НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Трите състояния S, R и T

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Трите състояния S, R и T

Най-често използвани думи в беседата: човек, съзнание, има, хора, може, всички, сега, единица, живот, светлина, наука, мисъл, път, три, свят, душа, студ ,

Младежки окултен клас , София, 29 Ноември 1925г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

Размишление

кислорода, азота и въглерода в Природата (тема №25) (от предишната уч. година)#T119">Прочете се резюме от темата „Значение на водорода, кислорода, азота и въглерода в живота и в Природата“.

Прочетоха се четирите теми върху „Най-новото в музиката, във философията, в математиката и в живота“.

Допуснете, че някой учител иска да осмисли единицата пред своите ученици, т.е. да я направи жива. Как ще постигне той своята цел? В Природата има ред елементи, които се означават все с единици. Всички тия единици еднакви ли ще бъдат? Ако започнете например с неорганичната материя и вървите постепенно към органичната и преминете в областта на подсъзнателната, съзнателната, самосъзнателната и свръхсъзнателната материя и означите елементите на тези различни области все с единици, ще си приличат ли те помежду си? – Няма да си приличат, разбира се. Единицата скъпоценен камък се различава от единицата житно зърно или от единицата бръмбар, или от единицата птица и от единицата млекопитаещо животно. По този начин ние виждаме как единицата постепенно се увеличава, изменя се по форма, по съдържание и по смисъл и така минава в различни фази на живота.
За следния път пишете върху темата Кой е най-умният бръмбар?

И тъй, когато окултната наука си служи с една от тия единици, всяка от тях представлява известен символ, който показва, че единицата е в процеса на своето развитие, на своето проявяване. В такъв случай всяко нещо, па и всеки човек, представлява единица в прогрес. Знаете ли какъв е вашият коефициент? Това са задачи, които вие трябва да решавате. Когато човек се домогва до нещо съществено в своя живот, той преживява една малка радост. Защо? – Неговото висше съзнание, или разумният живот в него, съзнава, че е придобил малко знание, домогнал се е до някаква малка истина. Знанието пък създава разширение на съзнанието. Истинската наука седи в разширението на съзнанието. Понякога се явява привидно разширение на съзнанието, но то се причинява от приливи и отливи в умствения свят на човека. Някои хора мислят, че са учени, само поради това, че понякога имат прилив, разширение на съзнанието. Тия хора, като остаряват, започват да отричат всичко, което са поддържали в младините си. Това се дължи на отлива, който става в тяхното съзнание. Други пък в младините си са били безверници, а като остареят, в съзнанието им настъпва прилив и те започват да вярват в Бога, стават религиозни. И двете положения се дължат на приливи и отливи в живота им. Значи някои хора започват младините си с отлив, а свършват старините си с прилив; други хора започват с прилив, свършват с отлив. Обаче когато човек дойде до състояние, при което съзнанието му не минава във фази на приливи и отливи, а върви прогресивно, разширява се непрекъснато, той се озарява от вътрешна Светлина. Мисълта му става ясна, светла, а чувствата му се обновяват. Този човек вече започва да разбира своя личен живот и да го отделя от духовния.

Много духовни хора, които работят съзнателно върху себе си, често се заблуждават, като мислят, че са освободени от своя личен живот, т.е. от живота на личността. Мъчно е човек да се освободи от своята личност. Колкото е лесно негърът да се освободи от своя черен цвят, толкова е лесно човек да се освободи от личния си живот. Единственото нещо, което може да облекчи в това отношение съзнателния негър, е той да се убеди, че черният цвят в него е свойствен на материята и му е наложен отвън. Причината за този черен цвят, за тези сенки, се дължи на известен род материя, която прониква през съзнанието на негъра. Всички съвременни учени: философи, математици, естественици – вършат отлична работа в света. Със своите малки мотички те разработват човешкия мозък и по този начин хвърлят повече светлина в съзнанието му. Виждате, че някой учен с години разработва малка част от мозъка, с площ, голяма около 1 сантиметър, но работи, постоянства. Той непрекъснато вдига и слага на едно и също място своята мотичка, голяма като връх на игла, но посажда, култивира нови идеи.

Питам: задавали ли сте си въпроса как се заражда човешката мисъл и отде иде тя? По какъв начин се предава мисълта от един човек на друг? Как се произнасят съвременните психолози по тези въпроси? Те казват, че мисълта на хората се дължи на тяхната голяма чувствителност, но на кое място в мозъка е центърът за възприемане и предаване на мислите – не знаят. Окултната психология дава сложни обяснения по тези въпроси, защото тя има предвид четирите тела, които функционират едновременно у човека. Официалната психология едва се справя с психическите функции на физическото тяло, а окултната психология борави, освен с функциите на физическото, още и с функциите на астралното, умственото и на причинното тяло. Тези тела едва сега се организират в човека. Колкото и да не е организирано още нашето тяло, в него има области, дето мисълта се развива, но къде са тези области, не се знае точно. Човек трябва да прави ред опити, докато намери къде именно е мястото, при което се произвежда мисълта. От това място излиза бяла, приятна светлина. То се намира на главата някъде. Когато краищата на пръстите у човека са много чувствителни, той с пипане ще намери тази част от главата, дето се отделя светлина, а ние знаем, че светлината е признак на мисълта. Идеите в човека растат по същия начин, както и растенията. Когато живеете с глупави хора, в които не се събира тази светлинна енергия, у вас не се събужда интелектуален стремеж. Живеете ли обаче с умни хора, у които тази светлинна енергия се събира и предава, вие ще забележите в себе си интелектуален стремеж – вие взаимно ще си влияете.

