. (Сряда)
Отношения между проявитѣ въ природата, МОК - 19:00ч. - София, 6.1.1924г. (Неделя)
Мъртвитѣ и живитѣ линии, ООК - 19:00ч. - София, 8.1.1924г. (Вторик)
Приливи и отливи на енергиитѣ. Произходъ на ума и сърцето, МОК - 19:00ч. - София, 13.1.1924г. (Неделя)
Приливи и отливи, ООК - 19:00ч. - София, 16.1.1924г. (Сряда)
Придобивки на съзнанието, МОК - 19:00ч. - София, 20.1.1924г. (Неделя)
Законъ за кѫситѣ и дългитѣ линии, ООК - 19:00ч. - София, 23.1.1924г. (Сряда)
Трансформиране на енергиитѣ, МОК - 19:00ч. - София, 27.1.1924г. (Неделя)
Елементи въ геометрията, МОК - 19:00ч. - София, 3.2.1924г. (Неделя)
Най-щастливиятъ день, ООК - 19:00ч. - София, 6.2.1924г. (Сряда)
Сложни движения на съзнанието. Свѣтла точка въ съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, 10.2.1924г. (Неделя)
Тритѣ състояния у човѣка, ООК - 19:00ч. - София, 13.2.1924г. (Сряда)
Морални чувства,  МОК - 19:00ч. - София, 17.2.1924г. (Неделя)
Обектътъ на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 20.2.1924г. (Сряда)
Моралниятъ типъ,  МОК - 19:00ч. - София, 24.2.1924г. (Неделя)
Истинско и относително знание, ООК - 19:00ч. - София, 27.2.1924г. (Сряда)
Мораленъ стремежъ и мораленъ устой. Значение на дробитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, 2.3.1924г. (Неделя)
Двѣтѣ граници, ООК - 19:00ч. - София, 5.3.1924г. (Сряда)
За свободата,  МОК - 19:00ч. - София, 9.3.1924г. (Неделя)
Безъ съмнѣние, подозрѣние и докачение - съ надежда, вѣра и любовь, ООК - 19:00ч. - София, 12.3.1924г. (Сряда)
Движение на енергиитѣ. Законъ за поляризиране,  МОК - 19:00ч. - София, 16.3.1924г. (Неделя)
Познай себе си, ООК - 19:00ч. - София, 19.3.1924г. (Сряда)
Мощнитѣ сили на разумната воля,  МОК - 19:00ч. - София, 23.3.1924г. (Неделя)
Добритѣ навици. Разумното сърце,  МОК - 19:00ч. - София, 30.3.1924г. (Неделя)
Разумното сърце, ООК - 19:00ч. - София, 2.4.1924г. (Сряда)
Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК - 19:00ч. - София, 6.4.1924г. (Неделя)
Тъчете мислитѣ си!, ООК - 19:00ч. - София, 9.4.1924г. (Сряда)
Търпение, МОК - 19:00ч. - София, 13.4.1924г. (Неделя)
Любовь къмъ Бога!, ООК - 19:00ч. - София, 16.4.1924г. (Сряда)
Прѣдаване на мислитѣ. Музикалность,  МОК - 19:00ч. - София, 20.4.1924г. (Неделя)
Точилото и ножътъ, ООК - 19:00ч. - София, 23.4.1924г. (Сряда)
Съграждане на доброто,  МОК - 19:00ч. - София, 27.4.1924г. (Неделя)
Добритѣ и лошитѣ, ООК - 19:00ч. - София, 30.4.1924г. (Сряда)
Психически наслоявания. Законъ за примирение,  МОК - 19:00ч. - София, 4.5.1924г. (Неделя)
Страхътъ, ООК - 19:00ч. - София, 7.5.1924г. (Сряда)
Млади и стари,  МОК - 19:00ч. - София, 11.5.1924г. (Неделя)
Четиритѣ проекции, ООК - 19:00ч. - София, 14.5.1924г. (Сряда)
Противорѣчията като необходимость при всѣко растене,  МОК - 19:00ч. - София, 18.5.1924г. (Неделя)
Малкитѣ придобивки въ живота,  МОК - 19:00ч. - София, 25.5.1924г. (Неделя)
Съзнателната монада, ООК - 19:00ч. - София, 28.5.1924г. (Сряда)
Право ходене, ООК - 19:00ч. - София, 4.6.1924г. (Сряда)
Малкото приложение, ООК - 19:00ч. - София, 18.6.1924г. (Сряда)
Да възлюбишъ, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Любовь и мисъль, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Правилно разбиране на природните действия, МС - 19:30ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Новото възпитание, МС - 17:30ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)
Топлината на живота, МС - 6:00ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)
Разумниятъ животъ, ООК - 19:00ч. - София, 16.7.1924г. (Сряда)
Молитвата, ООК - 19:00ч. - София, 23.7.1924г. (Сряда)
Нарядъ за 1924-1925 г, СБ - (неизвестен час) - София, 22.8.1924г. (Петък)
Качества на разумния животъ, СБ - 6:00ч. - София, 24.8.1924г. (Неделя)
Правила на разумния животъ, СБ - 6:30ч. - София, 31.8.1924г. (Неделя)
Съзнателниятъ животъ като забава, СБ - 19:30ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Разумниятъ и неразумниятъ слуга, ООК - 19:00ч. - София, 3.9.1924г. (Сряда)
Царе – слуги на Господа, СБ - 6:30ч. - София, 7.9.1924г. (Неделя)

начало1925г.

Вѫтрешна връзка, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1925г. (Понеделник)
Двадесеть правила отъ Учительтъ къмъ ученика, МС - 6:00ч. - София, 7.7.1925г. (Вторик)
Дванадесеьт положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, МС - (неизвестен час) - София, 7.7.1925г. (Вторик)
Методътъ на свѣтлината, МС - (неизвестен час) - София, 7.7.1925г. (Вторик)
Двѣтѣ свещени положения, СБ - 5:40ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
На отворено и на затворено, СБ - 18:00ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
Подпушване на свѣтлината, СБ - 17:30ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Търпѣние и вѣра, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Високиятъ върхъ, СБ - 8:00ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)
Живитѣ образи, СБ - 8:00ч. - В.Търново, 26.8.1925г. (Сряда)
Истинната врата, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 28.8.1925г. (Петък)
Дѣто и да идешъ, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 29.8.1925г. (Събота)
Кѫсиять пѫть, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 6.9.1925г. (Неделя)
Врѣме и сила, МОК - 19:00ч. - София, 15.11.1925г. (Неделя)
Козативни сили, ООК - 19:00ч. - София, 18.11.1925г. (Сряда)
Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, МОК - 19:00ч. - София, 22.11.1925г. (Неделя)
Прави и криви линии, ООК - 19:00ч. - София, 25.11.1925г. (Сряда)
Тритѣ състояния: S, R, T, МОК - 19:00ч. - София, 29.11.1925г. (Неделя)
Ауменъ, ООК - 19:00ч. - София, 2.12.1925г. (Сряда)
Влияние на свѣтлината и на тъмнината,  МОК - 19:00ч. - София, 6.12.1925г. (Неделя)
Служене на Бога и на себе си, ООК - 19:00ч. - София, 9.12.1925г. (Сряда)
Символи въ природата, МОК - 19:00ч. - София, 13.12.1925г. (Неделя)
Перпендикулярътъ на живота, ООК - 19:00ч. - София, 16.12.1925г. (Сряда)
Приложение на символитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, 20.12.1925г. (Неделя)
Три вида служене, ООК - 19:00ч. - София, 23.12.1925г. (Сряда)
Пълнене и празнене,  МОК - 19:00ч. - София, 27.12.1925г. (Неделя)
Голѣма радостъ и малка скръбъ, ООК - 19:00ч. - София, 30.12.1925г. (Сряда)

начало1926г.

