Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


Извънредни беседи подредени по хронология
311 броя беседи
1895,   1897,   1898,   1899,   1900,   1903,   1904,   1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,   1919,   1920,   1921,  
1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,   1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944,  


Държани са при особени случаи: Нова година, празниците 22 март и 22 септември, общи тържества и други, издавани в отделни брошури. Самото заглавие посочва, че това са беседи от Учителя Петър Дънов, които не попадат в никоя от горните категории, а са изнасяни по повод на различни случаи. Те отразяват основните положения на Словото по принцип и също са върху определени теми, имащи връзка с развитието на човешката душа в нейния възход към Великото Разумно Начало.
начало1897г.

Хио Ели Мели Месаил, ИБ - (неизвестен час) - София, 14.9.1897г. (Вторик)
Тайните на Духа, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 1897г. (Четвъртък)

начало1898г.

Избраникът Божий и Вождът на Истината, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.10.1898г. (Неделя)
Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско / Призив, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 20.10.1898г. (Четвъртък)

начало1899г.

Свидетелствата Господни, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 25.2.1899г. (Събота)
Божието обещание, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 8.3.1899г. (Сряда)
Отговори на Свидетелствата Господни, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 12.3.1899г. (Неделя)

начало1900г.

Разговор първи - Упътване, ИБ - (неизвестен час) - , 8.7.1900г. (Неделя)
Разговор втори - Сърцето и Бог, ИБ - (неизвестен час) - , 13.7.1900г. (Петък)
Разговор трети - Храната и Словото, ИБ - (неизвестен час) - , 14.7.1900г. (Събота)
Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ - (неизвестен час) - , 18.7.1900г. (Сряда)
Разговор четвърти - Животът и възраждането, ИБ - (неизвестен час) - , 18.7.1900г. (Сряда)
Разговор шести - Пътят и Истината, ИБ - (неизвестен час) - , 21.7.1900г. (Събота)
Разговор седми - Заключение, ИБ - (неизвестен час) - Нови Пазар, 22.7.1900г. (Неделя)
Трите неща. Разговор с Духа Господен, ИБ - (неизвестен час) - Нови Пазар, 14.10.1900г. (Неделя)

начало1903г.

Божието желание, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 23.8.1903г. (Неделя)
Слово 1903, Варна, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 23.8.1903г. (Неделя)
Мир да бъде на всички ви / Слово 1903, Русе, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 25.12.1903г. (Петък)
Благовремието, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)
Мисли и упътвания, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)
Своенравието, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)

начало1904г.

Слово 1904, Варна, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 4.9.1904г. (Неделя)

начало1909г.

Поздрав на всички мои братя, ИБ - (неизвестен час) - , 14.8.1909г. (Събота)
Любовта, ИБ - 21:00ч. - , 25.8.1909г. (Сряда)

начало1910г.

Бележки от едно тефтерче на Д. Голов, ИБ - (неизвестен час) - , 14.10.1910г. (Петък)

начало1911г.

Добро сърце и добър ум, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.1.1911г. (Събота)
Приложение към протокола от 1911 г., ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.1.1911г. (Събота)
Канарата и дървото, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 20.1.1911г. (Петък)
Мисли от г-н П.Дънов, ИБ - (неизвестен час) - София, 10.10.1911г. (Вторик)
Събрание, водено от г-н Дънов, ИБ - (неизвестен час) - София, 15.10.1911г. (Неделя)
Друго направление, ИБ - (неизвестен час) - , 29.10.1911г. (Неделя)
Камъкът има мистично значение, ИБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1911г. (Неделя)

начало1912г.

