Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


Извънредни беседи подредени по азбучен ред
311 броя беседи
А   ,   Б   ,   В   ,   Г   ,   Д   ,   Е   ,   Ж   ,   З   ,   И   ,   К   ,   Л   ,   М   ,   Н   ,   О   ,   П   ,   Р   ,   С   ,   Т   ,   У   ,   Ф   ,   Х   ,   Ц   ,   Ч   ,   Ш   ,   Щ   ,   Я

Държани са при особени случаи: Нова година, празниците 22 март и 22 септември, общи тържества и други, издавани в отделни брошури. Самото заглавие посочва, че това са беседи от Учителя Петър Дънов, които не попадат в никоя от горните категории, а са изнасяни по повод на различни случаи. Те отразяват основните положения на Словото по принцип и също са върху определени теми, имащи връзка с развитието на човешката душа в нейния възход към Великото Разумно Начало.
начало4

400 000 форми,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 3.10.1920г. (Неделя)

начало8

8000 години, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 7.2.1915г. (Неделя)

началоА

Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР - 5:30ч. - София, 10.9.1923г. (Понеделник)
Аз ви избрах,  ИБ - 11:00ч. - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
Аз дойдох, за да имат живот,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.9.1920г. (Петък)
Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 24.1.1915г. (Неделя)
Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 28.1.1915г. (Четвъртък)
Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 2.6.1922г. (Петък)

началоБ

Без Бога и без любов не може, ИБ - 14:00ч. - Витоша, 25.5.1922г. (Четвъртък)
Без наука няма сполука, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.1.1926г. (Четвъртък)
Без съмнение и без отсрочка,  ИБ - 7:30ч. - В.Търново, 10.10.1920г. (Неделя)
Без товар, ИБ , БС - (неизвестен час) - , 22.3.1917г. (Четвъртък)
Бележка на Савка Керемидчиева, ИБ - (неизвестен час) - София, 15.6.1922г. (Четвъртък)
Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 5.1.1915г. (Вторик)
Бележки от едно тефтерче на Д. Голов, ИБ - (неизвестен час) - , 14.10.1910г. (Петък)
Бележки от разговори с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.4.1927г. (Петък)
Беседа за празника на пролетта, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1914г. (Неделя)
Благовремието, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)
Божествени подбуди / Божествени импулси, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 22.11.1944г. (Сряда)
Божественият параход, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1941г. (Понеделник) (непечатана)
Божественият пламък. Разговори с Учителя,  ИБ - 17:00ч. - Сливен, 11.7.1920г. (Неделя)
Божието желание, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 23.8.1903г. (Неделя)
Божието обещание, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 8.3.1899г. (Сряда)
Братът на най-малките,  ИБ НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1917г. (Понеделник)

началоВ

Великата майка, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 26.2.1920г. (Четвъртък)
Великденски подарък / Хигиенични правила, МОК , ИБ - 19:00ч. - София, 24.4.1927г. (Неделя)
Венецът на живота, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 15.2.1917г. (Четвъртък)
Верен на себе си, ИБ - 10:00ч. - София, 23.5.1922г. (Вторик)
Вечно млади, ИБ - (неизвестен час) - , 12.5.1912г. (Неделя)
Вие сте поканени да работите, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 24.8.1912г. (Събота)
Влиянието на музиката, ИБ - (неизвестен час) - , 12.4.1917г. (Четвъртък)
Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС - 10:00ч. - , 20.6.1921г. (Понеделник)
Волята Божия, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 29.3.1917г. (Четвъртък)
Всекиму според вечната Правда, ИБ - (неизвестен час) - , 10.11.1912г. (Неделя)
Всичкият дълг,  ИБ - 13:00ч. - Русе, 31.12.1920г. (Петък)
Встъпление в Любовта,  ИБ , БС - 10:00ч. - София, 16.1.1919г. (Четвъртък)
Въжето на дявола, ИБ - (неизвестен час) - , 22.9.1912г. (Неделя)
Възкресение,  ИБ - 13:00ч. - София, 21.4.1925г. (Вторик)
Вътрешен и външен импулс, ИБ - 5:00ч. - София, 23.3.1932г. (Сряда) (непечатана)
Вътрешно единство,  ИБ ,БР - 4:30ч. - София, 29.8.1930г. (Петък)
Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика, ИБ , СБ - 5:00ч. - В.Търново, 30.8.1922г. (Сряда)
Вяра, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.3.1920г. (Петък)
Вярата като закон, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 31.3.1932г. (Четвъртък)