В света, в който живеем, само единицата функционира. Двойката представлява дроб, т.е. единица, разделена на две. В това отношение двойката представлява отражение на единицата. Числото три съществува като отражение на единицата. Всъщност числото три само не съществува. Питам: кое е реалното в човека? Мнозина ще отговорят, че душата е реалното в човека. Душата може ли да се вижда? За да се види душата, съзнанието на човека трябва да бъде будно. Когато се отнася до ума и до интелекта на човека, те могат да се видят и при обикновено съзнание. Онези, които работят с висшата математика, знаят, че умът, интелектуалната сила в човека са резултат на нещо. Съзнанието пък представлява външното облекло на душата. Когато съзнанието на някой човек е будно, около него се забелязва мека, приятна светлина с елипсовидна форма. В горната част на тази елипса, гдето е мястото на главата, на мозъка на човека, светлината там е по-ярка, по-силна. При по-напредналите хора светлината на тази елипса е по-ярка не само на мястото, където е мозъкът, но и в центъра на елипсата. При най-напредналите същества светлината на елипсата е навсякъде еднакво силна. Такива същества са устойчиви, положителни в себе си – те не правят никакви компромиси в своя живот. Ако при тези същества дойде някой човек с нечисти мисли и желания, той веднага ще се почувства смутен, ще иска да се освободи от тяхното присъствие. Защо? – Понеже в постъпките на тия същества няма никакви задни цели.
Който иска да се повдигне, да облагороди сърцето си и да просветли ума си, трябва да работи съзнателно върху себе си. В съзнателната работа няма критика, но има пресяване. Да критикувате своите мисли и чувства, значи да ги осакатите. Да пресявате нещата, значи така да ги прекарвате през филтър, че непотребните от тях да преминат през филтъра и да паднат долу, а върху филтъра да останат само чистите и възвишените. Като казвам нечисти мисли и желания, подразбирам чуждите мисли и желания, които се натрапват на човека. Човек представлява клетка от Великия организъм на Живота, вследствие на което в него са складирани освен неговите желания, още и желанията на милиарди същества.

Една от опасностите, на които са изложени всички хора в света, е пресищането. Ако някой човек пее 1-2 години редовно, най-после той може да се пресити и да каже: ”Не искам вече да пея!“ Пазете се от пресищане! Човек трябва постоянно да разнообразява живота си. Във всички отрасли на съвременната наука, както и в музиката и в изкуствата, също тъй има голямо еднообразие. Еднообразието се дължи на това, че тия учени свеждат всичко повече към външната, към видимата страна. Старите математици обаче са изчислявали с голяма точност какви ще бъдат хората на ХХ век: какъв ръст, какви очи ще имат и т.н.; те са предсказвали още с ред изчисления с какви мисли ще се занимават тия хора, какъв ще бъде техният обществен строй, и т.н. Всички тия данни са предсказани с ред математически изчисления, направени още преди хиляди години. Техните научни изчисления и предсказания съответстват на събитията и условията в сегашните времена. Те са предвиждали всички тия неща. Какво показва това? – Че тия хора са виждали. Значи виждането е знание, виждането е разбиране на отношенията, които съществуват между нещата. На философски език казано, това подразбира следното: съзнанието на по-напредналите хора обхваща съзнанията на другите същества. При това всяко съзнание, което прониква през другите съзнания, трябва да се пази да не спъва тяхното развитие. Ако съзнанието, което прониква другите, внесе и най-малката дисхармония в тях, то се обвързва кармически с дадените съзнания. Всеки крив образ, всяка крива мисъл, всяко криво заключение в човека опетнява неговото съзнание.

Мнозина питат: „На какво се дължи неуспехът във възпитанието на младежта?“ – Между съвременните учители и ученици липсва взаимна хармония. Като влезе учителят в клас, учениците започват да го разглеждат от горе до долу, веднага си съставят криво заключение за него и му изваждат някакъв епитет. Като схване техните мисли, и учителят си съставя лошо мнение за учениците. На такава база именно започват отношенията между учители и ученици. При такова положение на нещата и възпитанието се опорочава. Какви са резултатите на съвременната наука? Какво приложение има тя в живота? Ще кажете, че благодарение на успехите в математиката и геометрията днес се построяват железници, правят се шосета, градят се къщи и т.н. Наистина, точните изчисления, до които е дошла математиката, са неоценими, но същите изчисления се прилагат и при далекобойните оръдия, с които се убиват хиляди и милиони хора. Химията също така има голямо приложение в живота. Тя е допринесла много блага на човечеството, но същата химия си служи днес най-усилено с различните отровни и задушливи газове, с различни експлозивни вещества и за унищожението на човешкия живот. Значи науката днес няма приложение във възпитанието на чвека, тя няма приложение в неговия морален и нравствен живот.

