Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


Неделни беседи подредени по хронология
1024 броя беседи
1895,   1897,   1898,   1899,   1900,   1903,   1904,   1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,   1919,   1920,   1921,  
1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,   1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944,  


Те са изнасяни пред широка и разнородна аудитория от 1914 г. до 1944 г. Те са изградени върху тълкуване на библейски текстове. Цикълът, озаглавен „Неделни беседи” представлява беседи, изнасяни в 10 часа сутринта в неделя. Публичното изнасяне и документиране на Неделните беседи започва през 1914 г. Обикновено започват с определен стих или стихове от Библията и продължават с тълкуване, давайки отговор на актуални човешки проблеми. Стилът е максимално достъпен за слушателя; предназначен е за широка аудитория. Истините на живота са илюстрирани с множество притчи и примери. Има голяма широта в обхвата на беседите, като всяка от тях засяга разнообразни подтеми. За правилното възприемане и прилагане на Словото Божие е необходимо духовно знание и дълбоко разбиране на вътрешния му смисъл. Неделните беседи са безценен извор на светлина по тези въпроси. Централно е мястото на Христовото послание за Божественото съвършенство и приложението му в живота от отделния човек и обществото. Основата на Божественото учение са принципите на Любовта, Мъдростта и Истината. С първата стенографирана неделна беседа „Ето Човекът!” започва цикъл от шест тома, наречени “Сила и Живот”. В тях, по собствените думи на Учителя Петър Дънов, се съдържат основите на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство.
начало1914г.

Ето човекът, НБ - (неизвестен час) - София, 29.3.1914г. (Неделя)
Житното зърно, НБ - (неизвестен час) - София, 5.4.1914г. (Неделя)
Четирите основни елемента, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 19.4.1914г. (Неделя)
Явлението на Духа, НБ - (неизвестен час) - София, 3.5.1914г. (Неделя)
Талантите, НБ - (неизвестен час) - София, 10.5.1914г. (Неделя)
Любовта, НБ - (неизвестен час) - София, 19.7.1914г. (Неделя)
Сънищата на Йосифа, НБ - (неизвестен час) - София, 2.8.1914г. (Неделя)
Законът на служенето, НБ - (неизвестен час) - София, 9.8.1914г. (Неделя)
Важността на малките неща, НБ - (неизвестен час) - София, 16.8.1914г. (Неделя)
Мир вам!, НБ - (неизвестен час) - София, 24.9.1914г. (Четвъртък)
Необходимостта да познаваме Бога, НБ - (неизвестен час) - София, 4.10.1914г. (Неделя)
Колко по-горе стои човек от овца!, НБ - (неизвестен час) - София, 11.10.1914г. (Неделя)
Фарисей и Митар, НБ - (неизвестен час) - София, 18.10.1914г. (Неделя)
Условията на вечния живот, НБ - (неизвестен час) - София, 25.10.1914г. (Неделя)
Страхът, НБ - (неизвестен час) - София, 1.11.1914г. (Неделя)
Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ - (неизвестен час) - София, 15.11.1914г. (Неделя)
В начало бе, НБ - (неизвестен час) - София, 21.11.1914г. (Събота)
Словесното мляко, НБ - (неизвестен час) - София, 29.11.1914г. (Неделя)
Учителите, НБ - (неизвестен час) - София, 20.12.1914г. (Неделя)

начало1915г.

Великден, НБ - (неизвестен час) - София, 4.4.1915г. (Неделя)
Многоценният бисер, НБ - (неизвестен час) - София, 2.5.1915г. (Неделя)
Новото основание, НБ - (неизвестен час) - София, 23.5.1915г. (Неделя)
Божественият Промисъл,  НБ - (неизвестен час) - София, 6.6.1915г. (Неделя)
Изкушението, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
Блудният син, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
Молитва,  НБ - (неизвестен час) - София, 17.7.1915г. (Събота)
Добрият самарянин, НБ - (неизвестен час) - София, 24.7.1915г. (Събота)
Стари и нови мехове,  НБ - (неизвестен час) - София, 25.7.1915г. (Неделя)
Свобода на Духа,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.9.1915г. (Неделя)
Рождението,  НБ - (неизвестен час) - , 7.1.1916г. (Четвъртък)

начало1916г.

Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1916г. (Понеделник)
Милосърдието, НБ - (неизвестен час) - София, 17.9.1916г. (Неделя)
Ти знаеш, НБ - (неизвестен час) - София, 1.10.1916г. (Неделя)
Поради радостта, НБ - (неизвестен час) - София, 8.10.1916г. (Неделя)
Да възлюбиш Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1916г. (Неделя)
Да я не пия ли?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.10.1916г. (Неделя)
Мъдростта,  НБ - (неизвестен час) - София, 29.10.1916г. (Неделя)
Христа да придобия,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1916г. (Неделя)
Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1916г. (Четвъртък)
Закхей, НБ - (неизвестен час) - София, 26.11.1916г. (Неделя)
Ще ви въздигна, НБ - (неизвестен час) - София, 3.12.1916г. (Неделя)
Спаси ни, НБ - (неизвестен час) - София, 17.12.1916г. (Неделя)
Ще бъдат научени,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1916г. (Неделя)
Отдайте Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1916г. (Неделя)

начало1917.

Братът на най-малките,  ИБ НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1917г. (Понеделник)
Растете в благодат! / Растене и познание,  НБ - (неизвестен час) - София, 7.1.1917г. (Неделя)
Марта и Мария,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1917г. (Неделя)
Двамата господари,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1917г. (Неделя)
Все що е писано,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1917г. (Неделя)
Блажените,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1917г. (Неделя)
Децата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1917г. (Неделя)
Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено,  НБ - (неизвестен час) - София, 18.2.1917г. (Неделя)
Спасението,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1917г. (Неделя)
Кръстът,  НБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1917г. (Четвъртък)
Солта,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1917г. (Неделя)
Виделината,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1917г. (Неделя)
Яков и Исав / Яковъ и Исавъ,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1917г. (Неделя)
Радвайте се, НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1917г. (Неделя)
Божията воля / Волята Божия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1917г. (Неделя)
Чистосърдечните / Чистосърдечнитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1917г. (Неделя)
Вземане и даване / Взимане и даване,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1917г. (Неделя)
Бог е съчетал / Богъ е съчеталъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1917г. (Неделя)
Доброто съкровище,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1917г. (Неделя)
Пребъдете / Пръбѫдване,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1917г. (Неделя)
Бог е Дух /  Богъ е Духъ ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1917г. (Неделя)
Дали може,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1917г. (Неделя)

начало1918г.

Доведете го,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1918г. (Неделя)
Трите положения,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1918г. (Неделя)
В истия час,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1918г. (Неделя)
Радостни и търпеливи,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1918г. (Неделя)
Заведеевата майка,  НБ - 10:00ч. - София, 23.7.1918г. (Вторик)
Събличане и обличане,  НБ - 10:00ч. - София, 28.7.1918г. (Неделя)
Доброто вино,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1918г. (Неделя)
Двете жени,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1918г. (Неделя)
Погледна Петра,  НБ - 10:00ч. - София, 18.8.1918г. (Неделя)
Скритият квас,  НБ - 10:00ч. - София, 25.8.1918г. (Неделя)
Вкъщи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1918г. (Неделя)
Да Го посрещнат,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1918г. (Неделя)
Не може да се укрие,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1918г. (Неделя)
Двамата братя,  НБ - 10:00ч. - София, 22.9.1918г. (Неделя)
В мое име,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1918г. (Неделя)
Да се роди,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1918г. (Неделя)
Двата полюса,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1918г. (Неделя)
Дух Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1918г. (Неделя)
Двете заповеди,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1918г. (Неделя)
Призваните,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1918г. (Неделя)
Да наеме работници,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1918г. (Неделя)
Като чуха,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1918г. (Неделя)
Изобилният живот,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1918г. (Неделя)
Малък разбор / Лемуил, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.12.1918г. (Четвъртък)
Разделено царство, НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1918г. (Неделя)
И рече баща му,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1918г. (Неделя)
Неизвестното,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1918г. (Неделя)

начало1919г.

