Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Примерни понятия | Новости в сайта | Контакти | Дарение

Подробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ


БЕСЕДИ ПО ГРАДОВЕ
3952 броя беседи

София    Варна  Бургас      В.Търново   Сливен     Казанлък   Русе  Шумен  Нови Пазар

Витоша   Рила   7-те езера   Мусала      Мърчаево   в.Острец   х.Еделвайс   Чамкория


начало7-те езера

Интуиция / Интуицията - Божественото чувство, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1930г. (Сряда)
Скришната стаичка, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1930г. (Сряда)
На езерата, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1930г. (Петък)
Задължително право / Правата на Душата и на Духа, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1930г. (Сряда)
Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК , СБ - 6:00ч. - 7-те езера, 8.8.1930г. (Петък)
Наближило е Царството Божие, СБ - (неизвестен час) - 7-те езера, 10.8.1930г. (Неделя) (непечатана)
Начало и край, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1930г. (Сряда)
Упътвания и наставления / Поучения, преживявания и наставления на планината, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1930г. (Петък)
Идеалът на човека,  РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
Любовта към Бога,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
Симон Петър,  РБ - 18:00ч. - 7-те езера, 12.7.1931г. (Неделя)
Старите накити,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1931г. (Понеделник)
Денят на доброто,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.7.1931г. (Вторик)
Денят на Божията работа,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1931г. (Четвъртък)
Човекът на новото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1931г. (Неделя)
Теория и приложение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1931г. (Понеделник)
Отпечатъци, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1931г. (Вторик)
Недоказани истини, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1931г. (Сряда)
Нашето място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1931г. (Четвъртък)
Чистене на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1931г. (Петък)
Обич, разумност и истинолюбие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1931г. (Събота)
Хигиена на живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
Ценното в малкото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1931г. (Понеделник)
Мястото на Бога, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1931г. (Сряда)
Тези три неща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1931г. (Четвъртък)
Ден на Божието изявление, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1931г. (Петък)
Запечатал е, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1931г. (Събота)
Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1931г. (Неделя)
Които чакат Господа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1931г. (Понеделник)
Слабото и силното, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1932г. (Вторик)
Най-малкото добро, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1932г. (Сряда)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (I), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1932г. (Събота)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (II), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1932г. (Неделя)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (III), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1932г. (Вторик)
Подражатели на Бога, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1932г. (Сряда)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (IV), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1932г. (Четвъртък)
Добре дошъл / Превръщане на величините (Добре дошъл), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 29.7.1932г. (Петък)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (V), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1932г. (Събота)
Двата пътя, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1932г. (Неделя)
Опорни точки на живота, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1932г. (Понеделник)
Завършени и незавършени процеси, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1932г. (Вторик)
Най-мъчният изпит, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1932г. (Сряда)
С притчи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1932г. (Четвъртък)
Ще и не ще, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1932г. (Събота)
Новите възгледи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1932г. (Неделя)
Книжници и фарисеи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1932г. (Понеделник)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VI), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1932г. (Вторик)
Което остарява, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1932г. (Сряда)
Общото благо, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1932г. (Четвъртък)
Трите свята, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1932г. (Петък)
Път на зазоряване, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1932г. (Събота)
Оставете децата, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1932г. (Неделя)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VII), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1932г. (Понеделник)
Ще се приложи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1932г. (Вторик)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VIII), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1932г. (Сряда)
Ценни мисли из книгата на Великия живот, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1932г. (Четвъртък)
Делата Божии, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1932г. (Петък)
Открити, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.8.1932г. (Събота)
На живите, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1932г. (Неделя)
Слизане и възлизане, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.8.1932г. (Вторик)
Иде час, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.8.1932г. (Сряда)
Радвайте се,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1935г. (Вторик)
Царският път на душата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1935г. (Сряда)
Млад, възрастен и стар, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1935г. (Петък)
Две естества, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1935г. (Неделя)
Божественият ръб, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1935г. (Понеделник)
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1935г. (Сряда)
Несъвместими неща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1935г. (Петък)
Пробни страдания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1935г. (Неделя)
Ценност на нещата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1935г. (Сряда)
Проява на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.8.1935г. (Петък)
Сочни храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.8.1935г. (Неделя)
Лъчи на живота / Първият лъч на топлината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.7.1937г. (Неделя)
Опитано е / Божието слово е опитано, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1937г. (Понеделник)
Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1937г. (Сряда)
Стани, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1937г. (Петък)
Основните тонове, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
Правилна обхода, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1937г. (Сряда)
Планини и долини / Планини и долини. Умът и сърцето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1937г. (Петък)
Разбиране и съзнание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
Червен и светъл, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
Нашето предназначение / Предназначението на човека, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1937г. (Сряда)
Светилник на ръцете и на нозете / Мед да потече, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1937г. (Петък)
Двете състезания, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
Път и възможности / Пътят и възможностите, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1937г. (Петък)
Да познават, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1937г. (Неделя)
Двигатели в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1938г. (Вторик)
Видове храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1938г. (Сряда)
Вътрешна просвета, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.7.1938г. (Петък)
Качества на езика, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
От пръстите на ръцете, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
Основи на здравето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1938г. (Сряда)
Късият и дългият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1938г. (Петък)
Азбука на разбирането, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)
Резултати и последствия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)
Ценности на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1938г. (Сряда)
Възможни условия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
Първо и последно място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
Който има уши, нека слуша, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1938г. (Сряда)
Трудни задачи, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1938г. (Петък)
Нови пътища, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1938г. (Неделя)
Здравословни и болезнени състояния, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1938г. (Сряда)
Милосърдие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1938г. (Петък)
Азбука на Божествения език, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1938г. (Неделя)
Всяко растение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1938г. (Сряда)
Силен и слаб, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1938г. (Петък)
Езикът на Любовта / Силата на Любовта, СБ ,РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
Отличителни качества на мисълта, СБ , РБ - 14:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
Реалността на живота / Реалното в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1939г. (Неделя)
Основни правила на хигиената / Четири основни правила на хигиената, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1939г. (Сряда)
С вяра, без смущение / И в мене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1939г. (Петък)
Любов и почитание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
Вратата на любовта / През вратата на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
Път към живота / Той е!, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1939г. (Сряда)
Божествена светлина / Разумност, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
Ценни придобивки / Запазване и спечелване, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
Умен, добър и силен, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1939г. (Сряда)
Търпение, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1939г. (Петък)
Постоянното в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
Светлина, топлина и сила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
Плодът на Духа / Първият плод на Духа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1939г. (Сряда)
Господар и слуга / Служене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1939г. (Петък)
Опознаване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1939г. (Събота)
Вечният живот, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
Гласът на Любовта, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
Разнообразието в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1939г. (Понеделник)
На своето място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1939г. (Вторик)
Възможности на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1939г. (Сряда)
Не дири своето си, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1939г. (Четвъртък)
Новият закон, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1939г. (Петък)
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1939г. (Събота)
Относителни и абсолютни разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.8.1939г. (Неделя)
Малката молитва, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1939г. (Понеделник)
Цар и служител, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.8.1939г. (Вторик)
Божествена радост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1940г. (Сряда)
Магическата сила на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1940г. (Четвъртък)
Господаруване и слугуване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1940г. (Петък)
Сянка и реалност, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1940г. (Събота)
Изучаване и приемане, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1940г. (Неделя)
Семе, лист, плод, СБ , РБ - 9:00ч. - 7-те езера, 18.8.1940г. (Неделя) (непечатана)
Единство на Любовта, СБ , РБ - 9:00ч. - 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
Проветряване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
Опорни точки в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.6.1942г. (Неделя)
Единното и неделимото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.6.1942г. (Понеделник)
Възходящият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.6.1942г. (Вторик)
Живите числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.6.1942г. (Четвъртък)
Прилагане на живите числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.6.1942г. (Петък)
Новият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.6.1942г. (Събота)
Космичната Любов, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
Новият свят, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
Красота и благост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
Новата култура, СБ , РБ - 7:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
Красотата на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.7.1942г. (Четвъртък)
Дом на блаженството, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.7.1942г. (Петък)

началоБургас

Отговори на Свидетелствата Господни, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 12.3.1899г. (Неделя)
Четирите основни елемента, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 19.4.1914г. (Неделя)
Мисли от г-н Дънов, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 22.4.1914г. (Сряда)
Познайте Истината и Истината ще ви, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 29.4.1914г. (Сряда)
Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 5.1.1915г. (Вторик)
Разговор за Откровението, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 18.1.1915г. (Понеделник)
Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 18.1.1915г. (Понеделник)
Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 23.1.1915г. (Събота)
Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 24.1.1915г. (Неделя)
Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 28.1.1915г. (Четвъртък)
Искайте сила, имайте вяра, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
Равновесие между Мъдрост и Любов, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 4.2.1915г. (Четвъртък)
8000 години, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 7.2.1915г. (Неделя)
Три процеса,  ИБ - 21:45ч. - Бургас, 23.6.1920г. (Сряда)
На вечеря с Учителя,  ИБ - 22:45ч. - Бургас, 25.6.1920г. (Петък)
Живи извори,  ИБ - 18:00ч. - Бургас, 26.6.1920г. (Събота)
Закон за изменение,  ИБ - 16:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
От мен да мине / От мен да замине,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
Щастието е в человека,  ИБ - 20:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
Законът на плътта е закон на ограничението,  ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 28.6.1920г. (Понеделник)

началов.Острец

Неразбрана и разбрана любов / Разбрана и неразбрана любов, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 22.6.1944г. (Четвъртък)
Поливане, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 25.8.1944г. (Петък)
Сиромах и богат, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 26.8.1944г. (Събота)

началоВ.Търново

Протоколи от годишната среща на Веригата 1910 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 27.8.1910г. (Събота)
Приложение към протокола от 1910 г., СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1910г. (Сряда)
Добро сърце и добър ум, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.1.1911г. (Събота)
Приложение към протокола от 1911 г., ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.1.1911г. (Събота)
Канарата и дървото, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 20.1.1911г. (Петък)
Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 23.8.1911г. (Сряда)
Господнята вечеря, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 27.8.1911г. (Неделя)
Вие сте поканени да работите, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 24.8.1912г. (Събота)
Завета на цветните лъчи на светлината, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 28.8.1912г. (Сряда)
Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 6.9.1912г. (Петък)
Защо ви помагам?, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 15.9.1912г. (Неделя)
Постоянството, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 19.12.1913г. (Петък)
Протоколи от годишната среща на Веригата 1914 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 23.8.1914г. (Неделя)
Съборна среща в Търново, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1914г. (Понеделник)
Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.8.1915г. (Вторик)
Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ - 19:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторик)
Мировата Любов, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторик)
Обяснение върху обстановката на залата за събрания, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторик)
Правият път, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 20.8.1919г. (Сряда)
Разбиране и прилагане, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 20.8.1919г. (Сряда)
Живот вечен, СБ - 8:45ч. - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
Методи за лекуване, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване), СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
Правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 23.8.1919г. (Събота)
Космичната Обич, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
Методи за приложение, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
Начин за себеконтрол, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
Беседа по нарядите, СБ - 12:00ч. - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
Втори наряд за 1919/20 г., СБ - 12:00ч. - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
Първи наряд за 1919/20 г., СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
Новото човечество, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
Път, Истина и живот, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
Необходими условия за ученика, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 20.8.1920г. (Петък)
Сутрешен наряд, 20 август и Мерило за правилно разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 20.8.1920г. (Петък)
Сутрешен наряд, 21 август и Идване и възприемане на Духа, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 21.8.1920г. (Събота)
Образуване на един клас, КД - (неизвестен час) - В.Търново, 22.8.1920г. (Неделя)
Сутрешен наряд, 22 август и Работа за през годината, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 22.8.1920г. (Неделя)
Гимнастически упражнения, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Голям е само Бог,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Работа върху чистотата и самообладанието, СБ - 11:30ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Сутрешен наряд, 23 август и Работа на учениците, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Сутрешен наряд, 24 август и Големец и слуга, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Сутрешен наряд, 25 август, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Първоначален език,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 30.8.1920г. (Понеделник)
Аз ви избрах,  ИБ - 11:00ч. - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
Добрата молитва,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
Сърцето си никому в заем не давайте,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
Когато дойде Духът, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.9.1920г. (Вторик)
Три картини,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 15.9.1920г. (Сряда)
Аз дойдох, за да имат живот,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.9.1920г. (Петък)
Добри ученици,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 19.9.1920г. (Неделя)
За възпитанието на децата, ИБ - 12:40ч. - В.Търново, 26.9.1920г. (Неделя)
С любов и вяра,  ИБ - 11:00ч. - В.Търново, 26.9.1920г. (Неделя)
400 000 форми,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 3.10.1920г. (Неделя)
Без съмнение и без отсрочка,  ИБ - 7:30ч. - В.Търново, 10.10.1920г. (Неделя)
Когато посрещате,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 10.10.1920г. (Неделя)
Само хляб,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.10.1920г. (Вторик)
Нито се променя, нито се изменя,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.10.1920г. (Четвъртък)
Което се променя, без да се изменя,  НБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.10.1920г. (Неделя)
Закон за правда,  ИБ - 7:40ч. - В.Търново, 24.10.1920г. (Неделя)
Който има мир,  НБ - 10:40ч. - В.Търново, 24.10.1920г. (Неделя)
Две лепти,  НБ - 11:00ч. - В.Търново, 30.10.1920г. (Събота)
Точка, линия, плоскост, куб,  НБ - (неизвестен час) - В.Търново, 7.11.1920г. (Неделя)
Една греда,  ИБ - 10:00ч. - В.Търново, 8.11.1920г. (Понеделник)
Възпитание на човешката воля, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Гимнастически упражнения, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Пробуждане на колективното съзнание, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Сутрешен наряд, 19 август / Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Закон на съвършенството, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
Сутрешен наряд, 20 август, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
Общи упражнения, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР - 17:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Правилни методи за разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Сутрешен наряд, 21 август / Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Четирите съвета, СБ ,БР - 17:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Правилният развой на човешките енергии, СБ - 6:30ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Правилното употребление на ума, сърцето и волята в живота, СБ - 9:15ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Сутрешен наряд, 22 август, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Отговор на зададени въпроси, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 23.8.1921г. (Вторик)
Сутрешен наряд, 23 август / Размишления, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1921г. (Вторик)
Законът на самопожертването, СБ - 6:30ч. - В.Търново, 24.8.1921г. (Сряда)
Сутрешен наряд, 24 август / Психически упражнения №1 и №2, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1921г. (Сряда)
Разумно служене, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 25.8.1921г. (Четвъртък)
Сутрешен наряд, 25 август / Психически упражнения №3 и №4, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1921г. (Четвъртък)
Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС - (неизвестен час) - В.Търново, 2.6.1922г. (Петък)
Какво ще срещне ученикът на пътя? Правила и мерки за избягване на всички погрешки, ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 17.8.1922г. (Четвъртък)
Единственото начало (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
Новият живот, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
Съвършеният мъж, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
Много плод принася, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 20.8.1922г. (Неделя)
Чистота на сърцето (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 20.8.1922г. (Неделя)
Истината, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Музика, работа и пост, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Новият ден (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Изпитвайте Писанията!, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторик)
Работа за новия живот, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторик)
Утринен наряд, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторик)
В Горницата, СБ - 8:30ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
Лицето на Бога (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
Милосърдието, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
Великата Божия църква (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
Живот вечен, СБ - 19:00ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
Предварителни бележки, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
Беседа за младите, СБ - 9:20ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Върху задачите на школата, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Какъв трябва да бъде ученикът, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Утринен наряд (25 август 1922 г.), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Изтълкувай ни тази притча, СБ , ИБ - 16:30ч. - В.Търново, 26.8.1922г. (Събота)
Новият и старият живот, СБ - 11:30ч. - В.Търново, 26.8.1922г. (Събота)
Истинната лоза / Аз съм истинската лоза, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 27.8.1922г. (Неделя)
Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 27.8.1922г. (Неделя)
Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика, ИБ , СБ - 5:00ч. - В.Търново, 30.8.1922г. (Сряда)
Спомен от търновските събори - 1922 г., ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1922г. (Четвъртък)
Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 3.9.1922г. (Неделя)
Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 10.9.1922г. (Неделя)
Едно с Бога, КД - 6:30ч. - В.Търново, 19.9.1922г. (Вторик)
Празникът на труда, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 22.9.1922г. (Петък)
Ще ви науча / Дух Свети ще ви научи,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 24.9.1922г. (Неделя)
Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
Двете свещени положения, СБ - 5:40ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
На отворено и на затворено, СБ - 18:00ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
Наряд и упътвания / Разяснение за Истината, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Основни закони, ИБ - 12:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Подпушване на светлината, СБ - 17:30ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Търпение и вяра, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Високият връх, СБ - 8:00ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)
Наряд и упътвания / Как да се молим, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)
Учителя каза на ученика, ИБ - 9:20ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)
Живите образи, СБ - 8:00ч. - В.Търново, 26.8.1925г. (Сряда)
Наряд и упътвания / Чистота и святост, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 26.8.1925г. (Сряда)
Наряд и упътвания / Чистотата, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 27.8.1925г. (Четвъртък)
Истинната врата, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 28.8.1925г. (Петък)
Наряд и упътвания / Проявлението на Любовта, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 28.8.1925г. (Петък)
Дето и да идеш!, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 29.8.1925г. (Събота)
Наряд и упътвания / В съгласие с Живата Природа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 29.8.1925г. (Събота)
Късият път!, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 6.9.1925г. (Неделя)
И Бога за свой Отец казваше,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 1.11.1925г. (Неделя)

началоВарна

Вероятно това е първата публична беседа на Учителят в България, - (неизвестен час) - Варна, 17.11.1895г. (Неделя)
Избраникът Божий и Вождът на Истината, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.10.1898г. (Неделя)
Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско / Призив, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 20.10.1898г. (Четвъртък)
Свидетелствата Господни, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 25.2.1899г. (Събота)
Божието обещание, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 8.3.1899г. (Сряда)
Божието желание, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 23.8.1903г. (Неделя)
Слово 1903, Варна, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 23.8.1903г. (Неделя)
Годишна среща на Веригата - Варна 1903, СБ - (неизвестен час) - Варна, 27.8.1903г. (Четвъртък)
Слово 1904, Варна, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 4.9.1904г. (Неделя)
Годишна среща на Веригата, Варна, 1906 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 24.8.1906г. (Петък)
Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 28.8.1907г. (Сряда)
Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 22.8.1908г. (Събота)
Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 28.8.1909г. (Събота)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.8.1917г. (Четвъртък)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 14.8.1917г. (Вторик)
До всички приятели, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 26.8.1917г. (Неделя)
До всички приятели, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.9.1917г. (Неделя)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 19.12.1917г. (Сряда)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 21.12.1917г. (Петък)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 9.2.1918г. (Събота)
Числото 153, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 22.3.1918г. (Петък)
Тайните на Духа, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 1897г. (Четвъртък)