Както официалната наука, така и окултната, имат не само теоретическо значение, но и практическо. Всяко знание, за да оживее, трябва да се приложи. Например излиза един ученик да решава задачи по математика. Обаче той е слаб по този предмет, не може да решава самостоятелно. Тогава направете следния опит. Нека излязат двама ученици, силни математици, и да турят ръцете си на челото на слабия ученик, където е математическият център. Като се изредят двамата ученици, няма да мине много време, и слабият ученик ще започне да мисли, да работи върху зададената задача, и ще я реши. Това се дължи на факта, че силните ученици по математика чрез своя контакт са предали част от своята енергия на слабия ученик. Тази енергия пък събужда дейността на неговите математически способности и той започва да мисли, да разсъждава. По този начин могат да се предават енергиите от един човек на друг в различните центрове на мозъка. Това може да се използва само като подбудително средство, а по-нататък ученикът сам трябва да продължи работата си.
Индусите различават в човека три състояния. Те са следните: Sattwa – S, Radjas – R, Thamas – T. Думата Sattwa означава състояние, което ние можем да преведем чрез думите любов към истината. Когато човек се намира под влиянието на това състояние, той е тих и спокоен, в него отсъстват всякакви користолюбиви мисли и желания – в съзнанието му има светлина и разширение. Това състояние е присъщо на високо напреднали хора в духовно отношение. Такива са били светиите, но не всички от тях. Много светии се намират във второто състояние. Хората от второто състояние – radjas – са волеви, деятелни във всяко отношение. Те са добри хора, правят добрини, но ако другите не обърнат внимание на техните добрини и не им отдадат заслуженото, ако не им благодарят, те се озлобяват. За всяко добро дело те искат името им да се запише някъде. Това показва, че нейде в съзнанието им има тъмнина.
Хората от състоянието sattwa употребяват сладки храни. Хората от състоянието radjas употребяват повече солени, кисели, лютиви храни. Повечето от тях са месоядци. Ще кажете: „Не могат ли тия хора да се откажат от месото и да станат вегетарианци?“ – И да се откажат от месото, те пак са месоядци още. Защо? Техните родители, техните деди и прадеди са били месоядци. Човек не може изведнъж да стане вегетарианец. Може ли вълкът да стане агне? Вълкът може да стане тревопасно животно дотолкова, доколкото и кучето се отказва от месото, когато господарят му дава да яде хляб. Кучето яде хляб, когато господарят му дава, но всякога предпочита месо. Истинският вегетарианец трябва да се е родил такъв и месото да не го съблазнява никак. Погледне ли към месото и му се прияде, той се е съблазнил вече, а с това опетнява съзнанието си. Хората от състоянието thamas са по-лакоми – ядат, каквото им падне. Те не обичат нито да работят, нито да мислят, нито да учат. Мързелът е присъщ на тях. Те са подобни на кучетата, на котките. Всички сте наблюдавали как постъпва котката, когато иска да влезе в стаята на господаря си. Тя се приближава до стаята на господаря си, очиства краката си и започва да мърка, да се умилква около него, с което иска да каже: „Както виждаш, чиста съм“. Нека ѝ падне само една мишка между краката, и нейната чистота ще се провери. Тя я сграбчва и цяла я изяжда. Къде остава нейната чистота?

Казвам: чистотата трябва да проникне цялото съзнание на човека. Някой взема храната с немити ръце и казва: „Нищо, и с немити ръце може да се яде. Бързам сега. Кой ще си губи времето?“ – Не, най-първо ръцете си измий и после яж. Друг някой вземе хляба, погледне го и вижда, че е окалян малко. Казва: „Нищо, и така ще мине.“ – Не, изчисти го и тогава яж. Ако пък не ядеш, още по-добре. Представете си, че някой от вас е гладен, не е ял три дни. Някой ви дава изкалян хляб. Как трябва да постъпите? Ако се откажете да ядете хляба, вие сте в състоянието s; ако го изчистите отгоре и ядете, вие сте в състоянието r; ако го ядете изкалян, както ви го дават, вие сте в състоянието t. Значи за съграждането на своя характер човек трябва да използва всичко, което се изпречва на пътя му. За тази цел той трябва да изучава всички външни и вътрешни прояви на своето естество. Да изучавате мисълта си – това е била една от задачите на древните философи. Като изучите мисълта си, ще се заемете да изучавате вашите желания от новото гледище; най-после ще изучавате и душата си в благородните пориви, на които се крепи законът на Любовта. Изучите ли тези неща, ще се доберете и до всички отрасли на новата, положителна наука, която ще ви помага във всички нужди на живота. Когато казвам, че ще се доберете до Новата наука, с това ние не отричаме сега съществуващата, но въставаме само срещу кривите преводи, които тя е направила от Природата. Например някой учен придава на едно същество качества, които то не притежава. В това седи кривият превод. Когато естественикът описва един бръмбар например, той трябва да влезе в неговото съзнание, да разбере напълно неговия живот, вътрешно и външно, и така да го обясни на другите. Иначе той непременно ще направи някаква грешка в своето описание. Насекомите, колкото и малки да са по отношение на нас, и те мислят. Наблюдавайте как постъпва осата със своите жертви. Някоя оса хване един паяк, бодне го слабо с жилото си: парализира го само, не го умъртвява. Защо не го умъртвява изведнъж? – Защото иска да запази за личинките си прясна, а не развалена храна. Ако го умъртви и след това го даде на личинките, тази храна ще бъде вече развалена.

