Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


Общ Окултен клас подредени по хронология
927 броя беседи
1895,   1897,   1898,   1899,   1900,   1903,   1904,   1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,   1919,   1920,   1921,  
1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,   1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944,  


31 серии от 1922 до 1944 година. Дават се теми, задачи за изпълнение, упражнения.През 1922 г. Учителя Петър Дънов отваря Школата на Бялото братство. По-задълбочената работа върху духовните принципи и закони се явява естествена необходимост. Този раздел на Словото се нарича „лекции”. Стилът е по-стегнат, научен. Примерите и притчите присъстват, но акцентът пада върху духовното изясняване на принципите и законите на природата чрез примери от различните клонове на науката. Изобилстват алгебричните примери и геометричните фигури като метод за илюстрация на духовното послание. Разнообразието от теми е свързано с различните средства за духовно усъвършенстване и хигиена в най-широк смисъл на думата – чистота в мислите, чувствата и постъпките. Развива се обширната наука за антропологичния триъгълник – ум, сърце и воля – и се дават методите за духовна трансформация на мислите, чувствата и волята. Централна тема е Божественото начало и Неговите прояви в природата и човешкия живот. На 24 февруари 1922 г. (петък) Учителя отваря Общия окултен клас. Той е открит за слушатели от всички възрасти и семейно положение. Лекциите се изнасяни всяка сряда в продължение на 22 години.
начало1920г.

Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, 22.1.1920г. (Четвъртък)
Кротостта и смирението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, 22.1.1920г. (Четвъртък)
Мъчението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - , 5.2.1920г. (Четвъртък)

начало1922г.

Трите живота / Трите живота, ООК - 20:00ч. - София, 24.2.1922г. (Петък)
Трите методи на природата / Методи на природата, ООК - 19:00ч. - София, 2.3.1922г. (Четвъртък)
Четирите правила / Важни правила, ООК - 19:00ч. - София, 9.3.1922г. (Четвъртък)
Първото задължение на учениците / Задължения на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 16.3.1922г. (Четвъртък)
Три разряда ученици / Три категории ученици, ООК - 19:00ч. - София, 30.3.1922г. (Четвъртък)
Отрицателни и положителни черти на ученика / Качества на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 4.4.1922г. (Вторик)
Природни методи / Природни методи, ООК - 19:00ч. - София, 13.4.1922г. (Четвъртък)
Предназначението на музиката / Силите на мозъка, ООК - 19:00ч. - София, 20.4.1922г. (Четвъртък)
Окултни правила / Правила за живота, ООК - 19:00ч. - София, 27.4.1922г. (Четвъртък)
Символически, окултни правила и мерки / Символични и научни правила, ООК - 19:30ч. - София, 2.5.1922г. (Вторик)
Мястото на човека в природата / Мястото на човека в природата, ООК - 19:00ч. - София, 11.5.1922г. (Четвъртък)
Необятната любов / Необятната любов, ООК - 19:00ч. - София, 18.5.1922г. (Четвъртък)
По пътя / Правият път, ООК - 10:00ч. - Витоша, 26.5.1922г. (Петък)
Изгрев и залез / Изгрев и залез, ООК - 19:00ч. - София, 2.6.1922г. (Петък)
Окултна хигиена / Природна хигиена, ООК - 19:00ч. - София, 8.6.1922г. (Четвъртък)
Мисъл и действие / Мисъл и действие, ООК - 19:00ч. - София, 15.6.1922г. (Четвъртък)
Влиянието на музиката / Влияние на музиката, ООК - 19:00ч. - София, 22.6.1922г. (Четвъртък)
Мечешкият капан! / Мечешкият капан, ООК - 19:00ч. - София, 29.6.1922г. (Четвъртък)
Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина / Основни закони, ООК - 8:15ч. - София, 7.7.1922г. (Петък)
Простите и сложни движение в природата / Прости и сложни движения, ООК - 19:00ч. - Чамкория, 13.7.1922г. (Четвъртък)
Живите сили в природата / Живите сили на природата, ООК - 19:00ч. - Чамкория, 20.7.1922г. (Четвъртък)
Развитие на съзнанието / Развитие на съзнанието, ООК - 19:00ч. - Чамкория, 27.7.1922г. (Четвъртък)
Превръщане на енергиите / Превръщане на енергиите, ООК - 19:00ч. - София, 4.8.1922г. (Петък)
Правила за Окултната школа, ООК - 20:00ч. - Русе, 1.10.1922г. (Неделя)
Положителни и отрицателни сили в природата, ООК - 20:00ч. - София, 6.10.1922г. (Петък)
Практическо приложение на музиката, ООК - 20:00ч. - София, 12.10.1922г. (Четвъртък)
Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК - 20:00ч. - София, 15.10.1922г. (Неделя)
Окултна музика, ООК - 20:00ч. - София, 22.10.1922г. (Неделя)
Влиянието на електричеството, ООК - 20:00ч. - София, 29.10.1922г. (Неделя)
Никаква лъжа, ООК - 20:00ч. - София, 5.11.1922г. (Неделя)
Музика и пеене,средство за постигане на Божественото, ООК - 20:00ч. - София, 12.11.1922г. (Неделя)
Музика и пеене – средство за тониране, ООК - 20:00ч. - София, 19.11.1922г. (Неделя)
Практическо приложение на окултната музика, ООК - 20:00ч. - София, 26.11.1922г. (Неделя)
Окултна музика, ООК - 20:00ч. - София, 3.12.1922г. (Неделя)
Значение на гласните при окултното пеене, ООК - 20:00ч. - София, 10.12.1922г. (Неделя)
Музиката – средство за концентриране, ООК - 20:00ч. - София, 17.12.1922г. (Неделя)
Окултна медицина, ООК - 20:00ч. - София, 24.12.1922г. (Неделя)

начало1923г.

Правилният растеж на Ученика, ООК - 19:00ч. - София, 2.1.1923г. (Вторик)
Значение на ръцете и пръстите, ООК - 19:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
Тъмното петно в съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 21.1.1923г. (Неделя)
Малките случаи, ООК - 19:00ч. - София, 5.2.1923г. (Понеделник)
Съмнение и воля, ООК - 19:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК - 19:00ч. - София, 19.2.1923г. (Понеделник)
Качества на ума, сърцето и волята, ООК - 19:00ч. - София, 25.2.1923г. (Неделя)
Произход на правите мисли, ООК - 19:00ч. - София, 8.3.1923г. (Четвъртък)
Влияние на планетите, ООК - 19:00ч. - София, 12.3.1923г. (Понеделник)
Смисълът на противоречието, ООК - 19:00ч. - София, 19.3.1923г. (Понеделник)
Точността, ООК - 19:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
Окултна медицина, ООК - 19:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
Правилни отношения, ООК - 19:00ч. - София, 22.4.1923г. (Неделя)
Работа на окултните сили, ООК - 19:00ч. - София, 29.4.1923г. (Неделя)
Правилно разпределение на енергиите, ООК - 19:00ч. - София, 13.5.1923г. (Неделя)
Закон за контрастите, ООК - 19:00ч. - София, 20.5.1923г. (Неделя)
Вяра и съмнение, ООК - 19:00ч. - София, 17.6.1923г. (Неделя)
Божественото и човешкото, ООК - 19:00ч. - София, 28.6.1923г. (Четвъртък)
Проява на разумните сили в природата, ООК - 19:00ч. - София, 1.7.1923г. (Неделя)
Упътване, ООК - 19:00ч. - София, 8.7.1923г. (Неделя)
Абсолютното малко и абсолютното велико, ООК - 19:00ч. - София, 12.7.1923г. (Четвъртък)
Ученикът трябва да разбира, ООК - 19:00ч. - София, 12.7.1923г. (Четвъртък)
Високият идеал, ООК - 19:00ч. - София, 11.9.1923г. (Вторик)
Разумност в природата, ООК - 19:00ч. - София, 18.10.1923г. (Четвъртък)
Стремежите на ума и сърцето, ООК - 19:00ч. - София, 24.10.1923г. (Сряда)
Най-добрият начин за разсъждение, ООК - 19:00ч. - София, 31.10.1923г. (Сряда)
Божественото съвършенство, ООК - 19:00ч. - София, 7.11.1923г. (Сряда)
Излишък и недоимък в живота, ООК - 19:00ч. - София, 14.11.1923г. (Сряда)
Силовите линии в природата, ООК - 19:00ч. - София, 21.11.1923г. (Сряда)
Волята Божия, ООК - 19:00ч. - София, 28.11.1923г. (Сряда)
Свобода, знание и мир, ООК - 19:00ч. - София, 5.12.1923г. (Сряда)
Окултната музика в живота, ООК - 19:00ч. - София, 19.12.1923г. (Сряда)
Школата и развитието на ученика, ООК - 19:00ч. - София, 26.12.1923г. (Сряда)

начало1924г.

Единство на обичта, ООК - 19:00ч. - София, 2.1.1924г. (Сряда)
Мъртвите и живите линии, ООК - 19:00ч. - София, 8.1.1924г. (Вторик)
Приливи и отливи, ООК - 19:00ч. - София, 16.1.1924г. (Сряда)
Закон за късите и дългите линии, ООК - 19:00ч. - София, 23.1.1924г. (Сряда)
Най-щастливият ден, ООК - 19:00ч. - София, 6.2.1924г. (Сряда)
Трите състояния у човека, ООК - 19:00ч. - София, 13.2.1924г. (Сряда)
Обектът на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 20.2.1924г. (Сряда)
Истинско и относително знание, ООК - 19:00ч. - София, 27.2.1924г. (Сряда)
Двете граници, ООК - 19:00ч. - София, 5.3.1924г. (Сряда)
Без съмнение, без подозрение и без докачение, ООК - 19:00ч. - София, 12.3.1924г. (Сряда)
Познай себе си, ООК - 19:00ч. - София, 19.3.1924г. (Сряда)
Добрите и лошите мисли / Добритѣ и лошитѣ мисли, ООК - 19:00ч. - София, 26.3.1924г. (Сряда)
Разумното сърце, ООК - 19:00ч. - София, 2.4.1924г. (Сряда)
Тъчете мислите си!, ООК - 19:00ч. - София, 9.4.1924г. (Сряда)
Любов към Бога, ООК - 19:00ч. - София, 16.4.1924г. (Сряда)
Точилото и ножът, ООК - 19:00ч. - София, 23.4.1924г. (Сряда)
Добрите и лошите, ООК - 19:00ч. - София, 30.4.1924г. (Сряда)
Страхът, ООК - 19:00ч. - София, 7.5.1924г. (Сряда)
Четирите проекции, ООК - 19:00ч. - София, 14.5.1924г. (Сряда)
Съзнателната монада, ООК - 19:00ч. - София, 28.5.1924г. (Сряда)
Право ходене, ООК - 19:00ч. - София, 4.6.1924г. (Сряда)
Добро и зло, ООК - 19:00ч. - София, 11.6.1924г. (Сряда)
Малкото приложение, ООК - 19:00ч. - София, 18.6.1924г. (Сряда)
Разумният живот, ООК - 19:00ч. - София, 16.7.1924г. (Сряда)
Молитвата, ООК - 19:00ч. - София, 23.7.1924г. (Сряда)
Разумният и неразумният слуга, ООК - 19:00ч. - София, 3.9.1924г. (Сряда)
Важността на числата, ООК - 19:00ч. - София, 10.9.1924г. (Сряда)
Абсолютна справедливост, ООК - 19:00ч. - София, 15.10.1924г. (Сряда)
Добрата постъпка, ООК - 19:00ч. - София, 22.10.1924г. (Сряда)
Темпераментите, ООК - 19:00ч. - София, 29.10.1924г. (Сряда)
Връзки в геометрическите форми, ООК - 19:00ч. - София, 5.11.1924г. (Сряда)
Забравените неща, ООК - 19:00ч. - София, 12.11.1924г. (Сряда)
Несъизмеримите неща, ООК - 19:00ч. - София, 19.11.1924г. (Сряда)
Пелените на живота. Радости и скърби, ООК - 19:00ч. - София, 26.11.1924г. (Сряда)
Закон на равенство, ООК - 19:00ч. - София, 3.12.1924г. (Сряда)
Неразбраното, ООК - 19:00ч. - София, 10.12.1924г. (Сряда)
Хармонична деятелност, ООК - 19:00ч. - София, 17.12.1924г. (Сряда)
Както природата пише, ООК - 19:00ч. - София, 24.12.1924г. (Сряда)
Малката радост, ООК - 19:00ч. - София, 31.12.1924г. (Сряда)

начало1925г.

