НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Смяна на енергиите / Смяна на енергията

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Смяна на енергиите

Най-често използвани думи в беседата: човек, част, глава, може, има, мозък, енергия, задната, просото, предната, каже, време, напред, живот, себе, чувства, съзнание ,

 Младежки окултен клас , София, 25 Януари 1929г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

Размишление върху чистосърдечието.

Чете се темата: „Защо вярвам и защо се съмнявам“.

За следния път всеки да вземе десет грама просо и да преброи зрънцата. След това ще видим, каква разлика има в числата. Като се върнете по домовете си, ще опражите просото с малко зехтин и ще го изядете. Преди да го ядете, ще си отбележите, какво е времето и вашето вътрешно състояние. Ще го ядете бавно, с разположение, и ще си отбележите състоянието, в което се намирате. Като го изядете, също ще опишете вътрешното си състояние и времето: дали грее слънце или е облачно, тихо или ветровито. Значи, три момента са важни: преди ядене на просото, във време на ядене и след ядене. Кога ще го ядете, не е определено – кой когато има разположение. Като направите задачата си, ще имате една придобивка в знанията си, една нова опитност. Тези наблюдения са важни за вас. Аз се интересувам главно от броя на зрънцата в десетте грама.

В един мит се говори за просото и за неговата служба. След създаването на зърнените храни, така се случило, че просото било определено да храни човечеството. То запитало другите храни: Какво трябва да се прави от мене – хляб или баница? Те му отговорили: Ти стани на хляб, че за баница не мисли.

Просото, като дребно, се взима за символ на смаляването. Не може човек да гледа просените зрънца и да не мисли за смаляването. Христос взима синаповото семе за представител на малките величини. В Евангелието е казано: „Ако имате вяра, колкото синаповото зърно...“ Като четете Евангелието, ще се чудите, каква връзка има между вярата на човека и синаповото зърно. Външно тези неща изглеждат разхвърляни, но само за онези, които не ги разбират. Ученият разбира отношението между всички части и ги разглежда като удове на едно цяло. Невежият не се интересува нито от частите, нито от цялото. Не е все едно, дали човек знае отношението между частите и как да ги съчетае, или не знае. Как ще впрегнете конете, ако не можете да съчетаете частите в едно цяло? Господарят ви иска да впрегнете конете и да отидете с колата на работа. Ако не можете да направите това, още на другия ден той ще ви изпъди. Ако сте писар и пишете писма, а не знаете как да съчетавате буквите правилно, какво ще стане с вас? Щом прегледа едно от писмата, които сте писали, началникът веднага ще ви уволни. Каква картина ще нарисува художникът, ако не може да съчетае правилно частите на лицето? Който погледне картината, ще каже, че тя е рисувана от някой невежа, а не от художник. Художникът знае, как да съчетае частите, за да даде истински образ на лицата. Всеки човек, сам за себе си, е художник. През целия си живот той рисува собствения си образ и трябва да знае, къде каква линия да тури, за да не размести частите. Отрицателните мисли и чувства, както и страданията, съкращават мускулите и внасят дисхармония в лицето. Положителните мисли и чувства и радостта предават нещо красиво на човешкото лице – мускулите приемат своето естествено положение. Красиво е човешкото лице, когато отпечатва положителното и възвишено състояние на човека; тогава всяка част е на мястото си. Вътрешната дисхармония и хармония се отразяват не само върху мускулите на човешкото тяло, но и върху костите. Това не става изведнъж, но в течение на десетки, стотици и хиляди години – според интензивността на състоянията, през които човек минава. Сегашните недъзи и добродетели на човека се дължат на неговото минало.

Мнозина се оправдават за недостатъците си, че са ги наследили от майка си и баща си, от деди и прадеди. Вярно е, че човек унаследява качествата и чертите на родителите си, но той може и да се справи с тях, да ги превърне в положителни. Човек възприема черти, качества, движения от другите хора, което показва, че те си влияят и във физическо, и в духовно, и в умствено отношение.

В Америка някъде, живял един епископ, който имал обичай да криви главата си наляво. По подражание на него, всички проповедници от същата област си изкривявали главите наляво. Като го гледали, те незабелязано му подражавали и придобили същия навик.