Десеть думи,  МОК - 19:00ч. - София, 3.1.1926г. (Неделя)
Разковничето, ООК - 19:00ч. - София, 6.1.1926г. (Сряда)
Действие и противодействие,  МОК - 19:00ч. - София, 10.1.1926г. (Неделя)
Каквото става, ООК - 19:00ч. - София, 13.1.1926г. (Сряда)
Изваждане,  МОК - 19:00ч. - София, 17.1.1926г. (Неделя)
Четиритѣ дѣйствия, ООК - 19:00ч. - София, 20.1.1926г. (Сряда)
Гласни и съгласни букви,  МОК - 19:00ч. - София, 24.1.1926г. (Неделя)
Външни влияния, ООК - 19:00ч. - София, 27.1.1926г. (Сряда)
Математически задачи,  МОК - 19:00ч. - София, 31.1.1926г. (Неделя)
Нашето мѣсто, ООК - 19:00ч. - София, 3.2.1926г. (Сряда)
Реални величини,  МОК - 19:00ч. - София, 7.2.1926г. (Неделя)
Светлина на мисъльта, ООК - 19:00ч. - София, 10.2.1926г. (Сряда)
Микроскопически добрини,  МОК - 19:00ч. - София, 14.2.1926г. (Неделя)
Веригитѣ на съмнѣнието, ООК - 19:00ч. - София, 17.2.1926г. (Сряда)
Изразително лице,  МОК - 19:00ч. - София, 21.2.1926г. (Неделя)
Обмѣна, ООК - 19:00ч. - София, 24.2.1926г. (Сряда)
Страдание, търпение, опитность и знание,  МОК - 19:00ч. - София, 28.2.1926г. (Неделя)
Природни изрази, ООК - 19:00ч. - София, 3.3.1926г. (Сряда)
Духовна мекота,  МОК - 19:00ч. - София, 7.3.1926г. (Неделя)
Живитѣ закони на добродѣтелитѣ, ООК - 19:00ч. - София, 10.3.1926г. (Сряда)
Форми на съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, 14.3.1926г. (Неделя)
Редътъ на числата, ООК - 19:00ч. - София, 17.3.1926г. (Сряда)
Жива речь,  МОК - 19:00ч. - София, 21.3.1926г. (Неделя)
Мозъчни наслоявания, ООК - 19:00ч. - София, 24.3.1926г. (Сряда)
Добро и свобода,  МОК - 19:00ч. - София, 28.3.1926г. (Неделя)
Крѫгъ и елипса, ООК - 19:00ч. - София, 31.3.1926г. (Сряда)
Групиране на сили,  МОК - 19:00ч. - София, 4.4.1926г. (Неделя)
Три вида съзнание, ООК - 19:00ч. - София, 7.4.1926г. (Сряда)
Малкото съпротивление,  МОК - 19:00ч. - София, 11.4.1926г. (Неделя)
Зазоряване,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1926г. (Неделя)
Качества на здравия човѣкъ,  МОК - 19:00ч. - София, 18.4.1926г. (Неделя)
Работа на съзнанието, МОК - 19:00ч. - София, 25.4.1926г. (Неделя)
Здравословни условия, ООК - 19:00ч. - София, 28.4.1926г. (Сряда)
Влияние на цветоветѣ,  МОК - 19:00ч. - София, 2.5.1926г. (Неделя)
Условия за обикновения и за разумния човѣкъ, ООК - 19:00ч. - София, 5.5.1926г. (Сряда)
Мѣсто на добродетелитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, 9.5.1926г. (Неделя)
Цѣломѫдрие и великодушие, ООК - 19:00ч. - София, 12.5.1926г. (Сряда)
Здраво мислене,  МОК - 19:00ч. - София, 16.5.1926г. (Неделя)
Методи и пѫтища на идейния свѣтъ, ООК - 19:00ч. - София, 19.5.1926г. (Сряда)
Склонности и разнообразие,  МОК - 19:00ч. - София, 23.5.1926г. (Неделя)
Пѫтьтъ на желанията, ООК - 19:00ч. - София, 26.5.1926г. (Сряда)
Окултни познания,  МОК - 19:00ч. - София, 30.5.1926г. (Неделя)
Съ чия воля?, ООК - 19:00ч. - София, 2.6.1926г. (Сряда)
Музикално упражнение,  МОК - 19:00ч. - София, 6.6.1926г. (Неделя)
Усилване на вѣрата, ООК - 19:00ч. - София, 9.6.1926г. (Сряда)
Произход на страданията,  МОК - 19:00ч. - София, 13.6.1926г. (Неделя)
Оглашенъ, вѣрващъ и ученикъ, ООК - 19:00ч. - София, 16.6.1926г. (Сряда)
Срѣда и условия, ООК - 19:00ч. - София, 23.6.1926г. (Сряда)
Нови типове,  МОК - 19:00ч. - София, 27.6.1926г. (Неделя)
Вѫтрешни и външни връзки, МС - 5:00ч. - София, 7.7.1926г. (Сряда)
Специалниятъ законъ, ООК - (неизвестен час) - София, 7.7.1926г. (Сряда)
Особеното мѣсто, МС - 5:00ч. - София, 8.7.1926г. (Четвъртък)
Педагогически правила, МС - 7:00ч. - София, 9.7.1926г. (Петък)
Право мисли!, ООК - 19:00ч. - София, 14.7.1926г. (Сряда)
Отношение на проститѣ истини къмъ човѣка, ООК - 19:00ч. - София, 22.9.1926г. (Сряда)
Посока на растене,  МОК - 19:00ч. - София, 26.9.1926г. (Неделя)
Стремежъ къмъ съвършенство, ООК - 19:00ч. - София, 29.9.1926г. (Сряда)
Облагородяване на сърцето,  МОК - 19:00ч. - София, 3.10.1926г. (Неделя)
Двата полюса, ООК - 19:00ч. - София, 6.10.1926г. (Сряда)
Внушение,  МОК - 19:00ч. - София, 10.10.1926г. (Неделя)
Свободно движение, ООК - 19:00ч. - София, 13.10.1926г. (Сряда)
Любовь и вѣра,  МОК - 19:00ч. - София, 17.10.1926г. (Неделя)
Най-голѣмото веселие и най-малката радость, ООК - 19:00ч. - София, 20.10.1926г. (Сряда)
Раннитѣ лѫчи,  МОК - 19:00ч. - София, 24.10.1926г. (Неделя)
Устойчиви съединения, ООК - 19:00ч. - София, 27.10.1926г. (Сряда)
Пѫтъ къмъ свобода,  МОК - 19:00ч. - София, 31.10.1926г. (Неделя)
Човѣшкиятъ духъ, ООК - 19:00ч. - София, 3.11.1926г. (Сряда)
Придобиване на търпение,  МОК - 19:00ч. - София, 7.11.1926г. (Неделя)
Доброто сърце, ООК - 19:00ч. - София, 10.11.1926г. (Сряда)
Погледъ и движение,  МОК - 19:00ч. - София, 14.11.1926г. (Неделя)
Устои на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 17.11.1926г. (Сряда)
Освобождаване,  МОК - 19:00ч. - София, 21.11.1926г. (Неделя)
Любовь – колективность, ООК - 19:00ч. - София, 24.11.1926г. (Сряда)
Различаване,  МОК - 19:00ч. - София, 28.11.1926г. (Неделя)
Говоръ и пѣние, ООК - 19:00ч. - София, 1.12.1926г. (Сряда)
Пулсъ,  МОК - 19:00ч. - София, 5.12.1926г. (Неделя)
Послеѣдната постѫпка, ООК - 19:00ч. - София, 8.12.1926г. (Сряда)
Малкитѣ мѫчнотии,  МОК - 19:00ч. - София, 12.12.1926г. (Неделя)
Неразрѣшеното, ООК - 19:00ч. - София, 15.12.1926г. (Сряда)
Благоприятниятъ часъ,  МОК - 19:00ч. - София, 19.12.1926г. (Неделя)
Обективенъ и субективенъ умъ, ООК - 19:00ч. - София, 22.12.1926г. (Сряда)
Животъ, сила и интелигентность,  МОК - 19:00ч. - София, 26.12.1926г. (Неделя)
Проява на музиката въ съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 28.12.1926г. (Вторик)

начало1927г.

