Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


Съборни беседи подредени по азбучен ред
433 броя беседи
А   ,   Б   ,   В   ,   Г   ,   Д   ,   Е   ,   Ж   ,   З   ,   И   ,   К   ,   Л   ,   М   ,   Н   ,   О   ,   П   ,   Р   ,   С   ,   Т   ,   У   ,   Ф   ,   Х   ,   Ц   ,   Ч   ,   Ш   ,   Щ   ,   Я

Беседи, упътвания и обяснения, държани по време на съборните срещи през месец август от 1906 г. до 1944 г. Част от съборното слово са т.нар. Рилски беседи, изнесени на планината в годините 1929-1944 г. Друга част са лекции по време на младежките събори през 1923-1930 г. Това направление на Словото са беседи, изнасяни по време на съборите на Бялото братство във Варна, София, Велико Търново и на Рила. Подобно на Неделните те се отличават с широк размах върху въпросите от духовния живот и реализацията му в практическата сфера, изведено на преден план с много примери от самия живот. В Съборните беседи се съдържа съкровеното знание за същността на духовната себереализация, еволюцията, ученичеството. Те са врата към навлизане в познанието на петте Божествени принципа – Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. Тук се съдържа и една от най-важните беседи в това отношение със заглавие „Пътят на ученика”, в която е представена еволюцията на човека в контекста на един всеобщ космичен план. Учителя Петър Дънов извежда своите последователи на лагер край Седемте рилски езера за пръв път през 1929 г. Беседите, изнасяни на Рила се именуват още и „Рилски беседи”. В тях често се говори за живота в планината и приложението на абсолютната чистота както във физическия, така и в психическия и духовния живот. Защото „чистотата е първо и необходимо условие за правилното развитие на човека”. А от това правилно развитие зависи и правилното отношение на човека към Бога. Животът в Христос и за Христос – изявеният Бог в света, е един от основните моменти в Рилските беседи. Този живот се осъществява посредством Любовта, приложена във всички сфери на индивидуалния, семейния и обществения живот.
началоА

Абсолютна чистота, ООК , СБ - 10:00ч. - Рила, 21.8.1929г. (Сряда)
Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 10.9.1922г. (Неделя)
Азбука на Божествения език, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1938г. (Неделя)
Азбука на разбирането, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)
Ако излекува болния (Бележки, държани при братската среща на ръководителите в София, 1924 г.), СБ ,БР - 16:00ч. - София, 31.8.1924г. (Неделя)

началоБ

Беседа за младите, СБ - 9:20ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
Беседа по нарядите, СБ - 12:00ч. - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
Благословена между жените, СБ , РБ - 10:00ч. - Рила, 17.8.1930г. (Неделя)
Блаженствата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
Божествен и човешки свят, СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 23.7.1940г. (Вторик)
Божествена връзка, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 21.8.1930г. (Четвъртък)
Божествена радост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1940г. (Сряда)
Божествена светлина / Разумност, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
Божественият ръб, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1935г. (Понеделник)
Братя в единомислие, СБ - 7:00ч. - София, 20.8.1927г. (Събота)
Бъдещото верую на човечеството, СБ - 5:00ч. - София, 1.9.1933г. (Петък)