Нека всеки се огледа и види, държи ли главата си направо, или я изкривява, ту наляво, ту надясно. Някой говори и криви главата си наляво. Вие го слушате и му подражавате. Гледате, един ден и вашата глава се изкривила наляво. Друг път срещате човек, който криви главата си надясно. Днес го наблюдавате, утре го наблюдавате, докато най-после и вие започвате да изкривявате главата си надясно. Не е лошо да подражава човек, но той трябва да държи главата си право – нито надясно или наляво, нито напред или назад. Ако наведеш. главата си напред, това означава едно нещо; ако я наведеш назад – друго нещо означава. Като влезеш в някой магазин, търговецът те оглежда от главата до краката и ако си добре облачен и внушаваш доверие, той ще наведе главата си, ще те поздрави учтиво и ще каже: Какво обичате, господине? Отиваш в някое министерство, търсиш работа. Веднага разсилният те посреща, изпъчва се пред тебе и те пита: Какво обичате? Не е позволено да влизате при министъра. Ще чакате, не е време още. Като се изпъчва, той иска да каже: Знаеш ли, кой съм аз? Значи, когато човек навежда и главата, и тялото си напред, това показва, че е търговец, иска да продаде стоката си добре. Когато се изпъчи пред вас и не ви позволява да влезете при министъра, той е разсилен.

Като знаете, че много от вашите движения и постъпки са придобити по влияние, по наследство или по подражание, бъдете будни, да се освободите от тях. В първо време те могат да ви забавляват, но впоследствие ще се отразят и върху характера ви. Някой прави такива движения с ръката си, като че отсича нещо. Той е придобил това движение от военните. Войникът вади сабята си и каквото срещне на пътя си, сече. Който прави такива движения с ръцете си, има желанието и разположението на войника. Какво придобива човек с това движение? Защо не подражавате на земеделеца, който взима в ръката си жито и сее на нивата? Между двете движения – сечене и сеене, има борба. Първоначално човек е изучавал сеченето. Той взимал меч, брадва в ръка – сякъл и рязал. След време започнал да мисли, да си дава отчет за постъпките и си казал: Нищо не придобих със сечене и рязане. Трябва да изменя живота си, да направя някакво добро. Той взел житото в ръка и започнал широко да сее. След това заровил посятото, и след известно време получил плод от доброто, което направил.

Какво заключение можем да извадим от това? – Че който съзнава погрешките си, може да ги изправи. Да изправиш една своя погрешка, това значи, ако си напакостил на някого, да му направиш добро. Това е метод за превръщане на енергиите от отрицателни в положителни. Как може човек да изправи погрешката си? Представете си, че някога сте казали една обидна дума на някого. След време друг някой, или същият, казва и на вас една обидна дума. Вие сте забравили своята погрeшка, че сте казали на някого обидна дума, и се чувствате крайно засегнат от смелостта на този, който ви обижда. Седите и мислите, как да му отговорите. Да му кажете обидна дума, не искате; да го ударите, не искате. Благороден човек сте, не искате да му отговорите по същия начин, но и обидната дума не можете да забравите. Цял ден ходите натук-натам, вършите работата си, но обидната дума се върти в главата ви, не ви напуща. Най-после се върнете у дома си, пиете чаша вода и с нея заедно глътнете обидата. Ако още ви безпокои, като се храните, отправяте и обидата в стомаха, да се смели. И този начин е добър, но за предпочитане е да бъдете глух за обидата. Идете при човека, който ви е обидил, хванете го за ръка и го прегърнете. Целунете го няколко пъти и му кажете: Хубаво говориш. Повтори още един път, да чуя, какво трябва да изправям в себе си. Ела сега да си хапнем братски, да забравим всичко лошо. Който може да приложи този метод, е характерен човек. Той изработил нещо ценно в себе си.

Защо човек лесно се обижда и разгневява? Защо може и да прощава? В човека има две съзнания: нисше – в задната част на главата, и висше – в предната част. Когато впечатленията и чувствата минават през задната част на главата и там се задържат, човек дава ход на нисшите енергии в себе си и е готов да се гневи, да бие, да се кара. Ако тези енергии се отправят към предната част на главата, в човека се явява борба. Той се бори, докато едни от енергиите надвият. Щом надвият висшите енергии, човек става снизходителен и прощава. Висшето съзнание е проводник на светлината. Като разглежда нещата при тази светлина, човек не може да не прости. Ето защо, когато енергиите минават през задната част на мозъка и натежават, обърни се към Бога, Който работи в тебе, да отправи тези енергии в предната част на мозъка, дето има условия да се асимилират. Който може да преработва обидите, той всеки момент се повдига. И микроскопически да се повдигнеш, с един милиметър, благодари на Бога. Той е воювал заради тебе и ти е помогнал.