Малката мисия,  МОК - 19:00ч. - София, 2.1.1927г. (Неделя)
Право разбиране, ООК - 19:00ч. - София, 5.1.1927г. (Сряда)
Представа за тритѣ свѣта,  МОК - 19:00ч. - София, 9.1.1927г. (Неделя)
Справяне съ мѫчнотиитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, 23.1.1927г. (Неделя)
Което оправя, ООК - 19:00ч. - София, 26.1.1927г. (Сряда)
Неизвестни величини,  МОК - 19:00ч. - София, 30.1.1927г. (Неделя)
Стари и нови възгледи, ООК - 19:00ч. - София, 2.2.1927г. (Сряда)
Меки и твърди вещества,  МОК - 19:00ч. - София, 6.2.1927г. (Неделя)
Светото мѣсто,  МОК - 19:00ч. - София, 13.2.1927г. (Неделя)
Великата задача на човѣка, ООК - 19:00ч. - София, 16.2.1927г. (Сряда)
Тритѣ зрънца,  МОК - 19:00ч. - София, 20.2.1927г. (Неделя)
Природнитѣ звукове, ООК - 19:00ч. - София, 23.2.1927г. (Сряда)
Здрави връзки,  МОК - 19:00ч. - София, 27.2.1927г. (Неделя)
Възможни постижения, ООК - 19:00ч. - София, 2.3.1927г. (Сряда)
Възпитание и самовъзпитание,  МОК - 19:00ч. - София, 6.3.1927г. (Неделя)
Силнитѣ течения, ООК - 19:00ч. - София, 9.3.1927г. (Сряда)
Реализиране на желанията,  МОК - 19:00ч. - София, 13.3.1927г. (Неделя)
Спасителни положения, ООК - 19:00ч. - София, 16.3.1927г. (Сряда)
Двѣте страни,  МОК - 19:00ч. - София, 20.3.1927г. (Неделя)
Малкиятъ поводъ, ООК - 19:00ч. - София, 23.3.1927г. (Сряда)
Планетни влияния,  МОК - 19:00ч. - София, 27.3.1927г. (Неделя)
Съпротивление, напоръ и стремежъ, ООК - 19:00ч. - София, 30.3.1927г. (Сряда)
Скрити сили,  МОК - 19:00ч. - София, 3.4.1927г. (Неделя)
Начъртаниятъ планъ, ООК - 19:00ч. - София, 6.4.1927г. (Сряда)
Образи на реалностьта,  МОК - 19:00ч. - София, 10.4.1927г. (Неделя)
Една стѫпка, ООК - 19:00ч. - София, 13.4.1927г. (Сряда)
Справяне,  МОК - 19:00ч. - София, 17.4.1927г. (Неделя)
Посоки и възможности, ООК - 19:00ч. - София, 20.4.1927г. (Сряда)
Хигиенични правила / Великденски подаръкъ, МОК , ИБ - 19:00ч. - София, 24.4.1927г. (Неделя)
Забравената дума, ООК - 19:00ч. - София, 27.4.1927г. (Сряда)
Принципи на нѣщата, ООК - 19:00ч. - София, 4.5.1927г. (Сряда)
Координиране на силитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, 8.5.1927г. (Неделя)
Четиритѣ крѫга, ООК - 19:00ч. - София, 11.5.1927г. (Сряда)
Светлиятъ крѫгъ,  МОК - 19:00ч. - София, 15.5.1927г. (Неделя)
Общи упѫтвания, ООК - 19:00ч. - София, 18.5.1927г. (Сряда)
Седмиятъ крѫгъ на живота,  МОК - 19:00ч. - София, 22.5.1927г. (Неделя)
Постѫпки, ООК - 19:00ч. - София, 25.5.1927г. (Сряда)
Хармонични положения,  МОК - 19:00ч. - София, 29.5.1927г. (Неделя)
Съзвучно движение, ООК - 19:00ч. - София, 1.6.1927г. (Сряда)
Трениране,  МОК - 19:00ч. - София, 5.6.1927г. (Неделя)
Основни мисли, ООК - 19:00ч. - София, 8.6.1927г. (Сряда)
Типове и образи,  МОК - 19:00ч. - София, 12.6.1927г. (Неделя)
Връзка на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 15.6.1927г. (Сряда)
Три посоки,  МОК - 19:00ч. - София, 19.6.1927г. (Неделя)
Отличителни чърти, ООК - 19:00ч. - София, 22.6.1927г. (Сряда)
Въ живота, ООК - 19:00ч. - София, 6.7.1927г. (Сряда)
Равни страни, ООК - 19:00ч. - София, 13.7.1927г. (Сряда)
Работа на природата, ООК - 19:00ч. - София, 20.7.1927г. (Сряда)
Мислещиятъ човѣкъ, МС - 5:30ч. - София, 14.8.1927г. (Неделя)
Правата мисъль, МС - 5:30ч. - София, 15.8.1927г. (Понеделник)
Великото и красивото, ООК - 7:00ч. - София, 25.8.1927г. (Четвъртък)
Малкитѣ резултати, ООК - 7:00ч. - София, 31.8.1927г. (Сряда)
Божествената мисъль,  МОК - 19:00ч. - София, 4.9.1927г. (Неделя)
Великитѣ хора,  МОК - 19:00ч. - София, 11.9.1927г. (Неделя)
Качества и линии на красотата,  МОК - 19:00ч. - София, 18.9.1927г. (Неделя)
Линиитѣ на ума и сърцето,  МОК - 19:00ч. - София, 25.9.1927г. (Неделя)
Значение на линиитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, 16.10.1927г. (Неделя)
Научни изследвания,  МОК - 19:00ч. - София, 23.10.1927г. (Неделя)
Съответствие на величинитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, 30.10.1927г. (Неделя)
Психически анализъ,  МОК - 19:00ч. - София, 6.11.1927г. (Неделя)
Козмически възприятия, ООК - 19:00ч. - София, 9.11.1927г. (Сряда)
Целесъобразни срѣди,  МОК - 19:00ч. - София, 13.11.1927г. (Неделя)
Превръщане на киселинитѣ, ООК - 19:00ч. - София, 16.11.1927г. (Сряда)
Скритите сили,  МОК - 19:00ч. - София, 20.11.1927г. (Неделя)
Свѣщъ, която не гасне, ООК - 19:00ч. - София, 23.11.1927г. (Сряда)
Мѣрки в живота,  МОК - 19:00ч. - София, 27.11.1927г. (Неделя)
Вѣроятности и възможности, ООК - 19:00ч. - София, 30.11.1927г. (Сряда)
Лѫчъ на пробуждане,  МОК - 19:00ч. - София, 4.12.1927г. (Неделя)
Седемъ кошници,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1927г. (Неделя)
Вѣчно обновяване, ООК - 19:00ч. - София, 7.12.1927г. (Сряда)
За приятелитѣ си,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1927г. (Неделя)
Химия и алхимия,  МОК - 19:00ч. - София, 11.12.1927г. (Неделя)
Време и вѣчность, ООК - 19:00ч. - София, 14.12.1927г. (Сряда)
Естествена срѣда,  МОК - 19:00ч. - София, 18.12.1927г. (Неделя)
Твърдата храна,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1927г. (Неделя)
Благото на човѣка, ООК - 19:00ч. - София, 21.12.1927г. (Сряда)
Идатъ дни,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1927г. (Неделя)
Човѣшки и природни енергии,  МОК - 19:00ч. - София, 25.12.1927г. (Неделя)
Крѫгове на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 28.12.1927г. (Сряда)

начало1928г.

Въ образъ Божи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1928г. (Неделя)
Реалното в човѣка,  МОК - 19:00ч. - София, 1.1.1928г. (Неделя)
Жлебътъ,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1928г. (Неделя)
Разумно ограничение,  МОК - 19:00ч. - София, 8.1.1928г. (Неделя)
Заветътъ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1928г. (Неделя)
Творецъ на сѫдбата си,  МОК - 19:00ч. - София, 15.1.1928г. (Неделя)
Малки и голѣми придобивки, ООК - 19:00ч. - София, 18.1.1928г. (Сряда)
Животътъ въ формитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, 22.1.1928г. (Неделя)
Никодимъ,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1928г. (Неделя)
Равнодействаща сила, ООК - 19:00ч. - София, 25.1.1928г. (Сряда)
Синове на възкресението,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1928г. (Неделя)
Състояние на материята, ООК - 19:00ч. - София, 2.2.1928г. (Четвъртък)
Озлобяване, мѫка, скръбь, ООК - 19:00ч. - София, 9.2.1928г. (Четвъртък)
До край,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1928г. (Неделя)
Кѫси и дълги линии, ООК - 19:00ч. - София, 15.2.1928г. (Сряда)
Възкресение, ООК - 19:00ч. - София, 22.2.1928г. (Сряда)
Дванадесеттѣ племена,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1928г. (Неделя)
Първата причина, ООК - 19:00ч. - София, 29.2.1928г. (Сряда)
Изново,  НБ - 10:00ч. - София, 4.3.1928г. (Неделя)
Дветѣ точки, ООК - 19:00ч. - София, 7.3.1928г. (Сряда)
Баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1928г. (Неделя)
Живата наука, ООК - 19:00ч. - София, 14.3.1928г. (Сряда)
Помаза ме,  НБ - 10:00ч. - София, 18.3.1928г. (Неделя)
Остани с насъ!,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1928г. (Неделя)
По пѫтя на природата,  МОК - 19:00ч. - София, 25.3.1928г. (Неделя)
Полюси на съзнанието, ООК - 6:00ч. - София, 28.3.1928г. (Сряда)
Практически правила,  МОК - 19:00ч. - София, 1.4.1928г. (Неделя)
Славата человѣческа,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1928г. (Неделя)
Служба на уравненията, ООК - 6:00ч. - София, 4.4.1928г. (Сряда)
Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1928г. (Понеделник)
Възпитание на удоветѣ, ООК - 5:00ч. - София, 11.4.1928г. (Сряда)
По-драгоцененъ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1928г. (Неделя)
Доброта и разумность, ООК - 5:00ч. - София, 18.4.1928г. (Сряда)
Будниятъ день,  МОК - 5:00ч. - София, 20.4.1928г. (Петък)
Ще бѫдатъ предупредени, ООК - 5:00ч. - София, 25.4.1928г. (Сряда)
Смирението,  МОК - 5:00ч. - София, 27.4.1928г. (Петък)
Добри и лоши условия, ООК - 5:00ч. - София, 2.5.1928г. (Сряда)
Дветѣ посоки,  МОК - 5:00ч. - София, 4.5.1928г. (Петък)
Създаване на нови органи, ООК - 5:00ч. - София, 9.5.1928г. (Сряда)
Методи за хранене,  МОК - 5:00ч. - София, 11.5.1928г. (Петък)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 16.5.1928г. (Сряда)
Растене и развитие,  МОК - 5:00ч. - София, 18.5.1928г. (Петък)
Плащане и прощаване, ООК - 5:00ч. - София, 23.5.1928г. (Сряда)
Правилно дъвчене,  МОК - 5:00ч. - София, 25.5.1928г. (Петък)
Придобиване на щастие, ООК - 5:00ч. - София, 30.5.1928г. (Сряда)
Втичане и изтичане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.6.1928г. (Петък)
Божествена светлина, ООК - 5:00ч. - София, 6.6.1928г. (Сряда)
Тънкиятъ конецъ и дебелото вѫже,  МОК - 5:00ч. - София, 8.6.1928г. (Петък)
Търпение и безстрашие,  МОК - 5:00ч. - София, 15.6.1928г. (Петък)
Задна стража,, ООК - 5:00ч. - София, 20.6.1928г. (Сряда)
Елипса и парабола, ООК - 5:00ч. - София, 27.6.1928г. (Сряда)
Началото на добродетельта, ООК - 5:00ч. - София, 4.7.1928г. (Сряда)
Роденъ отъ Бога, МС - 5:00ч. - София, 8.7.1928г. (Неделя)
Безъ окови, МС - 5:00ч. - София, 9.7.1928г. (Понеделник)
Къмъ свобода, МС - 5:00ч. - София, 10.7.1928г. (Вторик)
Единство и общност, ООК - 5:00ч. - Мусала, 18.7.1928г. (Сряда)
Единство на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 25.7.1928г. (Сряда)
Правилно хранене, ООК - 5:00ч. - София, 1.8.1928г. (Сряда)
Ключътъ на живота, ООК - 5:00ч. - София, 22.8.1928г. (Сряда)
Ограничаване и освобождаване, ООК - 5:00ч. - София, 29.8.1928г. (Сряда)
Планински върхове, ООК - 5:00ч. - София, 5.9.1928г. (Сряда)
Много знания, ООК - 5:00ч. - София, 12.9.1928г. (Сряда)
Разумни наредби, ООК - 5:00ч. - София, 19.9.1928г. (Сряда)
Акустика на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 26.9.1928г. (Сряда)
Безъ прегради, ООК - 5:00ч. - София, 3.10.1928г. (Сряда)
Какво сѫ разбрали, ООК - 5:00ч. - София, 10.10.1928г. (Сряда)
Възприемане и предаване, ООК - 5:00ч. - София, 17.10.1928г. (Сряда)
Връзки на сърдцето и на ума, ООК - 5:00ч. - София, 24.10.1928г. (Сряда)
Накѫде, ООК - 5:00ч. - София, 31.10.1928г. (Сряда)
Дадено по нѣщо, ООК - 5:00ч. - София, 7.11.1928г. (Сряда)
Смѣни въ Природата, ООК - 5:00ч. - София, 14.11.1928г. (Сряда)
Постоянни и непостоянни величини, ООК - 5:00ч. - София, 21.11.1928г. (Сряда)
Насока на живота, ООК - 5:00ч. - София, 28.11.1928г. (Сряда)
Смѣна на състоянията, ООК - 5:00ч. - София, 5.12.1928г. (Сряда)
Разбиране на живота, ООК - 5:00ч. - София, 12.12.1928г. (Сряда)
Изразъ на живота, ООК - 5:00ч. - София, 19.12.1928г. (Сряда)
Направление на истинския животъ, ООК - 5:00ч. - София, 26.12.1928г. (Сряда)