началоВ

В Божественото училище, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.9.1940г. (Неделя)
В Горницата, СБ - 8:30ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
Великата Божия църква (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
Великата формула, СБ - 5:00ч. - София, 3.9.1933г. (Неделя)
Великият подтик, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1938г. (Петък)
Великото в живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, 5.8.1934г. (Неделя)
Великото и малкото, СБ - 5:00ч. - София, 20.8.1934г. (Понеделник)
Вечният живот, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
Вечно обновяване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 28.7.1940г. (Неделя)
Вечно подмладяване / Закон за вечна младост, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1937г. (Сряда)
Вечното благо, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 15.8.1943г. (Неделя)
Видове храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.7.1938г. (Сряда)
Видяхме славата, СБ - 5:00ч. - София, 28.8.1932г. (Неделя)
Виждане и съзнаване, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 19.8.1930г. (Вторик)
Високият връх, СБ - 8:00ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)
Вратата на любовта / През вратата на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
Връзка между Бога и човека, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 22.9.1940г. (Неделя)
Всичко е за добро, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.9.1935г. (Вторик)
Вслушване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1940г. (Четвъртък)
Всяко растение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1938г. (Сряда)
Втори наряд за 1919/20 г., СБ - 12:00ч. - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
Възелът, СБ - 10:00ч. - София, 10.9.1941г. (Сряда)
Възможни условия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
Възможности за щастие, СБ - 5:00ч. - София, 24.8.1941г. (Неделя)
Възможности на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1939г. (Сряда)
Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
Възпитание на човешката воля, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Възприемане и предаване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 8.9.1943г. (Сряда)
Възприемане и предаване/Сито и дармон,  УС , СБ - 5:00ч. - София, 2.1.1944г. (Неделя)
Възходящият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.6.1942г. (Вторик)
Външна и вътрешна любов , СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1936г. (Петък)
Върху задачите на школата, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Вътрешна връзка / Вътрешната връзка на живота, СБ - 5:00ч. - София, 20.8.1936г. (Четвъртък)
Вътрешна просвета, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.7.1938г. (Петък)
Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика, ИБ , СБ - 5:00ч. - В.Търново, 30.8.1922г. (Сряда)
Вяра и вярване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)

началоГ

Гимнастически упражнения, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Гимнастически упражнения, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Гладът, СБ - 5:00ч. - София, 5.9.1941г. (Петък)
Гласът на душата, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 23.8.1943г. (Понеделник)
Гласът на Любовта, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 13.8.1939г. (Неделя)
Годишна среща на Веригата - Варна 1903, СБ - (неизвестен час) - Варна, 27.8.1903г. (Четвъртък)
Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.8.1915г. (Вторик)
Годишна среща на Веригата, Варна, 1906 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 24.8.1906г. (Петък)
Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 28.8.1907г. (Сряда)
Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 22.8.1908г. (Събота)
Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ - (неизвестен час) - Варна, 28.8.1909г. (Събота)
Господар и слуга / Служене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1939г. (Петък)
Господаруване и слугуване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1940г. (Петък)
Господнята вечеря, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 27.8.1911г. (Неделя)
Граници на живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, 8.8.1934г. (Сряда)

началоД

Да им дам живот / Вяра, СБ - 5:00ч. - София, 19.8.1936г. (Сряда)
Да имате любов, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
Да не бъдете съдени, СБ - 10:00ч. - София, 24.8.1926г. (Вторик)
Да познават, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1937г. (Неделя)
Двама или трима, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
Двата пътя, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1932г. (Неделя)
Две естества, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1935г. (Неделя)
Двете полушария / Двете полушария. Северното и южното полушарие, СБ - 5:00ч. - София, 22.9.1936г. (Вторик)
Двете свещени положения, СБ - 5:40ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
Двете състезания, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
Двете царства, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 25.8.1940г. (Неделя)
Двигатели в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1938г. (Вторик)
Делата Божии, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1932г. (Петък)
Ден на Божието изявление, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1931г. (Петък)
Ден на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.8.1943г. (Неделя)
Десетте девици, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
Дето и да идеш!, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 29.8.1925г. (Събота)
Дигни одъра си!, СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1934г. (Вторик)
Добрата покана, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
Добре дошъл / Превръщане на величините (Добре дошъл), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 29.7.1932г. (Петък)
Добри плодове, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 15.9.1943г. (Сряда)
Добрият живот, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 30.8.1942г. (Неделя)
Добро и съвършенство, СБ - 19:30ч. - София, 29.8.1926г. (Неделя)
Дойде глас, СБ - 7:00ч. - София, 23.8.1927г. (Вторик)
Дом на блаженството, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.7.1942г. (Петък)
Духовното в човека, НБ , СБ - 10:00ч. - София, 22.9.1929г. (Неделя)
Духът на Господа, СБ - 16:00ч. - София, 19.8.1927г. (Петък)

