Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


Съборни беседи подредени по хронология
433 броя беседи
1895,   1897,   1898,   1899,   1900,   1903,   1904,   1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,   1919,   1920,   1921,  
1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,   1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944,  


Беседи, упътвания и обяснения, държани по време на съборните срещи през месец август от 1906 г. до 1944 г. Част от съборното слово са т.нар. Рилски беседи, изнесени на планината в годините 1929-1944 г. Друга част са лекции по време на младежките събори през 1923-1930 г. Това направление на Словото са беседи, изнасяни по време на съборите на Бялото братство във Варна, София, Велико Търново и на Рила. Подобно на Неделните те се отличават с широк размах върху въпросите от духовния живот и реализацията му в практическата сфера, изведено на преден план с много примери от самия живот. В Съборните беседи се съдържа съкровеното знание за същността на духовната себереализация, еволюцията, ученичеството. Те са врата към навлизане в познанието на петте Божествени принципа – Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. Тук се съдържа и една от най-важните беседи в това отношение със заглавие „Пътят на ученика”, в която е представена еволюцията на човека в контекста на един всеобщ космичен план. Учителя Петър Дънов извежда своите последователи на лагер край Седемте рилски езера за пръв път през 1929 г. Беседите, изнасяни на Рила се именуват още и „Рилски беседи”. В тях често се говори за живота в планината и приложението на абсолютната чистота както във физическия, така и в психическия и духовния живот. Защото „чистотата е първо и необходимо условие за правилното развитие на човека”. А от това правилно развитие зависи и правилното отношение на човека към Бога. Животът в Христос и за Христос – изявеният Бог в света, е един от основните моменти в Рилските беседи. Този живот се осъществява посредством Любовта, приложена във всички сфери на индивидуалния, семейния и обществения живот.
начало1903г.

Годишна среща на Веригата - Варна 1903, СБ - (неизвестен час) - Варна, 27.8.1903г. (Четвъртък)

начало1906г.

Годишна среща на Веригата, Варна, 1906 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 24.8.1906г. (Петък)

начало1907г.

Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 28.8.1907г. (Сряда)

начало1908г.

Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 22.8.1908г. (Събота)

начало1909г.

Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 28.8.1909г. (Събота)

начало1910г.

Протоколи от годишната среща на Веригата 1910 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 27.8.1910г. (Събота)
Приложение към протокола от 1910 г., СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1910г. (Сряда)

начало1911г.

Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 23.8.1911г. (Сряда)
Господнята вечеря, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 27.8.1911г. (Неделя)

начало1912г.

Завета на цветните лъчи на светлината, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 28.8.1912г. (Сряда)
Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 6.9.1912г. (Петък)

начало1914г.

Протоколи от годишната среща на Веригата 1914 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 23.8.1914г. (Неделя)

начало1915г.

Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.8.1915г. (Вторик)

начало1919г.

Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ - 19:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторик)
Мировата Любов, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторик)
Обяснения върху обстановката на залата за събрания, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторик)
Правият път, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 20.8.1919г. (Сряда)
Разбиране и прилагане, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 20.8.1919г. (Сряда)
Живот вечен, СБ - 8:45ч. - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
Методи за лекуване, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване), СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
Правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 23.8.1919г. (Събота)
Космичната Обич, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
Методи за приложение, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
Начин за себеконтрол, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
Беседа по нарядите, СБ - 12:00ч. - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
Втори наряд за 1919/20 г., СБ - 12:00ч. - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
Първи наряд за 1919/20 г., СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)

начало1920г.

Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
Новото човечество, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
Път, Истина и живот, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
Необходими условия за ученика, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 20.8.1920г. (Петък)
Сутрешен наряд, 20 август и Мерило за правилно разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 20.8.1920г. (Петък)
Сутрешен наряд, 21 август и Идване и възприемане на Духа, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 21.8.1920г. (Събота)
Сутрешен наряд, 22 август и Работа за през годината, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 22.8.1920г. (Неделя)
Гимнастически упражнения, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Работа върху чистотата и самообладанието, СБ - 11:30ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Сутрешен наряд, 23 август и Работа на учениците, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Сутрешен наряд, 24 август и Големец и слуга, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 24.8.1920г. (Вторик)
Сутрешен наряд, 25 август, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)

начало1921г.

