Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
Въведени беседи: 969
Беседи за въвеждане : 844
Общ брой беседи: 1812

СТАР ПРАВОПИС - БЕСЕДИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
1824 броя беседи

1895 1897 1898 1899 1900 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944


начало1896г.

Науката и въспитанието, Варна, (стар стил: 1896г.)

начало1897г.

ХИО-ЕЛИ-МЕЛИ-МЕСАИЛЪ, ИБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 2.9.1897г.), (нов стил: 14.9.1897г.) (Неделя)

начало1898г.

ПРИЗВАНИЕ КЪМЪ НАРОДА МИ— БЪЛГАРСКИ СИНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО СЛАВЯНСКО, Варна, (стар стил: 8.10.1898г.)

начало


1901г.

Темпераментитѣ, сп.Родина, (стар стил: 1901г.)

начало1914г.

Поздравъ за новата година къмъ всички 1914г., ИБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 6.1.1914г.), (нов стил: 19.1.1914г.) (Неделя)
Ето човѣкътъ!, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 16.3.1914г.), (нов стил: 29.3.1914г.) (Неделя)
Житното зърно, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 23.3.1914г.), (нов стил: 5.4.1914г.) (Неделя)
Четиритѣ основни елемента, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - Бургас, (стар стил : 6.4.1914г.), (нов стил: 19.4.1914г.) (Неделя)
Явлението на Духа, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 20.4.1914г.), (нов стил: 3.5.1914г.) (Неделя)
Талантитѣ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 27.4.1914г.), (нов стил: 10.5.1914г.) (Неделя)
Любовьта, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 6.7.1914г.), (нов стил: 19.7.1914г.) (Неделя)
Сънищата на Иосифа, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 20.7.1914г.), (нов стил: 2.8.1914г.) (Неделя)
Законътъ на служенето, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 27.7.1914г.), (нов стил: 9.8.1914г.) (Неделя)
Важностьта на малкитѣ нѣща, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 3.8.1914г.), (нов стил: 16.8.1914г.) (Неделя)
Миръ вамъ!, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 11.9.1914г.), (нов стил: 24.9.1914г.) (Неделя)
Необходимостьта да познаваме Бога, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 21.9.1914г.), (нов стил: 4.10.1914г.) (Неделя)
Колко по-горѣ стои човѣкъ отъ овца!, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 28.9.1914г.), (нов стил: 11.10.1914г.) (Неделя)
Фарисей и Митарь, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 5.10.1914г.), (нов стил: 18.10.1914г.) (Неделя)
Условията на вѣчния животъ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 12.10.1914г.), (нов стил: 25.10.1914г.) (Неделя)
Страхътъ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 19.10.1914г.), (нов стил: 1.11.1914г.) (Неделя)
Духътъ и плътьта., НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 2.11.1914г.), (нов стил: 15.11.1914г.) (Неделя)
Въ начало бѣ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 8.11.1914г.), (нов стил: 21.11.1914г.) (Неделя)
Словесното млѣко, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 16.11.1914г.), (нов стил: 29.11.1914г.) (Неделя)
Учителитѣ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 7.12.1914г.), (нов стил: 20.12.1914г.) (Неделя)

начало1915г.

Ако ме любите, ще опазите моитѣ заповѣди, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, (стар стил : 11.1.1915г.), (нов стил: 24.1.1915г.) (Неделя)
8000 години, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, (стар стил : 25.1.1915г.), (нов стил: 7.2.1915г.) (Неделя)
Великьденъ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 22.3.1915г.), (нов стил: 4.4.1915г.) (Неделя)
Многоцѣнниятъ бисеръ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 19.4.1915г.), (нов стил: 2.5.1915г.) (Неделя)
Новото основание, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 10.5.1915г.), (нов стил: 23.5.1915г.) (Неделя)
Божествениятъ Промисълъ,  НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 24.5.1915г.), (нов стил: 6.6.1915г.) (Неделя)
Изкушението, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 20.6.1915г.), (нов стил: 3.7.1915г.) (Неделя)
Блудниятъ синъ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 27.6.1915г.), (нов стил: 3.7.1915г.) (Неделя)
Молитва,  НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 4.7.1915г.), (нов стил: 17.7.1915г.) (Неделя)
Добриятъ самарянинъ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 11.7.1915г.), (нов стил: 24.7.1915г.) (Неделя)
Стари и нови мѣхове,  НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 12.7.1915г.), (нов стил: 25.7.1915г.) (Неделя)
Свобода на Духа,  НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 23.8.1915г.), (нов стил: 5.9.1915г.) (Неделя)
Рождението,  НБ - (неизвестен час) - , (стар стил : 25.12.1915г.), (нов стил: 7.1.1916г.) (Неделя)

начало1916г.

Истината,  НБ - 10:00ч. - София, (стар стил : ), (нов стил: 24.4.1916г.) (Неделя)
Милосърдието, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : ), (нов стил: 17.9.1916г.) (Неделя)
Ти знаешъ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : ), (нов стил: 1.10.1916г.) (Неделя)
Поради радостьта, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : ), (нов стил: 8.10.1916г.) (Неделя)
Да възлюбишъ Господа,  НБ - 10:00ч. - София, (стар стил : ), (нов стил: 15.10.1916г.) (Неделя)
Да я не пия ли?,  НБ - 10:00ч. - София, (стар стил : ), (нов стил: 22.10.1916г.) (Неделя)
Мѫдростьта,  НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : ), (нов стил: 29.10.1916г.) (Неделя)
Христа да придобия,  НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : ), (нов стил: 5.11.1916г.) (Неделя)
Петьтѣ разумни девици,  НБ - 10:00ч. - София, (стар стил : ), (нов стил: 16.11.1916г.) (Неделя)
Разсмотретѣ криноветѣ въ полето какъ растатъ, ИБ - 10:00ч. - София, (стар стил : ), (нов стил: 19.11.1916г.) (Неделя)
Закхей, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : ), (нов стил: 26.11.1916г.) (Неделя)
Ще ви въздигна, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : ), (нов стил: 3.12.1916г.) (Неделя)
Спаси ни, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : ), (нов стил: 17.12.1916г.) (Неделя)
Ще бѫдатъ научени,  НБ - 10:00ч. - София, (стар стил : ), (нов стил: 24.12.1916г.) (Неделя)
Отдайте Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, (стар стил : ), (нов стил: 31.12.1916г.) (Неделя)

начало1917.

Растете въ благодать!,  НБ - (неизвестен час) - София, (нов стил: 7.1.1917г.) (Неделя)
Марта и Мария,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.1.1917г.) (Неделя)
Двамата господари,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.1.1917г.) (Неделя)
Все що е писано,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.1.1917г.) (Неделя)
Блаженитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.2.1917г.) (Неделя)
Хигиена на човѣшката Душа, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, (нов стил: 8.2.1917г.) (Четвъртък)
Децата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.2.1917г.) (Неделя)
Вѣнецътъ на Живота, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, (нов стил: 15.2.1917г.) (Четвъртък)
Всичко ми е предадено,  НБ - (неизвестен час) - София, (нов стил: 18.2.1917г.) (Неделя)
Спасението,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.2.1917г.) (Неделя)
Сольта,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.3.1917г.) (Неделя)
ВОЛЯТА БОЖИЯ, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, (нов стил: 29.3.1917г.) (Четвъртък)
Видѣлината,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.4.1917г.) (Неделя)
Яковъ и Исавъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.4.1917г.) (Неделя)
Радвайте се, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.4.1917г.) (Неделя)
Божията воля,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.4.1917г.) (Неделя)
Чистосърдечнитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.4.1917г.) (Неделя)
Вземане и даване,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.5.1917г.) (Неделя)
Богъ е съчеталъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.5.1917г.) (Неделя)
Доброто съкровище,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.5.1917г.) (Неделя)
Пребѫдете,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.5.1917г.) (Неделя)
Богъ е Духъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.6.1917г.) (Неделя)
Дали може,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.6.1917г.) (Неделя)

начало1918г.

Доведете го,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.6.1918г.) (Неделя)
Тритѣ положения,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.7.1918г.) (Неделя)
Въ истия часъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.7.1918г.) (Неделя)
Радостни и търпеливи,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.7.1918г.) (Неделя)
Заведеевата майка,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.7.1918г.) (Вторик)
Събличане и обличане,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.7.1918г.) (Неделя)
Доброто вино,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.8.1918г.) (Неделя)
Двете жени,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.8.1918г.) (Неделя)
Погледна Петра,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.8.1918г.) (Неделя)
Скритиятъ квасъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.8.1918г.) (Неделя)
Вкѫщи,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.9.1918г.) (Неделя)
Да Го посрещнатъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.9.1918г.) (Неделя)
Не може да се укрие,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.9.1918г.) (Неделя)
Двамата братя,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.9.1918г.) (Неделя)
Въ мое име,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.9.1918г.) (Неделя)
Да се роди,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.10.1918г.) (Неделя)
Двата полюса,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.10.1918г.) (Неделя)
Духъ Господенъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.10.1918г.) (Неделя)
Дветѣ заповѣди,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.10.1918г.) (Неделя)
Призванитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.11.1918г.) (Неделя)
, ИБ , БС - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.11.1918г.) (Четвъртък)
Да наеме работници,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.11.1918г.) (Неделя)
Като чуха,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.11.1918г.) (Неделя)
Изобилниятъ животъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.12.1918г.) (Неделя)
Лемуилъ, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.12.1918г.) (Четвъртък)
Раздѣлено царство, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.12.1918г.) (Неделя)
И рече баща му,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.12.1918г.) (Неделя)
Неизвестното,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.12.1918г.) (Неделя)

начало1919г.

Великитѣ условия на живота,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.1.1919г.) (Неделя)
Голѣмата вѣра,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.1.1919г.) (Неделя)
Лозата и прѫчкитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.1.1919г.) (Неделя)
Като себе си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.2.1919г.) (Неделя)
Противоречие въ съзвучието (Беседата за четене в стар правопис),  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.2.1919г.) (Неделя)
Ако не бѣхъ дошълъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.3.1919г.) (Неделя)
Моето иго,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.3.1919г.) (Неделя)
Детето растѣше,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.3.1919г.) (Неделя)
Изгрѣващото слънце.,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.5.1919г.) (Неделя)
Свѣтило на тѣлото,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.5.1919г.) (Неделя)
Гредата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.5.1919г.) (Неделя)
Трапезата на Новия Завѣтъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.5.1919г.) (Неделя)
Отхвърлениятъ камъкъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.6.1919г.) (Неделя)
Гърбавата жена,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.6.1919г.) (Неделя)
Учитель и Господъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.6.1919г.) (Неделя)
Малкиятъ законъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.6.1919г.) (Неделя)
Стариятъ книжникъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.6.1919г.) (Неделя)
МЕТОДИ ЗА УЯКЧАВАНЕ ВѪТРѢШНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ХОРАТА, СБ - 19:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1919г.) (Вторик)
МИРОВАТА ЛЮБОВЪ, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1919г.) (Вторик)
Обяснение върху обстановката на залата за събрания, СБ - 7:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1919г.) (Вторик)
ПРАВИЯТЪ ПѪТЬ, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1919г.) (Сряда)
Разбиране и прилагане, СБ - 7:00ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1919г.) (Сряда)
ЖИВОТЪ ВѢЧЕНЪ, СБ - 8:45ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1919г.) (Петък)
МЕТОДИ ЗА ЛѢКУВАНЕ И ОТГОВОРИ НА ЗАПИТВАНИЯ ПО ТѢХЪ, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1919г.) (Петък)
МЕТОДИ ЗА ЛѢКУВАНЕ И ОТГОВОРИ НА ЗАПИТВАНИЯ ПО ТѢХЪ.(продължение), СБ - (неизвестен час) - В.Търново, (нов стил: 22.8.1919г.) (Петък)
ПРАВИЛНОТО РАЗБИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ, ОБЩЕСТВЕНИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТЪ, СБ - 10:30ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1919г.) (Събота)
КОЗМИЧНАТА ОБИЧЪ, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1919г.) (Неделя)
НАЧИНЪ ЗА СЕБЕКОНТРОЛЪ, СБ - 7:00ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1919г.) (Неделя)
БЕСѢДА ПО НАРЯДИТѢ, СБ - 12:00ч. - В.Търново, (нов стил: 26.8.1919г.) (Вторик)
УПѪТВАНЕ. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НЯРЯДЪ II., СБ - 12:00ч. - В.Търново, (нов стил: 26.8.1919г.) (Вторик)
НAРЯДЪ I, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, (нов стил: 26.8.1919г.) (Вторик)
УПѪТВАНЕ. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НАРЯДА I ПРѢЗЪ 1919/20 г., СБ - (неизвестен час) - В.Търново, (нов стил: 26.8.1919г.) (Вторик)
Двамата свидѣтели.,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.11.1919г.) (Неделя)
И отиде, та се пристави,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.11.1919г.) (Неделя)
Деньтъ на доброто,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.12.1919г.) (Неделя)

начало1920г.