началоЕ

Един удар, СБ - 5:00ч. - София, 2.9.1933г. (Събота)
Единното и неделимото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.6.1942г. (Понеделник)
Единствената сила, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 29.8.1943г. (Неделя)
Единственото начало (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
Единственото нещо, УС , СБ - 5:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
Единство на Любовта, СБ , РБ - 9:00ч. - 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
Едно звено, СБ - 10:00ч. - София, 3.9.1933г. (Неделя)
Еднообразие и разнообразие, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 27.8.1939г. (Неделя)
Езикът на Любовта / Силата на Любовта, СБ ,РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)

началоЖ

Желаният мир, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 28.8.1938г. (Неделя)
Живите образи, СБ - 8:00ч. - В.Търново, 26.8.1925г. (Сряда)
Живите числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.6.1942г. (Четвъртък)
Живот вечен, СБ - 8:45ч. - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
Живот вечен, СБ - 19:00ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
Живот, знание, свобода, СБ - 5:00ч. - Витоша, 15.8.1934г. (Сряда)
Жилища на човешката душа, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1943г. (Петък)

началоЗ

За Слава Божия, СБ , УС - 5:00ч. - София, 20.9.1936г. (Неделя)
Завета на цветните лъчи на светлината, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 28.8.1912г. (Сряда)
Завършени и незавършени процеси, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1932г. (Вторик)
Задължително право / Правата на Душата и на Духа, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1930г. (Сряда)
Закон за дишането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 4.9.1940г. (Сряда)
Законът за съвършенството, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
Законът на самопожертването, СБ - 6:30ч. - В.Търново, 24.8.1921г. (Сряда)
Запалката на свещения огън, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1939г. (Неделя)
Запечатал е, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1931г. (Събота)
Здравословни и болезнени състояния, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1938г. (Сряда)
Зората на живота, СБ - 5:00ч. - София, 27.8.1941г. (Сряда)

началоИ

И помаза, СБ - 10:00ч. - София, 19.8.1934г. (Неделя)
Иде час, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.8.1932г. (Сряда)
Извор на любовта, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
Изпитвайте Писанията!, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторик)
Израил и българин, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
Изтълкувай ни тази притча, СБ , ИБ - 16:30ч. - В.Търново, 26.8.1922г. (Събота)
Изучаване и приемане, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1940г. (Неделя)
Имената са ви записани, СБ - 9:00ч. - София, 25.8.1926г. (Сряда)
Интуиция / Интуицията - Божественото чувство, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1930г. (Сряда)
Истината, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Истинната врата, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 28.8.1925г. (Петък)
Истинната лоза / Аз съм истинската лоза, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 27.8.1922г. (Неделя)

началоК

Какъв трябва да бъде ученикът, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Каляване на материята, СБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Качества на езика, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
Качества на разумния живот, СБ - 6:00ч. - София, 24.8.1924г. (Неделя)
Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1937г. (Неделя)
Книжници и фарисеи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 8.8.1932г. (Понеделник)
Което не е / Законът на лъжата, УС , СБ - 5:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
Което остарява, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1932г. (Сряда)
Които чакат Господа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 10.8.1931г. (Понеделник)
Който има уши, нека слуша, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1938г. (Сряда)
Космичната Любов, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
Космичната Обич, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
Красивото в живота / Лъжа и истина, СБ - 5:00ч. - София, 19.9.1941г. (Петък)
Красота и благост, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
Красотата на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.7.1942г. (Четвъртък)
Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
Кристализиране на човешката душа, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 6.10.1935г. (Неделя)
Кръстът, СБ ,БР - 13:00ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Късият и дългият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1938г. (Петък)
Късият път!, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 6.9.1925г. (Неделя)