Проекции, ООК - 19:00ч. - София, 7.1.1925г. (Сряда)
Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК - 19:00ч. - София, 14.1.1925г. (Сряда)
Значение на изслушването, ООК - 19:00ч. - София, 21.1.1925г. (Сряда)
Правилно пение, ООК - 19:00ч. - София, 28.1.1925г. (Сряда)
Отворената и затворената чаша, ООК - 19:00ч. - София, 4.2.1925г. (Сряда)
Продължаване на живота, ООК - 19:00ч. - София, 11.2.1925г. (Сряда)
Причини за противоречия, ООК - 19:00ч. - София, 18.2.1925г. (Сряда)
Отличителните черти на човешката интелигентност, ООК - 19:00ч. - София, 25.2.1925г. (Сряда)
Истинско служене, ООК - 19:00ч. - София, 4.3.1925г. (Сряда)
Равностранният триъгълник, ООК - 19:00ч. - София, 11.3.1925г. (Сряда)
Фазите на живота, ООК - 19:00ч. - София, 18.3.1925г. (Сряда)
Придатъците на разумния живот, ООК - 19:00ч. - София, 25.3.1925г. (Сряда)
Израз, ООК - 19:00ч. - София, 1.4.1925г. (Сряда)
Отмерените прояви, ООК - 19:00ч. - София, 8.4.1925г. (Сряда)
Закон на съотношения, ООК - 19:00ч. - София, 15.4.1925г. (Сряда)
Успоредните линии, ООК - 19:00ч. - София, 17.6.1925г. (Сряда)
Най-малкото чувство, ООК - 19:00ч. - София, 24.6.1925г. (Сряда)
Земята се върти. Стремеж на душата, ООК - 19:00ч. - София, 1.7.1925г. (Сряда)
Теория и практика, ООК - 19:00ч. - София, 8.7.1925г. (Сряда)
Силовите линии на доброто и злото, ООК - 19:00ч. - София, 15.7.1925г. (Сряда)
Несъвместими отношения, ООК - 19:00ч. - София, 22.7.1925г. (Сряда)
Съвместими отношения, ООК - 19:00ч. - София, 29.7.1925г. (Сряда)
Разумни наблюдения, ООК - 19:00ч. - София, 5.8.1925г. (Сряда)
Малкото добро и малкото зло, ООК - 19:00ч. - София, 12.8.1925г. (Сряда)
Козативни сили, ООК - 19:00ч. - София, 18.11.1925г. (Сряда)
Прави и криви линии, ООК - 19:00ч. - София, 25.11.1925г. (Сряда)
Аумен, ООК - 19:00ч. - София, 2.12.1925г. (Сряда)
Служене на Бога и на себе си, ООК - 19:00ч. - София, 9.12.1925г. (Сряда)
Перпендикулярът на живота, ООК - 19:00ч. - София, 16.12.1925г. (Сряда)
Три вида служене, ООК - 19:00ч. - София, 23.12.1925г. (Сряда)
Голяма радост и малка скръб, ООК - 19:00ч. - София, 30.12.1925г. (Сряда)

начало1926г.

Разковничето, ООК - 19:00ч. - София, 6.1.1926г. (Сряда)
Каквото става, ООК - 19:00ч. - София, 13.1.1926г. (Сряда)
Четирите действия, ООК - 19:00ч. - София, 20.1.1926г. (Сряда)
Външни влияния, ООК - 19:00ч. - София, 27.1.1926г. (Сряда)
Нашето място, ООК - 19:00ч. - София, 3.2.1926г. (Сряда)
Светлина на мисълта, ООК - 19:00ч. - София, 10.2.1926г. (Сряда)
Веригите на съмнението, ООК - 19:00ч. - София, 17.2.1926г. (Сряда)
Обмяна, ООК - 19:00ч. - София, 24.2.1926г. (Сряда)
Природни изрази, ООК - 19:00ч. - София, 3.3.1926г. (Сряда)
Живите закони на добродетелите, ООК - 19:00ч. - София, 10.3.1926г. (Сряда)
Редът на числата, ООК - 19:00ч. - София, 17.3.1926г. (Сряда)
Мозъчни наслоявания, ООК - 19:00ч. - София, 24.3.1926г. (Сряда)
Кръг и елипса, ООК - 19:00ч. - София, 31.3.1926г. (Сряда)
Три вида съзнание, ООК - 19:00ч. - София, 7.4.1926г. (Сряда)
Божествената съкровищница, ООК - 19:00ч. - София, 14.4.1926г. (Сряда) (непечатана)
Здравословни условия, ООК - 19:00ч. - София, 28.4.1926г. (Сряда)
Условия за обикновения и за разумния човек, ООК - 19:00ч. - София, 5.5.1926г. (Сряда)
Целомъдрие и великодушие, ООК - 19:00ч. - София, 12.5.1926г. (Сряда)
Методи и пътища на идейния свят, ООК - 19:00ч. - София, 19.5.1926г. (Сряда)
Пътят на желанията, ООК - 19:00ч. - София, 26.5.1926г. (Сряда)
С чия воля?, ООК - 19:00ч. - София, 2.6.1926г. (Сряда)
Усилване на вярата, ООК - 19:00ч. - София, 9.6.1926г. (Сряда)
Оглашен, вярващ, ученик, ООК - 19:00ч. - София, 16.6.1926г. (Сряда)
Среда и условия, ООК - 19:00ч. - София, 23.6.1926г. (Сряда)
Специалният закон, ООК - (неизвестен час) - София, 7.7.1926г. (Сряда)
Право мисли!, ООК - 19:00ч. - София, 14.7.1926г. (Сряда)
Отношение на простите истини към човека, ООК - 19:00ч. - София, 22.9.1926г. (Сряда)
Стремеж към съвършенство, ООК - 19:00ч. - София, 29.9.1926г. (Сряда)
Двата полюса, ООК - 19:00ч. - София, 6.10.1926г. (Сряда)
Свободно движение, ООК - 19:00ч. - София, 13.10.1926г. (Сряда)
Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК - 19:00ч. - София, 20.10.1926г. (Сряда)
Устойчиви съединения, ООК - 19:00ч. - София, 27.10.1926г. (Сряда)
Човешкият дух, ООК - 19:00ч. - София, 3.11.1926г. (Сряда)
Доброто сърце, ООК - 19:00ч. - София, 10.11.1926г. (Сряда)
Устои на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 17.11.1926г. (Сряда)
Любов – колективност, ООК - 19:00ч. - София, 24.11.1926г. (Сряда)
Говор и пение, ООК - 19:00ч. - София, 1.12.1926г. (Сряда)
Последната постъпка, ООК - 19:00ч. - София, 8.12.1926г. (Сряда)
Неразрешеното, ООК - 19:00ч. - София, 15.12.1926г. (Сряда)
Обективен и субективен ум, ООК - 19:00ч. - София, 22.12.1926г. (Сряда)
Проява на музиката в съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 28.12.1926г. (Вторик)

начало1927г.

Право разбиране, ООК - 19:00ч. - София, 5.1.1927г. (Сряда)
Предназначение, ООК - 19:00ч. - София, 12.1.1927г. (Сряда)
Което оправя, ООК - 19:00ч. - София, 26.1.1927г. (Сряда)
Стари и нови възгледи, ООК - 19:00ч. - София, 2.2.1927г. (Сряда)
Свещеният олтар, ООК - 19:00ч. - София, 9.2.1927г. (Сряда)
Великата задача на човека, ООК - 19:00ч. - София, 16.2.1927г. (Сряда)
Природните звукове, ООК - 19:00ч. - София, 23.2.1927г. (Сряда)
Възможни постижения, ООК - 19:00ч. - София, 2.3.1927г. (Сряда)
Силните течения, ООК - 19:00ч. - София, 9.3.1927г. (Сряда)
Спасителни положения, ООК - 19:00ч. - София, 16.3.1927г. (Сряда)
Малкият повод, ООК - 19:00ч. - София, 23.3.1927г. (Сряда)
Съпротивление, напор и стремеж, ООК - 19:00ч. - София, 30.3.1927г. (Сряда)
Начeртаният план, ООК - 19:00ч. - София, 6.4.1927г. (Сряда)
Една стъпка, ООК - 19:00ч. - София, 13.4.1927г. (Сряда)
Посоки и възможности, ООК - 19:00ч. - София, 20.4.1927г. (Сряда)
Забравената дума, ООК - 19:00ч. - София, 27.4.1927г. (Сряда)
Принципи на нещата, ООК - 19:00ч. - София, 4.5.1927г. (Сряда)
Четирите кръга, ООК - 19:00ч. - София, 11.5.1927г. (Сряда)
Общи упътвания, ООК - 19:00ч. - София, 18.5.1927г. (Сряда)
Постъпки, ООК - 19:00ч. - София, 25.5.1927г. (Сряда)
Съзвучно движение, ООК - 19:00ч. - София, 1.6.1927г. (Сряда)
Основни мисли, ООК - 19:00ч. - София, 8.6.1927г. (Сряда)
Връзка на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 15.6.1927г. (Сряда)
Отличителни черти, ООК - 19:00ч. - София, 22.6.1927г. (Сряда)
Класическата книга на Любовта, ООК - 19:00ч. - София, 29.6.1927г. (Сряда)
В живота, ООК - 19:00ч. - София, 6.7.1927г. (Сряда)
Равни страни, ООК - 19:00ч. - София, 13.7.1927г. (Сряда)
Работа на природата, ООК - 19:00ч. - София, 20.7.1927г. (Сряда)
Великото и красивото, ООК - 7:00ч. - София, 25.8.1927г. (Четвъртък)
Малките резултати, ООК - 7:00ч. - София, 31.8.1927г. (Сряда)
Космически възприятия, ООК - 19:00ч. - София, 9.11.1927г. (Сряда)
Превръщане на киселините, ООК - 19:00ч. - София, 16.11.1927г. (Сряда)
Свещ, която не гасне, ООК - 19:00ч. - София, 23.11.1927г. (Сряда)
Вероятности и възможности, ООК - 19:00ч. - София, 30.11.1927г. (Сряда)
Вечно обновяване, ООК - 19:00ч. - София, 7.12.1927г. (Сряда)
Време и вечност, ООК - 19:00ч. - София, 14.12.1927г. (Сряда)
Благото на човека, ООК - 19:00ч. - София, 21.12.1927г. (Сряда)
Кръгове на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 28.12.1927г. (Сряда)

начало1928г.

