Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
Въведени беседи: 969
Беседи за въвеждане : 844
Общ брой беседи: 1812

СТАР ПРАВОПИС - БЕСЕДИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
844 броя беседи

1895 1897 1898 1899 1900 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944


начало1922г.

Тритѣ живота, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 24.2.1922г.) (Петък)
Тритѣ методи на природата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.3.1922г.) (Четвъртък)
Четиритѣ правила, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.3.1922г.) (Четвъртък)
Първото задължение на ученицитѣ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.3.1922г.) (Четвъртък)
Три разряда ученици, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.3.1922г.) (Четвъртък)
Отрицателни и положителни чърти на ученика,, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.4.1922г.) (Вторик)
Природни методи, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.4.1922г.) (Четвъртък)
Прѣдназначението на музиката, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.4.1922г.) (Четвъртък)
Окултни правила, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.4.1922г.) (Четвъртък)
Символически, окултни правила и мѣрки, ООК - 19:30ч. - София, (нов стил: 2.5.1922г.) (Вторик)
Мѣстото на човѣка въ природата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.5.1922г.) (Четвъртък)
Необятната любовь, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.5.1922г.) (Четвъртък)
По пѫтя, ООК - 10:00ч. - Витоша, (нов стил: 26.5.1922г.) (Петък)
Изгрѣвъ и залѣзъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.6.1922г.) (Петък)
Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1922г.) (Събота)
Новият живот, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1922г.) (Събота)
Много плод принася, СБ - 16:00ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1922г.) (Неделя)
Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1922г.) (Неделя)
Истината, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1922г.) (Понеделник)
Музика, работа и пост, СБ - 9:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1922г.) (Понеделник)
Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1922г.) (Понеделник)
Изпитвайте Писанията, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1922г.) (Вторик)
Работа за новия живот, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1922г.) (Вторик)
Утринен наряд, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1922г.) (Вторик)
В Горницата, СБ - 8:30ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1922г.) (Сряда)
Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1922г.) (Сряда)
Милосърдието, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1922г.) (Сряда)
Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1922г.) (Четвъртък)
Живот вечен, СБ - 19:00ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1922г.) (Четвъртък)
Предварителни бележки, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1922г.) (Четвъртък)
Върху задачите на Школата, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 25.8.1922г.) (Петък)
Какъв трябва да бъде ученикът, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 25.8.1922г.) (Петък)
Утринен наряд, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 25.8.1922г.) (Петък)
Положителни и отрицателни сили въ Природата, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 6.10.1922г.) (Петък)
, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 12.10.1922г.) (Четвъртък)
Влияние на музиката, пѣенето и движенията, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 15.10.1922г.) (Неделя)
Окултна музика, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 22.10.1922г.) (Неделя)
Влиянието на електричеството, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 29.10.1922г.) (Неделя)
Никаква лѫжа, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 5.11.1922г.) (Неделя)
Музика и пѣние, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 19.11.1922г.) (Неделя)
Практическо приложение на окултната музика, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 26.11.1922г.) (Неделя)
Окултна музика, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 3.12.1922г.) (Неделя)
Значение на гласнитѣ при окултното пѣние, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 10.12.1922г.) (Неделя)
Музиката – срѣдство за концентриране, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 17.12.1922г.) (Неделя)
Окултна медицина, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 24.12.1922г.) (Неделя)

начало1923г.

Правилниятъ растежъ на ученика, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.1.1923г.) (Вторик)
Значение на рѫцѣтѣ и пръститѣ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.1.1923г.) (Неделя)
Тъмното петно въ съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.1.1923г.) (Неделя)
Малкитѣ случаи, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.2.1923г.) (Понеделник)
Съмнѣние и воля!, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.2.1923г.) (Неделя)
Предназначение на слънцето, луната и звездитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.2.1923г.) (Сряда)
Двѣтѣ течения: Огнената вълна и вълната на Любовьта, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.2.1923г.) (Понеделник)
Качества на ума, на сърцето и волята, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.2.1923г.) (Неделя)
Произходъ на правитѣ мисли, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.3.1923г.) (Четвъртък)
Влияние на планетитѣ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.3.1923г.) (Понеделник)
Смисълътъ на противорѣчието, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.3.1923г.) (Понеделник)
Точностьта, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.4.1923г.) (Неделя)
Окултна медицина, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.4.1923г.) (Неделя)
Правилни отношения, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.4.1923г.) (Неделя)
Работа на окултнитѣ сили, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.4.1923г.) (Неделя)
Правилно разпрѣдѣляне на енергиитѣ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.5.1923г.) (Неделя)
Закони за контраститѣ, Малкитѣ погрѣшки, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.5.1923г.) (Неделя)
Отношение на природнитѣ сили къмъ човѣшката душа,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.5.1923г.) (Сряда)
Божественото и човешкото. Днес, а не утре, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.6.1923г.) (Четвъртък)
Проява на разумнитѣ сили въ Природата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.7.1923г.) (Неделя)
Двѣ думи!,  МС - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.7.1923г.) (Понеделник)
Разцъвтяване на човешката душа,  МС - 7:00ч. - София, (нов стил: 2.7.1923г.) (Понеделник)
Първото правило,  МС - 18:00ч. - София, (нов стил: 3.7.1923г.) (Вторик)
Упѫтване, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.7.1923г.) (Неделя)
Абсолютното малко и Абсолютното велико, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.7.1923г.) (Четвъртък)
Ученикътъ трѣбва да разбира, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.7.1923г.) (Четвъртък)
Разумность въ природата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.10.1923г.) (Четвъртък)
Стремежитѣ на ума и сърцето, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.10.1923г.) (Сряда)
Най-добриятъ начинъ за разсѫждение, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 31.10.1923г.) (Сряда)
Божественото съвършенство, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.11.1923г.) (Сряда)
Излишекъ и недоимъкъ въ живота, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.11.1923г.) (Сряда)
Силовитѣ линии въ Природата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.11.1923г.) (Сряда)
Волята Божия!, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.11.1923г.) (Сряда)
Свобода, знания и миръ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.12.1923г.) (Сряда)
Окултната музика въ живота, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.12.1923г.) (Сряда)
Школата и развитието на ученика, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.12.1923г.) (Сряда)

начало1924г.