Защо Бог не премахне злото завинаги?, ИБ - (неизвестен час) - , 27.1.1912г. (Събота)
Упование на Господа, ИБ - (неизвестен час) - , 4.3.1912г. (Понеделник)
Събрание, водено от г-н Петър Дънов, ИБ - (неизвестен час) - , 10.3.1912г. (Неделя)
Любов и единство, ИБ - (неизвестен час) - , 17.3.1912г. (Неделя)
Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ - (неизвестен час) - , 24.3.1912г. (Неделя)
Що значи съдба?, ИБ - (неизвестен час) - , 31.3.1912г. (Неделя)
За да възкръснеш, ИБ - (неизвестен час) - , 5.4.1912г. (Петък)
Съединителната линия, ИБ - (неизвестен час) - , 8.4.1912г. (Понеделник)
И гласът му се чува, ИБ - (неизвестен час) - , 14.4.1912г. (Неделя)
Да бъдем готови, ИБ - (неизвестен час) - , 28.4.1912г. (Неделя)
Силната отрова, ИБ - (неизвестен час) - , 5.5.1912г. (Неделя)
Вечно млади, ИБ - (неизвестен час) - , 12.5.1912г. (Неделя)
Подквасата, ИБ - (неизвестен час) - , 26.5.1912г. (Неделя)
Деца по сърце, ИБ - (неизвестен час) - , 2.6.1912г. (Неделя)
Ще дойде като светлина, ИБ - (неизвестен час) - , 16.7.1912г. (Вторик)
Вие сте поканени да работите, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 24.8.1912г. (Събота)
Защо ви помагам?, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 15.9.1912г. (Неделя)
Въжето на дявола, ИБ - (неизвестен час) - , 22.9.1912г. (Неделя)
Преходната граница, ИБ - (неизвестен час) - , 29.9.1912г. (Неделя)
Обсадно положение, ИБ - (неизвестен час) - , 6.10.1912г. (Неделя)
Обсадно положение, ИБ - (неизвестен час) - , 20.10.1912г. (Неделя)
Елохим, ИБ - (неизвестен час) - , 26.10.1912г. (Събота)
Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ - (неизвестен час) - , 27.10.1912г. (Неделя)
Името Господне, ИБ - (неизвестен час) - , 3.11.1912г. (Неделя)
Всекиму според вечната Правда, ИБ - (неизвестен час) - , 10.11.1912г. (Неделя)

начало1913г.

Към всички, ИБ - (неизвестен час) - София, 31.7.1913г. (Четвъртък)
Назидавайте себе си, ИБ - (неизвестен час) - София, 26.8.1913г. (Вторик)
Умни и силни, ИБ - (неизвестен час) - , 28.11.1913г. (Петък)
Като младенци, ИБ - (неизвестен час) - , 5.12.1913г. (Петък)
Ще постигнем, ИБ - (неизвестен час) - , 5.12.1913г. (Петък)
Делението, ИБ - (неизвестен час) - , 8.12.1913г. (Понеделник)
Смел и решителен, ИБ - (неизвестен час) - , 10.12.1913г. (Сряда)
Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта, ИБ - (неизвестен час) - , 12.12.1913г. (Петък)
Постоянството, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 19.12.1913г. (Петък)
Онова, което ще повдигне човека, ИБ - (неизвестен час) - , 30.12.1913г. (Вторик)

начало1914г.

Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.1.1914г. (Понеделник)
Беседа за празника на пролетта, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1914г. (Неделя)
Четирите основни елемента, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 19.4.1914г. (Неделя)
Мисли от г-н Дънов, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 22.4.1914г. (Сряда)
Познайте Истината и Истината ще ви, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 29.4.1914г. (Сряда)
Съборна среща в Търново, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1914г. (Понеделник)

начало1915г.

Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 5.1.1915г. (Вторик)
Разговор за Откровението, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 18.1.1915г. (Понеделник)
Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 18.1.1915г. (Понеделник)
Идването на Христа, ИБ - (неизвестен час) - , 21.1.1915г. (Четвъртък)
Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 23.1.1915г. (Събота)
Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 24.1.1915г. (Неделя)
Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 28.1.1915г. (Четвъртък)
Искайте сила, имайте вяра, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
Равновесие между Мъдрост и Любов, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 4.2.1915г. (Четвъртък)
8000 години, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 7.2.1915г. (Неделя)

начало1916г.

За молитвата 'Отче наш',  ИБ - 12:00ч. - София, 16.7.1916г. (Неделя) (непечатана)
Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ - 10:00ч. - София, 19.11.1916г. (Неделя)

начало1917.

Братът на най-малките,  ИБ НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1917г. (Понеделник)
Достатъчна ти е Моята благодат, ИБ - (неизвестен час) - София, 18.1.1917г. (Четвъртък)
Хигиена на човешката душа, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.2.1917г. (Четвъртък)
Венецът на живота, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 15.2.1917г. (Четвъртък)
Без товар, ИБ , БС - (неизвестен час) - , 22.3.1917г. (Четвъртък)
Волята Божия, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 29.3.1917г. (Четвъртък)
Оправдание и спасение, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 5.4.1917г. (Четвъртък)
Влиянието на музиката, ИБ - (неизвестен час) - , 12.4.1917г. (Четвъртък)
Съчетанието  (Което Бог е съчетал), ИБ , БС - 10:00ч. - София, 3.5.1917г. (Четвъртък)
Простотата, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 31.5.1917г. (Четвъртък)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.8.1917г. (Четвъртък)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 14.8.1917г. (Вторик)
До всички приятели, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 26.8.1917г. (Неделя)
До всички приятели, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.9.1917г. (Неделя)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 19.12.1917г. (Сряда)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 21.12.1917г. (Петък)

начало1918г.

Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 9.2.1918г. (Събота)
Числото 153, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 22.3.1918г. (Петък)
Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.6.1918г. (Понеделник)
Който намигва, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 7.11.1918г. (Четвъртък)
Малък разбор / Лемуил, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.12.1918г. (Четвъртък)

начало1919г.

Встъпление в Любовта,  ИБ , БС - 10:00ч. - София, 16.1.1919г. (Четвъртък)
Това учение, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 17.4.1919г. (Четвъртък)

начало1920г.

Надеждата,  ИБ - 10:00ч. - Русе, 16.1.1920г. (Петък)
Съмнение и вяра,  ИБ - 15:00ч. - София, 18.1.1920г. (Неделя)
Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, 22.1.1920г. (Четвъртък)
Кротостта и смирението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, 22.1.1920г. (Четвъртък)
Мъчението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - , 5.2.1920г. (Четвъртък)
Молитвата, НБ , ИБ - (неизвестен час) - София, 8.2.1920г. (Неделя)
Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 12.2.1920г. (Четвъртък)
Силите в Природата, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 19.2.1920г. (Четвъртък)
Великата майка, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 26.2.1920г. (Четвъртък)
Труд и мъчение,  ИБ - 10:00ч. - София, 4.3.1920г. (Четвъртък)
Вяра, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.3.1920г. (Петък)
Девети март (22 март),  ИБ - 10:00ч. - София, 9.3.1920г. (Вторик)
Ден на равноденствието,  ИБ - 10:00ч. - София, 22.3.1920г. (Понеделник)
Приятел и раб,  НБ ,ИБ   - 10:00ч. - София, 25.4.1920г. (Неделя)
Работете с Любов, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.5.1920г. (Понеделник)
Десен и ляв път,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Сливен, 13.6.1920г. (Неделя)
Разговор,  ИБ - 19:00ч. - Сливен, 15.6.1920г. (Вторик)
Три процеса,  ИБ - 21:45ч. - Бургас, 23.6.1920г. (Сряда)
На вечеря с Учителя,  ИБ - 22:45ч. - Бургас, 25.6.1920г. (Петък)
Живи извори,  ИБ - 18:00ч. - Бургас, 26.6.1920г. (Събота)
Закон за изменение,  ИБ - 16:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
От мен да мине / От мен да замине,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
Щастието е в человека,  ИБ - 20:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
Законът на плътта е закон на ограничението,  ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 28.6.1920г. (Понеделник)
Божественият пламък. Разговори с Учителя,  ИБ - 17:00ч. - Сливен, 11.7.1920г. (Неделя)
Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ - 12:45ч. - Сливен, 12.7.1920г. (Понеделник)
Ръката,  ИБ - (неизвестен час) - Сливен, 13.7.1920г. (Вторик)
Двата принципа / Съчетание на отношенията, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.8.1920г. (Неделя)
Голям е само Бог,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)
Първоначален език,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 30.8.1920г. (Понеделник)
Аз ви избрах,  ИБ - 11:00ч. - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
Добрата молитва,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
Сърцето си никому в заем не давайте,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
Когато дойде Духът, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.9.1920г. (Вторик)
Три картини,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 15.9.1920г. (Сряда)
Аз дойдох, за да имат живот,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.9.1920г. (Петък)
Добри ученици,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 19.9.1920г. (Неделя)
За възпитанието на децата, ИБ - 12:40ч. - В.Търново, 26.9.1920г. (Неделя)
С любов и вяра,  ИБ - 11:00ч. - В.Търново, 26.9.1920г. (Неделя)
400 000 форми,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 3.10.1920г. (Неделя)
Без съмнение и без отсрочка,  ИБ - 7:30ч. - В.Търново, 10.10.1920г. (Неделя)
Само хляб,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.10.1920г. (Вторик)
Нито се променя, нито се изменя,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.10.1920г. (Четвъртък)
Закон за правда,  ИБ - 7:40ч. - В.Търново, 24.10.1920г. (Неделя)
Една греда,  ИБ - 10:00ч. - В.Търново, 8.11.1920г. (Понеделник)
Где е правият път?,  ИБ - 12:00ч. - Шумен, 27.12.1920г. (Понеделник)
Три закона,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 28.12.1920г. (Вторик)
Няма любов като Божията Любов,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 29.12.1920г. (Сряда)
С думата „може“,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 30.12.1920г. (Четвъртък)
Всичкият дълг,  ИБ - 13:00ч. - Русе, 31.12.1920г. (Петък)

начало1921г.