началоЛ

Линиите на природата, СБ - 5:00ч. - София, 27.8.1929г. (Вторик)
Лицето на Бога (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
Лъчи на живота / Първият лъч на топлината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.7.1937г. (Неделя)
Любов без ревност, СБ - 5:00ч. - София, 31.8.1932г. (Сряда)
Любов в трите свята, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 15.9.1940г. (Неделя)
Любов и обич / Вложи в сърцето, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1942г. (Събота)
Любов и почитание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 23.7.1939г. (Неделя)
Любов, знание и сила / Знание и сила, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)

началоМ

Магическата сила на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1940г. (Четвъртък)
Малката молитва, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1939г. (Понеделник)
Малки възможности, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 20.9.1942г. (Неделя)
Малкият опит / Малък опит, СБ - 5:00ч. - София, 10.9.1941г. (Сряда)
Методи за лекуване, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
Методи за приложение, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ - 19:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторик)
Милосърдие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1938г. (Петък)
Милосърдието, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 23.8.1922г. (Сряда)
Мировата Любов, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторик)
Млад, възрастен и стар, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1935г. (Петък)
Много плод принася, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 20.8.1922г. (Неделя)
Музика, работа и пост, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Мястото на Бога, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1931г. (Сряда)

началоН

На езерата, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1930г. (Петък)
На живите, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.8.1932г. (Неделя)
На зазоряване, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 16.8.1942г. (Неделя)
На отворено и на затворено, СБ - 18:00ч. - В.Търново, 23.8.1925г. (Неделя)
На сватба, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 28.7.1940г. (Неделя)
На своето място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1939г. (Вторик)
Наближило е Царството Божие, СБ - (неизвестен час) - 7-те езера, 10.8.1930г. (Неделя) (непечатана)
Най-високото място, СБ - 5:00ч. - София, 20.8.1931г. (Четвъртък)
Най-малкото добро, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1932г. (Сряда)
Най-мъчният изпит, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1932г. (Сряда)
Наряд - 22 - 29 август 1926 г., СБ - 5:00ч. - София, 22.8.1926г. (Неделя)
Наряд за 1924–1925 г., СБ - (неизвестен час) - София, 22.8.1924г. (Петък)
Наряд и упътвания / В съгласие с Живата Природа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 29.8.1925г. (Събота)
Наряд и упътвания / Как да се молим, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)
Наряд и упътвания / Проявлението на Любовта, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 28.8.1925г. (Петък)
Наряд и упътвания / Разяснение за Истината, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Наряд и упътвания / Чистота и святост, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 26.8.1925г. (Сряда)
Наряд и упътвания / Чистотата, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 27.8.1925г. (Четвъртък)
Наследници на земята, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 9.8.1942г. (Неделя)
Начало и край, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1930г. (Сряда)
Начин за себеконтрол, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 24.8.1919г. (Неделя)
Нашето място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1931г. (Четвъртък)
Нашето предназначение / Предназначението на човека, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1937г. (Сряда)
Не дири своето си, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1939г. (Четвъртък)
Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие, СБ , ИБ ,БР - 6:00ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Недоказани истини, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.7.1931г. (Сряда)
Необходими условия за ученика, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 20.8.1920г. (Петък)
Неоцененото богатство, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 25.8.1940г. (Неделя)
Несъвместими неща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1935г. (Петък)
Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР - 20:30ч. - София, 2.9.1924г. (Вторик)
Нито близо, нито далече / Близо и далеч, МОК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1939г. (Петък)
Новата азбука, СБ - 10:00ч. - Мусала, 13.7.1924г. (Неделя)
Новата култура, СБ , РБ - 7:00ч. - 7-те езера, 1.7.1942г. (Сряда)
Новата присадка, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 5.9.1943г. (Неделя)
Новата работа, СБ - 5:00ч. - София, 30.8.1932г. (Вторик)
Нови пътища, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1938г. (Неделя)
Новите възгледи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 7.8.1932г. (Неделя)
Новият ден (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1922г. (Понеделник)
Новият живот, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
Новият закон, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1939г. (Петък)
Новият и старият живот, СБ - 11:30ч. - В.Търново, 26.8.1922г. (Събота)
Новият път, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1941г. (Вторик)
Новият път, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.6.1942г. (Събота)
Новият свят, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.6.1942г. (Неделя)
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1935г. (Сряда)
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1939г. (Събота)
Новото в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.8.1943г. (Неделя)
Новото човечество, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
Номер първи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 1.9.1943г. (Сряда)
Носител на Божиите мисли, СБ , РБ - 9:00ч. - Рила, 19.8.1930г. (Вторик)

