Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ


Утрини Слова подредени по хронология
451 броя беседи

1895 1897 1898 1899 1900 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

На 21 септември 1930 г. Учителя Петър Дънов започва да изнася утринни беседи в неделя. Изнасяни са след изгрева на Слънцето.Утринните слова са раздел в Словото, които също са били изнасяни в неделя, но в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Първото Утринно слово – „Абсолютната истина”, е изнесено на 21 септември 1930 г. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е трудно достъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова.
начало1930г.

Абсолютната Истина,  УС - 5:00ч. - София, 21.9.1930г. (Неделя)
Вътрешна свобода,  УС - 5:00ч. - София, 28.9.1930г. (Неделя)
Божествени състояния,  УС - 5:00ч. - София, 9.11.1930г. (Неделя)
Важността на размишлението,  УС - 5:00ч. - София, 7.12.1930г. (Неделя)

начало1931г.

Здрава основа,  УС - 5:00ч. - София, 4.1.1931г. (Неделя)
Отношение към Бога,  УС - 5:00ч. - София, 1.2.1931г. (Неделя)
Първичната храна,  УС - 5:00ч. - София, 1.3.1931г. (Неделя)
Истински поклонници,  УС - 5:00ч. - София, 29.3.1931г. (Неделя)
Път на вътрешно разбиране,  УС - 5:00ч. - София, 21.4.1931г. (Вторик)
Здрави слуги и здрави господари,  УС - 5:00ч. - София, 24.5.1931г. (Неделя)
Мистично разбиране,  УС - 5:00ч. - София, 21.6.1931г. (Неделя)

начало1932г.

Обич и знание,  УС - 10:00ч. - София, 8.5.1932г. (Неделя)
Двете страни на света,  УС - 5:00ч. - София, 22.5.1932г. (Неделя)
Постоянна благодарност,  УС - 5:00ч. - София, 29.5.1932г. (Неделя)
Малкото добро и малкото зло,  УС - 5:00ч. - София, 19.6.1932г. (Неделя)
Добрата воля Божия,  УС - 5:00ч. - София, 26.6.1932г. (Неделя)
Ново разбиране,  УС - 5:00ч. - София, 25.9.1932г. (Неделя)
Правила за живота,  УС - 5:00ч. - София, 2.10.1932г. (Неделя)
Свобода и ограничение,  УС - 5:00ч. - София, 9.10.1932г. (Неделя)
Даване и вземане,  УС - 5:00ч. - София, 16.10.1932г. (Неделя)
Слабото и силното,  УС - 5:00ч. - София, 23.10.1932г. (Неделя)
Механични и съзнателни процеси,  УС - 5:00ч. - София, 30.10.1932г. (Неделя)
Разрешаване на мъчнотиите,  УС - 5:00ч. - София, 6.11.1932г. (Неделя)
Младост и старост,  УС - 5:00ч. - София, 13.11.1932г. (Неделя)
Време и пространство,  УС - 5:00ч. - София, 20.11.1932г. (Неделя)
Мисълта – мощна сила,  УС - 5:00ч. - София, 27.11.1932г. (Неделя)
Новото съзнание,  УС - 5:00ч. - София, 4.12.1932г. (Неделя)
Забраненият плод,  УС - 5:00ч. - София, 11.12.1932г. (Неделя)
Сеятелят,  УС - 5:00ч. - София, 18.12.1932г. (Неделя)
Разбрано добро и неразбрано зло,  УС - 5:00ч. - София, 25.12.1932г. (Неделя)

начало1933г.

