Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ


Неделни беседи подредени по азбучен ред
1024 броя беседи
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н
О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Я    

Те са изнасяни пред широка и разнородна аудитория от 1914 г. до 1944 г. Те са изградени върху тълкуване на библейски текстове. Цикълът, озаглавен „Неделни беседи” представлява беседи, изнасяни в 10 часа сутринта в неделя. Публичното изнасяне и документиране на Неделните беседи започва през 1914 г. Обикновено започват с определен стих или стихове от Библията и продължават с тълкуване, давайки отговор на актуални човешки проблеми. Стилът е максимално достъпен за слушателя; предназначен е за широка аудитория. Истините на живота са илюстрирани с множество притчи и примери. Има голяма широта в обхвата на беседите, като всяка от тях засяга разнообразни подтеми. За правилното възприемане и прилагане на Словото Божие е необходимо духовно знание и дълбоко разбиране на вътрешния му смисъл. Неделните беседи са безценен извор на светлина по тези въпроси. Централно е мястото на Христовото послание за Божественото съвършенство и приложението му в живота от отделния човек и обществото. Основата на Божественото учение са принципите на Любовта, Мъдростта и Истината. С първата стенографирана неделна беседа „Ето Човекът!” започва цикъл от шест тома, наречени “Сила и Живот”. В тях, по собствените думи на Учителя Петър Дънов, се съдържат основите на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство.
началоА

А друго падна на добрата земя / А другото падна,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1933г. (Неделя)
Аз дойдох в света,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1939г. (Неделя)
Аз живея, и вие ще живеете / Понеже аз живея, и вие ще живеете,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1929г. (Неделя)
Аз и Отец едно сме,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1930г. (Неделя)
Аз съм / Аз съм, не бойте се!,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1930г. (Неделя)
Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 10.9.1922г. (Неделя)
Аз съм жив,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1920г. (Неделя)
Аз съм истинната лоза, НБ - 10:00ч. - София, 28.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ - 10:00ч. - Русе, 1.10.1923г. (Понеделник)
Аз съм онзи човек,  НБ - 10:00ч. - София, 28.9.1919г. (Неделя)
Аз ще го възкреся!,  НБ - 10:00ч. - София, 27.11.1921г. (Неделя)
Аз ще дойда,  НБ - 10:00ч. - София, 11.7.1937г. (Неделя)
Азъ Те познахъ / Аз Те познах, НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1925г. (Неделя)
Акаш и прана,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1939г. (Неделя)
Ако всичкия свят спечеля,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1932г. (Неделя)
Ако всичкият свят спечели,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Ако говоря,  НБ - 10:00ч. - София, 24.10.1926г. (Неделя)
Ако имате вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1940г. (Неделя)
Ако имате Любов,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1934г. (Неделя)
Ако не бях дошъл,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1919г. (Неделя)
Ако не ядете,  НБ - 10:00ч. - София, 21.4.1935г. (Неделя)
Ако пребъдете в Мене,  НБ - 10:00ч. - София, 18.6.1922г. (Неделя)
Ако се родите изново,  НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1936г. (Неделя)
Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни / Ще бъдете свободни,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Алилуя,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1936г. (Неделя)
Алфа и омега,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Ананий и Сапфира,  НБ - 10:00ч. - София, 20.11.1921г. (Неделя)
Ангел Господен говори / И ангел Господен говори на Филипа, НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1922г. (Неделя)
Ангелът отговори / Ангелътъ отговори,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1921г. (Неделя)

началоБ

Бал маске,  НБ - 10:00ч. - София, 3.10.1937г. (Неделя)
Баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1928г. (Неделя)
Бащата иде, НБ - 10:00ч. - София, 30.5.1943г. (Неделя)
Благ,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1926г. (Неделя)
Благо и леко,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1927г. (Неделя)
Благоприятната Господня година,  НБ - 10:00ч. - София, 17.3.1935г. (Неделя)
Благословен,  НБ - 10:00ч. - София, 5.10.1941г. (Неделя)
Благословен!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1941г. (Неделя)
Блажен, който яде хляб в Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1935г. (Неделя)
Блажени кротките,  НБ - 10:00ч. - София, 23.11.1941г. (Неделя)
Блажени нажалените,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Блажени са очите и ушите,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1929г. (Неделя)
Блажени сте ако любите!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.7.1938г. (Неделя)
Блажените,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1917г. (Неделя)
Блаженъ този рабъ! / Блажен този раб! , НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1924г. (Неделя)
Близо е лятото,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1930г. (Неделя)
Блудният син, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
Бог е виделина, НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1943г. (Неделя)
Бог е говорил,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1919г. (Неделя)
Бог е Дух,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1928г. (Неделя)
Бог е Дух /  Богъ е Духъ ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1917г. (Неделя)
Бог е истинен,  НБ - 10:00ч. - София, 2.6.1940г. (Неделя)
Бог е съчетал / Богъ е съчеталъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1917г. (Неделя)
Бог на живите,  НБ - 10:00ч. - София, 18.11.1923г. (Неделя)
Богове сте,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1930г. (Неделя)
Божественият Промисъл,  НБ - (неизвестен час) - София, 6.6.1915г. (Неделя)
Божественото право,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1939г. (Неделя)
Божественото Слово, НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1943г. (Неделя)
Божието благословение,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1939г. (Неделя)
Божията воля / Волята Божия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1917г. (Неделя)
Брат ти си дойде,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1924г. (Неделя)
Братът на най-малките,  ИБ НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1917г. (Понеделник)
Братя и сестри на Христа,  НБ - 10:00ч. - София, 9.10.1921г. (Неделя)
Будни бъдете!,  НБ - 10:00ч. - София, 24.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Бъдете като децата,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1935г. (Неделя)
Бъдете прочее разумни,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1935г. (Неделя)
Бъдете разумни!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.9.1923г. (Неделя)
Бъдете съвършени,  НБ - 10:00ч. - София, 1.11.1942г. (Неделя)
Бъдете съвършени!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1926г. (Неделя)
Бъди верен! / Бъди верна!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1942г. (Неделя)
Бъди очистен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
Бяга в Тарсис,  НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1937г. (Неделя)

началоВ

В дома на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1922г. (Неделя)
В дома на Симона,  НБ - 10:00ч. - София, 6.7.1930г. (Неделя)
В Египет,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1921г. (Неделя)
В името Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1938г. (Неделя)
В името на Бога!,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1938г. (Неделя)
В истия час,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1918г. (Неделя)
В малкото,  НБ - 10:00ч. - София, 20.6.1926г. (Неделя)
В мое име,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1918г. (Неделя)
В начало бе, НБ - (неизвестен час) - София, 21.11.1914г. (Събота)
В начало бе Словот,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1937г. (Неделя)
В начало бе Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1941г. (Неделя)
В Начало бе Словото, неделна беседа,  НБ - 10:00ч. - София, 26.10.1941г. (Неделя)
В начало Бог създаде небето и земята,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1937г. (Неделя)
В Него бе животът,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1941г. (Неделя)
В Неговата Любов,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1933г. (Неделя)
В Негово име, НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1943г. (Неделя)
В образ Божи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1928г. (Неделя)
В последното време,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1932г. (Неделя)
В правда и съдба,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1933г. (Неделя)
В правда, истина и святост / Правда, истина и светость,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1921г. (Неделя)
В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1921г. (Неделя)
В своите си,  НБ - 10:00ч. - София, 27.6.1926г. (Неделя)
В сила,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1930г. (Неделя)
В царството на Христа и Бога,  НБ - 10:00ч. - София, 11.11.1934г. (Неделя)
В царството си, НБ - 10:00ч. - София, 23.5.1943г. (Неделя)
Важността на малките неща, НБ - (неизвестен час) - София, 16.8.1914г. (Неделя)
Важното в живота, НБ - 10:00ч. - София, 1.8.1943г. (Неделя)
Вам завещавам царството,  НБ - 10:00ч. - София, 2.7.1939г. (Неделя)
Вас ви нарекох приятели,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1935г. (Неделя)
Великoтo малко и великото голямо,  НБ - 10:00ч. - София, 20.6.1937г. (Неделя)
Великден, НБ - (неизвестен час) - София, 4.4.1915г. (Неделя)
Великите условия на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1919г. (Неделя)
Великият закон,  НБ - 10:00ч. - Русе, 11.10.1925г. (Неделя)
Верен в малкото / Верният в малкото,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1933г. (Неделя)
Верен и истинен,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1940г. (Неделя)
Верният в малкото,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1932г. (Неделя)
Вехтото премина,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1927г. (Неделя)
Вечер и сутрин,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1940г. (Неделя)
Вечният порядък,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1932г. (Неделя)
Вечно веселие,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1928г. (Неделя)
Вечно подмладяване, НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1943г. (Неделя)
Вечното благовестие,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1929г. (Неделя)
Вземане и даване / Взимане и даване,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1917г. (Неделя)
Вземи детето,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1932г. (Неделя)
Виделината,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1917г. (Неделя)
Виделината и тъмнината,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1937г. (Неделя)
Виделината свети,  НБ - 10:00ч. - София, 24.5.1942г. (Неделя)
Видя го Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1925г. (Неделя)
Видѣхме Господа / Видяхме Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1923г. (Неделя)
Видѣхме звѣздата! / Видяхме звездата, НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1925г. (Неделя)
Вкъщи,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1918г. (Неделя)
Влизане,  НБ - 10:00ч. - София, 2.1.1927г. (Неделя)
Влязоха в ладията,  НБ - 10:00ч. - София, 24.11.1929г. (Неделя)
Волята на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1922г. (Неделя)
Врата на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 10.5.1942г. (Неделя)
Връзвайте и развързвайте,  НБ - 10:00ч. - София, 24.3.1940г. (Неделя)
Връзване и развързване,  НБ - 10:00ч. - София, 29.11.1942г. (Неделя)
Все що е писано,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1917г. (Неделя)
Всеки, който слуша тези мои думи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1935г. (Неделя)
Всели се между нас,  НБ - 10:00ч. - София, 7.6.1942г. (Неделя)
Всичките народи,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1938г. (Неделя)
Всичко е възможно,  НБ - 10:00ч. - София, 4.11.1934г. (Неделя)
Всичко е възможно,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1938г. (Неделя)
Всичко чрез Него стана,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1935г. (Неделя)
Всичко, което чух,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1936г. (Неделя)
Второ отделение, НБ - 10:00ч. - София, 18.7.1943г. (Неделя)
Въ който градъ влѣзвате / В който град влизате, НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1925г. (Неделя)
Възведен биде / Възведен биде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 9.10.1932г. (Неделя)
Възвиси ме Духът,  НБ - 10:00ч. - София, 27.2.1938г. (Неделя)
Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие),  НБ - 10:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
Възкресение,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1932г. (Неделя)
Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1921г. (Неделя)
Възлюбете Господа!,  НБ - 10:00ч. - София, 27.6.1937г. (Неделя)
Възлюби го,  НБ - 10:00ч. - София, 22.10.1922г. (Неделя)
Възлюблени,  НБ - 10:00ч. - София, 25.10.1942г. (Неделя)
Възпитанието,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1941г. (Неделя)
Външна и вътрешна работа,  НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1941г. (Неделя)
Вързано и развързано,  НБ - 10:00ч. - София, 31.3.1929г. (Неделя)
Вътрешният човек,  НБ - 10:00ч. - София, 29.7.1934г. (Неделя)
Вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1921г. (Неделя)