началоО

Обич към знанието, СБ - 20:00ч. - София, 21.8.1927г. (Неделя)
Обич, разумност и истинолюбие, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1931г. (Събота)
Общи въпроси, СБ , ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Общи упражнения, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Общото благо, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1932г. (Четвъртък)
Обяснение на старите гимнастически упражнения, СБ - (неизвестен час) - София, 29.8.1926г. (Неделя)
Обяснения върху обстановката на залата за събрания, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 19.8.1919г. (Вторик)
Опитано е / Божието слово е опитано, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1937г. (Понеделник)
Опознаване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1939г. (Събота)
Опознаване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 30.8.1942г. (Неделя)
Опорни точки в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.6.1942г. (Неделя)
Опорни точки на живота, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1932г. (Понеделник)
Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР - 17:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Основи на здравето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1938г. (Сряда)
Основни правила на хигиената / Четири основни правила на хигиената, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1939г. (Сряда)
Основни черти на новото / Основната черта на новото, СБ - 5:00ч. - София, 22.8.1936г. (Събота)
Основните тонове, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
Оставете децата, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1932г. (Неделя)
От пръстите на ръцете, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 17.7.1938г. (Неделя)
От север към юг / С любов, СБ - 5:00ч. - София, 22.9.1941г. (Понеделник)
Отворени книги, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 4.9.1935г. (Сряда)
Отвън и отвътре, СБ - 11:00ч. - София, 22.8.1926г. (Неделя)
Отговори на зададени въпроси, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 23.8.1921г. (Вторик)
Отиване и връщане, СБ - 5:00ч. - София, 21.8.1931г. (Петък)
Открити, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.8.1932г. (Събота)
Отличителни качества на мисълта, СБ , РБ - 14:00ч. - 7-те езера, 12.7.1939г. (Сряда)
Относителни и абсолютни разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.8.1939г. (Неделя)
Отпечатъци, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1931г. (Вторик)
Отче наш, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1938г. (Четвъртък)