Форми на съзнанието, ООК - 19:00ч. - София, 4.1.1928г. (Сряда)
Нови възгледи и методи, ООК - 19:00ч. - София, 11.1.1928г. (Сряда)
Малки и големи придобивки, ООК - 19:00ч. - София, 18.1.1928г. (Сряда)
Равнодействие на силите, ООК - 19:00ч. - София, 25.1.1928г. (Сряда)
Състояния на материята, ООК - 19:00ч. - София, 2.2.1928г. (Четвъртък)
Озлобяване, мъка, скръб, ООК - 19:00ч. - София, 9.2.1928г. (Четвъртък)
Къси и дълги линии, ООК - 19:00ч. - София, 15.2.1928г. (Сряда)
Възкресение, ООК - 19:00ч. - София, 22.2.1928г. (Сряда)
Първата причина, ООК - 19:00ч. - София, 29.2.1928г. (Сряда)
Двете точки, ООК - 19:00ч. - София, 7.3.1928г. (Сряда)
Живата наука, ООК - 19:00ч. - София, 14.3.1928г. (Сряда)
Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК - (неизвестен час) - София, 21.3.1928г. (Сряда)
Полюси на съзнанието, ООК - 6:00ч. - София, 28.3.1928г. (Сряда)
Служба на уравненията, ООК - 6:00ч. - София, 4.4.1928г. (Сряда)
Възпитание на удовете / Самовъзпитание на удовете, ООК - 5:00ч. - София, 11.4.1928г. (Сряда)
Доброта и разумност, ООК - 5:00ч. - София, 18.4.1928г. (Сряда)
Ще бъдат предупредени, ООК - 5:00ч. - София, 25.4.1928г. (Сряда)
Добри и лоши условия, ООК - 5:00ч. - София, 2.5.1928г. (Сряда)
Създаване на нови органи, ООК - 5:00ч. - София, 9.5.1928г. (Сряда)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 16.5.1928г. (Сряда)
Плащане и прощаване, ООК - 5:00ч. - София, 23.5.1928г. (Сряда)
Придобиване на щастие, ООК - 5:00ч. - София, 30.5.1928г. (Сряда)
Божествена светлина, ООК - 5:00ч. - София, 6.6.1928г. (Сряда)
Задна стража, ООК - 5:00ч. - София, 20.6.1928г. (Сряда)
Елипса и парабола, ООК - 5:00ч. - София, 27.6.1928г. (Сряда)
Началото на добродетелта, ООК - 5:00ч. - София, 4.7.1928г. (Сряда)
Единство и общност, ООК - 5:00ч. - Мусала, 18.7.1928г. (Сряда)
Единство на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 25.7.1928г. (Сряда)
Правилно хранене, ООК - 5:00ч. - София, 1.8.1928г. (Сряда)
Ключът на живота, ООК - 5:00ч. - София, 22.8.1928г. (Сряда)
Ограничаване и освобождаване, ООК - 5:00ч. - София, 29.8.1928г. (Сряда)
Планински върхове, ООК - 5:00ч. - София, 5.9.1928г. (Сряда)
Много знания, ООК - 5:00ч. - София, 12.9.1928г. (Сряда)
Разумни наредби, ООК - 5:00ч. - София, 19.9.1928г. (Сряда)
Акустика на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 26.9.1928г. (Сряда)
Без прегради, ООК - 5:00ч. - София, 3.10.1928г. (Сряда)
Какво са разбрали, ООК - 5:00ч. - София, 10.10.1928г. (Сряда)
Възприемане и предаване, ООК - 5:00ч. - София, 17.10.1928г. (Сряда)
Връзки на сърцето и на ума, ООК - 5:00ч. - София, 24.10.1928г. (Сряда)
Накъде, ООК - 5:00ч. - София, 31.10.1928г. (Сряда)
Дадено по нещо, ООК - 5:00ч. - София, 7.11.1928г. (Сряда)
Смени в природата, ООК - 5:00ч. - София, 14.11.1928г. (Сряда)
Постоянни и непостоянни величини, ООК - 5:00ч. - София, 21.11.1928г. (Сряда)
Насока на живота, ООК - 5:00ч. - София, 28.11.1928г. (Сряда)
Смени на състоянията, ООК - 5:00ч. - София, 5.12.1928г. (Сряда)
Разбиране на живота, ООК - 5:00ч. - София, 12.12.1928г. (Сряда)
Израз на живота, ООК - 5:00ч. - София, 19.12.1928г. (Сряда)
Направление на истинския живот, ООК - 5:00ч. - София, 26.12.1928г. (Сряда)

начало1929г.

Вторият ден, ООК - 5:00ч. - София, 2.1.1929г. (Сряда)
Закон за възможности – закон на опуленс, ООК - 5:00ч. - София, 9.1.1929г. (Сряда)
Самоопределение на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 16.1.1929г. (Сряда)
Личност, общество и свят, ООК - 5:00ч. - София, 23.1.1929г. (Сряда)
Знайно и незнайно, ООК - 5:00ч. - София, 30.1.1929г. (Сряда)
Двете съзнания, ООК - 5:00ч. - София, 6.2.1929г. (Сряда)
Силни и слаби желания, ООК - 5:00ч. - София, 13.2.1929г. (Сряда)
Форми в природата / Истинската реалност, ООК - 5:00ч. - София, 20.2.1929г. (Сряда)
Отношение между числа / Елементарни отношения на числата, ООК - 5:00ч. - София, 27.2.1929г. (Сряда)
Първата буква, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1929г. (Сряда)
Правилни изводи, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1929г. (Сряда)
Непреривно движение, ООК - 5:00ч. - София, 20.3.1929г. (Сряда)
Втръсване, ООК - 5:00ч. - София, 27.3.1929г. (Сряда)
Противоположни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1929г. (Сряда)
Спорни въпроси, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1929г. (Сряда)
Трудни задачи, ООК - 5:00ч. - София, 17.4.1929г. (Сряда)
Постижения на богатия и на сиромаха, ООК - 5:00ч. - София, 24.4.1929г. (Сряда)
Пътят на слабия и на силния / Двата свещени пътя, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1929г. (Сряда)
Аксиома на живота / Една аксиома, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1929г. (Сряда)
Абсолютна реалност, ООК - 5:00ч. - София, 16.5.1929г. (Четвъртък)
Битие и откровение, ООК - 5:00ч. - София, 22.5.1929г. (Сряда)
Определени движения / Любовният поглед, ООК - 5:00ч. - София, 29.5.1929г. (Сряда)
Верни положения, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1929г. (Сряда)
Стари навици, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1929г. (Сряда)
Естествени връзки, ООК - 5:00ч. - София, 19.6.1929г. (Сряда)
Външните линии на красотата, ООК - 5:00ч. - София, 26.6.1929г. (Сряда)
Двата стълба, ООК - 5:00ч. - София, 3.7.1929г. (Сряда)
Господар и слуга, ООК - 5:00ч. - Мусала, 10.7.1929г. (Сряда)
Закон на отношения, ООК - 5:00ч. - София, 24.7.1929г. (Сряда)
Постоянни и преходни неща. Козметика, ООК - 5:00ч. - София, 31.7.1929г. (Сряда)
Промени в света, ООК - 5:00ч. - София, 7.8.1929г. (Сряда)
Пробният камък, ООК - 5:00ч. - София, 14.8.1929г. (Сряда)
Абсолютна чистота, ООК , СБ - 10:00ч. - Рила, 21.8.1929г. (Сряда)
Естествен ред на нещата, ООК - 5:00ч. - София, 28.8.1929г. (Сряда)
Правилни връзки, ООК - 5:00ч. - София, 4.9.1929г. (Сряда)
Вън и вътре в тялото, ООК - 5:00ч. - София, 11.9.1929г. (Сряда)
Проявеният живот, ООК - 5:00ч. - София, 18.9.1929г. (Сряда)
Разумни методи, ООК - 5:00ч. - София, 25.9.1929г. (Сряда)
Динамическа сила на мисълта, ООК - 5:00ч. - София, 3.10.1929г. (Четвъртък)
Новото в живота, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1929г. (Сряда)
Закон за благоприличие, ООК - 5:00ч. - София, 16.10.1929г. (Сряда)
Център на живота, ООК - 5:00ч. - София, 23.10.1929г. (Сряда)
Източници на живота, ООК - 5:00ч. - София, 30.10.1929г. (Сряда)
Вкисване, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1929г. (Сряда)
Два центъра, ООК - 5:00ч. - София, 13.11.1929г. (Сряда)
Паралелизъм в природата, ООК - 5:00ч. - София, 20.11.1929г. (Сряда)
Ново разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 27.11.1929г. (Сряда)
Което става, ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1929г. (Сряда)
Обхода и проява, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1929г. (Сряда)
Наука за езика, ООК - 5:00ч. - София, 18.12.1929г. (Сряда)
Степени на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 25.12.1929г. (Сряда)

начало1930г.