началоГ

Гладуват и жадуват,  НБ - 10:00ч. - София, 17.5.1942г. (Неделя)
Гладуват и жадуват,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1922г. (Неделя)
Глас в пустинята,  НБ - 10:00ч. - София, 12.12.1926г. (Неделя)
Глас от града,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1928г. (Неделя)
Голямата вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1919г. (Неделя)
Голямата радост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1941г. (Неделя)
Голямото благо,  НБ - 10:00ч. - София, 19.5.1929г. (Неделя)
Господ му рече,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1919г. (Неделя)
Господар на съботата,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1930г. (Неделя)
Господи, да прогледам!,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1924г. (Неделя)
Господи, да се отворятъ очитѣ ни! / Отвори очите ни!,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1923г. (Неделя)
Градоветѣ Содомски и Гоморски / Градовете Содомски и Гоморски, НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1924г. (Неделя)
Гредата,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1919г. (Неделя)
Гърбавата жена,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1919г. (Неделя)

началоД

Да бъде речта ви: ей, ей, не, не,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1938г. (Неделя)
Да бъдеш обичан,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1939г. (Неделя)
Да ви даде,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1929г. (Неделя)
Да види царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1939г. (Неделя)
Да влезеш,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1930г. (Неделя)
Да възлюбиш Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1916г. (Неделя)
Да възлюбиш Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1924г. (Неделя)
Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване,  НБ - 10:00ч. - София, 29.5.1921г. (Неделя)
Да Го посрещнат, НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1924г. (Неделя)
Да Го посрещнат,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1918г. (Неделя)
Да говоря,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
Да живее душата ми,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1933г. (Неделя)
Да ида да го събудя,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1929г. (Неделя)
Да идем във Витлеем,  НБ - 10:00ч. - София, 25.4.1937г. (Неделя)
Да известят на учениците Му,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1932г. (Неделя)
Да изповядваме!,  НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1942г. (Неделя)
Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1929г. (Неделя)
Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 7.6.1931г. (Неделя) (непечатана)
Да имат живот,  НБ - 10:00ч. - София, 6.5.1934г. (Неделя)
Да имат живот,  НБ - 10:00ч. - София, 22.12.1935г. (Неделя)
Да ме очистиш,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1941г. (Неделя)
Да ми бъде ученик,  НБ - 10:00ч. - София, 20.2.1938г. (Неделя)
Да Му служим без страх,  НБ - 10:00ч. - София, 18.9.1938г. (Неделя)
Да наеме работници,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1918г. (Неделя)
Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1937г. (Неделя)
Да наследя,  НБ - 10:00ч. - София, 19.11.1922г. (Неделя)
Да не оскудее твоята вяра,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1941г. (Неделя)
Да обичаш и да те обичат,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1935г. (Неделя)
Да оздравееш, НБ - 10:00ч. - София, 24.10.1943г. (Неделя)
Да правим добро,  НБ - 10:00ч. - София, 22.10.1933г. (Неделя)
Да разумеят писанията,  НБ - 10:00ч. - София, 26.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Да се благовества,  НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1930г. (Неделя)
Да се възвеселим,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1930г. (Неделя)
Да се не изгуби нищо,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1935г. (Неделя)
Да се не смущава сърцето ви,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1942г. (Неделя)
Да се не смущава сърцето ви!, НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1925г. (Неделя)
Да се не смущава сърцето ви!,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1934г. (Неделя)
Да се облечете в новия човек,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1931г. (Неделя)
Да се радват наедно,  НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1930г. (Неделя)
Да се роди,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1918г. (Неделя)
Да се родите изново, НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1943г. (Неделя)
Да сторя,  НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1937г. (Неделя)
Да угоди на народа, НБ - 10:00ч. - София, 23.11.1924г. (Неделя)
Да я не пия ли?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.10.1916г. (Неделя)
Дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1941г. (Неделя)
Дава животъ – Скърбьта и радостьта / Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ - 10:00ч. - София, 25.7.1925г. (Събота)
Дава плод,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1926г. (Неделя)
Давам власт,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1926г. (Неделя)
Даде плод,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1929г. (Неделя)
Дай ми да пия,  НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Дайте ни от вашето масло,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1931г. (Неделя)
Дали може,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1917г. (Неделя)
Даровити, НБ - 10:00ч. - София, 8.8.1943г. (Неделя)
Двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 1.10.1939г. (Неделя)
Двама или трима,  НБ - 10:00ч. - София, 23.11.1930г. (Неделя)
Двама или трима, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
Двама синове,  НБ - 10:00ч. - София, 23.2.1941г. (Неделя)
Двама синове,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1927г. (Неделя)
Двамата братя,  НБ - 10:00ч. - София, 22.9.1918г. (Неделя)
Двамата господари,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1917г. (Неделя)
Двамата свидетели,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1919г. (Неделя)
Дванадесетият час,  НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1935г. (Неделя)
Дванадесетте племена,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1928г. (Неделя)
Двата метода на природата,  НБ - 10:00ч. - София, 9.9.1923г. (Неделя)
Двата полюса,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1918г. (Неделя)
Двата принципа, НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1943г. (Неделя)
Две думи,  НБ - 10:00ч. - София, 5.6.1927г. (Неделя)
Две лепти,  НБ - 11:00ч. - В.Търново, 30.10.1920г. (Събота)
Две лепти / Двете лепти,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1930г. (Неделя)
Двете жени,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1918г. (Неделя)
Двете жени / Двѣтѣ жени, НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1921г. (Неделя)
Двете заповеди,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1918г. (Неделя)
Двете слугини,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1939г. (Неделя)
Движение в природата, НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1943г. (Неделя)
Движение, учение и работа, НБ - 10:00ч. - София, 25.4.1943г. (Неделя)
Дева зачна,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1941г. (Неделя)
Делата Божии,  НБ - 10:00ч. - София, 23.2.1930г. (Неделя)
Дело съвършено,  НБ - 10:00ч. - София, 30.1.1927г. (Неделя)
Денят Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.6.1939г. (Неделя)
Денят Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 11.9.1927г. (Неделя)
Денят на доброто,  НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1919г. (Неделя)
Дерзай, дъще!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1928г. (Неделя)
Дерзайте, Аз съм, НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1923г. (Неделя)
Десен и ляв път,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Сливен, 13.6.1920г. (Неделя)
Детето растеше,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1919г. (Неделя)
Децата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1917г. (Неделя)
Децата и Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1942г. (Неделя)
Дигна ръцете си и ги благослови,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1938г. (Неделя)
Дигнете камъка!,  НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1930г. (Неделя)
Дигни одъра си!,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1942г. (Неделя)
До край,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1928г. (Неделя)
До скончанието на века,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1926г. (Неделя)
Добрата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 17.12.1922г. (Неделя)
Добрата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 20.12.1925г. (Неделя)
Добрата круша,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1938г. (Неделя)
Добри вести, НБ - 10:00ч. - София, 9.12.1934г. (Неделя)
Добрите дарби,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1933г. (Неделя)
Добрият език,  УС НБ - 5:00ч. - София, 25.9.1938г. (Неделя)
Добрият пастир,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1920г. (Неделя)
Добрият самарянин, НБ - (неизвестен час) - София, 24.7.1915г. (Събота)
Добро и човещина,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1933г. (Неделя)
Добродетелната жена,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1933г. (Неделя)
Доброта и справедливост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.9.1937г. (Неделя)
Доброто вино,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1918г. (Неделя)
Доброто семе,  НБ - 16:00ч. - София, 5.6.1932г. (Неделя)
Доброто семе,  НБ - 10:00ч. - София, 2.9.1934г. (Неделя)
Доброто съкровище,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1917г. (Неделя)
Доброто училище, НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1943г. (Неделя)
Добър слуга и господар, НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1943г. (Неделя)
Доведете го,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1918г. (Неделя)
Доведете ми го,  НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1932г. (Неделя)
Доведете ми го тук,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1930г. (Неделя)
Дойде да послужи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1922г. (Неделя)
Дойде на себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1927г. (Неделя)
Дойди след Мене / И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1921г. (Неделя)
Домовит човек,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1926г. (Неделя)
Домостроителят,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1933г. (Неделя)
Допреният въглен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.1.1924г. (Неделя)
Доста е на деня,  НБ - 10:00ч. - София, 2.4.1939г. (Неделя)
Достоен,  НБ - 10:00ч. - София, 9.6.1929г. (Неделя)
Другата събота,  НБ - 10:00ч. - София, 26.5.1929г. (Неделя)
Думата му държа,  НБ - 10:00ч. - София, 27.12.1931г. (Неделя)
Думи на Правда,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1932г. (Неделя)
Дух Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1918г. (Неделя)
Дух Господен / Духът Господен,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1929г. (Неделя)
Духовното в човека, НБ , СБ - 10:00ч. - София, 22.9.1929г. (Неделя)
Духът дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1933г. (Неделя)
Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ - (неизвестен час) - София, 15.11.1914г. (Неделя)
Душата ми е отегчена от живота ми,  НБ - 10:00ч. - София, 27.9.1931г. (Неделя)
Дървото на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1940г. (Неделя)
Дързайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 28.10.1934г. (Неделя)
Дъще Сионова,  НБ - 10:00ч. - София, 14.5.1922г. (Неделя)