началоВитоша

Път на мисълта, ИБ - (неизвестен час) - Витоша, 25.5.1921г. (Сряда)
Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ - 9:00ч. - Витоша, 9.6.1921г. (Четвъртък)
Здравец, ИБ - 14:00ч. - Витоша, 24.5.1922г. (Сряда)
Страхът и съмнението. Обичта / Противоречията в живота, МОК - 5:00ч. - Витоша, 24.5.1922г. (Сряда)
Без Бога и без любов не може, ИБ - 14:00ч. - Витоша, 25.5.1922г. (Четвъртък)
По пътя, ООК - 10:00ч. - Витоша, 26.5.1922г. (Петък)
Както е Он чист,  НБ - 10:00ч. - Витоша, 11.6.1922г. (Неделя)
Здравият ум / Черни връх, НБ , ИБ - 10:00ч. - Витоша, 26.8.1923г. (Неделя)
Разлика между физическата и Божествената Любов, ИБ - (неизвестен час) - Витоша, 9.6.1924г. (Понеделник)
Великото в живота, СБ , ИБ - 5:00ч. - Витоша, 5.8.1934г. (Неделя)
Граници на живота, СБ , ИБ - 5:00ч. - Витоша, 8.8.1934г. (Сряда)
Противоречия и възможности, СБ , ИБ - 5:00ч. - Витоша, 12.8.1934г. (Неделя)
Живот, знание, свобода, СБ , ИБ - 5:00ч. - Витоша, 15.8.1934г. (Сряда)
Стара и нова българска песен,  МОК - 5:00ч. - Витоша, 1.5.1936г. (Петък)
Право мислене,  УС - 5:00ч. - Витоша, 21.11.1943г. (Неделя)

началоКазанлък

Трите положения, ООК - 5:00ч. - Казанлък, 19.9.1934г. (Сряда)

началоМусала

Новата азбука, СБ - 10:00ч. - Мусала, 13.7.1924г. (Неделя)
Условия за взаимна работа, СБ , ИБ - 8:00ч. - Мусала, 11.8.1924г. (Понеделник)
Каляване на материята, СБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Общи въпроси, СБ , ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Хубави чувства, СБ , ИБ - (неизвестен час) - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Чада Божии, СБ , ИБ - 7:00ч. - Мусала, 14.8.1924г. (Четвъртък)
Платното, ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.7.1925г. (Неделя)
Малкият стрък, ИБ - 10:00ч. - Мусала, 13.7.1925г. (Понеделник)
За слава Божия,  НБ - 10:00ч. - Мусала, 11.7.1926г. (Неделя)
Единство и общност, ООК - 5:00ч. - Мусала, 18.7.1928г. (Сряда)
Господар и слуга, ООК - 5:00ч. - Мусала, 10.7.1929г. (Сряда)
Специфичната светлина и топлина,  МОК - 5:00ч. - Мусала, 12.7.1929г. (Петък)
Вярата и новото / Вярата и Небето, УС - 5:00ч. - Мусала, 16.9.1934г. (Неделя)
Пред новата епоха, НБ , РБ - (неизвестен час) - Мусала, 9.10.1938г. (Неделя)
Божествен и човешки свят, СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 23.7.1940г. (Вторик)
Правила на Любовта, СБ , РБ - 16:00ч. - Мусала, 23.7.1940г. (Вторик)
Частите и цялото / Закон за частите и Цялото, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 24.7.1940г. (Сряда)

началоМърчаево

Пребъдване, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 19.3.1944г. (Неделя)
Новото в живота, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 22.3.1944г. (Сряда)
Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 16.4.1944г. (Неделя)
Той иде!, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 12.7.1944г. (Сряда)
Зовът на новото, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 24.9.1944г. (Неделя)

началоНови Пазар

Разговор седми - Заключение, ИБ - (неизвестен час) - Нови Пазар, 22.7.1900г. (Неделя)
Трите неща. Разговор с Духа Господен, ИБ - (неизвестен час) - Нови Пазар, 14.10.1900г. (Неделя)

началоРила

На планината,  МОК - 5:00ч. - Рила, 16.8.1929г. (Петък)
Абсолютна чистота, ООК , СБ - 10:00ч. - Рила, 21.8.1929г. (Сряда)
Благословена между жените, СБ , РБ - 10:00ч. - Рила, 17.8.1930г. (Неделя)
Виждане и съзнаване, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 19.8.1930г. (Вторик)
Носител на Божиите мисли, СБ , РБ - 9:00ч. - Рила, 19.8.1930г. (Вторик)
Познава гласа му, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 20.8.1930г. (Сряда)
Божествена връзка, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 21.8.1930г. (Четвъртък)

началоРусе

Мир да бъде на всички ви / Слово 1903, Русе, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 25.12.1903г. (Петък)
Надеждата,  ИБ - 10:00ч. - Русе, 16.1.1920г. (Петък)
Три закона,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 28.12.1920г. (Вторик)
Няма любов като Божията Любов,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 29.12.1920г. (Сряда)
С думата „може“,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 30.12.1920г. (Четвъртък)
Всичкият дълг,  ИБ - 13:00ч. - Русе, 31.12.1920г. (Петък)
Нова година, ИБ - 0:00ч. - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
Частен разговор с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
Двата велики закона, ИБ - 10:00ч. - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Запазване и консервиране плодове и зеленчуци, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Съвети от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Лекуване на разни болести, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 3.1.1921г. (Понеделник)
Живият Господ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 1.10.1922г. (Неделя)
Правила за Окултната школа, ООК - 20:00ч. - Русе, 1.10.1922г. (Неделя)
Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ - 10:00ч. - Русе, 1.10.1923г. (Понеделник)
Великият закон,  НБ - 10:00ч. - Русе, 11.10.1925г. (Неделя)
Божествените условия,  МОК - 19:00ч. - Русе, 9.10.1927г. (Неделя)
Мек ответ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 9.10.1927г. (Неделя)
Призоваха Исуса,  НБ - 10:00ч. - Русе, 23.9.1934г. (Неделя)
Учение и работа,  УС - 5:00ч. - Русе, 23.9.1934г. (Неделя)
Ако говоря, ООК - 5:00ч. - Русе, 26.9.1934г. (Сряда)
Силните и слабите степени / Силни и слаби степени, МОК - 10:00ч. - Русе, 28.9.1934г. (Петък)
Послушание,  УС - 5:00ч. - Русе, 30.9.1934г. (Неделя)

началоСливен

Десен и ляв път,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Сливен, 13.6.1920г. (Неделя)
Разговор,  ИБ - 19:00ч. - Сливен, 15.6.1920г. (Вторик)
Божественият пламък. Разговори с Учителя,  ИБ - 17:00ч. - Сливен, 11.7.1920г. (Неделя)
Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ - 12:45ч. - Сливен, 12.7.1920г. (Понеделник)
Ръката,  ИБ - (неизвестен час) - Сливен, 13.7.1920г. (Вторик)