Възпитание на човешката воля, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Гимнастически упражнения, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Пробуждане на колективното съзнание, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Сутрешен наряд, 19 август / Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Законът за съвършенството, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
Сутрешен наряд, 20 август, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
Общи упражнения, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР - 17:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Правилни методи за разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Сутрешен наряд, 21 август / Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Четирите съвета, СБ ,БР - 09:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Правилният развой на човешките енергии, СБ - 6:30ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Правилното употребление на ума, сърцето и волята в живота, СБ - 9:15ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Сутрешен наряд, 22 август, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Отговори на зададени въпроси, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 23.8.1921г. (Вторик)
Сутрешен наряд, 23 август / Размишления, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1921г. (Вторик)
Законът на самопожертването, СБ - 6:30ч. - В.Търново, 24.8.1921г. (Сряда)
Сутрешен наряд, 24 август / Психически упражнения №1 и №2, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1921г. (Сряда)
Разумно служене, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 25.8.1921г. (Четвъртък)
Сутрешен наряд, 25 август / Психически упражнения №3 и №4, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1921г. (Четвъртък)

начало1922г.

Единственото начало (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
Новият живот, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
Съвършеният мъж, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
Много плод принася, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 20.8.1922г. (Неделя)
Чистота на сърцето (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 20.8.1922г. (Неделя)
Истината, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Музика, работа и пост, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Новият ден (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Изпитвайте Писанията!, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторик)
Работа за новия живот, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторик)
Утринен наряд, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторик)
В Горницата, СБ - 8:30ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
Лицето на Бога (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
Милосърдието, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
Великата Божия църква (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
Живот вечен, СБ - 19:00ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
Предварителни бележки, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
Беседа за младите, СБ - 9:20ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Върху задачите на школата, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Какъв трябва да бъде ученикът, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Утринен наряд (25 август 1922 г.), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Изтълкувай ни тази притча, СБ , ИБ - 16:30ч. - В.Търново, 26.8.1922г. (Събота)
Новият и старият живот, СБ - 11:30ч. - В.Търново, 26.8.1922г. (Събота)
Истинната лоза / Аз съм истинската лоза, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 27.8.1922г. (Неделя)
Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 27.8.1922г. (Неделя)
Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика, ИБ , СБ - 5:00ч. - В.Търново, 30.8.1922г. (Сряда)
Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 3.9.1922г. (Неделя)
Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 10.9.1922г. (Неделя)
Празникът на труда, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 22.9.1922г. (Петък)

начало1924г.

Новата азбука, СБ - 10:00ч. - Мусала, 13.7.1924г. (Неделя)
Условия за взаимна работа, СБ , ИБ - 8:00ч. - Мусала, 11.8.1924г. (Понеделник)
Каляване на материята, СБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Общи въпроси, СБ , ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Хубави чувства, СБ , ИБ - (неизвестен час) - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Чада Божии, СБ , ИБ - 7:00ч. - Мусала, 14.8.1924г. (Четвъртък)
Наряд за 1924–1925 г., СБ - (неизвестен час) - София, 22.8.1924г. (Петък)
Качества на разумния живот, СБ - 6:00ч. - София, 24.8.1924г. (Неделя)
Ако излекува болния (Бележки, държани при братската среща на ръководителите в София, 1924 г.), СБ ,БР - 16:00ч. - София, 31.8.1924г. (Неделя)
Правила на разумния живот, СБ - 6:30ч. - София, 31.8.1924г. (Неделя)
Кръстът, СБ ,БР - 13:00ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие, СБ , ИБ ,БР - 6:00ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Съзнателният живот като забава, СБ - 19:30ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР - 20:30ч. - София, 2.9.1924г. (Вторик)
Разумният труд, СБ ,БР - 20:30ч. - София, 2.9.1924г. (Вторик)
Царе – слуги на Господа, СБ - 6:30ч. - София, 7.9.1924г. (Неделя)

начало1925г.

Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
Двете свещени положения, СБ - 5:40ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
На отворено и на затворено, СБ - 18:00ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
Наряд и упътвания / Разяснение за Истината, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Подпушване на светлината, СБ - 17:30ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Търпение и вяра, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Високият връх, СБ - 8:00ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)
Наряд и упътвания / Как да се молим, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)
Живите образи, СБ - 8:00ч. - В.Търново, 26.8.1925г. (Сряда)
Наряд и упътвания / Чистота и святост, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 26.8.1925г. (Сряда)
Наряд и упътвания / Чистотата, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 27.8.1925г. (Четвъртък)
Истинната врата, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 28.8.1925г. (Петък)
Наряд и упътвания / Проявлението на Любовта, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 28.8.1925г. (Петък)
Дето и да идеш!, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 29.8.1925г. (Събота)
Наряд и упътвания / В съгласие с Живата Природа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 29.8.1925г. (Събота)
Късият път!, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 6.9.1925г. (Неделя)

начало1926г.

Наряд - 22 - 29 август 1926 г., СБ - 5:00ч. - София, 22.8.1926г. (Неделя)
Отвън и отвътре, СБ - 11:00ч. - София, 22.8.1926г. (Неделя)
Светлият път на Знанието, СБ - 16:00ч. - София, 22.8.1926г. (Неделя)
Раждането на свободата, СБ - 9:00ч. - София, 23.8.1926г. (Понеделник)
Да не бъдете съдени, СБ - 10:00ч. - София, 24.8.1926г. (Вторик)
Имената са ви записани, СБ - 9:00ч. - София, 25.8.1926г. (Сряда)
Свещеният огън, СБ - 9:00ч. - София, 27.8.1926г. (Петък)
Правосъдие, СБ - 10:00ч. - София, 28.8.1926г. (Събота)
Добро и съвършенство, СБ - 19:30ч. - София, 29.8.1926г. (Неделя)
Обяснение на старите гимнастически упражнения, СБ - (неизвестен час) - София, 29.8.1926г. (Неделя)
Ще се изкоренят, СБ - 8:00ч. - София, 29.8.1926г. (Неделя)

начало1927г.

Духът на Господа, СБ - 16:00ч. - София, 19.8.1927г. (Петък)
Пътят на ученика, СБ - 7:00ч. - София, 19.8.1927г. (Петък)
Братя в единомислие, СБ - 7:00ч. - София, 20.8.1927г. (Събота)
Обич към знанието, СБ - 20:00ч. - София, 21.8.1927г. (Неделя)
Ще се превърне в радост, СБ - 7:00ч. - София, 21.8.1927г. (Неделя)
Пробуждане съзнанието на ученика, СБ - 7:00ч. - София, 22.8.1927г. (Понеделник)
Дойде глас, СБ - 7:00ч. - София, 23.8.1927г. (Вторик)
Свещеният час, СБ - 20:00ч. - София, 24.8.1927г. (Сряда)
Явно говорих, СБ - 8:00ч. - София, 24.8.1927г. (Сряда)

начало1929г.

Абсолютна чистота, ООК , СБ - 10:00ч. - Рила, 21.8.1929г. (Сряда)
По Бога направени, СБ - 10:00ч. - София, 25.8.1929г. (Неделя)
Положителни и отрицателни черти на живота, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1929г. (Понеделник)
Линиите на природата, СБ - 5:00ч. - София, 27.8.1929г. (Вторик)
Духовното в човека, НБ , СБ - 10:00ч. - София, 22.9.1929г. (Неделя)

начало1930г.