начало1929г.

Тихиятъ гласъ,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1929г. (Вторик)
Вториятъ день, ООК - 5:00ч. - София, 2.1.1929г. (Сряда)
Законъ за възможности – законъ опуленсъ, ООК - 5:00ч. - София, 9.1.1929г. (Сряда)
Самоопредѣление на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 16.1.1929г. (Сряда)
Личность, общество и свѣтъ, ООК - 5:00ч. - София, 23.1.1929г. (Сряда)
Знайно и незнайно, ООК - 5:00ч. - София, 30.1.1929г. (Сряда)
Дветѣ съзнания, ООК - 5:00ч. - София, 6.2.1929г. (Сряда)
Силни и слаби желания, ООК - 5:00ч. - София, 13.2.1929г. (Сряда)
Форми въ Природата, ООК - 5:00ч. - София, 20.2.1929г. (Сряда)
Отношение между числата, ООК - 5:00ч. - София, 27.2.1929г. (Сряда)
Първата буква, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1929г. (Сряда)
Отворени форми,  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1929г. (Петък)
Правилни изводи, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1929г. (Сряда)
Периодичность в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 15.3.1929г. (Петък)
Непреривно движение, ООК - 5:00ч. - София, 20.3.1929г. (Сряда)
Втръсване, ООК - 5:00ч. - София, 27.3.1929г. (Сряда)
Противоположни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1929г. (Сряда)
Азбуката на Природата,  МОК - 5:00ч. - София, 5.4.1929г. (Петък)
Спорни въпроси, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1929г. (Сряда)
Истинска опора,  МОК - 5:00ч. - София, 12.4.1929г. (Петък)
Трудни задачи, ООК - 5:00ч. - София, 17.4.1929г. (Сряда)
Живитѣ линии на съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 19.4.1929г. (Петък)
Постижения на богатия и на сиромаха, ООК - 5:00ч. - София, 24.4.1929г. (Сряда)
Преводи въ Природата,  МОК - 5:00ч. - София, 26.4.1929г. (Петък)
Пѫтьтъ на слабия и на силния, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1929г. (Сряда)
Външни и вѫтрешни методи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1929г. (Петък)
Аксиома на живота, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1929г. (Сряда)
Добрата дума,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1929г. (Петък)
Абсолютна реалность, ООК - 5:00ч. - София, 16.5.1929г. (Четвъртък)
Единство въ живота,  МОК - 5:00ч. - София, 17.5.1929г. (Петък)
Битие и откровение, ООК - 5:00ч. - София, 22.5.1929г. (Сряда)
Опредѣлени движения, ООК - 5:00ч. - София, 29.5.1929г. (Сряда)
Законъ на доволството,  МОК - 5:00ч. - София, 31.5.1929г. (Петък)
Вѣрни положения, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1929г. (Сряда)
Естественото състояние,  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1929г. (Четвъртък)
Стари навици, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1929г. (Сряда)
Лесно и мѫчнопостижими нѣща,  МОК - 5:00ч. - София, 14.6.1929г. (Петък)
Естествени връзки, ООК - 5:00ч. - София, 19.6.1929г. (Сряда)
Външни линии на красотата, ООК - 5:00ч. - София, 26.6.1929г. (Сряда)
Свѣтътъ на ограниченията,  МОК - 5:00ч. - София, 28.6.1929г. (Петък)
Двата стълба, ООК - 5:00ч. - София, 3.7.1929г. (Сряда)
Обикновено и Божествено съзнание,  МОК - 5:00ч. - София, 5.7.1929г. (Петък)
Първитѣ стѫпки, МС - 10:00ч. - София, 7.7.1929г. (Неделя)
Господарь и слуга, ООК - 5:00ч. - Мусала, 10.7.1929г. (Сряда)
Специфичната свѣтлина и топлина,  МОК - 5:00ч. - Мусала, 12.7.1929г. (Петък)
Законъ на отношения, ООК - 5:00ч. - София, 24.7.1929г. (Сряда)
Вѣрниятъ образъ,  МОК - 5:00ч. - София, 25.7.1929г. (Четвъртък)
Постоянни и преходни нѣща. Козметика, ООК - 5:00ч. - София, 31.7.1929г. (Сряда)
Мълчание и говоръ,  МОК - 5:00ч. - София, 2.8.1929г. (Петък)
Промѣни въ свѣта, ООК - 5:00ч. - София, 7.8.1929г. (Сряда)
Абсолютна и относителна реалность,  МОК - 5:00ч. - София, 9.8.1929г. (Петък)
Пробниятъ камъкъ, ООК - 5:00ч. - София, 14.8.1929г. (Сряда)
На планината,  МОК - 5:00ч. - Рила, 16.8.1929г. (Петък)
Абсолютна чистота, ООК , СБ - 10:00ч. - Рила, 21.8.1929г. (Сряда)
По Бога направени, СБ - 10:00ч. - София, 25.8.1929г. (Неделя)
Положителни и отрицателни страни на живота, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1929г. (Понеделник)
Линиитѣ на Природата, СБ - 5:00ч. - София, 27.8.1929г. (Вторик)
Естественъ редъ на нѣщата, ООК - 5:00ч. - София, 28.8.1929г. (Сряда)
Служене, почить и обичь, МОК - 5:00ч. - София, 30.8.1929г. (Петък)
Правилни връзки, ООК - 5:00ч. - София, 4.9.1929г. (Сряда)
Смѣна на състоянията,  МОК - 5:00ч. - София, 6.9.1929г. (Петък)
Вънъ и вѫтре въ тѣлото, ООК - 5:00ч. - София, 11.9.1929г. (Сряда)
Отношения къмъ Природата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.9.1929г. (Петък)
Проявениятъ животъ, ООК - 5:00ч. - София, 18.9.1929г. (Сряда)
Удължени и скѫсени линии,  МОК - 5:00ч. - София, 20.9.1929г. (Петък)
Разумни методи, ООК - 5:00ч. - София, 25.9.1929г. (Сряда)
Три идеи,  МОК - 5:00ч. - София, 27.9.1929г. (Петък)
Динамична сила на мисъльта, ООК - 5:00ч. - София, 3.10.1929г. (Четвъртък)
Органично злато,  МОК - 5:00ч. - София, 4.10.1929г. (Петък)
Новото въ живота, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1929г. (Сряда)
Права и крива линия,  МОК - 5:00ч. - София, 11.10.1929г. (Петък)
Законъ за благоприличие, ООК - 5:00ч. - София, 16.10.1929г. (Сряда)
Съпоставяне на нѣщата,  МОК - 5:00ч. - София, 18.10.1929г. (Петък)
Центъръ на живота, ООК - 5:00ч. - София, 23.10.1929г. (Сряда)
Здраве, богатство и учение,  МОК - 5:00ч. - София, 25.10.1929г. (Петък)
Източници на живота, ООК - 5:00ч. - София, 30.10.1929г. (Сряда)
Вкисване, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1929г. (Сряда)
Два центъра, ООК - 5:00ч. - София, 13.11.1929г. (Сряда)
Външни и вѫтрешни условия,  МОК - 5:00ч. - София, 15.11.1929г. (Петък)
Паралелизъмъ въ природата, ООК - 5:00ч. - София, 20.11.1929г. (Сряда)
Природни гами,  МОК - 5:00ч. - София, 22.11.1929г. (Петък)
Ново разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 27.11.1929г. (Сряда)
Природна философия,  МОК - 5:00ч. - София, 29.11.1929г. (Петък)
Което става, ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1929г. (Сряда)
Психологически разборъ на явленията,  МОК - 5:00ч. - София, 6.12.1929г. (Петък)
Обхода и проява, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1929г. (Сряда)
Смѣни въ природата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.12.1929г. (Петък)
Наука за езика, ООК - 5:00ч. - София, 18.12.1929г. (Сряда)
Изпълнение и отлагане,  МОК - 5:00ч. - София, 20.12.1929г. (Петък)
Степени на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 25.12.1929г. (Сряда)
Собственикъ и наематель,  МОК - 5:00ч. - София, 27.12.1929г. (Петък)