началоСофия

Хио Ели Мели Месаил, ИБ - (неизвестен час) - София, 14.9.1897г. (Вторик)
Мисли от г-н П.Дънов, ИБ - (неизвестен час) - София, 10.10.1911г. (Вторик)
Събрание, водено от г-н Дънов, ИБ - (неизвестен час) - София, 15.10.1911г. (Неделя)
Камъкът има мистично значение, ИБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1911г. (Неделя)
Към всички, ИБ - (неизвестен час) - София, 31.7.1913г. (Четвъртък)
Назидавайте себе си, ИБ - (неизвестен час) - София, 26.8.1913г. (Вторик)
Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.1.1914г. (Понеделник)
Беседа за празника на пролетта, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1914г. (Неделя)
Ето човекът, НБ - (неизвестен час) - София, 29.3.1914г. (Неделя)
Житното зърно, НБ - (неизвестен час) - София, 5.4.1914г. (Неделя)
Явлението на Духа, НБ - (неизвестен час) - София, 3.5.1914г. (Неделя)
Талантите, НБ - (неизвестен час) - София, 10.5.1914г. (Неделя)
Любовта, НБ - (неизвестен час) - София, 19.7.1914г. (Неделя)
Сънищата на Йосифа, НБ - (неизвестен час) - София, 2.8.1914г. (Неделя)
Законът на служенето, НБ - (неизвестен час) - София, 9.8.1914г. (Неделя)
Важността на малките неща, НБ - (неизвестен час) - София, 16.8.1914г. (Неделя)
Мир вам!, НБ - (неизвестен час) - София, 24.9.1914г. (Четвъртък)
Необходимостта да познаваме Бога, НБ - (неизвестен час) - София, 4.10.1914г. (Неделя)
Колко по-горе стои човек от овца!, НБ - (неизвестен час) - София, 11.10.1914г. (Неделя)
Фарисей и Митар, НБ - (неизвестен час) - София, 18.10.1914г. (Неделя)
Условията на вечния живот, НБ - (неизвестен час) - София, 25.10.1914г. (Неделя)
Страхът, НБ - (неизвестен час) - София, 1.11.1914г. (Неделя)
Духът и плътта. Приливи и отливи в, НБ - (неизвестен час) - София, 15.11.1914г. (Неделя)
В начало бе, НБ - (неизвестен час) - София, 21.11.1914г. (Събота)
Словесното мляко, НБ - (неизвестен час) - София, 29.11.1914г. (Неделя)
Учителите, НБ - (неизвестен час) - София, 20.12.1914г. (Неделя)
Новото основание, НБ - (неизвестен час) - София, 23.5.1915г. (Неделя)
Изкушението, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
Блудният син, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
Молитва,  НБ - (неизвестен час) - София, 17.7.1915г. (Събота)
Добрият самарянин, НБ - (неизвестен час) - София, 24.7.1915г. (Събота)
Милосърдието, НБ - (неизвестен час) - София, 17.9.1916г. (Неделя)
Ти знаеш, НБ - (неизвестен час) - София, 1.10.1916г. (Неделя)
Поради радостта, НБ - (неизвестен час) - София, 8.10.1916г. (Неделя)
Да възлюбиш Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1916г. (Неделя)
Да я не пия ли?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.10.1916г. (Неделя)
Мъдростта,  НБ - (неизвестен час) - София, 29.10.1916г. (Неделя)
Христа да придобия,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1916г. (Неделя)
Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1916г. (Четвъртък)
Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ - 10:00ч. - София, 19.11.1916г. (Неделя)
Закхей, НБ - (неизвестен час) - София, 26.11.1916г. (Неделя)
Ще ви въздигна, НБ - (неизвестен час) - София, 3.12.1916г. (Неделя)
Спаси ни, НБ - (неизвестен час) - София, 17.12.1916г. (Неделя)
Ще бъдат научени,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1916г. (Неделя)
Отдайте Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1916г. (Неделя)
Братът на най-малките,  ИБ НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1917г. (Понеделник)
Достатъчна ти е Моята благодат, ИБ - (неизвестен час) - София, 18.1.1917г. (Четвъртък)
Все що е писано,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1917г. (Неделя)
Хигиена на човешката душа, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.2.1917г. (Четвъртък)
Децата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1917г. (Неделя)
Венецът на живота, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 15.2.1917г. (Четвъртък)
Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено,  НБ - (неизвестен час) - София, 18.2.1917г. (Неделя)
Спасението,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1917г. (Неделя)
Кръстът,  НБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1917г. (Четвъртък)
Солта,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1917г. (Неделя)
Волята Божия, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 29.3.1917г. (Четвъртък)
Виделината,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1917г. (Неделя)
Оправдание и спасение, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 5.4.1917г. (Четвъртък)
Яковъ и Исавъ / Яков и Исав,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1917г. (Неделя)
Радвайте се, НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1917г. (Неделя)
Божията воля / Волята Божия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1917г. (Неделя)
Чистосърдечните / Чистосърдечнитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1917г. (Неделя)
Съчетанието  (Което Бог е съчетал), ИБ , БС - 10:00ч. - София, 3.5.1917г. (Четвъртък)
Взимане и даване / Взимане и даване,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1917г. (Неделя)
Бог е съчетал / Богъ е съчеталъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1917г. (Неделя)
Доброто съкровище,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1917г. (Неделя)
Пребъдете / Пръбѫдване,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1917г. (Неделя)
Простотата, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 31.5.1917г. (Четвъртък)
Бог е Дух /  Богъ е Духъ ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1917г. (Неделя)
Дали може,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1917г. (Неделя)
Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.6.1918г. (Понеделник)
Пълнене и празнене, БС - 10:00ч. - София, 26.6.1918г. (Сряда)
Доведете го,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1918г. (Неделя)
Трите положения,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1918г. (Неделя)
В истия час,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1918г. (Неделя)
Радостни и търпеливи,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1918г. (Неделя)
Заведеевата майка,  НБ - 10:00ч. - София, 23.7.1918г. (Вторик)
Събличане и обличане,  НБ - 10:00ч. - София, 28.7.1918г. (Неделя)
Доброто вино,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1918г. (Неделя)
Двете жени,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1918г. (Неделя)
Погледна Петра,  НБ - 10:00ч. - София, 18.8.1918г. (Неделя)
Скритият квас,  НБ - 10:00ч. - София, 25.8.1918г. (Неделя)
Вкъщи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1918г. (Неделя)
Да Го посрещнат,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1918г. (Неделя)
Не може да се укрие,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1918г. (Неделя)
Двамата братя,  НБ - 10:00ч. - София, 22.9.1918г. (Неделя)
В мое име,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1918г. (Неделя)
Да се роди,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1918г. (Неделя)
Двата полюса,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1918г. (Неделя)
Дух Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1918г. (Неделя)
Двете заповеди,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1918г. (Неделя)
Призваните,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1918г. (Неделя)
Който намигва, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 7.11.1918г. (Четвъртък)
Да наеме работници,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1918г. (Неделя)
Като чуха,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1918г. (Неделя)
Изобилният живот,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1918г. (Неделя)
Малък разбор / Лемуил, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.12.1918г. (Четвъртък)
Разделено царство, НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1918г. (Неделя)
И рече баща му,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1918г. (Неделя)
Неизвестното,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1918г. (Неделя)
Великите условия на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1919г. (Неделя)
Встъпление в Любовта,  ИБ , БС - 10:00ч. - София, 16.1.1919г. (Четвъртък)
Голямата вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1919г. (Неделя)
Лозата и пръчките,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1919г. (Неделя)
Като себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1919г. (Неделя)
Противоречие в съзвучието,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1919г. (Неделя)
Ако не бях дошъл,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1919г. (Неделя)
Моето иго,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1919г. (Неделя)
С любов се взима, НБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1919г. (Събота)
Детето растеше,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1919г. (Неделя)
Господ му рече,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1919г. (Неделя)
Нито тържик,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1919г. (Неделя)
Това учение, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 17.4.1919г. (Четвъртък)
Като го видя Петър,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1919г. (Неделя)
Кога се молиш,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1919г. (Неделя)
Учител и Господ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1919г. (Неделя)
Призваха Исуса,  НБ ,БС - 10:00ч. - София, 19.6.1919г. (Четвъртък)
Малкият закон,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1919г. (Неделя)
Старият книжник,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1919г. (Неделя)
Аз съм онзи човек,  НБ - 10:00ч. - София, 28.9.1919г. (Неделя)
Бог е говорил,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1919г. (Неделя)
Двамата свидетели,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1919г. (Неделя)
И отиде та се представи,  НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1919г. (Неделя)
Ще живее,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1919г. (Неделя)
Работи на лозето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1919г. (Неделя)
Денят на доброто,  НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1919г. (Неделя)
Излязоха и завтекоха се,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1920г. (Четвъртък)
Добрият пастир,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1920г. (Неделя)
Съмнение и вяра,  ИБ - 15:00ч. - София, 18.1.1920г. (Неделя)
Земният и небесният,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1920г. (Неделя)
Молитвата, НБ , ИБ - (неизвестен час) - София, 8.2.1920г. (Неделя)
Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 12.2.1920г. (Четвъртък)
Силите в Природата, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 19.2.1920г. (Четвъртък)
Аз съм жив,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1920г. (Неделя)
Великата майка, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 26.2.1920г. (Четвъртък)
Що казва Духът,  НБ - 10:00ч. - София, 29.2.1920г. (Неделя)
Вяра, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.3.1920г. (Петък)
Ще управлява всички народи,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1920г. (Неделя)
Ден на равноденствието,  ИБ - 10:00ч. - София, 22.3.1920г. (Понеделник)
Законът и пророците,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1920г. (Неделя)
Зачудиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1920г. (Неделя)
Отиде след Него,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1920г. (Неделя)
Молих се,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1920г. (Неделя)
Приятел и раб,  НБ ИБ ,  - 10:00ч. - София, 25.4.1920г. (Неделя)
По предание,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1920г. (Неделя)
Запалят свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1920г. (Неделя)
Работете с Любов, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.5.1920г. (Понеделник)
Двата принципа / Съчетание на отношенията, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.8.1920г. (Неделя)
Любовта,  НБ - (неизвестен час) - София, 27.2.1921г. (Неделя)
Вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1921г. (Неделя)
Новият човек / Новиятъ човѣкъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1921г. (Неделя)
Фарисей и садукей,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1921г. (Неделя)
Сеятелят / Сѣятельтъ,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1921г. (Неделя)
Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1921г. (Неделя)
Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1921г. (Неделя)
Огнената пещ / Огнената пещь,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1921г. (Неделя)
В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1921г. (Неделя)
Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1921г. (Неделя)
Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1921г. (Неделя)
Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1921г. (Неделя)
Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1921г. (Неделя)
Ангелът отговори / Ангелътъ отговори,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1921г. (Неделя)
Двете жени / Двѣтѣ жени, НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1921г. (Неделя)
Дойди след Мен/ И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1921г. (Неделя)
В правда, истина и святост / Правда, истина и светость,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1921г. (Неделя)
Жертва, упование и радост, ИБ - (неизвестен час) - София, 2.10.1921г. (Неделя)
Поздравът на Любовта / Поздравътъ на Любовьта, НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1921г. (Неделя)
Братя и сестри на Христа,  НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1921г. (Сряда)
Тогаз те ще просветнат!,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1921г. (Неделя)
Синът Божи,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1921г. (Неделя)
Ненаписаните закони,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1921г. (Неделя)
Свидетелството на Духа, ИБ , БС - 15:00ч. - София, 10.11.1921г. (Четвъртък)
В Египет,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1921г. (Неделя)
Плачът,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1921г. (Сряда)
Ананий и Сапфира,  НБ - 10:00ч. - София, 20.11.1921г. (Неделя)
Аз ще го възкреся!,  НБ - 10:00ч. - София, 27.11.1921г. (Неделя)
Още по-блажени са!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1921г. (Неделя)
Стани и опаши се!,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1921г. (Неделя)
И Петър се грееше!,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1921г. (Неделя)
Живо течение, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.12.1921г. (Понеделник)
Каквото вържете на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1921г. (Неделя)
Сродни души,  ИБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
Сродните души,  НБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
Разговори с Учителя, ИБ , НБ - 15:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
Целувание не Ми даде / Целувание ми не даде,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
Плевелите и пшеницата,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1922г. (Неделя)
Пак ще ви видя,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1922г. (Неделя)
Какво трябва да искаме?,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1922г. (Неделя)
Ядоха и наситиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1922г. (Неделя)
Искайте, търсете, хлопайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1922г. (Неделя)
Двата пътя,  МОК - 19:00ч. - София, 24.2.1922г. (Петък)
Трите живота, ООК - 20:00ч. - София, 24.2.1922г. (Петък)
Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1922г. (Неделя)
Страх и безстрашие / За страха и безстрашието, МОК - 19:00ч. - София, 1.3.1922г. (Сряда)
Трите методи на природата, ООК - 19:00ч. - София, 2.3.1922г. (Четвъртък)
В дома на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1922г. (Неделя)
Методи за укрепване на волята / Сила на волята,  МОК - 19:00ч. - София, 8.3.1922г. (Сряда)
Четирите правила, ООК - 19:00ч. - София, 9.3.1922г. (Четвъртък)
Слушайте Него!,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1922г. (Неделя)
Качества и проявление на волята,  МОК - 19:00ч. - София, 15.3.1922г. (Сряда)
Първото задължение на учениците, ООК - 19:00ч. - София, 16.3.1922г. (Четвъртък)
Твоето Слово,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1922г. (Неделя)
Които вас приемат,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1922г. (Неделя)
Старият и новият живот / Стар и нов живот, МОК - 19:00ч. - София, 29.3.1922г. (Сряда)
Три разряда ученици, ООК - 19:00ч. - София, 30.3.1922г. (Четвъртък)
Прави правете Неговите пътеки!,  НБ - (неизвестен час) - София, 2.4.1922г. (Неделя)
Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 4.4.1922г. (Вторик)
Двете посоки, МОК - 19:00ч. - София, 5.4.1922г. (Сряда)
Волята на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1922г. (Неделя)
Закон на движенията / Закон на движение, МОК - 19:00ч. - София, 12.4.1922г. (Сряда)
Природни методи, ООК - 19:00ч. - София, 13.4.1922г. (Четвъртък)
Не бъди неверен, но верен!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1922г. (Неделя)
Разбор на думи, МОК - 19:00ч. - София, 19.4.1922г. (Сряда)
Предназначението на музиката, ООК - 19:00ч. - София, 20.4.1922г. (Четвъртък)
Христа разпят,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1922г. (Неделя)
Проява на кармическия закон / Закон на кармата, МОК - 19:00ч. - София, 26.4.1922г. (Сряда)
Окултни правила, ООК - 19:00ч. - София, 27.4.1922г. (Четвъртък)
Ще се стопи!,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1922г. (Неделя)
Символически, окултни правила и мерки, ООК - 19:30ч. - София, 2.5.1922г. (Вторик)
Красивото в живота / Красотата в природата, МОК - 19:00ч. - София, 3.5.1922г. (Сряда)
Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1922г. (Неделя)
Семената, ИБ - 10:00ч. - София, 9.5.1922г. (Вторик)
Закон на енергията / Закон за енергиите, МОК - 19:00ч. - София, 10.5.1922г. (Сряда)
Мястото на човека в природата, ООК - 19:00ч. - София, 11.5.1922г. (Четвъртък)
Дъще Сионова,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1922г. (Неделя)
Празното време, ИБ - 10:00ч. - София, 16.5.1922г. (Вторик)
Методи за чистене, МОК - 19:00ч. - София, 17.5.1922г. (Сряда)
Необятната любов, ООК - 19:00ч. - София, 18.5.1922г. (Четвъртък)
Много плод,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1922г. (Неделя)
Верен на себе си, ИБ - 10:00ч. - София, 23.5.1922г. (Вторик)
Неговата заповед,  НБ - 10:00ч. - София, 28.5.1922г. (Неделя)
Изворите, ИБ - 19:30ч. - София, 30.5.1922г. (Вторик)
Връзки на знанието, МОК - 19:00ч. - София, 31.5.1922г. (Сряда)
Изгрев и залез, ООК - 19:00ч. - София, 2.6.1922г. (Петък)
Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1922г. (Неделя)