Надеждата,  ИБ - 10:00ч. - Русе, (нов стил: 16.1.1920г.) (Петък)
Електричеството и магнетизъмътъ, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, (нов стил: 22.1.1920г.) (Четвъртък)
Кротостьта и смирението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, (нов стил: 22.1.1920г.) (Четвъртък)
МѪЧЕНИЕТО, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - , (нов стил: 5.2.1920г.) (Четвъртък)
Бесѣда за учителитѣ и майкитѣ като възпитатели, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1920г.) (Четвъртък)
НОВОТО ЧОВѢЧЕСТВО, СБ - 10:30ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1920г.) (Четвъртък)
Пѫть, истина и животъ, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1920г.) (Четвъртък)
Необходими условия за ученика, СБ - 10:30ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1920г.) (Петък)
Мѣрило за правилно разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1920г.) (Петък)
Идване и възприемане на Духа, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1920г.) (Събота)
Работа за прѣзъ годината, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1920г.) (Неделя)
Гимнастически упражнения, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1920г.) (Понеделник)
Работа върху чистотата и самообладанието, СБ - 11:30ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1920г.) (Понеделник)
Работа на ученицитѣ, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1920г.) (Понеделник)
Голѣмецъ и слуга, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1920г.) (Вторик)
Сутрешенъ нарядъ, 25 августъ, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1920г.) (Понеделник)

начало1921г.

Любовьта,  НБ - (неизвестен час) - София, (нов стил: 27.2.1921г.) (Неделя)
ВѢрата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.3.1921г.) (Неделя)
Новиятъ човѣкъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.3.1921г.) (Неделя)
Фарисей и садукей,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.3.1921г.) (Неделя)
Сѣятельтъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.3.1921г.) (Неделя)
Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.4.1921г.) (Неделя)
Любовь – носителка на вѣчния животъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.4.1921г.) (Неделя)
Огнената пещь,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.4.1921г.) (Неделя)
Въ рова при лъвоветѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.4.1921г.) (Неделя)
Възкръсение на Любовьта,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.5.1921г.) (Неделя)
Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.5.1921г.) (Неделя)
Хлѣбътъ и живата енергия,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.5.1921г.) (Неделя)
Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.5.1921г.) (Неделя)
Ангелътъ отговори,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.6.1921г.) (Неделя)
Двѣтѣ жени, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.6.1921г.) (Неделя)
И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.6.1921г.) (Неделя)
Правда, истина и светость,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.6.1921г.) (Неделя)
Възпитание на човѣшката воля, СБ - 7:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1921г.) (Петък)
Гимнастически упражнения, СБ - 7:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1921г.) (Петък)
Пробуждане на колективното съзнание, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1921г.) (Петък)
Петъкъ, Преображение, 19 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1921г.) (Петък)
Законътъ на съвършенството, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1921г.) (Събота)
Кратки обяснения върху гимнастическитѣ упражнения и бѣлѣжки по други въпроси, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1921г.) (Събота)
Сутрешенъ нарядъ, 20 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1921г.) (Събота)
Общи упражнения, СБ - 9:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1921г.) (Неделя)
Опрѣдѣляне работата на четиритѣ съвѣта, СБ ,БР - 17:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1921г.) (Неделя)
Правилни методи за разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1921г.) (Неделя)
Нѣделя 21 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1921г.) (Неделя)
Нѣделя 21 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1921г.) (Неделя)
Четиритѣ съвѣта, СБ ,БР - 09:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1921г.) (Неделя)
Правилниятъ развой на човѣшкитѣ енергии, СБ - 6:30ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1921г.) (Понеделник)
Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевнитѣ сили, СБ - 16:00ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1921г.) (Понеделник)
Правилно употрѣбление на ума, сърдцето и волята въ живота, СБ - 9:15ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1921г.) (Понеделник)
Сутрешенъ нарядъ, 22 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1921г.) (Понеделник)
Отговори на зададени въпроси, СБ - 16:00ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1921г.) (Вторик)
Сутрешенъ нарядъ, 23 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1921г.) (Вторик)
Законътъ на самопожертвуването, СБ - 6:30ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1921г.) (Сряда)
Сутрешенъ нарядъ, 24 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1921г.) (Сряда)
Разумно служене, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 25.8.1921г.) (Четвъртък)
Сутрешенъ нарядъ, 25 августъ / Психически упражнения № 3 и № 4, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 25.8.1921г.) (Четвъртък)
Поздравътъ на Любовьта, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.10.1921г.) (Неделя)
Братя и сестри на Христа,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.10.1921г.) (Неделя)
Тогазъ тѣ ще просвѣтнатъ!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.10.1921г.) (Неделя)
Синътъ Божи,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.10.1921г.) (Неделя)
Ненаписанитѣ закони.,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.11.1921г.) (Неделя)
Въ Египетъ.,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.11.1921г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.11.1921г.) (Сряда)
Ананий и Сапфира.,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.11.1921г.) (Неделя)
Азъ ще го възкръся!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.11.1921г.) (Неделя)
Още по-блажени сѫ!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.12.1921г.) (Неделя)
Стани и опаши се!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.12.1921г.) (Неделя)
И Петъръ се грѣеше!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.12.1921г.) (Неделя)
Каквото вържете на земята....,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.12.1921г.) (Неделя)

начало1922г.

Сроднитѣ души,  НБ - (неизвестен час) - София, (нов стил: 1.1.1922г.) (Неделя)
Цѣлувание ми не даде,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.1.1922г.) (Неделя)
Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.1.1922г.) (Неделя)
Плѣвелитѣ и пшеницата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.1.1922г.) (Неделя)
Пакъ ще ви видя,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.1.1922г.) (Неделя)
Какво трѣбва да искаме?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.2.1922г.) (Неделя)
Ядоха и наситиха се,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.2.1922г.) (Неделя)
Искайте, търсете и хлопайте!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.2.1922г.) (Неделя)
Двата пѫтя,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.2.1922г.) (Петък)
Тритѣ живота, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 24.2.1922г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.2.1922г.) (Неделя)
Страхъ и безстрашие, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.3.1922г.) (Сряда)
Тритѣ методи на природата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.3.1922г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Въ дома но Отца,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.3.1922г.) (Неделя)
Сила на волята,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.3.1922г.) (Сряда)
Четиритѣ правила, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.3.1922г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Слушайте него!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.3.1922г.) (Неделя)
Качества и проявление на волята,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.3.1922г.) (Сряда)
Първото задължение на ученицитѣ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.3.1922г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Твоето Слово,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.3.1922г.) (Неделя)
Които васъ приематъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.3.1922г.) (Неделя)
Старъ и новъ животъ, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.3.1922г.) (Сряда)
Три разряда ученици, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.3.1922г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Прави правете неговитѣ пѫтеки,  НБ - (неизвестен час) - София, (нов стил: 2.4.1922г.) (Неделя)
Отрицателни и положителни чърти на ученика,, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.4.1922г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Дветѣ посоки, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.4.1922г.) (Сряда)
Волята на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.4.1922г.) (Неделя)
Законъ на движенията, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.4.1922г.) (Сряда)
Природни методи, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.4.1922г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Не бѫди невѣренъ, но вѣренъ!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.4.1922г.) (Неделя)
Разборъ на думи, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.4.1922г.) (Сряда)
Прѣдназначението на музиката, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.4.1922г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Христа разпетъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.4.1922г.) (Неделя)
Законъ на кармата, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.4.1922г.) (Сряда)
Окултни правила, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.4.1922г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ще се стопи!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.4.1922г.) (Неделя)
Символически, окултни правила и мѣрки, ООК - 19:30ч. - София, (нов стил: 2.5.1922г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Красотата въ природата, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.5.1922г.) (Сряда)
Ученикътъ не е по-горенъ отъ учителя си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.5.1922г.) (Неделя)
Закон за енергиитѣ, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.5.1922г.) (Сряда)
Мѣстото на човѣка въ природата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.5.1922г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Дъще Сионова,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.5.1922г.) (Неделя)
Методи за чистене, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.5.1922г.) (Сряда)
Необятната любовь, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.5.1922г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Много плодъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.5.1922г.) (Неделя)
Противоречия въ живота, МОК - 5:00ч. - Витоша, (нов стил: 24.5.1922г.) (Сряда)
По пѫтя, ООК - 10:00ч. - Витоша, (нов стил: 26.5.1922г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Неговата заповѣдь,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.5.1922г.) (Неделя)
Връзки на знанието, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 31.5.1922г.) (Сряда)
Изгрѣвъ и залѣзъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.6.1922г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.6.1922г.) (Неделя)
Мисъль, чувство и действие, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.6.1922г.) (Сряда)
Както е онъ чистъ,  НБ - 10:00ч. - Витоша, (нов стил: 11.6.1922г.) (Неделя)
Изисквания отъ ученика, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.6.1922г.) (Сряда)
Ако прѣбѫдете въ мене…,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.6.1922г.) (Неделя)
Скѫпоценните камъни, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.6.1922г.) (Сряда)
Гладуватъ и жадуватъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.6.1922г.) (Неделя)
Прояви на съзнанието, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.6.1922г.) (Сряда)
Положителни и отрицателни сили, МОК - 19:00ч. - Чамкория, (нов стил: 5.7.1922г.) (Сряда)
Възможности, МОК - 19:00ч. - Чамкория, (нов стил: 26.7.1922г.) (Сряда)
И Петъръ го взе на страна,  НБ - 10:00ч. - Чамкория, (нов стил: 30.7.1922г.) (Неделя)
Деятелность на сърцето, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.8.1922г.) (Сряда)
Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1922г.) (Събота) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Новият живот, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1922г.) (Събота) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Сѫвѫршения мѫж, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1922г.) (Събота)
Много плод принася, СБ - 16:00ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1922г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1922г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Истината, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1922г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Музика, работа и пост, СБ - 9:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1922г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1922г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Изпитвайте Писанията, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1922г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Работа за новия живот, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1922г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Утринен наряд, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1922г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
В Горницата, СБ - 8:30ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1922г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1922г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Милосърдието, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1922г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1922г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Живот вечен, СБ - 19:00ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1922г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Предварителни бележки, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1922г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Върху задачите на Школата, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 25.8.1922г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Какъв трябва да бъде ученикът, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 25.8.1922г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Утринен наряд, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 25.8.1922г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Допирнитѣ точки въ природата,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.10.1922г.) (Сряда)
Положителни и отрицателни сили въ Природата, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 6.10.1922г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Отличителни качества на волята,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 11.10.1922г.) (Сряда)
, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 12.10.1922г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Влияние на музиката, пѣенето и движенията, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 15.10.1922г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Психическо наблюдение,,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 18.10.1922г.) (Сряда)
Окултна музика, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 22.10.1922г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Отличителнитѣ чърти на живота,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 25.10.1922г.) (Сряда)
Влиянието на електричеството, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 29.10.1922г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Нагласяване на силитѣ,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 1.11.1922г.) (Сряда)
Никаква лѫжа, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 5.11.1922г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Хармонизиране на енергиитѣ,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 8.11.1922г.) (Сряда)
Музика и пѣние – срѣдство за постигане на Божественото, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 12.11.1922г.) (Неделя)
Музика и пѣние, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 19.11.1922г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Предназначение на дихателната система,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 22.11.1922г.) (Сряда)
Практическо приложение на окултната музика, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 26.11.1922г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Единство на съзнанието,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 29.11.1922г.) (Сряда)
Окултна музика, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 3.12.1922г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Значение на гласнитѣ при окултното пѣние, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 10.12.1922г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Законъ за съотношения,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 13.12.1922г.) (Сряда)
Музиката – срѣдство за концентриране, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 17.12.1922г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Самоопрѣделение,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 20.12.1922г.) (Сряда)
Окултна медицина, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 24.12.1922г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Признаци на проявеното човѣшко съзнание,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 27.12.1922г.) (Сряда)

начало1923г.