Единство на обичьта, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.1.1924г.) (Сряда)
Мъртвитѣ и живитѣ линии, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.1.1924г.) (Вторик)
Приливи и отливи на енергиитѣ. Произходъ на ума и сърцето, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.1.1924г.) (Неделя)
Приливи и отливи, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.1.1924г.) (Сряда)
Законъ за кѫситѣ и дългитѣ линии, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.1.1924г.) (Сряда)
Най-щастливиятъ день, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.2.1924г.) (Сряда)
Сложни движения на съзнанието. Свѣтла точка въ съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.2.1924г.) (Неделя)
Тритѣ състояния у човѣка, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.2.1924г.) (Сряда)
Обектътъ на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.2.1924г.) (Сряда)
Истинско и относително знание, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.2.1924г.) (Сряда)
Мораленъ стремежъ и мораленъ устой. Значение на дробитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.3.1924г.) (Неделя)
Двѣтѣ граници, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.3.1924г.) (Сряда)
Безъ съмнѣние, подозрѣние и докачение - съ надежда, вѣра и любовь, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.3.1924г.) (Сряда)
Движение на енергиитѣ. Законъ за поляризиране,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.3.1924г.) (Неделя)
Познай себе си, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.3.1924г.) (Сряда)
Разумното сърце, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.4.1924г.) (Сряда)
Тъчете мислитѣ си!, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.4.1924г.) (Сряда)
Любовь къмъ Бога!, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.4.1924г.) (Сряда)
Точилото и ножътъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.4.1924г.) (Сряда)
Добритѣ и лошитѣ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.4.1924г.) (Сряда)
Страхътъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.5.1924г.) (Сряда)
Четиритѣ проекции, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.5.1924г.) (Сряда)
Противорѣчията като необходимость при всѣко растене,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.5.1924г.) (Неделя)
Съзнателната монада, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.5.1924г.) (Сряда)
Право ходене, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.6.1924г.) (Сряда)
Малкото приложение, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.6.1924г.) (Сряда)
Разумниятъ животъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.7.1924г.) (Сряда)
Молитвата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.7.1924г.) (Сряда)
Разумниятъ и неразумниятъ слуга, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.9.1924г.) (Сряда)

начало1925г.

Вѫтрешна връзка, МС - 6:00ч. - София, (нов стил: 6.7.1925г.) (Понеделник)
Дванадесеьт положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, МС - (неизвестен час) - София, (нов стил: 7.7.1925г.) (Вторик)
Двѣтѣ свещени положения, СБ - 5:40ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1925г.) (Неделя)
На отворено и на затворено, СБ - 18:00ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1925г.) (Неделя)
Подпушване на свѣтлината, СБ - 17:30ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1925г.) (Понеделник)
Търпѣние и вѣра, СБ - 9:00ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1925г.) (Понеделник)
Високиятъ върхъ, СБ - 8:00ч. - В.Търново, (нов стил: 25.8.1925г.) (Вторик)
Живитѣ образи, СБ - 8:00ч. - В.Търново, (нов стил: 26.8.1925г.) (Сряда)
Истинната врата, СБ - 7:00ч. - В.Търново, (нов стил: 28.8.1925г.) (Петък)
Дѣто и да идешъ, СБ - 7:00ч. - В.Търново, (нов стил: 29.8.1925г.) (Събота)
Кѫсиять пѫть, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 6.9.1925г.) (Неделя)
Козативни сили, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.11.1925г.) (Сряда)
Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.11.1925г.) (Неделя)
Прави и криви линии, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.11.1925г.) (Сряда)
Ауменъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.12.1925г.) (Сряда)
Служене на Бога и на себе си, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.12.1925г.) (Сряда)
Перпендикулярътъ на живота, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.12.1925г.) (Сряда)
Три вида служене, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.12.1925г.) (Сряда)
Голѣма радостъ и малка скръбъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.12.1925г.) (Сряда)

начало1926г.

Десеть думи,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.1.1926г.) (Неделя)
Разковничето, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.1.1926г.) (Сряда)
Каквото става, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.1.1926г.) (Сряда)
Четиритѣ дѣйствия, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.1.1926г.) (Сряда)
Гласни и съгласни букви,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.1.1926г.) (Неделя)
Външни влияния, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.1.1926г.) (Сряда)
Нашето мѣсто, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.2.1926г.) (Сряда)
Светлина на мисъльта, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.2.1926г.) (Сряда)
Веригитѣ на съмнѣнието, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.2.1926г.) (Сряда)
Изразително лице,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.2.1926г.) (Неделя)
Обмѣна, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.2.1926г.) (Сряда)
Природни изрази, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.3.1926г.) (Сряда)
Живитѣ закони на добродѣтелитѣ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.3.1926г.) (Сряда)
Редътъ на числата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.3.1926г.) (Сряда)
Мозъчни наслоявания, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.3.1926г.) (Сряда)
Крѫгъ и елипса, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 31.3.1926г.) (Сряда)
Три вида съзнание, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.4.1926г.) (Сряда)
Здравословни условия, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.4.1926г.) (Сряда)
Условия за обикновения и за разумния човѣкъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.5.1926г.) (Сряда)
Цѣломѫдрие и великодушие, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.5.1926г.) (Сряда)
Методи и пѫтища на идейния свѣтъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.5.1926г.) (Сряда)
Пѫтьтъ на желанията, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.5.1926г.) (Сряда)
Съ чия воля?, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.6.1926г.) (Сряда)
Усилване на вѣрата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.6.1926г.) (Сряда)
Оглашенъ, вѣрващъ и ученикъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.6.1926г.) (Сряда)
Срѣда и условия, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.6.1926г.) (Сряда)
Специалниятъ законъ, ООК - (неизвестен час) - София, (нов стил: 7.7.1926г.) (Сряда)
Право мисли!, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.7.1926г.) (Сряда)
Отношение на проститѣ истини къмъ човѣка, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.9.1926г.) (Сряда)
Стремежъ къмъ съвършенство, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.9.1926г.) (Сряда)
Двата полюса, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.10.1926г.) (Сряда)
Свободно движение, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.10.1926г.) (Сряда)
Най-голѣмото веселие и най-малката радость, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.10.1926г.) (Сряда)
Устойчиви съединения, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.10.1926г.) (Сряда)
Човѣшкиятъ духъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.11.1926г.) (Сряда)
Доброто сърце, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.11.1926г.) (Сряда)
Устои на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.11.1926г.) (Сряда)
Любовь – колективность, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.11.1926г.) (Сряда)
Говоръ и пѣние, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.12.1926г.) (Сряда)
Послеѣдната постѫпка, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.12.1926г.) (Сряда)
Неразрѣшеното, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.12.1926г.) (Сряда)
Обективенъ и субективенъ умъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.12.1926г.) (Сряда)
Проява на музиката въ съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.12.1926г.) (Вторик)

начало1927г.