Мисъл, чувство и действие, МОК - 19:00ч. - София, 7.6.1922г. (Сряда)
Окултна хигиена / Природна хигиена, ООК - 19:00ч. - София, 8.6.1922г. (Четвъртък)
Характерни черти,  ИБ - 19:30ч. - София, 13.6.1922г. (Вторик)
Какво се изисква от ученика / Изисквания от ученика, МОК - 19:00ч. - София, 14.6.1922г. (Сряда)
Мисъл и действие, ООК - 19:00ч. - София, 15.6.1922г. (Четвъртък)
Бележка на Савка Керемидчиева, ИБ - (неизвестен час) - София, 15.6.1922г. (Четвъртък)
Ако пребъдете в Мене,  НБ - 10:00ч. - София, 18.6.1922г. (Неделя)
Един малък опит,  ИБ - 19:30ч. - София, 20.6.1922г. (Вторик)
Скъпоценните камъни, МОК - 19:00ч. - София, 21.6.1922г. (Сряда)
Влиянието на музиката, ООК - 19:00ч. - София, 22.6.1922г. (Четвъртък)
Гладуват и жадуват,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1922г. (Неделя)
Кое е полезно и кое не е, ИБ - 19:30ч. - София, 27.6.1922г. (Вторик)
Прояви на съзнанието, МОК - 19:00ч. - София, 28.6.1922г. (Сряда)
Мечешкият капан!, ООК - 19:00ч. - София, 29.6.1922г. (Четвъртък)
Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина, ООК - 8:15ч. - София, 7.7.1922г. (Петък)
Деятелност на сърцето, МОК - 19:00ч. - София, 2.8.1922г. (Сряда)
Превръщане на енергиите, ООК - 19:00ч. - София, 4.8.1922г. (Петък)
Допирните точки в природата,  МОК - 19:00ч. - София, 4.10.1922г. (Сряда)
Положителни и отрицателни сили в природата, ООК - 20:00ч. - София, 6.10.1922г. (Петък)
Обичен и скъп, НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1922г. (Неделя)
Отличителни качества на волята,  МОК - 20:00ч. - София, 11.10.1922г. (Сряда)
Практическо приложение на музиката, ООК - 20:00ч. - София, 12.10.1922г. (Четвъртък)
Ангел Господен говори / И ангел Господен говори на Филипа, НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1922г. (Неделя)
Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК - 20:00ч. - София, 15.10.1922г. (Неделя)
Психическо наблюдение,  МОК - 20:00ч. - София, 18.10.1922г. (Сряда)
Възлюби го,  НБ - 10:00ч. - София, 22.10.1922г. (Неделя)
Окултна музика, ООК - 20:00ч. - София, 22.10.1922г. (Неделя)
Отличителните черти на живота,  МОК - 20:00ч. - София, 25.10.1922г. (Сряда)
Влиянието на електричеството, ООК - 20:00ч. - София, 29.10.1922г. (Неделя)
Станете да отидем!,  НБ - 10:00ч. - София, 29.10.1922г. (Неделя)
Нагласяване на силите,  МОК - 20:00ч. - София, 1.11.1922г. (Сряда)
Никаква лъжа, ООК - 20:00ч. - София, 5.11.1922г. (Неделя)
По-леко ще бъде наказанието,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1922г. (Неделя)
Хармонизиране на енергиите,  МОК - 20:00ч. - София, 8.11.1922г. (Сряда)
Музика и пеене,средство за постигане на Божественото, ООК - 20:00ч. - София, 12.11.1922г. (Неделя)
Не знаете що искате,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1922г. (Неделя)
Да наследя,  НБ - 10:00ч. - София, 19.11.1922г. (Неделя)
Музика и пеене – средство за тониране, ООК - 20:00ч. - София, 19.11.1922г. (Неделя)
Предназначение на дихателната система,  МОК - 20:00ч. - София, 22.11.1922г. (Сряда)
Лама савахтани,  НБ - 10:00ч. - София, 26.11.1922г. (Неделя)
Практическо приложение на окултната музика, ООК - 20:00ч. - София, 26.11.1922г. (Неделя)
Единство на съзнанието,  МОК - 20:00ч. - София, 29.11.1922г. (Сряда)
Дойде да послужи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1922г. (Неделя)
Окултна музика, ООК - 20:00ч. - София, 3.12.1922г. (Неделя)
Значение на гласните при окултното пеене, ООК - 20:00ч. - София, 10.12.1922г. (Неделя)
Ще ви научи,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1922г. (Неделя)
Закон за съотношения,  МОК - 20:00ч. - София, 13.12.1922г. (Сряда)
Добрата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 17.12.1922г. (Неделя)
Музиката – средство за концентриране, ООК - 20:00ч. - София, 17.12.1922г. (Неделя)
Самоопределение,  МОК - 20:00ч. - София, 20.12.1922г. (Сряда)
Защо не можахме?,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1922г. (Неделя)
Окултна медицина, ООК - 20:00ч. - София, 24.12.1922г. (Неделя)
Признаци на проявеното човешко съзнание,  МОК - 20:00ч. - София, 27.12.1922г. (Сряда)
Простри ръката си!,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1922г. (Неделя)
Правилният растеж на Ученика, ООК - 19:00ч. - София, 2.1.1923г. (Вторик)
Прояви на съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, 3.1.1923г. (Сряда)
Значение на ръцете и пръстите, ООК - 19:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
И отвори устата си, та ги поучаваше / Поучаваше ги,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
Окултна страна на живота,  МОК - 19:00ч. - София, 10.1.1923г. (Сряда)
Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не / Ей – ей, не – не,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1923г. (Неделя)
Установени мерки,  МОК - 19:00ч. - София, 17.1.1923г. (Сряда)
И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето / На земята и на небето,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1923г. (Неделя)
Тъмното петно в съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 21.1.1923г. (Неделя)
Гордост и тщеславие,  МОК - 19:00ч. - София, 24.1.1923г. (Сряда)
Кое е това ново учение? / Кое е това учение?,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1923г. (Неделя)
Малките случаи, ООК - 19:00ч. - София, 5.2.1923г. (Понеделник)
Добри навици / Образуване на добрите навици,  МОК - 19:00ч. - София, 7.2.1923г. (Сряда)
Свещеното правило, КД - (неизвестен час) - София, 9.2.1923г. (Петък)
Слънцето и човекът, КД - (неизвестен час) - София, 9.2.1923г. (Петък)
Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни / Ще бъдете свободни,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Свещено правило, НБ - (неизвестен час) - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Съмнение и воля, ООК - 19:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК - 19:00ч. - София, 14.2.1923г. (Сряда)
Не дойдохъ да разруша, но да изпълня / Дойдох да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1923г. (Неделя)
Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК - 19:00ч. - София, 19.2.1923г. (Понеделник)
Първата родена мисъл,  МОК - 19:00ч. - София, 21.2.1923г. (Сряда)
Господи, да се отворятъ очитѣ ни! / Отвори очите ни!,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1923г. (Неделя)
Качества на ума, сърцето и волята, ООК - 19:00ч. - София, 25.2.1923г. (Неделя)
Развитие на мозъчните центрове,  МОК - 19:00ч. - София, 28.2.1923г. (Сряда)
Педагогическа лекция,  МОК - 19:00ч. - София, 7.3.1923г. (Сряда)
Произход на правите мисли, ООК - 19:00ч. - София, 8.3.1923г. (Четвъртък)
Видѣхме Господа / Видяхме Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1923г. (Неделя)
Влияние на планетите, ООК - 19:00ч. - София, 12.3.1923г. (Понеделник)
Силата на тъмнината и светлината,  МОК - 19:00ч. - София, 14.3.1923г. (Сряда)
Смисълът на противоречието, ООК - 19:00ч. - София, 19.3.1923г. (Понеделник)
Бяла и черна светлина,  МОК - 19:00ч. - София, 21.3.1923г. (Сряда)
Тритѣ допирни точки / Трите допирни точки, НБ , ИБ - 19:30ч. - София, 22.3.1923г. (Четвъртък)
Пробуждане на човѣшката душа / Пробуждане на човешката душа,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1923г. (Неделя)
Най-добрият метод / Най-добрият метод в природата за човека,  МОК - 19:00ч. - София, 4.4.1923г. (Сряда)
Защо сте тѫжни? / Защо сте тъжни,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
Точността, ООК - 19:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
Житно зърно / Житното зърно,  МОК - 19:00ч. - София, 11.4.1923г. (Сряда)
Окултна медицина, ООК - 19:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
Чий е този образъ? / Чий е този образ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
Разпределяне на енергиите,  МОК - 19:00ч. - София, 18.4.1923г. (Сряда)
Петимата братя, НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1923г. (Неделя)
Правилни отношения, ООК - 19:00ч. - София, 22.4.1923г. (Неделя)
Методи и насърчения за хармонизиране, КД - (неизвестен час) - София, 25.4.1923г. (Сряда)
Четирите съзнания,  МОК - 19:00ч. - София, 25.4.1923г. (Сряда)
Живот вечен, НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1923г. (Неделя)
Работа на окултните сили, ООК - 19:00ч. - София, 29.4.1923г. (Неделя)
Живият кръг,  МОК - 19:00ч. - София, 2.5.1923г. (Сряда)
Движение на разумните сили,  МОК - 19:00ч. - София, 9.5.1923г. (Сряда)
Дерзайте, Аз съм, НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1923г. (Неделя)
Правилно разпределение на енергиите, ООК - 19:00ч. - София, 13.5.1923г. (Неделя)
За Името Ми / Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми, НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1923г. (Неделя)
Закон за контрастите, ООК - 19:00ч. - София, 20.5.1923г. (Неделя)
Отношение на природните сили / Отношение на природните сили към човешката душа,  МОК - 19:00ч. - София, 30.5.1923г. (Сряда)
Напразно Ме почитат, НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1923г. (Неделя)
Разпятаго търсите / Зная, че Исуса разпятаго търсите, НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1923г. (Неделя)
Вяра и съмнение, ООК - 19:00ч. - София, 17.6.1923г. (Неделя)
Имаше двама синове, НБ - 10:00ч. - София, 17.6.1923г. (Неделя)
Опити,  МОК - 19:00ч. - София, 20.6.1923г. (Сряда)
Приложение, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.6.1923г. (Четвъртък)
Първичната връзка, ИБ - 10:00ч. - София, 22.6.1923г. (Петък)
След три дни, НБ - 10:00ч. - София, 24.6.1923г. (Неделя)
Нежност и грубост,  МОК - 19:00ч. - София, 27.6.1923г. (Сряда)
Божественото и човешкото, ООК - 19:00ч. - София, 28.6.1923г. (Четвъртък)
Проява на разумните сили в природата, ООК - 19:00ч. - София, 1.7.1923г. (Неделя)
Ще дойдем при Него, НБ - 10:00ч. - София, 1.7.1923г. (Неделя)
Две думи!,  МС - 19:00ч. - София, 2.7.1923г. (Понеделник)
Разцъфтяване на човешката душа,  МС - 7:00ч. - София, 2.7.1923г. (Понеделник)
Първото правило,  МС - 18:00ч. - София, 3.7.1923г. (Вторик)
Където е Любовта, там е Бог, КД - 6:00ч. - София, 6.7.1923г. (Петък)
Речи само реч, НБ - 10:00ч. - София, 8.7.1923г. (Неделя)
Упътване, ООК - 19:00ч. - София, 8.7.1923г. (Неделя)
Абсолютното малко и абсолютното велико, ООК - 19:00ч. - София, 12.7.1923г. (Четвъртък)
Ученикът трябва да разбира, ООК - 19:00ч. - София, 12.7.1923г. (Четвъртък)
Който слуша вас, Мене слуша, НБ - 10:00ч. - София, 15.7.1923г. (Неделя)
Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР - 5:30ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
Три правила за ученика, ИБ ,БР - 17:30ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР - 5:30ч. - София, 10.9.1923г. (Понеделник)
Окултният закон за противоречията, ИБ ,БР - 6:00ч. - София, 10.9.1923г. (Понеделник)
Високият идеал, ООК - 19:00ч. - София, 11.9.1923г. (Вторик)
За чистотата, ИБ ,БР - 5:00ч. - София, 11.9.1923г. (Вторик)
Разумност в природата, ООК - 19:00ч. - София, 18.10.1923г. (Четвъртък)
Разумният живот,  МОК - 19:00ч. - София, 21.10.1923г. (Неделя)
Стремежите на ума и сърцето, ООК - 19:00ч. - София, 24.10.1923г. (Сряда)
Живите точки в природата,  МОК - 19:00ч. - София, 28.10.1923г. (Неделя)
Изпитвайте Писанията!,  НБ - 10:00ч. - София, 28.10.1923г. (Неделя)
Най-добрият начин за разсъждение, ООК - 19:00ч. - София, 31.10.1923г. (Сряда)
Задачи на истинската наука,  МОК - 19:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
Основа на знанието,  МОК - 19:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
Отвори им умовете,  НБ - 10:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
Божественото съвършенство, ООК - 19:00ч. - София, 7.11.1923г. (Сряда)
Който има уши,  НБ - 10:00ч. - София, 11.11.1923г. (Неделя)
Превръщане на цветовете,  МОК - 19:00ч. - София, 11.11.1923г. (Неделя)
Излишък и недоимък в живота, ООК - 19:00ч. - София, 14.11.1923г. (Сряда)
Бог на живите,  НБ - 10:00ч. - София, 18.11.1923г. (Неделя)
Гняв и страх,  МОК - 19:00ч. - София, 18.11.1923г. (Неделя)
Силовите линии в природата, ООК - 19:00ч. - София, 21.11.1923г. (Сряда)
Твърдост, смелост, изпълнителност,  МОК - 19:00ч. - София, 25.11.1923г. (Неделя)
Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 25.11.1923г. (Неделя)
Волята Божия, ООК - 19:00ч. - София, 28.11.1923г. (Сряда)
Който люби,  НБ - 10:00ч. - София, 2.12.1923г. (Неделя)
Пътят на ученика. Основната идея,  МОК - 19:00ч. - София, 2.12.1923г. (Неделя)
Свобода, знание и мир, ООК - 19:00ч. - София, 5.12.1923г. (Сряда)
Каквото чух,  НБ - 10:00ч. - София, 9.12.1923г. (Неделя)
Езикът на природата,  МОК - 19:00ч. - София, 16.12.1923г. (Неделя)
Той ги изпита,  НБ - 10:00ч. - София, 16.12.1923г. (Неделя)
Окултната музика в живота, ООК - 19:00ч. - София, 19.12.1923г. (Сряда)
Скръб и радост,  НБ - 10:00ч. - София, 23.12.1923г. (Неделя)
Упътвания и образи,  МОК - 19:00ч. - София, 23.12.1923г. (Неделя)
Школата и развитието на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 26.12.1923г. (Сряда)
Единицата и вечността,  МОК - 19:00ч. - София, 30.12.1923г. (Неделя)
Нашите длъжници,  НБ - 10:00ч. - София, 30.12.1923г. (Неделя)
Четвърти урок, КД - (неизвестен час) - София, 31.12.1923г. (Понеделник)
Единство на обичта, ООК - 19:00ч. - София, 2.1.1924г. (Сряда)
Едно ти не достига!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.1.1924г. (Неделя)
Отношения между проявите в природата, МОК - 19:00ч. - София, 6.1.1924г. (Неделя)
Мъртвите и живите линии, ООК - 19:00ч. - София, 8.1.1924г. (Вторик)
Оздравяха,  НБ - 10:00ч. - София, 13.1.1924г. (Неделя)
Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК - 19:00ч. - София, 13.1.1924г. (Неделя)
Приливи и отливи, ООК - 19:00ч. - София, 16.1.1924г. (Сряда)
Допреният въглен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.1.1924г. (Неделя)
Придобивки на съзнанието, МОК - 19:00ч. - София, 20.1.1924г. (Неделя)
Закон за късите и дългите линии, ООК - 19:00ч. - София, 23.1.1924г. (Сряда)
Колко пъти да прощаваме?,  НБ - 10:00ч. - София, 27.1.1924г. (Неделя)
Трансформиране на енергиите, МОК - 19:00ч. - София, 27.1.1924г. (Неделя)
Елементи в геометрията, МОК - 19:00ч. - София, 3.2.1924г. (Неделя)
Плодовете на Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1924г. (Неделя)
Най-щастливият ден, ООК - 19:00ч. - София, 6.2.1924г. (Сряда)
Искаш ли да оздравееш?,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1924г. (Неделя)
Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, 10.2.1924г. (Неделя)
Трите състояния у човека, ООК - 19:00ч. - София, 13.2.1924г. (Сряда)
Морални чувства,  МОК - 19:00ч. - София, 17.2.1924г. (Неделя)
Царството Божие се благовества,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1924г. (Неделя)
Обектът на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 20.2.1924г. (Сряда)
Моралният тип,  МОК - 19:00ч. - София, 24.2.1924г. (Неделя)
Що е това?,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1924г. (Неделя)
Истинско и относително знание, ООК - 19:00ч. - София, 27.2.1924г. (Сряда)
Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите,  МОК - 19:00ч. - София, 2.3.1924г. (Неделя)
Родени изново,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1924г. (Неделя)
Двете граници, ООК - 19:00ч. - София, 5.3.1924г. (Сряда)
Господи, да прогледам!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1924г. (Неделя)
За свободата,  МОК - 19:00ч. - София, 9.3.1924г. (Неделя)
Без съмнение, без подозрение и без докачение, ООК - 19:00ч. - София, 12.3.1924г. (Сряда)
Движение на енергиите. Закон за поляризиране,  МОК - 19:00ч. - София, 16.3.1924г. (Неделя)
Който дойде при мене,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1924г. (Неделя)
Познай себе си, ООК - 19:00ч. - София, 19.3.1924г. (Сряда)
Двете противоположности, ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1924г. (Събота)
Брат ти си дойде,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1924г. (Неделя)
Мощните сили на разумната воля,  МОК - 19:00ч. - София, 23.3.1924г. (Неделя)
Добрите и лошите мисли / Добритѣ и лошитѣ мисли, ООК - 19:00ч. - София, 26.3.1924г. (Сряда)
Добрите навици. Разумното сърце,  МОК - 19:00ч. - София, 30.3.1924г. (Неделя)
Плати ми, що ми си длъжен,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1924г. (Неделя)
Разумното сърце, ООК - 19:00ч. - София, 2.4.1924г. (Сряда)
Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК - 19:00ч. - София, 6.4.1924г. (Неделя)
Кажи само реч,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1924г. (Неделя)
Тъчете мислите си!, ООК - 19:00ч. - София, 9.4.1924г. (Сряда)
Още малко,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1924г. (Неделя)
Търпение, МОК - 19:00ч. - София, 13.4.1924г. (Неделя)
Любов към Бога, ООК - 19:00ч. - София, 16.4.1924г. (Сряда)
Предаване на мислите. Музикалност,  МОК - 19:00ч. - София, 20.4.1924г. (Неделя)
Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1924г. (Неделя)
Точилото и ножът, ООК - 19:00ч. - София, 23.4.1924г. (Сряда)
Съграждане на доброто,  МОК - 19:00ч. - София, 27.4.1924г. (Неделя)
Ще го изцеля,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1924г. (Неделя)
Добрите и лошите, ООК - 19:00ч. - София, 30.4.1924г. (Сряда)
Каквото попросите,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1924г. (Неделя)
Психически наслоявания. Закон за примирение,  МОК - 19:00ч. - София, 4.5.1924г. (Неделя)
Страхът, ООК - 19:00ч. - София, 7.5.1924г. (Сряда)
Млади и стари,  МОК - 19:00ч. - София, 11.5.1924г. (Неделя)
Напразно ме почитат,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1924г. (Неделя)
Четирите проекции, ООК - 19:00ч. - София, 14.5.1924г. (Сряда)
Да възлюбиш Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1924г. (Неделя)
Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК - 19:00ч. - София, 18.5.1924г. (Неделя)
Малки придобивки в живота,  МОК - 19:00ч. - София, 25.5.1924г. (Неделя)
Онези дни ще се съкратят,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1924г. (Неделя)
Съзнателната монада, ООК - 19:00ч. - София, 28.5.1924г. (Сряда)
И валя дъждът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1924г. (Неделя)
Право ходене, ООК - 19:00ч. - София, 4.6.1924г. (Сряда)
Добро и зло, ООК - 19:00ч. - София, 11.6.1924г. (Сряда)
Малкото приложение, ООК - 19:00ч. - София, 18.6.1924г. (Сряда)
Да възлюбиш / Да възлюбиш Господа, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Любов и мисъл / Разумната любов и светлата мисъл, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Правилно разбиране на природните действия / Разумното тълкувание на природните действия, МС - 19:30ч. - София, 6.7.1924г. (Неделя)
Новото възпитание / За възпитанието, МС - 17:30ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)
Топлината на живота, МС - 6:00ч. - София, 7.7.1924г. (Понеделник)
Разумният живот, ООК - 19:00ч. - София, 16.7.1924г. (Сряда)
Ще дойда след Тебе,  НБ - 10:00ч. - София, 20.7.1924г. (Неделя)
Молитвата, ООК - 19:00ч. - София, 23.7.1924г. (Сряда)
Наряд за 1924–1925 г., СБ - (неизвестен час) - София, 22.8.1924г. (Петък)