Личност и душа, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1930г. (Сряда)
Проява на Любовта / Чувството на любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1930г. (Сряда)
Светли и тъмни действия  / Двамата бакали, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1930г. (Сряда)
Опитната школа, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1930г. (Сряда)
Махалото, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1930г. (Сряда)
Новите веяния, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1930г. (Сряда)
Съчетание на числата, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1930г. (Сряда)
Новото в живота, ООК - 5:00ч. - София, 19.2.1930г. (Сряда)
Доброто значение, ООК - 5:00ч. - София, 26.2.1930г. (Сряда)
Термометъра на човека / Човешкият термометър, ООК - 5:00ч. - София, 5.3.1930г. (Сряда)
Идейната обич, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1930г. (Сряда)
Правилни форми, ООК - 5:00ч. - София, 19.3.1930г. (Сряда)
Съзнателният живот, ООК - 5:00ч. - София, 26.3.1930г. (Сряда)
Права мисъл / Чиста мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1930г. (Сряда)
Значение на числата / Разбиране на числата (Учудване и съжаление), ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1930г. (Сряда)
Хваление, ООК - 5:00ч. - София, 16.4.1930г. (Сряда)
Доброто оръжие, ООК - 5:00ч. - София, 23.4.1930г. (Сряда)
Положително знание, ООК - 5:00ч. - София, 30.4.1930г. (Сряда)
Претръпване и претъпяване, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1930г. (Сряда)
Добрият ден, ООК - 5:00ч. - София, 14.5.1930г. (Сряда)
Стойност на нещата / Постоянна цена, ООК - 5:00ч. - София, 21.5.1930г. (Сряда)
Правилно разбиране / Правилно разбиране на живота, ООК - 5:00ч. - София, 28.5.1930г. (Сряда)
Точност, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1930г. (Сряда)
Двата принципа, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1930г. (Сряда)
Абсолютна вяра / Абсолютно доверие, ООК - 5:00ч. - София, 18.6.1930г. (Сряда)
Закон и принцип, ООК - 5:00ч. - София, 25.6.1930г. (Сряда)
Морални правила / Правилно ядене - правилно служене, ООК - 5:00ч. - София, 2.7.1930г. (Сряда)
Форма и съдържание, ООК - 5:00ч. - София, 9.7.1930г. (Сряда)
Проява, връзка и причина, ООК - 5:00ч. - София, 16.7.1930г. (Сряда)
Интуиция / Интуицията - Божественото чувство, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 23.7.1930г. (Сряда)
Скришната стаичка, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 30.7.1930г. (Сряда)
Задължително право / Правата на Душата и на Духа, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 6.8.1930г. (Сряда)
Начало и край, ООК , СБ - 5:00ч. - 7-те езера, 13.8.1930г. (Сряда)
Божият глас, ООК - 5:00ч. - София, 26.8.1930г. (Вторик)
Две категории хора, ООК - 5:00ч. - София, 1.9.1930г. (Понеделник)
Отличителна черта, ООК - 5:00ч. - София, 10.9.1930г. (Сряда)
Общи и специфични идеи, ООК - 5:00ч. - София, 17.9.1930г. (Сряда)
Съзнание, точка и права линия, ООК - 5:00ч. - София, 24.9.1930г. (Сряда)
Права мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 1.10.1930г. (Сряда)
Вътрешни прояви, ООК - 5:00ч. - София, 8.10.1930г. (Сряда)
Определено време и място, ООК - 5:00ч. - София, 15.10.1930г. (Сряда)
Един и същ, ООК - 5:00ч. - София, 22.10.1930г. (Сряда)
Правилно разрешаване, ООК - 5:00ч. - София, 29.10.1930г. (Сряда)
Четирите полета, ООК - 5:00ч. - София, 5.11.1930г. (Сряда)
Правилно отношение към числата, ООК - 5:00ч. - София, 12.11.1930г. (Сряда)
Основа на живота, ООК - 5:00ч. - София, 19.11.1930г. (Сряда)
Точка на равновесие, ООК - 5:00ч. - София, 26.11.1930г. (Сряда)
Просветено съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 3.12.1930г. (Сряда)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 10.12.1930г. (Сряда)
Умствени прояви, ООК - 5:00ч. - София, 17.12.1930г. (Сряда)
Единица време, ООК - 5:00ч. - София, 24.12.1930г. (Сряда)
Условия и възможности, ООК - 5:00ч. - София, 31.12.1930г. (Сряда)

начало1931г.

Новата епоха, ООК - 5:00ч. - София, 7.1.1931г. (Сряда)
Гредите на живота, ООК - 5:00ч. - София, 14.1.1931г. (Сряда)
Дишането на човека и на животните, ООК - 5:00ч. - София, 21.1.1931г. (Сряда)
Прояви на човешкото съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 28.1.1931г. (Сряда)
Светлият образ, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1931г. (Вторик)
Израз на Божествените идеи, ООК - 5:00ч. - София, 11.2.1931г. (Сряда)
Зенитът на живота, ООК - 5:00ч. - София, 18.2.1931г. (Сряда)
Причини за несполуки, ООК - 5:00ч. - София, 25.2.1931г. (Сряда)
Послушание, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1931г. (Сряда)
Реалности и сенки, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1931г. (Сряда)
Закон на числата, ООК - 5:00ч. - София, 18.3.1931г. (Сряда)
Основна мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 25.3.1931г. (Сряда)
Смяна на силите, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1931г. (Сряда)
Събиране и изваждане, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1931г. (Сряда)
Специфична работа, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1931г. (Сряда)
Възстановяване, ООК - 5:00ч. - София, 22.4.1931г. (Сряда)
Хикс, игрек и зет, ООК - 5:00ч. - София, 29.4.1931г. (Сряда)
Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1931г. (Сряда)
Свещеният трепет, ООК - 5:00ч. - София, 13.5.1931г. (Сряда)
Музикални прояви, ООК - 5:00ч. - София, 20.5.1931г. (Сряда)
Разбрани неща, ООК - 5:00ч. - София, 27.5.1931г. (Сряда)
Съществено и несъществено, ООК - 5:00ч. - София, 3.6.1931г. (Сряда)
Свобода на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 10.6.1931г. (Сряда)
Музикален живот, ООК - 10:00ч. - София, 17.6.1931г. (Сряда)
Осмисляне на живота, ООК - 5:00ч. - София, 24.6.1931г. (Сряда)
Събуждане / Събуди се, ООК - 5:00ч. - София, 30.9.1931г. (Сряда)
Оставената торба, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1931г. (Сряда)
Проводници на Любовта / Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух, ООК - 5:00ч. - София, 14.10.1931г. (Сряда)
Разбраната скърб / Разбраните скърби, ООК - 5:00ч. - София, 21.10.1931г. (Сряда)
Предназначението на носа / Предназначението на носа - служба и функция, ООК - 5:00ч. - София, 28.10.1931г. (Сряда)
Правилният тон, ООК - 5:00ч. - София, 4.11.1931г. (Сряда)
Двоен дял / Полюси на доброто и злото (Двоен дял), ООК - 5:00ч. - София, 11.11.1931г. (Сряда)
Материални прояви на жвота / Животът като математически действия, ООК - 5:00ч. - София, 18.11.1931г. (Сряда)
Разтоварване на съзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 25.11.1931г. (Сряда)
Непреодолимо желание, ООК - 5:00ч. - София, 9.12.1931г. (Сряда)
Правилен живот, ООК - 5:00ч. - София, 16.12.1931г. (Сряда)
Сила, живот и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 23.12.1931г. (Сряда)
Истинско познаване, ООК - 5:00ч. - София, 30.12.1931г. (Сряда)

начало1932г.

Граници в живота, ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1932г. (Сряда)
Законът и Любовта / Противоположности на живота, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1932г. (Сряда)
Раждане и растене, ООК - 5:00ч. - София, 20.1.1932г. (Сряда)
Двете отверстия, ООК - 5:00ч. - София, 27.1.1932г. (Сряда)
Лица на реалността / Двете лица на реалността , ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1932г. (Сряда)
Любовта на безсмъртието / Любов на безсмъртието, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1932г. (Сряда)
Доброто разположение, ООК - 5:00ч. - София, 17.2.1932г. (Сряда)
Трите начала / Трите пътя, ООК - 5:00ч. - София, 24.2.1932г. (Сряда)
Физическият и Божествения живот, ООК - 5:00ч. - София, 2.3.1932г. (Сряда)
Ми бемол и фа диез / 'Ми бемол' и 'фа диез' , ООК - 5:00ч. - София, 9.3.1932г. (Сряда)
Начало на Мъдростта / Две състояния, ООК - 5:00ч. - София, 16.3.1932г. (Сряда)
Възпитание на волята, ООК - 5:00ч. - София, 30.3.1932г. (Сряда)
Входни врати, ООК - 5:00ч. - София, 6.4.1932г. (Сряда)
Законът на вярата и Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 13.4.1932г. (Сряда)
Динамика на живота / Динамическият живот. (Динамиката на живота), ООК - 5:00ч. - София, 20.4.1932г. (Сряда)
Трите принципа / Трите типа, ООК - 5:00ч. - София, 27.4.1932г. (Сряда)
Кръг, елипса и хипербола, ООК - 5:00ч. - София, 4.5.1932г. (Сряда)
Слаби и силни положения, ООК - 5:00ч. - София, 11.5.1932г. (Сряда)
Закон за частите и за цялото / Законът на частите и законът на цялото, ООК - 5:00ч. - София, 18.5.1932г. (Сряда)
Любов, обич и почит / Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния, ООК - 5:00ч. - София, 1.6.1932г. (Сряда)
Знание и прилагане, ООК - 5:00ч. - София, 8.6.1932г. (Сряда)
Философия и наука, ООК - 5:00ч. - София, 15.6.1932г. (Сряда)
Малкото добро. (Живият порядък), ООК - 5:00ч. - София, 22.6.1932г. (Сряда)
Отец ми живее / Той е в нас и ние в Него, ООК - 5:00ч. - София, 29.6.1932г. (Сряда)
Деца на Бога, ООК - 5:00ч. - София, 6.7.1932г. (Сряда)
Изключителни условия, ООК - 5:00ч. - София, 7.9.1932г. (Сряда)
Любов към Бога / Обичай Бога, ООК - 5:00ч. - София, 14.9.1932г. (Сряда)
Новата мисъл / Обикновени и необикновени прояви на природата, ООК - 5:00ч. - София, 21.9.1932г. (Сряда)
Разумните сили / Разумните сили в природата, ООК - 5:00ч. - София, 28.9.1932г. (Сряда)
По този път, ООК - 5:00ч. - София, 5.10.1932г. (Сряда)
Малката истина, ООК - 5:00ч. - София, 12.10.1932г. (Сряда)
Правилно отношение, ООК - 5:00ч. - София, 19.10.1932г. (Сряда)
Вътрешните сили / Вътрешни сили в човека, ООК - 5:00ч. - София, 26.10.1932г. (Сряда)
Любов към Бога / Люби Бога, ООК - 5:00ч. - София, 2.11.1932г. (Сряда)
Божественото дърво / Всякога услужвай, ООК - 5:00ч. - София, 9.11.1932г. (Сряда)
Здрава мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 16.11.1932г. (Сряда)
Три типа хора / Трите типа хора - положителен, отрицателен и неутрален, ООК - 5:00ч. - София, 23.11.1932г. (Сряда)
Новата канализация, ООК - 5:00ч. - София, 30.11.1932г. (Сряда)
Изпити на ученика, ООК - 5:00ч. - София, 7.12.1932г. (Сряда)
Една похвала, ООК - 5:00ч. - София, 14.12.1932г. (Сряда)
Внушение и вдъхновение, ООК - 5:00ч. - София, 21.12.1932г. (Сряда)
Вътрешни опити, ООК - 5:00ч. - София, 28.12.1932г. (Сряда)

начало1933г.