Топли чувства и светли мисли,  УС - 5:00ч. - София, 1.1.1933г. (Неделя)
Външна и вътрешна вяра,  УС - 5:00ч. - София, 8.1.1933г. (Неделя)
Добри проводници,  УС - 5:00ч. - София, 15.1.1933г. (Неделя)
Три мисли,  УС - 5:00ч. - София, 29.1.1933г. (Неделя)
Божествен импулс,  УС - 5:00ч. - София, 5.2.1933г. (Неделя)
Умен и справедлив,  УС - 5:00ч. - София, 12.2.1933г. (Неделя)
Неговата воля,  УС - 5:00ч. - София, 19.2.1933г. (Неделя)
Блажени сте,  УС - 5:00ч. - София, 26.2.1933г. (Неделя)
Истина и добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.3.1933г. (Неделя)
Начало и край,  УС - 5:00ч. - София, 12.3.1933г. (Неделя)
Прав и крив път,  УС - 5:00ч. - София, 19.3.1933г. (Неделя)
Отворени кранове,  УС - 5:00ч. - София, 2.4.1933г. (Неделя)
Приемане и предаване,  УС - 5:00ч. - София, 9.4.1933г. (Неделя)
Дреха на живота,  УС - 5:00ч. - София, 16.4.1933г. (Неделя)
Примирение,  УС - 5:00ч. - София, 23.4.1933г. (Неделя)
Целта на живота,  УС - 5:00ч. - София, 30.4.1933г. (Неделя)
Вяра и Любов,  УС - 5:00ч. - София, 7.5.1933г. (Неделя)
Вяра, надежда и Любов,  УС - 5:00ч. - София, 21.5.1933г. (Неделя)
Ръцете на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 28.5.1933г. (Неделя)
Новото знание,  УС - 5:00ч. - София, 11.6.1933г. (Неделя)
Отворените прозорци,  УС - 5:00ч. - София, 18.6.1933г. (Неделя)
Правила за приложение,  УС - 5:00ч. - София, 25.6.1933г. (Неделя)
Разумно съотношение в природата,  УС - 5:00ч. - София, 9.7.1933г. (Неделя)
Семе, цвят и плод,  УС - 5:00ч. - София, 16.7.1933г. (Неделя)
Силното оръжие,  УС - 5:00ч. - София, 23.7.1933г. (Неделя)
Вътрешно послушание,  УС - 5:00ч. - София, 30.7.1933г. (Неделя)
Новото разбиране на връзката в живота / Ново разбиране за времето,  УС - 5:00ч. - София, 24.9.1933г. (Неделя)
Двата процеса в живота. Двата гласа,  УС - 5:00ч. - София, 1.10.1933г. (Неделя)
Вечният порядък / Вечният порядък и безпорядъкът в живота,  УС - 5:00ч. - София, 8.10.1933г. (Неделя)
Разбирането на Словото,  УС - 5:00ч. - София, 15.10.1933г. (Неделя)
Слушайте Го! (Слушайте Го! Дай свобода!),  УС - 5:00ч. - София, 22.10.1933г. (Неделя)
Няма да ви остави,  УС - 5:00ч. - София, 29.10.1933г. (Неделя)
Общото благо,  УС - 5:00ч. - София, 5.11.1933г. (Неделя)
Силен и умен – Двете погрешки. Трите категории. Третото положение,  УС - 5:00ч. - София, 12.11.1933г. (Неделя)
Истинската добродетел,  УС - 5:00ч. - София, 19.11.1933г. (Неделя)
Красивата страна на живота,  УС - 5:00ч. - София, 26.11.1933г. (Неделя)
Молитвата,  УС - 5:00ч. - София, 3.12.1933г. (Неделя)
Законът на молитвата,  УС - 5:00ч. - София, 10.12.1933г. (Неделя)
Две правила, УС - 5:00ч. - София, 17.12.1933г. (Неделя)
Трите изпитания,  УС - 5:00ч. - София, 24.12.1933г. (Неделя)
Радост, която никой няма да отнеме,  УС - 5:00ч. - София, 31.12.1933г. (Неделя)

начало1934г.