Ако излекува болния (Бележки, държани при братската среща на ръководителите в София, 1924 г.), СБ ,БР - 16:00ч. - София, 31.8.1924г. (Неделя)
Кръстът, СБ ,БР - 13:00ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие, СБ , ИБ ,БР - 6:00ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Съзнателният живот като забава, СБ - 19:30ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР - 20:30ч. - София, 2.9.1924г. (Вторик)
Разумният труд, СБ ,БР - 20:30ч. - София, 2.9.1924г. (Вторик)
Разумният и неразумният слуга, ООК - 19:00ч. - София, 3.9.1924г. (Сряда)
Царе – слуги на Господа, СБ - 6:30ч. - София, 7.9.1924г. (Неделя)
Най-малкото, КД - (неизвестен час) - София, 8.9.1924г. (Понеделник)
Важността на числата, ООК - 19:00ч. - София, 10.9.1924г. (Сряда)
Моето верую, КД - 11:00ч. - София, 12.9.1924г. (Петък)
Физическият и духовният човек, КД - (неизвестен час) - София, 22.9.1924г. (Понеделник)
Послушание, КД - (неизвестен час) - София, 24.9.1924г. (Сряда)
Абсолютна справедливост, ООК - 19:00ч. - София, 15.10.1924г. (Сряда)
Настанало е царството Божие, НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1924г. (Неделя)
Новитѣ схващания на ученика, МОК - 19:00ч. - София, 19.10.1924г. (Неделя)
Възможности и прояви на Любовта, КД - (неизвестен час) - София, 22.10.1924г. (Сряда)
Добрата постъпка, ООК - 19:00ч. - София, 22.10.1924г. (Сряда)
Мястото на Любовта, КД - (неизвестен час) - София, 22.10.1924г. (Сряда)
Природа и геометрия,  МОК - 19:00ч. - София, 26.10.1924г. (Неделя)
Раздай всичко!, НБ - 10:00ч. - София, 26.10.1924г. (Неделя)
Темпераментите, ООК - 19:00ч. - София, 29.10.1924г. (Сряда)
Възпитателната сила на страданието / Възпитателната сила на страданията,  МОК - 19:00ч. - София, 2.11.1924г. (Неделя)
Двата закона, КД - (неизвестен час) - София, 2.11.1924г. (Неделя)
Родените, НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1924г. (Неделя)
Връзки в геометрическите форми, ООК - 19:00ч. - София, 5.11.1924г. (Сряда)
Блаженъ този рабъ! / Блажен този раб! , НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1924г. (Неделя)
Условия лежащи в триъгълника,  МОК - 19:00ч. - София, 9.11.1924г. (Неделя)
Забравените неща, ООК - 19:00ч. - София, 12.11.1924г. (Сряда)
Градоветѣ Содомски и Гоморски / Градовете Содомски и Гоморски, НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1924г. (Неделя)
Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите / Ролята на противоречията. Влияние на планетите,  МОК - 19:00ч. - София, 16.11.1924г. (Неделя)
Несъизмеримите неща, ООК - 19:00ч. - София, 19.11.1924г. (Сряда)
Да угоди на народа, НБ - 10:00ч. - София, 23.11.1924г. (Неделя)
Светлина и знание. Музика,  МОК - 19:00ч. - София, 23.11.1924г. (Неделя)
Пелените на живота. Радости и скърби, ООК - 19:00ч. - София, 26.11.1924г. (Сряда)
Който се учи, НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1924г. (Неделя)
Съсредоточение, МОК - 19:00ч. - София, 30.11.1924г. (Неделя)
Закон на равенство, ООК - 19:00ч. - София, 3.12.1924г. (Сряда)
Великата погрешка, МОК - 19:00ч. - София, 7.12.1924г. (Неделя)
Ти си!, НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1924г. (Неделя)
Неразбраното, ООК - 19:00ч. - София, 10.12.1924г. (Сряда)
Да Го посрещнат, НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1924г. (Неделя)
Що е единица. Числа и действия, МОК - 19:00ч. - София, 14.12.1924г. (Неделя)
Хармонична деятелност, ООК - 19:00ч. - София, 17.12.1924г. (Сряда)
Божественото буталце, МОК - 19:00ч. - София, 21.12.1924г. (Неделя)
Миротворци, НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1924г. (Неделя)
Както природата пише, ООК - 19:00ч. - София, 24.12.1924г. (Сряда)
Образи на живата природа, КД - (неизвестен час) - София, 24.12.1924г. (Сряда)
Законът на внушението. Закон за равновесието / Закон за внушение и закон за равновесие,  МОК - 19:00ч. - София, 28.12.1924г. (Неделя)
Които гладуват, НБ - 10:00ч. - София, 28.12.1924г. (Неделя)
Малката радост, ООК - 19:00ч. - София, 31.12.1924г. (Сряда)
Моята заповѣдъ / Моята заповед, НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1925г. (Неделя)
Насока и направление на енергията / Направление на енергиите, МОК - 19:00ч. - София, 4.1.1925г. (Неделя)
Проекции, ООК - 19:00ч. - София, 7.1.1925г. (Сряда)
Квадратурата на кръга, МОК - 19:00ч. - София, 11.1.1925г. (Неделя)
Тесният път, НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1925г. (Неделя)
Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК - 19:00ч. - София, 14.1.1925г. (Сряда)
Възможното у Бога, възможното у човека / Двете възможности, МОК - 19:00ч. - София, 18.1.1925г. (Неделя)
Замъждѣло свѣщило / Замъждело свещило, НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1925г. (Неделя)
Значение на изслушването, ООК - 19:00ч. - София, 21.1.1925г. (Сряда)
Изпититѣ на ученика. Житното зърно, МОК - 19:00ч. - София, 25.1.1925г. (Неделя)
Който иска славата, НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1925г. (Неделя)
Правилно пение, ООК - 19:00ч. - София, 28.1.1925г. (Сряда)
Азъ Те познахъ / Аз Те познах, НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1925г. (Неделя)
Чудните предположения,  МОК - 19:00ч. - София, 1.2.1925г. (Неделя)
Отворената и затворената чаша, ООК - 19:00ч. - София, 4.2.1925г. (Сряда)
Видѣхме звѣздата! / Видяхме звездата, НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1925г. (Неделя)
Новото възпитание и самовъзпитание,  МОК - 19:00ч. - София, 8.2.1925г. (Неделя)
Продължаване на живота, ООК - 19:00ч. - София, 11.2.1925г. (Сряда)
Високите места и чистият въздух,  МОК - 19:00ч. - София, 15.2.1925г. (Неделя)
Послѣдното мѣсто / Последното място, НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1925г. (Неделя)
Причини за противоречия, ООК - 19:00ч. - София, 18.2.1925г. (Сряда)
И пишеше на земята, НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1925г. (Неделя)
Най-важното,  МОК - 19:00ч. - София, 22.2.1925г. (Неделя)
Отличителните черти на човешката интелигентност, ООК - 19:00ч. - София, 25.2.1925г. (Сряда)
Сега скърбь имате / Сега скръб имате, НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1925г. (Неделя)
Честността,  МОК - 19:00ч. - София, 1.3.1925г. (Неделя)
Истинско служене, ООК - 19:00ч. - София, 4.3.1925г. (Сряда)
Моето царство,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1925г. (Неделя)
Равностранният триъгълник, МОК - 19:00ч. - София, 8.3.1925г. (Неделя)
Равностранният триъгълник, ООК - 19:00ч. - София, 11.3.1925г. (Сряда)
Вдлъбната и изпъкнала леща,  МОК - 19:00ч. - София, 15.3.1925г. (Неделя)
Той повелѣва на слънцето / Той повелява на слънцето, НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1925г. (Неделя)
Фазите на живота, ООК - 19:00ч. - София, 18.3.1925г. (Сряда)
Да се не смущава сърцето ви!, НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1925г. (Неделя)
Придатъците на разумния живот, ООК - 19:00ч. - София, 25.3.1925г. (Сряда)
Въ който градъ влѣзвате / В който град влизате, НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1925г. (Неделя)
Слънчевите трансформатори,  МОК - 19:00ч. - София, 29.3.1925г. (Неделя)
Израз, ООК - 19:00ч. - София, 1.4.1925г. (Сряда)
Законътъ на внушението,  МОК - 19:00ч. - София, 5.4.1925г. (Неделя)
Рѫката сѫблазнява / Ръката съблазнява, НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1925г. (Неделя)
Отмерените прояви, ООК - 19:00ч. - София, 8.4.1925г. (Сряда)
Влияние на вътрешната светлина,  МОК - 19:00ч. - София, 12.4.1925г. (Неделя)
Съ Духъ и огънь / С Дух и огън,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1925г. (Неделя)
Закон на съотношения, ООК - 19:00ч. - София, 15.4.1925г. (Сряда)
Възкресение,  ИБ - 13:00ч. - София, 21.4.1925г. (Вторик)
Истинната лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1925г. (Неделя)
Успоредните пътища,  МОК - 19:00ч. - София, 14.6.1925г. (Неделя)
Успоредните линии, ООК - 19:00ч. - София, 17.6.1925г. (Сряда)
И оздравѣ дъщеря ѝ / И оздравя дъщеря ѝ,  НБ - 10:00ч. - София, 21.6.1925г. (Неделя)
Проявленията на ума,  МОК - 19:00ч. - София, 21.6.1925г. (Неделя)
Най-малкото чувство, ООК - 19:00ч. - София, 24.6.1925г. (Сряда)
Плодътъ на дървото / Плодът на дървото,  НБ - 10:00ч. - София, 28.6.1925г. (Неделя)
Смяна на състоянията,  МОК - 19:00ч. - София, 28.6.1925г. (Неделя)
Земята се върти. Стремеж на душата, ООК - 19:00ч. - София, 1.7.1925г. (Сряда)
И обхождаше Исусъ всичка Галилея / И обхождаше Исус всичка Галилея, НБ , МС - 10:00ч. - София, 5.7.1925г. (Неделя)
Преходни състояния на съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, 5.7.1925г. (Неделя)
Вътрешна връзка, МС - 6:00ч. - София, 6.7.1925г. (Понеделник)
Двадесет правила от Учителя към ученика, МС - 6:00ч. - София, 7.7.1925г. (Вторик)
Дванадесет положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, МС - (неизвестен час) - София, 7.7.1925г. (Вторик)
Методът на светлината, МС - (неизвестен час) - София, 7.7.1925г. (Вторик)
Теория и практика, ООК - 19:00ч. - София, 8.7.1925г. (Сряда)
Силовите линии на доброто и злото, ООК - 19:00ч. - София, 15.7.1925г. (Сряда)
Което вие видите,  НБ - 10:00ч. - София, 19.7.1925г. (Неделя)
Учтивият човек,  МОК - 19:00ч. - София, 19.7.1925г. (Неделя)
Несъвместими отношения, ООК - 19:00ч. - София, 22.7.1925г. (Сряда)
Дава животъ – Скърбьта и радостьта / Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ - (неизвестен час) - София, 25.7.1925г. (Събота)
Свободни движения,  МОК - 19:00ч. - София, 26.7.1925г. (Неделя)
Съвместими отношения, ООК - 19:00ч. - София, 29.7.1925г. (Сряда)
Разумни наблюдения, ООК - 19:00ч. - София, 5.8.1925г. (Сряда)
Малкото добро и малкото зло, ООК - 19:00ч. - София, 12.8.1925г. (Сряда)
Време и сила, МОК - 19:00ч. - София, 15.11.1925г. (Неделя)
Заведоха Исуса, НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1925г. (Неделя)
Козативни сили, ООК - 19:00ч. - София, 18.11.1925г. (Сряда)
Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, МОК - 19:00ч. - София, 22.11.1925г. (Неделя)
Тридесет и осем години, НБ - 10:00ч. - София, 22.11.1925г. (Неделя)
Прави и криви линии, ООК - 19:00ч. - София, 25.11.1925г. (Сряда)
Той знаеше, НБ - 10:00ч. - София, 29.11.1925г. (Неделя)
Трите състояния S, R и T, МОК - 19:00ч. - София, 29.11.1925г. (Неделя)
Аумен, ООК - 19:00ч. - София, 2.12.1925г. (Сряда)
Видя го Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1925г. (Неделя)
Влияние на светлината и тъмнината / Какво приложение има числото две,  МОК - 19:00ч. - София, 6.12.1925г. (Неделя)
Служене на Бога и на себе си, ООК - 19:00ч. - София, 9.12.1925г. (Сряда)
Откъде ида,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1925г. (Неделя)
Символи в природата / Живите символи в природата, МОК - 19:00ч. - София, 13.12.1925г. (Неделя)
Перпендикулярът на живота, ООК - 19:00ч. - София, 16.12.1925г. (Сряда)
Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща), ИБ , БС - 16:00ч. - София, 18.12.1925г. (Петък)
Добрата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 20.12.1925г. (Неделя)
Приложение на символите / Живите символи като методи за работа,  МОК - 19:00ч. - София, 20.12.1925г. (Неделя)
Три вида служене, ООК - 19:00ч. - София, 23.12.1925г. (Сряда)
Правила и съвети, КД - (неизвестен час) - София, 25.12.1925г. (Петък)
Показа им ръцете си,  НБ - 10:00ч. - София, 27.12.1925г. (Неделя)
Пълнене и празнене,  МОК - 19:00ч. - София, 27.12.1925г. (Неделя)
Голяма радост и малка скръб, ООК - 19:00ч. - София, 30.12.1925г. (Сряда)
Десетте думи (Графология) / Десетте думи,  МОК - 19:00ч. - София, 3.1.1926г. (Неделя)
До скончанието на века,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1926г. (Неделя)
Разковничето, ООК - 19:00ч. - София, 6.1.1926г. (Сряда)
Давам власт,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1926г. (Неделя)
Действие и противодействие,  МОК - 19:00ч. - София, 10.1.1926г. (Неделя)
Основна мисъл, КД - (неизвестен час) - София, 10.1.1926г. (Неделя)
Каквото става, ООК - 19:00ч. - София, 13.1.1926г. (Сряда)
Благ,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1926г. (Неделя)
Изваждане / Изваждането,  МОК - 19:00ч. - София, 17.1.1926г. (Неделя)
Четирите действия, ООК - 19:00ч. - София, 20.1.1926г. (Сряда)
Без наука няма сполука, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.1.1926г. (Четвъртък)
Гласни и съгласни букви / Гласните и съгласните букви,  МОК - 19:00ч. - София, 24.1.1926г. (Неделя)
Мария избра,  НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1926г. (Неделя)
Външни влияния, ООК - 19:00ч. - София, 27.1.1926г. (Сряда)
Математически задачи. Простите задачи в математиката / Простите задачи в математиката,  МОК - 19:00ч. - София, 31.1.1926г. (Неделя)
Свидетелството Негово,  НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1926г. (Неделя)
Нашето място, ООК - 19:00ч. - София, 3.2.1926г. (Сряда)
Познат от Него,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1926г. (Неделя)
Реални величини / Реалното в живота,  МОК - 19:00ч. - София, 7.2.1926г. (Неделя)
Светлина на мисълта, ООК - 19:00ч. - София, 10.2.1926г. (Сряда)
Микроскопическите добрини,  МОК - 19:00ч. - София, 14.2.1926г. (Неделя)
Позвах сина си,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1926г. (Неделя)
Веригите на съмнението, ООК - 19:00ч. - София, 17.2.1926г. (Сряда)
Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване), ИБ , БС - 16:00ч. - София, 18.2.1926г. (Четвъртък)
Бъдете съвършени!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1926г. (Неделя)
Изразително лице / Красивото лице (Изразителното лице),  МОК - 19:00ч. - София, 21.2.1926г. (Неделя)
Обмяна, ООК - 19:00ч. - София, 24.2.1926г. (Сряда)
Приех от Отца Си,  НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1926г. (Неделя)
Страдание, търпение, опитност, знание,  МОК - 19:00ч. - София, 28.2.1926г. (Неделя)
Природни изрази, ООК - 19:00ч. - София, 3.3.1926г. (Сряда)
Домовит човек,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1926г. (Неделя)
Духовна мекота,  МОК - 19:00ч. - София, 7.3.1926г. (Неделя)
Живите закони на добродетелите, ООК - 19:00ч. - София, 10.3.1926г. (Сряда)
Саваат - Амон-Ра,  НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1926г. (Неделя)
Форми на съзнанието. Трите съзнания / Трите съзнания,  МОК - 19:00ч. - София, 14.3.1926г. (Неделя)
Редът на числата, ООК - 19:00ч. - София, 17.3.1926г. (Сряда)
Жива реч / Живата реч,  МОК - 19:00ч. - София, 21.3.1926г. (Неделя)
Закон на съпоставянето,  НБ - 10:00ч. - София, 21.3.1926г. (Неделя)
Живи чешми, ИБ - 19:30ч. - София, 22.3.1926г. (Понеделник) (непечатана)
Мозъчни наслоявания, ООК - 19:00ч. - София, 24.3.1926г. (Сряда)
Добро и свобода,  МОК - 19:00ч. - София, 28.3.1926г. (Неделя)
Петте разумни,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1926г. (Неделя)
Кръг и елипса, ООК - 19:00ч. - София, 31.3.1926г. (Сряда)
Групиране на сили / Трансформиране на енергиите,  МОК - 19:00ч. - София, 4.4.1926г. (Неделя)
Дава плод,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1926г. (Неделя)
Чист и светъл! / Чистъ и свѣтълъ!,  ИБ - 16:00ч. - София, 5.4.1926г. (Понеделник)
Три вида съзнание, ООК - 19:00ч. - София, 7.4.1926г. (Сряда)
И земята ще се изпълни със знание,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1926г. (Неделя)
Малкото съпротивление,  МОК - 19:00ч. - София, 11.4.1926г. (Неделя)
Зазоряване,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1926г. (Неделя)
Качествата на здравия човек / Качества на здравия човек,  МОК - 19:00ч. - София, 18.4.1926г. (Неделя)
Работа в съзнанието. Съзнателна работа / Съзнателна работа, МОК - 19:00ч. - София, 25.4.1926г. (Неделя)
Сам изтъпках жлеба,  НБ - 10:00ч. - София, 25.4.1926г. (Неделя)
Здравословни условия, ООК - 19:00ч. - София, 28.4.1926г. (Сряда)
Влияние на цветовете,  МОК - 19:00ч. - София, 2.5.1926г. (Неделя)
Избавената душа,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1926г. (Неделя)
Условия за обикновения и за разумния човек, ООК - 19:00ч. - София, 5.5.1926г. (Сряда)
Място на добродетелите,  МОК - 19:00ч. - София, 9.5.1926г. (Неделя)
Ще бъде жив,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1926г. (Неделя)
Целомъдрие и великодушие, ООК - 19:00ч. - София, 12.5.1926г. (Сряда)
Здраво мислене,  МОК - 19:00ч. - София, 16.5.1926г. (Неделя)
Ще ми изявиш,  НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1926г. (Неделя)
Методи и пътища на идейния свят, ООК - 19:00ч. - София, 19.5.1926г. (Сряда)
Склонности и разнообразие,  МОК - 19:00ч. - София, 23.5.1926г. (Неделя)
Скритото имане,  НБ - 10:00ч. - София, 23.5.1926г. (Неделя)
Пътят на желанията, ООК - 19:00ч. - София, 26.5.1926г. (Сряда)
Което дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 30.5.1926г. (Неделя)
Окултни познания / Окултни елементарни познания,  МОК - 19:00ч. - София, 30.5.1926г. (Неделя)
С чия воля?, ООК - 19:00ч. - София, 2.6.1926г. (Сряда)
Музикално упражнение,  МОК - 19:00ч. - София, 6.6.1926г. (Неделя)
Ще се наситят,  НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1926г. (Неделя)
Усилване на вярата, ООК - 19:00ч. - София, 9.6.1926г. (Сряда)
Когато страданията произтичат / Произход на страданията,  МОК - 19:00ч. - София, 13.6.1926г. (Неделя)
Стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1926г. (Неделя)
Оглашен, вярващ, ученик, ООК - 19:00ч. - София, 16.6.1926г. (Сряда)
В малкото,  НБ - 10:00ч. - София, 20.6.1926г. (Неделя)
Среда и условия, ООК - 19:00ч. - София, 23.6.1926г. (Сряда)
В своите си,  НБ - 10:00ч. - София, 27.6.1926г. (Неделя)
Новите типове / Нови типове,  МОК - 19:00ч. - София, 27.6.1926г. (Неделя)
Запалената свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1926г. (Неделя)
Вътрешни и външни връзки, МС - 5:00ч. - София, 7.7.1926г. (Сряда)
Специалният закон, ООК - (неизвестен час) - София, 7.7.1926г. (Сряда)
Особеното място, МС - 5:00ч. - София, 8.7.1926г. (Четвъртък)
Педагогически правила, МС - 7:00ч. - София, 9.7.1926г. (Петък)
Право мисли!, ООК - 19:00ч. - София, 14.7.1926г. (Сряда)
Наряд - 22 - 29 август 1926 г., СБ - 5:00ч. - София, 22.8.1926г. (Неделя)
Отвън и отвътре, СБ - 11:00ч. - София, 22.8.1926г. (Неделя)
Светлият път на Знанието, СБ - 16:00ч. - София, 22.8.1926г. (Неделя)
Раждането на свободата, СБ - 9:00ч. - София, 23.8.1926г. (Понеделник)
Да не бъдете съдени, СБ - 10:00ч. - София, 24.8.1926г. (Вторик)
Имената са ви записани, СБ - 9:00ч. - София, 25.8.1926г. (Сряда)
Свещеният огън, СБ - 9:00ч. - София, 27.8.1926г. (Петък)
Правосъдие, СБ - 10:00ч. - София, 28.8.1926г. (Събота)
Добро и съвършенство, СБ - 19:30ч. - София, 29.8.1926г. (Неделя)
Обяснение на старите гимнастически упражнения, СБ - (неизвестен час) - София, 29.8.1926г. (Неделя)
Ще се изкоренят, СБ - 8:00ч. - София, 29.8.1926г. (Неделя)
Отношение на простите истини към човека, ООК - 19:00ч. - София, 22.9.1926г. (Сряда)
Посока на растене / Посока и растене,  МОК - 19:00ч. - София, 26.9.1926г. (Неделя)
Стремеж към съвършенство, ООК - 19:00ч. - София, 29.9.1926г. (Сряда)
Облагородяване на сърдцето,  МОК - 19:00ч. - София, 3.10.1926г. (Неделя)