Правилниятъ растежъ на ученика, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.1.1923г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Прояви на съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.1.1923г.) (Сряда)
Значение на рѫцѣтѣ и пръститѣ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.1.1923г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.1.1923г.) (Неделя)
Окултна страна на живота,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.1.1923г.) (Сряда)
Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.1.1923г.) (Неделя)
Установени мѣрки,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.1.1923г.) (Сряда)
И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.1.1923г.) (Неделя)
Тъмното петно въ съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.1.1923г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Гордость и тщеславие,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.1.1923г.) (Сряда)
Кое е това ново учение?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.2.1923г.) (Неделя)
Малкитѣ случаи, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.2.1923г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Добри навици,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.2.1923г.) (Сряда)
Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.2.1923г.) (Неделя)
Съмнѣние и воля!, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.2.1923г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Предназначение на слънцето, луната и звездитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.2.1923г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.2.1923г.) (Неделя)
Двѣтѣ течения: Огнената вълна и вълната на Любовьта, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.2.1923г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Първата родена мисъль,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.2.1923г.) (Сряда)
Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.2.1923г.) (Неделя)
Качества на ума, на сърцето и волята, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.2.1923г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Развитие на мозъчнитѣ центрове,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.2.1923г.) (Сряда)
Педагогическа лекция,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.3.1923г.) (Сряда)
Произходъ на правитѣ мисли, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.3.1923г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Видѣхме Господа,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.3.1923г.) (Неделя)
Влияние на планетитѣ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.3.1923г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Силата на свѣтлината и тъмнината,,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.3.1923г.) (Сряда)
Смисълътъ на противорѣчието, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.3.1923г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Бѣла и черна свѣтлина,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.3.1923г.) (Сряда)
Тритѣ допирни точки, НБ , ИБ - 19:30ч. - София, (нов стил: 22.3.1923г.) (Четвъртък)
Пробуждане на човѣшката душа,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.3.1923г.) (Неделя)
Най-добриятъ методъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.4.1923г.) (Сряда)
Защо сте тѫжни?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.4.1923г.) (Неделя)
Точностьта, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.4.1923г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Житно зърно,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.4.1923г.) (Сряда)
Окултна медицина, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.4.1923г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Чий е този образъ?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.4.1923г.) (Неделя)
Разпредѣляне на енергиитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.4.1923г.) (Сряда)
Правилни отношения, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.4.1923г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Четиритѣ съзнания,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.4.1923г.) (Сряда)
Работа на окултнитѣ сили, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.4.1923г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Живиятъ крѫгъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.5.1923г.) (Сряда)
Движение на разумнитѣ сили,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.5.1923г.) (Сряда)
Правилно разпрѣдѣляне на енергиитѣ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.5.1923г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Закони за контраститѣ, Малкитѣ погрѣшки, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.5.1923г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Отношение на природнитѣ сили къмъ човѣшката душа,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.5.1923г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Вѣра и съмнѣние, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.6.1923г.) (Неделя)
Опити,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.6.1923г.) (Сряда)
Нѣжность и грубость,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.6.1923г.) (Сряда)
Божественото и човешкото. Днес, а не утре, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.6.1923г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Проява на разумнитѣ сили въ Природата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.7.1923г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Двѣ думи!,  МС - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.7.1923г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Разцъвтяване на човешката душа,  МС - 7:00ч. - София, (нов стил: 2.7.1923г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Първото правило,  МС - 18:00ч. - София, (нов стил: 3.7.1923г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Упѫтване, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.7.1923г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Абсолютното малко и Абсолютното велико, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.7.1923г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ученикътъ трѣбва да разбира, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.7.1923г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Двата метода на природата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.9.1923г.) (Неделя)
Високиятъ идеалъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.9.1923г.) (Вторик)
Бѫдете разумни!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.9.1923г.) (Неделя)
Съблазнитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.9.1923г.) (Неделя)
Разумность въ природата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.10.1923г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Разумниятъ животъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.10.1923г.) (Неделя)
Ще ви направи свободни / Истината,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.10.1923г.) (Неделя)
Стремежитѣ на ума и сърцето, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.10.1923г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Живитѣ точки въ природата,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.10.1923г.) (Неделя)
Изпитвайте Писанията!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.10.1923г.) (Неделя)
Най-добриятъ начинъ за разсѫждение, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 31.10.1923г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Задачи на истинската наука,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.11.1923г.) (Неделя)
Основа на знанието,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.11.1923г.) (Неделя)
Отвори имъ умоветѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.11.1923г.) (Неделя)
Божественото съвършенство, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.11.1923г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Който има уши,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.11.1923г.) (Неделя)
Прѣвръщане на цвѣтоветѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.11.1923г.) (Неделя)
Излишекъ и недоимъкъ въ живота, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.11.1923г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Богъ на живитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.11.1923г.) (Неделя)
Гнѣвъ и страхъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.11.1923г.) (Неделя)
Силовитѣ линии въ Природата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.11.1923г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Твърдость, смѣлость и изпълнителность,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.11.1923г.) (Неделя)
Ще хвърля мрѣжата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.11.1923г.) (Неделя)
Волята Божия!, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.11.1923г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Който люби,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.12.1923г.) (Неделя)
Пѫтьтъ на ученика. Основната идея,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.12.1923г.) (Неделя)
Свобода, знания и миръ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.12.1923г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Каквото чухъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.12.1923г.) (Неделя)
Езикътъ на природата,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.12.1923г.) (Неделя)
Той ги изпита,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.12.1923г.) (Неделя)
Окултната музика въ живота, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.12.1923г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Скръбь и радость,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.12.1923г.) (Неделя)
Упѫтвания. Образи,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.12.1923г.) (Неделя)
Школата и развитието на ученика, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.12.1923г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Единицата и вѣчностьта,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.12.1923г.) (Неделя)
Нашитѣ длъжници,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.12.1923г.) (Неделя)

начало1924г.

Единство на обичьта, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.1.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Едно ти не достига!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.1.1924г.) (Неделя)
Отношения между проявитѣ въ природата, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.1.1924г.) (Неделя)
Мъртвитѣ и живитѣ линии, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.1.1924г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Оздравѣха,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.1.1924г.) (Неделя)
Приливи и отливи на енергиитѣ. Произходъ на ума и сърцето, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.1.1924г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Приливи и отливи, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.1.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Допрѣниятъ вѫгленъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.1.1924г.) (Неделя)
Придобивки на съзнанието, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.1.1924г.) (Неделя)
Законъ за кѫситѣ и дългитѣ линии, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.1.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Колко пѫти да прощаваме?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.1.1924г.) (Неделя)
Трансформиране на енергиитѣ, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.1.1924г.) (Неделя)
Елементи въ геометрията, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.2.1924г.) (Неделя)
Плодоветѣ на Духа,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.2.1924г.) (Неделя)
Най-щастливиятъ день, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.2.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Искашъ ли да оздравѣешъ?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.2.1924г.) (Неделя)
Сложни движения на съзнанието. Свѣтла точка въ съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.2.1924г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Тритѣ състояния у човѣка, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.2.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Морални чувства,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.2.1924г.) (Неделя)
Царството Божие се благовѣствува,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.2.1924г.) (Неделя)
Обектътъ на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.2.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Моралниятъ типъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.2.1924г.) (Неделя)
Що е това?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.2.1924г.) (Неделя)
Истинско и относително знание, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.2.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Мораленъ стремежъ и мораленъ устой. Значение на дробитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.3.1924г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Родени изново,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.3.1924г.) (Неделя)
Двѣтѣ граници, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.3.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Господи, да прогледамъ!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.3.1924г.) (Неделя)
За свободата,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.3.1924г.) (Неделя)
Безъ съмнѣние, подозрѣние и докачение - съ надежда, вѣра и любовь, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.3.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Движение на енергиитѣ. Законъ за поляризиране,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.3.1924г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Познай себе си, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.3.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Мощнитѣ сили на разумната воля,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.3.1924г.) (Неделя)
Добритѣ и лошитѣ мисли, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.3.1924г.) (Сряда)
Добритѣ навици. Разумното сърце,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.3.1924г.) (Неделя)
Разумното сърце, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.4.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.4.1924г.) (Неделя)
Тъчете мислитѣ си!, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.4.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Търпение, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.4.1924г.) (Неделя)
Любовь къмъ Бога!, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.4.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Прѣдаване на мислитѣ. Музикалность,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.4.1924г.) (Неделя)
Точилото и ножътъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.4.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Съграждане на доброто,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.4.1924г.) (Неделя)
Добритѣ и лошитѣ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.4.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Психически наслоявания. Законъ за примирение,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.5.1924г.) (Неделя)
Страхътъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.5.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Млади и стари,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.5.1924г.) (Неделя)
Четиритѣ проекции, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.5.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Противорѣчията като необходимость при всѣко растене,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.5.1924г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Малкитѣ придобивки въ живота,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.5.1924г.) (Неделя)
Съзнателната монада, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.5.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Право ходене, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.6.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Добро и зло, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.6.1924г.) (Сряда)
Малкото приложение, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.6.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Да възлюбишъ, МС - 6:00ч. - София, (нов стил: 6.7.1924г.) (Неделя)
Любовь и мисъль, МС - 6:00ч. - София, (нов стил: 6.7.1924г.) (Неделя)
Правилно разбиране на природните действия, МС - 19:30ч. - София, (нов стил: 6.7.1924г.) (Неделя)
Новото възпитание, МС - 17:30ч. - София, (нов стил: 7.7.1924г.) (Понеделник)
Топлината на живота, МС - 6:00ч. - София, (нов стил: 7.7.1924г.) (Понеделник)
Разумниятъ животъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.7.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Молитвата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.7.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Нарядъ за 1924-1925 г, СБ - (неизвестен час) - София, (нов стил: 22.8.1924г.) (Петък)
Качества на разумния животъ, СБ - 6:00ч. - София, (нов стил: 24.8.1924г.) (Неделя)
Правила на разумния животъ, СБ - 6:30ч. - София, (нов стил: 31.8.1924г.) (Неделя)
Съзнателниятъ животъ като забава, СБ - 19:30ч. - София, (нов стил: 1.9.1924г.) (Понеделник)
Разумниятъ и неразумниятъ слуга, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.9.1924г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Царе – слуги на Господа, СБ - 6:30ч. - София, (нов стил: 7.9.1924г.) (Неделя)
Важностьта на числата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.9.1924г.) (Сряда)
АБСОЛЮТНА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.10.1924г.) (Сряда)
Настанало е царството Божие, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.10.1924г.) (Неделя)
НОВИТѢ СХВАЩАНИЯ НА УЧЕНИКА, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.10.1924г.) (Неделя)
ДОБРАТА ПОСТѪПКА, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.10.1924г.) (Сряда)
ПРИРОДА И ГЕОМЕТРИЯ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.10.1924г.) (Неделя)
Раздай всичко!, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.10.1924г.) (Неделя)
ТЕМПЕРАМЕНТИТѢ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.10.1924г.) (Сряда)
ВЪЗПИТАТЕЛНАТА СИЛА НА СТРАДАНИЕТО,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.11.1924г.) (Неделя)
Родените, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.11.1924г.) (Неделя)
ВРЪЗКИ ВЪ ГЕОМЕТРИЧЕСКИТѢ ФОРМИ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.11.1924г.) (Сряда)
Блаженъ този рабъ!, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.11.1924г.) (Неделя)
УСЛОВИЯ, ЛЕЖАЩИ В ТРИѪГЪЛНИКА,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.11.1924г.) (Неделя)
ЗАБРАВЕНИТѢ НѢЩА, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.11.1924г.) (Сряда)
Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.11.1924г.) (Неделя)
КАКВА РОЛЬ ИГРАЯТЪ ПРОТИВОРѢЧИЯТА ВЪ ЖИВОТА. ВЛИЯНИЕ НА ПЛАНЕТИТѢ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.11.1924г.) (Неделя)
НЕСЪИЗМѢРИМИТѢ НѢЩА, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.11.1924г.) (Сряда)
Да угоди на народа, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.11.1924г.) (Неделя)
СВѢТЛИНА И ЗНАНИЕ. МУЗИКА,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.11.1924г.) (Неделя)
ПЕЛЕНИТѢ НА ЖИВОТА - РАДОСТИ И СКЪРБИ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.11.1924г.) (Сряда)
Който се учи, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.11.1924г.) (Неделя)
СЪСРЕДОТОЧЕНИЕ, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.11.1924г.) (Неделя)
ЗАКОНЪ НА РАВЕНСТВО, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.12.1924г.) (Сряда)
ВЕЛИКАТА ПОГРѢШКА, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.12.1924г.) (Неделя)
Ти си!, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.12.1924г.) (Неделя)
НЕРАЗБРАНОТО, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.12.1924г.) (Сряда)
Да Го посрещнатъ, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.12.1924г.) (Неделя)
ЩО Е ЕДИНИЦА. ЧИСЛА И ДѢЕЙСТВИЯ, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.12.1924г.) (Неделя)
ХАРМОНИЧНА ДѢЯТЕЛНОСТЬ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.12.1924г.) (Сряда)
БОЖЕСТВЕНОТО БУТАЛЦЕ, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.12.1924г.) (Неделя)
Миротворци, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.12.1924г.) (Неделя)
КАКТО ПРИРОДАТА ПИШЕ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.12.1924г.) (Сряда)
ЗАКОНЪТЪ НА ВНУШЕНИЕТО. ЗАКОНЪ ЗА РАВНОВѢСИЕТО,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.12.1924г.) (Неделя)
Които гладуват, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.12.1924г.) (Неделя)
МАЛКАТА РАДОСТЬ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 31.12.1924г.) (Сряда)