началоЕ

Един малък опит,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1941г. (Неделя)
Един от дванадесетте,  НБ - 10:00ч. - София, 28.4.1935г. (Неделя)
Единствената похвала,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1941г. (Неделя)
Една дума,  НБ - 10:00ч. - София, 18.5.1941г. (Неделя)
Една се взема и една се оставя,  НБ - 10:00ч. - София, 17.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
Едно ви не достига,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1940г. (Неделя)
Едно стадо,  НБ - 10:00ч. - София, 23.1.1927г. (Неделя)
Едно ти не достига,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1941г. (Неделя)
Едно ти не достига!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.1.1924г. (Неделя)
Ела след мене!,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1929г. (Неделя)
Елате да обядваме / Елате и обядвайте,  НБ - 10:00ч. - София, 16.7.1933г. (Неделя)
Елате да разсъждаваме,  НБ - 10:00ч. - София, 30.5.1937г. (Неделя)
Ето младоженецът иде,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1936г. (Неделя)
Ето отрока,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1932г. (Неделя)
Ето човекът, НБ - (неизвестен час) - София, 29.3.1914г. (Неделя)

началоЖ

Жал ми е за народа,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1931г. (Неделя)
Жена кога ражда,  НБ - 10:00ч. - София, 19.11.1939г. (Неделя)
Жената самарянка,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1939г. (Неделя)
Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1921г. (Неделя)
Живейте разумно,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1932г. (Неделя)
Живият Господ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 1.10.1922г. (Неделя)
Живият между мъртвите,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1938г. (Понеделник)
Живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 26.10.1930г. (Неделя)
Живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1932г. (Неделя)
Живот вечен, НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1923г. (Неделя)
Живот вечен,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1933г. (Неделя)
Живот, път, истина,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1942г. (Неделя)
Живот, светлина и свобода,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1932г. (Неделя)
Животът,  НБ - 10:00ч. - София, 9.6.1940г. (Неделя)
Животът е по-драгоценен,  НБ - 10:00ч. - София, 18.11.1934г. (Неделя)
Животът е по-драгоценен,  НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1942г. (Неделя)
Житното зърно, НБ - (неизвестен час) - София, 5.4.1914г. (Неделя)
Жлебът,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1928г. (Неделя)

началоЗ

За да благовествам,  НБ - 10:00ч. - София, 29.10.1933г. (Неделя)
За да бъдете синове,  НБ - 10:00ч. - София, 23.2.1936г. (Неделя)
За Името Ми / Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми, НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1923г. (Неделя)
За кого ме мислите,  НБ - 10:00ч. - София, 22.11.1931г. (Неделя)
За приятелите си,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1927г. (Неделя)
За слава Божия,  НБ - 10:00ч. - Мусала, 11.7.1926г. (Неделя)
За съдба дойдох,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1928г. (Неделя)
За тяхното неверство,  НБ - 10:00ч. - София, 6.2.1927г. (Неделя)
За храна,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1930г. (Неделя)
Забравените неща,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1935г. (Неделя)
Забранихме му,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1929г. (Неделя)
Заведеевата майка,  НБ - 10:00ч. - София, 23.7.1918г. (Вторик)
Заведоха Исуса,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1936г. (Неделя)
Заведоха Исуса, НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1925г. (Неделя)
Заветът,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1928г. (Неделя)
Зазоряване,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1926г. (Неделя)
Закон за контролиране, НБ - 10:00ч. - София, 19.12.1937г. (Неделя)
Закон и свобода, НБ - 10:00ч. - София, 25.7.1943г. (Неделя)
Закон на вярата,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1938г. (Неделя)
Закон на съпоставянето,  НБ - 10:00ч. - София, 21.3.1926г. (Неделя)
Законът и пророците,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1920г. (Неделя)
Законът на пророците,  НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Законът на сегашният човек,  НБ - 10:00ч. - София, 3.9.1939г. (Неделя)
Законът на служенето, НБ - (неизвестен час) - София, 9.8.1914г. (Неделя)
Закхее, сляз скоро,  НБ - 10:00ч. - София, 24.11.1935г. (Неделя)
Закхей, НБ - (неизвестен час) - София, 26.11.1916г. (Неделя)
Замъждѣло свѣщило / Замъждело свещило, НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1925г. (Неделя)
Запалената свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1926г. (Неделя)
Запалят свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1920г. (Неделя)
Запалят свещ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1937г. (Неделя)
Запечатаната книга,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1932г. (Неделя)
Зарадваха се учениците,  НБ - 10:00ч. - София, 18.9.1927г. (Неделя)
Затова се родих,  НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1926г. (Неделя)
Зачудиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1920г. (Неделя)
Защо възкръсна,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1933г. (Неделя)
Защо е позволено някой да прави добро,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1936г. (Неделя)
Защо им говориш с притчи?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.9.1935г. (Неделя)
Защо не мислиш по Бога,  НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
Защо не можахме?,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1922г. (Неделя)
Защо плачеш и кого търсиш?,  НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1937г. (Неделя)
Защо сте тѫжни? / Защо сте тъжни,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1923г. (Неделя)
Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1922г. (Неделя)
Здравият ум / Черни връх, НБ , ИБ - 10:00ч. - Витоша, 26.8.1923г. (Неделя)
Здравото учение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.1.1935г. (Неделя)
Здравото учение,  НБ - 10:00ч. - София, 4.4.1937г. (Неделя)
Земният и небесният,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1920г. (Неделя)
Земята на живите,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1933г. (Неделя)
Знайното и незнайното,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1936г. (Неделя)

началоИ

И Бога за свой Отец казваше,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 1.11.1925г. (Неделя)
И в Неговото Име народите ще се надеят,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1940г. (Неделя)
И валя дъждът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1924г. (Неделя)
И виделината свети, НБ - 10:00ч. - София, 21.11.1937г. (Неделя)
И видя там човек,  НБ - 10:00ч. - София, 12.6.1932г. (Неделя)
И видях ново небе и нова земя,  НБ - 10:00ч. - София, 18.10.1936г. (Неделя)
И всели се между нас,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1937г. (Неделя)
И земята ще се изпълни със знание,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1926г. (Неделя)
И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето / На земята и на небето,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1923г. (Неделя)
И като видяха звездите,  НБ - 10:00ч. - София, 18.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
И направи сватба на сина си,  НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
И не можаха на това да му отговорят, НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1937г. (Неделя)
И обхождаше Исусъ всичка Галилея / И обхождаше Исус всичка Галилея, НБ , МС - 10:00ч. - София, 5.7.1925г. (Неделя)
И огорчи се в сърцето си,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1929г. (Неделя)
И оздравѣ дъщеря ѝ / И оздравя дъщеря ѝ,  НБ - 10:00ч. - София, 21.6.1925г. (Неделя)
И отвори устата си, та ги поучаваше / Поучаваше ги,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1923г. (Неделя)
И отговори Симон Петър,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1931г. (Неделя) (непечатана)
И отиде та се представи,  НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1919г. (Неделя)
И отиде, та се представи,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1935г. (Неделя)
И пак пишеше,  НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1942г. (Неделя)
И пак се наведе на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 9.1.1938г. (Неделя)
И Петър Го взе настрана,  НБ - 10:00ч. - Чамкория, 30.7.1922г. (Неделя)
И Петър се грееше,  НБ - 10:00ч. - София, 31.3.1940г. (Неделя)
И Петър се грееше!,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1921г. (Неделя)
И пишеше на земята, НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1925г. (Неделя)
И проводи ги,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1933г. (Неделя)
И прослави Бога,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1938г. (Неделя)
И рече баща му,  НБ - 10:00ч. - София, 15.12.1918г. (Неделя)
И рече Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1927г. (Неделя)
И рече им,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1941г. (Неделя)
И рече Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1930г. (Неделя)
И ръцете, и главата, НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
И украсиха светилниците си,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1933г. (Неделя)
И ще бъдеш блажен,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1939г. (Неделя)
И ще доведат всичките ви братя,  НБ - 10:00ч. - София, 6.1.1935г. (Неделя)
И ще родиш син,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1940г. (Неделя)
Идат дни,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1927г. (Неделя)
Иде в света,  НБ - 10:00ч. - София, 3.5.1942г. (Неделя)
Иде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 5.10.1930г. (Неделя)
Идете в Галилея,  НБ - 10:00ч. - София, 5.7.1936г. (Неделя)
Идете в Галилея,  НБ - 10:00ч. - София, 17.12.1939г. (Неделя)
Идете при чистите извори,  НБ - 10:00ч. - София, 19.9.1937г. (Неделя)
Иди повикай мъжа си,  НБ - 10:00ч. - София, 19.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Иди повикай мъжа си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1935г. (Неделя)
Иди повикай мъжа си!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1927г. (Неделя)
Иди си с миром,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1938г. (Неделя)
Избавената душа,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1926г. (Неделя)
Изгряващото слънце,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1919г. (Неделя)
Изкуствените противоречия,  НБ - 10:00ч. - София, 9.7.1939г. (Неделя)
Изкушението, НБ - (неизвестен час) - София, 3.7.1915г. (Събота)
Излязоха и завтекоха се,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1920г. (Четвъртък)
Изново,  НБ - 10:00ч. - София, 4.3.1928г. (Неделя)
Изново,  НБ - 10:00ч. - София, 1.11.1931г. (Неделя)
Изново родени,  НБ - 10:00ч. - София, 15.7.1934г. (Неделя)
Изобилният живот,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1918г. (Неделя)
Изостаналите укрухи,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1927г. (Неделя)
Изпитай и виж,  НБ - 10:00ч. - София, 16.2.1930г. (Неделя)
Изпитвайте Писанията!,  НБ - 10:00ч. - София, 28.10.1923г. (Неделя)
Изпълнѝ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1934г. (Неделя)
Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1921г. (Неделя)
Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 11.9.1938г. (Неделя)
Изтълкувай ни тази притча!,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1935г. (Неделя)
Икономия в природата,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1937г. (Неделя)
Илия вече дойде,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1929г. (Неделя)
Има време,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1934г. (Неделя)
Имам власт,  НБ - 10:00ч. - София, 22.12.1929г. (Неделя)
Имам ястие,  НБ - 10:00ч. - София, 7.9.1930г. (Неделя)
Имаше двама синове, НБ - 10:00ч. - София, 17.6.1923г. (Неделя)
Имаше някой человек, НБ - 10:00ч. - София, 26.12.1937г. (Неделя)
Имаше някой человек,  НБ - 10:00ч. - София, 27.11.1932г. (Неделя)
Имената ваши,  НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1931г. (Неделя) (непечатана)
Искайте, търсете, хлопайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 19.2.1922г. (Неделя)
Искаш ли да оздравееш?,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1924г. (Неделя)
Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 24.4.1916г. (Понеделник)
Истинната лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1925г. (Неделя)
Истинната лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 18.9.1932г. (Неделя)
Истинната лоза / Аз съм истинската лоза, НБ , СБ - 11:00ч. - В.Търново, 27.8.1922г. (Неделя)
Истинно, честно и справедливо, НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1943г. (Неделя)
Истинската лоза,  НБ - 10:00ч. - София, 12.10.1941г. (Неделя)
Истинският човек,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1939г. (Неделя)