Нова година, ИБ - 0:00ч. - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
Частен разговор с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
Двата велики закона, ИБ - 10:00ч. - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Запазване и консервиране плодове и зеленчуци, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Съвети от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Лекуване на разни болести, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 3.1.1921г. (Понеделник)
Кротките, НБ , ИБ - (неизвестен час) - , 25.1.1921г. (Вторик)
Път на мисълта, ИБ - (неизвестен час) - Витоша, 25.5.1921г. (Сряда)
Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ - 9:00ч. - Витоша, 9.6.1921г. (Четвъртък)
Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС - 10:00ч. - , 20.6.1921г. (Понеделник)
Жертва, упование и радост, ИБ - (неизвестен час) - София, 2.10.1921г. (Неделя)
Свидетелството на Духа, ИБ , БС - 15:00ч. - София, 10.11.1921г. (Четвъртък)
Живо течение, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.12.1921г. (Понеделник)

начало1922г.

Сродни души,  ИБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ - 15:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
Отляво и отдясно,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1922г. (Сряда) (непечатана)
Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство, ИБ - (неизвестен час) - , 1.4.1922г. (Събота)
Семената, ИБ - 10:00ч. - София, 9.5.1922г. (Вторик)
Празното време, ИБ - 10:00ч. - София, 16.5.1922г. (Вторик)
Верен на себе си, ИБ - 10:00ч. - София, 23.5.1922г. (Вторик)
Здравец, ИБ - 14:00ч. - Витоша, 24.5.1922г. (Сряда)
Без Бога и без любов не може, ИБ - 14:00ч. - Витоша, 25.5.1922г. (Четвъртък)
Изворите, ИБ - 19:30ч. - София, 30.5.1922г. (Вторик)
Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 2.6.1922г. (Петък)
Характерни черти,  ИБ - 19:30ч. - София, 13.6.1922г. (Вторик)
Бележка на Савка Керемидчиева, ИБ - (неизвестен час) - София, 15.6.1922г. (Четвъртък)
Един малък опит,  ИБ - 19:30ч. - София, 20.6.1922г. (Вторик)
Кое е полезно и кое не е, ИБ - 19:30ч. - София, 27.6.1922г. (Вторик)
За ученика,  ИБ - (неизвестен час) - Чамкория, 14.7.1922г. (Петък) (непечатана)
На екскурзия с Учителя,  ИБ - (неизвестен час) - Чамкория, 14.7.1922г. (Петък)
Какво ще срещне ученикът на пътя? Правила и мерки за избягване на всички погрешки, ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 17.8.1922г. (Четвъртък)
Изтълкувай ни тази притча, СБ , ИБ - 16:30ч. - В.Търново, 26.8.1922г. (Събота)
Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика, ИБ , СБ - 5:00ч. - В.Търново, 30.8.1922г. (Сряда)
Спомен от търновските събори - 1922 г., ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1922г. (Четвъртък)
Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 3.9.1922г. (Неделя)
Празникът на труда, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 22.9.1922г. (Петък)

начало1923г.

Свещено правило, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Новогодишна,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1923г. (Четвъртък) (непечатана)
Тритѣ допирни точки / Трите допирни точки, НБ , ИБ - 19:30ч. - София, 22.3.1923г. (Четвъртък)
Приложение, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.6.1923г. (Четвъртък)
Първичната връзка, ИБ - 10:00ч. - София, 22.6.1923г. (Петък)
Здравият ум / Черни връх, НБ , ИБ - 10:00ч. - Витоша, 26.8.1923г. (Неделя)
Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР - 5:30ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
Три правила за ученика, ИБ ,БР - 17:30ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР - 5:30ч. - София, 10.9.1923г. (Понеделник)
Окултният закон за противоречията, ИБ ,БР - 6:00ч. - София, 10.9.1923г. (Понеделник)
За чистотата, ИБ ,БР - 5:00ч. - София, 11.9.1923г. (Вторик)

начало1924г.