начало1925г.

Моята заповѣдъ, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.1.1925г.) (Неделя)
НАСОКА И НАПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.1.1925г.) (Неделя)
ПРОЕКЦИИ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.1.1925г.) (Сряда)
КВАДРАТУРАТА НА КРѪГА, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.1.1925г.) (Неделя)
Тѣсниятъ пѫть, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.1.1925г.) (Неделя)
ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ СЪСТОЯНИЯ НА ЖИВОТА, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.1.1925г.) (Сряда)
ВЪЗМОЖНОТО У БОГА, ВЪЗМОЖНОТО У ЧОВѢКА. ДВѢТѢ ВЪЗМОЖНОСТИ, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.1.1925г.) (Неделя)
Замъждѣло свѣщило, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.1.1925г.) (Неделя)
ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗСЛУШВАНЕТО, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.1.1925г.) (Сряда)
ИЗПИТИТѢ НА УЧЕНИКА. ЖИТНОТО ЗЪРНО, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.1.1925г.) (Неделя)
Който иска славата, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.1.1925г.) (Неделя)
ПРАВИЛНО ПѢНИЕ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.1.1925г.) (Сряда)
Азъ Те познахъ, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.2.1925г.) (Неделя)
ЧУДНИТѢ ПРѢДПОЛОЖЕНИЯ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.2.1925г.) (Неделя)
ОТВОРЕНАТА И ЗАТВОРЕНАТА ЧАША, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.2.1925г.) (Сряда)
Видѣхме звѣздата!, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.2.1925г.) (Неделя)
НОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ И САМОВЪЗПИТАНИЕ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.2.1925г.) (Неделя)
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.2.1925г.) (Сряда)
ВИСОКИТѢ МЕСТА И ЧИСТИЯТЪ ВЪЗДУХЪ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.2.1925г.) (Неделя)
Послѣдното мѣсто, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.2.1925г.) (Неделя)
ПРИЧИНИ ЗА ПРОТИВОРѢЧИЯ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.2.1925г.) (Сряда)
И пишеше на земята, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.2.1925г.) (Неделя)
НАЙ-ВАЖНОТО,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.2.1925г.) (Неделя)
ОТЛИЧИТЕЛНИ ЧЪРТИ НА ЧОВѢШКАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТЬ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.2.1925г.) (Сряда)
Сега скръбь имате, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.3.1925г.) (Неделя)
ЧЕСТНОСТЬТА,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.3.1925г.) (Неделя)
ИСТИНСКО СЛУЖЕНЕ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.3.1925г.) (Сряда)
Моето царство,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.3.1925г.) (Неделя)
РАВНОСТРАННИЯТЪ ТРИѪГЪЛНИКЪ, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.3.1925г.) (Неделя)
РАВНОСТРАННИЯТЪ ТРИѪГЪЛНИКЪ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.3.1925г.) (Сряда)
ВДЛЪБНАТА И ИЗПѪКНАЛА ЛЕЩИ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.3.1925г.) (Неделя)
Той повелѣва на слънцето, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.3.1925г.) (Неделя)
ФАЗИТѢ НА ЖИВОТА, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.3.1925г.) (Сряда)
Да се не смущава сърдцето ви!, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.3.1925г.) (Неделя)
ПРИДАТЪЦИТѢ НА РАЗУМНИЯ ЖИВОТЪ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.3.1925г.) (Сряда)
Въ който градъ влѣзвате, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.3.1925г.) (Неделя)
СЛЪНЧЕВИТѢ ТРАНСФОРМАТОРИ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.3.1925г.) (Неделя)
ИЗРАЗЪ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.4.1925г.) (Сряда)
ЗАКОНЪТЪ НА ВНУШЕНИЕТО,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.4.1925г.) (Неделя)
Рѫката сѫблазнява, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.4.1925г.) (Неделя)
ОТМѢРЕНИТѢ ПРОЯВИ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.4.1925г.) (Сряда)
ВЛИЯНИЕ НА ВѪТРѢШНАТА СВѢТЛИНА,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.4.1925г.) (Неделя)
Съ Духъ и огънь,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.4.1925г.) (Неделя)
ЗАКОНЪ НА СЪОТНОШЕНИЯ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.4.1925г.) (Сряда)
Истинната лоза,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.6.1925г.) (Неделя)
УСПОРЕДНИТѢ ПѪТИЩА,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.6.1925г.) (Неделя)
УСПОРЕДНИТѢ ЛИНИИ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.6.1925г.) (Сряда)
И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.6.1925г.) (Неделя)
ПРОЯВЛЕНИЯТА НА УМА,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.6.1925г.) (Неделя)
НАЙ-МАЛКОТО ЧУВСТВО, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.6.1925г.) (Сряда)
Плодътъ на дървото,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.6.1925г.) (Неделя)
СМѢНА НА СЪСТОЯНИЯТА,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.6.1925г.) (Неделя)
ЗЕМЯТА СЕ ВЪРТИ. СТРЕМЕЖЪ НА ДУШАТА, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.7.1925г.) (Сряда)
И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.7.1925г.) (Неделя)
ПРѢХОДНИ СЪСТОЯНИЯ НА СЪЗНАНИЕТО,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.7.1925г.) (Неделя)
Вѫтрешна връзка, МС - 6:00ч. - София, (нов стил: 6.7.1925г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Двадесеть правила отъ Учительтъ къмъ ученика, МС - 6:00ч. - София, (нов стил: 7.7.1925г.) (Вторик)
Дванадесеьт положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, МС - (неизвестен час) - София, (нов стил: 7.7.1925г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Методътъ на свѣтлината, МС - (неизвестен час) - София, (нов стил: 7.7.1925г.) (Вторик)
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.7.1925г.) (Сряда)
СИЛОВИТѢ ЛИНИИ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.7.1925г.) (Сряда)
Което вие видите,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.7.1925г.) (Неделя)
УЧТИВИЯТЪ ЧОВѢКЪ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.7.1925г.) (Неделя)
НЕСЪВМѢСТИМИ ОТНОШЕНИЯ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.7.1925г.) (Сряда)
Дава животъ – Скърбьта и радостьта,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.7.1925г.) (Събота)
СВОБОДНИ ДВИЖЕНИЯ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.7.1925г.) (Неделя)
СЪВМѢСТИМИ ОТНОШЕНИЯ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.7.1925г.) (Сряда)
РАЗУМНИ НАБЛЮДЕНИЯ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.8.1925г.) (Сряда)
МАЛКОТО ДОБРО И МАЛКОТО ЗЛО, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.8.1925г.) (Сряда)
Нарядъ и упътвания (нѣдѣля), СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1925г.) (Неделя)
Двѣтѣ свещени положения, СБ - 5:40ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1925г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
На отворено и на затворено, СБ - 18:00ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1925г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Нарядъ и упътвания (понедѣлникъ), СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1925г.) (Понеделник)
Подпушване на свѣтлината, СБ - 17:30ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1925г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Търпѣние и вѣра, СБ - 9:00ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1925г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Високиятъ върхъ, СБ - 8:00ч. - В.Търново, (нов стил: 25.8.1925г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Нарядъ и упътвания (вторникъ), СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 25.8.1925г.) (Вторик)
Живитѣ образи, СБ - 8:00ч. - В.Търново, (нов стил: 26.8.1925г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Нарядъ и упътвания (срѣда), СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 26.8.1925г.) (Сряда)
Нарядъ и упътвания (четвъртъкъ), СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 27.8.1925г.) (Четвъртък)
Истинната врата, СБ - 7:00ч. - В.Търново, (нов стил: 28.8.1925г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Нарядъ и упътвания (петъкъ), СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 28.8.1925г.) (Петък)
Дѣто и да идешъ, СБ - 7:00ч. - В.Търново, (нов стил: 29.8.1925г.) (Събота) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Нарядъ и упътвания (сѫбота), СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 29.8.1925г.) (Събота)
Кѫсиять пѫть, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 6.9.1925г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Великиятъ законъ,  НБ - 10:00ч. - Русе, (нов стил: 11.10.1925г.) (Неделя)
Врѣме и сила, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.11.1925г.) (Неделя)
Заведоха Исуса, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.11.1925г.) (Неделя)
Козативни сили, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.11.1925г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.11.1925г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Тридесеть и осемь години, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.11.1925г.) (Неделя)
Прави и криви линии, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.11.1925г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Той знаеше, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.11.1925г.) (Неделя)
Тритѣ състояния: S, R, T, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.11.1925г.) (Неделя)
Ауменъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.12.1925г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Видѣ го Исусъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.12.1925г.) (Неделя)
Влияние на свѣтлината и на тъмнината,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.12.1925г.) (Неделя)
Служене на Бога и на себе си, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.12.1925г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Откѫдѣ ида,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.12.1925г.) (Неделя)
Символи въ природата, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.12.1925г.) (Неделя)
Перпендикулярътъ на живота, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.12.1925г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Добрата земя,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.12.1925г.) (Неделя)
Приложение на символитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.12.1925г.) (Неделя)
Три вида служене, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.12.1925г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Показа имъ рѫцѣтѣ си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.12.1925г.) (Неделя)
Пълнене и празнене,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.12.1925г.) (Неделя)
Голѣма радостъ и малка скръбъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.12.1925г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ

начало1926г.