началоК

Кажи само реч,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1924г. (Неделя)
Каза ми всичко,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1935г. (Неделя)
Как ти се отвориха очите?,  НБ - 10:00ч. - София, 21.11.1926г. (Неделя)
Какво знамение показваш нам?,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1934г. (Неделя)
Какво трябва да искаме?,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1922г. (Неделя)
Каквото вържете на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 24.3.1935г. (Неделя)
Каквото вържете на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1921г. (Неделя)
Каквото попросите,  НБ - 10:00ч. - София, 21.4.1940г. (Неделя)
Каквото попросите,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1924г. (Неделя)
Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ - 10:00ч. - София, 9.12.1923г. (Неделя)
Както е Он чист,  НБ - 10:00ч. - Витоша, 11.6.1922г. (Неделя)
Както светът дава,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1930г. (Неделя)
Като го видя Петър,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1919г. (Неделя)
Като дете,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1932г. (Неделя)
Като роди дете,  НБ - 10:00ч. - София, 6.10.1940г. (Неделя)
Като себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1919г. (Неделя)
Като чуха,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1918г. (Неделя)
Кесаревото кесарю, Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1942г. (Неделя)
Кога ражда,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1928г. (Неделя)
Кога се молиш,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1919г. (Неделя)
Когато беше по-млад,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1932г. (Неделя)
Когато беше по-млад,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1935г. (Неделя)
Когато посрещате,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 10.10.1920г. (Неделя)
Когото възкръси,  НБ - 10:00ч. - София, 16.12.1934г. (Неделя)
Кое е това ново учение? / Кое е това учение?,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1923г. (Неделя)
Което вие видите,  НБ - 10:00ч. - София, 19.7.1925г. (Неделя)
Което дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 30.5.1926г. (Неделя)
Което знаем,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1939г. (Неделя)
Което излиза от устата,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1941г. (Неделя)
Което се променя, без да се изменя,  НБ - (неизвестен час) - В.Търново, 17.10.1920г. (Неделя)
Което човек сее,  НБ - 10:00ч. - София, 26.4.1936г. (Неделя)
Които вас приемат,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1922г. (Неделя)
Които гладуват, НБ - 10:00ч. - София, 28.12.1924г. (Неделя)
Кой ще ви даде вашето,  НБ - 10:00ч. - София, 26.3.1933г. (Неделя)
Който влиза,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1930г. (Неделя)
Който дойде при мене,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1924г. (Неделя)
Който знае и който не знае,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1939г. (Неделя)
Който иде,  НБ - 10:00ч. - София, 19.5.1940г. (Неделя)
Който изпълнява Волята Божия,  НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1942г. (Неделя)
Който има мир,  НБ - 10:40ч. - В.Търново, 24.10.1920г. (Неделя)
Който има невестата,  НБ - 10:00ч. - София, 17.3.1929г. (Неделя)
Който има уши,  НБ - 10:00ч. - София, 11.11.1923г. (Неделя)
Който има уши да слуша, нека слуша,  НБ - 10:00ч. - София, 28.9.1941г. (Неделя)
Който иска славата, НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1925г. (Неделя)
Който люби,  НБ - 10:00ч. - София, 2.12.1923г. (Неделя)
Който направи небето и земята,  НБ - 10:00ч. - София, 30.7.1933г. (Неделя)
Който не носи кръста си,  НБ - 10:00ч. - София, 8.5.1938г. (Неделя)
Който прави истината,  НБ - 10:00ч. - София, 26.8.1934г. (Неделя)
Който приеме свидетелството Негово,  НБ - 10:00ч. - София, 2.1.1938г. (Неделя)
Който се отмята,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1928г. (Неделя)
Който се учи, НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1924г. (Неделя)
Който се учи на словото Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 31.3.1935г. (Неделя)
Който сее и който жъне,  НБ - 10:00ч. - София, 25.11.1934г. (Неделя)
Който слуша вас, Мене слуша, НБ - 10:00ч. - София, 15.7.1923г. (Неделя)
Който слуша моите думи,  НБ - 10:00ч. - София, 4.8.1929г. (Неделя)
Колко е хубава твоята любов,  НБ - 10:00ч. - София, 14.4.1935г. (Неделя)
Колко по-горе стои човек от овца!, НБ - (неизвестен час) - София, 11.10.1914г. (Неделя)
Колко пъти да прощаваме?,  НБ - 10:00ч. - София, 27.1.1924г. (Неделя)
Колко са прекрасни нозете,  НБ - 10:00ч. - София, 14.10.1934г. (Неделя)
Крадецът и пастирят / Да имат живот,  НБ - 10:00ч. - София, 1.9.1929г. (Неделя)
Красна като Луната и чиста като Слънцето,  НБ - 10:00ч. - София, 26.11.1933г. (Неделя)
Кротките, НБ , ИБ - (неизвестен час) - , 25.1.1921г. (Вторик)
Кротките,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1927г. (Неделя)
Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1935г. (Неделя)
Кротките, миротворците,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1939г. (Неделя)
Кръстът,  НБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1917г. (Четвъртък)

началоЛ

Лазаре, излез вън!,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1929г. (Неделя)
Лама савахтани,  НБ - 10:00ч. - София, 26.11.1922г. (Неделя)
Лозата и пръчките,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1919г. (Неделя)
Лозените пръчки,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1927г. (Неделя)
Лотовата жена,  НБ - 10:00ч. - София, 21.3.1937г. (Неделя)
Любов и безлюбие, НБ - 10:00ч. - София, 2.2.1941г. (Неделя)
Любов и вяра към Бога, вяра към себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1939г. (Неделя)
Любов, доброта и справедливост,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1938г. (Неделя)
Любов, знание и сила / Знание и сила, СБ , НБ - 10:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)
Любовта, НБ - (неизвестен час) - София, 19.7.1914г. (Неделя)
Любовта,  НБ - (неизвестен час) - София, 27.2.1921г. (Неделя)
Любовта бе в началото,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1942г. (Неделя)
Любовта дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1938г. (Неделя)
Любовта като среда, като сила и като възможност,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1939г. (Неделя)
Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 10.4.1921г. (Неделя)