начало1930г.

Личность и душа, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1930г. (Сряда)
Пѫтища на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1930г. (Петък)
Проява на Любовьта, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1930г. (Сряда)
Функции на човѣшкия организъмъ,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1930г. (Петък)
Свѣтли и тъмни действия, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1930г. (Сряда)
Самосвѣтеща лампа,  МОК - 5:00ч. - София, 17.1.1930г. (Петък)
Опитна школа, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1930г. (Сряда)
Възпитание на волята,  МОК - 5:00ч. - София, 24.1.1930г. (Петък)
Махалото, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1930г. (Сряда)
Навреме и на мѣсто,  МОК - 5:00ч. - София, 31.1.1930г. (Петък)
Новите веяния, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1930г. (Сряда)
Напрежение,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1930г. (Петък)
Съчетания на числата, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1930г. (Сряда)
Човѣкъ и Природа,  МОК - 5:00ч. - София, 14.2.1930г. (Петък)
Новото в живота, ООК - 5:00ч. - София, 19.2.1930г. (Сряда)
Разумность и доброта,  МОК - 5:00ч. - София, 21.2.1930г. (Петък)
Доброто значение, ООК - 5:00ч. - София, 26.2.1930г. (Сряда)
Закони на Доброто,  МОК - 5:00ч. - София, 28.2.1930г. (Петък)
Термометърътъ на човѣка, ООК - 5:00ч. - София, 5.3.1930г. (Сряда)
Идеалниятъ човѣкъ,  МОК - 5:00ч. - София, 7.3.1930г. (Петък)
Идейната обичь, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1930г. (Сряда)
Дисонанси въ живота,  МОК - 5:00ч. - София, 14.3.1930г. (Петък)
Правилни форми, ООК - 5:00ч. - София, 19.3.1930г. (Сряда)
Възпитателни методи,  МОК - 5:00ч. - София, 23.3.1930г. (Неделя)
Съзнателниятъ животъ, ООК - 5:00ч. - София, 26.3.1930г. (Сряда)
Органична и неорганична материя,  МОК - 5:00ч. - София, 28.3.1930г. (Петък)
Права мисъль, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1930г. (Сряда)
Огъната плоскость,  МОК - 5:00ч. - София, 4.4.1930г. (Петък)
Значение на числата, ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1930г. (Сряда)
Хармониченъ изборъ,  МОК - 5:00ч. - София, 11.4.1930г. (Петък)
Хваление, ООК - 5:00ч. - София, 16.4.1930г. (Сряда)
Направления въ живота,  МОК - 5:00ч. - София, 18.4.1930г. (Петък)
Доброто орѫжие, ООК - 5:00ч. - София, 23.4.1930г. (Сряда)
Свѣтлина и знание,  МОК - 5:00ч. - София, 25.4.1930г. (Петък)
Положително знание, ООК - 5:00ч. - София, 30.4.1930г. (Сряда)
Показване,  МОК - 5:00ч. - София, 2.5.1930г. (Петък)
Претръпване и притѫпяване, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1930г. (Сряда)
Състояние на материята,  МОК - 5:00ч. - София, 9.5.1930г. (Петък)
Добриятъ день, ООК - 5:00ч. - София, 14.5.1930г. (Сряда)
Линията на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 16.5.1930г. (Петък)
Стойность на нѣщата, ООК - 5:00ч. - София, 21.5.1930г. (Сряда)
Музика и работа,  МОК - 5:00ч. - София, 23.5.1930г. (Петък)
Правилно разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 28.5.1930г. (Сряда)
Къртица, славей и пчела,  МОК - 5:00ч. - София, 30.5.1930г. (Петък)
Точность, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1930г. (Сряда)
Основна мисъль,  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1930г. (Петък)
Двата принципа, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1930г. (Сряда)
Методи за самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 13.6.1930г. (Петък)
Абсолютна вѣра, ООК - 5:00ч. - София, 18.6.1930г. (Сряда)
Работа, музика и мисъль,  МОК - 5:00ч. - София, 20.6.1930г. (Петък)
Законъ и принципъ, ООК - 5:00ч. - София, 25.6.1930г. (Сряда)
Преобразуване и съпоставяне,  МОК - 5:00ч. - София, 27.6.1930г. (Петък)
Морални правила, ООК - 5:00ч. - София, 2.7.1930г. (Сряда)
Освобождаване,  МОК - 5:00ч. - София, 4.7.1930г. (Петък)
Форма и съдържание, ООК - 5:00ч. - София, 9.7.1930г. (Сряда)
Влияние на свѣтлината и топлината върху човѣка,  МОК - 5:00ч. - София, 11.7.1930г. (Петък)
Право си отсѫдилъ, МС - (неизвестен час) - София, 12.7.1930г. (Събота)
Вързване и развързване, МС - (неизвестен час) - София, 13.7.1930г. (Неделя)
Чрѣзъ Него стана, МС - (неизвестен час) - София, 14.7.1930г. (Понеделник)
Проява, връзка и причина, ООК - 5:00ч. - София, 16.7.1930г. (Сряда)
Обикновени, талантливи, гениални и светии,  МОК - 5:00ч. - София, 18.7.1930г. (Петък)
Интуиция, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1930г. (Сряда)
Скришната стаичка, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1930г. (Сряда)
На Езерата, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1930г. (Петък)
Задължително право, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1930г. (Сряда)
Първиятъ день, МОК , СБ - 6:00ч. - 7-те езера, 8.8.1930г. (Петък)
Начало и край, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1930г. (Сряда)
Упѫтвания и наставления, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1930г. (Петък)
Благословена между женитѣ, СБ , РБ - 10:00ч. - Рила, 17.8.1930г. (Неделя)
Виждане и съзнаване, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 19.8.1930г. (Вторик)
Носител на Божиитѣ мисли, СБ , РБ - 9:00ч. - Рила, 19.8.1930г. (Вторик)
Познава гласа Му, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 20.8.1930г. (Сряда)
Божествена връзка, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 21.8.1930г. (Четвъртък)
Божиятъ гласъ, ООК - 5:00ч. - София, 26.8.1930г. (Вторик)
Две категории хора, ООК - 5:00ч. - София, 1.9.1930г. (Понеделник)
Пѫть към живота,  МОК - 5:00ч. - София, 5.9.1930г. (Петък)
Отличителна чърта, ООК - 5:00ч. - София, 10.9.1930г. (Сряда)
Свѣтъ на правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 12.9.1930г. (Петък)
Общи и специфични идеи, ООК - 5:00ч. - София, 17.9.1930г. (Сряда)
Силата на доброто,  МОК - 5:00ч. - София, 19.9.1930г. (Петък)
Съзнание, точка и права линия, ООК - 5:00ч. - София, 24.9.1930г. (Сряда)
Милосърдие и користолюбие,  МОК - 5:00ч. - София, 26.9.1930г. (Петък)
Права мисъль, ООК - 5:00ч. - София, 1.10.1930г. (Сряда)
Вѫтрешни прояви, ООК - 5:00ч. - София, 8.10.1930г. (Сряда)
Нов мирогледъ,  МОК - 5:00ч. - София, 10.10.1930г. (Петък)
Опредѣлено време и мѣсто, ООК - 5:00ч. - София, 15.10.1930г. (Сряда)
Единица мѣрка,  МОК - 5:00ч. - София, 17.10.1930г. (Петък)
Единъ и сѫщъ, ООК - 5:00ч. - София, 22.10.1930г. (Сряда)
Движение на силитѣ,  МОК - 5:00ч. - София, 24.10.1930г. (Петък)
Правилно разрешаване, ООК - 5:00ч. - София, 29.10.1930г. (Сряда)
Правилно разрешаване,  МОК - 5:00ч. - София, 31.10.1930г. (Петък)
Четиритѣ полета, ООК - 5:00ч. - София, 5.11.1930г. (Сряда)
Постижими и непостижими нѣща,  МОК - 5:00ч. - София, 7.11.1930г. (Петък)
Правилно отношение къмъ числата, ООК - 5:00ч. - София, 12.11.1930г. (Сряда)
Разумни промѣни,  МОК - 5:00ч. - София, 14.11.1930г. (Петък)
Основа на живота, ООК - 5:00ч. - София, 19.11.1930г. (Сряда)
Влизане и излизане,  МОК - 5:00ч. - София, 21.11.1930г. (Петък)
Общение съ Бога,  ИБ - 21:00ч. - София, 23.11.1930г. (Неделя)
Точка на равновесие, ООК - 5:00ч. - София, 26.11.1930г. (Сряда)
Крѫгово движение,  МОК - 5:00ч. - София, 28.11.1930г. (Петък)
Просвѣтено съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 3.12.1930г. (Сряда)
Елементи на планетитѣ,  МОК - 5:00ч. - София, 5.12.1930г. (Петък)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 10.12.1930г. (Сряда)
Две реалности,  МОК - 5:00ч. - София, 12.12.1930г. (Петък)
Умствени прояви, ООК - 5:00ч. - София, 17.12.1930г. (Сряда)
Езикътъ на Природата,  МОК - 5:00ч. - София, 19.12.1930г. (Петък)
Единица време, ООК - 5:00ч. - София, 24.12.1930г. (Сряда)
Любовь и Милосърдие,  МОК - 5:00ч. - София, 26.12.1930г. (Петък)
Условия и възможности, ООК - 5:00ч. - София, 31.12.1930г. (Сряда)