Великите условия на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1919г. (Неделя)
Голямата вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1919г. (Неделя)
Лозата и пръчките,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1919г. (Неделя)
Като себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1919г. (Неделя)
Противоречие в съзвучието,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1919г. (Неделя)
Ако не бях дошъл,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1919г. (Неделя)
Моето иго,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1919г. (Неделя)
С любов се взима, НБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1919г. (Събота)
Детето растеше,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1919г. (Неделя)
Господ му рече,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1919г. (Неделя)
Нито тържик,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1919г. (Неделя)
Като го видя Петър,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1919г. (Неделя)
Кога се молиш,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1919г. (Неделя)
Изгряващото слънце,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1919г. (Неделя)
Светило на тялото,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1919г. (Неделя)
Гредата,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1919г. (Неделя)
Трапезата на Новия Завет,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1919г. (Неделя)
Отхвърленият камък,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1919г. (Неделя)
Гърбавата жена,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1919г. (Неделя)
Учител и Господ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1919г. (Неделя)
Призваха Исуса,  НБ ,БС - 10:00ч. - София, 19.6.1919г. (Четвъртък)
Малкият закон,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1919г. (Неделя)
Старият книжник,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1919г. (Неделя)
Аз съм онзи човек,  НБ - 10:00ч. - София, 28.9.1919г. (Неделя)
Бог е говорил,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1919г. (Неделя)
Двамата свидетели,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1919г. (Неделя)
И отиде та се представи,  НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1919г. (Неделя)
Ще живее,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1919г. (Неделя)
Работи на лозето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1919г. (Неделя)
Денят на доброто,  НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1919г. (Неделя)

начало1920г.

Излязоха и завтекоха се,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1920г. (Четвъртък)
Добрият пастир,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1920г. (Неделя)
Земният и небесният,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1920г. (Неделя)
Молитвата, НБ , ИБ - (неизвестен час) - София, 8.2.1920г. (Неделя)
Аз съм жив,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1920г. (Неделя)
Що казва Духът,  НБ - 10:00ч. - София, 29.2.1920г. (Неделя)
Ще управлява всички народи,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1920г. (Неделя)
Законът и пророците,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1920г. (Неделя)
Зачудиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1920г. (Неделя)
Отиде след Него,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1920г. (Неделя)
Молих се,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1920г. (Неделя)
Приятел и раб,  НБ ,ИБ   - 10:00ч. - София, 25.4.1920г. (Неделя)
По предание,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1920г. (Неделя)
Запалят свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1920г. (Неделя)
Десен и ляв път,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Сливен, 13.6.1920г. (Неделя)
От мен да мине / От мен да замине,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
Когато посрещате,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 10.10.1920г. (Неделя)
Което се променя, без да се изменя,  НБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.10.1920г. (Неделя)
Който има мир,  НБ - 10:40ч. - В.Търново, 24.10.1920г. (Неделя)
Две лепти,  НБ - 11:00ч. - В.Търново, 30.10.1920г. (Събота)
Точка, линия, плоскост, куб,  НБ - (неизвестен час) - В.Търново, 7.11.1920г. (Неделя)

начало1921г.

Кротките, НБ , ИБ - (неизвестен час) - , 25.1.1921г. (Вторик)
Любовта,  НБ - (неизвестен час) - София, 27.2.1921г. (Неделя)
Вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1921г. (Неделя)
Новият човек / Новиятъ човѣкъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1921г. (Неделя)
Фарисей и садукей,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1921г. (Неделя)
Сеятелят / Сѣятельтъ,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1921г. (Неделя)
Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1921г. (Неделя)
Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1921г. (Неделя)
Огнената пещ / Огнената пещь,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1921г. (Неделя)
В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1921г. (Неделя)
Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1921г. (Неделя)
Първата сестра, НБ - (неизвестен час) - , 8.5.1921г. (Неделя)
Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1921г. (Неделя)
Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1921г. (Неделя)
Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1921г. (Неделя)
Ангелът отговори / Ангелътъ отговори,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1921г. (Неделя)
Двете жени / Двѣтѣ жени, НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1921г. (Неделя)
Дойди след Мене / И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1921г. (Неделя)
В правда, истина и святост / Правда, истина и светость,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1921г. (Неделя)
Поздравът на Любовта / Поздравътъ на Любовьта, НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1921г. (Неделя)
Братя и сестри на Христа,  НБ - 10:00ч. - София, 9.10.1921г. (Неделя)
Тогаз те ще просветнат!,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1921г. (Неделя)
Синът Божи,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1921г. (Неделя)
Ненаписаните закони,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1921г. (Неделя)
В Египет,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1921г. (Неделя)
Плачът,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1921г. (Сряда)
Ананий и Сапфира,  НБ - 10:00ч. - София, 20.11.1921г. (Неделя)
Аз ще го възкреся!,  НБ - 10:00ч. - София, 27.11.1921г. (Неделя)
Още по-блажени са!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1921г. (Неделя)
Стани и опаши се!,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1921г. (Неделя)
И Петър се грееше!,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1921г. (Неделя)
Каквото вържете на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1921г. (Неделя)

начало1922г.

Сродните души,  НБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ - 15:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
Целувание не Ми даде / Целувание ми не даде,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1922г. (Неделя)
Плевелите и пшеницата,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1922г. (Неделя)
Пак ще ви видя,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1922г. (Неделя)
Какво трябва да искаме?,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1922г. (Неделя)
Ядоха и наситиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1922г. (Неделя)
Искайте, търсете, хлопайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1922г. (Неделя)
Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1922г. (Неделя)
В дома на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1922г. (Неделя)
Слушайте Него!,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1922г. (Неделя)
Твоето Слово,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1922г. (Неделя)
Които вас приемат,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1922г. (Неделя)
Прави правете Неговите пътеки!,  НБ - (неизвестен час) - София, 2.4.1922г. (Неделя)
Волята на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1922г. (Неделя)
Не бъди неверен, но верен!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1922г. (Неделя)
Христа разпят,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1922г. (Неделя)
Ще се стопи!,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1922г. (Неделя)
Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1922г. (Неделя)
Дъще Сионова,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1922г. (Неделя)
Много плод,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1922г. (Неделя)
Неговата заповед,  НБ - 10:00ч. - София, 28.5.1922г. (Неделя)
Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1922г. (Неделя)
Както е Он чист,  НБ - 10:00ч. - Витоша, 11.6.1922г. (Неделя)
Ако пребъдете в Мене,  НБ - 10:00ч. - София, 18.6.1922г. (Неделя)
Гладуват и жадуват,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1922г. (Неделя)
И Петър Го взе настрана,  НБ - 10:00ч. - Чамкория, 30.7.1922г. (Неделя)
Истинната лоза / Аз съм истинската лоза, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 27.8.1922г. (Неделя)
Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 10.9.1922г. (Неделя)
Ще ви науча / Дух Свети ще ви научи,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 24.9.1922г. (Неделя)
Живият Господ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 1.10.1922г. (Неделя)
Обичен и скъп, НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1922г. (Неделя)
Ангел Господен говори / И ангел Господен говори на Филипа, НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1922г. (Неделя)
Възлюби го,  НБ - 10:00ч. - София, 22.10.1922г. (Неделя)
Станете да отидем!,  НБ - 10:00ч. - София, 29.10.1922г. (Неделя)
По-леко ще бъде наказанието,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1922г. (Неделя)
Не знаете що искате,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1922г. (Неделя)
Да наследя,  НБ - 10:00ч. - София, 19.11.1922г. (Неделя)
Лама савахтани,  НБ - 10:00ч. - София, 26.11.1922г. (Неделя)
Дойде да послужи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1922г. (Неделя)
Ще ви научи,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1922г. (Неделя)
Добрата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 17.12.1922г. (Неделя)
Защо не можахме?,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1922г. (Неделя)
Простри ръката си!,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1922г. (Неделя)

начало1923г.