Право разбиране, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.1.1927г.) (Сряда)
Което оправя, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.1.1927г.) (Сряда)
Стари и нови възгледи, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.2.1927г.) (Сряда)
Великата задача на човѣка, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.2.1927г.) (Сряда)
Природнитѣ звукове, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.2.1927г.) (Сряда)
Възможни постижения, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.3.1927г.) (Сряда)
Силнитѣ течения, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.3.1927г.) (Сряда)
Спасителни положения, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.3.1927г.) (Сряда)
Малкиятъ поводъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.3.1927г.) (Сряда)
Съпротивление, напоръ и стремежъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.3.1927г.) (Сряда)
Начъртаниятъ планъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.4.1927г.) (Сряда)
Една стѫпка, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.4.1927г.) (Сряда)
Посоки и възможности, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.4.1927г.) (Сряда)
Забравената дума, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.4.1927г.) (Сряда)
Принципи на нѣщата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.5.1927г.) (Сряда)
Четиритѣ крѫга, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.5.1927г.) (Сряда)
Общи упѫтвания, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.5.1927г.) (Сряда)
Седмиятъ крѫгъ на живота,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.5.1927г.) (Неделя)
Постѫпки, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.5.1927г.) (Сряда)
Хармонични положения,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.5.1927г.) (Неделя)
Съзвучно движение, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.6.1927г.) (Сряда)
Трениране,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.6.1927г.) (Неделя)
Основни мисли, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.6.1927г.) (Сряда)
Типове и образи,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.6.1927г.) (Неделя)
Връзка на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.6.1927г.) (Сряда)
Три посоки,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.6.1927г.) (Неделя)
Отличителни чърти, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.6.1927г.) (Сряда)
, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.6.1927г.) (Сряда)
Въ живота, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.7.1927г.) (Сряда)
Равни страни, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.7.1927г.) (Сряда)
Работа на природата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.7.1927г.) (Сряда)
Мислещиятъ човѣкъ, МС - 5:30ч. - София, (нов стил: 14.8.1927г.) (Неделя)
Правата мисъль, МС - 5:30ч. - София, (нов стил: 15.8.1927г.) (Понеделник)
Великото и красивото, ООК - 7:00ч. - София, (нов стил: 25.8.1927г.) (Четвъртък)
Малкитѣ резултати, ООК - 7:00ч. - София, (нов стил: 31.8.1927г.) (Сряда)
Божествената мисъль,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.9.1927г.) (Неделя)
Великитѣ хора,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.9.1927г.) (Неделя)
Качества и линии на красотата,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.9.1927г.) (Неделя)
Линиитѣ на ума и сърцето,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.9.1927г.) (Неделя)
Значение на линиитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.10.1927г.) (Неделя)
Научни изследвания,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.10.1927г.) (Неделя)
Съответствие на величинитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.10.1927г.) (Неделя)
Психически анализъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.11.1927г.) (Неделя)
Козмически възприятия, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.11.1927г.) (Сряда)
Целесъобразни срѣди,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.11.1927г.) (Неделя)
Превръщане на киселинитѣ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.11.1927г.) (Сряда)
Скритите сили,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.11.1927г.) (Неделя)
Свѣщъ, която не гасне, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.11.1927г.) (Сряда)
Мѣрки в живота,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.11.1927г.) (Неделя)
Вѣроятности и възможности, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.11.1927г.) (Сряда)
Лѫчъ на пробуждане,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.12.1927г.) (Неделя)
Вѣчно обновяване, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.12.1927г.) (Сряда)
Химия и алхимия,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.12.1927г.) (Неделя)
Време и вѣчность, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.12.1927г.) (Сряда)
Естествена срѣда,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.12.1927г.) (Неделя)
Благото на човѣка, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.12.1927г.) (Сряда)
Човѣшки и природни енергии,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.12.1927г.) (Неделя)
Крѫгове на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.12.1927г.) (Сряда)

начало1928г.

Реалното в човѣка,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.1.1928г.) (Неделя)
Разумно ограничение,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.1.1928г.) (Неделя)
, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.1.1928г.) (Сряда)
Творецъ на сѫдбата си,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.1.1928г.) (Неделя)
Малки и голѣми придобивки, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.1.1928г.) (Сряда)
Животътъ въ формитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.1.1928г.) (Неделя)
Равнодействаща сила, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.1.1928г.) (Сряда)
Състояние на материята, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.2.1928г.) (Четвъртък)
Озлобяване, мѫка, скръбь, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.2.1928г.) (Четвъртък)
Кѫси и дълги линии, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.2.1928г.) (Сряда)
Възкресение, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.2.1928г.) (Сряда)
Първата причина, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.2.1928г.) (Сряда)
Дветѣ точки, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.3.1928г.) (Сряда)
Живата наука, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.3.1928г.) (Сряда)
По пѫтя на природата,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.3.1928г.) (Неделя)
Полюси на съзнанието, ООК - 6:00ч. - София, (нов стил: 28.3.1928г.) (Сряда)
Практически правила,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.4.1928г.) (Неделя)
Служба на уравненията, ООК - 6:00ч. - София, (нов стил: 4.4.1928г.) (Сряда)
Възпитание на удоветѣ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.4.1928г.) (Сряда)
Доброта и разумность, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.4.1928г.) (Сряда)
Будниятъ день,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.4.1928г.) (Петък)
Ще бѫдатъ предупредени, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.4.1928г.) (Сряда)
Смирението,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.4.1928г.) (Петък)
Добри и лоши условия, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.5.1928г.) (Сряда)
Дветѣ посоки,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.5.1928г.) (Петък)
Създаване на нови органи, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.5.1928г.) (Сряда)
Методи за хранене,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.5.1928г.) (Петък)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.5.1928г.) (Сряда)
Растене и развитие,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.5.1928г.) (Петък)
Плащане и прощаване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.5.1928г.) (Сряда)
Правилно дъвчене,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.5.1928г.) (Петък)
Придобиване на щастие, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.5.1928г.) (Сряда)
Втичане и изтичане,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.6.1928г.) (Петък)
Божествена светлина, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.6.1928г.) (Сряда)
Тънкиятъ конецъ и дебелото вѫже,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.6.1928г.) (Петък)
Търпение и безстрашие,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.6.1928г.) (Петък)
Задна стража,, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.6.1928г.) (Сряда)
Елипса и парабола, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.6.1928г.) (Сряда)
Началото на добродетельта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.7.1928г.) (Сряда)
Роденъ отъ Бога, МС - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.7.1928г.) (Неделя)
Безъ окови, МС - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.7.1928г.) (Понеделник)
Къмъ свобода, МС - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.7.1928г.) (Вторик)
Единство и общност, ООК - 5:00ч. - Мусала, (нов стил: 18.7.1928г.) (Сряда)
Единство на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.7.1928г.) (Сряда)
Правилно хранене, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.8.1928г.) (Сряда)
Ключътъ на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.8.1928г.) (Сряда)
Ограничаване и освобождаване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.8.1928г.) (Сряда)
Планински върхове, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.9.1928г.) (Сряда)
Много знания, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.9.1928г.) (Сряда)
Разумни наредби, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.9.1928г.) (Сряда)
Акустика на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.9.1928г.) (Сряда)
Безъ прегради, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.10.1928г.) (Сряда)
Какво сѫ разбрали, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.10.1928г.) (Сряда)
Възприемане и предаване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.10.1928г.) (Сряда)
Връзки на сърдцето и на ума, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.10.1928г.) (Сряда)
Накѫде, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.10.1928г.) (Сряда)
Дадено по нѣщо, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.11.1928г.) (Сряда)
Смѣни въ Природата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.11.1928г.) (Сряда)
Постоянни и непостоянни величини, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.11.1928г.) (Сряда)
Насока на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.11.1928г.) (Сряда)
Смѣна на състоянията, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.12.1928г.) (Сряда)
Разбиране на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.12.1928г.) (Сряда)
Изразъ на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.12.1928г.) (Сряда)
Направление на истинския животъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.12.1928г.) (Сряда)

начало1929г.