начало1931г.

Съединителнитѣ нишки на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 2.1.1931г. (Петък)
Новата епоха, ООК - 5:00ч. - София, 7.1.1931г. (Сряда)
Четиритѣ положения,  МОК - 5:00ч. - София, 9.1.1931г. (Петък)
Гредитѣ на живота, ООК - 5:00ч. - София, 14.1.1931г. (Сряда)
Колелото на съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 16.1.1931г. (Петък)
Дишането на човѣка и на животнитѣ, ООК - 5:00ч. - София, 21.1.1931г. (Сряда)
Разумното слово, МОК - 5:00ч. - София, 23.1.1931г. (Петък)
Прояви на човѣшкото съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 28.1.1931г. (Сряда)
Разумностьта,  МОК - 5:00ч. - София, 30.1.1931г. (Петък)
Свѣтлиятъ образъ, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1931г. (Вторик)
Методи за самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 6.2.1931г. (Петък)
Изразъ на Божественитѣ идеи, ООК - 5:00ч. - София, 11.2.1931г. (Сряда)
Нѣколко необходими нѣща,  МОК - 5:00ч. - София, 13.2.1931г. (Петък)
Зенитътъ на живота, ООК - 5:00ч. - София, 18.2.1931г. (Сряда)
Животъ и радостъ,  МОК - 5:00ч. - София, 20.2.1931г. (Петък)
Причини за несполуки, ООК - 5:00ч. - София, 25.2.1931г. (Сряда)
Живитѣ сили въ Природата,  МОК - 5:00ч. - София, 27.2.1931г. (Петък)
Послушание, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1931г. (Сряда)
Ханизе,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1931г. (Петък)
Реалности и сѣнки, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1931г. (Сряда)
Законъ на числата, ООК - 5:00ч. - София, 18.3.1931г. (Сряда)
Действия на силитѣ, МОК - 5:00ч. - София, 20.3.1931г. (Петък)
Основна мисъль, ООК - 5:00ч. - София, 25.3.1931г. (Сряда)
Знание и прилагане,  МОК - 5:00ч. - София, 27.3.1931г. (Петък)
Смѣна на силитѣ, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1931г. (Сряда)
Тригонъ,  МОК - 5:00ч. - София, 3.4.1931г. (Петък)
Събиране и изваждане, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1931г. (Сряда)
Човѣшкитѣ идеали,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1931г. (Петък)
Специфична работа, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1931г. (Сряда)
Разумность и свѣтлина,  МОК - 5:00ч. - София, 17.4.1931г. (Петък)
Възстановяване, ООК - 5:00ч. - София, 22.4.1931г. (Сряда)
Опитности въ живота,  МОК - 5:00ч. - София, 24.4.1931г. (Петък)
Хиксъ, игрекъ, зетъ, ООК - 5:00ч. - София, 29.4.1931г. (Сряда)
Разумно прилагане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1931г. (Петък)
Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1931г. (Сряда)
Обикновени и необикновени идеи,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1931г. (Петък)
Свещениятъ трепетъ, ООК - 5:00ч. - София, 13.5.1931г. (Сряда)
Новата епоха,  МОК - 5:00ч. - София, 15.5.1931г. (Петък)
Музикални прояви, ООК - 5:00ч. - София, 20.5.1931г. (Сряда)
Скрититѣ таланти,  МОК - 5:00ч. - София, 22.5.1931г. (Петък)
Разбрани нѣща, ООК - 5:00ч. - София, 27.5.1931г. (Сряда)
Правилна преценка,  МОК - 5:00ч. - София, 29.5.1931г. (Петък)
Сѫществено и несѫществено, ООК - 5:00ч. - София, 3.6.1931г. (Сряда)
Тритѣ отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 5.6.1931г. (Петък)
Свобода на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 10.6.1931г. (Сряда)
Неизбеженъ пѫть,  МОК - 5:00ч. - София, 12.6.1931г. (Петък)
Музикален живот, ООК - 10:00ч. - София, 17.6.1931г. (Сряда)
Свиване и разширяване,  МОК - 5:00ч. - София, 19.6.1931г. (Петък)
,  УС - 5:00ч. - София, 21.6.1931г. (Неделя)
Учителю, да прогледамъ!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.6.1931г. (Неделя)
Осмисляне на живота, ООК - 5:00ч. - София, 24.6.1931г. (Сряда)
Красивитѣ линии,  МОК - 5:00ч. - София, 26.6.1931г. (Петък)
Любовь къмъ Бога,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
Симонъ Петъръ,  РБ - 18:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
Старитѣ накити,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1931г. (Понеделник)
День на доброто,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.7.1931г. (Вторик)
День на Божията работа,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1931г. (Четвъртък)
Човѣкътъ на Новото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1931г. (Неделя)
Теория и приложение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1931г. (Понеделник)
Отпечатъци, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1931г. (Вторик)
Недоказани истини, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1931г. (Сряда)
Нашето мѣсто, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1931г. (Четвъртък)
Чистене на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1931г. (Петък)
Обичь, разумность и истинолюбие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1931г. (Събота)
Хигиена на живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
Цѣнното в малкото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1931г. (Понеделник)
Мѣстото на Бога, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1931г. (Сряда)
Тѣзи три нѣща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1931г. (Четвъртък)
День на Божието изявление, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1931г. (Петък)
Запечаталъ е, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1931г. (Събота)
Соковетѣ на Любовьта, Мѫдростьта и Истината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1931г. (Неделя)
Които чакатъ Господа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1931г. (Понеделник)
Сила, разумность и добро, СБ - 5:00ч. - София, 19.8.1931г. (Сряда)
Най-високото мѣсто, СБ - 5:00ч. - София, 20.8.1931г. (Четвъртък)
Отиване и връщане, СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1931г. (Петък)
Събуждане, ООК - 5:00ч. - София, 30.9.1931г. (Сряда)
Оставената торба, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1931г. (Сряда)
Проводници на любовьта, ООК - 5:00ч. - София, 14.10.1931г. (Сряда)
Разбраната скръбь, ООК - 5:00ч. - София, 21.10.1931г. (Сряда)
Предназначението на носа, ООК - 5:00ч. - София, 28.10.1931г. (Сряда)
Правилниятъ тонъ, ООК - 5:00ч. - София, 4.11.1931г. (Сряда)
Двоенъ дѣлъ, ООК - 5:00ч. - София, 11.11.1931г. (Сряда)
Материални прояви на живота,, ООК - 5:00ч. - София, 18.11.1931г. (Сряда)
Разтоварване на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 25.11.1931г. (Сряда)
Непреодолимо желание, ООК - 5:00ч. - София, 9.12.1931г. (Сряда)
Правиленъ животъ, ООК - 5:00ч. - София, 16.12.1931г. (Сряда)
Сила, животъ и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 23.12.1931г. (Сряда)
Истинско познаване, ООК - 5:00ч. - София, 30.12.1931г. (Сряда)

начало1932г.