Казвате: „Тия неща са дребни. Те не играят голяма роля в целокупния живот на човека.“ Малкото камъче събаря колата. Често човек отпада духом, започва да отбягва хората, животът му се обезсмисля, от всичко е недоволен. Коя е причината за всичко това? Ако речете да търсите причината за вашите състояния, не можете да я намерите. Защо? – Тъй микроскопическа е тя! И тази малка причина се дължи на някакво криво, на някакво лъжливо схващане за нещата. Малка е причината, но тя разваля хармонията. Всеки човек, който иска да живее духовен живот, трябва да знае, че духовният живот е свързан с абсолютната хармония. За да не нарушавате своята вътрешна хармония при всеки случай, вие трябва да знаете в кое от трите състояния се намирате – s, r или t – и веднага да можете да се справяте с материята и със същствата около вас. Никой човек не живее сам, изолиран от другите. Всички същества си влияят взаимно едни на други. Като спите вечер, става обмяна между вас и всички хора, с които живеете. Дали съзнавате това, или не, то е друг въпрос. Вие давате нещо и вземате нещо. Ставате сутрин бодър, весел – спечелили сте нещо. Някога ставате неразположен духом – изгубили сте нещо. Цяла нощ съзнанието ви ходи на едно място, на друго: лута се, търси загубеното. Ако го намери, успокоява се, ако не го намери, продължава да търси.
Като ви давам тези обяснения, аз искам да привикнете да разглеждате нещата критично, а не да придобиете еднообразна мисъл. Сега, при пробуждане на съзнанието, много от вас се индивидуализират. Пазете се от това състояние. Всички вие сте в състоянието r, а в състоянието s няма нито един от вас. Като ученици вие трябва да работите умерено, да не прахосвате своята енергия. Пред ученика седят три рода сили, с които той трябва да работи: първо, Божествени сили, които изискват съзерцание; второ, духовни сили, които изискват активност – това е работата на неговите чувства; трето, физически сили – това е слизането за работа в материалния свят, за което се изисква будност на съзнанието. Работата във физическия свят е свързана с изцапване. Дойдете ли до това положение, обърнете се за помощ към другите два вида енергии и постоянно правете съединения, синтези.

И тъй, ще се учите да различавате трите състояния в себе си. Когато имате разширение в съзнанието си, полет нагоре, вие сте под влиянието на състоянието s. Когато искате да си откъснете някой плод направо от дървото, вие сте под влиянието на силите r, които действат по права линия. Когато сте индиферентни, вие сте готови да ядете храна, каквато ви попадне, и не правите избор, тогава вие сте под влияние на силите t. Такива деца ядат гнили плодове, пръст и др. При тези сили човек често изпада в атавизъм. Срещате някой човек, който е бил чист, спретнат, но сега го виждате отпуснат, небрежен, нечист: иска да умре, не му се живее. Идеята му да умре е правилна по отношение на това само, че той иска да се освободи от състоянието, в което е изпаднал, обаче изборът му е крив. Смъртта не е единственият начин за освобождаване от това състояние. Какъв смисъл има смъртта за тебе, ако и след това ти носиш в съзнанието си мисълта за своята черна кожа? Какво си придобил? – Нищо. Смъртта има смисъл само тогава, когато след нея съзнанието ти е освободено от мисълта, че имаш черна кожа.

Казвам: всички трябва да работите върху новото в математиката, във философията, в живота и в науката, за да се внесе разширение и полет в съзнанието ви, активност и предпазливост в чувствата ви, за да се пазите от лошите навици на вашето минало. Само по този начин вие ще бъдете бодри и весели и с будно вътрешно съзнание. В Разумната Природа всичко говори за великата Радост на душата. Като се приближавате до Божествения свят, ще забележите, че там навсякъде вее интелигентност и разумност. Там има изобилие от знания, от музика, от песен и от Любов. Започнете ли да слизате към физическия свят, от там вее вече студенина, ограничение – всеки се свива в черупката си. Най-големият студ е във физическия свят. Толкова голям е вече студът, че ледът започва да се троши. Колкото повече се увеличава студът, толкова по-трошливи стават телата. В това отношение и големият студ може да развали хубавите чувства у човека. Много ниската температура и много високата температура са опасни за обикновените хора. Само адептите и Великите Учители могат да преминават направо от едно състояние в друго, без да се повредят.

Ученикът трябва да се пази както от големия студ, така и от голямата горещина. Той не трябва да се излага на тях. Ученикът може да оперира само с такава топлина, при която глината му не се топи, и с такъв студ, при който камъните му не се рушат. Животът функционира правилно при обикновена топлина и при обикновен студ. Това са практически правила, които всеки от вас може да приложи в миниатюра в живота си. Правете малки опити върху съзнанието си, за да придобиете разширение и полет.Приложението на тия правила ще ви даде поне малки резултати.