Тихиятъ гласъ,  ИБ - 0:00ч. - София, (нов стил: 1.1.1929г.) (Вторик)
Вториятъ день, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.1.1929г.) (Сряда)
Законъ за възможности – законъ опуленсъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.1.1929г.) (Сряда)
Самоопредѣление на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.1.1929г.) (Сряда)
Личность, общество и свѣтъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.1.1929г.) (Сряда)
Знайно и незнайно, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.1.1929г.) (Сряда)
Дветѣ съзнания, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.2.1929г.) (Сряда)
Силни и слаби желания, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.2.1929г.) (Сряда)
Форми въ Природата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.2.1929г.) (Сряда)
Отношение между числата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.2.1929г.) (Сряда)
Първата буква, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.3.1929г.) (Сряда)
Отворени форми,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.3.1929г.) (Петък)
Правилни изводи, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.3.1929г.) (Сряда)
Периодичность в живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.3.1929г.) (Петък)
Непреривно движение, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.3.1929г.) (Сряда)
Втръсване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.3.1929г.) (Сряда)
Противоположни процеси, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.4.1929г.) (Сряда)
Азбуката на Природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.4.1929г.) (Петък)
Спорни въпроси, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.4.1929г.) (Сряда)
Истинска опора,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.4.1929г.) (Петък)
Трудни задачи, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.4.1929г.) (Сряда)
Живитѣ линии на съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.4.1929г.) (Петък)
Постижения на богатия и на сиромаха, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.4.1929г.) (Сряда)
Преводи въ Природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.4.1929г.) (Петък)
Пѫтьтъ на слабия и на силния, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.5.1929г.) (Сряда)
Външни и вѫтрешни методи,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.5.1929г.) (Петък)
Аксиома на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.5.1929г.) (Сряда)
Добрата дума,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.5.1929г.) (Петък)
Абсолютна реалность, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.5.1929г.) (Четвъртък)
Единство въ живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.5.1929г.) (Петък)
Битие и откровение, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.5.1929г.) (Сряда)
Опредѣлени движения, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.5.1929г.) (Сряда)
Законъ на доволството,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.5.1929г.) (Петък)
Вѣрни положения, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.6.1929г.) (Сряда)
Естественото състояние,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.6.1929г.) (Четвъртък)
Стари навици, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.6.1929г.) (Сряда)
Лесно и мѫчнопостижими нѣща,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.6.1929г.) (Петък)
Естествени връзки, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.6.1929г.) (Сряда)
Външни линии на красотата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.6.1929г.) (Сряда)
Свѣтътъ на ограниченията,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.6.1929г.) (Петък)
Двата стълба, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.7.1929г.) (Сряда)
Обикновено и Божествено съзнание,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.7.1929г.) (Петък)
Първитѣ стѫпки, МС - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.7.1929г.) (Неделя)
Господарь и слуга, ООК - 5:00ч. - Мусала, (нов стил: 10.7.1929г.) (Сряда)
Специфичната свѣтлина и топлина,  МОК - 5:00ч. - Мусала, (нов стил: 12.7.1929г.) (Петък)
Законъ на отношения, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.7.1929г.) (Сряда)
Вѣрниятъ образъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.7.1929г.) (Четвъртък)
Постоянни и преходни нѣща. Козметика, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.7.1929г.) (Сряда)
Мълчание и говоръ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.8.1929г.) (Петък)
Промѣни въ свѣта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.8.1929г.) (Сряда)
Абсолютна и относителна реалность,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.8.1929г.) (Петък)
Пробниятъ камъкъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.8.1929г.) (Сряда)
На планината,  МОК - 5:00ч. - Рила, (нов стил: 16.8.1929г.) (Петък)
Абсолютна чистота, ООК , СБ - 10:00ч. - Рила, (нов стил: 21.8.1929г.) (Сряда)
Положителни и отрицателни страни на живота, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.8.1929г.) (Понеделник)
Линиитѣ на Природата, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.8.1929г.) (Вторик)
Естественъ редъ на нѣщата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.8.1929г.) (Сряда)
Служене, почить и обичь, МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.8.1929г.) (Петък)
Правилни връзки, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.9.1929г.) (Сряда)
Смѣна на състоянията,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.9.1929г.) (Петък)
Вънъ и вѫтре въ тѣлото, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.9.1929г.) (Сряда)
Отношения къмъ Природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.9.1929г.) (Петък)
Проявениятъ животъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.9.1929г.) (Сряда)
Удължени и скѫсени линии,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.9.1929г.) (Петък)
Разумни методи, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.9.1929г.) (Сряда)
Три идеи,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.9.1929г.) (Петък)
Динамична сила на мисъльта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.10.1929г.) (Четвъртък)
Органично злато,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.10.1929г.) (Петък)
Новото въ живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.10.1929г.) (Сряда)
Права и крива линия,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.10.1929г.) (Петък)
Законъ за благоприличие, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.10.1929г.) (Сряда)
Съпоставяне на нѣщата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.10.1929г.) (Петък)
Центъръ на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.10.1929г.) (Сряда)
Здраве, богатство и учение,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.10.1929г.) (Петък)
Източници на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.10.1929г.) (Сряда)
Вкисване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.11.1929г.) (Сряда)
Два центъра, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.11.1929г.) (Сряда)
Външни и вѫтрешни условия,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.11.1929г.) (Петък)
Паралелизъмъ въ природата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.11.1929г.) (Сряда)
Природни гами,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.11.1929г.) (Петък)
Ново разбиране, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.11.1929г.) (Сряда)
Природна философия,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.11.1929г.) (Петък)
Което става, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.12.1929г.) (Сряда)
Психологически разборъ на явленията,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.12.1929г.) (Петък)
Обхода и проява, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.12.1929г.) (Сряда)
Смѣни въ природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.12.1929г.) (Петък)
Наука за езика, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.12.1929г.) (Сряда)
Изпълнение и отлагане,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.12.1929г.) (Петък)
Степени на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.12.1929г.) (Сряда)
Собственикъ и наематель,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.12.1929г.) (Петък)

начало1930г.