Десеть думи,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.1.1926г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
До сkончанието на вѣkа,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.1.1926г.) (Неделя)
Разковничето, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.1.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Давамъ власть,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.1.1926г.) (Неделя)
Действие и противодействие,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.1.1926г.) (Неделя)
Каквото става, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.1.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Благъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.1.1926г.) (Неделя)
Изваждане,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.1.1926г.) (Неделя)
Четиритѣ дѣйствия, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.1.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Гласни и съгласни букви,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.1.1926г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Мария избра,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.1.1926г.) (Неделя)
Външни влияния, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.1.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Математически задачи,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 31.1.1926г.) (Неделя)
Свидѣтелството Негово,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 31.1.1926г.) (Неделя)
Нашето мѣсто, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.2.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Познатъ отъ Него,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.2.1926г.) (Неделя)
Реални величини,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.2.1926г.) (Неделя)
Светлина на мисъльта, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.2.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Микроскопически добрини,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.2.1926г.) (Неделя)
Позвахъ Сина си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.2.1926г.) (Неделя)
Веригитѣ на съмнѣнието, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.2.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Бѫдете съвършени!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.2.1926г.) (Неделя)
Изразително лице,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.2.1926г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Обмѣна, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.2.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Приехъ отъ Отца си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.2.1926г.) (Неделя)
Страдание, търпение, опитность и знание,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.2.1926г.) (Неделя)
Природни изрази, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.3.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Домовитъ човѣкъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.3.1926г.) (Неделя)
Духовна мекота,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.3.1926г.) (Неделя)
Живитѣ закони на добродѣтелитѣ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.3.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Саваатъ-Амонъ-Ра,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.3.1926г.) (Неделя)
Форми на съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.3.1926г.) (Неделя)
Редътъ на числата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.3.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Жива речь,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.3.1926г.) (Неделя)
Законъ на съпоставяне,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.3.1926г.) (Неделя)
Мозъчни наслоявания, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.3.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Добро и свобода,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.3.1926г.) (Неделя)
Петьтѣ разумни,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.3.1926г.) (Неделя)
Крѫгъ и елипса, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 31.3.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Групиране на сили,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.4.1926г.) (Неделя)
Дава плодъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.4.1926г.) (Неделя)
Чистъ и свѣтълъ!,  ИБ - 16:00ч. - София, (нов стил: 5.4.1926г.) (Понеделник)
Три вида съзнание, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.4.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
И земята ще се изпълни съ знание,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.4.1926г.) (Неделя)
Малкото съпротивление,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.4.1926г.) (Неделя)
Зазоряване,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.4.1926г.) (Неделя)
Качества на здравия човѣкъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.4.1926г.) (Неделя)
Работа на съзнанието, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.4.1926г.) (Неделя)
Самъ изстѫпкахъ жлѣба,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.4.1926г.) (Неделя)
Здравословни условия, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.4.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Влияние на цветоветѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.5.1926г.) (Неделя)
Избавената душа,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.5.1926г.) (Неделя)
Условия за обикновения и за разумния човѣкъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.5.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Мѣсто на добродетелитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.5.1926г.) (Неделя)
Ще бѫде живъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.5.1926г.) (Неделя)
Цѣломѫдрие и великодушие, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.5.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Здраво мислене,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.5.1926г.) (Неделя)
Ще ми изявишъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.5.1926г.) (Неделя)
Методи и пѫтища на идейния свѣтъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.5.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Склонности и разнообразие,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.5.1926г.) (Неделя)
Скритото имане,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.5.1926г.) (Неделя)
Пѫтьтъ на желанията, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.5.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
КОЕТО ДАВА ЖИВОТЪ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.5.1926г.) (Неделя)
Окултни познания,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.5.1926г.) (Неделя)
Съ чия воля?, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.6.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Музикално упражнение,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.6.1926г.) (Неделя)
ЩЕ СЕ НАСИТЯТЪ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.6.1926г.) (Неделя)
Усилване на вѣрата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.6.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Произход на страданията,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.6.1926г.) (Неделя)
СТАНА ПЛЪТЬ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.6.1926г.) (Неделя)
Оглашенъ, вѣрващъ и ученикъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.6.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
ВЪ МАЛКОТО,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.6.1926г.) (Неделя)
Срѣда и условия, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.6.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
ВЪ СВОИТѢ СИ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.6.1926г.) (Неделя)
Нови типове,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.6.1926г.) (Неделя)
ЗАПАЛЕНАТА СВѢЩЪ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.7.1926г.) (Неделя)
Вѫтрешни и външни връзки, МС - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.7.1926г.) (Сряда)
Специалниятъ законъ, ООК - (неизвестен час) - София, (нов стил: 7.7.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Особеното мѣсто, МС - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.7.1926г.) (Четвъртък)
Педагогически правила, МС - 7:00ч. - София, (нов стил: 9.7.1926г.) (Петък)
За слава Божия,  НБ - 10:00ч. - Мусала, (нов стил: 11.7.1926г.) (Неделя)
Право мисли!, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.7.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Нарядъ. 1926 г. 22 — 29 августъ., СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.8.1926г.) (Неделя)
Отвънъ и отвѫтрѣ, СБ - 11:00ч. - София, (нов стил: 22.8.1926г.) (Неделя)
Свѣтлиятъ пѫть на знанието, СБ - 16:00ч. - София, (нов стил: 22.8.1926г.) (Неделя)
Раждане на свободата, СБ - 9:00ч. - София, (нов стил: 23.8.1926г.) (Понеделник)
Да не бѫдете сѫдени!, СБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.8.1926г.) (Вторик)
Имената ви сѫ записани, СБ - 9:00ч. - София, (нов стил: 25.8.1926г.) (Сряда)
Свещениятъ огънь, СБ - 9:00ч. - София, (нов стил: 27.8.1926г.) (Петък)
Правосѫдие, СБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.8.1926г.) (Събота)
Добро и съвършенство, СБ - 19:30ч. - София, (нов стил: 29.8.1926г.) (Неделя)
Ще се изкоренятъ, СБ - 8:00ч. - София, (нов стил: 29.8.1926г.) (Неделя)
Отношение на проститѣ истини къмъ човѣка, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.9.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Посока на растене,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.9.1926г.) (Неделя)
Стремежъ къмъ съвършенство, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.9.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Облагородяване на сърцето,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.10.1926г.) (Неделя)
Двата полюса, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.10.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Внушение,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.10.1926г.) (Неделя)
Затова се родихъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.10.1926г.) (Неделя)
Свободно движение, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.10.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Любовь и вѣра,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.10.1926г.) (Неделя)
Раздай го на сиромаситѣ!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.10.1926г.) (Неделя)
Най-голѣмото веселие и най-малката радость, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.10.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ако говоря,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.10.1926г.) (Неделя)
Раннитѣ лѫчи,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.10.1926г.) (Неделя)
Устойчиви съединения, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.10.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Неговата заповѣдь,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 31.10.1926г.) (Неделя)
Пѫтъ къмъ свобода,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 31.10.1926г.) (Неделя)
Човѣшкиятъ духъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.11.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Мойсей и Христосъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.11.1926г.) (Неделя)
Придобиване на търпение,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.11.1926г.) (Неделя)
Доброто сърце, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.11.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Нѣма пророкъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.11.1926г.) (Неделя)
Погледъ и движение,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.11.1926г.) (Неделя)
Устои на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.11.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Какъ ти се отвориха очитѣ?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.11.1926г.) (Неделя)
Освобождаване,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.11.1926г.) (Неделя)
Любовь – колективность, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.11.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Не Го приеха,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.11.1926г.) (Неделя)
Различаване,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.11.1926г.) (Неделя)
Говоръ и пѣние, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.12.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Пулсъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.12.1926г.) (Неделя)
Умоветѣ имъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.12.1926г.) (Неделя)
Послеѣдната постѫпка, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.12.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Гласъ въ пустинята,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.12.1926г.) (Неделя)
Малкитѣ мѫчнотии,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.12.1926г.) (Неделя)
Неразрѣшеното, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.12.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Благоприятниятъ часъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.12.1926г.) (Неделя)
Тѣ свидѣтелствуватъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.12.1926г.) (Неделя)
Обективенъ и субективенъ умъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.12.1926г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Животъ, сила и интелигентность,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.12.1926г.) (Неделя)
Тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.12.1926г.) (Неделя)
Проява на музиката въ съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.12.1926г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ

начало1927г.