Тайна молитва
Книги:

* Трите състояния S, R и T

Време и сила (Младежки окултен клас. Пета година (1925–1926). София, 2002)
32 беседи от 15 ноември 1925 г. до 27 юни 1926 г.
* Трите състояния: S, R и T

Лекции на МОК (Младежки окултен клас. Година V (1925–1926). Том I. София, 1929)
3 беседи от 15 ноември 1925 г. до 29 ноември 1925 г.

Начало: 19:30

Трите състояния S, R и T

Най-често използвани думи в беседата: човек, съзнание, има, хора, може, всички, сега, единица, живот, светлина, наука, мисъл, път, три, свят, душа, студ ,

Младежки окултен клас , София, 29 Ноември 1925г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


„Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!"

Размишление

Чете се резюмето от темата „Значението на О, Н, N и С за живота".

Четоха се четирите теми, зададени на четири­ма братя: 1. Най-новото в музиката. 2. Най-новото във философията. 3. Най-новото в математиката. 4. Най-новото в живота.

20.12 часа

Допуснете, че вие сте учител и искате да осмис­лите единицата пред малките деца ученици. Тоест да направите тази единица жива. Как ще го направите? В природата има известна градация, има елементи, ко­ито се означават все с единици. Ако започнете с неор­ганичната материя, с органичната, дойдете до подсъз­нателната, съзнателната, самосъзнателната и свръх- съзнателната, и във всички тези области вие турите единицата, ще си приличат ли тези единици? Значи туряте един скъпоценен камък, после туряте едно жит­но зърно, туряте една малка буболечица, някой бръм­бар. Кой е най-умният бръмбар? Тема: „Кой е най-ум­ният бръмбар?" После рибите, бръмбарите, птиците, млекопитающите - туй число вече се увеличава, единицата минава през всички свои фази. Затуй в окул­тната наука, когато употребяват едно число от тези, които имаме сега, те турят известен символ, който по­казва, че единицата е в прогреса на своето проявяване. И всеки един от вас е една единица в прогреса.

Знаете ли вие какъв е вашият коефициент? То са все задачи, които сега разрешавате. И когато човек се домогне до нещо съществено, той добие една малка радост. Неговото висше съзнание, или разумният дух, съзнава, когато добие една малка истина. Щом доби­еш едно малко знание, става едно разширение на туй съзнание. Истинската наука седи в разширението на туй съзнание. Понякога има едно привидно разширение на съзнанието, то се дължи на един прилив и отлив в умствения свят. И много хора мислят, че са уче­ни само защото имат един прилив в съзнанието, и на старини те оглупяват, отричат онова, което са поддър­жали на младини. Някои на младини са били безбож­ници, а в старини - вярват. Но и двете положения се дължат на един прилив. Някои хора на старини стават безбожници, то се дължи на един отлив. Някои млади почват с отлив, свършват с прилив.

Когато съзнанието прогресивно върви и се раз­ширява, без да се намалява, когато човек добие туй състояние, озарява се с една вътрешна светлина - ми­сълта му става ясна, после става едно опресняване на неговите чувства. Той почне да разбира своя личен живот.

Мнозина от вас може да мислите, че вие сте се освободили от вашия личен живот. Да се освободи човек от личния си живот? Даже индусите, които пропо­вядват тази философия - философията е много вярна, I о е толкова мъчно, колкото негърът може да се освободи от своята чернота - тъй човек може да се освобо­ди от своята личност. Единственото нещо, то е да съз­наеш, че си черен. То е вече крачка напред. И да съз­наеш, че тази чернота е нещо, наложено отвън. Нещо свойствено само на материята. Известен род материя, която се е вдълбала в съзнанието и произвежда тези сенки.

Сега всички тези съвременни хора извършват прекрасна работа: философи, математици, естествени­ци, - те със своите малки мотички работят върху чо­вешкия мозък. И виждаш го един учен човек 50-60 години разработва една малка област от човешкия мо­зък, един сантиметър плоскост, мотичката му е колко­то върха на една игла. Работи и посажда новите идеи.

Как се предава съвременната мисъл? Ние казва­ме, в човека има мисъл. Задавали ли сте си въпроса, как се предава мисълта от един човек в други и къде се заражда, на кое място? Запример попитайте съвре­менните психолози къде е мисълта на човека. Там са смътни. Те казват, човек има чувствителност. Не мо­гат да определят мястото. Сега даже спорят за тези центрове, отричат ги. Те съзнават, че има известни центрове, но не могат да ги определят. В окултната наука - там философията е сложна, имаме работа с четири тела, които функционират едновременно. Ние едва можем да се справим с физическото, а там са астралното, после причинното. И тези тела едва сега се организират. Тъй както нашето тяло е организирано - има области, където се развива мисълта. И всеки от вас може да направи един опит. Ако той развие своята чувствителност на върха на пръстите, тук се развиват едни малки папили, тях трябва да ги пази човек. Ако се допрете запример до известна част на главата - в България съм срещнал само един човек с такъв развит орган - съзнание на неговата справедливост. Човек, който е идеално справедлив. На това място, щом бут­нах, бяла светлина се яви на главата му. Тази светли­на показва, че има накопление на светлина вътре. Иде­ите органически растат.