началоМ

Малките заповеди, НБ - 10:00ч. - София, 28.11.1937г. (Неделя)
Малкият закон,  НБ - 10:00ч. - София, 22.6.1919г. (Неделя)
Малцина избрани,  НБ - 10:00ч. - София, 26.6.1932г. (Неделя)
Малък разбор / Лемуил, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, 5.12.1918г. (Четвъртък)
Мария избра,  НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1926г. (Неделя)
Марта и Мария,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1917г. (Неделя)
Математическо отношение и геометрическо положение,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1940г. (Неделя)
Материална, реална и идеална любов, НБ - 10:00ч. - София, 12.12.1937г. (Неделя)
Мек ответ,  НБ - 10:00ч. - Русе, 9.10.1927г. (Неделя)
Мене слушайте,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1934г. (Неделя)
Мечът на Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 9.9.1934г. (Неделя)
Милосърдието, НБ - (неизвестен час) - София, 17.9.1916г. (Неделя)
Мир вам,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1941г. (Неделя)
Мир вам!, НБ - (неизвестен час) - София, 24.9.1914г. (Четвъртък)
Мир на този дом,  НБ - 10:00ч. - София, 5.3.1933г. (Неделя)
Миротворци, НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1924г. (Неделя)
Мислете за светлината!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1937г. (Неделя)
Младият син,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1941г. (Неделя)
Много плод,  НБ - 10:00ч. - София, 21.5.1922г. (Неделя)
Многоценният бисер, НБ - (неизвестен час) - София, 2.5.1915г. (Неделя)
Мнозина звани,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1941г. (Неделя)
Мнозина казваха,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1927г. (Неделя)
Моето иго,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1919г. (Неделя)
Моето царство,  НБ - 10:00ч. - София, 8.3.1925г. (Неделя)
Моите овце слушат моя глас,  НБ - 10:00ч. - София, 11.8.1929г. (Неделя)
Мойсей и Христос,  НБ - 10:00ч. - София, 7.11.1926г. (Неделя)
Молитва,  НБ - (неизвестен час) - София, 17.7.1915г. (Събота)
Молитвата, НБ , ИБ - (неизвестен час) - София, 8.2.1920г. (Неделя)
Молих се,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1920г. (Неделя)
Момчето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 28.4.1929г. (Неделя)
Мощните сили в природата,  НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1939г. (Неделя)
Моята заповѣдъ / Моята заповед, НБ - 10:00ч. - София, 4.1.1925г. (Неделя)
Моята Любов няма да премине,  НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1932г. (Неделя)
Мъдростта,  НБ - (неизвестен час) - София, 29.10.1916г. (Неделя)
Мъдростта съгради,  НБ - 10:00ч. - София, 9.7.1933г. (Неделя)
Мъдростта съгради, НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1943г. (Неделя)
Мъртъъв бе и оживя, загинал бе и намери се, НБ - 10:00ч. - София, 31.10.1937г. (Неделя)
Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1939г. (Неделя)

началоН

На Бога живаго,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1929г. (Неделя)
На видело,  НБ - 10:00ч. - София, 4.5.1930г. (Неделя)
На двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1938г. (Неделя)
На двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 1.1.1933г. (Неделя)
На прага е,  НБ - 10:00ч. - София, 28.12.1941г. (Неделя)
На този камък,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1929г. (Неделя)
На утрешния ден,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1935г. (Неделя)
Навреме и без време, НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1943г. (Неделя)
Надеждата ти,  НБ - 10:00ч. - София, 11.6.1933г. (Неделя)
Най-великото,  НБ - 10:00ч. - София, 10.3.1940г. (Неделя)
Най-голям в Царството небесно,  НБ - 10:00ч. - София, 27.9.1936г. (Неделя)
Наклали огън,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1932г. (Неделя)
Наклали огън,  НБ - 10:00ч. - София, 21.4.1929г. (Неделя)
Намерената овца,  НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1932г. (Неделя)
Напразно Ме почитат, НБ - 10:00ч. - София, 3.6.1923г. (Неделя)
Напразно ме почитат,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1924г. (Неделя)
Настана денят,  НБ - 10:00ч. - София, 19.4.1942г. (Неделя)
Настанало е царството Божие, НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1924г. (Неделя)
Настанало е Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1941г. (Неделя)
Нашите длъжници,  НБ - 10:00ч. - София, 30.12.1923г. (Неделя)
Наяве,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1934г. (Неделя)
Не бъди неверен, но верен!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1922г. (Неделя)
Не Го приеха,  НБ - 10:00ч. - София, 28.11.1926г. (Неделя)
Не дойдохъ да разруша, но да изпълня / Дойдох да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1923г. (Неделя)
Не живея за себе си,  НБ - 10:00ч. - София, 24.6.1934г. (Неделя)
Не знаете що искате,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1922г. (Неделя)
Не могат да приемат,  НБ - 10:00ч. - София, 28.9.1930г. (Неделя)
Не може да се слугува на двама господари,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1939г. (Неделя)
Не може да се укрие,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1918г. (Неделя)
Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.6.1922г. (Неделя)
Не се мълви,  НБ - 10:00ч. - София, 28.5.1933г. (Неделя)
Не се сравнявай с нея,  НБ - 10:00ч. - София, 23.7.1933г. (Неделя)
Не съдете по лице, НБ - 10:00ч. - София, 12.1.1936г. (Неделя)
Не съдете, но садете,  НБ - 10:00ч. - София, 25.1.1942г. (Неделя)
Не съм достоен,  НБ - 10:00ч. - София, 29.3.1931г. (Неделя) (непечатана)
Него видя Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 9.11.1930г. (Неделя)
Неговата заповед,  НБ - 10:00ч. - София, 31.10.1926г. (Неделя)
Неговата заповед,  НБ - 10:00ч. - София, 28.5.1922г. (Неделя)
Недейте се грижи за живота си,  НБ - 10:00ч. - София, 27.1.1935г. (Неделя)
Неделимото,  НБ - 10:00ч. - София, 5.7.1942г. (Неделя)
Неизбежният път,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1938г. (Неделя)
Неизвестното,  НБ - 10:00ч. - София, 29.12.1918г. (Неделя)
Ненаписаните закони,  НБ - 10:00ч. - София, 6.11.1921г. (Неделя)
Необходимостта да познаваме Бога, НБ - (неизвестен час) - София, 4.10.1914г. (Неделя)
Непреривните постижения,  НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1933г. (Неделя)
Неразбраните неща,  НБ - 10:00ч. - София, 26.4.1942г. (Неделя)
Ни мъж, ни жена,  НБ - 10:00ч. - София, 20.11.1927г. (Неделя)
Никодим,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1928г. (Неделя)
Нито в Израиля,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1938г. (Неделя)
Нито тържик,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1919г. (Неделя)
Нито тържик, нито тояга,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1940г. (Неделя)
Но Аз ще погледна,  НБ - 10:00ч. - София, 29.8.1937г. (Неделя)
Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не / Ей – ей, не – не,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1923г. (Неделя)
Новата земя,  НБ - 10:00ч. - София, 13.2.1927г. (Неделя)
Новата любов,  НБ - 10:00ч. - София, 30.1.1938г. (Неделя)
Новите форми на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 18.6.1939г. (Неделя)
Новият век,  НБ - 10:00ч. - София, 24.11.1940г. (Неделя)
Новият закон,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1940г. (Неделя)
Новият човек,  НБ - 10:00ч. - София, 29.9.1940г. (Неделя)
Новият човек / Новиятъ човѣкъ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1921г. (Неделя)
Ново раждане,  НБ - 10:00ч. - София, 12.7.1942г. (Неделя)
Ново сърце,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1937г. (Неделя)
Новото в живота,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1939г. (Неделя)
Новото в живота,  НБ - 10:00ч. - София, 19.1.1941г. (Неделя)
Новото основание, НБ - (неизвестен час) - София, 23.5.1915г. (Неделя)
Новото откровение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1941г. (Неделя)
Някой си стотник,  НБ - 10:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя)
Няма да ожаднее,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1938г. (Неделя)
Няма да угаси,  НБ - 10:00ч. - София, 15.11.1931г. (Неделя)
Няма нищо ново под слънцето,  НБ - 10:00ч. - София, 23.1.1938г. (Неделя)
Няма пророк,  НБ - 10:00ч. - София, 14.11.1926г. (Неделя)
Няма тайно,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1927г. (Неделя)

началоО

О, да ми беше като брат,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1933г. (Неделя)
Обещанието на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, 28.4.1940г. (Неделя)
Обикновени и необикновени процеси / Тридесет и осем години,  НБ - 10:00ч. - София, 15.9.1929г. (Неделя)
Обичайте я!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.1.1934г. (Неделя)
Обичен и скъп, НБ - 10:00ч. - София, 8.10.1922г. (Неделя)
Овчарите,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1933г. (Неделя)
Огнената пещ,  НБ - 10:00ч. - София, 28.1.1934г. (Неделя)
Огнената пещ / Огнената пещь,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1921г. (Неделя)
Огън да запаля,  НБ - 10:00ч. - София, 2.6.1929г. (Неделя)
Оживяване, НБ - 10:00ч. - София, 4.7.1943г. (Неделя)
Озарени от Любовта, НБ - 10:00ч. - София, 11.7.1943г. (Неделя)
Оздравяха,  НБ - 10:00ч. - София, 13.1.1924г. (Неделя)
Онези дни ще се съкратят,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1924г. (Неделя)
Онова, което дава живот,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1936г. (Неделя)
Освободени,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1932г. (Неделя)
Освободеният роб,  НБ - 10:00ч. - София, 17.12.1933г. (Неделя)
Оскърбените,  НБ - 10:00ч. - София, 25.9.1927г. (Неделя)
Оставете да растат наедно и двете!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.10.1934г. (Неделя)
Остани с нас!,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1928г. (Неделя)
От всичките най-много / Тази сирота вдовица тури от всичките най-много,  НБ - 10:00ч. - София, 20.10.1929г. (Неделя)
От Египет,  НБ - 10:00ч. - София, 21.9.1930г. (Неделя)
От мен да мине / От мен да замине,  НБ , ИБ - 10:00ч. - Бургас, 27.6.1920г. (Неделя)
От Неговите ученици,  НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1941г. (Неделя)
От смърт в живот,  НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1932г. (Неделя)
От сърцето излизат,  НБ - 10:00ч. - София, 5.1.1930г. (Неделя)
Отвали камъка,  НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1941г. (Неделя)
Отвори им умовете,  НБ - 10:00ч. - София, 4.11.1923г. (Неделя)
Отдайте Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1916г. (Неделя)
Отец люби Сина,  НБ - 10:00ч. - София, 19.10.1930г. (Неделя)
Отец ме люби,  НБ , ИБ - 10:00ч. - София, 22.3.1936г. (Неделя)
Отиде след Него,  НБ - 10:00ч. - София, 11.4.1920г. (Неделя)
Откъде ида,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1925г. (Неделя)
Отмерени принципи и изявени факти,  НБ - 10:00ч. - София, 11.10.1942г. (Неделя)
Отношение на два закона,  НБ - 10:00ч. - София, 18.10.1931г. (Неделя)
Отхвърленият камък,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1919г. (Неделя)
Очите на мъдрия,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1934г. (Неделя)
Още малко,  НБ - 10:00ч. - София, 13.4.1924г. (Неделя)
Още по-блажени са!,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1921г. (Неделя)