Личность и душа, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.1.1930г.) (Сряда)
Пѫтища на природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.1.1930г.) (Петък)
Проява на Любовьта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.1.1930г.) (Сряда)
Функции на човѣшкия организъмъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.1.1930г.) (Петък)
Свѣтли и тъмни действия, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.1.1930г.) (Сряда)
Самосвѣтеща лампа,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.1.1930г.) (Петък)
Опитна школа, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.1.1930г.) (Сряда)
Възпитание на волята,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.1.1930г.) (Петък)
Махалото, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.1.1930г.) (Сряда)
Навреме и на мѣсто,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.1.1930г.) (Петък)
Новите веяния, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.2.1930г.) (Сряда)
Напрежение,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.2.1930г.) (Петък)
Съчетания на числата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.2.1930г.) (Сряда)
Човѣкъ и Природа,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.2.1930г.) (Петък)
Новото в живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.2.1930г.) (Сряда)
Разумность и доброта,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.2.1930г.) (Петък)
Доброто значение, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.2.1930г.) (Сряда)
Закони на Доброто,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.2.1930г.) (Петък)
Термометърътъ на човѣка, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.3.1930г.) (Сряда)
Идеалниятъ човѣкъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.3.1930г.) (Петък)
Идейната обичь, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.3.1930г.) (Сряда)
Дисонанси въ живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.3.1930г.) (Петък)
Правилни форми, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.3.1930г.) (Сряда)
Възпитателни методи,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.3.1930г.) (Неделя)
Съзнателниятъ животъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.3.1930г.) (Сряда)
Органична и неорганична материя,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.3.1930г.) (Петък)
Права мисъль, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.4.1930г.) (Сряда)
Огъната плоскость,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.4.1930г.) (Петък)
Значение на числата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.4.1930г.) (Сряда)
Хармониченъ изборъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.4.1930г.) (Петък)
Хваление, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.4.1930г.) (Сряда)
Направления въ живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.4.1930г.) (Петък)
Доброто орѫжие, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.4.1930г.) (Сряда)
Свѣтлина и знание,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.4.1930г.) (Петък)
Положително знание, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.4.1930г.) (Сряда)
Показване,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.5.1930г.) (Петък)
Претръпване и притѫпяване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.5.1930г.) (Сряда)
Състояние на материята,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.5.1930г.) (Петък)
Добриятъ день, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.5.1930г.) (Сряда)
Линията на живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.5.1930г.) (Петък)
Стойность на нѣщата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.5.1930г.) (Сряда)
Музика и работа,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.5.1930г.) (Петък)
Правилно разбиране, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.5.1930г.) (Сряда)
Къртица, славей и пчела,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.5.1930г.) (Петък)
Точность, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.6.1930г.) (Сряда)
Основна мисъль,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.6.1930г.) (Петък)
Двата принципа, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.6.1930г.) (Сряда)
Методи за самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.6.1930г.) (Петък)
Абсолютна вѣра, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.6.1930г.) (Сряда)
Работа, музика и мисъль,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.6.1930г.) (Петък)
Законъ и принципъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.6.1930г.) (Сряда)
Преобразуване и съпоставяне,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.6.1930г.) (Петък)
Морални правила, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.7.1930г.) (Сряда)
Освобождаване,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.7.1930г.) (Петък)
Форма и съдържание, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.7.1930г.) (Сряда)
Влияние на свѣтлината и топлината върху човѣка,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.7.1930г.) (Петък)
Право си отсѫдилъ, МС - (неизвестен час) - София, (нов стил: 12.7.1930г.) (Събота)
Вързване и развързване, МС - (неизвестен час) - София, (нов стил: 13.7.1930г.) (Неделя)
Чрѣзъ Него стана, МС - (неизвестен час) - София, (нов стил: 14.7.1930г.) (Понеделник)
Проява, връзка и причина, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.7.1930г.) (Сряда)
Обикновени, талантливи, гениални и светии,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.7.1930г.) (Петък)
Интуиция, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 23.7.1930г.) (Сряда)
Скришната стаичка, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 30.7.1930г.) (Сряда)
На Езерата, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 1.8.1930г.) (Петък)
Задължително право, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 6.8.1930г.) (Сряда)
Първиятъ день, МОК , СБ - 6:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 8.8.1930г.) (Петък)
Начало и край, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 13.8.1930г.) (Сряда)
Упѫтвания и наставления, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 15.8.1930г.) (Петък)
Благословена между женитѣ, СБ , РБ - 10:00ч. - Рила, (нов стил: 17.8.1930г.) (Неделя)
Виждане и съзнаване, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, (нов стил: 19.8.1930г.) (Вторик)
Носител на Божиитѣ мисли, СБ , РБ - 9:00ч. - Рила, (нов стил: 19.8.1930г.) (Вторик)
Познава гласа Му, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, (нов стил: 20.8.1930г.) (Сряда)
Божествена връзка, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, (нов стил: 21.8.1930г.) (Четвъртък)
Божиятъ гласъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.8.1930г.) (Вторик)
Две категории хора, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.9.1930г.) (Понеделник)
Пѫть към живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.9.1930г.) (Петък)
Отличителна чърта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.9.1930г.) (Сряда)
Свѣтъ на правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.9.1930г.) (Петък)
Общи и специфични идеи, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.9.1930г.) (Сряда)
Силата на доброто,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.9.1930г.) (Петък)
Съзнание, точка и права линия, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.9.1930г.) (Сряда)
Милосърдие и користолюбие,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.9.1930г.) (Петък)
Права мисъль, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.10.1930г.) (Сряда)
Вѫтрешни прояви, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.10.1930г.) (Сряда)
Нов мирогледъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.10.1930г.) (Петък)
Опредѣлено време и мѣсто, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.10.1930г.) (Сряда)
Единица мѣрка,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.10.1930г.) (Петък)
Единъ и сѫщъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.10.1930г.) (Сряда)
Движение на силитѣ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.10.1930г.) (Петък)
Правилно разрешаване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.10.1930г.) (Сряда)
Правилно разрешаване,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.10.1930г.) (Петък)
Четиритѣ полета, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.11.1930г.) (Сряда)
Постижими и непостижими нѣща,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.11.1930г.) (Петък)
Правилно отношение къмъ числата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.11.1930г.) (Сряда)
Разумни промѣни,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.11.1930г.) (Петък)
Основа на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.11.1930г.) (Сряда)
Влизане и излизане,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.11.1930г.) (Петък)
Общение съ Бога,  ИБ - 21:00ч. - София, (нов стил: 23.11.1930г.) (Неделя)
Точка на равновесие, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.11.1930г.) (Сряда)
Крѫгово движение,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.11.1930г.) (Петък)
Просвѣтено съзнание, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.12.1930г.) (Сряда)
Елементи на планетитѣ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.12.1930г.) (Петък)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.12.1930г.) (Сряда)
Две реалности,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.12.1930г.) (Петък)
Умствени прояви, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.12.1930г.) (Сряда)
Езикътъ на Природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.12.1930г.) (Петък)
Единица време, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.12.1930г.) (Сряда)
Любовь и Милосърдие,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.12.1930г.) (Петък)
Условия и възможности, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.12.1930г.) (Сряда)

начало1931г.