И отвори устата си, та ги поучаваше / Поучаваше ги,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не / Ей – ей, не – не,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1923г. (Неделя)
И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето / На земята и на небето,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1923г. (Неделя)
Кое е това ново учение? / Кое е това учение?,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1923г. (Неделя)
Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни / Ще бъдете свободни,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Свещено правило, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Не дойдохъ да разруша, но да изпълня / Дойдох да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1923г. (Неделя)
Господи, да се отворятъ очитѣ ни! / Отвори очите ни!,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1923г. (Неделя)
Видѣхме Господа / Видяхме Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1923г. (Неделя)
Тритѣ допирни точки / Трите допирни точки, НБ , ИБ - 19:30ч. - София, 22.3.1923г. (Четвъртък)
Пробуждане на човѣшката душа / Пробуждане на човешката душа,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1923г. (Неделя)
Защо сте тѫжни? / Защо сте тъжни,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
Чий е този образъ? / Чий е този образ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
Петимата братя, НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1923г. (Неделя)
Живот вечен, НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1923г. (Неделя)
Дерзайте, Аз съм, НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1923г. (Неделя)
За Името Ми / Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми, НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1923г. (Неделя)
Напразно Ме почитат, НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1923г. (Неделя)
Разпятаго търсите / Зная, че Исуса разпятаго търсите, НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1923г. (Неделя)
Имаше двама синове, НБ - 10:00ч. - София, 17.6.1923г. (Неделя)
След три дни, НБ - 10:00ч. - София, 24.6.1923г. (Неделя)
Ще дойдем при Него, НБ - 10:00ч. - София, 1.7.1923г. (Неделя)
Речи само реч, НБ - 10:00ч. - София, 8.7.1923г. (Неделя)
Който слуша вас, Мене слуша, НБ - 10:00ч. - София, 15.7.1923г. (Неделя)
Здравият ум / Черни връх, НБ , ИБ - 10:00ч. - Витоша, 26.8.1923г. (Неделя)
Двата метода на природата,  НБ - 10:00ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
Бъдете разумни!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.9.1923г. (Неделя)
Съблазните,  НБ - 10:00ч. - София, 23.9.1923г. (Неделя)
Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ - 10:00ч. - Русе, 1.10.1923г. (Понеделник)
Ще ви направи свободни/ Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 21.10.1923г. (Неделя)
Изпитвайте Писанията!,  НБ - 10:00ч. - София, 28.10.1923г. (Неделя)
Отвори им умовете,  НБ - 10:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
Който има уши,  НБ - 10:00ч. - София, 11.11.1923г. (Неделя)
Бог на живите,  НБ - 10:00ч. - София, 18.11.1923г. (Неделя)
Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 25.11.1923г. (Неделя)
Който люби,  НБ - 10:00ч. - София, 2.12.1923г. (Неделя)
Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ - 10:00ч. - София, 9.12.1923г. (Неделя)
Той ги изпита,  НБ - 10:00ч. - София, 16.12.1923г. (Неделя)
Скръб и радост,  НБ - 10:00ч. - София, 23.12.1923г. (Неделя)
Нашите длъжници,  НБ - 10:00ч. - София, 30.12.1923г. (Неделя)

начало1924г.

Едно ти не достига!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.1.1924г. (Неделя)
Оздравяха,  НБ - 10:00ч. - София, 13.1.1924г. (Неделя)
Допреният въглен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.1.1924г. (Неделя)
Колко пъти да прощаваме?,  НБ - 10:00ч. - София, 27.1.1924г. (Неделя)
Плодовете на Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1924г. (Неделя)
Искаш ли да оздравееш?,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1924г. (Неделя)
Царството Божие се благовества,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1924г. (Неделя)
Що е това?,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1924г. (Неделя)
Родени изново,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1924г. (Неделя)
Господи, да прогледам!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1924г. (Неделя)
Който дойде при мене,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1924г. (Неделя)
Брат ти си дойде,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1924г. (Неделя)
Плати ми, що ми си длъжен,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1924г. (Неделя)
Кажи само реч,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1924г. (Неделя)
Още малко,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1924г. (Неделя)
Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1924г. (Неделя)
Ще го изцеля,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1924г. (Неделя)
Каквото попросите,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1924г. (Неделя)
Напразно ме почитат,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1924г. (Неделя)
Да възлюбиш Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1924г. (Неделя)
Онези дни ще се съкратят,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1924г. (Неделя)
И валя дъждът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1924г. (Неделя)
Ще дойда след Тебе,  НБ - 10:00ч. - София, 20.7.1924г. (Неделя)
Настанало е царството Божие, НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1924г. (Неделя)
Раздай всичко!, НБ - 10:00ч. - София, 26.10.1924г. (Неделя)
Родените, НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1924г. (Неделя)
Блаженъ този рабъ! / Блажен този раб! , НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1924г. (Неделя)
Градоветѣ Содомски и Гоморски / Градовете Содомски и Гоморски, НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1924г. (Неделя)
Да угоди на народа, НБ - 10:00ч. - София, 23.11.1924г. (Неделя)
Който се учи, НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1924г. (Неделя)
Ти си!, НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1924г. (Неделя)
Да Го посрещнат, НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1924г. (Неделя)
Миротворци, НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1924г. (Неделя)
Които гладуват, НБ - 10:00ч. - София, 28.12.1924г. (Неделя)

начало1925г.

Моята заповѣдъ / Моята заповед, НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1925г. (Неделя)
Тесният път, НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1925г. (Неделя)
Замъждѣло свѣщило / Замъждело свещило, НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1925г. (Неделя)
Който иска славата, НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1925г. (Неделя)
Азъ Те познахъ / Аз Те познах, НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1925г. (Неделя)
Видѣхме звѣздата! / Видяхме звездата, НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1925г. (Неделя)
Послѣдното мѣсто / Последното място, НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1925г. (Неделя)
И пишеше на земята, НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1925г. (Неделя)
Сега скърбь имате / Сега скръб имате, НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1925г. (Неделя)
Моето царство,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1925г. (Неделя)
Той повелѣва на слънцето / Той повелява на слънцето, НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1925г. (Неделя)
Да се не смущава сърцето ви!, НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1925г. (Неделя)
Въ който градъ влѣзвате / В който град влизате, НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1925г. (Неделя)
Рѫката сѫблазнява / Ръката съблазнява, НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1925г. (Неделя)
Съ Духъ и огънь / С Дух и огън,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1925г. (Неделя)
Истинната лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1925г. (Неделя)
И оздравѣ дъщеря ѝ / И оздравя дъщеря ѝ,  НБ - 10:00ч. - София, 21.6.1925г. (Неделя)
Плодътъ на дървото / Плодът на дървото,  НБ - 10:00ч. - София, 28.6.1925г. (Неделя)
И обхождаше Исусъ всичка Галилея / И обхождаше Исус всичка Галилея, НБ , МС - 10:00ч. - София, 5.7.1925г. (Неделя)
Което вие видите,  НБ - 10:00ч. - София, 19.7.1925г. (Неделя)
Дава животъ – Скърбьта и радостьта / Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ - 10:00ч. - София, 25.7.1925г. (Събота)
Великият закон,  НБ - 10:00ч. - Русе, 11.10.1925г. (Неделя)
И Бога за свой Отец казваше,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 1.11.1925г. (Неделя)
Заведоха Исуса, НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1925г. (Неделя)
Тридесет и осем години, НБ - 10:00ч. - София, 22.11.1925г. (Неделя)
Той знаеше, НБ - 10:00ч. - София, 29.11.1925г. (Неделя)
Видя го Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1925г. (Неделя)
Откъде ида,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1925г. (Неделя)
Добрата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 20.12.1925г. (Неделя)
Показа им ръцете си,  НБ - 10:00ч. - София, 27.12.1925г. (Неделя)

начало1926г.

До скончанието на века,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1926г. (Неделя)
Давам власт,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1926г. (Неделя)
Благ,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1926г. (Неделя)
Мария избра,  НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1926г. (Неделя)
Свидетелството Негово,  НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1926г. (Неделя)
Познат от Него,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1926г. (Неделя)
Позвах сина си,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1926г. (Неделя)
Бъдете съвършени!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1926г. (Неделя)
Приех от Отца Си,  НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1926г. (Неделя)
Домовит човек,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1926г. (Неделя)
Саваат - Амон-Ра,  НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1926г. (Неделя)
Закон на съпоставянето,  НБ - 10:00ч. - София, 21.3.1926г. (Неделя)
Петте разумни,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1926г. (Неделя)
Дава плод,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1926г. (Неделя)
И земята ще се изпълни със знание,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1926г. (Неделя)
Зазоряване,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1926г. (Неделя)
Сам изтъпках жлеба,  НБ - 10:00ч. - София, 25.4.1926г. (Неделя)
Избавената душа,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1926г. (Неделя)
Ще бъде жив,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1926г. (Неделя)
Ще ми изявиш,  НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1926г. (Неделя)
Скритото имане,  НБ - 10:00ч. - София, 23.5.1926г. (Неделя)
Което дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 30.5.1926г. (Неделя)
Ще се наситят,  НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1926г. (Неделя)
Стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1926г. (Неделя)
В малкото,  НБ - 10:00ч. - София, 20.6.1926г. (Неделя)
В своите си,  НБ - 10:00ч. - София, 27.6.1926г. (Неделя)
Запалената свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1926г. (Неделя)
За слава Божия,  НБ - 10:00ч. - Мусала, 11.7.1926г. (Неделя)
Затова се родих,  НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1926г. (Неделя)
Раздай го на сиромасите,  НБ - 10:00ч. - София, 17.10.1926г. (Неделя)
Ако говоря,  НБ - 10:00ч. - София, 24.10.1926г. (Неделя)
Неговата заповед,  НБ - 10:00ч. - София, 31.10.1926г. (Неделя)
Мойсей и Христос,  НБ - 10:00ч. - София, 7.11.1926г. (Неделя)
Няма пророк,  НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1926г. (Неделя)
Как ти се отвориха очите?,  НБ - 10:00ч. - София, 21.11.1926г. (Неделя)
Не Го приеха,  НБ - 10:00ч. - София, 28.11.1926г. (Неделя)
Умовете им,  НБ - 10:00ч. - София, 5.12.1926г. (Неделя)
Глас в пустинята,  НБ - 10:00ч. - София, 12.12.1926г. (Неделя)
Те свидетелстват,  НБ - 10:00ч. - София, 19.12.1926г. (Неделя)
Тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 26.12.1926г. (Неделя)

начало1927г.