Майката на врѣмето,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1932г. (Петък)
Граници въ живота, ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1932г. (Сряда)
Законътъ и любовьта, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1932г. (Сряда)
Раждане и растене, ООК - 5:00ч. - София, 20.1.1932г. (Сряда)
Дветѣ отвърстия, ООК - 5:00ч. - София, 27.1.1932г. (Сряда)
Лица на реалностьта, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1932г. (Сряда)
Любовьта на безсмъртието, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1932г. (Сряда)
Доброто разположение, ООК - 5:00ч. - София, 17.2.1932г. (Сряда)
Тритѣ начала, ООК - 5:00ч. - София, 24.2.1932г. (Сряда)
Физическиятъ и Божествениятъ животъ, ООК - 5:00ч. - София, 2.3.1932г. (Сряда)
Ми бемолъ и фа диезъ, ООК - 5:00ч. - София, 9.3.1932г. (Сряда)
Единниятъ животъ,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1932г. (Вторик)
Най-малкото добро, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1932г. (Сряда)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1932г. (Събота)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1932г. (Неделя)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1932г. (Вторик)
Подражатели на Бога, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1932г. (Сряда)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1932г. (Четвъртък)
Добрѣ дошълъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 29.7.1932г. (Петък)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1932г. (Събота)
Двата пѫтя, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1932г. (Неделя)
Опорнитѣ точки на живота, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1932г. (Понеделник)
Завършени и незавършени процеси, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1932г. (Вторик)
Най-мѫчниятъ изпитъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1932г. (Сряда)
Съ притчи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1932г. (Четвъртък)
Ще и не ще, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1932г. (Събота)
Новитѣ възгледи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1932г. (Неделя)
Книжници и фарисеи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1932г. (Понеделник)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1932г. (Вторик)
Което остарява, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1932г. (Сряда)
Общото благо, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1932г. (Четвъртък)
Тритѣ свѣта, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1932г. (Петък)
Пѫтъ на зазоряване, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1932г. (Събота)
Оставетѣ децата, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1932г. (Неделя)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1932г. (Понеделник)
Ще се приложи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1932г. (Вторик)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1932г. (Сряда)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1932г. (Четвъртък)
Дѣлата Божии, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1932г. (Петък)
Открити, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.8.1932г. (Събота)
На живитѣ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1932г. (Неделя)
Слизане и възлизане, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.8.1932г. (Вторик)
Иде часъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.8.1932г. (Сряда)

начало1933г.

Бѫдещото вѣрую на човѣчеството, СБ - 5:00ч. - София, 1.9.1933г. (Петък)
Единъ ударъ, СБ - 5:00ч. - София, 2.9.1933г. (Събота)
Великата формула, СБ - 5:00ч. - София, 3.9.1933г. (Неделя)
Едно звено, СБ - 10:00ч. - София, 3.9.1933г. (Неделя)

начало1934г.

Разумно разбиране,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1934г. (Четвъртък)
И помаза, СБ - 10:00ч. - София, 19.8.1934г. (Неделя)
Часътъ на Любовьта, СБ - 5:00ч. - София, 19.8.1934г. (Неделя)
Великото и малкото, СБ - 5:00ч. - София, 20.8.1934г. (Понеделник)
Дигни одъра си, СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1934г. (Вторик)
Учение и работа,  УС - 5:00ч. - Русе, 23.9.1934г. (Неделя)
Послушание,  УС - 5:00ч. - Русе, 30.9.1934г. (Неделя)
Посвещения въ живота,  УС - 5:00ч. - София, 7.10.1934г. (Неделя)
Каинъ и Авелъ,  УС - 5:00ч. - София, 14.10.1934г. (Неделя)
Тънкиятъ конець,  УС - 5:00ч. - София, 11.11.1934г. (Неделя)
Езика на дѫгата,  УС - 5:00ч. - София, 18.11.1934г. (Неделя)
Петтѣ постижения,  УС - 5:00ч. - София, 25.11.1934г. (Неделя)
Доброто име,  УС - 5:00ч. - София, 2.12.1934г. (Неделя)
Абсолютната и относителната реалность,  УС - 5:00ч. - София, 9.12.1934г. (Неделя)
В Ниневия,  УС - 5:00ч. - София, 16.12.1934г. (Неделя)

начало1935г.

Правиятъ пѫть,  УС - 5:00ч. - София, 6.1.1935г. (Неделя)
Причинниятъ свѣтъ,  УС - 5:00ч. - София, 13.1.1935г. (Неделя)
Товаряне и разтоваряне,  УС - 5:00ч. - София, 20.1.1935г. (Неделя)
Подмладяване,  УС - 5:00ч. - София, 27.1.1935г. (Неделя)
Ценната дума,  УС - 5:00ч. - София, 3.2.1935г. (Неделя)
Отдалечаване и приближаване,  УС - 5:00ч. - София, 10.2.1935г. (Неделя)
Пѫть къмъ Любовьта,  УС - 5:00ч. - София, 17.2.1935г. (Неделя)
Съучастници въ благата,  УС - 5:00ч. - София, 24.2.1935г. (Неделя)
Насилията подъ слънцето,  УС - 5:00ч. - София, 3.3.1935г. (Неделя)
Най-голѣмото изкуство,  УС - 5:00ч. - София, 10.3.1935г. (Неделя)
Добриятъ животъ,  УС - 5:00ч. - София, 17.3.1935г. (Неделя)
Дветѣ добродетели,  УС - 5:00ч. - София, 24.3.1935г. (Неделя)
Придобиване и задържане,  УС - 5:00ч. - София, 31.3.1935г. (Неделя)
Два метода,  УС - 5:00ч. - София, 7.4.1935г. (Неделя)
Естествени прояви на любовьта,  УС - 5:00ч. - София, 14.4.1935г. (Неделя)
Тритѣ степени,  УС - 5:00ч. - София, 21.4.1935г. (Неделя)
Тритѣ врати,  УС - 5:00ч. - София, 28.4.1935г. (Неделя)
Четиритѣ елемента,  УС - 5:00ч. - София, 5.5.1935г. (Неделя)
Правото на любовьта,  УС - 5:00ч. - София, 12.5.1935г. (Неделя)
Възходещиятъ пѣть,  УС - 5:00ч. - София, 26.5.1935г. (Неделя)
Тонътъ Фа,  УС - 5:00ч. - София, 2.6.1935г. (Неделя)
Пѫть къмъ разумностьта,  УС - 5:00ч. - София, 9.6.1935г. (Неделя)
Плащане на дълговетѣ,  УС - 5:00ч. - София, 16.6.1935г. (Неделя)
Човѣк и природа,  УС - 5:00ч. - София, 23.6.1935г. (Неделя)
Начало и край,  УС - 5:00ч. - София, 30.6.1935г. (Неделя)
Къмъ мене,  УС - 5:00ч. - София, 7.7.1935г. (Неделя)
Слово и живот,  УС - 5:00ч. - София, 14.7.1935г. (Неделя)
Любовь и служене,  УС - 5:00ч. - София, 21.7.1935г. (Неделя)
Положителни качества,  УС - 5:00ч. - София, 28.7.1935г. (Неделя)
Радвайте се,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1935г. (Вторик)
Царскиятъ пѫтъ на душата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1935г. (Сряда)
Младъ, възрастенъ и старъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1935г. (Петък)
Две естества, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1935г. (Неделя)
Божествениятъ рѫбъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1935г. (Понеделник)
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1935г. (Сряда)
Несъвмѣстими нѣща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1935г. (Петък)
Пробни страдания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1935г. (Неделя)
Ценность на нѣщата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1935г. (Сряда)
Проява на Любовьта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.8.1935г. (Петък)
Сочни храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.8.1935г. (Неделя)
С человѣчески езици, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 1.9.1935г. (Неделя)
Ще дойде отвѫтре, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 1.9.1935г. (Неделя)
Стари и нови разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 2.9.1935г. (Понеделник)
Всичко е за добро, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.9.1935г. (Вторик)
Отворени книги, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 4.9.1935г. (Сряда)
Божествениятъ планъ,  УС - 5:00ч. - София, 8.9.1935г. (Неделя)
Скѫпоценното камъче,  УС - 5:00ч. - София, 15.9.1935г. (Неделя)
Тритѣ родословия,  УС - 5:00ч. - София, 22.9.1935г. (Неделя)
Развълнуваното море,  УС - 5:00ч. - София, 29.9.1935г. (Неделя)
Двата порядъка,  УС - 5:00ч. - София, 6.10.1935г. (Неделя)
Кристализиране на човѣшката душа, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 6.10.1935г. (Неделя)
Фарисеи и садукеи,  УС - 5:00ч. - София, 13.10.1935г. (Неделя)
Степени на разбиране,  УС - 5:00ч. - София, 20.10.1935г. (Неделя)
Източникъ на знанието,  УС - 5:00ч. - София, 27.10.1935г. (Неделя)
Героите,  УС - 5:00ч. - София, 3.11.1935г. (Неделя)
Свещениятъ огънь,  УС - 5:00ч. - София, 10.11.1935г. (Неделя)
Вѫтрешниятъ законъ,  УС - 5:00ч. - София, 17.11.1935г. (Неделя)
Доволството,  УС - 5:00ч. - София, 24.11.1935г. (Неделя)
Огънь на пречистване,  УС - 5:00ч. - София, 1.12.1935г. (Неделя)
Тритѣ книги,  УС - 5:00ч. - София, 8.12.1935г. (Неделя)
Копринениятъ конецъ,  УС - 5:00ч. - София, 15.12.1935г. (Неделя)
Земята като училище, УС - 5:00ч. - София, 22.12.1935г. (Неделя)
Причини за страданията,  УС - 5:00ч. - София, 29.12.1935г. (Неделя)

начало1936г.