Интуиция / Интуицията - Божественото чувство, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1930г. (Сряда)
Скришната стаичка, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1930г. (Сряда)
На езерата, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1930г. (Петък)
Задължително право / Правата на Душата и на Духа, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1930г. (Сряда)
Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК , СБ - 6:00ч. - 7-те езера, 8.8.1930г. (Петък)
Наближило е Царството Божие, СБ - (неизвестен час) - 7-те езера, 10.8.1930г. (Неделя) (непечатана)
Начало и край, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1930г. (Сряда)
Упътвания и наставления / Поучения, преживявания и наставления на планината, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1930г. (Петък)
Благословена между жените, СБ , РБ - 10:00ч. - Рила, 17.8.1930г. (Неделя)
Виждане и съзнаване, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 19.8.1930г. (Вторик)
Носител на Божиите мисли, СБ , РБ - 9:00ч. - Рила, 19.8.1930г. (Вторик)
Познава гласа му, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 20.8.1930г. (Сряда)
Божествена връзка, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 21.8.1930г. (Четвъртък)

начало1931г.

Човекът на новото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1931г. (Неделя)
Теория и приложение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1931г. (Понеделник)
Отпечатъци, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1931г. (Вторик)
Недоказани истини, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1931г. (Сряда)
Нашето място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1931г. (Четвъртък)
Чистене на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1931г. (Петък)
Обич, разумност и истинолюбие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1931г. (Събота)
Хигиена на живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
Ценното в малкото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1931г. (Понеделник)
Мястото на Бога, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1931г. (Сряда)
Тези три неща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1931г. (Четвъртък)
Ден на Божието изявление, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1931г. (Петък)
Запечатал е, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1931г. (Събота)
Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1931г. (Неделя)
Които чакат Господа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1931г. (Понеделник)
Сила, разумност и добро, СБ - 5:00ч. - София, 19.8.1931г. (Сряда)
Най-високото място, СБ - 5:00ч. - София, 20.8.1931г. (Четвъртък)
Отиване и връщане, СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1931г. (Петък)

начало1932г.

Слабото и силното, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1932г. (Вторик)
Най-малкото добро, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1932г. (Сряда)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (I), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1932г. (Събота)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (II), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1932г. (Неделя)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (III), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1932г. (Вторик)
Подражатели на Бога, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1932г. (Сряда)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (IV), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1932г. (Четвъртък)
Добре дошъл / Превръщане на величините (Добре дошъл), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 29.7.1932г. (Петък)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (V), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1932г. (Събота)
Двата пътя, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1932г. (Неделя)
Опорни точки на живота, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1932г. (Понеделник)
Завършени и незавършени процеси, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1932г. (Вторик)
Най-мъчният изпит, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1932г. (Сряда)
С притчи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1932г. (Четвъртък)
Ще и не ще, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1932г. (Събота)
Новите възгледи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1932г. (Неделя)
Книжници и фарисеи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1932г. (Понеделник)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VI), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1932г. (Вторик)
Което остарява, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1932г. (Сряда)
Общото благо, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1932г. (Четвъртък)
Трите свята, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1932г. (Петък)
Път на зазоряване, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1932г. (Събота)
Оставете децата, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1932г. (Неделя)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VII), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1932г. (Понеделник)
Ще се приложи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1932г. (Вторик)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VIII), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1932г. (Сряда)
Ценни мисли из книгата на Великия живот, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1932г. (Четвъртък)
Делата Божии, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1932г. (Петък)
Открити, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.8.1932г. (Събота)
На живите, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1932г. (Неделя)
Слизане и възлизане, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.8.1932г. (Вторик)
Иде час, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.8.1932г. (Сряда)
Видяхме славата, СБ - 5:00ч. - София, 28.8.1932г. (Неделя)
Три пътя, СБ - 5:00ч. - София, 29.8.1932г. (Понеделник)
Новата работа, СБ - 5:00ч. - София, 30.8.1932г. (Вторик)
Любов без ревност, СБ - 5:00ч. - София, 31.8.1932г. (Сряда)

начало1933г.

Бъдещото верую на човечеството, СБ - 5:00ч. - София, 1.9.1933г. (Петък)
Един удар, СБ - 5:00ч. - София, 2.9.1933г. (Събота)
Великата формула, СБ - 5:00ч. - София, 3.9.1933г. (Неделя)
Едно звено, СБ - 10:00ч. - София, 3.9.1933г. (Неделя)

начало1934г.