началоГ

Где е правият път?,  ИБ - 12:00ч. - Шумен, 27.12.1920г. (Понеделник)
Големият брат,  ИБ - 0:00ч. - София, 31.12.1938г. (Събота)
Голям е само Бог,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 23.8.1920г. (Понеделник)

началоД

Да бъдем готови, ИБ - (неизвестен час) - , 28.4.1912г. (Неделя)
Да живеем за Господа,  ИБ - (неизвестен час) - София, 23.3.1937г. (Вторик)
Да мисли,  МОК , ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1935г. (Петък)
Двата велики закона, ИБ - 10:00ч. - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Двата принципа / Съчетание на отношенията, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.8.1920г. (Неделя)
Двете противоположности, ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1924г. (Събота)
Девети март (22 март),  ИБ - 10:00ч. - София, 9.3.1920г. (Вторик)
Деветте съществени причини / Девет съществени причини, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 19.11.1944г. (Неделя)
Делението, ИБ - (неизвестен час) - , 8.12.1913г. (Понеделник)
Ден на равноденствието,  ИБ - 10:00ч. - София, 22.3.1920г. (Понеделник)
Десен и ляв път,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Сливен, 13.6.1920г. (Неделя)
Деца по сърце, ИБ - (неизвестен час) - , 2.6.1912г. (Неделя)
Дигни одъра си!,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1938г. (Вторик)
До всички приятели, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 26.8.1917г. (Неделя)
До всички приятели, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.9.1917г. (Неделя)
Добрата молитва,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
Добри ученици,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 19.9.1920г. (Неделя)
Добро сърце и добър ум, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.1.1911г. (Събота)
Доброто семе, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.4.1932г. (Четвъртък)
Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 18.1.1915г. (Понеделник)
Достатъчна ти е Моята благодат, ИБ - (неизвестен час) - София, 18.1.1917г. (Четвъртък)
Друго направление, ИБ - (неизвестен час) - , 29.10.1911г. (Неделя)

началоЕ

Един малък опит,  ИБ - 19:30ч. - София, 20.6.1922г. (Вторик)
Единният живот,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1932г. (Вторик)
Една греда,  ИБ - 10:00ч. - В.Търново, 8.11.1920г. (Понеделник)
Една задача / Задача за самовъзпитание, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 2.6.1932г. (Четвъртък)
Езикът на истината,  ИБ - 10:00ч. - София, 12.7.1932г. (Вторик)
Екскурзиите и слънцето, ИБ - 5:00ч. - София, 26.4.1927г. (Вторик)
Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, 22.1.1920г. (Четвъртък)
Елохим, ИБ - (неизвестен час) - , 26.10.1912г. (Събота)
Естествени правила, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 7.4.1932г. (Четвъртък)

началоЖ

Жадуват за Любовта, ИБ - (неизвестен час) - , 22.3.1941г. (Събота) (непечатана)
Жертва, упование и радост, ИБ - (неизвестен час) - София, 2.10.1921г. (Неделя)
Живи извори,  ИБ - 18:00ч. - Бургас, 26.6.1920г. (Събота)
Живи чешми, ИБ - 19:30ч. - София, 22.3.1926г. (Понеделник) (непечатана)
Живо течение, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.12.1921г. (Понеделник)