Какво представят обидните думи? Те са сили, които падат върху човека, за да го изкарат от противоречието и заблуждението, в което се намира. Как ще те обидят? Ще кажат, че си крадец, вагабонт, хитрец и т. н. Думата „вагабонт“ е чужда, тя започва с буквата „V“ – знак на противоречие. Думата „крадец“ започва с буквата „К“ – знак на дисхармония. Думите „корона, кръст, крепост, кръг“ започват също с „К“. Кръгът означава сили, които са в постоянно движение. Думите „воденица, Венера, вяра, вода, вино“ започват с буквата „В“. Виното прави човека весел; вярата го окуражава; воденицата мели брашно. Вземете един речник и вижте, какви букви влизат в думите. Ще забележите, че в някои думи влизат по няколко силни букви. При това, от значение за думите е, дали една и съща буква, силна или слаба, се намира в началото или на края на думата. Ако една дума съдържа низходящи сили, буквите, които я образуват, не са хармонично съчетани. Хармоничните или възходящите думи са съставени от хармонично съчетани букви.

Като ученици, вие трябва да изучавате мислите си, да знаете, всяка мисъл в коя област на мозъка се заражда. Ако в ума ви се роди мисъл за изучаване на някой предмет, отпред на челото ще усетите известно напрежение; ако се прояви вярата ви, ще усетите напрежение в горната част на главата си; ако пък се засегне чувството на справедливост или съвестта, ще усетите напрежение горе, отстрани на главата; ако се разгневите, ще усетите напрежение в областта зад ушите. Това показва, че всяко чувство, всяка умствена способност заема точно определено място в човешката глава: отгоре, отстрана, отзад или отпред. Това е наука, която в бъдеще ще познават всички. Как може да се въздейства срещу гнева? Ако някое дете се е разгневило, пипнете върха на носа му. Състоянието му веднага ще се смени. Достатъчно е най-малкото докосване до върха на носа, за да стане смяна на енергиите. Енергиите, които текат през върха на носа, са свързани с енергиите около ушите. Ето защо, като дадете на детето да яде, гневът му изчезва. Като се разгневиш, започни да ядеш, да трансформираш енергиите на гнева. Добре е да ядеш, преди да се е проявил гнева, преди да е отровил кръвта. Като разбереш, че някой човек е готов да те обиди, вземи си няколко ореха или бадеми, докато още не си се разгневил. Задната част на мозъка е свързана с известен род чувствания, които нямат нищо общо с мисълта. За да не се поддаде на тези чувства, човек трябва да прекара мисълта си от задната част на мозъка към предната част. Само така тези чувства могат да се трансформират и да станат безвредни за човека.

И тъй, обиди ли ви някой, започнете да мислите, за да намерите начин, да въздействате на онзи, който ви е обидил. Това значи, да превърне човек минуса в плюс. Човек не може да въздейства на своя ближен, ако първо не е сменил своите енергии. Не може ли да въздейства на себе си, той ще възприеме състоянието на другия, и двамата ще станат положителни. Когато се срещнат двама души, еднакво силни, между тях ще се яви борба, в която единият ще победи, а другият ще бъде победен.

Най-опасното място в човешката глава е мястото на личните чувства. Те се намират в задната част на главата. За да се справи с личните си чувства, човек трябва да отправи енергията им към горната част на главата, дето се намира центъра на милосърдието. Тук близо се намират два други центрове – на вярата и на надеждата, дето се сменят нисшите енергии с висши. Засега слънцето на човешкия живот се намира в главата, дето работи съзнанието. Дробовете нямат такова съзнание, както мозъкът. Лицето пък представя посоката, към която човек се движи. В която посока е обърнато лицето, към нея се отправят енергиите на човешкото тяло.