Двата полюса, ООК - 19:00ч. - София, 6.10.1926г. (Сряда)
Внушение / Внушението,  МОК - 19:00ч. - София, 10.10.1926г. (Неделя)
Затова се родих,  НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1926г. (Неделя)
Свободно движение, ООК - 19:00ч. - София, 13.10.1926г. (Сряда)
Любов и вяра / Двата метода. Любовта и вярата,  МОК - 19:00ч. - София, 17.10.1926г. (Неделя)
Раздай го на сиромасите,  НБ - 10:00ч. - София, 17.10.1926г. (Неделя)
Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК - 19:00ч. - София, 20.10.1926г. (Сряда)
Ако говоря,  НБ - 10:00ч. - София, 24.10.1926г. (Неделя)
Ранните лъчи / Зората,  МОК - 19:00ч. - София, 24.10.1926г. (Неделя)
Устойчиви съединения, ООК - 19:00ч. - София, 27.10.1926г. (Сряда)
Неговата заповед,  НБ - 10:00ч. - София, 31.10.1926г. (Неделя)
Път към свобода,  МОК - 19:00ч. - София, 31.10.1926г. (Неделя)
Човешкият дух, ООК - 19:00ч. - София, 3.11.1926г. (Сряда)
Мойсей и Христос,  НБ - 10:00ч. - София, 7.11.1926г. (Неделя)
Придобиване на търпение,  МОК - 19:00ч. - София, 7.11.1926г. (Неделя)
Доброто сърце, ООК - 19:00ч. - София, 10.11.1926г. (Сряда)
Няма пророк,  НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1926г. (Неделя)
Поглед и движение,  МОК - 19:00ч. - София, 14.11.1926г. (Неделя)
Устой на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 17.11.1926г. (Сряда)
Как ти се отвориха очите?,  НБ - 10:00ч. - София, 21.11.1926г. (Неделя)
Освобождаване,  МОК - 19:00ч. - София, 21.11.1926г. (Неделя)
Любов – колективност, ООК - 19:00ч. - София, 24.11.1926г. (Сряда)
Не Го приеха,  НБ - 10:00ч. - София, 28.11.1926г. (Неделя)
Различаване,  МОК - 19:00ч. - София, 28.11.1926г. (Неделя)
Говор и пение, ООК - 19:00ч. - София, 1.12.1926г. (Сряда)
Пулс / Веждите – пулсът – дишането,  МОК - 19:00ч. - София, 5.12.1926г. (Неделя)
Умовете им,  НБ - 10:00ч. - София, 5.12.1926г. (Неделя)
Последната постъпка, ООК - 19:00ч. - София, 8.12.1926г. (Сряда)
Глас в пустинята,  НБ - 10:00ч. - София, 12.12.1926г. (Неделя)
Малките мъчнотии,  МОК - 19:00ч. - София, 12.12.1926г. (Неделя)
Неразрешеното, ООК - 19:00ч. - София, 15.12.1926г. (Сряда)
Благоприятният час / Изпитите. Духовна връзка и помагане,  МОК - 19:00ч. - София, 19.12.1926г. (Неделя)
Те свидетелстват,  НБ - 10:00ч. - София, 19.12.1926г. (Неделя)
Обективен и субективен ум, ООК - 19:00ч. - София, 22.12.1926г. (Сряда)
Живот, сила и интелигентност,  МОК - 19:00ч. - София, 26.12.1926г. (Неделя)
Тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 26.12.1926г. (Неделя)
Проява на музиката в съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 28.12.1926г. (Вторик)
Трите вида съзнания, ИБ - 22:25ч. - София, 31.12.1926г. (Петък)
Влизане,  НБ - 10:00ч. - София, 2.1.1927г. (Неделя)
Малката мисия,  МОК - 19:00ч. - София, 2.1.1927г. (Неделя)
Право разбиране, ООК - 19:00ч. - София, 5.1.1927г. (Сряда)
Представа за трите свята,  МОК - 19:00ч. - София, 9.1.1927г. (Неделя)
Сам с ума си,  НБ - 10:00ч. - София, 9.1.1927г. (Неделя)
Предназначение, ООК - 19:00ч. - София, 12.1.1927г. (Сряда)
Едно стадо,  НБ - 10:00ч. - София, 23.1.1927г. (Неделя)
Справяне с мъчнотиите,  МОК - 19:00ч. - София, 23.1.1927г. (Неделя)
Което оправя, ООК - 19:00ч. - София, 26.1.1927г. (Сряда)
Дело свършено,  НБ - 10:00ч. - София, 30.1.1927г. (Неделя)
Неизвестни величини / Слънцето,  МОК - 19:00ч. - София, 30.1.1927г. (Неделя)
Стари и нови възгледи, ООК - 19:00ч. - София, 2.2.1927г. (Сряда)
За тяхното неверство,  НБ - 10:00ч. - София, 6.2.1927г. (Неделя)
Меки и твърди вещества,  МОК - 19:00ч. - София, 6.2.1927г. (Неделя)
Свещеният олтар, ООК - 19:00ч. - София, 9.2.1927г. (Сряда)
Новата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 13.2.1927г. (Неделя)
Светото място / Святото място,  МОК - 19:00ч. - София, 13.2.1927г. (Неделя)
Великата задача на човека, ООК - 19:00ч. - София, 16.2.1927г. (Сряда)
Праведният,  НБ - 10:00ч. - София, 20.2.1927г. (Неделя)
Трите зрънца,  МОК - 19:00ч. - София, 20.2.1927г. (Неделя)
Природните звукове, ООК - 19:00ч. - София, 23.2.1927г. (Сряда)
Здрави връзки,  МОК - 19:00ч. - София, 27.2.1927г. (Неделя)
Слънцето не ще зайде,  НБ - 10:00ч. - София, 27.2.1927г. (Неделя)
Възможни постижения, ООК - 19:00ч. - София, 2.3.1927г. (Сряда)
Възпитание и самовъзпитание / Мислете за слънцето!,  МОК - 19:00ч. - София, 5.3.1927г. (Събота)
Иди повикай мъжа си!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1927г. (Неделя)
Силните течения, ООК - 19:00ч. - София, 9.3.1927г. (Сряда)
Няма тайно,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1927г. (Неделя)
Реализиране на желанията / Щастието,  МОК - 19:00ч. - София, 13.3.1927г. (Неделя)
Спасителни положения, ООК - 19:00ч. - София, 16.3.1927г. (Сряда)
Двете страни,  МОК - 19:00ч. - София, 20.3.1927г. (Неделя)
Кротките,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1927г. (Неделя)
Отличителните черти на човека,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1927г. (Вторик)
Малкият повод, ООК - 19:00ч. - София, 23.3.1927г. (Сряда)
Лозените пръчки,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1927г. (Неделя)
Планетни влияния,  МОК - 19:00ч. - София, 27.3.1927г. (Неделя)
Съпротивление, напор и стремеж, ООК - 19:00ч. - София, 30.3.1927г. (Сряда)
Вехтото премина,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1927г. (Неделя)
Скрити сили,  МОК - 19:00ч. - София, 3.4.1927г. (Неделя)
Начeртаният план, ООК - 19:00ч. - София, 6.4.1927г. (Сряда)
Двама синове,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1927г. (Неделя)
Образи на реалността,  МОК - 19:00ч. - София, 10.4.1927г. (Неделя)
Една стъпка, ООК - 19:00ч. - София, 13.4.1927г. (Сряда)
Раб и син,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1927г. (Неделя)
Справяне,  МОК - 19:00ч. - София, 17.4.1927г. (Неделя)
На разговор с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.4.1927г. (Вторик)
Посоки и възможности, ООК - 19:00ч. - София, 20.4.1927г. (Сряда)
Бележки от разговори с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.4.1927г. (Петък)
Храна, вода, топлина, светлина, ИБ - 5:30ч. - София, 23.4.1927г. (Събота)
Изостаналите укрухи,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1927г. (Неделя)
Великденски подарък / Хигиенични правила, МОК , ИБ - 19:00ч. - София, 24.4.1927г. (Неделя)
Екскурзиите и слънцето, ИБ - 5:00ч. - София, 26.4.1927г. (Вторик)
Забравената дума, ООК - 19:00ч. - София, 27.4.1927г. (Сряда)
Принципи на нещата, ООК - 19:00ч. - София, 4.5.1927г. (Сряда)
Координиране на силите / Координация на силите,  МОК - 19:00ч. - София, 8.5.1927г. (Неделя)
Сто пеняза,  НБ - 10:00ч. - София, 8.5.1927г. (Неделя)
Четирите кръга, ООК - 19:00ч. - София, 11.5.1927г. (Сряда)
Светлият кръг,  МОК - 19:00ч. - София, 15.5.1927г. (Неделя)
Ще ви се даде,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1927г. (Неделя)
Общи упътвания, ООК - 19:00ч. - София, 18.5.1927г. (Сряда)
Седмият кръг на живота,  МОК - 19:00ч. - София, 22.5.1927г. (Неделя)
Що искате?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1927г. (Неделя)
Постъпки, ООК - 19:00ч. - София, 25.5.1927г. (Сряда)
Благо и леко,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1927г. (Неделя)
Хармонични положения,  МОК - 19:00ч. - София, 29.5.1927г. (Неделя)
Съзвучно движение, ООК - 19:00ч. - София, 1.6.1927г. (Сряда)
Две думи,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1927г. (Неделя)
Трениране,  МОК - 19:00ч. - София, 5.6.1927г. (Неделя)
Основни мисли, ООК - 19:00ч. - София, 8.6.1927г. (Сряда)
Дойде на себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1927г. (Неделя)
Типове и образи,  МОК - 19:00ч. - София, 12.6.1927г. (Неделя)
Връзка на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 15.6.1927г. (Сряда)
Три посоки,  МОК - 19:00ч. - София, 19.6.1927г. (Неделя)
Ще оздравее,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1927г. (Неделя)
Отличителни черти, ООК - 19:00ч. - София, 22.6.1927г. (Сряда)
Класическата книга на Любовта, ООК - 19:00ч. - София, 29.6.1927г. (Сряда)
В живота, ООК - 19:00ч. - София, 6.7.1927г. (Сряда)
Равни страни, ООК - 19:00ч. - София, 13.7.1927г. (Сряда)
Работа на природата, ООК - 19:00ч. - София, 20.7.1927г. (Сряда)
Мислещият човек, МС - 5:30ч. - София, 14.8.1927г. (Неделя)
Правата мисъл, МС - 5:30ч. - София, 15.8.1927г. (Понеделник)
Духът на Господа, СБ - 16:00ч. - София, 19.8.1927г. (Петък)
Пътят на ученика, СБ - 7:00ч. - София, 19.8.1927г. (Петък)
Братя в единомислие, СБ - 7:00ч. - София, 20.8.1927г. (Събота)
Обич към знанието, СБ - 20:00ч. - София, 21.8.1927г. (Неделя)
Ще се превърне в радост, СБ - 7:00ч. - София, 21.8.1927г. (Неделя)
Пробуждане съзнанието на ученика, СБ - 7:00ч. - София, 22.8.1927г. (Понеделник)
Дойде глас, СБ - 7:00ч. - София, 23.8.1927г. (Вторик)
Свещеният час, СБ - 20:00ч. - София, 24.8.1927г. (Сряда)
Явно говорих, СБ - 8:00ч. - София, 24.8.1927г. (Сряда)
Великото и красивото, ООК - 7:00ч. - София, 25.8.1927г. (Четвъртък)
Малките резултати, ООК - 7:00ч. - София, 31.8.1927г. (Сряда)
Божествената мисъл,  МОК - 19:00ч. - София, 4.9.1927г. (Неделя)
Мнозина казваха,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1927г. (Неделя)
Великите хора,  МОК - 19:00ч. - София, 11.9.1927г. (Неделя)
Денят Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.9.1927г. (Неделя)
Зарадваха се учениците,  НБ - 10:00ч. - София, 18.9.1927г. (Неделя)
Качества и линии на красотата,  МОК - 19:00ч. - София, 18.9.1927г. (Неделя)
Линиите на ума и сърцето,  МОК - 19:00ч. - София, 25.9.1927г. (Неделя)
Оскърбените,  НБ - 10:00ч. - София, 25.9.1927г. (Неделя)
Значение на линиите,  МОК - 19:00ч. - София, 16.10.1927г. (Неделя)
Призови Симона!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.10.1927г. (Неделя)
Научни изследвания,  МОК - 19:00ч. - София, 23.10.1927г. (Неделя)
По-долен от ангелите,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1927г. (Неделя)
Посред тях,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1927г. (Неделя)
Съответствие на величините,  МОК - 19:00ч. - София, 30.10.1927г. (Неделя)
И рече Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1927г. (Неделя)
Психически анализи,  МОК - 19:00ч. - София, 6.11.1927г. (Неделя)
Космически възприятия, ООК - 19:00ч. - София, 9.11.1927г. (Сряда)
Така е писано,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1927г. (Неделя)
Целесъобразни среди,  МОК - 19:00ч. - София, 13.11.1927г. (Неделя)
Превръщане на киселините, ООК - 19:00ч. - София, 16.11.1927г. (Сряда)
Ни мъж, ни жена,  НБ - 10:00ч. - София, 20.11.1927г. (Неделя)
Скритите сили,  МОК - 19:00ч. - София, 20.11.1927г. (Неделя)
Свещ, която не гасне, ООК - 19:00ч. - София, 23.11.1927г. (Сряда)
Мерки в живота,  МОК - 19:00ч. - София, 27.11.1927г. (Неделя)
Ще оздравее момчето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 27.11.1927г. (Неделя)
Вероятности и възможности, ООК - 19:00ч. - София, 30.11.1927г. (Сряда)
Лъч на пробуждане,  МОК - 19:00ч. - София, 4.12.1927г. (Неделя)
Седем кошници,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1927г. (Неделя)
Вечно обновяване, ООК - 19:00ч. - София, 7.12.1927г. (Сряда)
За приятелите си,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1927г. (Неделя)
Химия и алхимия,  МОК - 19:00ч. - София, 11.12.1927г. (Неделя)
Време и вечност, ООК - 19:00ч. - София, 14.12.1927г. (Сряда)
Естествена среда,  МОК - 19:00ч. - София, 18.12.1927г. (Неделя)
Твърдата храна,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1927г. (Неделя)
Благото на човека, ООК - 19:00ч. - София, 21.12.1927г. (Сряда)
Идат дни,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1927г. (Неделя)
Човешки и природни енергии,  МОК - 19:00ч. - София, 25.12.1927г. (Неделя)
Кръгове на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 28.12.1927г. (Сряда)
Отворените очи,  ИБ - 0:00ч. - София, 31.12.1927г. (Събота)
В образ Божи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1928г. (Неделя)
Реалното в човека,  МОК - 19:00ч. - София, 1.1.1928г. (Неделя)
Форми на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 4.1.1928г. (Сряда)
Пътят на героите,  ИБ - 20:00ч. - София, 6.1.1928г. (Петък)
Жлебът,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1928г. (Неделя)
Разумно ограничение,  МОК - 19:00ч. - София, 8.1.1928г. (Неделя)
Нови възгледи и методи, ООК - 19:00ч. - София, 11.1.1928г. (Сряда)
Заветът,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1928г. (Неделя)
Творец на съдбата си,  МОК - 19:00ч. - София, 15.1.1928г. (Неделя)
Малки и големи придобивки, ООК - 19:00ч. - София, 18.1.1928г. (Сряда)
Животът във формите,  МОК - 19:00ч. - София, 22.1.1928г. (Неделя)
Никодим,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1928г. (Неделя)
Равнодействие на силите, ООК - 19:00ч. - София, 25.1.1928г. (Сряда)
Синове на възкресението,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1928г. (Неделя)
Състояния на материята, ООК - 19:00ч. - София, 2.2.1928г. (Четвъртък)
Дерзай, дъще!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1928г. (Неделя)
Озлобяване, мъка, скръб, ООК - 19:00ч. - София, 9.2.1928г. (Четвъртък)
До край,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1928г. (Неделя)
Къси и дълги линии, ООК - 19:00ч. - София, 15.2.1928г. (Сряда)
Възкресение, ООК - 19:00ч. - София, 22.2.1928г. (Сряда)
Дванадесетте племена,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1928г. (Неделя)
Първата причина, ООК - 19:00ч. - София, 29.2.1928г. (Сряда)
Изново,  НБ - 10:00ч. - София, 4.3.1928г. (Неделя)
Двете точки, ООК - 19:00ч. - София, 7.3.1928г. (Сряда)
Баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1928г. (Неделя)
Живата наука, ООК - 19:00ч. - София, 14.3.1928г. (Сряда)
Помаза ме,  НБ - 10:00ч. - София, 18.3.1928г. (Неделя)
Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК - (неизвестен час) - София, 21.3.1928г. (Сряда)
Изгревите на слънцето,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1928г. (Четвъртък)
Остани с нас!,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1928г. (Неделя)
По пътя на природата,  МОК - 19:00ч. - София, 25.3.1928г. (Неделя)
Полюси на съзнанието, ООК - 6:00ч. - София, 28.3.1928г. (Сряда)
Практически правила,  МОК - 19:00ч. - София, 1.4.1928г. (Неделя)
Славата человеческа,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1928г. (Неделя)
Служба на уравненията, ООК - 6:00ч. - София, 4.4.1928г. (Сряда)
Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1928г. (Понеделник)
Възпитание на удовете / Самовъзпитание на удовете, ООК - 5:00ч. - София, 11.4.1928г. (Сряда)
По-драгоценен,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1928г. (Неделя)
Доброта и разумност, ООК - 5:00ч. - София, 18.4.1928г. (Сряда)
Будният ден,  МОК - 5:00ч. - София, 20.4.1928г. (Петък)
За съдба дойдох,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1928г. (Неделя)
Ще бъдат предупредени, ООК - 5:00ч. - София, 25.4.1928г. (Сряда)
Смирението,  МОК - 5:00ч. - София, 27.4.1928г. (Петък)
Който се отмята,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1928г. (Неделя)
Добри и лоши условия, ООК - 5:00ч. - София, 2.5.1928г. (Сряда)
Двете посоки,  МОК - 5:00ч. - София, 4.5.1928г. (Петък)
Глас от града,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1928г. (Неделя)
Създаване на нови органи, ООК - 5:00ч. - София, 9.5.1928г. (Сряда)
Методи за хранене,  МОК - 5:00ч. - София, 11.5.1928г. (Петък)
Работникът и неговата прехрана,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1928г. (Неделя)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 16.5.1928г. (Сряда)
Растене и развитие,  МОК - 5:00ч. - София, 18.5.1928г. (Петък)
Той дойде при Пилат,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1928г. (Неделя)
Плащане и прощаване, ООК - 5:00ч. - София, 23.5.1928г. (Сряда)
Правилно дъвчене,  МОК - 5:00ч. - София, 25.5.1928г. (Петък)
Бог е Дух,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1928г. (Неделя)
Придобиване на щастие, ООК - 5:00ч. - София, 30.5.1928г. (Сряда)
Втичане и изтичане,  МОК - 5:00ч. - София, 1.6.1928г. (Петък)
Вечно веселие,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1928г. (Неделя)
Божествена светлина, ООК - 5:00ч. - София, 6.6.1928г. (Сряда)
Тънкият конец и дебелото въже,  МОК - 5:00ч. - София, 8.6.1928г. (Петък)
Кога ражда,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1928г. (Неделя)
Търпение и безстрашие,  МОК - 5:00ч. - София, 15.6.1928г. (Петък)
Задна стража, ООК - 5:00ч. - София, 20.6.1928г. (Сряда)
Основна идея,  МОК - 5:00ч. - София, 22.6.1928г. (Петък)
Елипса и парабола, ООК - 5:00ч. - София, 27.6.1928г. (Сряда)
Закони на красотата,  МОК - 5:00ч. - София, 29.6.1928г. (Петък)
Началото на добродетелта, ООК - 5:00ч. - София, 4.7.1928г. (Сряда)
Роден от Бога, МС - 5:00ч. - София, 8.7.1928г. (Неделя)
Без окови!, МС - 5:00ч. - София, 9.7.1928г. (Понеделник)
Към свобода!, МС - 5:00ч. - София, 10.7.1928г. (Вторик)
Единство на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 25.7.1928г. (Сряда)
Правилно хранене, ООК - 5:00ч. - София, 1.8.1928г. (Сряда)
Ключът на живота, ООК - 5:00ч. - София, 22.8.1928г. (Сряда)
Дейност и почивка / Лѣность и прилежание,  МОК - 5:00ч. - София, 24.8.1928г. (Петък)
Ограничаване и освобождаване, ООК - 5:00ч. - София, 29.8.1928г. (Сряда)
Гордост и ревност / Гордость и ревность,  МОК - 5:00ч. - София, 31.8.1928г. (Петък)
Планински върхове, ООК - 5:00ч. - София, 5.9.1928г. (Сряда)
Мъртвата точка,  МОК - 5:00ч. - София, 7.9.1928г. (Петък)
Много знания, ООК - 5:00ч. - София, 12.9.1928г. (Сряда)
Външни и вътрешни влияния,  МОК - 5:00ч. - София, 14.9.1928г. (Петък)
Разумни наредби, ООК - 5:00ч. - София, 19.9.1928г. (Сряда)
Възможни неща / Всичко е възможно,  МОК - 5:00ч. - София, 21.9.1928г. (Петък)
Акустика на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 26.9.1928г. (Сряда)
Обхода към себе си и към природата / Правилна обхода към себе си и към природата,  МОК - 5:00ч. - София, 28.9.1928г. (Петък)
Без прегради, ООК - 5:00ч. - София, 3.10.1928г. (Сряда)
Творческа линия / Творческата линия на битието,  МОК - 5:00ч. - София, 5.10.1928г. (Петък)
Какво са разбрали, ООК - 5:00ч. - София, 10.10.1928г. (Сряда)
Закон за постижение / Метод за реализиране на желанията,  МОК - 5:00ч. - София, 12.10.1928г. (Петък)
Възприемане и предаване, ООК - 5:00ч. - София, 17.10.1928г. (Сряда)
Развиване на дарбите / Методи на природата за събуждане на дарбите,  МОК - 5:00ч. - София, 19.10.1928г. (Петък)
Връзки на сърцето и на ума, ООК - 5:00ч. - София, 24.10.1928г. (Сряда)
Единният / Единият. Основната идея на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 26.10.1928г. (Петък)
Накъде, ООК - 5:00ч. - София, 31.10.1928г. (Сряда)
Най-високото място / Най-високото място. Закон на икономията в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 2.11.1928г. (Петък)
Дадено по нещо, ООК - 5:00ч. - София, 7.11.1928г. (Сряда)
Главният фактор / Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“,  МОК - 5:00ч. - София, 9.11.1928г. (Петък)