началоЗ

За възпитанието на децата, ИБ - 12:40ч. - В.Търново, 26.9.1920г. (Неделя)
За да възкръснеш, ИБ - (неизвестен час) - , 5.4.1912г. (Петък)
За молитвата 'Отче наш',  ИБ - 12:00ч. - София, 16.7.1916г. (Неделя) (непечатана)
За новата година,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1931г. (Четвъртък) (непечатана)
За ученика,  ИБ - (неизвестен час) - Чамкория, 14.7.1922г. (Петък) (непечатана)
За Царството Божие, ИБ ,БР - 5:00ч. - София, 31.8.1930г. (Неделя)
За чистотата, ИБ ,БР - 5:00ч. - София, 11.9.1923г. (Вторик)
Закон за изменение,  ИБ - 16:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
Закон за правда,  ИБ - 7:40ч. - В.Търново, 24.10.1920г. (Неделя)
Законът на безсмъртието,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.9.1931г. (Вторик) (непечатана)
Законът на плътта е закон на ограничението,  ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 28.6.1920г. (Понеделник)
Запазване и консервиране плодове и зеленчуци, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Защо Бог не премахне злото завинаги?, ИБ - (неизвестен час) - , 27.1.1912г. (Събота)
Защо ви помагам?, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 15.9.1912г. (Неделя)
Здравец, ИБ - 14:00ч. - Витоша, 24.5.1922г. (Сряда)
Здравият ум / Черни връх, НБ , ИБ - 10:00ч. - Витоша, 26.8.1923г. (Неделя)
Зовът на новото, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 24.9.1944г. (Неделя)

началоИ

И гласът му се чува, ИБ - (неизвестен час) - , 14.4.1912г. (Неделя)
Идването на Христа, ИБ - (неизвестен час) - , 21.1.1915г. (Четвъртък)
Избраникът Божий и Вождът на Истината, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.10.1898г. (Неделя)
Изворите, ИБ - 19:30ч. - София, 30.5.1922г. (Вторик)
Изгрев и зенит, ИБ - 6:00ч. - , 23.9.1926г. (Четвъртък) (непечатана)
Изгревите на слънцето,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1928г. (Четвъртък)
Изменена посока, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 27.10.1944г. (Петък)
Изтълкувай ни тази притча, СБ , ИБ - 16:30ч. - В.Търново, 26.8.1922г. (Събота)
Името Господне, ИБ - (неизвестен час) - , 3.11.1912г. (Неделя)
Искайте сила, имайте вяра, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
Истина и Живот,  ИБ , БС - 16:00ч. - София, 17.3.1932г. (Четвъртък)

началоК

Какво ще срещне ученикът на пътя? Правила и мерки за избягване на всички погрешки, ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 17.8.1922г. (Четвъртък)
Камъкът има мистично значение, ИБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1911г. (Неделя)
Канарата и дървото, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 20.1.1911г. (Петък)
Като малките деца / Като децата, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 12.11.1944г. (Неделя)
Като младенци, ИБ - (неизвестен час) - , 5.12.1913г. (Петък)
Когато дойде Духът, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.9.1920г. (Вторик)
Кое е полезно и кое не е, ИБ - 19:30ч. - София, 27.6.1922г. (Вторик)
Което Бог е съчетал / Което Бог е съчетал,  УС , ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1936г. (Неделя)
Който намигва, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 7.11.1918г. (Четвъртък)
Кротките, НБ , ИБ - (неизвестен час) - , 25.1.1921г. (Вторик)
Кротостта и смирението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, 22.1.1920г. (Четвъртък)
Към всички, ИБ - (неизвестен час) - София, 31.7.1913г. (Четвъртък)

началоЛ

Лекуване на разни болести, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 3.1.1921г. (Понеделник)
Любов и единство, ИБ - (неизвестен час) - , 17.3.1912г. (Неделя)
Любовта, ИБ - 21:00ч. - , 25.8.1909г. (Сряда)