Като изучавате животните, виждате животинската линия, върху която разумната слънчева енергия е работила хиляди години, докато я изправи и създаде човека. Днес слънчевата енергия действа върху човешкото чело. Като разбират силата и значението на слънчевата енергия, мнозина наблюдават слънцето, отправят погледа си към него. Не е нужно това. Като гледа слънцето, човек трябва мислено да отправя енергиите от задната част на мозъка си към предната част. Днес малко хора могат да концентрират мисълта си и да отправят нисшите енергии на мозъка към висшите, но има и такива хора. И останалите ще постигнат това, но след хиляди години. Който не може да концентрира мисълта си, колкото да гледа слънцето, почти нищо няма да постигне.

Човек трябва да изучава закона за пренасяне на енергиите от задната част на мозъка в предната част. Остане ли тази енергия в задната част на мозъка дълго време, тя ще заличи всичкото знание, което човек е придобил и постоянно придобива. За да не изпаднете в това положение, работете върху себе си, сами да си помогнете. Иначе, ще дойде ден, когато всичко ще отречете и ще се спънете. Главата на човека отзад трябва да бъде правилно развита. Това значи нормално развит човек. Ако главата му отзад е плоска, този човек е скитник в живота. За такъв човек турците употребяват поговорката: „Камък, който се търкаля, темел не хваща.“ По линиите на ръката съдите за умственото и здравословно състояние на човека. Например, линията на живота показва, дали човек е здрав, или не. Сатурновата линия е свързана с гръбнака. Тя показва състоянието на гръбначния стълб. Линиите на ума и на живота са в тясна връзка помежду си. Ако линията на ума е по-дълга от линията на живота, човек мисли за много работи, безпокои се, поради което жизнените му енергии са по-малко. Ако през една жица минава силна енергия, жицата изгаря лесно. За трансформиране на излишната енергия помагат моралните чувства. Те са добри трансформатори на излишната умствена енергия Обаче, умът сам нищо не може да направи. Той трябва да се съедини със сърцето. Само така енергиите се трансформират правилно.

Задачата на човека е да регулира правилно мозъчните си енергии, за да се ползва от благата на природата. Всяко действие трябва да бъде съзнателно, да се ръководи от мисълта. Например, от значение е, как ходи човек. Ако се тресе, като ходи, той нарушава правилния ход на мисълта. С движението ту на единия, ту на другия крак напред, човек отправя енергиите от задната част на мозъка към предната част и така си въздейства. Когато сте разтревожени за нещо, движете се. Достатъчно е да извървите един-два километра път, за да се успокоите. Като знаете всичко това, стремете се към такива опити, с които да си помагате при всички мъчнотии и неприятности.

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

20. Лекция от Учителя, държана на 25 януари, 1929 г. София – Изгрев.

Смяна на енергията

Най-често използвани думи в беседата: човек, част, глава, може, има, мозък, енергия, задната, просото, предната, каже, време, напред, живот, себе, чувства, съзнание ,

 Младежки окултен клас , София, 25 Януари 1929г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


6.15 часа сутринта

- Светлият път на Мъдростта води към Истината!

- В Истината е скрит Животът!

Размишление върху чистосърдечието.

(Прочетоха се темите: ,,3ащо аз вярвам и защо се съмнявам“.)

(Тема 10) За идущия път вземете 10 грама просо и прочетете колко зърна има в тях.

Да видим какво различие ще има между изчисленията. Това ще ви бъде една тема, отлична тема. Като прочетете зърната, ще имате една опитност за просото. За просото има един малък митически разказ в много вариации. Когато слезли всички тия плодни зърна от Невидимия свят, те отишли навънка да помагат на човечеството и се паднало просото да стане хляб. То попитало: „Какво да стана?“ „Е, на хляб.“ „На точено?“ „Ти хляб стани, пък за точеното не мисли.“ Вие ще намерите на какво съответствува хляба и на какво точеното в живота. Защото мнозина искат да бъдат точено. Знаете ли колко се продава просото? (-16 лева.) Ще изберете хубаво да е просото, защото после ще го изпукате и ще го изядете. Вие яли ли сте просо? (-Не.) Просен хляб яли ли сте? (Не.) Като преброите просото, ще го изпържите в малко зехтин и няма да го ядете изведнъж, бавно ще го ядете. Сега това ще ви бъде задачата. Вие, като го преброите, ще го опукате и ще видите вкуса какъв е. Вие ще го изядете, пък на мен ще кажете колко зърна има в 10 грама. Аз се интересувам от зърната, пък вие от вкуса му.