Знайниятъ Богъ, УС - 5:00ч. - София, 5.1.1936г. (Неделя)
Топлината на любовьта, УС - 5:00ч. - София, 12.1.1936г. (Неделя)
Устойчиви величини, УС - 5:00ч. - София, 19.1.1936г. (Неделя)
Слуги на доброто, УС - 5:00ч. - София, 26.1.1936г. (Неделя)
Огъньтъ на любовьта, УС - 5:00ч. - София, 16.2.1936г. (Неделя)
Ще се похваля, УС - 5:00ч. - София, 23.2.1936г. (Неделя)
Познатъ отъ Бога, УС - 5:00ч. - София, 1.3.1936г. (Неделя)
Абсолютна справедливость, УС - 5:00ч. - София, 8.3.1936г. (Неделя)
Новиятъ методъ, УС - 5:00ч. - София, 15.3.1936г. (Неделя)
Възприемане на словото, УС - 5:00ч. - София, 29.3.1936г. (Неделя)
Дветѣ фази, УС - 5:00ч. - София, 5.4.1936г. (Неделя)
Божествената връзка, УС - 5:00ч. - София, 12.4.1936г. (Неделя)
Права мисъль, чувство и говоръ, УС - 5:00ч. - София, 26.4.1936г. (Неделя)
Четиритѣ качества, УС - 5:00ч. - София, 3.5.1936г. (Неделя)
Слѣпородениятъ, УС - 5:00ч. - София, 6.9.1936г. (Неделя)
Вѫтрешна връзка, УС - 5:00ч. - София, 13.9.1936г. (Неделя)

начало1937г.

На своето мѣсто и на своето време,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1937г. (Понеделник)

начало1938г.

Двигатели въ живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1938г. (Вторик)
Видове храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1938г. (Сряда)
Вътрешна просвета, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.7.1938г. (Петък)
Качества на езика, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
От пръститѣ на ръцетѣ, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
Основи на здравето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1938г. (Сряда)
Кѫсиятъ и дългиятъ пѫть, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1938г. (Петък)
Азбука на разбирането, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)
Резултати и последствия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)
Ценности на Любовьта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1938г. (Сряда)
Възможни условия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
Първо и последно мѣсто, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
Който има уши, нека слуша, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1938г. (Сряда)
Трудни задачи, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1938г. (Петък)
Нови пѫтища, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1938г. (Неделя)
Здравословни и болезнени състояния, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1938г. (Сряда)
Милосърдие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1938г. (Петък)
Азбука на Божествения езикъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1938г. (Неделя)
Всѣко растение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1938г. (Сряда)
Силенъ и слабъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1938г. (Петък)
Степени на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 21.8.1938г. (Неделя)
Великиятъ потикъ, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1938г. (Петък)
Подъ слънчевитѣ лѫчи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1938г. (Събота)
Желаниятъ миръ, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 28.8.1938г. (Неделя)
Проява и постижение на Любовьта, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1938г. (Неделя)
Отче нашъ, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1938г. (Четвъртък)
Голѣмиятъ братъ,  ИБ - 0:00ч. - София, 31.12.1938г. (Събота)
Дигни одъра си,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1938г. (Вторик)

начало1940г.

Божествениятъ и човешкиятъ свѣтъ, СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 23.7.1940г. (Вторик)
Правила на любовьта, СБ , РБ - 16:00ч. - Мусала, 23.7.1940г. (Вторик)
Законъ за частитѣ и за цѣлото, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 24.7.1940г. (Сряда)
Вѣчно обновяване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 28.7.1940г. (Неделя)
На сватба, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 28.7.1940г. (Неделя)
Реалность на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
Стотникътъ, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
Вѣра и вѣрване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
Да имате любовь, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
Божествена радость, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1940г. (Сряда)
Магическата сила на Любовьта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1940г. (Четвъртък)
Господаруване и слугуване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1940г. (Петък)
Сѣнка и реалность, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1940г. (Събота)
Изучаване и приемане, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1940г. (Неделя)
Единство въ Любовьта, СБ , РБ - 9:00ч. - 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
Провѣтряване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
Дветѣ царства, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 25.8.1940г. (Неделя)
Неоцененото богатство, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 25.8.1940г. (Неделя)
Учене и служене, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1940г. (Сряда)
Вслушване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1940г. (Четвъртък)
Прилежание, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 30.8.1940г. (Петък)
Десеттѣ девици, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
Добрата покана, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
Закони на дишането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 4.9.1940г. (Сряда)
Израилъ и българинъ, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
Функции на вѣрата, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
Любовь въ тритѣ свѣта, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 15.9.1940г. (Неделя)
Разбрани и неразбрани езици, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 15.9.1940г. (Неделя)
В Божественото училище, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.9.1940г. (Неделя)
Връзка между Бога и човѣка, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 22.9.1940г. (Неделя)

начало1941г.

Възможности за щастие, СБ - 5:00ч. - София, 24.8.1941г. (Неделя)
Сѫщината на човѣка, СБ - 10:00ч. - София, 24.8.1941г. (Неделя)
Тя иде, СБ - 5:00ч. - София, 25.8.1941г. (Понеделник)
Новиятъ пѫть, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1941г. (Вторик)
Зората на живота, СБ - 5:00ч. - София, 27.8.1941г. (Сряда)
Правилно дишане, СБ - 5:00ч. - София, 29.8.1941г. (Петък)
Предназначението на човѣка, НБ , СБ - 10:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
Служение съ Любовь, СБ , УС - 5:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
Прави възгледи, СБ - 5:00ч. - София, 3.9.1941г. (Сряда)
Гладътъ, СБ - 5:00ч. - София, 5.9.1941г. (Петък)
Което не е, УС , СБ - 5:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
Вѫзелътъ, СБ - 10:00ч. - София, 10.9.1941г. (Сряда)
Малкиятъ опитъ, СБ - 5:00ч. - София, 10.9.1941г. (Сряда)
Тритѣ перпендикуляра, СБ - 5:00ч. - София, 12.9.1941г. (Петък)
Двама или трима, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
Единственото нѣщо, УС , СБ - 5:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
Четиритѣ положения, СБ - 5:00ч. - София, 17.9.1941г. (Сряда)
Красивото въ живота, СБ - 5:00ч. - София, 19.9.1941г. (Петък)
Знание и сила, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)
Царството Божие, СБ , УС - 5:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)
Отъ северъ къмъ югъ, СБ - 5:00ч. - София, 22.9.1941г. (Понеделник)

начало1942г.

Опорни точки на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.6.1942г. (Неделя)
Единното и недѣлимото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.6.1942г. (Понеделник)
Възходящият пѫть, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.6.1942г. (Вторик)
Живитѣ числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.6.1942г. (Четвъртък)
Прилагане на живитѣ числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.6.1942г. (Петък)
Новиятъ пѫть, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.6.1942г. (Събота)
Козмичната любовь, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
Новиятъ свѣтъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
Красота и благость, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
Новата култура, СБ , РБ - 7:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
Красотата на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.7.1942г. (Четвъртък)
Домъ на блаженството, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.7.1942г. (Петък)
Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ - 10:00ч. - София, 2.8.1942г. (Неделя)
Ценни добродетели, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.8.1942г. (Сряда)
Наследници на Земята, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 9.8.1942г. (Неделя)
Силнитѣ, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.8.1942г. (Сряда)
На зазоряване, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 16.8.1942г. (Неделя)
Тайната стаичка, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 19.8.1942г. (Сряда)
Устойчиви връзки, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1942г. (Сряда)
Постоянна благодарность, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1942г. (Петък)
Любовь и обичь, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1942г. (Събота)
Добриятъ животъ, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 30.8.1942г. (Неделя)
Опознаване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 30.8.1942г. (Неделя)
Малки възможности, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 20.9.1942г. (Неделя)
Смисълътъ на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 20.9.1942г. (Неделя)

начало1943г.

Вѣчното благо, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 15.8.1943г. (Неделя)
Сѫщественото въ живота, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 15.8.1943г. (Неделя)
День на Любовьта, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.8.1943г. (Неделя)
Новото въ живота, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.8.1943г. (Неделя)
Гласътъ на душата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 23.8.1943г. (Понеделник)
Жилища на човѣшката душа, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1943г. (Петък)
Единствената сила, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 29.8.1943г. (Неделя)
Раждането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1943г. (Неделя)
Номеръ първи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 1.9.1943г. (Сряда)
Проявенъ и непроявенъ, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.9.1943г. (Петък)
Блаженствата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
Новата присадка, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
Възприемане и предаване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 8.9.1943г. (Сряда)
Хармония въ живота, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 10.9.1943г. (Петък)
Изворъ на Любовьта, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
Пѫтьтъ къмъ изтокъ, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
Добри плодове, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 15.9.1943г. (Сряда)
Проявениятъ животъ, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)
Четиритѣ правила, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)

начало1944г.

Сито и дармонъ,  УС , СБ - 5:00ч. - София, 2.1.1944г. (Неделя)
placeholder