началоП

Планини и долини / Планини и долини. Умът и сърцето, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1937г. (Петък)
Плодът на Духа / Първият плод на Духа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1939г. (Сряда)
По Бога направени, СБ - 10:00ч. - София, 25.8.1929г. (Неделя)
Под слънчевите лъчи, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 27.8.1938г. (Събота)
Подпушване на светлината, СБ - 17:30ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Подражатели на Бога, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1932г. (Сряда)
Познава гласа му, СБ , РБ - 6:00ч. - Рила, 20.8.1930г. (Сряда)
Положителни и отрицателни черти на живота, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1929г. (Понеделник)
Постоянна благодарност, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1942г. (Петък)
Постоянното в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
Прави възгледи, СБ - 5:00ч. - София, 3.9.1941г. (Сряда)
Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 27.8.1922г. (Неделя)
Правила на Любовта, СБ , РБ - 16:00ч. - Мусала, 23.7.1940г. (Вторик)
Правила на разумния живот, СБ - 6:30ч. - София, 31.8.1924г. (Неделя)
Правилна обхода, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 25.7.1937г. (Неделя)
Правилни методи за разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Правилният развой на човешките енергии, СБ - 6:30ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Правилно дишане / Дишането, СБ - 5:00ч. - София, 29.8.1941г. (Петък)
Правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот, СБ - 10:30ч. - В.Търново, 23.8.1919г. (Събота)
Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили, СБ - 16:00ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Правилното употребление на ума, сърцето и волята в живота, СБ - 9:15ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Правият път, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 20.8.1919г. (Сряда)
Правосъдие, СБ - 10:00ч. - София, 28.8.1926г. (Събота)
Празникът на труда, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 22.9.1922г. (Петък)
Предварителни бележки, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 24.8.1922г. (Четвъртък)
Предназначението на човека, НБ , СБ - 10:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
Прилагане на живите числа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.6.1942г. (Петък)
Прилежание, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 30.8.1940г. (Петък)
Приложение към протокола от 1910 г., СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1910г. (Сряда)
Пробни страдания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1935г. (Неделя)
Пробуждане на колективното съзнание, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Пробуждане съзнанието на ученика, СБ - 7:00ч. - София, 22.8.1927г. (Понеделник)
Проветряване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1940г. (Понеделник)
Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване), СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 22.8.1919г. (Петък)
Проникване , СБ - 5:00ч. - София, 23.8.1936г. (Неделя)
Противоречия и възможности, СБ - 5:00ч. - Витоша, 12.8.1934г. (Неделя)
Протоколи от годишната среща на Веригата 1910 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 27.8.1910г. (Събота)
Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 23.8.1911г. (Сряда)
Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 6.9.1912г. (Петък)
Протоколи от годишната среща на Веригата 1914 г. Велико Търново, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 23.8.1914г. (Неделя)
Проява и постижение на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1938г. (Неделя)
Проява на Любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.8.1935г. (Петък)
Проявен и непроявен, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.9.1943г. (Петък)
Проявеният живот, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)
Проявеният и непроявеният, СБ - 5:00ч. - София, 29.8.1936г. (Събота)
Първи наряд за 1919/20 г., СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
Първият ден / Три въпроса за Бога, МОК , СБ - 6:00ч. - 7-те езера, 8.8.1930г. (Петък)
Първо и последно място, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1938г. (Неделя)
Път за освобождение, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 24.8.1937г. (Вторик)
Път и възможности / Пътят и възможностите, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
Път към живота / Той е!, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1939г. (Сряда)
Път на зазоряване, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1932г. (Събота)
Път, Истина и живот, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 19.8.1920г. (Четвъртък)
Пътища на Любовта / Любовта и свободата. Четиритях пътища в Любовта, СБ - 5:00ч. - София, 30.8.1936г. (Неделя)
Пътят към изток, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.9.1943г. (Неделя)
Пътят на ученика, СБ - 7:00ч. - София, 19.8.1927г. (Петък)

началоР

Работа върху чистотата и самообладанието, СБ - 11:30ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Работа за новия живот, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторик)
Раждането, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 29.8.1943г. (Неделя)
Раждането на свободата, СБ - 9:00ч. - София, 23.8.1926г. (Понеделник)
Разбиране и прилагане, СБ - 7:00ч. - В.Търново, 20.8.1919г. (Сряда)
Разбиране и съзнание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
Разбрани и неразбрани езици, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 15.9.1940г. (Неделя)
Разнообразието в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 14.8.1939г. (Понеделник)
Разумният труд, СБ ,БР - 20:30ч. - София, 2.9.1924г. (Вторик)
Разумно служене, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 25.8.1921г. (Четвъртък)
Реалност на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
Реалността на живота / Реалното в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.7.1939г. (Неделя)
Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1937г. (Сряда)
Резултати и последствия, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 24.7.1938г. (Неделя)