След като преброите и изядете просото, вие ще имате една малка опитност и наблюдение върху себе си. Като почнете опита, ще отбележите един психологичен момент, всъщност той е органически. Най-първо ще отбележите какво е времето, ясно или облачно. След туй ще отбележите вашето вътрешно състояние. След като изядете просото, пак ще отбележите какво е времето отвънка и какво е вашето вътрешно състояние. Това са наблюдения, които ще правите върху себе си. Защото всеки един опит си има своите вътрешни резултати. Вземете идеята за просото. Като изядете просото, може то да ви даде една особена мисъл. Може да извадите оттам закон на смаляването, нали има една притча в Писанието за синаповото зърно.

За онези хора, които не разбират, всичко е разхвърлено. И действително, в природата има разхвърлени неща. Но тия, разхвърлените предмети са части на едно цяло. Ученият и умният човек разбират отношението на тия части. Казвате: „Какво ме интересува мен, че тия части принадлежат на едно цяло.“ Допуснете, че вие сте слуга в един голям чифлик и господарят ви каже да впрегнете конете. Затова трябва да се знаят ред пособия, разни такъми, хомот и други. За да впрегнете тия коне, вие трябва да разбирате тия разхвърлени части. Който знае, веднага ще свърши работата, пък който не знае, не може да свърши работата. Той ще каже: „Мен не ми е работа да се занимавам с това.“ Да допуснем, вие сте писател. Вас ви трябва перо, мастило, книга. После, ако не може да пишете право, трябва ви един подлистник, за да може да пишете право. Да допуснем, че вашият началник обича да пишете право. Ако намери, че не е право написано, той е педант, никога няма да приеме вашето писмо. Ще ви върне назад и няма да ви приеме, нито вашата работа ще иска. Най-първо, ако ви види интелигентен, ще каже: „Пишете по-право!“ Той може да е учтив към вас, ако е от ваша страна, пък ако не пишете така, вие оказвате едно незачитане към него. Та, ако искате да се представите пред началника си, ще пишете хубаво. Но, ако ти започнеш най-първо хубаво, а свършваш съвсем изкривено, [...] и в това има писмо, само че буквите не са написани в порядък.

Или да допуснем, вие сте художник, рисувате един образ, най-първо челото не съответствува, после това не е един естествен образ, такъв не съществува в природата. Това е една изродица. Ще коригирате нещата. И всеки ден, когато вие не сте разположени духом, изменя се и лицето ви и вашите мускули се съкращават. А щом сте разположени, мускулите вземат пак хармонично състояние и вие сте доволен. Всякога тази вътрешна дисхармония се изразява във вашето лице и върху вашите кости. След няколко хиляди години, ако вие постоянно сте се гневили, това гневене в живота ви, ще ви създаде известни черти, които ще ви причинят и създадат най-големите неприятности.

Сегашните недъзи на хората се дължат на миналото. Вие искате да напреднете, казвате: „Майка ми е дала тия черти.“ Ако майка ви беше невнимателна или баща ви беше такъв, един ден и вие ще станете като тях. Това, което ние имаме, можем да го предадем, не само в физическо отношение. Един списател пише, той може да ви предаде това свое състояние на мисълта и на другите. Ако вие седите при някой човек, който прави гримаси и ако вие седите дълго време при него, без да искате и вие ще започнете да правите същите тия гримаси.

В Америка има една област, дето живеел един епископ, той обичал да си носи главата наведена на лявата страна и всички проповедници си държали главата наведена като него. Предава се. Тия проповедници са били учени хора, питам, защо ще си носят така главата? Те несъзнателно подражават. Вие носите ли си главите право? Погледнеш някого и си подкривяваш главата. Защо си подкривявате главата наляво? За да видите некого. После дойдеш до друг и си накривиш главата на дясно? Казваш му: „Какво искаш да кажеш?“ Какво означава този жест? (Главата наведена на дясно.) Не казвам, че това е лошо. Но в дадения случай кое е по-хубаво? Права да е главата е по-хубаво. После главата може да е издадена напред и отдръпната назад. Но ще вземеш едно естествено положение на главата си. Щом си наведеш главата напред, този господин насреща ти веднага ще заключи нещо.