Съединителнитѣ нишки на живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.1.1931г.) (Петък)
Новата епоха, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.1.1931г.) (Сряда)
Четиритѣ положения,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.1.1931г.) (Петък)
Гредитѣ на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.1.1931г.) (Сряда)
Колелото на съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.1.1931г.) (Петък)
Дишането на човѣка и на животнитѣ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.1.1931г.) (Сряда)
Разумното слово, МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.1.1931г.) (Петък)
Прояви на човѣшкото съзнание, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.1.1931г.) (Сряда)
Разумностьта,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.1.1931г.) (Петък)
Свѣтлиятъ образъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.2.1931г.) (Вторик)
Методи за самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.2.1931г.) (Петък)
Изразъ на Божественитѣ идеи, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.2.1931г.) (Сряда)
Нѣколко необходими нѣща,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.2.1931г.) (Петък)
Зенитътъ на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.2.1931г.) (Сряда)
Животъ и радостъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.2.1931г.) (Петък)
Причини за несполуки, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.2.1931г.) (Сряда)
Живитѣ сили въ Природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.2.1931г.) (Петък)
Послушание, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.3.1931г.) (Сряда)
Ханизе,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.3.1931г.) (Петък)
Реалности и сѣнки, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.3.1931г.) (Сряда)
Законъ на числата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.3.1931г.) (Сряда)
Действия на силитѣ, МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.3.1931г.) (Петък)
Основна мисъль, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.3.1931г.) (Сряда)
Знание и прилагане,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.3.1931г.) (Петък)
Смѣна на силитѣ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.4.1931г.) (Сряда)
Тригонъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.4.1931г.) (Петък)
Събиране и изваждане, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.4.1931г.) (Сряда)
Човѣшкитѣ идеали,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.4.1931г.) (Петък)
Специфична работа, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.4.1931г.) (Сряда)
Разумность и свѣтлина,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.4.1931г.) (Петък)
Възстановяване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.4.1931г.) (Сряда)
Опитности въ живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.4.1931г.) (Петък)
Хиксъ, игрекъ, зетъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.4.1931г.) (Сряда)
Разумно прилагане,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.5.1931г.) (Петък)
Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.5.1931г.) (Сряда)
Обикновени и необикновени идеи,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.5.1931г.) (Петък)
Свещениятъ трепетъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.5.1931г.) (Сряда)
Новата епоха,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.5.1931г.) (Петък)
Музикални прояви, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.5.1931г.) (Сряда)
Скрититѣ таланти,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.5.1931г.) (Петък)
Разбрани нѣща, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.5.1931г.) (Сряда)
Правилна преценка,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.5.1931г.) (Петък)
Сѫществено и несѫществено, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.6.1931г.) (Сряда)
Тритѣ отношения,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.6.1931г.) (Петък)
Свобода на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.6.1931г.) (Сряда)
Неизбеженъ пѫть,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.6.1931г.) (Петък)
Музикален живот, ООК - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.6.1931г.) (Сряда)
Свиване и разширяване,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.6.1931г.) (Петък)
Осмисляне на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.6.1931г.) (Сряда)
Красивитѣ линии,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.6.1931г.) (Петък)
Любовь къмъ Бога,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 12.7.1931г.) (Неделя)
Симонъ Петъръ,  РБ - 18:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 12.7.1931г.) (Неделя)
Старитѣ накити,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 13.7.1931г.) (Понеделник)
День на доброто,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 14.7.1931г.) (Вторик)
День на Божията работа,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 16.7.1931г.) (Четвъртък)
Човѣкътъ на Новото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 19.7.1931г.) (Неделя)
Теория и приложение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 20.7.1931г.) (Понеделник)
Отпечатъци, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 21.7.1931г.) (Вторик)
Недоказани истини, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 22.7.1931г.) (Сряда)
Нашето мѣсто, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 30.7.1931г.) (Четвъртък)
Чистене на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 31.7.1931г.) (Петък)
Обичь, разумность и истинолюбие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 1.8.1931г.) (Събота)
Хигиена на живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 2.8.1931г.) (Неделя)
Цѣнното в малкото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 2.8.1931г.) (Неделя)
Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 3.8.1931г.) (Понеделник)
Мѣстото на Бога, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 5.8.1931г.) (Сряда)
Тѣзи три нѣща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 6.8.1931г.) (Четвъртък)
День на Божието изявление, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 7.8.1931г.) (Петък)
Запечаталъ е, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 8.8.1931г.) (Събота)
Соковетѣ на Любовьта, Мѫдростьта и Истината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 9.8.1931г.) (Неделя)
Които чакатъ Господа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 10.8.1931г.) (Понеделник)
Събуждане, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.9.1931г.) (Сряда)
Оставената торба, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.10.1931г.) (Сряда)
Проводници на любовьта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.10.1931г.) (Сряда)
Разбраната скръбь, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.10.1931г.) (Сряда)
Предназначението на носа, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.10.1931г.) (Сряда)
Правилниятъ тонъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.11.1931г.) (Сряда)
Двоенъ дѣлъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.11.1931г.) (Сряда)
Материални прояви на живота,, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.11.1931г.) (Сряда)
Разтоварване на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.11.1931г.) (Сряда)
Непреодолимо желание, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.12.1931г.) (Сряда)
Правиленъ животъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.12.1931г.) (Сряда)
Сила, животъ и здраве, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.12.1931г.) (Сряда)
Истинско познаване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.12.1931г.) (Сряда)

начало1932г.

Майката на врѣмето,  ИБ - 0:00ч. - София, (нов стил: 1.1.1932г.) (Петък)
Граници въ живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.1.1932г.) (Сряда)
Законътъ и любовьта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.1.1932г.) (Сряда)
Раждане и растене, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.1.1932г.) (Сряда)
Дветѣ отвърстия, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.1.1932г.) (Сряда)
Лица на реалностьта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.2.1932г.) (Сряда)
Любовьта на безсмъртието, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.2.1932г.) (Сряда)
Доброто разположение, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.2.1932г.) (Сряда)
Тритѣ начала, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.2.1932г.) (Сряда)
Физическиятъ и Божествениятъ животъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.3.1932г.) (Сряда)
Ми бемолъ и фа диезъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.3.1932г.) (Сряда)
Единниятъ животъ,  ИБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.3.1932г.) (Вторик)
, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 19.7.1932г.) (Вторик)
Най-малкото добро, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 20.7.1932г.) (Сряда)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 23.7.1932г.) (Събота)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 24.7.1932г.) (Неделя)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 26.7.1932г.) (Вторик)
Подражатели на Бога, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 27.7.1932г.) (Сряда)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 28.7.1932г.) (Четвъртък)
Добрѣ дошълъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 29.7.1932г.) (Петък)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 30.7.1932г.) (Събота)
Двата пѫтя, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 31.7.1932г.) (Неделя)
Опорнитѣ точки на живота, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 1.8.1932г.) (Понеделник)
Завършени и незавършени процеси, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 2.8.1932г.) (Вторик)
Най-мѫчниятъ изпитъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 3.8.1932г.) (Сряда)
Съ притчи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 4.8.1932г.) (Четвъртък)
Ще и не ще, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 6.8.1932г.) (Събота)
Новитѣ възгледи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 7.8.1932г.) (Неделя)
Книжници и фарисеи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 8.8.1932г.) (Понеделник)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 9.8.1932г.) (Вторик)
Което остарява, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 10.8.1932г.) (Сряда)
Общото благо, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 11.8.1932г.) (Четвъртък)
Тритѣ свѣта, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 12.8.1932г.) (Петък)
Пѫтъ на зазоряване, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 13.8.1932г.) (Събота)
Оставетѣ децата, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 14.8.1932г.) (Неделя)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 15.8.1932г.) (Понеделник)
Ще се приложи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 16.8.1932г.) (Вторик)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 17.8.1932г.) (Сряда)
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 18.8.1932г.) (Четвъртък)
Дѣлата Божии, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 19.8.1932г.) (Петък)
Открити, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 20.8.1932г.) (Събота)
На живитѣ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 21.8.1932г.) (Неделя)
Слизане и възлизане, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 23.8.1932г.) (Вторик)
Иде часъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 24.8.1932г.) (Сряда)

начало1933г.

Бѫдещото вѣрую на човѣчеството, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.9.1933г.) (Петък)
Единъ ударъ, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.9.1933г.) (Събота)
Великата формула, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.9.1933г.) (Неделя)
Едно звено, СБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.9.1933г.) (Неделя)

начало1934г.