Влизане,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.1.1927г.) (Неделя)
Малката мисия,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.1.1927г.) (Неделя)
Право разбиране, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.1.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Представа за тритѣ свѣта,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.1.1927г.) (Неделя)
Самъ съ ума си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.1.1927г.) (Неделя)
Едно стадо,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.1.1927г.) (Неделя)
Справяне съ мѫчнотиитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.1.1927г.) (Неделя)
Което оправя, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.1.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Дѣло съвършено,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.1.1927г.) (Неделя)
Неизвестни величини,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.1.1927г.) (Неделя)
Стари и нови възгледи, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.2.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
За тѣхното невѣрство,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.2.1927г.) (Неделя)
Меки и твърди вещества,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.2.1927г.) (Неделя)
Новата земя,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.2.1927г.) (Неделя)
Светото мѣсто,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.2.1927г.) (Неделя)
Великата задача на човѣка, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.2.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Праведниятъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.2.1927г.) (Неделя)
Тритѣ зрънца,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.2.1927г.) (Неделя)
Природнитѣ звукове, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.2.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Здрави връзки,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.2.1927г.) (Неделя)
Слънцето не ще зайде,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.2.1927г.) (Неделя)
Възможни постижения, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.3.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Възпитание и самовъзпитание,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.3.1927г.) (Неделя)
Иди повикай мѫжа си!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.3.1927г.) (Неделя)
Силнитѣ течения, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.3.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Нѣма тайно,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.3.1927г.) (Неделя)
Реализиране на желанията,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.3.1927г.) (Неделя)
Спасителни положения, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.3.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Двѣте страни,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.3.1927г.) (Неделя)
Кроткитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.3.1927г.) (Неделя)
Отличителнитѣ чърти на човѣка.,  ИБ - 6:00ч. - София, (нов стил: 22.3.1927г.) (Вторик)
Малкиятъ поводъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.3.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Лозенитѣ прѫчки,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.3.1927г.) (Неделя)
Планетни влияния,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.3.1927г.) (Неделя)
Съпротивление, напоръ и стремежъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.3.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ветхото прѣмина,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.4.1927г.) (Неделя)
Скрити сили,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.4.1927г.) (Неделя)
Начъртаниятъ планъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.4.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Двама синове,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.4.1927г.) (Неделя)
Образи на реалностьта,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.4.1927г.) (Неделя)
Една стѫпка, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.4.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Рабъ и синъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.4.1927г.) (Неделя)
Справяне,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.4.1927г.) (Неделя)
Посоки и възможности, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.4.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Изостаналитѣ укрухи,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.4.1927г.) (Неделя)
Хигиенични правила / Великденски подаръкъ, МОК , ИБ - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.4.1927г.) (Неделя)
Забравената дума, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.4.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Принципи на нѣщата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.5.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Координиране на силитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.5.1927г.) (Неделя)
Сто пенязи.,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.5.1927г.) (Неделя)
Четиритѣ крѫга, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.5.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Светлиятъ крѫгъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.5.1927г.) (Неделя)
Ще ви се даде.,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.5.1927г.) (Неделя)
Общи упѫтвания, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.5.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Седмиятъ крѫгъ на живота,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.5.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Що искате?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.5.1927г.) (Неделя)
Постѫпки, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.5.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Благо и леко,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.5.1927г.) (Неделя)
Хармонични положения,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.5.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Съзвучно движение, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.6.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Двѣ думи,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.6.1927г.) (Неделя)
Трениране,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.6.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Основни мисли, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.6.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Дойде на себе си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.6.1927г.) (Неделя)
Типове и образи,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.6.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Връзка на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.6.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Три посоки,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.6.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ще оздравѣе,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.6.1927г.) (Неделя)
Отличителни чърти, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.6.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.6.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Въ живота, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.7.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Равни страни, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.7.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Работа на природата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.7.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Мислещиятъ човѣкъ, МС - 5:30ч. - София, (нов стил: 14.8.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Правата мисъль, МС - 5:30ч. - София, (нов стил: 15.8.1927г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Духътъ на Господа, СБ - 16:00ч. - София, (нов стил: 19.8.1927г.) (Петък)
Пѫтьтъ на ученика, СБ - 7:00ч. - София, (нов стил: 19.8.1927г.) (Петък)
Братя въ единомислие, СБ - 7:00ч. - София, (нов стил: 20.8.1927г.) (Събота)
Обичь къмъ знанието, СБ - 20:00ч. - София, (нов стил: 21.8.1927г.) (Неделя)
Ще се прѣвърне въ радость, СБ - 7:00ч. - София, (нов стил: 21.8.1927г.) (Неделя)
Пробуждане съзнанието на ученика, СБ - 7:00ч. - София, (нов стил: 22.8.1927г.) (Понеделник)
Дойде гласъ, СБ - 7:00ч. - София, (нов стил: 23.8.1927г.) (Вторик)
Свещениятъ часъ, СБ - 20:00ч. - София, (нов стил: 24.8.1927г.) (Сряда)
Явно говорихъ, СБ - 8:00ч. - София, (нов стил: 24.8.1927г.) (Сряда)
Великото и красивото, ООК - 7:00ч. - София, (нов стил: 25.8.1927г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Малкитѣ резултати, ООК - 7:00ч. - София, (нов стил: 31.8.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Божествената мисъль,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.9.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Мнозина казваха,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.9.1927г.) (Неделя)
Великитѣ хора,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.9.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Деньтъ Господенъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.9.1927г.) (Неделя)
Зарадваха се ученицитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.9.1927г.) (Неделя)
Качества и линии на красотата,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.9.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Линиитѣ на ума и сърцето,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.9.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Оскърбени,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.9.1927г.) (Неделя)
Божественитѣ условия,  МОК - 19:00ч. - Русе, (нов стил: 9.10.1927г.) (Неделя)
Мекъ ответъ,  НБ - 10:00ч. - Русе, (нов стил: 9.10.1927г.) (Неделя)
Значение на линиитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.10.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Призови Симона!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.10.1927г.) (Неделя)
Научни изследвания,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.10.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
По-доленъ отъ ангелитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.10.1927г.) (Неделя)
Посрѣдъ тѣхъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.10.1927г.) (Неделя)
Съответствие на величинитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.10.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
И рече Богъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.11.1927г.) (Неделя)
Психически анализъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.11.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Козмически възприятия, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.11.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Така е писано,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.11.1927г.) (Неделя)
Целесъобразни срѣди,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.11.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Превръщане на киселинитѣ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.11.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ни мѫжъ, ни жена,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.11.1927г.) (Неделя)
Скритите сили,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.11.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Свѣщъ, която не гасне, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.11.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Мѣрки в живота,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.11.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ще оздравѣе момчето ми,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.11.1927г.) (Неделя)
Вѣроятности и възможности, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.11.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Лѫчъ на пробуждане,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.12.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Седемъ кошници,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.12.1927г.) (Неделя)
Вѣчно обновяване, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.12.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
За приятелитѣ си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.12.1927г.) (Неделя)
Химия и алхимия,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.12.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Време и вѣчность, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.12.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Естествена срѣда,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.12.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Твърдата храна,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.12.1927г.) (Неделя)
Благото на човѣка, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.12.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Идатъ дни,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.12.1927г.) (Неделя)
Човѣшки и природни енергии,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.12.1927г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Крѫгове на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.12.1927г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
ОТВОРЕНИТѢ ОЧИ,  ИБ - 0:00ч. - София, (нов стил: 31.12.1927г.) (Събота)

начало1928г.

Въ образъ Божи,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.1.1928г.) (Неделя)
Реалното в човѣка,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.1.1928г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Жлебътъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.1.1928г.) (Неделя)
Разумно ограничение,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.1.1928г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.1.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Заветътъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.1.1928г.) (Неделя)
Творецъ на сѫдбата си,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.1.1928г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Малки и голѣми придобивки, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.1.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Животътъ въ формитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.1.1928г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Никодимъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.1.1928г.) (Неделя)
Равнодействаща сила, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.1.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Синове на възкресението,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.1.1928г.) (Неделя)
Състояние на материята, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.2.1928г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Дерзай дъще,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.2.1928г.) (Неделя)
Озлобяване, мѫка, скръбь, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.2.1928г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
До край,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.2.1928г.) (Неделя)
Кѫси и дълги линии, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.2.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Възкресение, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.2.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Дванадесеттѣ племена,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.2.1928г.) (Неделя)
Първата причина, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.2.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Изново,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.3.1928г.) (Неделя)
Дветѣ точки, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.3.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.3.1928г.) (Неделя)
Живата наука, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.3.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Помаза ме,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.3.1928г.) (Неделя)
Изгрѣвитѣ на слънцето,  ИБ - 6:00ч. - София, (нов стил: 22.3.1928г.) (Четвъртък)
Остани с насъ!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.3.1928г.) (Неделя)
По пѫтя на природата,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.3.1928г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Полюси на съзнанието, ООК - 6:00ч. - София, (нов стил: 28.3.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Практически правила,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.4.1928г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Славата человѣческа,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.4.1928г.) (Неделя)
Служба на уравненията, ООК - 6:00ч. - София, (нов стил: 4.4.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.4.1928г.) (Понеделник)
Възпитание на удоветѣ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.4.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
По-драгоцененъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.4.1928г.) (Неделя)
Доброта и разумность, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.4.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Будниятъ день,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.4.1928г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
За сѫдба дойдохъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.4.1928г.) (Неделя)
Ще бѫдатъ предупредени, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.4.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Смирението,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.4.1928г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Който се отмѣта,,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.4.1928г.) (Неделя)
Добри и лоши условия, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.5.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Дветѣ посоки,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.5.1928г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Гласъ отъ града,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.5.1928г.) (Неделя)
Създаване на нови органи, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.5.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Методи за хранене,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.5.1928г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Работникътъ и неговата прѣхрана,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.5.1928г.) (Неделя)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.5.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Растене и развитие,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.5.1928г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Той дойде при Пилата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.5.1928г.) (Неделя)
Плащане и прощаване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.5.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Правилно дъвчене,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.5.1928г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Богъ е Духъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.5.1928г.) (Неделя)
Придобиване на щастие, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.5.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Втичане и изтичане,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.6.1928г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Вѣчно веселие,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.6.1928г.) (Неделя)
Божествена светлина, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.6.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Тънкиятъ конецъ и дебелото вѫже,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.6.1928г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Кога ражда,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.6.1928г.) (Неделя)
Търпение и безстрашие,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.6.1928г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Задна стража,, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.6.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Основна идея,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.6.1928г.) (Петък)
Елипса и парабола, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.6.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Закони на красотата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.6.1928г.) (Петък)
Началото на добродетельта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.7.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Роденъ отъ Бога, МС - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.7.1928г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Безъ окови, МС - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.7.1928г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Къмъ свобода, МС - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.7.1928г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Единство и общност, ООК - 5:00ч. - Мусала, (нов стил: 18.7.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Единство на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.7.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Правилно хранене, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.8.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ключътъ на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.8.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Лѣность и прилежание / Дейность и почивка,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.8.1928г.) (Петък)
Ограничаване и освобождаване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.8.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Гордость и ревность,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.8.1928г.) (Петък)
Планински върхове, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.9.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Мъртвата точка,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.9.1928г.) (Петък)
Много знания, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.9.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Външни и вѫтрешни влияния,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.9.1928г.) (Петък)
Разумни наредби, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.9.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Всичко е възможно / Възможни нѣща,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.9.1928г.) (Петък)
Акустика на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.9.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Правилна обхода къмъ себе и къмъ природата / Обхода къмъ себе си и къмъ природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.9.1928г.) (Петък)
Безъ прегради, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.10.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Творческата линия на битието / Творческата линия,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.10.1928г.) (Петък)
Какво сѫ разбрали, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.10.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Методъ за реализиране на желанията / Законъ за постижение,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.10.1928г.) (Петък)
Възприемане и предаване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.10.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Методи на природата за събуждане на дарбитѣ / Развиване на дарбитѣ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.10.1928г.) (Петък)
Връзки на сърдцето и на ума, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.10.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Единиятъ. Основната идея на живота / Единиятъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.10.1928г.) (Петък)
Накѫде, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.10.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Най-високото мѣсто. Законъ на икономията въ природата / Най-високото мѣсто,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.11.1928г.) (Петък)
Дадено по нѣщо, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.11.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ / Главниятъ факторъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.11.1928г.) (Петък)
Смѣни въ Природата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.11.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Постоянни и непостоянни величини, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.11.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение) / Не противи се на злото,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.11.1928г.) (Петък)
Насока на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.11.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Деятелность и замисълъ на природата / Дейность и замисълъ на природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.11.1928г.) (Петък)
Смѣна на състоянията, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.12.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Хигиена на живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.12.1928г.) (Петък)
Разбиране на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.12.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Учение и прилагане. Господарь и слуга,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.12.1928г.) (Петък)
Изразъ на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.12.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Методи за наблюдения. Обикновени и научни,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.12.1928г.) (Петък)
Направление на истинския животъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.12.1928г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Тритѣ неизвестни. Пречупване на лѫчитѣ, свѣтлината / Пречупване на свѣтлината, МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.12.1928г.) (Петък)

начало1929г.