Двете противоположности, ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1924г. (Събота)
Човешката душа,  ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1924г. (Събота) (непечатана)
Опитване и преживяване, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.5.1924г. (Четвъртък) (непечатана)
Разлика между физическата и Божествената Любов, ИБ - (неизвестен час) - Витоша, 9.6.1924г. (Понеделник)
Условия за взаимна работа, СБ , ИБ - 8:00ч. - Мусала, 11.8.1924г. (Понеделник)
Общи въпроси, СБ , ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Хубави чувства, СБ , ИБ - (неизвестен час) - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Чада Божии, СБ , ИБ - 7:00ч. - Мусала, 14.8.1924г. (Четвъртък)
Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие, СБ , ИБ ,БР - 6:00ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР - 20:30ч. - София, 2.9.1924г. (Вторик)

начало1925г.

Празните и пълните, ИБ - 10:00ч. - София, 1.1.1925г. (Четвъртък) (непечатана)
Възкресение,  ИБ - 13:00ч. - София, 21.4.1925г. (Вторик)
Платното, ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.7.1925г. (Неделя)
Малкият стрък, ИБ - 10:00ч. - Мусала, 13.7.1925г. (Понеделник)
Основни закони, ИБ - 12:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Учителя каза на ученика, ИБ - 9:20ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)
Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща), ИБ , БС - 16:00ч. - София, 18.12.1925г. (Петък)

начало1926г.

Без наука няма сполука, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.1.1926г. (Четвъртък)
Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване), ИБ , БС - 16:00ч. - София, 18.2.1926г. (Четвъртък)
Живи чешми, ИБ - 19:30ч. - София, 22.3.1926г. (Понеделник) (непечатана)
Чист и светъл! / Чистъ и свѣтълъ!,  ИБ - 16:00ч. - София, 5.4.1926г. (Понеделник)
Изгрев и зенит, ИБ - 6:00ч. - , 23.9.1926г. (Четвъртък) (непечатана)
Трите вида съзнания, ИБ - 22:25ч. - София, 31.12.1926г. (Петък)

начало1927г.

Отличителните черти на човека,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1927г. (Вторик)
На разговор с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.4.1927г. (Вторик)
Бележки от разговори с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.4.1927г. (Петък)
Храна, вода, топлина, светлина, ИБ - 5:30ч. - София, 23.4.1927г. (Събота)
Великденски подарък / Хигиенични правила, МОК , ИБ - 19:00ч. - София, 24.4.1927г. (Неделя)
Екскурзиите и слънцето, ИБ - 5:00ч. - София, 26.4.1927г. (Вторик)
Отворените очи,  ИБ - 0:00ч. - София, 31.12.1927г. (Събота)

начало1928г.

Пътят на героите,  ИБ - 20:00ч. - София, 6.1.1928г. (Петък)
Изгревите на слънцето,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1928г. (Четвъртък)

начало1929г.

Тихият глас,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1929г. (Вторик)

начало1930г.

Шестте правила,  ИБ - 5:00ч. - , 22.3.1930г. (Събота) (непечатана)
Пътят на добрите постижения,  ИБ ,БР - 4:30ч. - София, 28.8.1930г. (Четвъртък)
Вътрешно единство,  ИБ ,БР - 4:30ч. - София, 29.8.1930г. (Петък)
Правият път. Един духовен опит. Беседа – наряд от Учителя,  ИБ ,БР - (неизвестен час) - София, 30.8.1930г. (Събота)
Трудните неща,  ИБ ,БР - 4:30ч. - София, 30.8.1930г. (Събота)
За Царството Божие, ИБ ,БР - 5:00ч. - София, 31.8.1930г. (Неделя)
Общение с Бога,  ИБ - 21:00ч. - София, 23.11.1930г. (Неделя)
Новогодишна беседа (Беседа, държана от Учителя на 31.12.1929 г. и на 1.01.1930 г.), ИБ - 20:00ч. - София, 31.12.1930г. (Сряда)

начало1931г.

За новата година,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1931г. (Четвъртък) (непечатана)
Законът на безсмъртието,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.9.1931г. (Вторик) (непечатана)

начало1932г.