Влизане,  НБ - 10:00ч. - София, 2.1.1927г. (Неделя)
Сам с ума си,  НБ - 10:00ч. - София, 9.1.1927г. (Неделя)
Едно стадо,  НБ - 10:00ч. - София, 23.1.1927г. (Неделя)
Дело съвършено,  НБ - 10:00ч. - София, 30.1.1927г. (Неделя)
За тяхното неверство,  НБ - 10:00ч. - София, 6.2.1927г. (Неделя)
Новата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 13.2.1927г. (Неделя)
Праведният,  НБ - 10:00ч. - София, 20.2.1927г. (Неделя)
Слънцето не ще зайде,  НБ - 10:00ч. - София, 27.2.1927г. (Неделя)
Иди повикай мъжа си!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1927г. (Неделя)
Няма тайно,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1927г. (Неделя)
Кротките,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1927г. (Неделя)
Лозените пръчки,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1927г. (Неделя)
Вехтото премина,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1927г. (Неделя)
Двама синове,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1927г. (Неделя)
Раб и син,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1927г. (Неделя)
Изостаналите укрухи,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1927г. (Неделя)
Сто пеняза,  НБ - 10:00ч. - София, 8.5.1927г. (Неделя)
Ще ви се даде,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1927г. (Неделя)
Що искате?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1927г. (Неделя)
Благо и леко,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1927г. (Неделя)
Две думи,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1927г. (Неделя)
Дойде на себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1927г. (Неделя)
Ще оздравее,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1927г. (Неделя)
Мнозина казваха,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1927г. (Неделя)
Денят Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.9.1927г. (Неделя)
Зарадваха се учениците,  НБ - 10:00ч. - София, 18.9.1927г. (Неделя)
Оскърбените,  НБ - 10:00ч. - София, 25.9.1927г. (Неделя)
Мек ответ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 9.10.1927г. (Неделя)
Призови Симона!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.10.1927г. (Неделя)
По-долен от ангелите,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1927г. (Неделя)
Посред тях,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1927г. (Неделя)
И рече Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1927г. (Неделя)
Така е писано,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1927г. (Неделя)
Ни мъж, ни жена,  НБ - 10:00ч. - София, 20.11.1927г. (Неделя)
Ще оздравее момчето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 27.11.1927г. (Неделя)
Седем кошници,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1927г. (Неделя)
За приятелите си,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1927г. (Неделя)
Твърдата храна,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1927г. (Неделя)
Идат дни,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1927г. (Неделя)

начало1928г.

В образ Божи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1928г. (Неделя)
Жлебът,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1928г. (Неделя)
Заветът,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1928г. (Неделя)
Никодим,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1928г. (Неделя)
Синове на възкресението,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1928г. (Неделя)
Дерзай, дъще!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1928г. (Неделя)
До край,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1928г. (Неделя)
Дванадесетте племена,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1928г. (Неделя)
Изново,  НБ - 10:00ч. - София, 4.3.1928г. (Неделя)
Баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1928г. (Неделя)
Помаза ме,  НБ - 10:00ч. - София, 18.3.1928г. (Неделя)
Остани с нас!,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1928г. (Неделя)
Славата человеческа,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1928г. (Неделя)
Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1928г. (Понеделник)
По-драгоценен,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1928г. (Неделя)
За съдба дойдох,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1928г. (Неделя)
Който се отмята,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1928г. (Неделя)
Глас от града,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1928г. (Неделя)
Работникът и неговата прехрана,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1928г. (Неделя)
Той дойде при Пилат,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1928г. (Неделя)
Бог е Дух,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1928г. (Неделя)
Вечно веселие,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1928г. (Неделя)
Кога ражда,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1928г. (Неделя)

начало1929г.

Учителю благи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1929г. (Неделя)
На Бога живаго,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1929г. (Неделя)
На този камък,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1929г. (Неделя)
Променява времената,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1929г. (Неделя)
Даде плод,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1929г. (Неделя)
Лазаре, излез вън!,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1929г. (Неделя)
Който има невестата,  НБ - 10:00ч. - София, 17.3.1929г. (Неделя)
Сам Отец, НБ - 10:00ч. - София, 24.3.1929г. (Неделя)
Вързано и развързано,  НБ - 10:00ч. - София, 31.3.1929г. (Неделя)
Той е реченият,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1929г. (Неделя)
И огорчи се в сърцето си,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1929г. (Неделя)
Наклали огън,  НБ - 10:00ч. - София, 21.4.1929г. (Неделя)
Момчето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 28.4.1929г. (Неделя)
Ела след мене!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1929г. (Неделя)
Ще ти въздаде,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1929г. (Неделя)
Голямото благо,  НБ - 10:00ч. - София, 19.5.1929г. (Неделя)
Другата събота,  НБ - 10:00ч. - София, 26.5.1929г. (Неделя)
Огън да запаля,  НБ - 10:00ч. - София, 2.6.1929г. (Неделя)
Достоен,  НБ - 10:00ч. - София, 9.6.1929г. (Неделя)
Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1929г. (Неделя)
Разумните кротки / Блажени кротките,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1929г. (Неделя)
Илия вече дойде,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1929г. (Неделя)
Що трябва да речете,  НБ - 10:00ч. - София, 28.7.1929г. (Неделя)
Който слуша моите думи,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1929г. (Неделя)
Моите овце слушат моя глас,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1929г. (Неделя)
Крадецът и пастирят / Да имат живот,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1929г. (Неделя)
Стотникът,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1929г. (Неделя)
Обикновени и необикновени процеси / Тридесет и осем години,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1929г. (Неделя)
Духовното в човека, НБ , СБ - 10:00ч. - София, 22.9.1929г. (Неделя)
Дух Господен / Духът Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1929г. (Неделя)
Забранихме му,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1929г. (Неделя)
Вечното благовестие,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1929г. (Неделя)
От всичките най-много / Тази сирота вдовица тури от всичките най-много,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1929г. (Неделя)
Блажени са очите и ушите,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1929г. (Неделя)
Чуха, че иде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1929г. (Неделя)
Сторете да насядат,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1929г. (Неделя)
Сам се опасваше,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1929г. (Неделя)
Влязоха в ладията,  НБ - 10:00ч. - София, 24.11.1929г. (Неделя)
Пасха Господня / Пасха Господня е,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1929г. (Неделя)
Да ида да го събудя,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1929г. (Неделя)
Да ви даде,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1929г. (Неделя)
Имам власт,  НБ - 10:00ч. - София, 22.12.1929г. (Неделя)
Аз живея, и вие ще живеете / Понеже аз живея, и вие ще живеете,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1929г. (Неделя)

начало1930г.

От сърцето излизат,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1930г. (Неделя)
Да се радват наедно,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1930г. (Неделя)
Две лепти / Двете лепти,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1930г. (Неделя)
Богове сте,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1930г. (Неделя)
Аз съм / Аз съм, не бойте се!,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1930г. (Неделя)
Побеждавайте злото,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1930г. (Неделя)
Изпитай и виж,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1930г. (Неделя)
Делата Божии,  НБ - 10:00ч. - София, 23.2.1930г. (Неделя)
Както светът дава,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1930г. (Неделя)
Призовете ги на сватба,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1930г. (Неделя)
С благост и Истина,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1930г. (Неделя)
Синове на светлината,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1930г. (Неделя)
В сила,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1930г. (Неделя)
И рече Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1930г. (Неделя)
Господар на съботата,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1930г. (Неделя)
Аз и Отец едно сме,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1930г. (Неделя)
Доведете ми го тук,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1930г. (Неделя)
На видело,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1930г. (Неделя)
Да влезеш,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1930г. (Неделя)
Да се възвеселим,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1930г. (Неделя)
По-горни от тях,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1930г. (Неделя)
С огън и сол,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1930г. (Неделя)
Който влиза,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1930г. (Неделя)
Преди Авраама,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1930г. (Неделя)
За храна,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1930г. (Неделя)
Близо е лятото,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1930г. (Неделя)
В дома на Симона,  НБ - 10:00ч. - София, 6.7.1930г. (Неделя)
Условия за растене,  НБ - 10:00ч. - София, 31.8.1930г. (Неделя)
Имам ястие,  НБ - 10:00ч. - София, 7.9.1930г. (Неделя)
Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 14.9.1930г. (Неделя)
От Египет,  НБ - 10:00ч. - София, 21.9.1930г. (Неделя)
Не могат да приемат,  НБ - 10:00ч. - София, 28.9.1930г. (Неделя)
Иде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 5.10.1930г. (Неделя)
Разумното слово,  НБ - 10:00ч. - София, 12.10.1930г. (Неделя)
Отец люби Сина,  НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1930г. (Неделя)
Живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 26.10.1930г. (Неделя)
Да се благовества,  НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1930г. (Неделя)
Него видя Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1930г. (Неделя)
Ще ме видите,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1930г. (Неделя)
Двама или трима,  НБ - 10:00ч. - София, 23.11.1930г. (Неделя)
Дигнете камъка!,  НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1930г. (Неделя)
Да говоря,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
И ръцете, и главата, НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
Пристъпиха при Исуса, НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
Аз съм истинната лоза, НБ - 10:00ч. - София, 28.12.1930г. (Неделя) (непечатана)

начало1931г.