Работа на природата, ООК - 5:00ч. - София, 4.1.1933г. (Сряда)
Две правила, ООК - 5:00ч. - София, 11.1.1933г. (Сряда)
Влияние на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 18.1.1933г. (Сряда)
Новата песен, ООК - 5:00ч. - София, 25.1.1933г. (Сряда)
Значение на удовете, ООК - 5:00ч. - София, 1.2.1933г. (Сряда)
Честното ухо, ООК - 5:00ч. - София, 8.2.1933г. (Сряда)
Ухото, ООК - 5:00ч. - София, 15.2.1933г. (Сряда)
Отношение към природата / Съотношение с природата, ООК - 5:00ч. - София, 22.2.1933г. (Сряда)
Човешкият нос / За човешкия нос, ООК - 5:00ч. - София, 1.3.1933г. (Сряда)
Принципи, закони, сили и форми, ООК - 5:00ч. - София, 8.3.1933г. (Сряда)
Устата, ООК - 5:00ч. - София, 15.3.1933г. (Сряда)
Развити и недоразвити, ООК - 5:00ч. - София, 22.3.1933г. (Сряда)
Общи положения / Устата - продължение, ООК - 5:00ч. - София, 29.3.1933г. (Сряда)
Окото, ООК - 5:00ч. - София, 5.4.1933г. (Сряда)
Полза от знанието / Ползата от знанието, ООК - 5:00ч. - София, 12.4.1933г. (Сряда)
Слушайте разумното, ООК - 5:00ч. - София, 19.4.1933г. (Сряда)
Трите посоки, ООК - 5:00ч. - София, 26.4.1933г. (Сряда)
Прави разсъждения / Човешката уста, ООК - 5:00ч. - София, 3.5.1933г. (Сряда)
Живите линии, ООК - 5:00ч. - София, 10.5.1933г. (Сряда)
Въждаления на душата / Въжделенията на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 17.5.1933г. (Сряда)
Добрата постъпка, ООК - 5:00ч. - София, 24.5.1933г. (Сряда)
Обходата / Обхода, ООК - 5:00ч. - София, 31.5.1933г. (Сряда)
Законът на ограничението и законът на свободата, ООК - 5:00ч. - София, 7.6.1933г. (Сряда)
Влияние на материята / Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината, ООК - 5:00ч. - София, 14.6.1933г. (Сряда)
Организиране на вътрешния човек, ООК - 5:00ч. - София, 21.6.1933г. (Сряда)
Свещената област на живота, ООК - 5:00ч. - София, 28.6.1933г. (Сряда)
Непреривност в процесите / Разните положения на ревността, ООК - 5:00ч. - София, 5.7.1933г. (Сряда)
Красивите линии в природата, ООК - 5:00ч. - София, 12.7.1933г. (Сряда)
Отношение към нещата / Съответствие на нещата, ООК - 5:00ч. - София, 19.7.1933г. (Сряда)
Основа на знанието, ООК - 5:00ч. - София, 26.7.1933г. (Сряда)
Новите положения. Мислова централа / Новите положения на живота. Мисловата централа, ООК - 5:00ч. - София, 2.8.1933г. (Сряда)
Работа и почивка / Почивка, ООК - 5:00ч. - София, 9.8.1933г. (Сряда)
Вечният порядък. Най-силното у човека, ООК - 5:00ч. - София, 27.9.1933г. (Сряда)
Трите първични принципа. Елементи в живота, ООК - 5:00ч. - София, 4.10.1933г. (Сряда)
Живот в общото съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 11.10.1933г. (Сряда)
Ангелите на светлината. Новите възгледи, ООК - 5:00ч. - София, 18.10.1933г. (Сряда)
Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли, ООК - 5:00ч. - София, 25.10.1933г. (Сряда)
Човешките и Божествените порядки в живота, ООК - 5:00ч. - София, 1.11.1933г. (Сряда)
Слушане отвътре. Какво да направиш, ООК - 5:00ч. - София, 8.11.1933г. (Сряда)
Най-малката любов, ООК - 5:00ч. - София, 15.11.1933г. (Сряда)
Търпелив и добър човек, ООК - 5:00ч. - София, 22.11.1933г. (Сряда)
Придобивките на деня, ООК - 5:00ч. - София, 29.11.1933г. (Сряда)
Единният живот. Обичай общия живот!, ООК - 5:00ч. - София, 6.12.1933г. (Сряда)
Пътят към свободата, ООК - 5:00ч. - София, 13.12.1933г. (Сряда)
Въздухът и мисълта – нови начини за хранене, ООК - 5:00ч. - София, 20.12.1933г. (Сряда)
Постигни реалността, ООК - 5:00ч. - София, 27.12.1933г. (Сряда)

начало1934г.

Новото направление в живота, ООК - 5:00ч. - София, 3.1.1934г. (Сряда)
Едно писмо, ООК - 5:00ч. - София, 10.1.1934г. (Сряда)
Силата на подсъзнанието и свръхсъзнанието, ООК - 5:00ч. - София, 17.1.1934г. (Сряда)
Най-малкият опит, ООК - 5:00ч. - София, 24.1.1934г. (Сряда)
Съществените правила, ООК - 5:00ч. - София, 31.1.1934г. (Сряда)
Дружене, слушане и следване, ООК - 5:00ч. - София, 7.2.1934г. (Сряда)
Не я ограничавай!, ООК - 5:00ч. - София, 14.2.1934г. (Сряда)
Опитай!, ООК - 5:00ч. - София, 21.2.1934г. (Сряда)
Ключ за постижения, ООК - 5:00ч. - София, 28.2.1934г. (Сряда)
Даване – вземане. Скъпоценният камък, ООК - 5:00ч. - София, 7.3.1934г. (Сряда)
Развитие на заложбите, ООК - 5:00ч. - София, 14.3.1934г. (Сряда)
Мистичната чаша. Хигиена на душата, ООК - 5:00ч. - София, 21.3.1934г. (Сряда)
Пътят на щастието. Единственият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 28.3.1934г. (Сряда)
Условията за растеж, ООК - 5:00ч. - София, 4.4.1934г. (Сряда)
Идването на Господа, ООК - 5:00ч. - София, 11.4.1934г. (Сряда)
Възвишеното в човека, ООК - 5:00ч. - София, 18.4.1934г. (Сряда)
Сигурният пазител, ООК - 5:00ч. - София, 25.4.1934г. (Сряда)
Път за постижение, ООК - 5:00ч. - София, 2.5.1934г. (Сряда)
Що е човек, ООК - 5:00ч. - София, 9.5.1934г. (Сряда)
Божественият филтър, ООК - 5:00ч. - София, 16.5.1934г. (Сряда)
Пред шестата врата, ООК - 5:00ч. - София, 23.5.1934г. (Сряда)
Послушание, ООК - 5:00ч. - София, 30.5.1934г. (Сряда)
Неразрешените задачи, ООК - 5:00ч. - София, 6.6.1934г. (Сряда)
Двете линии, ООК - 5:00ч. - София, 13.6.1934г. (Сряда)
Правият път, ООК - 5:00ч. - София, 20.6.1934г. (Сряда)
Дишането и вътрешният живот, ООК - 5:00ч. - София, 27.6.1934г. (Сряда)
Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 4.7.1934г. (Сряда)
Взимане и даване. Първият и последният, ООК - 5:00ч. - София, 11.7.1934г. (Сряда)
Вътрешни състояния и външни условия, ООК - 5:00ч. - София, 18.7.1934г. (Сряда)
Великото изкуство, ООК - 5:00ч. - София, 25.7.1934г. (Сряда)
Търпение, чистота и приложение, ООК - 5:00ч. - София, 22.8.1934г. (Сряда)
На своето место, ООК - 5:00ч. - София, 29.8.1934г. (Сряда)
Изпит на ученика, ООК - 5:00ч. - София, 5.9.1934г. (Сряда)
Връзка с Бога, ООК - 5:00ч. - София, 12.9.1934г. (Сряда)
Трите положения, ООК - 5:00ч. - Казанлък, 19.9.1934г. (Сряда)
Ако говоря, ООК - 5:00ч. - Русе, 26.9.1934г. (Сряда)
Милосърдие, смирение и молитва, ООК - 5:00ч. - София, 3.10.1934г. (Сряда)
Стар и нов порядък (По нов начин), ООК - 5:00ч. - София, 10.10.1934г. (Сряда)
Богат и сиромах, ООК - 5:00ч. - София, 17.10.1934г. (Сряда)
Добри проводници, ООК - 5:00ч. - София, 24.10.1934г. (Сряда)
Най-високият връх, ООК - 5:00ч. - София, 31.10.1934г. (Сряда)
Самоотричане, ООК - 5:00ч. - София, 7.11.1934г. (Сряда)
Механическо и органическо пеене, ООК - 5:00ч. - София, 14.11.1934г. (Сряда)
Действието на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 21.11.1934г. (Сряда)
Принципи и условия. Връх и долина, ООК - 5:00ч. - София, 28.11.1934г. (Сряда)
Веселие и радост, ООК - 5:00ч. - София, 5.12.1934г. (Сряда)
Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица, ООК - 5:00ч. - София, 12.12.1934г. (Сряда)
Законът на свободата, ООК - 5:00ч. - София, 19.12.1934г. (Сряда)

начало1935г.

Проводници (Където и да отидем), ООК - 5:00ч. - София, 2.1.1935г. (Сряда)
Ново раждане, ООК - 5:00ч. - София, 9.1.1935г. (Сряда)
Божествената справедливост, ООК - 5:00ч. - София, 16.1.1935г. (Сряда)
Новият опит, ООК - 5:00ч. - София, 23.1.1935г. (Сряда)
В нова окраска. Богатството на деня, ООК - 5:00ч. - София, 30.1.1935г. (Сряда)
Естественото положение на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 6.2.1935г. (Сряда)
Здравословното положение на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 13.2.1935г. (Сряда)
Изпитите на ученика, ООК - 5:00ч. - София, 20.2.1935г. (Сряда)
Развитие на справедливостта, ООК - 5:00ч. - София, 27.2.1935г. (Сряда)
Законът на помагането, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1935г. (Сряда)
Най-добрият плод, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1935г. (Сряда)
Трите правила. Път за освобождение, ООК - 5:00ч. - София, 20.3.1935г. (Сряда)
Божественият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 27.3.1935г. (Сряда)
Първото стъпало на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1935г. (Сряда)
Двете силни точки, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1935г. (Сряда)
Най-голямото изкуство, ООК - 5:00ч. - София, 17.4.1935г. (Сряда)
Предпоставките на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 24.4.1935г. (Сряда)
Киселина, основа, сол, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1935г. (Сряда)
Трите геометрични фигури, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1935г. (Сряда)
Последният изпит, ООК - 5:00ч. - София, 15.5.1935г. (Сряда)
Общи погрешки и общи добродетели, ООК - 5:00ч. - София, 29.5.1935г. (Сряда)
Правилното пеене, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1935г. (Сряда)
Прав и крив път, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1935г. (Сряда)
Комплексни понятия, ООК - 5:00ч. - София, 19.6.1935г. (Сряда)
Филмът на живота, ООК - 5:00ч. - София, 3.7.1935г. (Сряда)
Мисъл, сила и любов, ООК - 5:00ч. - София, 10.7.1935г. (Сряда)
Колко е добър Господ, ООК - 5:00ч. - София, 17.7.1935г. (Сряда)
Стар и нов порядък, ООК - 5:00ч. - София, 24.7.1935г. (Сряда)
Проводници, ООК - 5:00ч. - София, 18.9.1935г. (Сряда)
Новото верую, ООК - 5:00ч. - София, 25.9.1935г. (Сряда)
Новото учение, ООК - 5:00ч. - София, 2.10.1935г. (Сряда)
Новият начин, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1935г. (Сряда)
Самопознание и самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 16.10.1935г. (Сряда)
Безкрайните неща, ООК - 5:00ч. - София, 23.10.1935г. (Сряда)
Единият лев, ООК - 5:00ч. - София, 30.10.1935г. (Сряда)
Срещата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1935г. (Сряда)
Тайната на даването, ООК - 5:00ч. - София, 13.11.1935г. (Сряда)
Опити, ООК - 5:00ч. - София, 20.11.1935г. (Сряда)
Към извора, ООК - 5:00ч. - София, 27.11.1935г. (Сряда)
Изпълнение, осветяване (не е намерен ръкопис ), ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1935г. (Сряда) (непечатана)
Трите връзки, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1935г. (Сряда)
Добре е, ООК - 5:00ч. - София, 18.12.1935г. (Сряда)
Естественият език – музикалният език, ООК - 5:00ч. - София, 25.12.1935г. (Сряда)

начало1936г.