Смени в природата, ООК - 5:00ч. - София, 14.11.1928г. (Сряда)
Постоянни и непостоянни величини, ООК - 5:00ч. - София, 21.11.1928г. (Сряда)
Не противи се на злото / Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение),  МОК - 5:00ч. - София, 23.11.1928г. (Петък)
Насока на живота, ООК - 5:00ч. - София, 28.11.1928г. (Сряда)
Дейност и замисъл на природата / Деятелност и замисъл на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 30.11.1928г. (Петък)
Смени на състоянията, ООК - 5:00ч. - София, 5.12.1928г. (Сряда)
Хигиена на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 7.12.1928г. (Петък)
Разбиране на живота, ООК - 5:00ч. - София, 12.12.1928г. (Сряда)
Учене и прилагане / Учение и прилагане. Господар и слуга,  МОК - 5:00ч. - София, 14.12.1928г. (Петък)
Израз на живота, ООК - 5:00ч. - София, 19.12.1928г. (Сряда)
Методи за наблюдения / Методи за наблюдения. Обикновени и научни,  МОК - 5:00ч. - София, 21.12.1928г. (Петък)
Направление на истинския живот, ООК - 5:00ч. - София, 26.12.1928г. (Сряда)
Пречупване на светлината / Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината, МОК - 5:00ч. - София, 28.12.1928г. (Петък)
Тихият глас,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1929г. (Вторик)
Вторият ден, ООК - 5:00ч. - София, 2.1.1929г. (Сряда)
Закон за възможности – закон на опуленс, ООК - 5:00ч. - София, 9.1.1929г. (Сряда)
Самоопределение на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 16.1.1929г. (Сряда)
Наблюдение и интуиция,  МОК - 5:00ч. - София, 18.1.1929г. (Петък)
Личност, общество и свят, ООК - 5:00ч. - София, 23.1.1929г. (Сряда)
Смяна на енергиите / Смяна на енергията,  МОК - 5:00ч. - София, 25.1.1929г. (Петък)
Знайно и незнайно, ООК - 5:00ч. - София, 30.1.1929г. (Сряда)
Значение на смените / Смяна на състоянията (продължение от миналата лекция),  МОК - 5:00ч. - София, 1.2.1929г. (Петък)
Учителю благи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1929г. (Неделя)
Двете съзнания, ООК - 5:00ч. - София, 6.2.1929г. (Сряда)
Магическата пръчица,  МОК - 5:00ч. - София, 8.2.1929г. (Петък)
На Бога живаго,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1929г. (Неделя)
Силни и слаби желания, ООК - 5:00ч. - София, 13.2.1929г. (Сряда)
Силата на движенията / Замисъл на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 15.2.1929г. (Петък)
На този камък,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1929г. (Неделя)
Форми в природата / Истинската реалност, ООК - 5:00ч. - София, 20.2.1929г. (Сряда)
Закон за действие и противодействие / Силите на противодействието и законът на съпротивлението,  МОК - 5:00ч. - София, 22.2.1929г. (Петък)
Променява времената,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1929г. (Неделя)
Отношение между числа / Елементарни отношения на числата, ООК - 5:00ч. - София, 27.2.1929г. (Сряда)
Наука и знание,  МОК - 5:00ч. - София, 1.3.1929г. (Петък)
Даде плод,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1929г. (Неделя)
Първата буква, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1929г. (Сряда)
Отворени форми,  МОК - 5:00ч. - София, 8.3.1929г. (Петък)
Лазаре, излез вън!,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1929г. (Неделя)
Правилни изводи, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1929г. (Сряда)
Периодичност в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 15.3.1929г. (Петък)
Който има невестата,  НБ - 10:00ч. - София, 17.3.1929г. (Неделя)
Непреривно движение, ООК - 5:00ч. - София, 20.3.1929г. (Сряда)
Сам Отец, НБ - 10:00ч. - София, 24.3.1929г. (Неделя)
Втръсване, ООК - 5:00ч. - София, 27.3.1929г. (Сряда)
Вързано и развързано,  НБ - 10:00ч. - София, 31.3.1929г. (Неделя)
Противоположни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1929г. (Сряда)
Азбуката на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 5.4.1929г. (Петък)
Той е реченият,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1929г. (Неделя)
Спорни въпроси, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1929г. (Сряда)
Истинска опора,  МОК - 5:00ч. - София, 12.4.1929г. (Петък)
И огорчи се в сърцето си,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1929г. (Неделя)
Трудни задачи, ООК - 5:00ч. - София, 17.4.1929г. (Сряда)
Живите линии на съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 19.4.1929г. (Петък)
Наклали огън,  НБ - 10:00ч. - София, 21.4.1929г. (Неделя)
Постижения на богатия и на сиромаха, ООК - 5:00ч. - София, 24.4.1929г. (Сряда)
Преводи в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 26.4.1929г. (Петък)
Момчето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 28.4.1929г. (Неделя)
Пътят на слабия и на силния / Двата свещени пътя, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1929г. (Сряда)
Външни и вътрешни методи,  МОК - 5:00ч. - София, 3.5.1929г. (Петък)
Ела след мене!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1929г. (Неделя)
Аксиома на живота / Една аксиома, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1929г. (Сряда)
Добрата дума,  МОК - 5:00ч. - София, 10.5.1929г. (Петък)
Ще ти въздаде,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1929г. (Неделя)
Абсолютна реалност, ООК - 5:00ч. - София, 16.5.1929г. (Четвъртък)
Единство в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 17.5.1929г. (Петък)
Голямото благо,  НБ - 10:00ч. - София, 19.5.1929г. (Неделя)
Битие и откровение, ООК - 5:00ч. - София, 22.5.1929г. (Сряда)
Другата събота,  НБ - 10:00ч. - София, 26.5.1929г. (Неделя)
Определени движения / Любовният поглед, ООК - 5:00ч. - София, 29.5.1929г. (Сряда)
Закон на доволството,  МОК - 5:00ч. - София, 31.5.1929г. (Петък)
Огън да запаля,  НБ - 10:00ч. - София, 2.6.1929г. (Неделя)
Верни положения, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1929г. (Сряда)
Естественото състояние,  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1929г. (Четвъртък)
Достоен,  НБ - 10:00ч. - София, 9.6.1929г. (Неделя)
Стари навици, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1929г. (Сряда)
Лесно и мъчнопостижими неща,  МОК - 5:00ч. - София, 14.6.1929г. (Петък)
Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1929г. (Неделя)
Естествени връзки, ООК - 5:00ч. - София, 19.6.1929г. (Сряда)
Разумните кротки / Блажени кротките,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1929г. (Неделя)
Външните линии на красотата, ООК - 5:00ч. - София, 26.6.1929г. (Сряда)
Светът на ограниченията / Светът на ограниченията. Физическият живот,  МОК - 5:00ч. - София, 28.6.1929г. (Петък)
Двата стълба, ООК - 5:00ч. - София, 3.7.1929г. (Сряда)
Обикновено и Божествено съзнание,  МОК - 5:00ч. - София, 5.7.1929г. (Петък)
Първите стъпки / Ден без възли, МС - 10:00ч. - София, 7.7.1929г. (Неделя)
Илия вече дойде,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1929г. (Неделя)
Закон на отношения, ООК - 5:00ч. - София, 24.7.1929г. (Сряда)
Верният образ,  МОК - 5:00ч. - София, 25.7.1929г. (Четвъртък)
Що трябва да речете,  НБ - 10:00ч. - София, 28.7.1929г. (Неделя)
Постоянни и преходни неща. Козметика, ООК - 5:00ч. - София, 31.7.1929г. (Сряда)
Мълчание и говор,  МОК - 5:00ч. - София, 2.8.1929г. (Петък)
Който слуша моите думи,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1929г. (Неделя)
Промени в света, ООК - 5:00ч. - София, 7.8.1929г. (Сряда)
Абсолютна и относителна реалност,  МОК - 5:00ч. - София, 9.8.1929г. (Петък)
Моите овце слушат моя глас,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1929г. (Неделя)
Пробният камък, ООК - 5:00ч. - София, 14.8.1929г. (Сряда)
По Бога направени, СБ - 10:00ч. - София, 25.8.1929г. (Неделя)
Положителни и отрицателни черти на живота, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1929г. (Понеделник)
Линиите на природата, СБ - 5:00ч. - София, 27.8.1929г. (Вторик)
Естествен ред на нещата, ООК - 5:00ч. - София, 28.8.1929г. (Сряда)
Служене, почит и обич, МОК - 5:00ч. - София, 30.8.1929г. (Петък)
Крадецът и пастирят / Да имат живот,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1929г. (Неделя)
Правилни връзки, ООК - 5:00ч. - София, 4.9.1929г. (Сряда)
Смяна на състоянията / Сменяне на състоянията,  МОК - 5:00ч. - София, 6.9.1929г. (Петък)
Стотникът,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1929г. (Неделя)
Вън и вътре в тялото, ООК - 5:00ч. - София, 11.9.1929г. (Сряда)
Отношения към природата / Правилни физически отношения с природата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.9.1929г. (Петък)
Обикновени и необикновени процеси / Тридесет и осем години,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1929г. (Неделя)
Проявеният живот, ООК - 5:00ч. - София, 18.9.1929г. (Сряда)
Удължени и скъсени линии / Правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 20.9.1929г. (Петък)
Духовното в човека, НБ , СБ - 10:00ч. - София, 22.9.1929г. (Неделя)
Разумни методи, ООК - 5:00ч. - София, 25.9.1929г. (Сряда)
Три идеи / Последният опит,  МОК - 5:00ч. - София, 27.9.1929г. (Петък)
Дух Господен / Духът Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1929г. (Неделя)
Динамическа сила на мисълта, ООК - 5:00ч. - София, 3.10.1929г. (Четвъртък)
Органическо злато / Златото в кръвта (Органическо злато),  МОК - 5:00ч. - София, 4.10.1929г. (Петък)
Забранихме му,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1929г. (Неделя)
Новото в живота, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1929г. (Сряда)
Правата и кривата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 11.10.1929г. (Петък)
Вечното благовестие,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1929г. (Неделя)
Закон за благоприличие, ООК - 5:00ч. - София, 16.10.1929г. (Сряда)
Съпоставяне на нещата / Правилното съпоставяне (Съпоставяне на нещата),  МОК - 5:00ч. - София, 18.10.1929г. (Петък)
От всичките най-много / Тази сирота вдовица тури от всичките най-много,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1929г. (Неделя)
Център на живота, ООК - 5:00ч. - София, 23.10.1929г. (Сряда)
Здраве, богатство и учение / Здраве и злато (Здраве, богатство и учение),  МОК - 5:00ч. - София, 25.10.1929г. (Петък)
Блажени са очите и ушите,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1929г. (Неделя)
Източници на живота, ООК - 5:00ч. - София, 30.10.1929г. (Сряда)
Чуха, че иде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1929г. (Неделя)
Вкисване, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1929г. (Сряда)
Сторете да насядат,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1929г. (Неделя)
Два центъра, ООК - 5:00ч. - София, 13.11.1929г. (Сряда)
Външни и вътрешни условия / Силни и слаби външни условия (Външни и вътрешни условия),  МОК - 5:00ч. - София, 15.11.1929г. (Петък)
Сам се опасваше,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1929г. (Неделя)
Паралелизъм в природата, ООК - 5:00ч. - София, 20.11.1929г. (Сряда)
Природни гами / Природни гами в живота,  МОК - 5:00ч. - София, 22.11.1929г. (Петък)
Влязоха в ладията,  НБ - 10:00ч. - София, 24.11.1929г. (Неделя)
Ново разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 27.11.1929г. (Сряда)
Природна философия / Природни гами в живота (продължение и разбор),  МОК - 5:00ч. - София, 29.11.1929г. (Петък)
Пасха Господня / Пасха Господня е,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1929г. (Неделя)
Което става, ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1929г. (Сряда)
Психологически разбор на явленията / Психологически разбор върху положенията на нещата,  МОК - 5:00ч. - София, 6.12.1929г. (Петък)
Да ида да го събудя,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1929г. (Неделя)
Обхода и проява, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1929г. (Сряда)
Смени в природата / Двете смени в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 13.12.1929г. (Петък)
Да ви даде,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1929г. (Неделя)
Наука за езика, ООК - 5:00ч. - София, 18.12.1929г. (Сряда)
Изпълнение и отлагане / Добро или зло като последствие от изпълнение или забавяне,  МОК - 5:00ч. - София, 20.12.1929г. (Петък)
Имам власт,  НБ - 10:00ч. - София, 22.12.1929г. (Неделя)
Степени на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 25.12.1929г. (Сряда)
Собственик и наемател / Отличителна черта на наемателя и собственика,  МОК - 5:00ч. - София, 27.12.1929г. (Петък)
Аз живея, и вие ще живеете / Понеже аз живея, и вие ще живеете,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1929г. (Неделя)
Личност и душа, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1930г. (Сряда)
Пътищата на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 3.1.1930г. (Петък)
От сърцето излизат,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1930г. (Неделя)
Проява на Любовта / Чувството на любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1930г. (Сряда)
Функции на човешкия организъм / Природните функции на човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.1.1930г. (Петък)
Да се радват наедно,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1930г. (Неделя)
Светли и тъмни действия  / Двамата бакали, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1930г. (Сряда)
Самосветещата лампа,  МОК - 5:00ч. - София, 17.1.1930г. (Петък)
Две лепти / Двете лепти,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1930г. (Неделя)
Опитната школа, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1930г. (Сряда)
Възпитание на волята / Вътрешното възпитание на волята,  МОК - 5:00ч. - София, 24.1.1930г. (Петък)
Богове сте,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1930г. (Неделя)
Махалото, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1930г. (Сряда)
Навреме и намясто,  МОК - 5:00ч. - София, 31.1.1930г. (Петък)
Аз съм / Аз съм, не бойте се!,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1930г. (Неделя)
Новите веяния, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1930г. (Сряда)
Напрежение / Пружините, товарът и светлината,  МОК - 5:00ч. - София, 7.2.1930г. (Петък)
Побеждавайте злото,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1930г. (Неделя)
Съчетание на числата, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1930г. (Сряда)
Човек и природа / Единност и общност на природата и човека,  МОК - 5:00ч. - София, 14.2.1930г. (Петък)
Изпитай и виж,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1930г. (Неделя)
Новото в живота, ООК - 5:00ч. - София, 19.2.1930г. (Сряда)
Разумност и доброта / Разумност, доброта и здраве,  МОК - 5:00ч. - София, 21.2.1930г. (Петък)
Делата Божии,  НБ - 10:00ч. - София, 23.2.1930г. (Неделя)
Доброто значение, ООК - 5:00ч. - София, 26.2.1930г. (Сряда)
Закони на доброто / Доброто и времето,  МОК - 5:00ч. - София, 28.2.1930г. (Петък)
Както светът дава,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1930г. (Неделя)
Термометъра на човека / Човешкият термометър, ООК - 5:00ч. - София, 5.3.1930г. (Сряда)
Идеалният човек,  МОК - 5:00ч. - София, 7.3.1930г. (Петък)
Призовете ги на сватба,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1930г. (Неделя)
Идейната обич, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1930г. (Сряда)
Дисонанси в живота / Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото),  МОК - 5:00ч. - София, 14.3.1930г. (Петък)
С благост и Истина,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1930г. (Неделя)
Правилни форми, ООК - 5:00ч. - София, 19.3.1930г. (Сряда)
Възпитателни методи / Възпитание чрез ръцете,  МОК - 5:00ч. - София, 23.3.1930г. (Неделя)
Синове на светлината,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1930г. (Неделя)
Съзнателният живот, ООК - 5:00ч. - София, 26.3.1930г. (Сряда)
Органична и неорганчна материя / Границата между органическата и неорганическата материя,  МОК - 5:00ч. - София, 28.3.1930г. (Петък)
В сила,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1930г. (Неделя)
Права мисъл / Чиста мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1930г. (Сряда)
Огъната плоскост,  МОК - 5:00ч. - София, 4.4.1930г. (Петък)
И рече Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1930г. (Неделя)
Значение на числата / Разбиране на числата (Учудване и съжаление), ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1930г. (Сряда)
Хармоничен избор / Първата задача,  МОК - 5:00ч. - София, 11.4.1930г. (Петък)
Господар на съботата,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1930г. (Неделя)
Хваление, ООК - 5:00ч. - София, 16.4.1930г. (Сряда)
Направления в живота / Задача и отклонение в младежкия клас,  МОК - 5:00ч. - София, 18.4.1930г. (Петък)
Аз и Отец едно сме,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1930г. (Неделя)
Доброто оръжие, ООК - 5:00ч. - София, 23.4.1930г. (Сряда)
Светлина и знание / Знание и светлина,  МОК - 5:00ч. - София, 25.4.1930г. (Петък)
Доведете ми го тук,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1930г. (Неделя)
Положително знание, ООК - 5:00ч. - София, 30.4.1930г. (Сряда)
Показване / Демонстрация,  МОК - 5:00ч. - София, 2.5.1930г. (Петък)
На видело,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1930г. (Неделя)
Претръпване и претъпяване, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1930г. (Сряда)
Състояние на материята / Четирите състояния на материята. Точност и работа,  МОК - 5:00ч. - София, 9.5.1930г. (Петък)
Да влезеш,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1930г. (Неделя)
Добрият ден, ООК - 5:00ч. - София, 14.5.1930г. (Сряда)
Линията на живота / Правата линия на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 16.5.1930г. (Петък)
Да се възвеселим,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1930г. (Неделя)
Стойност на нещата / Постоянна цена, ООК - 5:00ч. - София, 21.5.1930г. (Сряда)
Музика и работа / Музиката като метод за смяна на състоянията. Работата - отглас на любовта,  МОК - 5:00ч. - София, 23.5.1930г. (Петък)
По-горни от тях,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1930г. (Неделя)
Правилно разбиране / Правилно разбиране на живота, ООК - 5:00ч. - София, 28.5.1930г. (Сряда)
Къртица, славей и пчела / Къртът, славеят и пчелата,  МОК - 5:00ч. - София, 30.5.1930г. (Петък)
С огън и сол,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1930г. (Неделя)
Точност, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1930г. (Сряда)
Основна мисъл / Основната мисъл (Същественото в живота),  МОК - 5:00ч. - София, 6.6.1930г. (Петък)
Който влиза,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1930г. (Неделя)
Двата принципа, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1930г. (Сряда)
Методи за самовъзпитание / Образци за самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, 13.6.1930г. (Петък)
Преди Авраама,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1930г. (Неделя)
Абсолютна вяра / Абсолютно доверие, ООК - 5:00ч. - София, 18.6.1930г. (Сряда)
Работа, музика и мисъл / Преводи в природата (Работа, музика, молитва),  МОК - 5:00ч. - София, 20.6.1930г. (Петък)
За храна,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1930г. (Неделя)