Имената ваши,  НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
Бъди очистен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
И като видяха звездите,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
Защо не мислиш по Бога,  НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
Почитай баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Хлябът на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Законът на пророците,  НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Ако всичкият свят спечели,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Блажени нажалените,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
И всели се между нас,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Дай ми да пия,  НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
И направи сватба на сина си,  НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Не съм достоен,  НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Припламна, понеже нямаше корен,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Живият между мъртвите,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Иди повикай мъжа си,  НБ - 10:00ч. - София, 19.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Да разумеят писанията,  НБ - 10:00ч. - София, 26.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Алфа и омега,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Плюна на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 10.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Една се взема и една се оставя,  НБ - 10:00ч. - София, 17.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Будни бъдете!,  НБ - 10:00ч. - София, 24.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 7.6.1931г. (Неделя) (непечатана)
И отговори Симон Петър,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1931г. (Неделя) (непечатана)
Учителю, да прогледам!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.6.1931г. (Неделя)
Душата ми е отегчена от живота ми,  НБ - 10:00ч. - София, 27.9.1931г. (Неделя)
Да се облечете в новия човек,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1931г. (Неделя)
Дайте ни от вашето масло,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1931г. (Неделя)
Отношение на два закона,  НБ - 10:00ч. - София, 18.10.1931г. (Неделя)
През онези дни,  НБ - 10:00ч. - София, 25.10.1931г. (Неделя)
Изново,  НБ - 10:00ч. - София, 1.11.1931г. (Неделя)
Син Человечески отхожда,  НБ - 10:00ч. - София, 8.11.1931г. (Неделя)
Няма да угаси,  НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1931г. (Неделя)
За кого ме мислите,  НБ - 10:00ч. - София, 22.11.1931г. (Неделя)
Жал ми е за народа,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1931г. (Неделя)
Пред всичкия народ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1931г. (Неделя)
Според делата,  НБ - 10:00ч. - София, 20.12.1931г. (Неделя)
Думата му държа,  НБ - 10:00ч. - София, 27.12.1931г. (Неделя)

начало1932г.

От смърт в живот,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1932г. (Неделя)
Вземи детето,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1932г. (Неделя)
Освободени,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1932г. (Неделя)
Доведете ми го,  НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1932г. (Неделя)
Проява на живата светлина,  НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1932г. (Неделя)
Тези малките,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1932г. (Неделя)
Да известят на учениците Му,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1932г. (Неделя)
Моята Любов няма да премине,  НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1932г. (Неделя)
След това,  НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1932г. (Неделя)
В последното време,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1932г. (Неделя)
Приложете Добродетел,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1932г. (Неделя)
Що да сторя,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1932г. (Неделя)
Верният в малкото,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1932г. (Неделя)
Наклали огън,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1932г. (Неделя)
Живот, светлина и свобода,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1932г. (Неделя)
Покрива и изправя,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1932г. (Неделя)
Запечатаната книга,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1932г. (Неделя)
Когато беше по-млад,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1932г. (Неделя)
Ако всичкия свят спечеля,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1932г. (Неделя)
Вечният порядък,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1932г. (Неделя)
Доброто семе,  НБ - 16:00ч. - София, 5.6.1932г. (Неделя)
И видя там човек,  НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1932г. (Неделя)
Живейте разумно,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1932г. (Неделя)
Малцина избрани,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1932г. (Неделя)
Творители на Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 3.7.1932г. (Неделя)
Прие го с радост,  НБ - 10:00ч. - София, 10.7.1932г. (Неделя)
Ценни мисли,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1932г. (Неделя)
Истинната лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 18.9.1932г. (Неделя)
Превръщане на числата,  НБ - 10:00ч. - София, 25.9.1932г. (Неделя)
Намерената овца,  НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1932г. (Неделя)
Възведен биде / Възведен биде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 9.10.1932г. (Неделя)
Чуваш ли,  НБ - 10:00ч. - София, 16.10.1932г. (Неделя)
Като дете,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1932г. (Неделя)
Възкресение,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1932г. (Неделя)
Ето отрока,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1932г. (Неделя)
Сляп от рождение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1932г. (Неделя)
Ти ли си / Свещен трепет,  НБ - 10:00ч. - София, 20.11.1932г. (Неделя)
Имаше някой человек,  НБ - 10:00ч. - София, 27.11.1932г. (Неделя)
Яви им се,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1932г. (Неделя)
Думи на Правда,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1932г. (Неделя)
Живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1932г. (Неделя)
Ще влезе Духът,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1932г. (Неделя)

начало1933г.

На двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1933г. (Неделя)
Духът дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1933г. (Неделя)
И украсиха светилниците си,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1933г. (Неделя)
Защо възкръсна,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1933г. (Неделя)
Първото място,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1933г. (Неделя)
И проводи ги,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1933г. (Неделя)
А друго падна на добрата земя / А другото падна,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1933г. (Неделя)
Добро и човещина,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1933г. (Неделя)
Мир на този дом,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1933г. (Неделя)
В Неговата Любов,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1933г. (Неделя)
Верен в малкото / Верният в малкото,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1933г. (Неделя)
Кой ще ви даде вашето,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1933г. (Неделя)
Радостта,  НБ - 10:00ч. - София, 2.4.1933г. (Неделя)
Познаването на Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1933г. (Неделя)
Живот вечен,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1933г. (Неделя)
Домостроителят,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1933г. (Неделя)
Петте ечемичени хляба,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1933г. (Неделя)
Овчарите,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1933г. (Неделя)
Добродетелната жена,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1933г. (Неделя)
В правда и съдба,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1933г. (Неделя)
Не се мълви,  НБ - 10:00ч. - София, 28.5.1933г. (Неделя)
Надеждата ти,  НБ - 10:00ч. - София, 11.6.1933г. (Неделя)
Добрите дарби,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1933г. (Неделя)
Праведният ходи в целостта си / Праведният ходи,  НБ - 10:00ч. - София, 2.7.1933г. (Неделя)
Мъдростта съгради,  НБ - 10:00ч. - София, 9.7.1933г. (Неделя)
Елате да обядваме / Елате и обядвайте,  НБ - 10:00ч. - София, 16.7.1933г. (Неделя)
Не се сравнявай с нея,  НБ - 10:00ч. - София, 23.7.1933г. (Неделя)
Който направи небето и земята,  НБ - 10:00ч. - София, 30.7.1933г. (Неделя)
Постижимото,  НБ - 10:00ч. - София, 1.10.1933г. (Неделя)
Непреривните постижения,  НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1933г. (Неделя)
Ще се зарадва,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1933г. (Неделя)
Да правим добро,  НБ - 10:00ч. - София, 22.10.1933г. (Неделя)
За да благовествам,  НБ - 10:00ч. - София, 29.10.1933г. (Неделя)
Там ще бъде и слугата Ми,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1933г. (Неделя)
Работа и почивка. Любов и Мъдрост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1933г. (Неделя)
Произход и значение на светилника,  НБ - 10:00ч. - София, 19.11.1933г. (Неделя)
Красна като Луната и чиста като Слънцето,  НБ - 10:00ч. - София, 26.11.1933г. (Неделя)
Стани и яж!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1933г. (Неделя)
Земята на живите,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1933г. (Неделя)
Освободеният роб,  НБ - 10:00ч. - София, 17.12.1933г. (Неделя)
О, да ми беше като брат,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1933г. (Неделя)
Да живее душата ми,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1933г. (Неделя)

начало1934г.