Тихиятъ гласъ,  ИБ - 0:00ч. - София, (нов стил: 1.1.1929г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Вториятъ день, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.1.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Законъ за възможности – законъ опуленсъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.1.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Самоопредѣление на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.1.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Наблюдение и интуиция,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.1.1929г.) (Петък)
Личность, общество и свѣтъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.1.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Смѣна на енергията / Смѣна на енергиитѣ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.1.1929г.) (Петък)
Знайно и незнайно, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.1.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Смяна на състоянията / Значение на смѣнитѣ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.2.1929г.) (Петък)
Учителю благи,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.2.1929г.) (Неделя)
Дветѣ съзнания, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.2.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Магическата пръчица,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.2.1929г.) (Петък)
На Бога живаго,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.2.1929г.) (Неделя)
Силни и слаби желания, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.2.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Замисълъ на природата / Силата на движенията,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.2.1929г.) (Петък)
На този камъкъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.2.1929г.) (Неделя)
Форми въ Природата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.2.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Силитѣ на противодействието и законътъ на съпротивлението / Законъ за действие и противодействие,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.2.1929г.) (Петък)
Промѣнява времената,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.2.1929г.) (Неделя)
Отношение между числата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.2.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Наука и знание,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.3.1929г.) (Петък)
Даде плодъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.3.1929г.) (Неделя)
Първата буква, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.3.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Отворени форми,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.3.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Лазаре, излѣз вънъ!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.3.1929г.) (Неделя)
Правилни изводи, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.3.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Периодичность в живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.3.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Който има невестата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.3.1929г.) (Неделя)
Непреривно движение, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.3.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Самъ Отецъ, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.3.1929г.) (Неделя)
Втръсване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.3.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Вързано и развързано,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 31.3.1929г.) (Неделя)
Противоположни процеси, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.4.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Азбуката на Природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.4.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Той е речениятъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.4.1929г.) (Неделя)
Спорни въпроси, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.4.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Истинска опора,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.4.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
И огорчи се въ сърцето си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.4.1929г.) (Неделя)
Трудни задачи, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.4.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Живитѣ линии на съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.4.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Наклали огънь,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.4.1929г.) (Неделя)
Постижения на богатия и на сиромаха, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.4.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Преводи въ Природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.4.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Момчето ми,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.4.1929г.) (Неделя)
Пѫтьтъ на слабия и на силния, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.5.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Външни и вѫтрешни методи,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.5.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ела следъ мене!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.5.1929г.) (Неделя)
Аксиома на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.5.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Добрата дума,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.5.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ще ти въздаде,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.5.1929г.) (Неделя)
Абсолютна реалность, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.5.1929г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Единство въ живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.5.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Голѣмото благо,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.5.1929г.) (Неделя)
Битие и откровение, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.5.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Другата сѫбота,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.5.1929г.) (Неделя)
Опредѣлени движения, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.5.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Законъ на доволството,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.5.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Огънь да запаля,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.6.1929г.) (Неделя)
Вѣрни положения, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.6.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Естественото състояние,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.6.1929г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Достоенъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.6.1929г.) (Неделя)
Стари навици, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.6.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Лесно и мѫчнопостижими нѣща,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.6.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.6.1929г.) (Неделя)
Естествени връзки, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.6.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Разумнитѣ кротки,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.6.1929г.) (Неделя)
Външни линии на красотата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.6.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Свѣтътъ на ограниченията,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.6.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Двата стълба, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.7.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Обикновено и Божествено съзнание,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.7.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Първитѣ стѫпки, МС - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.7.1929г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Господарь и слуга, ООК - 5:00ч. - Мусала, (нов стил: 10.7.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Специфичната свѣтлина и топлина,  МОК - 5:00ч. - Мусала, (нов стил: 12.7.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Илия вече дойде,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.7.1929г.) (Неделя)
Законъ на отношения, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.7.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Вѣрниятъ образъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.7.1929г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Що трѣбва да речете,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.7.1929г.) (Неделя)
Постоянни и преходни нѣща. Козметика, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.7.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Мълчание и говоръ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.8.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Който слуша моитѣ думи,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.8.1929г.) (Неделя)
Промѣни въ свѣта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.8.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Абсолютна и относителна реалность,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.8.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Моитѣ овце слушатъ моя гласъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.8.1929г.) (Неделя)
Пробниятъ камъкъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.8.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
На планината,  МОК - 5:00ч. - Рила, (нов стил: 16.8.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Абсолютна чистота, ООК , СБ - 10:00ч. - Рила, (нов стил: 21.8.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
По Бога направени, СБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.8.1929г.) (Неделя)
Положителни и отрицателни страни на живота, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.8.1929г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Линиитѣ на Природата, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.8.1929г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Естественъ редъ на нѣщата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.8.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Служене, почить и обичь, МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.8.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Крадецътъ и пастирьтъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.9.1929г.) (Неделя)
Правилни връзки, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.9.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Смѣна на състоянията,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.9.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Стотникътъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.9.1929г.) (Неделя)
Вънъ и вѫтре въ тѣлото, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.9.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Отношения къмъ Природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.9.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Обикновени и необикновени процеси,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.9.1929г.) (Неделя)
Проявениятъ животъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.9.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Удължени и скѫсени линии,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.9.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Духовното въ човѣка, НБ , СБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.9.1929г.) (Неделя)
Разумни методи, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.9.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Три идеи,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.9.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Духъ Господенъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.9.1929г.) (Неделя)
Динамична сила на мисъльта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.10.1929г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Органично злато,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.10.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Забранихме му,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.10.1929г.) (Неделя)
Новото въ живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.10.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Права и крива линия,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.10.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Вѣчно благовестие,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.10.1929г.) (Неделя)
Законъ за благоприличие, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.10.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Съпоставяне на нѣщата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.10.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Отъ всичкитѣ най-много,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.10.1929г.) (Неделя)
Центъръ на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.10.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Здраве, богатство и учение,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.10.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Блажени сѫ очитѣ и ушитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.10.1929г.) (Неделя)
Източници на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.10.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Чуха, че иде Исусъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.11.1929г.) (Неделя)
Вкисване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.11.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Сторете да насѣдатъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.11.1929г.) (Неделя)
Два центъра, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.11.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Външни и вѫтрешни условия,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.11.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Самъ се опасваше,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.11.1929г.) (Неделя)
Паралелизъмъ въ природата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.11.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Природни гами,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.11.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Влѣзоха въ ладията,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.11.1929г.) (Неделя)
Ново разбиране, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.11.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Природна философия,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.11.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Пасха Господня,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.12.1929г.) (Неделя)
Което става, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.12.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Психологически разборъ на явленията,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.12.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Да ида да го събудя,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.12.1929г.) (Неделя)
Обхода и проява, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.12.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Смѣни въ природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.12.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Да ви даде,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.12.1929г.) (Неделя)
Наука за езика, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.12.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Изпълнение и отлагане,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.12.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Имамъ власть,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.12.1929г.) (Неделя)
Степени на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.12.1929г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Собственикъ и наематель,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.12.1929г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Азъ живѣя, и вие ще живѣете,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.12.1929г.) (Неделя)

начало1930г.

Личность и душа, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.1.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Пѫтища на природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.1.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Отъ сърдцето,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.1.1930г.) (Неделя)
Проява на Любовьта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.1.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Функции на човѣшкия организъмъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.1.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Да се радватъ наедно,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.1.1930г.) (Неделя)
Свѣтли и тъмни действия, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.1.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Самосвѣтеща лампа,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.1.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Две лепти,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.1.1930г.) (Неделя)
Опитна школа, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.1.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Възпитание на волята,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.1.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Богове сте,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.1.1930г.) (Неделя)
Махалото, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.1.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Навреме и на мѣсто,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.1.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Азъ съмъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.2.1930г.) (Неделя)
Новите веяния, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.2.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Напрежение,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.2.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Побеждавайте злото,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.2.1930г.) (Неделя)
Съчетания на числата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.2.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Човѣкъ и Природа,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.2.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Изпитай и вижъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.2.1930г.) (Неделя)
Новото в живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.2.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Разумность и доброта,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.2.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Дѣлата Божии,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.2.1930г.) (Неделя)
Доброто значение, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.2.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Закони на Доброто,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.2.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Както свѣтътъ дава,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.3.1930г.) (Неделя)
Термометърътъ на човѣка, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.3.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Идеалниятъ човѣкъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.3.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Призовете ги на сватба,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.3.1930г.) (Неделя)
Идейната обичь, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.3.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Дисонанси въ живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.3.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Съ благодать и истина,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.3.1930г.) (Неделя)
Правилни форми, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.3.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Възпитателни методи,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.3.1930г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Синове на свѣтлината,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.3.1930г.) (Неделя)
Съзнателниятъ животъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.3.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Органична и неорганична материя,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.3.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Въ сила,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.3.1930г.) (Неделя)
Права мисъль, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.4.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Огъната плоскость,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.4.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
И рече Исусъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.4.1930г.) (Неделя)
Значение на числата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.4.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Хармониченъ изборъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.4.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Господарь на сѫботата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.4.1930г.) (Неделя)
Хваление, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.4.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Направления въ живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.4.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Азъ и Отецъ едно сме,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.4.1930г.) (Неделя)
Доброто орѫжие, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.4.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Свѣтлина и знание,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.4.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Доведете ми го тукъ.,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.4.1930г.) (Неделя)
Положително знание, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.4.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Показване,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.5.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
На видело,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.5.1930г.) (Неделя)
Претръпване и притѫпяване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.5.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Състояние на материята,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.5.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Да влѣзешъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.5.1930г.) (Неделя)
Добриятъ день, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.5.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Линията на живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.5.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Да се възвеселимъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.5.1930г.) (Неделя)
Стойность на нѣщата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.5.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Музика и работа,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.5.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
По-горни отъ тѣхъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.5.1930г.) (Неделя)
Правилно разбиране, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.5.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Къртица, славей и пчела,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.5.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Съ огънь и соль,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.6.1930г.) (Неделя)
Точность, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.6.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Основна мисъль,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.6.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Който влиза,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.6.1930г.) (Неделя)
Двата принципа, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.6.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Методи за самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.6.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Преди Авраама,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.6.1930г.) (Неделя)
Абсолютна вѣра, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.6.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Работа, музика и мисъль,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.6.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
За храна,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.6.1930г.) (Неделя)
Законъ и принципъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.6.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Преобразуване и съпоставяне,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.6.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Близо е лѣтото,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.6.1930г.) (Неделя)
Морални правила, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.7.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Освобождаване,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.7.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Въ дома на Симона,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.7.1930г.) (Неделя)
Форма и съдържание, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.7.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Влияние на свѣтлината и топлината върху човѣка,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.7.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Право си отсѫдилъ, МС - (неизвестен час) - София, (нов стил: 12.7.1930г.) (Събота) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Вързване и развързване, МС - (неизвестен час) - София, (нов стил: 13.7.1930г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Чрѣзъ Него стана, МС - (неизвестен час) - София, (нов стил: 14.7.1930г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Проява, връзка и причина, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.7.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Обикновени, талантливи, гениални и светии,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.7.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Интуиция, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 23.7.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Скришната стаичка, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 30.7.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
На Езерата, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 1.8.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Задължително право, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 6.8.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Първиятъ день, МОК , СБ - 6:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 8.8.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
НАБЛИЖИЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, СБ - (неизвестен час) - 7-те езера, (нов стил: 10.8.1930г.) (Неделя)
Начало и край, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 13.8.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Упѫтвания и наставления, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 15.8.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Благословена между женитѣ, СБ , РБ - 10:00ч. - Рила, (нов стил: 17.8.1930г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Виждане и съзнаване, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, (нов стил: 19.8.1930г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Носител на Божиитѣ мисли, СБ , РБ - 9:00ч. - Рила, (нов стил: 19.8.1930г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Познава гласа Му, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, (нов стил: 20.8.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Божествена връзка, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, (нов стил: 21.8.1930г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Божиятъ гласъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.8.1930г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 31.8.1930г.) (Неделя)
Две категории хора, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.9.1930г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Пѫть към живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.9.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.9.1930г.) (Неделя)
Отличителна чърта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.9.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Свѣтъ на правата линия,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.9.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.9.1930г.) (Неделя)
Общи и специфични идеи, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.9.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Силата на доброто,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.9.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.9.1930г.) (Неделя)
Съзнание, точка и права линия, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.9.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Милосърдие и користолюбие,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.9.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.9.1930г.) (Неделя)
Права мисъль, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.10.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.10.1930г.) (Неделя)
Вѫтрешни прояви, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.10.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Нов мирогледъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.10.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.10.1930г.) (Неделя)
Опредѣлено време и мѣсто, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.10.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Единица мѣрка,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.10.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.10.1930г.) (Неделя)
Единъ и сѫщъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.10.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Движение на силитѣ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.10.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.10.1930г.) (Неделя)
Правилно разрешаване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.10.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Правилно разрешаване,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.10.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.11.1930г.) (Неделя)
Четиритѣ полета, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.11.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Постижими и непостижими нѣща,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.11.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.11.1930г.) (Неделя)
Правилно отношение къмъ числата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.11.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Разумни промѣни,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.11.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.11.1930г.) (Неделя)
Основа на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.11.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Влизане и излизане,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.11.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.11.1930г.) (Неделя)
Общение съ Бога,  ИБ - 21:00ч. - София, (нов стил: 23.11.1930г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Точка на равновесие, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.11.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Крѫгово движение,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.11.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.11.1930г.) (Неделя)
Просвѣтено съзнание, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.12.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Елементи на планетитѣ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.12.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.12.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Две реалности,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.12.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Умствени прояви, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.12.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Езикътъ на Природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.12.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Единица време, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.12.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Любовь и Милосърдие,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.12.1930г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Условия и възможности, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.12.1930г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ

начало1931г.