Като добрия син, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1936г. (Сряда)
Трите плода, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1936г. (Сряда)
Едно ви трябва, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1936г. (Сряда)
Петте врати, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1936г. (Сряда)
Три категории храни. Първото обещание, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1936г. (Сряда)
Работете с доброто, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1936г. (Сряда)
Тониране, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1936г. (Сряда)
Лесният и мъчният път, ООК - 5:00ч. - София, 19.2.1936г. (Сряда)
Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване, ООК - 5:00ч. - София, 26.2.1936г. (Сряда)
Служене и прислужване, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1936г. (Сряда)
Сегашният момент, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1936г. (Сряда)
Радиации, ООК - 5:00ч. - София, 18.3.1936г. (Сряда)
Трите устоя, ООК - 5:00ч. - София, 25.3.1936г. (Сряда)
Действието на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1936г. (Сряда)
Божественото огледало. Трите области, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1936г. (Сряда)
Мекота, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1936г. (Сряда)
Пречистване на мисълта, ООК - 5:00ч. - София, 22.4.1936г. (Сряда)
Основната мярка, ООК - 5:00ч. - София, 29.4.1936г. (Сряда)
Тайни и откровения, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1936г. (Сряда)
Вяра безгранична и любов безгранична, ООК - 5:00ч. - София, 1.7.1936г. (Сряда)
Ученичество, ООК - 5:00ч. - София, 8.7.1936г. (Сряда)
Навреме, ООК - 5:00ч. - София, 2.9.1936г. (Сряда)
Новото събиране, ООК - 5:00ч. - София, 9.9.1936г. (Сряда)
Личното и безличното, ООК - 5:00ч. - София, 16.9.1936г. (Сряда)
Запалена свещ, ООК - 5:00ч. - София, 23.9.1936г. (Сряда)
Противоречията в природата, ООК - 5:00ч. - София, 30.9.1936г. (Сряда)
Път, истина и живот, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1936г. (Сряда)
Усет, влечение, чувство, стремеж, ООК - 5:00ч. - София, 14.10.1936г. (Сряда)
Изяснения, ООК - 5:00ч. - София, 21.10.1936г. (Сряда)

начало1937г.

Трите картини., ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1937г. (Сряда)
Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1937г. (Сряда)
Съработници на Бога, ООК - 5:00ч. - София, 20.1.1937г. (Сряда)
Свещеното правило, ООК - 5:00ч. - София, 27.1.1937г. (Сряда)
Царството на Духа, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1937г. (Сряда)
Музикална забава, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1937г. (Сряда)
Обичай и познавай! Добър и учен!, ООК - 5:00ч. - София, 17.2.1937г. (Сряда)
Не ограничавай Божественото, ООК - 5:00ч. - София, 24.2.1937г. (Сряда)
Път за освобождение, ООК - 5:00ч. - София, 3.3.1937г. (Сряда)
Мислене и чувствувание, ООК - 5:00ч. - София, 10.3.1937г. (Сряда)
Плосък и объл говор, ООК - 5:00ч. - София, 17.3.1937г. (Сряда)
Гласни и съгласни – радости и скърби, ООК - 5:00ч. - София, 24.3.1937г. (Сряда)
Малката топлина и малката светлина, ООК - 5:00ч. - София, 31.3.1937г. (Сряда)
Четирите струни, ООК - 5:00ч. - София, 7.4.1937г. (Сряда)
Път към новото, ООК - 5:00ч. - София, 14.4.1937г. (Сряда)
Възможности в живота, ООК - 5:00ч. - София, 21.4.1937г. (Сряда)
Умни, здрави и богати, ООК - 5:00ч. - София, 28.4.1937г. (Сряда)
Разумният музикален живот, ООК - 5:00ч. - София, 5.5.1937г. (Сряда)
Свободният човек, ООК - 5:00ч. - София, 12.5.1937г. (Сряда)
Цялото и частите, ООК - 5:00ч. - София, 19.5.1937г. (Сряда)
Първата песен, ООК - 5:00ч. - София, 26.5.1937г. (Сряда)
Правилно приемане, ООК - 5:00ч. - София, 2.6.1937г. (Сряда)
Отношение на нещата, ООК - 5:00ч. - София, 9.6.1937г. (Сряда)
Пътят на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 16.6.1937г. (Сряда)
Временно и постоянно, ООК - 5:00ч. - София, 23.6.1937г. (Сряда)
Всичко е създадено за добро, ООК - 5:00ч. - София, 30.6.1937г. (Сряда)
Божествено ръководство, ООК - 5:00ч. - София, 7.7.1937г. (Сряда)
Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 21.7.1937г. (Сряда)
Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 28.7.1937г. (Сряда)
Нашето предназначение / Предназначението на човека, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, 4.8.1937г. (Сряда)
Естественият живот, ООК - 5:00ч. - София, 25.8.1937г. (Сряда)
Не нарушавайте свободата, ООК - 5:00ч. - София, 1.9.1937г. (Сряда)
Трите основни неща, ООК - 5:00ч. - София, 8.9.1937г. (Сряда)
Камъчето под езика, ООК - 5:00ч. - София, 15.9.1937г. (Сряда)
Вечно подмладяване / Закон за вечна младост, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, 22.9.1937г. (Сряда)
Ценностите в живота, ООК - 5:00ч. - София, 6.10.1937г. (Сряда)
Пътят на човешкото развитие, ООК - 5:00ч. - София, 13.10.1937г. (Сряда)
Мястото на възвишеното и обикновеното в живота, ООК - 5:00ч. - София, 27.10.1937г. (Сряда)
Право и безправие, ООК - 5:00ч. - София, 3.11.1937г. (Сряда)
Малките опити, ООК - 5:00ч. - София, 10.11.1937г. (Сряда)
Естественият път, ООК - 5:00ч. - София, 17.11.1937г. (Сряда)
Аз ще оздравея, ООК - 5:00ч. - София, 24.11.1937г. (Сряда)
Музикално утро. Седемте принципа, ООК - 5:00ч. - София, 1.12.1937г. (Сряда)
Недоизказаното, ООК - 5:00ч. - София, 8.12.1937г. (Сряда)
Добрият брат и добрият баща, ООК - 5:00ч. - София, 15.12.1937г. (Сряда)
Ползата от краката, ООК - 5:00ч. - София, 22.12.1937г. (Сряда)
Пред радостите и зад страданията, ООК - 5:00ч. - София, 29.12.1937г. (Сряда)

начало1938г.

Божественият импулс, ООК - 5:00ч. - София, 27.4.1938г. (Сряда)
Музикална любов, ООК - 5:00ч. - София, 4.5.1938г. (Сряда)
Учат и страдат, ООК - 5:00ч. - София, 11.5.1938г. (Сряда)
Доброта, разумност, любов, ООК - 5:00ч. - София, 18.5.1938г. (Сряда)
Правият и кривият път, ООК - 5:00ч. - София, 25.5.1938г. (Сряда)
Великото благо на живота, ООК - 5:00ч. - София, 1.6.1938г. (Сряда)
Добрият живот, ООК - 5:00ч. - София, 22.6.1938г. (Сряда)
Основа на здравето, ООК - 5:00ч. - София, 29.6.1938г. (Сряда)
Светлина, топлина, доброта, ООК - 5:00ч. - София, 6.7.1938г. (Сряда)
Кибритени клечки, ООК - 5:00ч. - София, 31.8.1938г. (Сряда)
Ценност и посока, ООК - 5:00ч. - София, 7.9.1938г. (Сряда)
Четирите елемента, ООК - 5:00ч. - София, 14.9.1938г. (Сряда)
По закон и по любов, ООК - 5:00ч. - София, 21.9.1938г. (Сряда)
Закони на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 28.9.1938г. (Сряда)
Славата Божия, царството Божие и волята Божия, ООК - 5:00ч. - София, 12.10.1938г. (Сряда)
Посещение на Бога, ООК - 5:00ч. - София, 19.10.1938г. (Сряда)
Естествените връзки, ООК - 5:00ч. - София, 26.10.1938г. (Сряда)
Божественият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 2.11.1938г. (Сряда)
Да станем едно, ООК - 5:00ч. - София, 9.11.1938г. (Сряда)
Добри и лоши хора, ООК - 5:00ч. - София, 16.11.1938г. (Сряда)
Разумният път в живота, ООК - 5:00ч. - София, 23.11.1938г. (Сряда)
Новата религия, ООК - 5:00ч. - София, 30.11.1938г. (Сряда)
Спокойно сърдце, ООК - 5:00ч. - София, 7.12.1938г. (Сряда)
Път и постижение, ООК - 5:00ч. - София, 14.12.1938г. (Сряда)
Обич и преценка, ООК - 5:00ч. - София, 21.12.1938г. (Сряда)
Физически, духовни и умствени нужди, ООК - 5:00ч. - София, 28.12.1938г. (Сряда)
Съзвучие, ООК - 5:00ч. - София, 5.1.1938г. (Сряда)
Четиритях точки, ООК - 5:00ч. - София, 12.1.1938г. (Сряда)
Ден без стълкновение, ООК - 5:00ч. - София, 19.1.1938г. (Сряда)
Обичай и освобождавай, ООК - 5:00ч. - София, 26.1.1938г. (Сряда)
Ще идеш и ще се възродиш, ООК - 10:00ч. - София, 2.2.1938г. (Сряда)
Страдание и учение, ООК - 5:00ч. - София, 9.2.1938г. (Сряда)
Божественият глас, ООК - 5:00ч. - София, 16.2.1938г. (Сряда)
Богатство и сиромашия, ООК - 5:00ч. - София, 23.2.1938г. (Сряда)
Лечебното действие на музиката, ООК - 5:00ч. - София, 2.3.1938г. (Сряда)
Божието дихание, ООК - 5:00ч. - София, 9.3.1938г. (Сряда)
О, любов неизказана! Музикално упражнение, ООК - 5:00ч. - София, 16.3.1938г. (Сряда)
Музикалният живот на душата, ООК - 5:00ч. - София, 23.3.1938г. (Сряда)
Един момент, ООК - 5:00ч. - София, 30.3.1938г. (Сряда)
Еднократен, многократен и непреривни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 6.4.1938г. (Сряда)
Беззаветна благодарност, ООК - 5:00ч. - София, 20.4.1938г. (Сряда)

начало1939г.