началоП

Пак се яви,  НБ - 10:00ч. - София, 5.5.1935г. (Неделя)
Пак ще ви видя,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1922г. (Неделя)
Пасха Господня / Пасха Господня е,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1929г. (Неделя)
Петимата братя, НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1923г. (Неделя)
Петте ечемичени хляба,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1933г. (Неделя)
Петте разумни,  НБ - 10:00ч. - София, 28.3.1926г. (Неделя)
Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1916г. (Четвъртък)
Плати ми, що ми си длъжен,  НБ - 10:00ч. - София, 30.3.1924г. (Неделя)
Плачът,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1921г. (Сряда)
Плевели,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1935г. (Неделя)
Плевелите и пшеницата,  НБ - 10:00ч. - София, 22.1.1922г. (Неделя)
Плод стократен,  НБ - 10:00ч. - София, 20.1.1935г. (Неделя)
Плодовете на Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1924г. (Неделя)
Плодътъ на дървото / Плодът на дървото,  НБ - 10:00ч. - София, 28.6.1925г. (Неделя)
Плюна на земята,  НБ - 10:00ч. - София, 10.5.1931г. (Неделя) (непечатана)
По образ и подобие,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1940г. (Неделя)
По образ и подобие,  НБ - 10:00ч. - София, 26.9.1937г. (Неделя)
По предание,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1920г. (Неделя)
По-блажен е,  НБ - 10:00ч. - София, 30.6.1940г. (Неделя)
По-горни от тях,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1930г. (Неделя)
По-долен от ангелите,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1927г. (Неделя)
По-драгоценен,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1928г. (Неделя)
По-леко ще бъде наказанието,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1922г. (Неделя)
Побеждавайте злото,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1930г. (Неделя)
Погледна Петра,  НБ - 10:00ч. - София, 18.8.1918г. (Неделя)
Подобно е на невод, НБ - 10:00ч. - София, 10.10.1937г. (Неделя)
Позвах сина си,  НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1926г. (Неделя)
Поздравът на Любовта / Поздравътъ на Любовьта, НБ - 10:00ч. - София, 2.10.1921г. (Неделя)
Познаване на великото,  НБ - 10:00ч. - София, 7.1.1940г. (Неделя)
Познаването на Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1933г. (Неделя)
Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено,  НБ - (неизвестен час) - София, 18.2.1917г. (Неделя)
Познат от Него,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1926г. (Неделя)
Показа им ръцете си,  НБ - 10:00ч. - София, 27.12.1925г. (Неделя)
Покрива и изправя,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1932г. (Неделя)
Помаза ме,  НБ - 10:00ч. - София, 18.3.1928г. (Неделя)
Помни Създателя си!,  НБ - 10:00ч. - София, 2.12.1934г. (Неделя)
Понеже ви изказах това,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1936г. (Неделя)
Поради радостта, НБ - (неизвестен час) - София, 8.10.1916г. (Неделя)
Послушни и непослушни,  НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1941г. (Неделя)
Послѣдното мѣсто / Последното място, НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1925г. (Неделя)
Посред тях,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1927г. (Неделя)
Посрещане на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 8.6.1941г. (Неделя)
Постижимото,  НБ - 10:00ч. - София, 1.10.1933г. (Неделя)
Почитай баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Права и вярна любов,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1939г. (Неделя)
Праведният,  НБ - 10:00ч. - София, 20.2.1927г. (Неделя)
Праведният ходи в целостта си / Праведният ходи,  НБ - 10:00ч. - София, 2.7.1933г. (Неделя)
Прави правете Неговите пътеки!,  НБ - (неизвестен час) - София, 2.4.1922г. (Неделя)
Правилно верую,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1939г. (Неделя)
Преброените косми,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1940г. (Неделя)
Пребъдете / Пръбѫдване,  НБ - 10:00ч. - София, 27.5.1917г. (Неделя)
Превръщане на числата,  НБ - 10:00ч. - София, 25.9.1932г. (Неделя)
Пред всичкия народ,  НБ - 10:00ч. - София, 13.12.1931г. (Неделя)
Пред новата епоха, НБ , РБ - (неизвестен час) - Мусала, 9.10.1938г. (Неделя)
Преди Авраама,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1930г. (Неделя)
Предназначението на човека, НБ , СБ - 10:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
През онези дни,  НБ - 10:00ч. - София, 25.10.1931г. (Неделя)
При къпалнята,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1940г. (Неделя)
Приготовленията на сърцето,  НБ - 10:00ч. - София, 4.3.1934г. (Неделя)
Прие го с радост,  НБ - 10:00ч. - София, 10.7.1932г. (Неделя)
Приемете Духа,  НБ - 10:00ч. - София, 8.7.1934г. (Неделя)
Приех от Отца Си,  НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1926г. (Неделя)
Призваните,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1918г. (Неделя)
Призваха Исуса,  НБ ,БС - 10:00ч. - София, 19.6.1919г. (Четвъртък)
Призова учениците Си,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1939г. (Неделя)
Призоваха Исуса,  НБ - 10:00ч. - Русе, 23.9.1934г. (Неделя)
Призовете ги на сватба,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1930г. (Неделя)
Призови Симона!,  НБ - 10:00ч. - София, 16.10.1927г. (Неделя)
Приложение и работа,  НБ - 10:00ч. - София, 22.12.1940г. (Неделя)
Приложете Добродетел,  НБ - 10:00ч. - София, 13.3.1932г. (Неделя)
Припламна, понеже нямаше корен,  НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1931г. (Неделя) (непечатана)
Пристъпиха при Исуса,  НБ - 10:00ч. - София, 22.3.1942г. (Неделя)
Пристъпиха при Исуса, НБ - 10:00ч. - София, 21.12.1930г. (Неделя) (непечатана)
Приятел и раб,  НБ ,ИБ   - 10:00ч. - София, 25.4.1920г. (Неделя)
Приятни на Бога, НБ - 10:00ч. - София, 21.2.1943г. (Неделя)
Пробуждане на човѣшката душа / Пробуждане на човешката душа,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1923г. (Неделя)
Произход и значение на светилника,  НБ - 10:00ч. - София, 19.11.1933г. (Неделя)
Променява времената,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1929г. (Неделя)
Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 14.9.1930г. (Неделя)
Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1938г. (Неделя)
Просете, търсете и хлопайте,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1924г. (Неделя)
Простри ръката си!,  НБ - 10:00ч. - София, 31.12.1922г. (Неделя)
Противоречие в съзвучието,  НБ - 10:00ч. - София, 9.2.1919г. (Неделя)
Проява на живата светлина,  НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1932г. (Неделя)
Проявление,  НБ - 10:00ч. - София, 27.9.1942г. (Неделя)
Първата сестра, НБ - (неизвестен час) - , 8.5.1921г. (Неделя)
Първото място,  НБ - 10:00ч. - София, 5.2.1933г. (Неделя)
Път на доброто – път на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 19.7.1942г. (Неделя)
Път на зазоряване,  НБ - 10:00ч. - София, 24.9.1939г. (Неделя)
Пътят на праведния, НБ - 10:00ч. - София, 3.1.1943г. (Неделя)

началоР

Раб и син,  НБ - 10:00ч. - София, 17.4.1927г. (Неделя)
Работа и почивка. Любов и Мъдрост,  НБ - 10:00ч. - София, 12.11.1933г. (Неделя)
Работи на лозето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 14.12.1919г. (Неделя)
Работникът и неговата прехрана,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1928г. (Неделя)
Рабство и приятелство,  НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1937г. (Неделя)
Радвайте се, НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1917г. (Неделя)
Радвайте се и веселете се,  НБ - 10:00ч. - София, 6.3.1938г. (Неделя)
Радостни и търпеливи,  НБ - 10:00ч. - София, 21.7.1918г. (Неделя)
Радостта,  НБ - 10:00ч. - София, 2.4.1933г. (Неделя)
Развързано ще бъде на небето,  НБ - 10:00ч. - София, 14.7.1935г. (Неделя)
Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ - 15:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
Раздай всичко!, НБ - 10:00ч. - София, 26.10.1924г. (Неделя)
Раздай го на сиромасите,  НБ - 10:00ч. - София, 17.10.1926г. (Неделя)
Разделено царство, НБ - 10:00ч. - София, 8.12.1918г. (Неделя)
Разнообразието в живота, НБ - 10:00ч. - София, 17.10.1937г. (Неделя)
Разпаленият въглен,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1934г. (Неделя)
Разпятаго търсите / Зная, че Исуса разпятаго търсите, НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1923г. (Неделя)
Разумни и незлобиви,  НБ - 10:00ч. - София, 14.6.1942г. (Неделя)
Разумните кротки / Блажени кротките,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1929г. (Неделя)
Разумните ще разберат,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1934г. (Неделя)
Разумният домостроител,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1935г. (Неделя)
Разумният човек,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1937г. (Неделя)
Разумното слово,  НБ - 10:00ч. - София, 12.10.1930г. (Неделя)
Разумното слово, НБ - 10:00ч. - София, 7.11.1937г. (Неделя)
Растете в благодат! / Растене и познание,  НБ - (неизвестен час) - София, 7.1.1917г. (Неделя)
Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1940г. (Неделя)
Речи само реч,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1938г. (Неделя)
Речи само реч, НБ - 10:00ч. - София, 8.7.1923г. (Неделя)
Родени изново,  НБ - 10:00ч. - София, 2.3.1924г. (Неделя)
Родените, НБ - 10:00ч. - София, 2.11.1924г. (Неделя)
Роденият,  НБ - 10:00ч. - София, 30.11.1941г. (Неделя)
Роденото от плътта,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1935г. (Неделя)
Рождението,  НБ - (неизвестен час) - , 7.1.1916г. (Четвъртък)
Рѫката сѫблазнява / Ръката съблазнява, НБ - 10:00ч. - София, 5.4.1925г. (Неделя)