Едно изречение, УС - 5:00ч. - София, 7.1.1934г. (Неделя)
Реалното и нереалното, УС - 5:00ч. - София, 14.1.1934г. (Неделя)
Синовно отношение, УС - 5:00ч. - София, 21.1.1934г. (Неделя)
В какво седи духовният живот, УС - 5:00ч. - София, 28.1.1934г. (Неделя)
Изпълнение волята, УС - 5:00ч. - София, 4.2.1934г. (Неделя)
Младият, възрастният и старият, УС - 5:00ч. - София, 11.2.1934г. (Неделя)
Не пресушавай живота, УС - 5:00ч. - София, 18.2.1934г. (Неделя)
Любов и разбиране, УС - 5:00ч. - София, 25.2.1934г. (Неделя)
Обичай Божественото, УС - 5:00ч. - София, 4.3.1934г. (Неделя)
Новата дреха, УС - 5:00ч. - София, 11.3.1934г. (Неделя)
Едно ви трябва, УС - 5:00ч. - София, 18.3.1934г. (Неделя)
Възстановете Любовта, УС - 5:00ч. - София, 25.3.1934г. (Неделя)
Единственият свободен, УС - 5:00ч. - София, 1.4.1934г. (Неделя)
Слугуване, УС - 5:00ч. - София, 8.4.1934г. (Неделя)
Божествен и човешки порядък, УС - 5:00ч. - София, 15.4.1934г. (Неделя)
Бъдете като Баща си!, УС - 5:00ч. - София, 22.4.1934г. (Неделя)
Бедният Лазар и богатият, УС - 5:00ч. - София, 29.4.1934г. (Неделя)
Господарят и на двете, УС - 5:00ч. - София, 6.5.1934г. (Неделя)
Носителят на Неговото Слово, УС - 5:00ч. - София, 13.5.1934г. (Неделя)
Трите идеи / Като себе си! Трите идеи, УС - 5:00ч. - София, 20.5.1934г. (Неделя)
Двата порядъка / Двата порядъка. Качества на младия, УС - 5:00ч. - София, 27.5.1934г. (Неделя)
Трите страни на съзнанието, УС - 5:00ч. - София, 3.6.1934г. (Неделя)
Противоречие и благо, УС - 5:00ч. - София, 10.6.1934г. (Неделя)
Което става, УС - 5:00ч. - София, 17.6.1934г. (Неделя)
Към Емаус, УС - 5:00ч. - София, 24.6.1934г. (Неделя)
Върховният авторитет, УС - 5:00ч. - София, 8.7.1934г. (Неделя)
Справедливост, милосърдие, УС - 5:00ч. - София, 15.7.1934г. (Неделя)
Пътят на възкресението, УС - 5:00ч. - София, 22.7.1934г. (Неделя)
Човешкото и Божественото, УС - 5:00ч. - София, 29.7.1934г. (Неделя)
Трите изпита (Трите велики закона), УС - 5:00ч. - София, 26.8.1934г. (Неделя)
Законът на подмладяването, УС - 5:00ч. - София, 2.9.1934г. (Неделя)
Съшествие на Духа, УС - 5:00ч. - София, 9.9.1934г. (Неделя)
Вярата и новото / Вярата и Небето, УС - 5:00ч. - Мусала, 16.9.1934г. (Неделя)
Учение и работа,  УС - 5:00ч. - Русе, 23.9.1934г. (Неделя)
Послушание,  УС - 5:00ч. - Русе, 30.9.1934г. (Неделя)
Посвещения в живота / Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми),  УС - 5:00ч. - София, 7.10.1934г. (Неделя)
Каин и Авел,  УС - 5:00ч. - София, 14.10.1934г. (Неделя)
Тънкият конец,  УС - 5:00ч. - София, 11.11.1934г. (Неделя)
Езикът на дъгата,  УС - 5:00ч. - София, 18.11.1934г. (Неделя)
Петте постижения,  УС - 5:00ч. - София, 25.11.1934г. (Неделя)
Доброто име,  УС - 5:00ч. - София, 2.12.1934г. (Неделя)
Абсолютната и Относителната реалност / Абсолютна и Относителна реалност,  УС - 5:00ч. - София, 9.12.1934г. (Неделя)
В Ниневия,  УС - 5:00ч. - София, 16.12.1934г. (Неделя)

начало1935г.