Когато влезете в някой магазин, как ви посреща там търговецът? Той се навежда малко назад, казва: „Добре дошел! Какво обичате, господине?“ Търговецът се покланя пред вас и вас ви е приятно. Влизате някъде, където не е позволено, разсилният излиза насреща ви: „Какво искате тук?“ Значи: защо влизаш тук без позволение? Той се изпъчва напред с тялото си. Иска да каже още: „Ти знаеш ли, кой съм аз? Ти Нямаш право да влизаш тук, докато не ме питаш.“ Та, в дадения случай, щом направиш някоя гримаса навътре, вие сте един търговец, който иска да продаде платове. Нищо повече! Пък щом кажете: „Какво искате там? Защо влизате?“ Вие сте разсилния.

Та много наши постъпки, несъзнателни движения, трябва да се изчистят от характера ни. Правиш една гримаса, но ако погледнеш в характера си, ще видиш от къде си наследил това движение. Например някой път с един жест на ръката си като че отсичаш нещо. От къде си наследил това? От военните. Онзи, като извади ножа си, навсякъде реже. И сега у всинца ви има такива махания. Сега, какво се постига с едно такова махане? Вземете онзи, който е взел жито в ръката си и махне с ръката си, какво прави? Той сее. Вземете произхода на това движение. Това е един сложен процес. Най-първо в природата има една борба между тия две движения. Най-първо този човек се е учил да реже главите на хората или вземе брадвата и реже дърва. После, човек почва да мисли: „То със сечене на дървета нищо не се постига, хайде, да направя едно добро.“ Ще посее нещо. Ще зарови след това, това, което е посял. Значи, един човек, който е съзнал своите постъпки, той ги изправя. Той иска да направи едно добро. Това са методи.

Някои казват: „Как да изправя своята погрешка?“ Седи някой и ти бърбори. Ти казваш: „Не ме смущавай.“ Пък някой път можеш да го удариш. А можеш и да го прегърнеш и да го целунеш, да му кажеш: „Много хубаво говориш, много красиво! Я, ми кажи още веднъж това!“ Той ти е казал: „Страшен шмекер си ти!“ Ти го прегърнеш и го целунеш и му кажеш: „Я, го кажи още веднъж.“ Питам, като го целунеш 10 пъти, какво ще ти каже той? Ще се избърше, може би, от целувката. Тогава вземи го и го заведи на гостилницата и му дай един хубав обед. Кажи му: „Аз отдавна го знаех, че съм страшен шмекер, но искам да го повториш.“

Сега, който може да го направи това, то е вече характер у него. Но колцина от вас могат да направят това? Мъчно се прави това нещо. Един, който ти каже: „Ти си шмекер“, ти да го целунеш 10 пъти. Мъчна работа е! Той трябва да е един светия. Туй да се направи, то е един вътрешен процес. Може най-първо вътрешно да го правите това в ума си. Ще направите един опит, втори, може да вървиш по улицата, повтаряш си: „Хъм, шмекер, шмекер ми каза!“ Готвиш се да воюваш с него. Разговаряй се в себе си вътре. Вечерта като дойде, ще решиш в себе си: „Човещина е това, той не е знаел какво да каже. Сега аз имам друга работа, какво ще се занимавам с това?“ Когато този човек е решил да забрави туй шмекерство, той ще стане весел и ако е женен, ще каже: „Я, жена, дай ми една чаша вода.“ Той, като изпие тази вода, то е едно лекарство заради* него. Някой път, вземи си една чаша вода и си кажи: „Шмекер, а?“ Изпий си водата и шмекерството отива вътре, после вземи си малко храна, пак кажи: „Шмекер, а?“ Изяж си храната и шмекерството отива вътре. Един лекува това състояние с вода, друг с храна, трети иска да си пийне чаша винце и след това си запее: „Горо ле, зелена, водо ле, студена.“ Много интересни са тия психологически наблюдения. И вие трябва да ги наблюдавате. Върви някой човек по пътя и се разговаря, приказва си: „Представи си, той ми каза шмекер!“

Та, у човека в задната част на главата има едно съзнание и в предната част, в челото има друго съзнание. Ако туй съзнание проникне отзад, то е подсъзнателно или животинският инстинкт е това, може да се предизвика у вас една вътрешна борба. Тя се дължи на задните впечатления и представи. Понеже в предната част на този лоб се явяват тия белите нишки, които са носители на възвишеното съзнание. Те са като проводници на светлината. Защото туй съзнание има една нова светлина, с която разглежда нещата. Та, според новия метод, понеже тежестта на мозъка е била в задната част на мозъка и вследствие на това се раждат тия противоречия. Вие казвате: „Как тъй, той да ми каже шмекер?“ Най-първо ще пренесеш туй съзнание, тази енергия напред. Щом мине тази енергия в предната част на челото, тя се асимилира. Вие сте преработили тази енергия, Бог работи във вас и Той ще трансформира обида-та. Обърни се към Бога, Бог е, Който воюва и работи в тебе. Затова всека една обида, човек като я преработи у себе си, той е израснал, подигнал се е с един милиметър в живота си. А един милиметър като израснете, това е вече много.