Съединителнитѣ нишки на живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.1.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Новата епоха, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.1.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Четиритѣ положения,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.1.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Гредитѣ на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.1.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Колелото на съзнанието,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.1.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Дишането на човѣка и на животнитѣ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.1.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Разумното слово, МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.1.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Прояви на човѣшкото съзнание, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.1.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Разумностьта,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.1.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Свѣтлиятъ образъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.2.1931г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Методи за самовъзпитание,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.2.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Изразъ на Божественитѣ идеи, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.2.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Нѣколко необходими нѣща,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.2.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Зенитътъ на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.2.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Животъ и радостъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.2.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Причини за несполуки, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.2.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Живитѣ сили въ Природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.2.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Послушание, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.3.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ханизе,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.3.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Реалности и сѣнки, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.3.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Справедливость,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.3.1931г.) (Петък)
Законъ на числата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.3.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Действия на силитѣ, МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.3.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Основна мисъль, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.3.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Знание и прилагане,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.3.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Смѣна на силитѣ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.4.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Тригонъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.4.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Събиране и изваждане, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.4.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Човѣшкитѣ идеали,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.4.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Специфична работа, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.4.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Разумность и свѣтлина,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.4.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Възстановяване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.4.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Опитности въ живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.4.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Хиксъ, игрекъ, зетъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.4.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Разумно прилагане,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.5.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.5.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Обикновени и необикновени идеи,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.5.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Свещениятъ трепетъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.5.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Новата епоха,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.5.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Музикални прояви, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.5.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Скрититѣ таланти,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.5.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Разбрани нѣща, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.5.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Правилна преценка,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.5.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Сѫществено и несѫществено, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.6.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Тритѣ отношения,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.6.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Свобода на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.6.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Неизбеженъ пѫть,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.6.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Музикален живот, ООК - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.6.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Свиване и разширяване,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.6.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Учителю, да прогледамъ!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.6.1931г.) (Неделя)
Осмисляне на живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.6.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Красивитѣ линии,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.6.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Идеалътъ на човѣка,  РБ - 10:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 12.7.1931г.) (Неделя)
Любовь къмъ Бога,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 12.7.1931г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Симонъ Петъръ,  РБ - 18:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 12.7.1931г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Старитѣ накити,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 13.7.1931г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
День на доброто,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 14.7.1931г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
День на Божията работа,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 16.7.1931г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Човѣкътъ на Новото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 19.7.1931г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Теория и приложение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 20.7.1931г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Отпечатъци, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 21.7.1931г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Недоказани истини, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 22.7.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Нашето мѣсто, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 30.7.1931г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Чистене на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 31.7.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Обичь, разумность и истинолюбие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 1.8.1931г.) (Събота) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Хигиена на живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 2.8.1931г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Цѣнното в малкото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 2.8.1931г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 3.8.1931г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Мѣстото на Бога, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 5.8.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Тѣзи три нѣща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 6.8.1931г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
День на Божието изявление, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 7.8.1931г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Запечаталъ е, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 8.8.1931г.) (Събота) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Соковетѣ на Любовьта, Мѫдростьта и Истината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 9.8.1931г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Които чакатъ Господа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 10.8.1931г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Сила, разумность и добро, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.8.1931г.) (Сряда)
Най-високото мѣсто, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.8.1931г.) (Четвъртък)
Отиване и връщане, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.8.1931г.) (Петък)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.9.1931г.) (Неделя)
Събуждане, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.9.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.10.1931г.) (Неделя)
Оставената торба, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.10.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.10.1931г.) (Неделя)
Проводници на любовьта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.10.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Отношение на два закона,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.10.1931г.) (Неделя)
Разбраната скръбь, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.10.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Прѣзъ онѣзи дни,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.10.1931г.) (Неделя)
Предназначението на носа, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.10.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Изново,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.11.1931г.) (Неделя)
Правилниятъ тонъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.11.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.11.1931г.) (Неделя)
Двоенъ дѣлъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.11.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.11.1931г.) (Неделя)
Материални прояви на живота,, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.11.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.11.1931г.) (Неделя)
Разтоварване на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.11.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Жалъ ми е за народа,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.12.1931г.) (Неделя)
Непреодолимо желание, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.12.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.12.1931г.) (Неделя)
Правиленъ животъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.12.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.12.1931г.) (Неделя)
Сила, животъ и здраве, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.12.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.12.1931г.) (Неделя)
Истинско познаване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.12.1931г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ

начало1932г.

Майката на врѣмето,  ИБ - 0:00ч. - София, (нов стил: 1.1.1932г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.1.1932г.) (Неделя)
Граници въ живота, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.1.1932г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.1.1932г.) (Неделя)
Законътъ и любовьта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.1.1932г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.1.1932г.) (Неделя)
Раждане и растене, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.1.1932г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.1.1932г.) (Неделя)
Дветѣ отвърстия, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.1.1932г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 31.1.1932г.) (Неделя)
Лица на реалностьта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.2.1932г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.2.1932г.) (Неделя)
Любовьта на безсмъртието, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.2.1932г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.2.1932г.) (Неделя)
Доброто разположение, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.2.1932г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.2.1932г.) (Неделя)
Тритѣ начала, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.2.1932г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.2.1932г.) (Неделя)
Физическиятъ и Божествениятъ животъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.3.1932г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.3.1932г.) (Неделя)
Ми бемолъ и фа диезъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.3.1932г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.3.1932г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.3.1932г.) (Неделя)
Единниятъ животъ,  ИБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.3.1932г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.3.1932г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.4.1932г.) (Неделя)
Най-малкото добро, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 20.7.1932г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 23.7.1932г.) (Събота) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 24.7.1932г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 26.7.1932г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Подражатели на Бога, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 27.7.1932г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 28.7.1932г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Добрѣ дошълъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 29.7.1932г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 30.7.1932г.) (Събота) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Двата пѫтя, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 31.7.1932г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Опорнитѣ точки на живота, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 1.8.1932г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Завършени и незавършени процеси, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 2.8.1932г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Най-мѫчниятъ изпитъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 3.8.1932г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Съ притчи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 4.8.1932г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ще и не ще, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 6.8.1932г.) (Събота) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Новитѣ възгледи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 7.8.1932г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Книжници и фарисеи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 8.8.1932г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 9.8.1932г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Което остарява, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 10.8.1932г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Общото благо, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 11.8.1932г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Тритѣ свѣта, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 12.8.1932г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Пѫтъ на зазоряване, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 13.8.1932г.) (Събота) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Оставетѣ децата, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 14.8.1932г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 15.8.1932г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ще се приложи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 16.8.1932г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 17.8.1932г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 18.8.1932г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Дѣлата Божии, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 19.8.1932г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Открити, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 20.8.1932г.) (Събота) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
На живитѣ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 21.8.1932г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Слизане и възлизане, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 23.8.1932г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Иде часъ, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 24.8.1932г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ

начало1933г.

Бѫдещото вѣрую на човѣчеството, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.9.1933г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Единъ ударъ, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.9.1933г.) (Събота) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Великата формула, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.9.1933г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Едно звено, СБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.9.1933г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ

начало1934г.

Разумно разбиране,  ИБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.3.1934г.) (Четвъртък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
ВЕЛИКОТО ВЪ ЖИВОТА, СБ - 5:00ч. - Витоша, (нов стил: 5.8.1934г.) (Неделя)
Граници на живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, (нов стил: 8.8.1934г.) (Сряда)
Противоречия и възможности, СБ - 5:00ч. - Витоша, (нов стил: 12.8.1934г.) (Неделя)
Животъ, знание и свобода., СБ - 5:00ч. - Витоша, (нов стил: 15.8.1934г.) (Сряда)
И помаза, СБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.8.1934г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Часътъ на Любовьта, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.8.1934г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Великото и малкото, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.8.1934г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Дигни одъра си, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.8.1934г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Учение и работа,  УС - 5:00ч. - Русе, (нов стил: 23.9.1934г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Послушание,  УС - 5:00ч. - Русе, (нов стил: 30.9.1934г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Посвещения въ живота,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.10.1934г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Каинъ и Авелъ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.10.1934г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Тънкиятъ конець,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.11.1934г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Езика на дѫгата,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.11.1934г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Петтѣ постижения,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.11.1934г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Доброто име,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.12.1934г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Абсолютната и относителната реалность,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.12.1934г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
В Ниневия,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.12.1934г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ

начало1935г.

Правиятъ пѫть,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.1.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Причинниятъ свѣтъ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.1.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Товаряне и разтоваряне,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.1.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Подмладяване,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.1.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ценната дума,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.2.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Отдалечаване и приближаване,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.2.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Пѫть къмъ Любовьта,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.2.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Съучастници въ благата,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.2.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Насилията подъ слънцето,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.3.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Най-голѣмото изкуство,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.3.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Добриятъ животъ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.3.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Дветѣ добродетели,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.3.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Придобиване и задържане,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.3.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Два метода,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.4.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Естествени прояви на любовьта,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.4.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Тритѣ степени,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.4.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Тритѣ врати,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.4.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Четиритѣ елемента,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.5.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Правото на любовьта,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.5.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
До 29-ти юний,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.5.1935г.) (Неделя)
Възходещиятъ пѣть,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.5.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Тонътъ Фа,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.6.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Пѫть къмъ разумностьта,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.6.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Плащане на дълговетѣ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.6.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Човѣк и природа,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.6.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Начало и край,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.6.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Къмъ мене,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.7.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Слово и живот,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.7.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Любовь и служене,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.7.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Положителни качества,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.7.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Радвайте се,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 6.8.1935г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Царскиятъ пѫтъ на душата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 7.8.1935г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Младъ, възрастенъ и старъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 9.8.1935г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Две естества, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 11.8.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Божествениятъ рѫбъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 12.8.1935г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 14.8.1935г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Несъвмѣстими нѣща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 16.8.1935г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Пробни страдания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 18.8.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ценность на нѣщата,  РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 21.8.1935г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Проява на Любовьта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 23.8.1935г.) (Петък) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Сочни храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 25.8.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
С человѣчески езици, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.9.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ще дойде отвѫтре, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.9.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Стари и нови разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.9.1935г.) (Понеделник) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Всичко е за добро, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.9.1935г.) (Вторик) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Отворени книги, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.9.1935г.) (Сряда) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Божествениятъ планъ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.9.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Скѫпоценното камъче,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.9.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Тритѣ родословия,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.9.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Развълнуваното море,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.9.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Двата порядъка,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.10.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Кристализиране на човѣшката душа, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.10.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Фарисеи и садукеи,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.10.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Степени на разбиране,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.10.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Източникъ на знанието,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.10.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Героите,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.11.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Свещениятъ огънь,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.11.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Вѫтрешниятъ законъ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.11.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Доволството,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.11.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Огънь на пречистване,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.12.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Тритѣ книги,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.12.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Копринениятъ конецъ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.12.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Земята като училище, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.12.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Причини за страданията,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.12.1935г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ

начало1936г.

Знайниятъ Богъ, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.1.1936г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Топлината на любовьта, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.1.1936г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Устойчиви величини, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.1.1936г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Слуги на доброто, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.1.1936г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Огъньтъ на любовьта, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.2.1936г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Ще се похваля, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.2.1936г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Познатъ отъ Бога, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.3.1936г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Абсолютна справедливость, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.3.1936г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Новиятъ методъ, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.3.1936г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Което Богъ е съчеталъ,  УС , ИБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.3.1936г.) (Неделя)
Отецъ ме люби,  НБ , ИБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.3.1936г.) (Неделя)
Възприемане на словото, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.3.1936г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Дветѣ фази, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.4.1936г.) (Неделя) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
Божествената връзка, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.4.1936г.) (Неделя)