Здравословното състояние на човешката душа, ООК - 5:00ч. - София, 4.1.1939г. (Сряда)
Правилно разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 11.1.1939г. (Сряда)
Най-малкото и най-голямото, ООК - 5:00ч. - София, 18.1.1939г. (Сряда)
Увеличете светлината и топлината, ООК - 5:00ч. - София, 25.1.1939г. (Сряда)
Постъпвайте съвършено!, ООК - 5:00ч. - София, 1.2.1939г. (Сряда)
Надежда, вяра и любов, ООК - 5:00ч. - София, 8.2.1939г. (Сряда)
Правилни схващания и правилен живот, ООК - 5:00ч. - София, 15.2.1939г. (Сряда)
Най-умни, най-чисти и най-силни, ООК - 5:00ч. - София, 22.2.1939г. (Сряда)
Силата на мисълта, ООК - 5:00ч. - София, 8.3.1939г. (Сряда)
Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 15.3.1939г. (Сряда)
Божествената мярка, ООК - 5:00ч. - София, 22.3.1939г. (Сряда)
Качествата на ученика, ООК - 5:00ч. - София, 29.3.1939г. (Сряда)
Господари на външния и вътрешния живот, ООК - 5:00ч. - София, 5.4.1939г. (Сряда)
Съобразителност и разумност, ООК - 5:00ч. - София, 12.4.1939г. (Сряда)
Големите блага, ООК - 5:00ч. - София, 19.4.1939г. (Сряда)
Симфония на щастието, ООК - 5:00ч. - София, 26.4.1939г. (Сряда)
Иде и иди, ООК - 5:00ч. - София, 3.5.1939г. (Сряда)
Слушане и чуване. Музикални упражнения, ООК - 5:00ч. - София, 10.5.1939г. (Сряда)
Музикалния тон на живота, ООК - 5:00ч. - София, 17.5.1939г. (Сряда)
Музикална задача, ООК - 5:00ч. - София, 24.5.1939г. (Сряда)
Музика на мислите, чувствата и постъпките, ООК - 5:00ч. - София, 31.5.1939г. (Сряда)
Изкуството на ангелите, ООК - 5:00ч. - София, 7.6.1939г. (Сряда)
Езикът на седемте тона, ООК - 5:00ч. - София, 14.6.1939г. (Сряда)
Нагоре и напред, ООК - 5:00ч. - София, 21.6.1939г. (Сряда)
Най-лесното изкуство, ООК - 5:00ч. - София, 28.6.1939г. (Сряда)
Дрехата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 5.7.1939г. (Сряда)
Бог иска това, ООК - 5:00ч. - София, 30.8.1939г. (Сряда)
Организирана вяра, ООК - 5:00ч. - София, 13.9.1939г. (Сряда)
Бъдете служители, ООК - 5:00ч. - София, 20.9.1939г. (Сряда)
Единственото богатство, ООК - 5:00ч. - София, 27.9.1939г. (Сряда)
Което Той ви казва!, ООК - 5:00ч. - София, 4.10.1939г. (Сряда)
Към обетованата земя! Великата песен / Към обетованата земя, ООК - 5:00ч. - София, 11.10.1939г. (Сряда)
Малките Божествени подтици, ООК - 5:00ч. - София, 18.10.1939г. (Сряда)
Оценка на Божествената Любов / Оценяване на Божествената Любов, ООК - 5:00ч. - София, 1.11.1939г. (Сряда)
Правилно възприемане и правилно даване, ООК - 5:00ч. - София, 8.11.1939г. (Сряда)
Към свобода!, ООК - 5:00ч. - София, 15.11.1939г. (Сряда)
Хубавата страна, ООК - 5:00ч. - София, 22.11.1939г. (Сряда)
Божествената топлина, ООК - 5:00ч. - София, 29.11.1939г. (Сряда)
Търсене на изгубената дума, ООК - 5:00ч. - София, 6.12.1939г. (Сряда)
Един опит, ООК - 5:00ч. - София, 13.12.1939г. (Сряда)
Дайте свобода!, ООК - 5:00ч. - София, 20.12.1939г. (Сряда)
Музикална задача, ООК - 5:00ч. - София, 27.12.1939г. (Сряда)

начало1940г.

Вътрешният господар, ООК - 5:00ч. - София, 3.1.1940г. (Сряда)
Божествената усмивка, ООК - 5:00ч. - София, 10.1.1940г. (Сряда)
Налягане, напрежение, разумност, ООК - 5:00ч. - София, 17.1.1940г. (Сряда)
Две задачи, ООК - 5:00ч. - София, 24.1.1940г. (Сряда)
Трите връзки, ООК - 5:00ч. - София, 31.1.1940г. (Сряда)
Подмладяване, ООК - 5:00ч. - София, 7.2.1940г. (Сряда)
Обичайте – ценете!, ООК - 5:00ч. - София, 14.2.1940г. (Сряда)
Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога, ООК - 5:00ч. - София, 21.2.1940г. (Сряда)
Минало и настояще, ООК - 5:00ч. - София, 28.2.1940г. (Сряда)
Съвършенството, ООК - 5:00ч. - София, 6.3.1940г. (Сряда)
Наука за живота, ООК - 5:00ч. - София, 13.3.1940г. (Сряда)
Името Божие, Царството Божие и Волята Божия, ООК - 5:00ч. - София, 20.3.1940г. (Сряда)
Трите закона, ООК - 5:00ч. - София, 27.3.1940г. (Сряда)
Влюбване и любов, ООК - 5:00ч. - София, 3.4.1940г. (Сряда)
Към съвършенство!, ООК - 5:00ч. - София, 10.4.1940г. (Сряда)
Отворената врата, ООК - 5:00ч. - София, 17.4.1940г. (Сряда)
Сгъстяване, разредяване и разширяване, ООК - 5:00ч. - София, 24.4.1940г. (Сряда)
Божественият център, ООК - 5:00ч. - София, 1.5.1940г. (Сряда)
Постиженията на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.5.1940г. (Сряда)
Правилни процеси, ООК - 5:00ч. - София, 15.5.1940г. (Сряда)
Три вида любов, ООК - 5:00ч. - София, 22.5.1940г. (Сряда)
Двата принципа, ООК - 5:00ч. - София, 29.5.1940г. (Сряда)
Двата закона, ООК - 5:00ч. - София, 5.6.1940г. (Сряда)
Реални величини, ООК - 5:00ч. - София, 12.6.1940г. (Сряда)
Сила и безсилие, ООК - 5:00ч. - София, 19.6.1940г. (Сряда)
Бъдете яки!, ООК - 5:00ч. - София, 26.6.1940г. (Сряда)
Най-добрите условия, ООК - 5:00ч. - София, 3.7.1940г. (Сряда)
Добри проводници, ООК - 5:00ч. - София, 10.7.1940г. (Сряда)
Пробуждане на космичното съзнание, ООК - 5:00ч. - София, 17.7.1940г. (Сряда)
Частите и цялото / Закон за частите и Цялото, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - Мусала, 24.7.1940г. (Сряда)
Източникът на радостта, ООК - 5:00ч. - София, 31.7.1940г. (Сряда)
Разбиране на природните закони, ООК - 5:00ч. - София, 7.8.1940г. (Сряда)
Трите Божествени подтици, ООК - 5:00ч. - София, 21.8.1940г. (Сряда)
За дишането, ООК - 5:00ч. - София, 11.9.1940г. (Сряда)
За добро е, ООК - 5:00ч. - София, 18.9.1940г. (Сряда)
Сиромах и богат, ООК - 5:00ч. - София, 20.9.1940г. (Петък) (непечатана)
Всѣкий день по една добра мисъль / Всеки ден по една добра мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 25.9.1940г. (Сряда)
Божественитѣ врата / Божествените врата, ООК - 5:00ч. - София, 2.10.1940г. (Сряда)
Една седмица в рая, ООК - 5:00ч. - София, 9.10.1940г. (Сряда)
Планетни влияния, ООК - 5:00ч. - София, 16.10.1940г. (Сряда)
По пѫтя на Любовьта / По пътя на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 23.10.1940г. (Сряда)
Дете, възрастенъ и старъ / Дете, възрастен и стар, ООК - 5:00ч. - София, 30.10.1940г. (Сряда)
Три седмици, ООК - 5:00ч. - София, 6.11.1940г. (Сряда)
Усилвайте връзката, ООК - 5:00ч. - София, 20.11.1940г. (Сряда)
Животъ, сила, здраве / Живот, сила, здраве, ООК - 5:00ч. - София, 4.12.1940г. (Сряда)
Единствената свобода, ООК - 5:00ч. - София, 11.12.1940г. (Сряда)
Отворени и затворени фигури, ООК - 5:00ч. - София, 18.12.1940г. (Сряда)
Врата на доброто и на любовьта / Врата на Доброто и на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 25.12.1940г. (Сряда)

начало1941г.