Правият път,  УС - 5:00ч. - София, 6.1.1935г. (Неделя)
Причинният свят,  УС - 5:00ч. - София, 13.1.1935г. (Неделя)
Товарене и разтоварване,  УС - 5:00ч. - София, 20.1.1935г. (Неделя)
Подмладяване,  УС - 5:00ч. - София, 27.1.1935г. (Неделя)
Ценната дума,  УС - 5:00ч. - София, 3.2.1935г. (Неделя)
Отдалечаване и приближаване,  УС - 5:00ч. - София, 10.2.1935г. (Неделя)
Път към Любовта / Страданието – път към Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 17.2.1935г. (Неделя)
Съучастници в благата,  УС - 5:00ч. - София, 24.2.1935г. (Неделя)
Насилията под слънцето,  УС - 5:00ч. - София, 3.3.1935г. (Неделя)
Най-голямото изкуство / Какво ще говори Учителят,  УС - 5:00ч. - София, 10.3.1935г. (Неделя)
Добрият живот / Да живеете,  УС - 5:00ч. - София, 17.3.1935г. (Неделя)
Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път),  УС - 5:00ч. - София, 24.3.1935г. (Неделя)
Придобиване и задържане / Да се добие и задържи богатството,  УС - 5:00ч. - София, 31.3.1935г. (Неделя)
Два метода / Двата метода и двата пътища към сродната душа,  УС - 5:00ч. - София, 7.4.1935г. (Неделя)
Естествени прояви на Любовта / Естествената любов. (Да бъдем разумни. Добрата постъпка),  УС - 5:00ч. - София, 14.4.1935г. (Неделя)
Трите степени / Три степени в християнството. (Трите обязаности на човека. Двете категории. Екзаменът. Бележките),  УС - 5:00ч. - София, 21.4.1935г. (Неделя)
Трите врати / Любовта. (Три стъпки – три врати),  УС - 5:00ч. - София, 28.4.1935г. (Неделя)
Четирите елемента / Четири неща в ума си,  УС - 5:00ч. - София, 5.5.1935г. (Неделя)
Правото на Любовта / Близкият човек. (Двете права на човека, който обича. Примирението),  УС - 5:00ч. - София, 12.5.1935г. (Неделя)
До 29-ти юний,  УС - 5:00ч. - София, 19.5.1935г. (Неделя) (непечатана)
Възходящият път / Възходящият път. (Трите думи. Писмото),  УС - 5:00ч. - София, 26.5.1935г. (Неделя)
Тонът Фа / Няма да бъда излъган,  УС - 5:00ч. - София, 2.6.1935г. (Неделя)
Път към разумността / Пътят на разумното,  УС - 5:00ч. - София, 9.6.1935г. (Неделя)
Плащане на дългове / Изплащайте дълга си,  УС - 5:00ч. - София, 16.6.1935г. (Неделя)
Човек и природа / Господ в нас, и ние в Него,  УС - 5:00ч. - София, 23.6.1935г. (Неделя)
Начало и край / И до края, както и в началото. (Нищо няма да ви стане),  УС - 5:00ч. - София, 30.6.1935г. (Неделя)
Към мене / Обърнете се към мене,  УС - 5:00ч. - София, 7.7.1935г. (Неделя)
Словото и животът,  УС - 5:00ч. - София, 14.7.1935г. (Неделя)
Любов и служене / Любов и служене. (Чешмата в двора),  УС - 5:00ч. - София, 21.7.1935г. (Неделя)
Положителни качества / Не лъжете себе си,  УС - 5:00ч. - София, 28.7.1935г. (Неделя)
Божественият план / Тълкуванието. (Истинските връзки),  УС - 5:00ч. - София, 8.9.1935г. (Неделя)
Скъпоценото камъче / Скъпоценното камъче под езика,  УС - 5:00ч. - София, 15.9.1935г. (Неделя)
Трите родословия. Моето верую. Новото верую / Трите родословия,  УС - 5:00ч. - София, 22.9.1935г. (Неделя)
Буря голяма. Горделивият и тщеславният / Развълнуваното море,  УС - 5:00ч. - София, 29.9.1935г. (Неделя)
Двата порядъка,  УС - 5:00ч. - София, 6.10.1935г. (Неделя)
Вътрешните качества на числото 12. Дванадесеттях хляба. Божественият и човешкият порядък / Фарисеи и садукеи,  УС - 5:00ч. - София, 13.10.1935г. (Неделя)
Де е човекът? Първият образ на човека. Степени на разбиране / Степени на разбиране,  УС - 5:00ч. - София, 20.10.1935г. (Неделя)
Приложението като източник на знанието / Източник на знанието,  УС - 5:00ч. - София, 27.10.1935г. (Неделя)
Герои / Героите,  УС - 5:00ч. - София, 3.11.1935г. (Неделя)
Свещеният огън,  УС - 5:00ч. - София, 10.11.1935г. (Неделя)
Вътрешният закон,  УС - 5:00ч. - София, 17.11.1935г. (Неделя)
Бъди доволен / Доволството,  УС - 5:00ч. - София, 24.11.1935г. (Неделя)
Огънят на пречистването. Едно добро / Огън на пречистване,  УС - 5:00ч. - София, 1.12.1935г. (Неделя)
Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги / Трите книги,  УС - 5:00ч. - София, 8.12.1935г. (Неделя)
По новия начин. Коприненият конец / Коприненият конец,  УС - 5:00ч. - София, 15.12.1935г. (Неделя)
Котелът и торбата. Което имам / Земята като училище, УС - 5:00ч. - София, 22.12.1935г. (Неделя)
Причина на страданията. Любов, Разумност, Истина и Доброта / Причини за страданията,  УС - 5:00ч. - София, 29.12.1935г. (Неделя)