Закон и принцип, ООК - 5:00ч. - София, 25.6.1930г. (Сряда)
Превръщане и съпоставяне / Закон на сменянето. Съпоставяне на нещата (Външни условия и вътрешни възможности. Загубената дума),  МОК - 5:00ч. - София, 27.6.1930г. (Петък)
Близо е лятото,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1930г. (Неделя)
Морални правила / Правилно ядене - правилно служене, ООК - 5:00ч. - София, 2.7.1930г. (Сряда)
Освобождаване / Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, 4.7.1930г. (Петък)
В дома на Симона,  НБ - 10:00ч. - София, 6.7.1930г. (Неделя)
Форма и съдържание, ООК - 5:00ч. - София, 9.7.1930г. (Сряда)
Влияние на светлината и топлината върху човека / Вложеното у човека,  МОК - 5:00ч. - София, 11.7.1930г. (Петък)
Право си отсъдил, МС - (неизвестен час) - София, 12.7.1930г. (Събота)
Връзване и развързване, МС - (неизвестен час) - София, 13.7.1930г. (Неделя)
Чрез Него стана, МС - (неизвестен час) - София, 14.7.1930г. (Понеделник)
Проява, връзка и причина, ООК - 5:00ч. - София, 16.7.1930г. (Сряда)
Обикновени, талантливи, гениални и светии / Четиритях етапа на развитието. Отлагането,  МОК - 5:00ч. - София, 18.7.1930г. (Петък)
Божият глас, ООК - 5:00ч. - София, 26.8.1930г. (Вторик)
Пътят на добрите постижения,  ИБ ,БР - 4:30ч. - София, 28.8.1930г. (Четвъртък)
Вътрешно единство,  ИБ ,БР - 4:30ч. - София, 29.8.1930г. (Петък)
Правият път. Един духовен опит. Беседа – наряд от Учителя,  ИБ ,БР - (неизвестен час) - София, 30.8.1930г. (Събота)
Трудните неща,  ИБ ,БР - 4:30ч. - София, 30.8.1930г. (Събота)
За Царството Божие, ИБ ,БР - 5:00ч. - София, 31.8.1930г. (Неделя)
Условия за растене,  НБ - 10:00ч. - София, 31.8.1930г. (Неделя)
Две категории хора, ООК - 5:00ч. - София, 1.9.1930г. (Понеделник)
Път към живота / Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото,  МОК - 5:00ч. - София, 5.9.1930г. (Петък)
Имам ястие,  НБ - 10:00ч. - София, 7.9.1930г. (Неделя)
Отличителна черта, ООК - 5:00ч. - София, 10.9.1930г. (Сряда)
Светът на правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, 12.9.1930г. (Петък)
Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 14.9.1930г. (Неделя)
Общи и специфични идеи, ООК - 5:00ч. - София, 17.9.1930г. (Сряда)
Силата на доброто / Правата и кривата линия. Силата на думата добро,  МОК - 5:00ч. - София, 19.9.1930г. (Петък)
Абсолютната Истина,  УС - 5:00ч. - София, 21.9.1930г. (Неделя)
От Египет,  НБ - 10:00ч. - София, 21.9.1930г. (Неделя)
Съзнание, точка и права линия, ООК - 5:00ч. - София, 24.9.1930г. (Сряда)
Милосърдие и користолюбие / Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл,  МОК - 5:00ч. - София, 26.9.1930г. (Петък)
Вътрешна свобода,  УС - 5:00ч. - София, 28.9.1930г. (Неделя)
Не могат да приемат,  НБ - 10:00ч. - София, 28.9.1930г. (Неделя)
Права мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 1.10.1930г. (Сряда)
Иде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 5.10.1930г. (Неделя)
Вътрешни прояви, ООК - 5:00ч. - София, 8.10.1930г. (Сряда)
Нов мироглед / Мироглед и човекът,  МОК - 5:00ч. - София, 10.10.1930г. (Петък)
Разумното слово,  НБ - 10:00ч. - София, 12.10.1930г. (Неделя)
Определено време и място, ООК - 5:00ч. - София, 15.10.1930г. (Сряда)
Единица мярка / Линии на човешкото лице. Единицата – доброто,  МОК - 5:00ч. - София, 17.10.1930г. (Петък)
Отец люби Сина,  НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1930г. (Неделя)
Един и същ, ООК - 5:00ч. - София, 22.10.1930г. (Сряда)
Движение на силите / Посока на движението на световете. Развитие на линиите,  МОК - 5:00ч. - София, 24.10.1930г. (Петък)
Живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 26.10.1930г. (Неделя)
Правилно разрешаване, ООК - 5:00ч. - София, 29.10.1930г. (Сряда)
Правилни отношения / Правилните отношения. Добрата педагогика,  МОК - 5:00ч. - София, 31.10.1930г. (Петък)
Да се благовества,  НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1930г. (Неделя)
Четирите полета, ООК - 5:00ч. - София, 5.11.1930г. (Сряда)
Постижими и непостижими неща / Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 7.11.1930г. (Петък)
Божествени състояния,  УС - 5:00ч. - София, 9.11.1930г. (Неделя)
Него видя Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1930г. (Неделя)
Правилно отношение към числата, ООК - 5:00ч. - София, 12.11.1930г. (Сряда)
Разумни промени / Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили,  МОК - 5:00ч. - София, 14.11.1930г. (Петък)
Ще ме видите,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1930г. (Неделя)
Основа на живота, ООК - 5:00ч. - София, 19.11.1930г. (Сряда)
Влизане и излизане / Влизане и излизане. Изборът на числата и природата,  МОК - 5:00ч. - София, 21.11.1930г. (Петък)
Двама или трима,  НБ - 10:00ч. - София, 23.11.1930г. (Неделя)
Общение с Бога,  ИБ - 21:00ч. - София, 23.11.1930г. (Неделя)
Точка на равновесие, ООК - 5:00ч. - София, 26.11.1930г. (Сряда)
Кръгово движение / Смяна на енергиите,  МОК - 5:00ч. - София, 28.11.1930г. (Петък)
Дигнете камъка!,  НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1930г. (Неделя)
Просветено съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 3.12.1930г. (Сряда)
Елементи на планетите / Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове,  МОК - 5:00ч. - София, 5.12.1930г. (Петък)
Важността на размишлението,  УС - 5:00ч. - София, 7.12.1930г. (Неделя)
Да говоря,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 10.12.1930г. (Сряда)
Две реалности / Отвън и отвътре. Светлината и мисълта,  МОК - 5:00ч. - София, 12.12.1930г. (Петък)
И ръцете, и главата, НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
Умствени прояви, ООК - 5:00ч. - София, 17.12.1930г. (Сряда)
Езикът на природата,  МОК - 5:00ч. - София, 19.12.1930г. (Петък)
Пристъпиха при Исуса, НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
Единица време, ООК - 5:00ч. - София, 24.12.1930г. (Сряда)
Любов и милосърдие,  МОК - 5:00ч. - София, 26.12.1930г. (Петък)
Аз съм истинната лоза, НБ - 10:00ч. - София, 28.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
Условия и възможности, ООК - 5:00ч. - София, 31.12.1930г. (Сряда)
Новогодишна беседа (Беседа, държана от Учителя на 31.12.1929 г. и на 1.01.1930 г.), ИБ - 20:00ч. - София, 31.12.1930г. (Сряда)
За новата година,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1931г. (Четвъртък) (непечатана)
Съединителните нишки на живота,  МОК - 5:00ч. - София, 2.1.1931г. (Петък)
Здрава основа,  УС - 5:00ч. - София, 4.1.1931г. (Неделя)
Имената ваши,  НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
Новата епоха, МОК - 5:00ч. - София, 7.1.1931г. (Сряда)
Четирите положения / Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат богат,  МОК - 5:00ч. - София, 9.1.1931г. (Петък)
Бъди очистен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
Гредите на живота, ООК - 5:00ч. - София, 14.1.1931г. (Сряда)
Колелото на съзнанието / Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание,  МОК - 5:00ч. - София, 16.1.1931г. (Петък)
И като видяха звездите,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
Дишането на човека и на животните, ООК - 5:00ч. - София, 21.1.1931г. (Сряда)
Разумното слово / Гладът – доброто – разумното слово, МОК - 5:00ч. - София, 23.1.1931г. (Петък)
Защо не мислиш по Бога,  НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
Прояви на човешкото съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 28.1.1931г. (Сряда)
Разумността / Разумното,  МОК - 5:00ч. - София, 30.1.1931г. (Петък)
Отношение към Бога,  УС - 5:00ч. - София, 1.2.1931г. (Неделя)
Почитай баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Светлият образ, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1931г. (Вторик)
Методи за самовъзпитание / Методите на самовъзпитанието,  МОК - 5:00ч. - София, 6.2.1931г. (Петък)
Хлябът на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Израз на Божествените идеи, ООК - 5:00ч. - София, 11.2.1931г. (Сряда)
Няколко необходими неща / Три неща са потребни,  МОК - 5:00ч. - София, 13.2.1931г. (Петък)
Законът на пророците,  НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Зенитът на живота, ООК - 5:00ч. - София, 18.2.1931г. (Сряда)
Живот и радост / Живот и радост. Принципи на здравето,  МОК - 5:00ч. - София, 20.2.1931г. (Петък)
Ако всичкият свят спечели,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Причини за несполуки, ООК - 5:00ч. - София, 25.2.1931г. (Сряда)
Живите сили в природата / Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата,  МОК - 5:00ч. - София, 27.2.1931г. (Петък)
Блажени нажалените,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Първичната храна,  УС - 5:00ч. - София, 1.3.1931г. (Неделя)
Послушание, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1931г. (Сряда)
Ханизе,  МОК - 5:00ч. - София, 6.3.1931г. (Петък)
И всели се между нас,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Реалности и сенки, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1931г. (Сряда)
Справедливи,  МОК - 5:00ч. - София, 13.3.1931г. (Петък)
Дай ми да пия,  НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Закон на числата, ООК - 5:00ч. - София, 18.3.1931г. (Сряда)
Действия на силите / Езикът на природата, МОК - 5:00ч. - София, 20.3.1931г. (Петък)
И направи сватба,  НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Основна мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 25.3.1931г. (Сряда)
Знание и прилагане / Знание и приложение,  МОК - 5:00ч. - София, 27.3.1931г. (Петък)
Истински поклонници,  УС - 5:00ч. - София, 29.3.1931г. (Неделя)
Не съм достоен,  НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Смяна на силите, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1931г. (Сряда)
Тригон,  МОК - 5:00ч. - София, 3.4.1931г. (Петък)
Припламна, понеже нямаше корен,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Събиране и изваждане, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1931г. (Сряда)
Човешките идеали / Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека,  МОК - 5:00ч. - София, 10.4.1931г. (Петък)
Живият между мъртвите,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Специфична работа, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1931г. (Сряда)
Разумност и светлина / Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина,  МОК - 5:00ч. - София, 17.4.1931г. (Петък)
Иди повикай мъжа си,  НБ - 10:00ч. - София, 19.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Път на вътрешно разбиране,  УС - 5:00ч. - София, 21.4.1931г. (Вторик)
Възстановяване, ООК - 5:00ч. - София, 22.4.1931г. (Сряда)
Опитности в живота / Знание и опитност,  МОК - 5:00ч. - София, 24.4.1931г. (Петък)
Да разумеят писанията,  НБ - 10:00ч. - София, 26.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Хикс, игрек и зет, ООК - 5:00ч. - София, 29.4.1931г. (Сряда)
Разумно прилагане / Разумното употребление,  МОК - 5:00ч. - София, 1.5.1931г. (Петък)
Алфа и омега,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1931г. (Сряда)
Обикновени и необикновени идеи / Обикновени и идейни мисли,  МОК - 5:00ч. - София, 8.5.1931г. (Петък)
Плюна на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 10.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Свещеният трепет, ООК - 5:00ч. - София, 13.5.1931г. (Сряда)
Новата епоха,  МОК - 5:00ч. - София, 15.5.1931г. (Петък)
Една се взема и една се оставя,  НБ - 10:00ч. - София, 17.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Музикални прояви, ООК - 5:00ч. - София, 20.5.1931г. (Сряда)
Скритите таланти / Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения.,  МОК - 5:00ч. - София, 22.5.1931г. (Петък)
Будни бъдете!,  НБ - 10:00ч. - София, 24.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Здрави слуги и здрави господари,  УС - 5:00ч. - София, 24.5.1931г. (Неделя)
Разбрани неща, ООК - 5:00ч. - София, 27.5.1931г. (Сряда)
Правилна преценка / Еднаква оценка. Ритмус на музиката. Стъпка в музиката,  МОК - 5:00ч. - София, 29.5.1931г. (Петък)
Съществено и несъществено, ООК - 5:00ч. - София, 3.6.1931г. (Сряда)
Трите отношения / Първите отношения,  МОК - 5:00ч. - София, 5.6.1931г. (Петък)
Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 7.6.1931г. (Неделя) (непечатана)
Свобода на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 10.6.1931г. (Сряда)
Неизбежен път / Двете посоки – В и С (неминуемият път на страданието за Благото),  МОК - 5:00ч. - София, 12.6.1931г. (Петък)
И отговори Симон Петър,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1931г. (Неделя) (непечатана)
Музикален живот, ООК - 10:00ч. - София, 17.6.1931г. (Сряда)
Свиване и разширяване,  МОК - 5:00ч. - София, 19.6.1931г. (Петък)
Мистично разбиране,  УС - 5:00ч. - София, 21.6.1931г. (Неделя)
Учителю, да прогледам!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.6.1931г. (Неделя)
Осмисляне на живота, ООК - 5:00ч. - София, 24.6.1931г. (Сряда)
Красивите линии / Линиите на красотата в природата!,  МОК - 5:00ч. - София, 26.6.1931г. (Петък)
Сила, разумност и добро, СБ - 5:00ч. - София, 19.8.1931г. (Сряда)
Най-високото място, СБ - 5:00ч. - София, 20.8.1931г. (Четвъртък)
Отиване и връщане, СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1931г. (Петък)
Законът на безсмъртието,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.9.1931г. (Вторик) (непечатана)
Душата ми е отегчена от живота ми,  НБ - 10:00ч. - София, 27.9.1931г. (Неделя)
Събуждане / Събуди се, ООК - 5:00ч. - София, 30.9.1931г. (Сряда)
Живот и отношения / Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение, МОК - 5:00ч. - София, 2.10.1931г. (Петък)
Да се облечете в новия човек,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1931г. (Неделя)
Оставената торба, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1931г. (Сряда)
Опитност и знание / Десетях възпитани деца,  МОК - 5:00ч. - София, 9.10.1931г. (Петък)
Дайте ни от вашето масло,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1931г. (Неделя)
Проводници на Любовта / Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух, ООК - 5:00ч. - София, 14.10.1931г. (Сряда)
Прави и криви линии / Правите и криви линии. Начало и край на всяка работа и постъпка в линия,  МОК - 5:00ч. - София, 16.10.1931г. (Петък)
Отношение на два закона,  НБ - 10:00ч. - София, 18.10.1931г. (Неделя)
Разбраната скърб / Разбраните скърби, ООК - 5:00ч. - София, 21.10.1931г. (Сряда)
Методи за усилване на паметта / Памет. Методи за усилване на паметта,  МОК - 5:00ч. - София, 23.10.1931г. (Петък)
През онези дни,  НБ - 10:00ч. - София, 25.10.1931г. (Неделя)
Предназначението на носа / Предназначението на носа - служба и функция, ООК - 5:00ч. - София, 28.10.1931г. (Сряда)
Силови центрове / Отношение на силовите центрове,  МОК - 5:00ч. - София, 30.10.1931г. (Петък)
Изново,  НБ - 10:00ч. - София, 1.11.1931г. (Неделя)
Правилният тон, ООК - 5:00ч. - София, 4.11.1931г. (Сряда)
Везните на природата / Мене, мене, текел у фарсин. Везните на природата!,  МОК - 5:00ч. - София, 6.11.1931г. (Петък)
Син Человечески отхожда,  НБ - 10:00ч. - София, 8.11.1931г. (Неделя)
Двоен дял / Полюси на доброто и злото (Двоен дял), ООК - 5:00ч. - София, 11.11.1931г. (Сряда)
Първият предвестник / Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта!,  МОК - 5:00ч. - София, 13.11.1931г. (Петък)
Няма да угаси,  НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1931г. (Неделя)
Материални прояви на жвота / Животът като математически действия, ООК - 5:00ч. - София, 18.11.1931г. (Сряда)
Човешките косми,  МОК - 5:00ч. - София, 20.11.1931г. (Петък)
За кого ме мислите,  НБ - 10:00ч. - София, 22.11.1931г. (Неделя)
Разтоварване на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 25.11.1931г. (Сряда)
На своето време / На време,  МОК - 5:00ч. - София, 27.11.1931г. (Петък)
Жал ми е за народа,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1931г. (Неделя)
Непреодолимо желание, ООК - 5:00ч. - София, 9.12.1931г. (Сряда)
Щастливи числа,  МОК - 5:00ч. - София, 11.12.1931г. (Петък)
Пред всичкия народ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1931г. (Неделя)
Правилен живот, ООК - 5:00ч. - София, 16.12.1931г. (Сряда)
Стимул и любов,  МОК - 5:00ч. - София, 18.12.1931г. (Петък)
Според делата,  НБ - 10:00ч. - София, 20.12.1931г. (Неделя)
Сила, живот и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 23.12.1931г. (Сряда)
Вътрешното богатство,  МОК - 5:00ч. - София, 25.12.1931г. (Петък)
Думата му държа,  НБ - 10:00ч. - София, 27.12.1931г. (Неделя)
Истинско познаване, ООК - 5:00ч. - София, 30.12.1931г. (Сряда)
Майката на времето,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1932г. (Петък)
От смърт в живот,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1932г. (Неделя)
Граници в живота, ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1932г. (Сряда)
Бавни и бързи движения,  МОК - 5:00ч. - София, 8.1.1932г. (Петък)
Вземи детето,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1932г. (Неделя)
Законът и Любовта / Противоположности на живота, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1932г. (Сряда)
Свободата / Свобода,  МОК - 5:00ч. - София, 15.1.1932г. (Петък)
Освободени,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1932г. (Неделя)
Раждане и растене, ООК - 5:00ч. - София, 20.1.1932г. (Сряда)
Сенки на Битието / Сянка на нещата,  МОК - 5:00ч. - София, 22.1.1932г. (Петък)
Доведете ми го,  НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1932г. (Неделя)
Двете отверстия, ООК - 5:00ч. - София, 27.1.1932г. (Сряда)
Съзнателни и несъзнателни движения,  МОК - 5:00ч. - София, 29.1.1932г. (Петък)
Проява на живата светлина,  НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1932г. (Неделя)
Лица на реалността / Двете лица на реалността , ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1932г. (Сряда)
Свещеното място,  МОК - 5:00ч. - София, 5.2.1932г. (Петък)
Тези малките,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1932г. (Неделя)
Любовта на безсмъртието / Любов на безсмъртието, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1932г. (Сряда)
Силата на възможностите,  МОК - 5:00ч. - София, 12.2.1932г. (Петък)
Да известят на учениците Му,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1932г. (Неделя)
Доброто разположение, ООК - 5:00ч. - София, 17.2.1932г. (Сряда)
Фактори в природата / Фактори на храносмилането,  МОК - 5:00ч. - София, 19.2.1932г. (Петък)
Моята Любов няма да премине,  НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1932г. (Неделя)
Трите начала / Трите пътя, ООК - 5:00ч. - София, 24.2.1932г. (Сряда)
Човешкото лице,  МОК - 5:00ч. - София, 26.2.1932г. (Петък)
След това,  НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1932г. (Неделя)
Физическият и Божествения живот, ООК - 5:00ч. - София, 2.3.1932г. (Сряда)
Движения в природата / Съзнателни и механически движения,  МОК - 5:00ч. - София, 4.3.1932г. (Петък)
В последното време,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1932г. (Неделя)
Ми бемол и фа диез / 'Ми бемол' и 'фа диез' , ООК - 5:00ч. - Соф