Разумно разбиране,  ИБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.3.1934г.) (Четвъртък)
И помаза, СБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.8.1934г.) (Неделя)
Часътъ на Любовьта, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.8.1934г.) (Неделя)
Великото и малкото, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.8.1934г.) (Понеделник)
Дигни одъра си, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.8.1934г.) (Вторик)
Учение и работа,  УС - 5:00ч. - Русе, (нов стил: 23.9.1934г.) (Неделя)
Послушание,  УС - 5:00ч. - Русе, (нов стил: 30.9.1934г.) (Неделя)
Посвещения въ живота,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.10.1934г.) (Неделя)
Каинъ и Авелъ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.10.1934г.) (Неделя)
Тънкиятъ конець,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.11.1934г.) (Неделя)
Езика на дѫгата,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.11.1934г.) (Неделя)
Петтѣ постижения,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.11.1934г.) (Неделя)
Доброто име,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.12.1934г.) (Неделя)
Абсолютната и относителната реалность,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.12.1934г.) (Неделя)
В Ниневия,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.12.1934г.) (Неделя)

начало1935г.

Правиятъ пѫть,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.1.1935г.) (Неделя)
Причинниятъ свѣтъ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.1.1935г.) (Неделя)
Товаряне и разтоваряне,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.1.1935г.) (Неделя)
Подмладяване,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.1.1935г.) (Неделя)
Ценната дума,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.2.1935г.) (Неделя)
Отдалечаване и приближаване,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.2.1935г.) (Неделя)
Пѫть къмъ Любовьта,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.2.1935г.) (Неделя)
Съучастници въ благата,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.2.1935г.) (Неделя)
Насилията подъ слънцето,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.3.1935г.) (Неделя)
Най-голѣмото изкуство,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.3.1935г.) (Неделя)
Добриятъ животъ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.3.1935г.) (Неделя)
Дветѣ добродетели,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.3.1935г.) (Неделя)
Придобиване и задържане,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.3.1935г.) (Неделя)
Два метода,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.4.1935г.) (Неделя)
Естествени прояви на любовьта,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.4.1935г.) (Неделя)
Тритѣ степени,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.4.1935г.) (Неделя)
Тритѣ врати,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.4.1935г.) (Неделя)
Четиритѣ елемента,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.5.1935г.) (Неделя)
Правото на любовьта,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.5.1935г.) (Неделя)
Възходещиятъ пѣть,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.5.1935г.) (Неделя)
Тонътъ Фа,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.6.1935г.) (Неделя)
Пѫть къмъ разумностьта,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.6.1935г.) (Неделя)
Плащане на дълговетѣ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.6.1935г.) (Неделя)
Човѣк и природа,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.6.1935г.) (Неделя)
Начало и край,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.6.1935г.) (Неделя)
Къмъ мене,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.7.1935г.) (Неделя)
Слово и живот,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.7.1935г.) (Неделя)
Любовь и служене,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.7.1935г.) (Неделя)
Положителни качества,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.7.1935г.) (Неделя)
Радвайте се,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 6.8.1935г.) (Вторик)
Царскиятъ пѫтъ на душата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 7.8.1935г.) (Сряда)
Младъ, възрастенъ и старъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 9.8.1935г.) (Петък)
Две естества, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 11.8.1935г.) (Неделя)
Божествениятъ рѫбъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 12.8.1935г.) (Понеделник)
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 14.8.1935г.) (Сряда)
Несъвмѣстими нѣща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 16.8.1935г.) (Петък)
Пробни страдания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 18.8.1935г.) (Неделя)
Ценность на нѣщата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 21.8.1935г.) (Сряда)
Проява на Любовьта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 23.8.1935г.) (Петък)
Сочни храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 25.8.1935г.) (Неделя)
С человѣчески езици, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.9.1935г.) (Неделя)
Ще дойде отвѫтре, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.9.1935г.) (Неделя)
Стари и нови разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.9.1935г.) (Понеделник)
Всичко е за добро, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.9.1935г.) (Вторик)
Отворени книги, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.9.1935г.) (Сряда)
Божествениятъ планъ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.9.1935г.) (Неделя)
Скѫпоценното камъче,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.9.1935г.) (Неделя)
Тритѣ родословия,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.9.1935г.) (Неделя)
Развълнуваното море,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.9.1935г.) (Неделя)
Двата порядъка,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.10.1935г.) (Неделя)
Кристализиране на човѣшката душа, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.10.1935г.) (Неделя)
Фарисеи и садукеи,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.10.1935г.) (Неделя)
Степени на разбиране,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.10.1935г.) (Неделя)
Източникъ на знанието,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.10.1935г.) (Неделя)
Героите,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.11.1935г.) (Неделя)
Свещениятъ огънь,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.11.1935г.) (Неделя)
Вѫтрешниятъ законъ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.11.1935г.) (Неделя)
Доволството,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.11.1935г.) (Неделя)
Огънь на пречистване,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.12.1935г.) (Неделя)
Тритѣ книги,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.12.1935г.) (Неделя)
Копринениятъ конецъ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.12.1935г.) (Неделя)
Земята като училище, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.12.1935г.) (Неделя)
Причини за страданията,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.12.1935г.) (Неделя)

начало1936г.

Знайниятъ Богъ, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.1.1936г.) (Неделя)
Топлината на любовьта, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.1.1936г.) (Неделя)
Устойчиви величини, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.1.1936г.) (Неделя)
Слуги на доброто, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.1.1936г.) (Неделя)
Огъньтъ на любовьта, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.2.1936г.) (Неделя)
Ще се похваля, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.2.1936г.) (Неделя)
Познатъ отъ Бога, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.3.1936г.) (Неделя)
Абсолютна справедливость, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.3.1936г.) (Неделя)
Новиятъ методъ, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.3.1936г.) (Неделя)
Възприемане на словото, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.3.1936г.) (Неделя)
Дветѣ фази, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.4.1936г.) (Неделя)
Божествената връзка, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.4.1936г.) (Неделя)
Права мисъль, чувство и говоръ, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.4.1936г.) (Неделя)
Четиритѣ качества, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.5.1936г.) (Неделя)
Слѣпородениятъ, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.9.1936г.) (Неделя)
Вѫтрешна връзка, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.9.1936г.) (Неделя)

начало1937г.

На своето мѣсто и на своето време,  ИБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.3.1937г.) (Понеделник)

начало1938г.

Двигатели въ живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 12.7.1938г.) (Вторик)
Видове храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 13.7.1938г.) (Сряда)
Вътрешна просвета, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 15.7.1938г.) (Петък)
Качества на езика, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 17.7.1938г.) (Неделя)
От пръститѣ на ръцетѣ, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 17.7.1938г.) (Неделя)
Основи на здравето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 20.7.1938г.) (Сряда)
Кѫсиятъ и дългиятъ пѫть, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 22.7.1938г.) (Петък)
Азбука на разбирането, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 24.7.1938г.) (Неделя)
Резултати и последствия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 24.7.1938г.) (Неделя)
Ценности на Любовьта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 27.7.1938г.) (Сряда)
Възможни условия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 31.7.1938г.) (Неделя)
Първо и последно мѣсто, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 31.7.1938г.) (Неделя)
Който има уши, нека слуша, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 3.8.1938г.) (Сряда)
Трудни задачи, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 5.8.1938г.) (Петък)
Нови пѫтища, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 7.8.1938г.) (Неделя)
Здравословни и болезнени състояния, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 10.8.1938г.) (Сряда)
Милосърдие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 12.8.1938г.) (Петък)
Азбука на Божествения езикъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 14.8.1938г.) (Неделя)
Всѣко растение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 17.8.1938г.) (Сряда)
Силенъ и слабъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 19.8.1938г.) (Петък)
Степени на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.8.1938г.) (Неделя)
Великиятъ потикъ, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.8.1938г.) (Петък)
Подъ слънчевитѣ лѫчи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.8.1938г.) (Събота)
Желаниятъ миръ, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.8.1938г.) (Неделя)
Проява и постижение на Любовьта, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.8.1938г.) (Неделя)
Отче нашъ, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.9.1938г.) (Четвъртък)
Голѣмиятъ братъ,  ИБ - 0:00ч. - София, (нов стил: 31.12.1938г.) (Събота)
Дигни одъра си,  ИБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.3.1938г.) (Вторик)

начало1940г.