Майката на времето,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1932г. (Петък)
Истина и Живот,  ИБ , БС - 16:00ч. - София, 17.3.1932г. (Четвъртък)
Единният живот,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1932г. (Вторик)
Вътрешен и външен импулс, ИБ - 5:00ч. - София, 23.3.1932г. (Сряда) (непечатана)
Принуждава ни,  ИБ , БС - 16:00ч. - София, 24.3.1932г. (Четвъртък)
Вярата като закон, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 31.3.1932г. (Четвъртък)
Естествени правила, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 7.4.1932г. (Четвъртък)
Доброто семе, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.4.1932г. (Четвъртък)
Узрял плод, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 5.5.1932г. (Четвъртък)
Пътища на Мъдростта, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 12.5.1932г. (Четвъртък)
Носители на Новото, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 19.5.1932г. (Четвъртък)
Една задача / Задача за самовъзпитание, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 2.6.1932г. (Четвъртък)
Непоклатима канара, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 30.6.1932г. (Четвъртък)
Езикът на истината,  ИБ - 10:00ч. - София, 12.7.1932г. (Вторик)
Свещен трепет,,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.9.1932г. (Четвъртък)

начало1934г.

Разумно разбиране,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1934г. (Четвъртък)

начало1935г.

Да мисли,  МОК , ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1935г. (Петък)

начало1936г.

Което Бог е съчетал / Което Бог е съчетал,  УС , ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1936г. (Неделя)
Отец ме люби,  НБ , ИБ - 10:00ч. - София, 22.3.1936г. (Неделя)

начало1937г.

Син и баща / Баща и син,  МОК , ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1937г. (Петък)
На своето място и на своето време,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1937г. (Понеделник)
Да живеем за Господа,  ИБ - (неизвестен час) - София, 23.3.1937г. (Вторик)

начало1938г.

Големият брат,  ИБ - 0:00ч. - София, 31.12.1938г. (Събота)
Дигни одъра си!,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1938г. (Вторик)

начало1939г.

Малкият брат,  ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1939г. (Неделя)

начало1940г.

Разговор на Учителя с Даниел Цион,  ИБ - 09:00ч. - София, 9.8.1940г. (Петък)

начало1941г.

Жадуват за Любовта, ИБ - (неизвестен час) - , 22.3.1941г. (Събота) (непечатана)
Трите чаши и скъпоценният камък, ИБ - 05:00ч. - София, 12.7.1941г. (Събота) (непечатана)

начало1942г.

Божественият параход, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1941г. (Понеделник) (непечатана)
Майката, ИБ - 00:00ч. - София, 1.1.1942г. (Четвъртък) (непечатана)
Педагогическа лекция, ИБ - 18:00ч. - София, 1.9.1942г. (Вторик)

начало1944г.

Пребъдване, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 19.3.1944г. (Неделя)
Новото в живота, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 22.3.1944г. (Сряда)
Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 16.4.1944г. (Неделя)
Неразбрана и разбрана любов / Разбрана и неразбрана любов, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 22.6.1944г. (Четвъртък)
Той иде!, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 12.7.1944г. (Сряда)
Поливане, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 25.8.1944г. (Петък)
Сиромах и богат, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 26.8.1944г. (Събота)
Ценното, ИБ , ПС - 6:00ч. - х.Еделвайс, 27.8.1944г. (Неделя)
Сянка и реалност, ИБ , ПС - 6:00ч. - х.Еделвайс, 28.8.1944г. (Понеделник)
Зовът на новото, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 24.9.1944г. (Неделя)
Милият поглед, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 22.10.1944г. (Неделя)
Служители на земята / Служители, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 25.10.1944г. (Сряда)
Изменена посока, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 27.10.1944г. (Петък)
Слабият и силният, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 29.10.1944г. (Неделя)
Факти, закони, причини, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 1.11.1944г. (Сряда)
Скрито богатство, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 3.11.1944г. (Петък)
Реалности в живота, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 5.11.1944г. (Неделя)
Най-лесната работа, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.11.1944г. (Сряда)
Неповторими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 10.11.1944г. (Петък)
Като малките деца / Като децата, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 12.11.1944г. (Неделя)
На фокус, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 15.11.1944г. (Сряда)
Най-малкото приложение, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 17.11.1944г. (Петък)
Деветте съществени причини / Девет съществени причини, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 19.11.1944г. (Неделя)
Божествени подбуди / Божествени импулси, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 22.11.1944г. (Сряда)
Най-малката работа / Мога да постигна, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 6.12.1944г. (Сряда)
Постижения / Постижение, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.12.1944г. (Петък)
Разумна икономия / Нова земя, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 10.12.1944г. (Неделя)
Най-голямото благо / Голямото благо, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 13.12.1944г. (Сряда)
Неделими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 15.12.1944г. (Петък)
Най-добрият подарък / Добрият подарък, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 17.12.1944г. (Неделя)
Последно Слово / Последното слово, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 20.12.1944г. (Сряда)