началоС

С благодат и истина, НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1943г. (Неделя)
С благост и Истина,  НБ - 10:00ч. - София, 16.3.1930г. (Неделя)
С какво тяло?,  НБ - 10:00ч. - София, 7.10.1934г. (Неделя)
С любов се взима, НБ - (неизвестен час) - София, 22.3.1919г. (Събота)
С огън и сол,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1930г. (Неделя)
С човешки и ангелски езици,  НБ - 10:00ч. - София, 25.6.1939г. (Неделя)
Саваат - Амон-Ра,  НБ - 10:00ч. - София, 14.3.1926г. (Неделя)
Сам изтъпках жлеба,  НБ - 10:00ч. - София, 25.4.1926г. (Неделя)
Сам Отец, НБ - 10:00ч. - София, 24.3.1929г. (Неделя)
Сам с ума си,  НБ - 10:00ч. - София, 9.1.1927г. (Неделя)
Сам се опасваше,  НБ - 10:00ч. - София, 17.11.1929г. (Неделя)
Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ - 10:00ч. - София, 2.8.1942г. (Неделя)
Светило на тялото,  НБ - 10:00ч. - София, 19.4.1936г. (Неделя)
Светило на тялото,  НБ - 10:00ч. - София, 11.5.1919г. (Неделя)
Светите Твои градове,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1935г. (Неделя)
Светлина, топлина и сила,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1940г. (Неделя)
Светлината на Любовта,  НБ - 10:00ч. - София, 4.2.1940г. (Неделя)
Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ - 10:00ч. - София, 10.1.1937г. (Неделя)
Свещено правило, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - София, 11.2.1923г. (Неделя)
Свидетелството Негово,  НБ - 10:00ч. - София, 31.1.1926г. (Неделя)
Свобода на Духа,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.9.1915г. (Неделя)
Свърши се виното,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1936г. (Неделя)
Сгърбената жена,  НБ - 10:00ч. - София, 23.6.1935г. (Неделя)
Сега скърбь имате / Сега скръб имате, НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1925г. (Неделя)
Седем кошници,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1927г. (Неделя)
Сеятелят / Сѣятельтъ,  НБ - 10:00ч. - София, 27.3.1921г. (Неделя)
Сила, благородство, светлина и доброта, НБ - 10:00ч. - София, 5.12.1937г. (Неделя)
Силите и темпераментите в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 10.9.1939г. (Неделя)
Син Человечески отхожда,  НБ - 10:00ч. - София, 8.11.1931г. (Неделя)
Синаповото зърно,  НБ - 10:00ч. - София, 18.4.1937г. (Неделя)
Синове на възкресението,  НБ - 10:00ч. - София, 29.1.1928г. (Неделя)
Синове на светлината,  НБ - 10:00ч. - София, 23.3.1930г. (Неделя)
Синът Божи,  НБ - 10:00ч. - София, 30.10.1921г. (Неделя)
Скритият квас,  НБ - 10:00ч. - София, 25.8.1918г. (Неделя)
Скритият сън,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1939г. (Неделя)
Скритото имане,  НБ - 10:00ч. - София, 23.5.1926г. (Неделя)
Скрих таланта,  НБ - 10:00ч. - София, 16.10.1938г. (Неделя)
Скръб и радост,  НБ - 10:00ч. - София, 23.12.1923г. (Неделя)
Слава във вишних Богу,  НБ - 10:00ч. - София, 11.2.1940г. (Неделя)
Славата человеческа,  НБ - 10:00ч. - София, 1.4.1928г. (Неделя)
След това,  НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1932г. (Неделя)
След три дни, НБ - 10:00ч. - София, 24.6.1923г. (Неделя)
Словесното мляко, НБ - (неизвестен час) - София, 29.11.1914г. (Неделя)
Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 11.3.1934г. (Неделя)
Словото бе Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1940г. (Неделя)
Словото бе Бог,  НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1942г. (Неделя)
Словото стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1940г. (Неделя)
Слушай, сине Мой!,  НБ - 10:00ч. - София, 14.1.1934г. (Неделя)
Слушайте Него!,  НБ - 10:00ч. - София, 12.3.1922г. (Неделя)
Слънцето не ще зайде,  НБ - 10:00ч. - София, 27.2.1927г. (Неделя)
Сляп от рождение,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1932г. (Неделя)
Солта,  НБ - 10:00ч. - София, 25.3.1917г. (Неделя)
Спасението,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1917г. (Неделя)
Спаси ни, НБ - (неизвестен час) - София, 17.12.1916г. (Неделя)
Според делата,  НБ - 10:00ч. - София, 20.12.1931г. (Неделя)
Сродните души,  НБ - (неизвестен час) - София, 1.1.1922г. (Неделя)
Става истина,  НБ - 10:00ч. - София, 3.3.1940г. (Неделя)
Ставане, оживяване и възкресение,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1939г. (Неделя)
Стана здрав,  НБ - 10:00ч. - София, 18.3.1934г. (Неделя)
Стана невидим,  НБ - 10:00ч. - София, 2.5.1937г. (Неделя)
Стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)
Стана плът,  НБ - 10:00ч. - София, 13.6.1926г. (Неделя)
Станало раздор,  НБ - 10:00ч. - София, 26.5.1940г. (Неделя)
Станете вие, които спите!,  НБ - 10:00ч. - София, 13.2.1938г. (Неделя)
Станете да отидем!,  НБ - 10:00ч. - София, 29.10.1922г. (Неделя)
Стани и опаши се!,  НБ - 10:00ч. - София, 11.12.1921г. (Неделя)
Стани и яж!,  НБ - 10:00ч. - София, 3.12.1933г. (Неделя)
Становище на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 16.6.1940г. (Неделя)
Стар и нов порядък,  НБ - 10:00ч. - София, 13.7.1941г. (Неделя)
Стари и нови мехове,  НБ - (неизвестен час) - София, 25.7.1915г. (Неделя)
Старият и новият човек,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1940г. (Неделя)
Старият книжник,  НБ - 10:00ч. - София, 29.6.1919г. (Неделя)
Старото и новото,  НБ - 10:00ч. - София, 1.12.1940г. (Неделя)
Сто пеняза,  НБ - 10:00ч. - София, 8.5.1927г. (Неделя)
Сторете да насядат,  НБ - 10:00ч. - София, 10.11.1929г. (Неделя)
Стотникът,  НБ - 10:00ч. - София, 8.9.1929г. (Неделя)
Страхът, НБ - (неизвестен час) - София, 1.11.1914г. (Неделя)
Съ Духъ и огънь / С Дух и огън,  НБ - 10:00ч. - София, 12.4.1925г. (Неделя)
Събирайте съкровища, НБ - 10:00ч. - София, 21.3.1943г. (Неделя)
Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ - 10:00ч. - София, 16.4.1939г. (Неделя)
Съблазните,  НБ - 10:00ч. - София, 23.9.1923г. (Неделя)
Събличане и обличане,  НБ - 10:00ч. - София, 28.7.1918г. (Неделя)
Съживява,  НБ - 10:00ч. - София, 15.2.1942г. (Неделя)
Създаде Небето и Земята, НБ - 10:00ч. - София, 20.6.1943г. (Неделя)
Съкровището на човека,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1941г. (Неделя)
Сънищата на Йосифа, НБ - (неизвестен час) - София, 2.8.1914г. (Неделя)