Съработници, ООК - 5:00ч. - София, 1.1.1941г. (Сряда)
Ще ви бѫде / Ще ви бъде, ООК - 5:00ч. - София, 8.1.1941г. (Сряда)
Тритѣ единици / Трите единици, ООК - 5:00ч. - София, 15.1.1941г. (Сряда)
Мощната сила, ООК - 5:00ч. - София, 22.1.1941г. (Сряда)
Законъ за обнова / Закон за обнова, ООК - 5:00ч. - София, 29.1.1941г. (Сряда)
Учение и служене, ООК - 5:00ч. - София, 5.2.1941г. (Сряда)
Правъ пѫть / Прав път, ООК - 5:00ч. - София, 12.2.1941г. (Сряда)
Слушайте съвета, ООК - 5:00ч. - София, 19.2.1941г. (Сряда)
Тритѣ връзки / Трите връзки, ООК - 5:00ч. - София, 26.2.1941г. (Сряда)
Музикални тактове, ООК - 5:00ч. - София, 12.3.1941г. (Сряда)
Божествени закони, ООК - 5:00ч. - София, 19.3.1941г. (Сряда)
Законътъ за Божествената хармония / Законът за Божествената хармония, ООК - 5:00ч. - София, 26.3.1941г. (Сряда)
Музика и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 2.4.1941г. (Сряда)
Не разваляйте пакта, ООК - 5:00ч. - София, 9.4.1941г. (Сряда)
Добре ще бѫде / Добре ще бъде, ООК - 5:00ч. - София, 16.4.1941г. (Сряда)
Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, 23.4.1941г. (Сряда)
Основенъ тонъ / Основен тон, ООК - 5:00ч. - София, 30.4.1941г. (Сряда)
Ще направимъ жилище / Ще направим жилище, ООК - 5:00ч. - София, 7.5.1941г. (Сряда)
Приятно занимание, ООК - 5:00ч. - София, 14.5.1941г. (Сряда)
Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, 21.5.1941г. (Сряда)
Две състояния, ООК - 5:00ч. - София, 28.5.1941г. (Сряда)
Качване и слизане, ООК - 5:00ч. - София, 4.6.1941г. (Сряда)
Най-разумнитѣ отношения / Най-разумните отношения, ООК - 5:00ч. - София, 11.6.1941г. (Сряда)
Три основни тона, ООК - 5:00ч. - София, 18.6.1941г. (Сряда)
Ново воюване, ООК - 5:00ч. - София, 25.6.1941г. (Сряда)
Самообладание, ООК - 5:00ч. - София, 2.7.1941г. (Сряда)
Невидимитѣ погрѣшки / Невидимите погрешки, ООК - 5:00ч. - София, 9.7.1941г. (Сряда)
Буден ум и будно сърце, ООК - 5:00ч. - София, 1.10.1941г. (Сряда)
Малкият подтик, ООК - 5:00ч. - София, 8.10.1941г. (Сряда)
Учение и обич, ООК - 5:00ч. - София, 15.10.1941г. (Сряда)
Положителна мисъл, ООК - 5:00ч. - София, 22.10.1941г. (Сряда)
Разумна почивка, ООК - 5:00ч. - София, 29.10.1941г. (Сряда)
Да ценим живота, ООК - 5:00ч. - София, 5.11.1941г. (Сряда)
Музикални подтици, ООК - 5:00ч. - София, 12.11.1941г. (Сряда)
Повече спокойствие, ООК - 5:00ч. - София, 19.11.1941г. (Сряда)
Любов и Обич, ООК - 5:00ч. - София, 26.11.1941г. (Сряда)
Две врати за освобождение, ООК - 5:00ч. - София, 3.12.1941г. (Сряда)
Нов живот на пеперуда, ООК - 5:00ч. - София, 10.12.1941г. (Сряда)
Умът и сърцето, ООК - 5:00ч. - София, 17.12.1941г. (Сряда)
Божии блага, ООК - 5:00ч. - София, 24.12.1941г. (Сряда)
Едно, две, три, ООК - 5:00ч. - София, 31.12.1941г. (Сряда)

начало1942г.

Добри певци, ООК - 5:00ч. - София, 7.1.1942г. (Сряда)
За добро е, ООК - 5:00ч. - София, 14.1.1942г. (Сряда)
Млад, възрастен и стар, ООК - 5:00ч. - София, 21.1.1942г. (Сряда)
Здравословното състояние, ООК - 5:00ч. - София, 28.1.1942г. (Сряда)
Не пренебрегвайте благата, ООК - 5:00ч. - София, 4.2.1942г. (Сряда)
Музика и организиране, ООК - 5:00ч. - София, 11.2.1942г. (Сряда)
Изгрява слънцето, ООК - 5:00ч. - София, 18.2.1942г. (Сряда)
Нови насоки, ООК - 5:00ч. - София, 25.2.1942г. (Сряда)
Живот и пеене, ООК - 5:00ч. - София, 4.3.1942г. (Сряда)
Добра мисъл, добро чувство и здраве, ООК - 5:00ч. - София, 11.3.1942г. (Сряда)
Музика в живота, ООК - 5:00ч. - София, 18.3.1942г. (Сряда)
Музикална екскурзия, ООК - 5:00ч. - София, 25.3.1942г. (Сряда)
Живот и музика, ООК - 5:00ч. - София, 1.4.1942г. (Сряда)
Люби, обичай, ООК - 5:00ч. - София, 8.4.1942г. (Сряда)
Великата възможност, ООК - 5:00ч. - София, 15.4.1942г. (Сряда)
С любов, ООК - 5:00ч. - София, 22.4.1942г. (Сряда)
Светлина, топлина и сила, ООК - 5:00ч. - София, 29.4.1942г. (Сряда)
Три картини, ООК - 5:00ч. - София, 6.5.1942г. (Сряда)
Примирете се със себе си, ООК - 5:00ч. - София, 13.5.1942г. (Сряда)
Състояние и разположение, ООК - 5:00ч. - София, 20.5.1942г. (Сряда)
Координиране, ООК - 5:00ч. - София, 27.5.1942г. (Сряда)
Служене, ООК - 5:00ч. - София, 3.6.1942г. (Сряда)
Най-малкото добро, ООК - 5:00ч. - София, 10.6.1942г. (Сряда)
Чистотата, ООК - 5:00ч. - София, 17.6.1942г. (Сряда)
Линия на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 8.7.1942г. (Сряда)
Законът на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 15.7.1942г. (Сряда)
Заслужава да прави добро, ООК - 5:00ч. - София, 22.7.1942г. (Сряда)
Пътища на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 29.7.1942г. (Сряда)
Живи и мъртви закони, ООК - 5:00ч. - София, 2.9.1942г. (Сряда)
Факти, закони, принципи, ООК - 5:00ч. - София, 23.9.1942г. (Сряда)
Ден на почивка и ден на радост, ООК - 5:00ч. - София, 30.9.1942г. (Сряда)
Положителен живот, ООК - 5:00ч. - София, 7.10.1942г. (Сряда)
Пред лицето Божие, ООК - 5:00ч. - София, 14.10.1942г. (Сряда)
Основен тон, ООК - 5:00ч. - София, 21.10.1942г. (Сряда)
Перпендикулярът, ООК - 5:00ч. - София, 28.10.1942г. (Сряда)
Разумни отношения, ООК - 5:00ч. - София, 4.11.1942г. (Сряда)
Малкият опит, ООК - 5:00ч. - София, 11.11.1942г. (Сряда)
Правилно разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 18.11.1942г. (Сряда)
Да благодарим, ООК - 5:00ч. - София, 25.11.1942г. (Сряда)
Песента на блудния син, ООК - 5:00ч. - София, 2.12.1942г. (Сряда)
Весели лица, ООК - 5:00ч. - София, 9.12.1942г. (Сряда)
Три неща, ООК - 5:00ч. - София, 16.12.1942г. (Сряда)
Нов поздрав, ООК - 5:00ч. - София, 23.12.1942г. (Сряда)
Два Божествени процеса, ООК - 5:00ч. - София, 30.12.1942г. (Сряда)

начало1943г.

Нова епоха, ООК - 5:00ч. - София, 6.1.1943г. (Сряда)
Нова обхода, ООК - 5:00ч. - София, 13.1.1943г. (Сряда)
Вратата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 20.1.1943г. (Сряда)
Красиви движения, ООК - 5:00ч. - София, 27.1.1943г. (Сряда)
Подмладяване, ООК - 5:00ч. - София, 3.2.1943г. (Сряда)
Път за всички, ООК - 5:00ч. - София, 10.2.1943г. (Сряда)
Три съзнания, ООК - 5:00ч. - София, 17.2.1943г. (Сряда)
Път за свобода, ООК - 5:00ч. - София, 24.2.1943г. (Сряда)
Човешка, ангелска и Божествена Любов, ООК - 5:00ч. - София, 3.3.1943г. (Сряда)
Новото верую, ООК - 5:00ч. - София, 10.3.1943г. (Сряда)
На място, ООК - 5:00ч. - София, 17.3.1943г. (Сряда)
Малките правила, ООК - 5:00ч. - София, 24.3.1943г. (Сряда)
Доброта, справедливост, красота, разумност, ООК - 5:00ч. - София, 31.3.1943г. (Сряда)
Първо и последно място, ООК - 5:00ч. - София, 14.4.1943г. (Сряда)
Правилата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 21.4.1943г. (Сряда)
Трите метода, ООК - 5:00ч. - София, 28.4.1943г. (Сряда)
Добър, справедлив, красив и умен, ООК - 5:00ч. - София, 5.5.1943г. (Сряда)
Старата и новата команда, ООК - 5:00ч. - София, 12.5.1943г. (Сряда)
Възпитателен метод, ООК - 5:00ч. - София, 19.5.1943г. (Сряда)
Правилно мерене, ООК - 5:00ч. - София, 26.5.1943г. (Сряда)
Вяра и Любов, ООК - 5:00ч. - София, 2.6.1943г. (Сряда)
По новия път, ООК - 5:00ч. - София, 9.6.1943г. (Сряда)
Отворената врата на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, 16.6.1943г. (Сряда)
Най-разумният акт, ООК - 5:00ч. - София, 23.6.1943г. (Сряда)
Любов и обич, ООК - 5:00ч. - София, 30.6.1943г. (Сряда)
Иоа, ООК - 5:00ч. - София, 7.7.1943г. (Сряда)
Най-важният потик, ООК - 5:00ч. - София, 14.7.1943г. (Сряда)
Онаследено и вложено, ООК - 5:00ч. - София, 21.7.1943г. (Сряда)
Основа за вечността, ООК - 5:00ч. - София, 28.7.1943г. (Сряда)
Добри слуги, ООК - 5:00ч. - София, 4.8.1943г. (Сряда)
Факти, закони, принципи / Мисли, чувства, постъпки и пеене, ООК - 5:00ч. - София, 11.8.1943г. (Сряда)
Трите свещи, ООК - 5:00ч. - София, 6.10.1943г. (Сряда)
Умен, добър и силен / Умни, добри и силни, ООК - 5:00ч. - София, 13.10.1943г. (Сряда)
Послушание, ООК - 5:00ч. - София, 20.10.1943г. (Сряда)
Средство за подобряване, ООК - 5:00ч. - София, 27.10.1943г. (Сряда)
Еднакви отношения, ООК - 5:00ч. - София, 3.11.1943г. (Сряда)
Мажорни и минорни гами, ООК - 5:00ч. - София, 10.11.1943г. (Сряда)
Любов и безсмъртие / Смъртни и безмъртни, ООК - 5:00ч. - София, 17.11.1943г. (Сряда)
Ново разбиране, ООК - 5:00ч. - София, 24.11.1943г. (Сряда)
Малките величини / Малките работи, ООК - 5:00ч. - София, 1.12.1943г. (Сряда)
Благата в живота, ООК - 5:00ч. - София, 8.12.1943г. (Сряда)
Най-мъчната работа, ООК - 5:00ч. - София, 15.12.1943г. (Сряда)
Безопасното място / Посока на движение, ООК - 5:00ч. - София, 22.12.1943г. (Сряда)
Малкото добро, ООК - 5:00ч. - София, 29.12.1943г. (Сряда)

начало1944г.

Родени от Бога, ООК - 5:00ч. - София, 5.1.1944г. (Сряда)