Когато се срещнете с един добър човек, той е като един проводник. Ако живееш с глупави хора, в които няма набрана тази енергия, не може да се пробу­ди в душата ти никакъв интелектуален стремеж. Умни­те хора трябва да се събират, тази светлина се предава. Въздействат си един на други. В този свят функциони­ра само единицата. А двойката, това е дроб вече от единицата. Числото три, това е само един резултат. Всъщност число три няма. То съществува като един резултат на единицата. Две-те съществува като форма, наричат го отражение на единицата. А три-те е един резултат, едно отражение на едно и на две.

Сега нека да разберем смисъла, нека вземем чо­века. Кое считаме най-реално в човека? Ще кажете - душата му, нали? Но пътищата, за да се види душата има ли път, виждали ли сте някой път душата? Някой път вие сте я видели, но у вас съзнанието не е било будно. Сега за ума, за интелекта - по-лесно може да го проследите.

Щом работите с математиката, вече за ума то е резултатът, може да видите тази интелектуална сила да се проявява. Тогава според вас нали чове­кът е неговата душа. Душата му, външното облекло - това е съзнанието. Там, където има съзнание, вся­кога ще се забележи една светлина. И някой път ще забележите, човек образува една елипса светла. При­ятна е тази светлина. И даже в тази елипса, в гор­ната част, където сега се проектира нашият мозък, тази елипса е малко по-светла. А у по-напреднали­те души в центъра тази елипса е по-светла, а у най- напредналите светлината навсякъде е еднаква. Туй подразбира едно същество от друга категория, разумно същество, с което не можем да правим ника­къв компромис. Пред него ти се усещащ страхлив, ако имаш нещо нечисто в себе си. Като се отстрани, ти се усещаш разположен, щом се отмахне, ще усе­тиш приятност, понеже това е същество, което ня­ма никакви задни цели. Същество, което във всеки случай може да ви помогне.

Та ще работите. Трябва да се заемете да работи­те над себе си, да дойдете до облагородяване, да може да схващате вашите чувства. Не критически. Ако кри­тически се отнасяте към вашите чувства, може да се осакатите. Ако критически се отнасяте към вашата мисъл, може да я осакатите. Човекът трябва да има едно решето - да пресява. Едно желание ще турите на една страна, друго - на друга, докато намерите само онези желания. Понеже представлявате клетки на един велик организъм, във вас са складирани не само ваши­те желания, но и желанията на милиарди същества. И от този склад трябва да изберете онова, което е полез­но заради вас. Тогава няма защо да си губите времето, ще изберете в дадения случай най-необходимото. Така е и за мислите.

Във всички неща има едно пресищане. Ако ед­на-две години само пеете, ще дойде пресищане и ще престанете. „Не искам да пея." Всички трябва да се пазите от пресищане. Постоянно трябва да има едно разнообразие - едно разнообразие в енергиите на жи­вота. Музиката сама по себе си - и в музиката има едно разнообразие, и в математиката има едно разно­образие. Съвременните математици страдат от еднооб­разие. Искат да сведат математиката само към онова видимото. Те са забелязали, че в математиката има нещо, което не могат да си обяснят, но си правят ог­лушки. И сега го откриват наново. Казват, че по-рано не са знаели. Как да не са знаели? В по-раншните вре­мена е имало математици, които са изчислявали с та­кава точност - до една милионна част от секундата, какви ще бъдат хората в двайсети век. Какъв ръст, големина ще имат, колко хора ще бъдат с черни очи от тях, колко със сини, какви ще бъдат мислите им, иде­ите им, общественият строй, всичко това - с матема­тически данни.

Тъй че, ако влезнете в една окултна школа, ще видите картини, начертани преди петдесет, шейсет, сто хиляди години. Тези хора са изчислили, и сега съответ­стват на сегашните. Тези хора са знаели. Тези, които не знаят, казват - ще го видиш изведнъж. Виждането е знание. Ти може да гледаш, но да виждаш, трябва да разбираш отношенията на нещата, които съществуват. Или както казват философите, съзнанието на един по- напреднал човек може да обхване другите съзнания. Но същевременно едно съзнание, което прониква дру­гите съзнания, то се пази да не спъва другите. Понеже, ако туй съзнание, което прониква другите съзнания, внесе най-малката дисхармония, кармически се обвър­зва. Ако видите един човек, че се моли и не можете да си изтълкувате какво прави, кажете: „Какво се е из­правил?", опетнявате се. В дадения случай трябва вед­нага да схванете какво прави и да не си създадете един крив образ в съзнанието.