После, вземете думите „шмекер“, „вагабонтин“, те са български думи. Вагабонтин, значи човек на противоречието или: U е знакът на противоречието. Или казват: „Той е страшен крадец!“ В какво седи лошото на крадеца? Това са падащи сили. Крадецът, това е сила, която пада върху вас. Следователно ние в живота имаме от двете страни действуващи сили, които се пазят. Думата „живот“, носи това равновесие. А в „крадец“, К тази буква показва, че силите, които действуват в един крадец не са хармонични. Кажете други думи с К. (Корона, кръст, крепост, кръг.) Кръгът постоянно се движи, не седи на едно място. (Кон, камила, кокошка.) Вземете тия животни, конят обича да рита, камилата? Ами кокошката? (Коза, крава.) Кравата обича да боде. Дайте думи с В. (Воденица, Венера, вода, вяра, вино.) Виното прави хората весели. Вярата ги окуражава. Воденицата приготовлява брашно за хората. Ако вземете речника и погледнете думите, които почват с В или с другите букви, ще видите колко силни думи влизат в една буква. Ще видите после, колко силни думи има когато тази буква е в началото и когато е накрая. В целия този речник, в тази гама ще видите колко силни думи има. Ако думите са по-силни, тази буква е добра. А, ако повечето думи са в низходяща степен, то тази буква не я обичате.

Вие трябва да проучавате нещата. Всякога, когато се зароди във вас известна интенсивна идея, вие не знаете в коя област на мозъка става това. Например, ако имате интенсивна мисъл дълго време, ще усетите нещо в тялото отпред. Ако изпитвате чувство на вяра в хората, ще почувствувате сърбеж горе в главата отстрани. Или ако искате да бъдете справедливи, ще усетите на друго място нещо. Мислите и чувствата се изразяват, но в разни области на човешката глава. Да допуснем, че се разгневите, тогава ще почувствувате около очите си, около ушите си известен напън, известно малко стопляне. Та във всички области на мозъка се появяват разни чувствувания. В бъдеще това ще се знае.

Да допуснем, че някой много се е разгневил. Достатъчно е малко да му потъркам носа и състоянието му ще се смени. Например някое дете се е разгневило и ако барнем носа му, то енергията на ушите веднага се сменя, защото тази част на носния връх е свързана с енергиите около ушите. В носа е и обонянието. И като приближи храната до носа, събужда в тебе желание за ядене, а понеже носният връх е свързан и с енергиите около ушите, значи и с гнева, то щом се разгневиш, наяж се хубаво. Това е от моите наблюдения. Щом някой иска да те обиди, ти, за да не се разгневиш, извади лешници или каквото и да е друго нещо и яж!
В задната част на мозъка има съзнание. Тази област на мозъка е независима от мисълта; чувствуванията, които са свързани с задната част на мозъка, имат влияние върху човека. Ако човек не може да пренесе мисълта си към предната част на мозъка, това има лоши последствия за него. Когато те обидят почни да мислиш. Щом мислиш, ще добиеш метод как да изправиш погрешката, която е сторил онзи[1], та да произведеш у него обратния ефект и той да се поправи. Щом превърнеш минуса в плюс, тогаз ще се сменят енергиите у онзи, който те е обидил. У онзи, който те обидил, такова е положението: (чертежът) Обаче, щом се сменят знаците, задната част става отрицателна и у него ще дойде съзнанието. И той ще каже: „Ще извиниш, аз не постъпих добре.“ За да поправиш някого, ти най-първо трябва да смениш своите енергии. Защото инак той може да ти предаде своето съзнание. И ако в своите чувства станеш положителен и той е положителен, то между двама силни хора ще има борба. И в тази борба един от двамата ще спечели.