началоМ

Майката, ИБ - 00:00ч. - София, 1.1.1942г. (Четвъртък) (непечатана)
Майката на времето,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1932г. (Петък)
Малкият брат,  ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1939г. (Неделя)
Малкият стрък, ИБ - 10:00ч. - Мусала, 13.7.1925г. (Понеделник)
Малък разбор / Лемуил, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.12.1918г. (Четвъртък)
Милият поглед, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 22.10.1944г. (Неделя)
Мир да бъде на всички ви / Слово 1903, Русе, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 25.12.1903г. (Петък)
Мисли и упътвания, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)
Мисли от г-н Дънов, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 22.4.1914г. (Сряда)
Мисли от г-н П.Дънов, ИБ - (неизвестен час) - София, 10.10.1911г. (Вторик)
Молитвата, НБ , ИБ - (неизвестен час) - София, 8.2.1920г. (Неделя)
Мъчението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - , 5.2.1920г. (Четвъртък)

началоН

На вечеря с Учителя,  ИБ - 22:45ч. - Бургас, 25.6.1920г. (Петък)
На екскурзия с Учителя,  ИБ - (неизвестен час) - Чамкория, 14.7.1922г. (Петък)
На разговор с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.4.1927г. (Вторик)
На своето място и на своето време,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1937г. (Понеделник)
На фокус, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 15.11.1944г. (Сряда)
Надеждата,  ИБ - 10:00ч. - Русе, 16.1.1920г. (Петък)
Назидавайте себе си, ИБ - (неизвестен час) - София, 26.8.1913г. (Вторик)
Най-голямото благо / Голямото благо, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 13.12.1944г. (Сряда)
Най-добрият подарък / Добрият подарък, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 17.12.1944г. (Неделя)
Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 16.4.1944г. (Неделя)
Най-лесната работа, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.11.1944г. (Сряда)
Най-малката работа / Мога да постигна, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 6.12.1944г. (Сряда)
Най-малкото приложение, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 17.11.1944г. (Петък)
Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие, СБ , ИБ ,БР - 6:00ч. - София, 1.9.1924г. (Понеделник)
Неделими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 15.12.1944г. (Петък)
Неповторими неща, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 10.11.1944г. (Петък)
Непоклатима канара, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 30.6.1932г. (Четвъртък)
Неразбрана и разбрана любов / Разбрана и неразбрана любов, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 22.6.1944г. (Четвъртък)
Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР - 20:30ч. - София, 2.9.1924г. (Вторик)
Нито се променя, нито се изменя,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.10.1920г. (Четвъртък)
Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 23.1.1915г. (Събота)
Нова година, ИБ - 0:00ч. - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
Новогодишна,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1923г. (Четвъртък) (непечатана)
Новогодишна беседа (Беседа, държана от Учителя на 31.12.1929 г. и на 1.01.1930 г.), ИБ - 20:00ч. - София, 31.12.1930г. (Сряда)
Новото в живота, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 22.3.1944г. (Сряда)
Носители на Новото, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 19.5.1932г. (Четвъртък)
Няма любов като Божията Любов,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 29.12.1920г. (Сряда)

началоО

Обсадно положение, ИБ - (неизвестен час) - , 6.10.1912г. (Неделя)
Обсадно положение, ИБ - (неизвестен час) - , 20.10.1912г. (Неделя)
Общение с Бога,  ИБ - 21:00ч. - София, 23.11.1930г. (Неделя)
Общи въпроси, СБ , ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)
Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване), ИБ , БС - 16:00ч. - София, 18.2.1926г. (Четвъртък)
Окултният закон за противоречията, ИБ ,БР - 6:00ч. - София, 10.9.1923г. (Понеделник)
Онова, което ще повдигне човека, ИБ - (неизвестен час) - , 30.12.1913г. (Вторик)
Опитване и преживяване, ИБ - (неизвестен час) - София, 22.5.1924г. (Четвъртък) (непечатана)
Оправдание и спасение, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 5.4.1917г. (Четвъртък)
Основни закони, ИБ - 12:00ч. - В.Търново, 24.8.1925г. (Понеделник)
Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР - 5:30ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
От мен да мине / От мен да замине,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
Отворените очи,  ИБ - 0:00ч. - София, 31.12.1927г. (Събота)
Отговори на Свидетелствата Господни, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 12.3.1899г. (Неделя)
Отец ме люби,  НБ , ИБ - 10:00ч. - София, 22.3.1936г. (Неделя)
Отличителните черти на човека,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1927г. (Вторик)
Отляво и отдясно,  ИБ - 6:00ч. - София, 22.3.1922г. (Сряда) (непечатана)