И липсата на съвременното възпитание седи, че учители и ученици са в една дисхармония. Учителят, като погледне ученика, състави си едно понятие, един епитет си тури. И някои ученици, като погледнат учи­теля си, също направят едно криво заключение, и вед­нага започне дисхармония - и в туй отношение опоро­чава се науката. И какъв резултат се добива? Запример за какво се приложи сега математиката - да по­могне пътищата, съобщенията, градежите, но същев­ременно много е помогнала дългобойните оръдия с точ­ните си изчисления. Науката на химиците - разните отрови, задушливи газове, взривове, същевременно на­уката за отоплението, осветлението, горенето и т.н., самата наука, като дойде да се приложи във възпита­нието, не се е приложила.

Може някой път да направим един малък опит. Да допуснем, някой от вас не разбира математика, не му сече акълът. Ще изкараме двама души най-силни, в които тази светлина се е набрала, те ще си турят ръце­те в тази област и като ги подържат, ще му зададем една задача, и той ще реши задачата. Ще проработи умът му. Ще му дойде на ум как да реши задачата. Този е същият закон и за набожността на хората. Хо­рата си предават. Някои хора не са набожни, то се пре­дава по мода. Едно временно настроение религиозно - то не е набожност. Ще работите върху [това], ще се отличавате. Индусите отличават три състояния:

S - sattwa

R - radjas

Т - thamas

Едното наричат състояние S (sattwa), или равно­силно в нас на истината, но думата „истина" не съдър­жа всичко на sattwa - когато съзнанието е свободно от всякаква користолюбива цел, но в самата душа има любов към самата истина. Любов за самата любов. Абсолютно безкористие. Когато човек така е проник­нат, в съзнанието му има една светлина. Този човек усеща една светлина в сърцето си, в ума си. Той се усеща тих и спокоен. Най-трудните задачи лесно реша­ва. Всички тези неща - завист и др., са несъвместими за него.

Radjas - деятелни хора в културата, волеви хора. Ние най-малко хора имаме от sattwa, светиите са били, но има много светии от църквата, които са от radjas. В R вече се явява активност, явява се добрина, но същев­ременно, щом не се оцени неговата добрина, заражда се едно чувство на отмъщение, злоба. За всяко нещо, което направи, той иска да се запише неговото име някъде. Да обърне някъде най-малко внимание. Има известна тъмнина в съзнанието вътре.

Тези хора S употребяват сладки храни. А тези на R употребяват киселичко, лютичко и те всички са изобщо все месоядци. Те са от radjas, у тях S няма. Човек, който яде месо, завист има в душата му. Ама не сега да се отречете, той трябва да се роди вегета­рианец. Някой казва - вегетарианец, какъв вегетари­анец, баща ти, майка ти са вълци. Как от този вълк може да се роди агне. То е както кучето, което се отказва пред господаря си, като няма месо - яде хле­бец. Човек трябва да се роди вегетарианец, абсолют­но да го не съблазнява месото. Ако погледне вече ме­сото и му се прияде, то е вече една съблазън и опетняване в съзнанието. Много дълбока философия е то, как се е заразил човек.

Thamas - щом дойдем до тези хора, те са полухора. Те обичат да ядат каквото и да е. У тях е свой­ствен мързелът. Те не обичат да работят, не обичат да мислят, не обичат да се учат. И аз ги наричам кучета - орела, котката. Thamas е това. Тази кокона, която, като дойде до вратата, ще седне, ще си изчисти крака­та да покаже на господаря си, че не е окаляна, ще помърка, ще се поглади: „Как си господарю?" Но щом хване една мишка, с червата, с козината глътне я.

Ще избягвате най-първо... Някой казва: „То и с немити ръце може да се яде." В съзнанието вътре тряб­ва да се създаде чистотата навсякъде. Някой казва: „Няма време." Измий се. Хлябът окалян - изстържи го, не яж. Нищо повече. Дадат ви хляб окалян, три дена не сте яли, три положения има. Ако се откажеш - S. Ако го остържеш - R. Ако кажеш: „Може и ока­лян", вие сте Т. Нищо повече.

Човек трябва да се съгради. Да се съгради чо­век, това е една от най-великите философии. Да съг­ради човек себе си - той е съграден, но ние изучава­ме сега строението на нашето естество. Изучаваме нашата мисъл. То е било задача на древните филосо­фи. Сега изучавате своята мисъл, а в другата раса ще изучавате своите желания от друго становище, на инволюцията. После ще влезнете да изучавате сво­ята душа, този благороден порив, и ще знаем в света как да приложим закона на любовта. Ще бъдете не критици, но умни деца, които изучават естеството, тъй както себе си. Тогава ще дойдем до новата ес­тествена наука - математиката, музиката, всички те­зи отрасли идват на помощ.

По някой път се отнасяме критически към нау­ката. В света има една друга наука. Аз съм против лъжливите преводи. Това не е хубаво описано. Вие сте предали качества на едно същество, които не същес­твуват у него. Един естественик трябва да влезне в съзнанието на един бръмбар. Той трябва да знае този бръмбар, като си прави гнездо или нещо, да влезне в неговото съзнание. Този бръмбар мисли. Онези оси, които правят гнездата си от кал пет-шест сантиметра дълги, хванат един паяк, но не го умъртвява, парали­зира го тъй с жилото си, знае колко да натисне, после втори, трети. Приготвя храна за личинката, да се запа­зи прясна, да не се развали. Отлични хирурзи са те. В тези оси има съзнание. Види някой тарантул, почва да се върти около него, омагьосва го, жилни го.