Великото в живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, 5.8.1934г. (Неделя)
Граници на живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, 8.8.1934г. (Сряда)
Противоречия и възможности, СБ - 5:00ч. - Витоша, 12.8.1934г. (Неделя)
Живот, знание, свобода, СБ - 5:00ч. - Витоша, 15.8.1934г. (Сряда)
И помаза, СБ - 10:00ч. - София, 19.8.1934г. (Неделя)
Часът на Любовта, СБ - 5:00ч. - София, 19.8.1934г. (Неделя)
Великото и малкото, СБ - 5:00ч. - София, 20.8.1934г. (Понеделник)
Дигни одъра си!, СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1934г. (Вторик)

начало1935г.

Млад, възрастен и стар, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1935г. (Петък)
Две естества, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1935г. (Неделя)
Божественият ръб, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1935г. (Понеделник)
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1935г. (Сряда)
Несъвместими неща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1935г. (Петък)
Пробни страдания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1935г. (Неделя)
Проява на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.8.1935г. (Петък)
Сочни храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.8.1935г. (Неделя)
С человечески езици, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 1.9.1935г. (Неделя)
Ще дойде отвътре, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 1.9.1935г. (Неделя)
Стари и нови разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 2.9.1935г. (Понеделник)
Всичко е за добро, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.9.1935г. (Вторик)
Отворени книги, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 4.9.1935г. (Сряда)
Кристализиране на човешката душа, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 6.10.1935г. (Неделя)

начало1936г.

Да им дам живот / Вяра, СБ - 5:00ч. - София, 19.8.1936г. (Сряда)
Вътрешна връзка / Вътрешната връзка на живота, СБ - 5:00ч. - София, 20.8.1936г. (Четвъртък)
Външна и вътрешна любов , СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1936г. (Петък)
Основни черти на новото / Основната черта на новото, СБ - 5:00ч. - София, 22.8.1936г. (Събота)
Проникване , СБ - 5:00ч. - София, 23.8.1936г. (Неделя)
Човешко и Божествено / Човешкото и Божественото, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1936г. (Сряда)
Проявеният и непроявеният, СБ - 5:00ч. - София, 29.8.1936г. (Събота)
Пътища на Любовта / Любовта и свободата. Четиритях пътища в Любовта, СБ - 5:00ч. - София, 30.8.1936г. (Неделя)
За Слава Божия, СБ , УС - 5:00ч. - София, 20.9.1936г. (Неделя)
Двете полушария / Двете полушария. Северното и южното полушарие, СБ - 5:00ч. - София, 22.9.1936г. (Вторик)

начало1937г.

Лъчи на живота / Първият лъч на топлината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.7.1937г. (Неделя)
Опитано е / Божието слово е опитано, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1937г. (Понеделник)
Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1937г. (Сряда)
Стани, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1937г. (Петък)
Основните тонове, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
Правилна обхода, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1937г. (Сряда)
Планини и долини / Планини и долини. Умът и сърцето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1937г. (Петък)
Разбиране и съзнание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
Червен и светъл, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
Нашето предназначение / Предназначението на човека, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1937г. (Сряда)
Светилник на ръцете и на нозете / Мед да потече, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1937г. (Петък)
Двете състезания, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
Път и възможности / Пътят и възможностите, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1937г. (Петък)
Да познават, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1937г. (Неделя)
Свободно даване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.8.1937г. (Неделя)
Съществени връзки / Четирите отношения, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.8.1937г. (Неделя)
Трите ухания, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 23.8.1937г. (Понеделник)
Път за освобождение, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 24.8.1937г. (Вторик)
Вечно подмладяване / Закон за вечна младост, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1937г. (Сряда)

начало1938г.