начало1936г.

Знайният Бог, УС - 5:00ч. - София, 5.1.1936г. (Неделя)
Топлината на Любовта, УС - 5:00ч. - София, 12.1.1936г. (Неделя)
Непроменливи величини / Устойчиви величини, УС - 5:00ч. - София, 19.1.1936г. (Неделя)
Слуги на Доброто, УС - 5:00ч. - София, 26.1.1936г. (Неделя)
Огънят на любовта / Силният огън, УС - 5:00ч. - София, 16.2.1936г. (Неделя)
Ще се похваля / Ще се похваля. Божественото начало, УС - 5:00ч. - София, 23.2.1936г. (Неделя)
Познат от Бога , УС - 5:00ч. - София, 1.3.1936г. (Неделя)
Абсолютна справедливост , УС - 5:00ч. - София, 8.3.1936г. (Неделя)
Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод / Новият метод, УС - 5:00ч. - София, 15.3.1936г. (Неделя)
Което Бог е съчетал / Което Бог е съчетал,  УС , ИБ - 5:00ч. - София, 22.3.1936г. (Неделя)
Възприемане на словото / Да се възприеме Словото, УС - 5:00ч. - София, 29.3.1936г. (Неделя)
Двете фази / Двете фази в пътя на ученика, УС - 5:00ч. - София, 5.4.1936г. (Неделя)
Божествената връзка. Новият живот. Трите врати / Божествената връзка , УС - 5:00ч. - София, 12.4.1936г. (Неделя)
Изгрев и залез / Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва, УС - 5:00ч. - София, 19.4.1936г. (Неделя)
Правата мисъл, чувство и говор / Права мисъл, чувство и говор, УС - 5:00ч. - София, 26.4.1936г. (Неделя)
Четирите качества  , УС - 5:00ч. - София, 3.5.1936г. (Неделя)
Сляпороденият / Слепороденият човек, УС - 5:00ч. - София, 6.9.1936г. (Неделя)
Вътрешна връзка / Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС - 5:00ч. - София, 13.9.1936г. (Неделя)
За Слава Божия, СБ , УС - 5:00ч. - София, 20.9.1936г. (Неделя)
Той създава / Аз го създадох!,  УС - 5:00ч. - София, 27.9.1936г. (Неделя)
Важността на черния дроб,  УС - 5:00ч. - София, 4.10.1936г. (Неделя)
Реалните неща в Любовта / Реалното в Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 11.10.1936г. (Неделя)
Шестото чувство / Вярата и Любовта. Шестото чувство,  УС - 5:00ч. - София, 18.10.1936г. (Неделя)

начало1937г.