Слушай, сине Мой!,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1934г. (Неделя)
Обичайте я!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1934г. (Неделя)
Огнената пещ,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1934г. (Неделя)
Разумните ще разберат,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1934г. (Неделя)
Мене слушайте,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1934г. (Неделя)
Усилни времена,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1934г. (Неделя)
Ако имате Любов,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1934г. (Неделя)
Приготовленията на сърцето,  НБ - 10:00ч. - София, 4.3.1934г. (Неделя)
Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1934г. (Неделя)
Стана здрав,  НБ - 10:00ч. - София, 18.3.1934г. (Неделя)
Какво знамение показваш нам?,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1934г. (Неделя)
Очите на мъдрия,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1934г. (Неделя)
Тъй мисля аз,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1934г. (Неделя)
Наяве,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1934г. (Неделя)
Три възгледа,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1934г. (Неделя)
Разпаленият въглен,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1934г. (Неделя)
Да имат живот,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1934г. (Неделя)
Числото 153,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1934г. (Неделя)
Да се не смущава сърцето ви!,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1934г. (Неделя)
Има време,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1934г. (Неделя)
Изпълнѝ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1934г. (Неделя)
Умно дете,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1934г. (Неделя)
Три фактора,  НБ - 10:00ч. - София, 17.6.1934г. (Неделя)
Не живея за себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 24.6.1934г. (Неделя)
Приемете Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 8.7.1934г. (Неделя)
Изново родени,  НБ - 10:00ч. - София, 15.7.1934г. (Неделя)
Хвърлѝ хляба,  НБ - 10:00ч. - София, 22.7.1934г. (Неделя)
Вътрешният човек,  НБ - 10:00ч. - София, 29.7.1934г. (Неделя)
Който прави истината,  НБ - 10:00ч. - София, 26.8.1934г. (Неделя)
Доброто семе,  НБ - 10:00ч. - София, 2.9.1934г. (Неделя)
Мечът на Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 9.9.1934г. (Неделя)
Призоваха Исуса,  НБ - 10:00ч. - Русе, 23.9.1934г. (Неделя)
С какво тяло?,  НБ - 10:00ч. - София, 7.10.1934г. (Неделя)
Колко са прекрасни нозете,  НБ - 10:00ч. - София, 14.10.1934г. (Неделя)
Оставете да растат наедно и двете!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.10.1934г. (Неделя)
Дързайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 28.10.1934г. (Неделя)
Всичко е възможно,  НБ - 10:00ч. - София, 4.11.1934г. (Неделя)
В царството на Христа и Бога,  НБ - 10:00ч. - София, 11.11.1934г. (Неделя)
Животът е по-драгоценен,  НБ - 10:00ч. - София, 18.11.1934г. (Неделя)
Който сее и който жъне,  НБ - 10:00ч. - София, 25.11.1934г. (Неделя)
Помни Създателя си!,  НБ - 10:00ч. - София, 2.12.1934г. (Неделя)
Добри вести, НБ - 10:00ч. - София, 9.12.1934г. (Неделя)
Когото възкръси,  НБ - 10:00ч. - София, 16.12.1934г. (Неделя)

начало1935г.

И ще доведат всичките ви братя,  НБ - 10:00ч. - София, 6.1.1935г. (Неделя)
Здравото учение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.1.1935г. (Неделя)
Плод стократен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.1.1935г. (Неделя)
Недейте се грижи за живота си,  НБ - 10:00ч. - София, 27.1.1935г. (Неделя)
Разумният домостроител,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1935г. (Неделя)
Този е живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1935г. (Неделя)
Бъдете прочее разумни,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1935г. (Неделя)
Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1935г. (Неделя)
Всеки, който слуша тези мои думи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1935г. (Неделя)
И отиде, та се представи,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1935г. (Неделя)
Благоприятната Господня година,  НБ - 10:00ч. - София, 17.3.1935г. (Неделя)
Каквото вържете на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 24.3.1935г. (Неделя)
Който се учи на словото Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 31.3.1935г. (Неделя)
Да обичаш и да те обичат,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1935г. (Неделя)
Колко е хубава твоята любов,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1935г. (Неделя)
Ако не ядете,  НБ - 10:00ч. - София, 21.4.1935г. (Неделя)
Един от дванадесетте,  НБ - 10:00ч. - София, 28.4.1935г. (Неделя)
Пак се яви,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1935г. (Неделя)
Светите Твои градове,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1935г. (Неделя)
Каза ми всичко,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1935г. (Неделя)
Сгърбената жена,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1935г. (Неделя)
Бъдете като децата,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1935г. (Неделя)
На утрешния ден,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1935г. (Неделя)
Развързано ще бъде на небето,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1935г. (Неделя)
Блажен, който яде хляб в Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1935г. (Неделя)
Всичко чрез Него стана,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1935г. (Неделя)
Когато беше по-млад,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1935г. (Неделя)
Защо им говориш с притчи?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.9.1935г. (Неделя)
Изтълкувай ни тази притча!,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1935г. (Неделя)
Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1935г. (Неделя)
Забравените неща,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1935г. (Неделя)
Умих се и гледам,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1935г. (Неделя)
Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1935г. (Неделя)
Роденото от плътта,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1935г. (Неделя)
Плевели,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1935г. (Неделя)
Закхее, сляз скоро,  НБ - 10:00ч. - София, 24.11.1935г. (Неделя)
Иди повикай мъжа си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1935г. (Неделя)
Дванадесетият час,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1935г. (Неделя)
Да се не изгуби нищо,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1935г. (Неделя)
Да имат живот,  НБ - 10:00ч. - София, 22.12.1935г. (Неделя)
Вас ви нарекох приятели,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1935г. (Неделя)

начало1936г.

Онова, което дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1936г. (Неделя)
Не съдете по лице, НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1936г. (Неделя)
Всичко, което чух,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1936г. (Неделя)
Ти кой си?,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1936г. (Неделя)
Знайното и незнайното,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1936г. (Неделя)
За да бъдете синове,  НБ - 10:00ч. - София, 23.2.1936г. (Неделя)
Тази заповед приех от Отца си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1936г. (Неделя)
Ето младоженецът иде,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1936г. (Неделя)
Те ще наследят земята,  НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1936г. (Неделя)
Отец ме люби,  НБ , ИБ - 10:00ч. - София, 22.3.1936г. (Неделя)
Ако се родите изново,  НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1936г. (Неделя)
Понеже ви изказах това,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1936г. (Неделя)
Заведоха Исуса,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1936г. (Неделя)
Светило на тялото,  НБ - 10:00ч. - София, 19.4.1936г. (Неделя)
Което човек сее,  НБ - 10:00ч. - София, 26.4.1936г. (Неделя)
Защо е позволено някой да прави добро,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1936г. (Неделя)
Идете в Галилея,  НБ - 10:00ч. - София, 5.7.1936г. (Неделя)
Най-голям в Царството небесно,  НБ - 10:00ч. - София, 27.9.1936г. (Неделя)
Свърши се виното,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1936г. (Неделя)
Алилуя,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1936г. (Неделя)
И видях ново небе и нова земя,  НБ - 10:00ч. - София, 18.10.1936г. (Неделя)

начало1937г.