Двигатели в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1938г. (Вторик)
Видове храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1938г. (Сряда)
Вътрешна просвета, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.7.1938г. (Петък)
Качества на езика, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
От пръстите на ръцете, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
Основи на здравето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1938г. (Сряда)
Късият и дългият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1938г. (Петък)
Азбука на разбирането, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)
Резултати и последствия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)
Ценности на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1938г. (Сряда)
Възможни условия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
Първо и последно място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
Който има уши, нека слуша, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1938г. (Сряда)
Трудни задачи, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1938г. (Петък)
Нови пътища, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1938г. (Неделя)
Здравословни и болезнени състояния, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1938г. (Сряда)
Милосърдие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1938г. (Петък)
Азбука на Божествения език, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1938г. (Неделя)
Всяко растение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1938г. (Сряда)
Силен и слаб, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1938г. (Петък)
Степени на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 21.8.1938г. (Неделя)
Великият подтик, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1938г. (Петък)
Под слънчевите лъчи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1938г. (Събота)
Желаният мир, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 28.8.1938г. (Неделя)
Проява и постижение на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1938г. (Неделя)
Отче наш, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1938г. (Четвъртък)

начало1939г.

Езикът на Любовта / Силата на Любовта, СБ ,РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
Отличителни качества на мисълта, СБ , РБ - 14:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
Реалността на живота / Реалното в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1939г. (Неделя)
Основни правила на хигиената / Четири основни правила на хигиената, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1939г. (Сряда)
С вяра, без смущение / И в мене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1939г. (Петък)
Любов и почитание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
Вратата на любовта / През вратата на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
Път към живота / Той е!, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1939г. (Сряда)
Божествена светлина / Разумност, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
Ценни придобивки / Запазване и спечелване, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
Умен, добър и силен, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1939г. (Сряда)
Търпение, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1939г. (Петък)
Постоянното в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
Светлина, топлина и сила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
Плодът на Духа / Първият плод на Духа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1939г. (Сряда)
Господар и слуга / Служене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1939г. (Петък)
Опознаване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1939г. (Събота)
Вечният живот, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
Гласът на Любовта, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
Разнообразието в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1939г. (Понеделник)
На своето място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1939г. (Вторик)
Възможности на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1939г. (Сряда)
Не дири своето си, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1939г. (Четвъртък)
Новият закон, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1939г. (Петък)
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1939г. (Събота)
Относителни и абсолютни разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.8.1939г. (Неделя)
Малката молитва, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1939г. (Понеделник)
Цар и служител, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.8.1939г. (Вторик)
Три ценни неща / Трите неща, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1939г. (Събота)
Еднообразие и разнообразие, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 27.8.1939г. (Неделя)
Запалката на свещения огън, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1939г. (Неделя)
Нито близо, нито далече / Близо и далеч, МОК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1939г. (Петък)

начало1940г.

Божествен и човешки свят, СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 23.7.1940г. (Вторик)
Правила на Любовта, СБ , РБ - 16:00ч. - Мусала, 23.7.1940г. (Вторик)
Частите и цялото / Закон за частите и Цялото, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 24.7.1940г. (Сряда)
Вечно обновяване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 28.7.1940г. (Неделя)
На сватба, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 28.7.1940г. (Неделя)
Реалност на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
Стотникът, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
Вяра и вярване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
Да имате любов, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
Божествена радост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1940г. (Сряда)
Магическата сила на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1940г. (Четвъртък)
Господаруване и слугуване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1940г. (Петък)
Сянка и реалност, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1940г. (Събота)
Изучаване и приемане, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1940г. (Неделя)
Семе, лист, плод, СБ , РБ - 9:00ч. - 7-те езера, 18.8.1940г. (Неделя) (непечатана)
Единство на Любовта, СБ , РБ - 9:00ч. - 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
Проветряване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
Двете царства, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 25.8.1940г. (Неделя)
Неоцененото богатство, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 25.8.1940г. (Неделя)
Учение и служение, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1940г. (Сряда)
Вслушване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1940г. (Четвъртък)
Прилежание, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 30.8.1940г. (Петък)
Десетте девици, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
Добрата покана, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
Закон за дишането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 4.9.1940г. (Сряда)
Израил и българин, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
Функции на вярата, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
Любов в трите свята, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 15.9.1940г. (Неделя)
Разбрани и неразбрани езици, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 15.9.1940г. (Неделя)
В Божественото училище, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.9.1940г. (Неделя)
Връзка между Бога и човека, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 22.9.1940г. (Неделя)

начало1941г.