Та сега трябва дълго време да проучавате механическите прекъсвания на енергиите от задната част на главата към челото. Най-опасното място са личните чувства. Вие не можете да преодолеете личните чувства, ако не пренесете енергията на личната обида в центъра на милосърдието горе. И тогава можеш да простиш. В предната част на мозъка горе се намират вярата и надеждата. Там са местата, дето се сменят нисшите енергии с висшите.Когато вашето лице е било отзад, задна там е било лято, там всичко е никнало, част, а отпред е било зима. И после, като прекараш тази енергия в предната част, то слънцето ще минава в северното полушарие на нашия живот. Това може да произведете и изкуствено. Ако знаете този Божествен закон, вие можете да смените вашите състояния. Някой път ви се дават благоприятни условия. Има едно движение на тия условия. Това става и в природата. Слънцето прави едно движение около целия организъм. За сега Слънцето е в главата. Там е съзнанието. Дробовете нямат това съзнание, както мозъка. Понякой път ние съзнаваме, че всичките енергии са насочени към лицето. Лицето представлява посоката, по която човек се движи. На където е обърнато нашето лице, към тая посока се движат и всички енергии на тялото.

Следната рисунка представлява животинската линия. С хиляди и милиони години разумната, слънчева енергия е градила и е изправила човека. Тази слънчева енергия е изправила човека на двата му крака и сега действува на човешкото чело. Някой гледа Слънцето, но трябва не да гледа Слънцето, но мислено трябва да пренасяте енергиите от задната част към предната част. Някои се опулваха в Слънцето, като не разбираха законите. Пренасяне енергиите отзад напред е важното. За цялото човечество това ще вземе дълго време, но за отделни хора ще вземе по-малко време. Някои адепти в Индия практикуват това, като се концентрират в себе си. Ако ти се концентрираш и не знаеш в какво се концентрираш, нищо няма да възприемеш.

Трябва да изучим закона за пренасяне на енергиите от задната част на мозъка към предната. Задната част на мозъка може да заличи всичкото знание. Да кажем, че вие сте учили 15 години и после кажете: „Няма нищо, празна работа.“ Живите хора, те са които поддържат науката.

Това е съзнанието на тези учени хора, които постоянно мислят за това, постоянно поддържат пламъка и благодарение на тях, науката ни помага.Представете си, че вие искате да изучите хиромантията. Какво означава животната линия? Като видите животната линия на един човек, ще знаете дали е здрав или не. Линията на гръбначния мозък е Сатурновата линия. Ако задната част на главата е плоска, отвесна, за такъв човек турците казват: „Камък, който се търкаля, място не хваща.“ Такъв човек ще бъде скитник. Когато главата отзад е [обла], вие имате един нормален човек. Отпред е линията на ума. Линията на ума и линията на живота са тясно свързани. Между линията на ума и на живота има тясна връзка. Ако линията на ума е по-дълга от линията на живота, това показва, че животът не е толкова нормален. Тогава човек се грижи за много работи. Много работи го безпокоят и не може да трансформира енергиите си. Трансформирането трябва да става правилно. Ако през една жица минава по-силна енергия, то тази жица изгаря. За трансформирането трябва да имате морални чувства. Те са горе, те са трансформаторите. Когато говорим за сърдцето, ние го вземаме като трансформатор. Умът и сърдцето трябва да се съединят, за да могат да трансформират енергиите на ума. Инак никакво трансформиране не може да стане.

Трябва да знаем как да пренасяме енергията от животната линия отзад напред. Трябва да знаем причините на нещата. Някой е неразположен, да знаеш кои са причините за плача. Необходимо е да държите в разположение повече мозъка си. Затова е необходима правилната мисъл. Ако ходим неправилно, това ще предизвика сътресение в мозъка и енергиите ще останат отзад. Не, че ходенето е най-важното, но ходенето е първия акт, в който умът ще почне своята работа. Ходенето играе много важна роля. Когато туриш единият крак напред, ти прекарваш неговата [...] енергия напред. С ходенето човек може да трансформира своята енергия. Например, разтревожен си. Ходете 1 километър. И тогава всичката ваша тревога ще се измени.

Има още много работи за учене.

- Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

- В Истината е скрит животът!
20 школна лекция на Младежки Окултен клас
2.I.1929 г., петък, Изгрев

НАГОРЕ