началоС

С вяра, без смущение / И в мене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1939г. (Петък)
С притчи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1932г. (Четвъртък)
С человечески езици, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 1.9.1935г. (Неделя)
Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ - 10:00ч. - София, 2.8.1942г. (Неделя)
Светилник на ръцете и на нозете / Мед да потече, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1937г. (Петък)
Светлина, топлина и сила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1939г. (Неделя)
Светлият път на Знанието, СБ - 16:00ч. - София, 22.8.1926г. (Неделя)
Свещеният огън, СБ - 9:00ч. - София, 27.8.1926г. (Петък)
Свещеният час, СБ - 20:00ч. - София, 24.8.1927г. (Сряда)
Свободно даване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.8.1937г. (Неделя)
Семе, лист, плод, СБ , РБ - 9:00ч. - 7-те езера, 18.8.1940г. (Неделя) (непечатана)
Сила, разумност и добро, СБ - 5:00ч. - София, 19.8.1931г. (Сряда)
Силен и слаб, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.8.1938г. (Петък)
Силните, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 12.8.1942г. (Сряда)
Скришната стаичка, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1930г. (Сряда)
Слабото и силното, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1932г. (Вторик)
Слизане и възлизане, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.8.1932г. (Вторик)
Служение с Любов / С любов, СБ , УС - 5:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
Смисълът на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 20.9.1942г. (Неделя)
Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1931г. (Неделя)
Сочни храни, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 25.8.1935г. (Неделя)
Стани, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1937г. (Петък)
Стари и нови разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 2.9.1935г. (Понеделник)
Степени на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 21.8.1938г. (Неделя)
Стотникът, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
Сутрешен наряд, 19 август / Утринна беседа, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 19.8.1921г. (Петък)
Сутрешен наряд, 20 август, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 20.8.1921г. (Събота)
Сутрешен наряд, 20 август и Мерило за правилно разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 20.8.1920г. (Петък)
Сутрешен наряд, 21 август / Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Сутрешен наряд, 21 август и Идване и възприемане на Духа, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 21.8.1920г. (Събота)
Сутрешен наряд, 22 август, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 22.8.1921г. (Понеделник)
Сутрешен наряд, 22 август и Работа за през годината, СБ - 10:00ч. - В.Търново, 22.8.1920г. (Неделя)
Сутрешен наряд, 23 август / Размишления, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 23.8.1921г. (Вторик)
Сутрешен наряд, 23 август и Работа на учениците, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Сутрешен наряд, 24 август / Психически упражнения №1 и №2, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 24.8.1921г. (Сряда)
Сутрешен наряд, 24 август и Големец и слуга, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 24.8.1920г. (Вторик)
Сутрешен наряд, 25 август, СБ - 6:00ч. - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Сутрешен наряд, 25 август / Психически упражнения №3 и №4, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1921г. (Четвъртък)
Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 3.9.1922г. (Неделя)
Съвършеният мъж, СБ - 16:30ч. - В.Търново, 19.8.1922г. (Събота)
Съзнателният живот като забава, СБ - 19:30ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 3.8.1931г. (Понеделник)
Съществени връзки / Четирите отношения, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 22.8.1937г. (Неделя)
Същественото в живота, СБ , РБ - 10:00ч. - София, 15.8.1943г. (Неделя)
Същината на човека, СБ - 10:00ч. - София, 24.8.1941г. (Неделя)
Сянка и реалност, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1940г. (Събота)

началоТ

Тайната стаичка, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 19.8.1942г. (Сряда)
Тези три неща, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1931г. (Четвъртък)
Теория и приложение, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 20.7.1931г. (Понеделник)
Три пътя, СБ - 5:00ч. - София, 29.8.1932г. (Понеделник)
Три ценни неща / Трите неща, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1939г. (Събота)
Трите перпендикуляра, СБ - 5:00ч. - София, 12.9.1941г. (Петък)
Трите свята, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 12.8.1932г. (Петък)
Трите ухания, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 23.8.1937г. (Понеделник)
Трудни задачи, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 5.8.1938г. (Петък)
Търпение, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1939г. (Петък)
Търпение и вяра, СБ - 9:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Тя иде / Любовта иде, СБ - 5:00ч. - София, 25.8.1941г. (Понеделник)