Възможности за щастие, СБ - 5:00ч. - София, 24.8.1941г. (Неделя)
Същината на човека, СБ - 10:00ч. - София, 24.8.1941г. (Неделя)
Тя иде / Любовта иде, СБ - 5:00ч. - София, 25.8.1941г. (Понеделник)
Новият път, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1941г. (Вторик)
Зората на живота, СБ - 5:00ч. - София, 27.8.1941г. (Сряда)
Правилно дишане / Дишането, СБ - 5:00ч. - София, 29.8.1941г. (Петък)
Предназначението на човека, НБ , СБ - 10:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
Служение с Любов / С любов, СБ , УС - 5:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
Прави възгледи, СБ - 5:00ч. - София, 3.9.1941г. (Сряда)
Гладът, СБ - 5:00ч. - София, 5.9.1941г. (Петък)
Което не е / Законът на лъжата, УС , СБ - 5:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
Възелът, СБ - 10:00ч. - София, 10.9.1941г. (Сряда)
Малкият опит / Малък опит, СБ - 5:00ч. - София, 10.9.1941г. (Сряда)
Трите перпендикуляра, СБ - 5:00ч. - София, 12.9.1941г. (Петък)
Двама или трима, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
Единственото нещо, УС , СБ - 5:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
Четирите положения, СБ - 5:00ч. - София, 17.9.1941г. (Сряда)
Красивото в живота / Лъжа и истина, СБ - 5:00ч. - София, 19.9.1941г. (Петък)
Любов, знание и сила / Знание и сила, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)
Царството Божие / Името, царството и волята Божия, СБ , УС - 5:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)
От север към юг / С любов, СБ - 5:00ч. - София, 22.9.1941г. (Понеделник)

начало1942г.

Опорни точки в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.6.1942г. (Неделя)
Единното и неделимото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.6.1942г. (Понеделник)
Възходящият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.6.1942г. (Вторик)
Живите числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.6.1942г. (Четвъртък)
Прилагане на живите числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.6.1942г. (Петък)
Новият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.6.1942г. (Събота)
Космичната Любов, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
Новият свят, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
Красота и благост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
Новата култура, СБ , РБ - 7:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
Красотата на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.7.1942г. (Четвъртък)
Дом на блаженството, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.7.1942г. (Петък)
Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ - 10:00ч. - София, 2.8.1942г. (Неделя)
Ценни добродетели, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.8.1942г. (Сряда)
Наследници на земята, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 9.8.1942г. (Неделя)
Силните, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.8.1942г. (Сряда)
На зазоряване, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 16.8.1942г. (Неделя)
Тайната стаичка, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 19.8.1942г. (Сряда)
Устойчиви връзки, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1942г. (Сряда)
Постоянна благодарност, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1942г. (Петък)
Любов и обич / Вложи в сърцето, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1942г. (Събота)
Добрият живот, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 30.8.1942г. (Неделя)
Опознаване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 30.8.1942г. (Неделя)
Малки възможности, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 20.9.1942г. (Неделя)
Смисълът на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 20.9.1942г. (Неделя)

начало1943г.

Вечното благо, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 15.8.1943г. (Неделя)
Същественото в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 15.8.1943г. (Неделя)
Ден на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.8.1943г. (Неделя)
Новото в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.8.1943г. (Неделя)
Гласът на душата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 23.8.1943г. (Понеделник)
Жилища на човешката душа, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1943г. (Петък)
Единствената сила, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 29.8.1943г. (Неделя)
Раждането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1943г. (Неделя)
Номер първи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 1.9.1943г. (Сряда)
Проявен и непроявен, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.9.1943г. (Петък)
Блаженствата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
Новата присадка, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
Възприемане и предаване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 8.9.1943г. (Сряда)
Хармония в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 10.9.1943г. (Петък)
Извор на любовта, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
Пътят към изток, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
Добри плодове, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 15.9.1943г. (Сряда)
Проявеният живот, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)
Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)

начало1944г.

Възприемане и предаване/Сито и дармон,  УС , СБ - 5:00ч. - София, 2.1.1944г. (Неделя)