И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1937г. (Неделя)
Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1937г. (Неделя)
Царството небесно,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1937г. (Неделя)
Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!,  НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1937г. (Неделя)
Да сторя,  НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1937г. (Неделя)
Разумният човек,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1937г. (Неделя)
В начало бе Словот,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1937г. (Неделя)
Защо плачеш и кого търсиш?,  НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1937г. (Неделя)
Ти си Христос, Син на Бога живаго,  НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1937г. (Неделя)
В начало Бог създаде небето и земята,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1937г. (Неделя)
Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1937г. (Неделя)
Лотовата жена,  НБ - 10:00ч. - София, 21.3.1937г. (Неделя)
Икономия в природата,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1937г. (Неделя)
Здравото учение,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1937г. (Неделя)
Виделината и тъмнината,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1937г. (Неделя)
Синаповото зърно,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1937г. (Неделя)
Да идем във Витлеем,  НБ - 10:00ч. - София, 25.4.1937г. (Неделя)
Стана невидим,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1937г. (Неделя)
Ново сърце,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1937г. (Неделя)
Рабство и приятелство,  НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1937г. (Неделя)
Елате да разсъждаваме,  НБ - 10:00ч. - София, 30.5.1937г. (Неделя)
Бяга в Тарсис,  НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1937г. (Неделя)
Запалят свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1937г. (Неделя)
Великoтo малко и великото голямо,  НБ - 10:00ч. - София, 20.6.1937г. (Неделя)
Възлюбете Господа!,  НБ - 10:00ч. - София, 27.6.1937г. (Неделя)
Мислете за светлината!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1937г. (Неделя)
Аз ще дойда,  НБ - 10:00ч. - София, 11.7.1937г. (Неделя)
Но Аз ще погледна,  НБ - 10:00ч. - София, 29.8.1937г. (Неделя)
Той ми е и брат, и сестра, и майка,  НБ - 10:00ч. - София, 5.9.1937г. (Неделя)
Доброта и справедливост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.9.1937г. (Неделя)
Идете при чистите извори,  НБ - 10:00ч. - София, 19.9.1937г. (Неделя)
По образ и подобие,  НБ - 10:00ч. - София, 26.9.1937г. (Неделя)
Бал маске,  НБ - 10:00ч. - София, 3.10.1937г. (Неделя)
Подобно е на невод, НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1937г. (Неделя)
Разнообразието в живота, НБ - 10:00ч. - София, 17.10.1937г. (Неделя)
Мъртъъв бе и оживя, загинал бе и намери се, НБ - 10:00ч. - София, 31.10.1937г. (Неделя)
Разумното слово, НБ - 10:00ч. - София, 7.11.1937г. (Неделя)
И не можаха на това да му отговорят, НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1937г. (Неделя)
И виделината свети, НБ - 10:00ч. - София, 21.11.1937г. (Неделя)
Малките заповеди, НБ - 10:00ч. - София, 28.11.1937г. (Неделя)
Сила, благородство, светлина и доброта, НБ - 10:00ч. - София, 5.12.1937г. (Неделя)
Материална, реална и идеална любов, НБ - 10:00ч. - София, 12.12.1937г. (Неделя)
Закон за контролиране, НБ - 10:00ч. - София, 19.12.1937г. (Неделя)
Имаше някой человек, НБ - 10:00ч. - София, 26.12.1937г. (Неделя)

начало1938г.

Някой си стотник,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя)
Който не носи кръста си,  НБ - 10:00ч. - София, 8.5.1938г. (Неделя)
Речи само реч,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1938г. (Неделя)
Да бъде речта ви: ей, ей, не, не,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1938г. (Неделя)
Всичко е възможно,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1938г. (Неделя)
Три фази,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1938г. (Неделя)
И прослави Бога,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1938г. (Неделя)
Блажени сте ако любите!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.7.1938г. (Неделя)
Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1938г. (Неделя)
Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 11.9.1938г. (Неделя)
Да Му служим без страх,  НБ - 10:00ч. - София, 18.9.1938г. (Неделя)
Добрият език,  УС НБ - 5:00ч. - София, 25.9.1938г. (Неделя)
Що има вътре в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 25.9.1938г. (Неделя)
Любовта дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1938г. (Неделя)
Трансформатори на Божествената енергия,  УС НБ - 5:00ч. - София, 2.10.1938г. (Неделя)
Пред новата епоха, НБ , РБ - (неизвестен час) - Мусала, 9.10.1938г. (Неделя)
Скрих таланта,  НБ - 10:00ч. - София, 16.10.1938г. (Неделя)
На двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1938г. (Неделя)
Неизбежният път,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1938г. (Неделя)
В името Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1938г. (Неделя)
Ще дойдем,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1938г. (Неделя)
Нито в Израиля,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1938г. (Неделя)
Закон на вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1938г. (Неделя)
Любов, доброта и справедливост,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1938г. (Неделя)
Иди си с миром,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1938г. (Неделя)
Който приеме свидетелството Негово,  НБ - 10:00ч. - София, 2.1.1938г. (Неделя)
И пак се наведе на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 9.1.1938г. (Неделя)
Живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1938г. (Понеделник)
Няма нищо ново под слънцето,  НБ - 10:00ч. - София, 23.1.1938г. (Неделя)
Новата любов,  НБ - 10:00ч. - София, 30.1.1938г. (Неделя)
Явих ви го!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.2.1938г. (Неделя)
Станете вие, които спите!,  НБ - 10:00ч. - София, 13.2.1938г. (Неделя)
Да ми бъде ученик,  НБ - 10:00ч. - София, 20.2.1938г. (Неделя)
Възвиси ме Духът,  НБ - 10:00ч. - София, 27.2.1938г. (Неделя)
Радвайте се и веселете се,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1938г. (Неделя)
Дигна ръцете си и ги благослови,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1938г. (Неделя)
В името на Бога!,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1938г. (Неделя)
Добрата круша,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1938г. (Неделя)
Няма да ожаднее,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1938г. (Неделя)
Всичките народи,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1938г. (Неделя)

начало1939г.

И ще бъдеш блажен,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1939г. (Неделя)
Ще го поставя над всички си имот,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1939г. (Неделя)
Не може да се слугува на двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1939г. (Неделя)
Двете слугини,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1939г. (Неделя)
Правилно верую,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1939г. (Неделя)
Жената самарянка,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1939г. (Неделя)
Да бъдеш обичан,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1939г. (Неделя)
Да види царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1939г. (Неделя)
Скритият сън,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1939г. (Неделя)
Любов и вяра към Бога, вяра към себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1939г. (Неделя)
Аз дойдох в света,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1939г. (Неделя)
Доста е на деня,  НБ - 10:00ч. - София, 2.4.1939г. (Неделя)
Ставане, оживяване и възкресение,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1939г. (Неделя)
Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1939г. (Неделя)
Новото в живота,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1939г. (Неделя)
Любовта като среда, като сила и като възможност,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1939г. (Неделя)
Божественото право,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1939г. (Неделя)
Божието благословение,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1939г. (Неделя)
Който знае и който не знае,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1939г. (Неделя)
Истинският човек,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1939г. (Неделя)
Денят Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.6.1939г. (Неделя)
Новите форми на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 18.6.1939г. (Неделя)
С човешки и ангелски езици,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1939г. (Неделя)
Вам завещавам царството,  НБ - 10:00ч. - София, 2.7.1939г. (Неделя)
Изкуствените противоречия,  НБ - 10:00ч. - София, 9.7.1939г. (Неделя)
Законът на сегашният човек,  НБ - 10:00ч. - София, 3.9.1939г. (Неделя)
Силите и темпераментите в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 10.9.1939г. (Неделя)
Път на зазоряване,  НБ - 10:00ч. - София, 24.9.1939г. (Неделя)
Двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 1.10.1939г. (Неделя)
Мощните сили в природата,  НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1939г. (Неделя)
Хвалете Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1939г. (Неделя)
Призова учениците Си,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1939г. (Неделя)
Кротките, миротворците,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1939г. (Неделя)
Жена кога ражда,  НБ - 10:00ч. - София, 19.11.1939г. (Неделя)
Там имаше някой си человек,  НБ - 10:00ч. - София, 26.11.1939г. (Неделя)
Което знаем,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1939г. (Неделя)
Права и вярна любов,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1939г. (Неделя)
Идете в Галилея,  НБ - 10:00ч. - София, 17.12.1939г. (Неделя)
Акаш и прана,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1939г. (Неделя)
Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1939г. (Неделя)

начало1940г.

Познаване на великото,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1940г. (Неделя)
Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1940г. (Неделя)
Ако имате вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1940г. (Неделя)
И ще родиш син,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1940г. (Неделя)
Светлината на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1940г. (Неделя)
Слава във вишних Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1940г. (Неделя)
Словото бе Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1940г. (Неделя)
Що е истинно,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1940г. (Неделя)
Става истина,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1940г. (Неделя)
Най-великото,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1940г. (Неделя)
Връзвайте и развързвайте,  НБ - 10:00ч. - София, 24.3.1940г. (Неделя)
И Петър се грееше,  НБ - 10:00ч. - София, 31.3.1940г. (Неделя)
При къпалнята,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1940г. (Неделя)
Дървото на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1940г. (Неделя)
Каквото попросите,  НБ - 10:00ч. - София, 21.4.1940г. (Неделя)
Обещанието на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 28.4.1940г. (Неделя)
Математическо отношение и геометрическо положение,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1940г. (Неделя)
Старият и новият човек,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1940г. (Неделя)
Който иде,  НБ - 10:00ч. - София, 19.5.1940г. (Неделя)
Станало раздор,  НБ - 10:00ч. - София, 26.5.1940г. (Неделя)
Бог е истинен,  НБ - 10:00ч. - София, 2.6.1940г. (Неделя)
Животът,  НБ - 10:00ч. - София, 9.6.1940г. (Неделя)
Становище на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1940г. (Неделя)
Новият закон,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1940г. (Неделя)
По-блажен е,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1940г. (Неделя)
Светлина, топлина и сила,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1940г. (Неделя)
Верен и истинен,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1940г. (Неделя)
Нито тържик, нито тояга,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1940г. (Неделя)
Новият човек,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1940г. (Неделя)
Като роди дете,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1940г. (Неделя)
Словото стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1940г. (Неделя)
По образ и подобие,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1940г. (Неделя)
Преброените косми,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1940г. (Неделя)
Новият век,  НБ - 10:00ч. - София, 24.11.1940г. (Неделя)
Старото и новото,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1940г. (Неделя)
Вечер и сутрин,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1940г. (Неделя)
Едно ви не достига,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1940г. (Неделя)
Приложение и работа,  НБ - 10:00ч. - София, 22.12.1940г. (Неделя)
И в Неговото Име народите ще се надеят,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1940г. (Неделя)

начало1941г.