началоУ

Умен, добър и силен, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1939г. (Сряда)
Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, 26.8.1919г. (Вторик)
Упътвания и наставления / Поучения, преживявания и наставления на планината, МОК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1930г. (Петък)
Условия за взаимна работа, СБ , ИБ - 8:00ч. - Мусала, 11.8.1924г. (Понеделник)
Устойчиви връзки, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 26.8.1942г. (Сряда)
Утринен наряд, СБ - 5:00ч. - В.Търново, 22.8.1922г. (Вторик)
Утринен наряд (25 август 1922 г.), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Утринна беседа (без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 25.8.1922г. (Петък)
Учение и служение, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 28.8.1940г. (Сряда)

началоФ

Функции на вярата, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)

началоХ

Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 11.8.1937г. (Сряда)
Хармония в живота, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 10.9.1943г. (Петък)
Хигиена на живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)
Хубави чувства, СБ , ИБ - (неизвестен час) - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)

началоЦ

Цар и служител, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 22.8.1939г. (Вторик)
Царе – слуги на Господа, СБ - 6:30ч. - София, 7.9.1924г. (Неделя)
Царството Божие / Името, царството и волята Божия, СБ , УС - 5:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)
Ценни добродетели, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 5.8.1942г. (Сряда)
Ценни мисли из книгата на Великия живот, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1932г. (Четвъртък)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (I), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1932г. (Събота)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (II), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 24.7.1932г. (Неделя)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (III), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 26.7.1932г. (Вторик)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (IV), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1932г. (Четвъртък)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (V), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1932г. (Събота)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VI), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 9.8.1932г. (Вторик)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VII), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 15.8.1932г. (Понеделник)
Ценни мисли из книгата на Великия живот (VIII), СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 17.8.1932г. (Сряда)
Ценни придобивки / Запазване и спечелване, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, 30.7.1939г. (Неделя)
Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1937г. (Сряда)
Ценности на любовта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 27.7.1938г. (Сряда)
Ценното в малкото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 2.8.1931г. (Неделя)

началоЧ

Чада Божии, СБ , ИБ - 7:00ч. - Мусала, 14.8.1924г. (Четвъртък)
Частите и цялото / Закон за частите и Цялото, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 24.7.1940г. (Сряда)
Часът на Любовта, СБ - 5:00ч. - София, 19.8.1934г. (Неделя)
Червен и светъл, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 1.8.1937г. (Неделя)
Четирите положения, СБ - 5:00ч. - София, 17.9.1941г. (Сряда)
Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1937г. (Петък)
Четирите правила, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 3.10.1943г. (Неделя)
Четирите съвета, СБ ,БР - 09:00ч. - В.Търново, 21.8.1921г. (Неделя)
Чистене на съзнанието, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 31.7.1931г. (Петък)
Чистота на сърцето (Утринна беседа, без заглавие), СБ - 5:00ч. - В.Търново, 20.8.1922г. (Неделя)
Човекът на новото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 19.7.1931г. (Неделя)
Човешко и Божествено / Човешкото и Божественото, СБ - 5:00ч. - София, 26.8.1936г. (Сряда)

началоЩ

Ще дойде отвътре, СБ , РБ - 5:00ч. - София, 1.9.1935г. (Неделя)
Ще и не ще, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1932г. (Събота)
Ще се изкоренят, СБ - 8:00ч. - София, 29.8.1926г. (Неделя)
Ще се превърне в радост, СБ - 7:00ч. - София, 21.8.1927г. (Неделя)
Ще се приложи, СБРБ - 5:00ч. - 7-те езера, 16.8.1932г. (Вторик)

началоЯ

Явно говорих, СБ - 8:00ч. - София, 24.8.1927г. (Сряда)