Божествениятъ и човешкиятъ свѣтъ, СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, (нов стил: 23.7.1940г.) (Вторик)
Правила на любовьта, СБ , РБ - 16:00ч. - Мусала, (нов стил: 23.7.1940г.) (Вторик)
Законъ за частитѣ и за цѣлото, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, (нов стил: 24.7.1940г.) (Сряда)
Вѣчно обновяване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.7.1940г.) (Неделя)
На сватба, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.7.1940г.) (Неделя)
Реалность на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.8.1940г.) (Неделя)
Стотникътъ, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.8.1940г.) (Неделя)
Вѣра и вѣрване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.8.1940г.) (Неделя)
Да имате любовь, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.8.1940г.) (Неделя)
Божествена радость, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 14.8.1940г.) (Сряда)
Магическата сила на Любовьта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 15.8.1940г.) (Четвъртък)
Господаруване и слугуване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 16.8.1940г.) (Петък)
Сѣнка и реалность, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 17.8.1940г.) (Събота)
Изучаване и приемане, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 18.8.1940г.) (Неделя)
Единство въ Любовьта, СБ , РБ - 9:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 19.8.1940г.) (Понеделник)
Провѣтряване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 19.8.1940г.) (Понеделник)
Дветѣ царства, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.8.1940г.) (Неделя)
Неоцененото богатство, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.8.1940г.) (Неделя)
Учене и служене, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.8.1940г.) (Сряда)
Вслушване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.8.1940г.) (Четвъртък)
Прилежание, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.8.1940г.) (Петък)
Десеттѣ девици, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.9.1940г.) (Неделя)
Добрата покана, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.9.1940г.) (Неделя)
Закони на дишането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.9.1940г.) (Сряда)
Израилъ и българинъ, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.9.1940г.) (Неделя)
Функции на вѣрата, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.9.1940г.) (Неделя)
Любовь въ тритѣ свѣта, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.9.1940г.) (Неделя)
Разбрани и неразбрани езици, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.9.1940г.) (Неделя)
В Божественото училище, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.9.1940г.) (Неделя)
Връзка между Бога и човѣка, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.9.1940г.) (Неделя)

начало1941г.

Възможности за щастие, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.8.1941г.) (Неделя)
Сѫщината на човѣка, СБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.8.1941г.) (Неделя)
Тя иде, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.8.1941г.) (Понеделник)
Новиятъ пѫть, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.8.1941г.) (Вторик)
Зората на живота, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.8.1941г.) (Сряда)
Правилно дишане, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.8.1941г.) (Петък)
Предназначението на човѣка, НБ , СБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 31.8.1941г.) (Неделя)
Служение съ Любовь, СБ , УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.8.1941г.) (Неделя)
Прави възгледи, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.9.1941г.) (Сряда)
Гладътъ, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.9.1941г.) (Петък)
Което не е, УС , СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.9.1941г.) (Неделя)
Вѫзелътъ, СБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.9.1941г.) (Сряда)
Малкиятъ опитъ, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.9.1941г.) (Сряда)
Тритѣ перпендикуляра, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.9.1941г.) (Петък)
Двама или трима, СБ , НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.9.1941г.) (Неделя)
Единственото нѣщо, УС , СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.9.1941г.) (Неделя)
Четиритѣ положения, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.9.1941г.) (Сряда)
Красивото въ живота, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.9.1941г.) (Петък)
Знание и сила, СБ , НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.9.1941г.) (Неделя)
Царството Божие, СБ , УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.9.1941г.) (Неделя)
Отъ северъ къмъ югъ, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.9.1941г.) (Понеделник)

начало1942г.

Опорни точки на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 21.6.1942г.) (Неделя)
Единното и недѣлимото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 22.6.1942г.) (Понеделник)
Възходящият пѫть, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 23.6.1942г.) (Вторик)
Живитѣ числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 25.6.1942г.) (Четвъртък)
Прилагане на живитѣ числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 26.6.1942г.) (Петък)
Новиятъ пѫть, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 27.6.1942г.) (Събота)
Козмичната любовь, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 28.6.1942г.) (Неделя)
Новиятъ свѣтъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 28.6.1942г.) (Неделя)
Красота и благость, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 1.7.1942г.) (Сряда)
Новата култура, СБ , РБ - 7:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 1.7.1942г.) (Сряда)
Красотата на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 2.7.1942г.) (Четвъртък)
Домъ на блаженството, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 3.7.1942г.) (Петък)
Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.8.1942г.) (Неделя)
Ценни добродетели, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.8.1942г.) (Сряда)
Наследници на Земята, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.8.1942г.) (Неделя)
Силнитѣ, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.8.1942г.) (Сряда)
На зазоряване, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.8.1942г.) (Неделя)
Тайната стаичка, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.8.1942г.) (Сряда)
Устойчиви връзки, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.8.1942г.) (Сряда)
Постоянна благодарность, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.8.1942г.) (Петък)
Любовь и обичь, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.8.1942г.) (Събота)
Добриятъ животъ, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.8.1942г.) (Неделя)
Опознаване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.8.1942г.) (Неделя)
Малки възможности, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.9.1942г.) (Неделя)
Смисълътъ на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.9.1942г.) (Неделя)

начало1943г.

Вѣчното благо, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.8.1943г.) (Неделя)
Сѫщественото въ живота, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.8.1943г.) (Неделя)
День на Любовьта, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.8.1943г.) (Неделя)
Новото въ живота, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.8.1943г.) (Неделя)
Гласътъ на душата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.8.1943г.) (Понеделник)
Жилища на човѣшката душа, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.8.1943г.) (Петък)
Единствената сила, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.8.1943г.) (Неделя)
Раждането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.8.1943г.) (Неделя)
Номеръ първи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.9.1943г.) (Сряда)
Проявенъ и непроявенъ, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.9.1943г.) (Петък)
Блаженствата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.9.1943г.) (Неделя)
Новата присадка, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.9.1943г.) (Неделя)
Възприемане и предаване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.9.1943г.) (Сряда)
Хармония въ живота, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.9.1943г.) (Петък)
Изворъ на Любовьта, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.9.1943г.) (Неделя)
Пѫтьтъ къмъ изтокъ, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.9.1943г.) (Неделя)
Добри плодове, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.9.1943г.) (Сряда)
Проявениятъ животъ, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.10.1943г.) (Неделя)
Четиритѣ правила, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.10.1943г.) (Неделя)

начало1944г.

Сито и дармонъ,  УС , СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.1.1944г.) (Неделя)


placeholder