началоТ

Тази заповед приех от Отца си,  НБ - 10:00ч. - София, 1.3.1936г. (Неделя)
Тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, 26.12.1926г. (Неделя)
Така е писано,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1927г. (Неделя)
Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!,  НБ - 10:00ч. - София, 24.1.1937г. (Неделя)
Талантите, НБ - (неизвестен час) - София, 10.5.1914г. (Неделя)
Там имаше някой си человек,  НБ - 10:00ч. - София, 26.11.1939г. (Неделя)
Там ще бъде и слугата Ми,  НБ - 10:00ч. - София, 5.11.1933г. (Неделя)
Твоето Слово,  НБ - 10:00ч. - София, 19.3.1922г. (Неделя)
Творители на Словото,  НБ - 10:00ч. - София, 3.7.1932г. (Неделя)
Твърдата храна,  НБ - 10:00ч. - София, 18.12.1927г. (Неделя)
Те свидетелстват,  НБ - 10:00ч. - София, 19.12.1926г. (Неделя)
Те ще наследят земята,  НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1936г. (Неделя)
Тези малките,  НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1932г. (Неделя)
Тесният път, НБ - 10:00ч. - София, 11.1.1925г. (Неделя)
Ти знаеш, НБ - (неизвестен час) - София, 1.10.1916г. (Неделя)
Ти кой си?,  НБ - 10:00ч. - София, 26.1.1936г. (Неделя)
Ти ли си / Свещен трепет,  НБ - 10:00ч. - София, 20.11.1932г. (Неделя)
Ти си Христос, Син на Бога живаго,  НБ - 10:00ч. - София, 28.2.1937г. (Неделя)
Ти си!, НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1924г. (Неделя)
Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1935г. (Неделя)
Тогаз те ще просветнат!,  НБ - 10:00ч. - София, 23.10.1921г. (Неделя)
Този е живият хляб,  НБ - 10:00ч. - София, 10.2.1935г. (Неделя)
Той ги изпита,  НБ - 10:00ч. - София, 16.12.1923г. (Неделя)
Той дойде при Пилат,  НБ - 10:00ч. - София, 20.5.1928г. (Неделя)
Той е реченият,  НБ - 10:00ч. - София, 7.4.1929г. (Неделя)
Той знаеше, НБ - 10:00ч. - София, 29.11.1925г. (Неделя)
Той ми е и брат, и сестра, и майка,  НБ - 10:00ч. - София, 5.9.1937г. (Неделя)
Той повелѣва на слънцето / Той повелява на слънцето, НБ - 10:00ч. - София, 15.3.1925г. (Неделя)
Точка, линия, плоскост, куб,  НБ - (неизвестен час) - В.Търново, 7.11.1920г. (Неделя)
Трансформатори на Божествената енергия,  УС НБ - 5:00ч. - София, 2.10.1938г. (Неделя)
Трапезата на Новия Завет,  НБ - 10:00ч. - София, 25.5.1919г. (Неделя)
Три важни неща / Трите важни неща, НБ - 10:00ч. - София, 28.11.1943г. (Неделя)
Три възгледа,  НБ - 10:00ч. - София, 6.7.1941г. (Неделя)
Три възгледа,  НБ - 10:00ч. - София, 22.4.1934г. (Неделя)
Три фази,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1938г. (Неделя)
Три фактора,  НБ - 10:00ч. - София, 17.6.1934г. (Неделя)
Тридесет и осем години, НБ - 10:00ч. - София, 22.11.1925г. (Неделя)
Трите зова, НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1943г. (Неделя)
Трите положения,  НБ - 10:00ч. - София, 7.7.1918г. (Неделя)
Трите пътя, НБ - 5:00ч. - София, 17.10.1943г. (Неделя)
Тритѣ допирни точки / Трите допирни точки, НБ , ИБ - 19:30ч. - София, 22.3.1923г. (Четвъртък)
Тъй мисля аз,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1934г. (Неделя)
Търсете Господа!,  НБ - 10:00ч. - София, 18.10.1942г. (Неделя)
Търсете Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 20.12.1942г. (Неделя)
Търсете, хлопайте, искайте!,  НБ - 10:00ч. - София, 27.12.1942г. (Неделя)

началоУ

Умити в Любовта, НБ - 10:00ч. - София, 14.2.1943г. (Неделя)
Умих се и гледам,  НБ - 10:00ч. - София, 27.10.1935г. (Неделя)
Умно дете,  НБ - 10:00ч. - София, 10.6.1934г. (Неделя)
Умовете им,  НБ - 10:00ч. - София, 5.12.1926г. (Неделя)
Усилни времена,  НБ - 10:00ч. - София, 18.2.1934г. (Неделя)
Условия за растене,  НБ - 10:00ч. - София, 31.8.1930г. (Неделя)
Условията на вечния живот, НБ - (неизвестен час) - София, 25.10.1914г. (Неделя)
Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ - 10:00ч. - София, 7.5.1922г. (Неделя)
Учител и Господ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.6.1919г. (Неделя)
Учителите, НБ - (неизвестен час) - София, 20.12.1914г. (Неделя)
Учителю благи,  НБ - 10:00ч. - София, 3.2.1929г. (Неделя)
Учителю, да прогледам!,  НБ - 10:00ч. - София, 21.6.1931г. (Неделя)

началоФ

Фарисей и Митар, НБ - (неизвестен час) - София, 18.10.1914г. (Неделя)
Фарисей и садукей,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1921г. (Неделя)

началоХ

Хармония и дисхармония,  НБ - 10:00ч. - София, 4.10.1942г. (Неделя)
Хвалете Господа,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1939г. (Неделя)
Хвърлѝ хляба,  НБ - 10:00ч. - София, 22.7.1934г. (Неделя)
Хлябът на живота,  НБ - 10:00ч. - София, 8.2.1931г. (Неделя) (непечатана)
Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ,  НБ - 10:00ч. - София, 3.4.1921г. (Неделя)
Христа да придобия,  НБ - (неизвестен час) - София, 5.11.1916г. (Неделя)
Христа разпят,  НБ - 10:00ч. - София, 23.4.1922г. (Неделя)

началоЦ

Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, 26.2.1922г. (Неделя)
Царството Божие се благовества,  НБ - 10:00ч. - София, 17.2.1924г. (Неделя)
Царството небесно,  НБ - 10:00ч. - София, 17.1.1937г. (Неделя)
Целувание не Ми даде / Целувание ми не даде,  НБ - 10:00ч. - София, 8.1.1922г. (Неделя)
Ценни мисли,  НБ - 10:00ч. - София, 4.9.1932г. (Неделя)
Ценни неща, НБ - 10:00ч. - София, 31.10.1943г. (Неделя)

началоЧ

Четирите закона, НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1943г. (Неделя)
Четирите неща,  НБ - 10:00ч. - София, 6.12.1942г. (Неделя)
Четирите основни елемента, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - Бургас, 19.4.1914г. (Неделя)
Чий е този образъ? / Чий е този образ,  НБ - 10:00ч. - София, 15.4.1923г. (Неделя)
Числото 153,  НБ - 10:00ч. - София, 13.5.1934г. (Неделя)
Чистосърдечните / Чистосърдечнитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, 29.4.1917г. (Неделя)
Човешката душа,  НБ - 10:00ч. - София, 22.2.1942г. (Неделя)
Чуваш ли,  НБ - 10:00ч. - София, 16.10.1932г. (Неделя)
Чуха, че иде Исус,  НБ - 10:00ч. - София, 3.11.1929г. (Неделя)

началоЩ

Ще бъдат научени,  НБ - 10:00ч. - София, 24.12.1916г. (Неделя)
Ще бъдат научени, НБ - 10:00ч. - София, 7.2.1943г. (Неделя)
Ще бъде жив,  НБ - 10:00ч. - София, 9.5.1926г. (Неделя)
Ще бъде развързано,  НБ - 10:00ч. - София, 6.4.1941г. (Неделя)
Ще ви въздигна, НБ - (неизвестен час) - София, 3.12.1916г. (Неделя)
Ще ви даде царство,  НБ - 10:00ч. - София, 20.4.1941г. (Неделя)
Ще ви направи свободни/ Истината,  НБ - 10:00ч. - София, 21.10.1923г. (Неделя)
Ще ви науча / Дух Свети ще ви научи,  НБ - 10:00ч. - В.Търново, 24.9.1922г. (Неделя)
Ще ви научи,  НБ - 10:00ч. - София, 10.12.1922г. (Неделя)
Ще ви се даде,  НБ - 10:00ч. - София, 15.5.1927г. (Неделя)
Ще ви се изявя,  НБ - 10:00ч. - София, 8.11.1942г. (Неделя)
Ще влезе Духът,  НБ - 10:00ч. - София, 25.12.1932г. (Неделя)
Ще го изцеля,  НБ - 10:00ч. - София, 27.4.1924г. (Неделя)
Ще го поставя над всички си имот,  НБ - 10:00ч. - София, 15.1.1939г. (Неделя)
Ще дойда след Тебе,  НБ - 10:00ч. - София, 20.7.1924г. (Неделя)
Ще дойдем,  НБ - 10:00ч. - София, 13.11.1938г. (Неделя)
Ще дойдем при Него, НБ - 10:00ч. - София, 1.7.1923г. (Неделя)
Ще живее,  НБ - 10:00ч. - София, 7.12.1919г. (Неделя)
Ще ме видите,  НБ - 10:00ч. - София, 16.11.1930г. (Неделя)
Ще ми изявиш,  НБ - 10:00ч. - София, 16.5.1926г. (Неделя)
Ще оздравее,  НБ - 10:00ч. - София, 19.6.1927г. (Неделя)
Ще оздравее момчето ми,  НБ - 10:00ч. - София, 27.11.1927г. (Неделя)
Ще се зарадва,  НБ - 10:00ч. - София, 15.10.1933г. (Неделя)
Ще се наситят,  НБ - 10:00ч. - София, 9.3.1941г. (Неделя)
Ще се наситят,  НБ - 10:00ч. - София, 6.6.1926г. (Неделя)
Ще се стопи!,  НБ - 10:00ч. - София, 30.4.1922г. (Неделя)
Ще ти въздаде,  НБ - 10:00ч. - София, 26.7.1942г. (Неделя)
Ще ти въздаде,  НБ - 10:00ч. - София, 12.5.1929г. (Неделя)
Ще управлява всички народи,  НБ - 10:00ч. - София, 7.3.1920г. (Неделя)
Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 25.11.1923г. (Неделя)
Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 13.10.1935г. (Неделя)
Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, 9.4.1928г. (Понеделник)
Що да сторя,  НБ - 10:00ч. - София, 20.3.1932г. (Неделя)
Що е истинно,  НБ - 10:00ч. - София, 25.2.1940г. (Неделя)
Що е това?,  НБ - 10:00ч. - София, 24.2.1924г. (Неделя)
Що има вътре в човека,  НБ - 10:00ч. - София, 25.9.1938г. (Неделя)
Що искате?,  НБ - 10:00ч. - София, 22.5.1927г. (Неделя)
Що казва Духът,  НБ - 10:00ч. - София, 29.2.1920г. (Неделя)
Що трябва да речете,  НБ - 10:00ч. - София, 28.7.1929г. (Неделя)

началоЯ

Яви им се,  НБ - 10:00ч. - София, 4.12.1932г. (Неделя)
Явих ви го!,  НБ - 10:00ч. - София, 6.2.1938г. (Неделя)
Явлението на Духа, НБ - (неизвестен час) - София, 3.5.1914г. (Неделя)
Ядоха и наситиха се,  НБ - 10:00ч. - София, 12.2.1922г. (Неделя)
Яков и Исав / Яковъ и Исавъ,  НБ - 10:00ч. - София, 8.4.1917г. (Неделя)


placeholder