Като влезнем в духовния живот, тези процеси, които стават - обикновените процеси на вашия живот, които нарушават хармонията - неразположен сте, ду­хом отпаднали, не искате да говорите с никого, живо­тът ви е обезсмислен. Защо? По някой път причината е даже толкова смешна, даже няма никаква причина. Но съществуват тези положения. Те произтичат от те­зи лъжливи схващания на нещата. Вие трябва да зна­ете тези три категории, къде сте. Какво положение? Щом знаете, ще знаете вече да функционирате с мате­рията и с тези същества около вас.

Никой не живее за себе си. Най-първо всички същества си влияят едно друго. Щом си легнете ве­черно време, хората, с които живеете - съзнателно или несъзнателно става обмяна. Давате и вземате. Станете сутрин бодър, весел - спечелили сте нещо. Някой път станете сутрин, неразположен сте - изгу­били сте нещо. Нищо повече. Ходите, търсите, бори се вашето съзнание, вземе си го пак назад - дойде у вас туй успокояване.

Аз не искам да дам направление на ума ви да станете еднообразни в някое направление. Запример да се събуди във вас по-голям критицизъм, критични да станете. Доколкото виждам класа, у всички ви, ка­то се пробуждате, същевременно ставате много кри­тични. Индивидуализирате се. Вие сте всички в R. Тук S почти не зная. На това колко души туряте? (Учите­лят посочва sattwa.) Щом се зароди едно желание на немарливост, леност - ще работите всякога. Всякога човек трябва да работи физически. Ученикът трябва да работи умерено. Той не трябва да прахосва своята енергия. Пред него има три рода сили. Божествени, които изискват съзерцание. След като свърши тази ра­бота, ще дойде до активността, т.е. неговите чувства. Най-после ще дойде до физическия свят. Ще слезне във физическия свят, но трябва да бъде много буден. Съзнанието му трябва да бъде много будно. Някой път сте задължени да вършите работи, които са свързани с оцапване. Това е този вътрешният синтез. Той е един­ственият метод, който трябва да приложите в даден момент.

Ще ви дам едно обяснение. Всякога, когато във нашата мисъл или вашето съзнание има едно разши­рение, един полет нагоре, тези сатвически енергии ра­ботят. Когато искате нещо да вкусите, например плод вземате от някое дърво, имате силите на R, които дей­стват по права линия. А когато сте тъй индиферентни, каквото и да е, видите на пътя някой плод, вземете го и започнете - вече действат силите на Т. Някои деца обичат да ядат гнили плодове, пръст, те са силите thamas, атавистически действат. Някой път хора, които са били чисти, дойде един период на нечистотия, оста­вят се. Иска той да умира, туй е идеята, и тя е права. Той иска да се освободи, но избрал един крив начин. Не е единственият начин на освобождение чрез смъртта. Да умреш, но как. Ами ако умреш, че живе­еш и носиш туй покварено съзнание, че носиш тази черна кожа? Ако умреш, че се освободиш от кожата, то е добре.

Ще работите върху науката. Тази философия трябва да ви даде полет. Новото в математиката, в науката, в живота трябва да внесе туй разширение в съзнанието, активност и после да ви даде предпазни мерки да се пазите от лошите навици на вашето минало съществувание. Тъй бих желал всякога да бъдете бод­ри и весели, всички да бъдете замислени, но съзна­нието ви да бъде бодро и весело вътрешно. Защото разумната вселена сама по себе си в своята целокупност, то е велика радост.

Като се приближавате до Божествения свят, навсякъде лъха тази интелигентност, изблик на зна­ние, музика, философия, отворени са тези души. Щом почнете да се приближавате до физическия свят, настъпва туй ограничение, студенина, всеки се свил в своята черупка. Всички сте сега в най-големия студ, и толкова голям е този студ, че ледът от големия студ е почнал да се троши. Като се увеличава силата на студа, тези тела почват да стават хрупкави. Един ка­мък при 150 градуса студ ще почне да се руши. Един камък при колко градуса ще се топи? При 2000 градуса, към 35 000 градуса се изпарява вече.

Известни наши чувства, страстите при висо­ка температура се изпаряват. Някой път и студът е послужил за поквара. Някой път в алхимията, в окултната наука е хубаво, адептите са го употребя­вали. Те минават бързо и рязко от едно състояние към друго. Но те са много майстори. Но обикнове­ните ученици трябва да се пазят от големия студ и от голямата топлина, за него не са. Той трябва да оперира с топлина, при която глината му не се то­пи, и трябва да работи при онзи студ, при който камъните му не се рушат - при обикновения студ и обикновената топлина, при която животът правил­но функционира.

Това са практически правила, които някои от нас може да приложите в миниатюра. Да направите един малък опит във вашето съзнание. Вярвам, ще да­де добри резултати.

„Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!"
Тайна молитва
Трета лекция на Младежкия окултен клас
29 ноември 1925 г., неделя, 19.30 часа
София - Изгрев

НАГОРЕ