началоП

Педагогическа лекция, ИБ - 18:00ч. - София, 1.9.1942г. (Вторик)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 2.8.1917г. (Четвъртък)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 14.8.1917г. (Вторик)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 19.12.1917г. (Сряда)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 21.12.1917г. (Петък)
Писмо, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 9.2.1918г. (Събота)
Платното, ИБ - 10:00ч. - Мусала, 12.7.1925г. (Неделя)
Подквасата, ИБ - (неизвестен час) - , 26.5.1912г. (Неделя)
Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ - (неизвестен час) - София, 19.1.1914г. (Понеделник)
Поздрав на всички мои братя, ИБ - (неизвестен час) - , 14.8.1909г. (Събота)
Познайте Истината и Истината ще ви, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 29.4.1914г. (Сряда)
Поливане, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 25.8.1944г. (Петък)
Последно Слово / Последното слово, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 20.12.1944г. (Сряда)
Постижения / Постижение, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 8.12.1944г. (Петък)
Постоянството, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 19.12.1913г. (Петък)
Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 12.2.1920г. (Четвъртък)
Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство, ИБ - (неизвестен час) - , 1.4.1922г. (Събота)
Правият път. Един духовен опит. Беседа – наряд от Учителя,  ИБ ,БР - (неизвестен час) - София, 30.8.1930г. (Събота)
Празникът на труда, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 22.9.1922г. (Петък)
Празните и пълните, ИБ - 10:00ч. - София, 1.1.1925г. (Четвъртък) (непечатана)
Празното време, ИБ - 10:00ч. - София, 16.5.1922г. (Вторик)
Пребъдване, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 19.3.1944г. (Неделя)
Преходната граница, ИБ - (неизвестен час) - , 29.9.1912г. (Неделя)
Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско / Призив, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 20.10.1898г. (Четвъртък)
Приложение, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 21.6.1923г. (Четвъртък)
Приложение към протокола от 1911 г., ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 14.1.1911г. (Събота)
Принуждава ни,  ИБ , БС - 16:00ч. - София, 24.3.1932г. (Четвъртък)
Приятел и раб,  НБ ,ИБ   - 10:00ч. - София, 25.4.1920г. (Неделя)
Простотата, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 31.5.1917г. (Четвъртък)
Първичната връзка, ИБ - 10:00ч. - София, 22.6.1923г. (Петък)
Първоначален език,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 30.8.1920г. (Понеделник)
Път на мисълта, ИБ - (неизвестен час) - Витоша, 25.5.1921г. (Сряда)
Пътища на Мъдростта, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 12.5.1932г. (Четвъртък)
Пътят на героите,  ИБ - 20:00ч. - София, 6.1.1928г. (Петък)
Пътят на добрите постижения,  ИБ ,БР - 4:30ч. - София, 28.8.1930г. (Четвъртък)

началоР

Работете с Любов, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.5.1920г. (Понеделник)
Равновесие между Мъдрост и Любов, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 4.2.1915г. (Четвъртък)
Разговор,  ИБ - 19:00ч. - Сливен, 15.6.1920г. (Вторик)
Разговор втори - Сърцето и Бог, ИБ - (неизвестен час) - , 13.7.1900г. (Петък)
Разговор за Откровението, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 18.1.1915г. (Понеделник)
Разговор на Учителя с Даниел Цион,  ИБ - 09:00ч. - София, 9.8.1940г. (Петък)
Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ - (неизвестен час) - , 18.7.1900г. (Сряда)
Разговор първи - Упътване, ИБ - (неизвестен час) - , 8.7.1900г. (Неделя)
Разговор седми - Заключение, ИБ - (неизвестен час) - Нови Пазар, 22.7.1900г. (Неделя)
Разговор трети - Храната и Словото, ИБ - (неизвестен час) - , 14.7.1900г. (Събота)
Разговор четвърти - Животът и възраждането, ИБ - (неизвестен час) - , 18.7.1900г. (Сряда)
Разговор шести - Пътят и Истината, ИБ - (неизвестен час) - , 21.7.1900г. (Събота)
Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ - 15:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
Разлика между физическата и Божествената Любов, ИБ - (неизвестен час) - Витоша, 9.6.1924г. (Понеделник)
Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ - 10:00ч. - София, 19.11.1916г. (Неделя)
Разумна икономия / Нова земя, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 10.12.1944г. (Неделя)
Разумно разбиране,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1934г. (Четвъртък)
Реалности в живота, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 5.11.1944г. (Неделя)
Ръката,  ИБ - (неизвестен час) - Сливен, 13.7.1920г. (Вторик)