Дева зачна,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1941г. (Неделя)
Голямата радост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1941г. (Неделя)
Новото в живота,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1941г. (Неделя)
Младият син,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1941г. (Неделя)
Любов и безлюбие, НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1941г. (Неделя)
Благословен!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1941г. (Неделя)
Да не оскудее твоята вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1941г. (Неделя)
Двама синове,  НБ - 10:00ч. - София, 23.2.1941г. (Неделя)
Мир вам,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1941г. (Неделя)
Ще се наситят,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1941г. (Неделя)
Което излиза от устата,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1941г. (Неделя)
Възпитанието,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1941г. (Неделя)
Настанало е Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1941г. (Неделя)
Ще бъде развързано,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1941г. (Неделя)
Новото откровение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1941г. (Неделя)
Ще ви даде царство,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1941г. (Неделя)
В начало бе Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1941г. (Неделя)
В Него бе животът,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1941г. (Неделя)
Едно ти не достига,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1941г. (Неделя)
Една дума,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1941г. (Неделя)
Съкровището на човека,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1941г. (Неделя)
Стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)
Посрещане на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1941г. (Неделя)
Единствената похвала,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1941г. (Неделя)
Дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1941г. (Неделя)
И рече им,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1941г. (Неделя)
Три възгледа,  НБ - 10:00ч. - София, 6.7.1941г. (Неделя)
Стар и нов порядък,  НБ - 10:00ч. - София, 13.7.1941г. (Неделя)
Предназначението на човека, НБ , СБ - 10:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие),  НБ - 10:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
Двама или трима, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
Любов, знание и сила / Знание и сила, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)
Който има уши да слуша, нека слуша,  НБ - 10:00ч. - София, 28.9.1941г. (Неделя)
Благословен,  НБ - 10:00ч. - София, 5.10.1941г. (Неделя)
Истинската лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 12.10.1941г. (Неделя)
От Неговите ученици,  НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1941г. (Неделя)
В Начало бе Словото, неделна беседа,  НБ - 10:00ч. - София, 26.10.1941г. (Неделя)
Външна и вътрешна работа,  НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1941г. (Неделя)
Да ме очистиш,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1941г. (Неделя)
Един малък опит,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1941г. (Неделя)
Блажени кротките,  НБ - 10:00ч. - София, 23.11.1941г. (Неделя)
Роденият,  НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1941г. (Неделя)
Мнозина звани,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1941г. (Неделя)
Отвали камъка,  НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1941г. (Неделя)
Послушни и непослушни,  НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1941г. (Неделя)
На прага е,  НБ - 10:00ч. - София, 28.12.1941г. (Неделя)

начало1942г.

Който изпълнява Волята Божия,  НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1942г. (Неделя)
Словото бе Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1942г. (Неделя)
Да се не смущава сърцето ви,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1942г. (Неделя)
Не съдете, но садете,  НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1942г. (Неделя)
Дигни одъра си!,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1942г. (Неделя)
И пак пишеше,  НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1942г. (Неделя)
Съживява,  НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1942г. (Неделя)
Човешката душа,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1942г. (Неделя)
Кесаревото кесарю, Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1942г. (Неделя)
Живот, път, истина,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1942г. (Неделя)
Пристъпиха при Исуса,  НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1942г. (Неделя)
Да изповядваме!,  НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1942г. (Неделя)
Бъди верен! / Бъди верна!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1942г. (Неделя)
Децата и Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1942г. (Неделя)
Настана денят,  НБ - 10:00ч. - София, 19.4.1942г. (Неделя)
Неразбраните неща,  НБ - 10:00ч. - София, 26.4.1942г. (Неделя)
Иде в света,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1942г. (Неделя)
Врата на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 10.5.1942г. (Неделя)
Гладуват и жадуват,  НБ - 10:00ч. - София, 17.5.1942г. (Неделя)
Виделината свети,  НБ - 10:00ч. - София, 24.5.1942г. (Неделя)
Всели се между нас,  НБ - 10:00ч. - София, 7.6.1942г. (Неделя)
Разумни и незлобиви,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1942г. (Неделя)
Неделимото,  НБ - 10:00ч. - София, 5.7.1942г. (Неделя)
Ново раждане,  НБ - 10:00ч. - София, 12.7.1942г. (Неделя)
Път на доброто – път на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 19.7.1942г. (Неделя)
Ще ти въздаде,  НБ - 10:00ч. - София, 26.7.1942г. (Неделя)
Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ - 10:00ч. - София, 2.8.1942г. (Неделя)
Проявление,  НБ - 10:00ч. - София, 27.9.1942г. (Неделя)
Хармония и дисхармония,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1942г. (Неделя)
Отмерени принципи и изявени факти,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1942г. (Неделя)
Търсете Господа!,  НБ - 10:00ч. - София, 18.10.1942г. (Неделя)
Възлюблени,  НБ - 10:00ч. - София, 25.10.1942г. (Неделя)
Бъдете съвършени,  НБ - 10:00ч. - София, 1.11.1942г. (Неделя)
Ще ви се изявя,  НБ - 10:00ч. - София, 8.11.1942г. (Неделя)
Животът е по-драгоценен,  НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1942г. (Неделя)
Връзване и развързване,  НБ - 10:00ч. - София, 29.11.1942г. (Неделя)
Четирите неща,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1942г. (Неделя)
Любовта бе в началото,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1942г. (Неделя)
Търсете Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 20.12.1942г. (Неделя)
Търсете, хлопайте, искайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 27.12.1942г. (Неделя)

начало1943г.

Пътят на праведния, НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1943г. (Неделя)
С благодат и истина, НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1943г. (Неделя)
Бог е виделина, НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1943г. (Неделя)
Ще бъдат научени, НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1943г. (Неделя)
Умити в Любовта, НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1943г. (Неделя)
Приятни на Бога, НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1943г. (Неделя)
Мъдростта съгради, НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1943г. (Неделя)
Трите зова, НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1943г. (Неделя)
Навреме и без време, НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1943г. (Неделя)
Събирайте съкровища, НБ - 10:00ч. - София, 21.3.1943г. (Неделя)
Доброто училище, НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1943г. (Неделя)
Двата принципа, НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1943г. (Неделя)
Божественото Слово, НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1943г. (Неделя)
Движение, учение и работа, НБ - 10:00ч. - София, 25.4.1943г. (Неделя)
Движение в природата, НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1943г. (Неделя)
Четирите закона, НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1943г. (Неделя)
Добър слуга и господар, НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1943г. (Неделя)
В царството си, НБ - 10:00ч. - София, 23.5.1943г. (Неделя)
Бащата иде, НБ - 10:00ч. - София, 30.5.1943г. (Неделя)
Истинно, честно и справедливо, НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1943г. (Неделя)
Да се родите изново, НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1943г. (Неделя)
Създаде Небето и Земята, НБ - 10:00ч. - София, 20.6.1943г. (Неделя)
Оживяване, НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1943г. (Неделя)
Озарени от Любовта, НБ - 10:00ч. - София, 11.7.1943г. (Неделя)
Второ отделение, НБ - 10:00ч. - София, 18.7.1943г. (Неделя)
Закон и свобода, НБ - 10:00ч. - София, 25.7.1943г. (Неделя)
Важното в живота, НБ - 10:00ч. - София, 1.8.1943г. (Неделя)
Даровити, НБ - 10:00ч. - София, 8.8.1943г. (Неделя)
Вечно подмладяване, НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1943г. (Неделя)
Трите пътя, НБ - 5:00ч. - София, 17.10.1943г. (Неделя)
Да оздравееш, НБ - 10:00ч. - София, 24.10.1943г. (Неделя)
Ценни неща, НБ - 10:00ч. - София, 31.10.1943г. (Неделя)
В Негово име, НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1943г. (Неделя)
Три важни неща / Трите важни неща, НБ - 10:00ч. - София, 28.11.1943г. (Неделя)