началоС

С думата „може“,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 30.12.1920г. (Четвъртък)
С любов и вяра,  ИБ - 11:00ч. - В.Търново, 26.9.1920г. (Неделя)
Само хляб,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.10.1920г. (Вторик)
Свещен трепет,,  ИБ - 5:00ч. - София, 22.9.1932г. (Четвъртък)
Свещено правило, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Свидетелствата Господни, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 25.2.1899г. (Събота)
Свидетелството на Духа, ИБ , БС - 15:00ч. - София, 10.11.1921г. (Четвъртък)
Своенравието, ИБ - (неизвестен час) - , 1903г. (Четвъртък)
Семената, ИБ - 10:00ч. - София, 9.5.1922г. (Вторик)
Силите в Природата, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 19.2.1920г. (Четвъртък)
Силната отрова, ИБ - (неизвестен час) - , 5.5.1912г. (Неделя)
Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ - 12:45ч. - Сливен, 12.7.1920г. (Понеделник)
Син и баща / Баща и син,  МОК , ИБ - 5:00ч. - София, 1.1.1937г. (Петък)
Сиромах и богат, ИБ , ПС - 6:00ч. - в.Острец, 26.8.1944г. (Събота)
Скрито богатство, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 3.11.1944г. (Петък)
Слабият и силният, ИБ , ПС - 10:00ч. - София, 29.10.1944г. (Неделя)
Слово 1903, Варна, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 23.8.1903г. (Неделя)
Слово 1904, Варна, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 4.9.1904г. (Неделя)
Служители на земята / Служители, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 25.10.1944г. (Сряда)
Смел и решителен, ИБ - (неизвестен час) - , 10.12.1913г. (Сряда)
Спомен от търновските събори - 1922 г., ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1922г. (Четвъртък)
Сродни души,  ИБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща), ИБ , БС - 16:00ч. - София, 18.12.1925г. (Петък)
Съборна среща в Търново, ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 31.8.1914г. (Понеделник)
Събрание, водено от г-н Дънов, ИБ - (неизвестен час) - София, 15.10.1911г. (Неделя)
Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ - (неизвестен час) - , 24.3.1912г. (Неделя)
Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ - (неизвестен час) - , 27.10.1912г. (Неделя)
Събрание, водено от г-н Петър Дънов, ИБ - (неизвестен час) - , 10.3.1912г. (Неделя)
Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ - 6:00ч. - В.Търново, 3.9.1922г. (Неделя)
Съвети от Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 2.1.1921г. (Неделя)
Съединителната линия, ИБ - (неизвестен час) - , 8.4.1912г. (Понеделник)
Съмнение и вяра,  ИБ - 15:00ч. - София, 18.1.1920г. (Неделя)
Сърцето си никому в заем не давайте,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 12.9.1920г. (Неделя)
Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 10.6.1918г. (Понеделник)
Съчетанието  (Което Бог е съчетал), ИБ , БС - 10:00ч. - София, 3.5.1917г. (Четвъртък)
Сянка и реалност, ИБ , ПС - 6:00ч. - х.Еделвайс, 28.8.1944г. (Понеделник)

началоТ

Тайните на Духа, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 1897г. (Четвъртък)
Тихият глас,  ИБ - 0:00ч. - София, 1.1.1929г. (Вторик)
Това учение, ИБ , БС - 10:00ч. - София, 17.4.1919г. (Четвъртък)
Той иде!, ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 12.7.1944г. (Сряда)
Три закона,  ИБ - (неизвестен час) - Русе, 28.12.1920г. (Вторик)
Три картини,  ИБ - (неизвестен час) - В.Търново, 15.9.1920г. (Сряда)
Три правила за ученика, ИБ ,БР - 17:30ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
Три процеса,  ИБ - 21:45ч. - Бургас, 23.6.1920г. (Сряда)
Трите вида съзнания, ИБ - 22:25ч. - София, 31.12.1926г. (Петък)
Трите неща. Разговор с Духа Господен, ИБ - (неизвестен час) - Нови Пазар, 14.10.1900г. (Неделя)
Трите чаши и скъпоценният камък, ИБ - 05:00ч. - София, 12.7.1941г. (Събота) (непечатана)
Тритѣ допирни точки / Трите допирни точки, НБ , ИБ - 19:30ч. - София, 22.3.1923г. (Четвъртък)
Труд и мъчение,  ИБ - 10:00ч. - София, 4.3.1920г. (Четвъртък)
Трудните неща,  ИБ ,БР - 4:30ч. - София, 30.8.1930г. (Събота)

началоУ

Узрял плод, ИБ , БС - 16:00ч. - София, 5.5.1932г. (Четвъртък)
Умни и силни, ИБ - (неизвестен час) - , 28.11.1913г. (Петък)
Упование на Господа, ИБ - (неизвестен час) - , 4.3.1912г. (Понеделник)
Условия за взаимна работа, СБ , ИБ - 8:00ч. - Мусала, 11.8.1924г. (Понеделник)
Учителя каза на ученика, ИБ - 9:20ч. - В.Търново, 25.8.1925г. (Вторик)

началоФ

Факти, закони, причини, ИБ , ПС - 5:00ч. - София, 1.11.1944г. (Сряда)
Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ - 9:00ч. - Витоша, 9.6.1921г. (Четвъртък)

началоХ

Характерни черти,  ИБ - 19:30ч. - София, 13.6.1922г. (Вторик)
Хигиена на човешката душа, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, 8.2.1917г. (Четвъртък)
Хио Ели Мели Месаил, ИБ - (неизвестен час) - София, 14.9.1897г. (Вторик)
Храна, вода, топлина, светлина, ИБ - 5:30ч. - София, 23.4.1927г. (Събота)
Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 3.2.1915г. (Сряда)
Хубави чувства, СБ , ИБ - (неизвестен час) - Мусала, 12.8.1924г. (Вторик)

началоЦ

Ценното, ИБ , ПС - 6:00ч. - х.Еделвайс, 27.8.1944г. (Неделя)

началоЧ

Чада Божии, СБ , ИБ - 7:00ч. - Мусала, 14.8.1924г. (Четвъртък)
Частен разговор с Учителя, ИБ - (неизвестен час) - Русе, 1.1.1921г. (Събота)
Четирите основни елемента, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 19.4.1914г. (Неделя)
Числото 153, ИБ - (неизвестен час) - Варна, 22.3.1918г. (Петък)
Чист и светъл! / Чистъ и свѣтълъ!,  ИБ - 16:00ч. - София, 5.4.1926г. (Понеделник)
Човешката душа,  ИБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1924г. (Събота) (непечатана)

началоШ

Шестте правила,  ИБ - 5:00ч. - , 22.3.1930г. (Събота) (непечатана)

началоЩ

Щастието е в человека,  ИБ - 20:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
Ще дойде като светлина, ИБ - (неизвестен час) - , 16.7.1912г. (Вторик)
Ще постигнем, ИБ - (неизвестен час) - , 5.12.1913г. (Петък)
Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта, ИБ - (неизвестен час) - , 12.12.1913г. (Петък)
Що значи съдба?, ИБ - (неизвестен час) - , 31.3.1912г. (Неделя)