Реалността в живота / Реалността в живота! Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене,  УС - 5:00ч. - София, 3.1.1937г. (Неделя)
Божествената храна,  УС - 5:00ч. - София, 10.1.1937г. (Неделя)
Учение и служение / Учение и служене на Бога,  УС - 5:00ч. - София, 17.1.1937г. (Неделя)
Конкретното в Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 24.1.1937г. (Неделя)
Великодушие и целомъдрие / Великодушие и Целомъдрие. Мекота,  УС - 5:00ч. - София, 31.1.1937г. (Неделя)
Първият и последният,  УС - 5:00ч. - София, 7.2.1937г. (Неделя)
Конкурсен изпит / Конкурсният изпит,  УС - 5:00ч. - София, 14.2.1937г. (Неделя)
Ликвидиране и прилагане / Ликвидация със стария живот и приложение на новия, УС - 5:00ч. - София, 21.2.1937г. (Неделя)
Три необходими неща / Три неща са потребни,  УС - 5:00ч. - София, 28.2.1937г. (Неделя)
Обмяна в Божественото / Обмяна на Божественото!,  УС - 5:00ч. - София, 7.3.1937г. (Неделя)
Приложение на вярата, любовта и надеждата / Приложение на Вярата, Надеждата и Любовта в живота,  УС - 5:00ч. - София, 14.3.1937г. (Неделя)
Старото отмина / Три фази има,  УС - 5:00ч. - София, 21.3.1937г. (Неделя)
Примирителната постъпка / Мекота, примирителната постъпка. Красотата ще спаси света!),  УС - 5:00ч. - София, 28.3.1937г. (Неделя)
Степените на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 4.4.1937г. (Неделя)
Двамата сина,  УС - 5:00ч. - София, 11.4.1937г. (Неделя)
Истина и благост / Благост и Истина,  УС - 5:00ч. - София, 18.4.1937г. (Неделя)
Първата дума,  УС - 5:00ч. - София, 25.4.1937г. (Неделя)
Както Бог мисли и прави,  УС - 5:00ч. - София, 2.5.1937г. (Неделя)
Единият и многото,  УС - 5:00ч. - София, 9.5.1937г. (Неделя)
Първото място,  УС - 5:00ч. - София, 16.5.1937г. (Неделя)
Новото / Новото в небето. Страданието,  УС - 5:00ч. - София, 23.5.1937г. (Неделя)
Упование на Божественото / Уповай на Божественото,  УС - 5:00ч. - София, 30.5.1937г. (Неделя)
Детето на истината / Самораждане. Раждане на Истината,  УС - 5:00ч. - София, 6.6.1937г. (Неделя)
Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов,  УС - 5:00ч. - София, 13.6.1937г. (Неделя)
Особеностите на човека / Особената черта на човека,  УС - 5:00ч. - София, 20.6.1937г. (Неделя)
Външен и вътрешен живот / Вътрешен и външен живот,  УС - 5:00ч. - София, 27.6.1937г. (Неделя)
Смекчаване на злото / Злото и Любовта. Божественият път. Смекчаване на злото,  УС - 5:00ч. - София, 4.7.1937г. (Неделя)
Вътрешна обхода,  УС - 5:00ч. - София, 29.8.1937г. (Неделя)
Силният / Силен в света,  УС - 5:00ч. - София, 5.9.1937г. (Неделя)
Свят на промени / Религиозни хора,  УС - 5:00ч. - София, 12.9.1937г. (Неделя)
Любов и приравняване / Приравняване и Любов,  УС - 5:00ч. - София, 19.9.1937г. (Неделя)
Ликвидация на века,  УС - 5:00ч. - София, 26.9.1937г. (Неделя)
Оценяване и прилагане,  УС - 5:00ч. - София, 3.10.1937г. (Неделя)
Да видят,  УС - 5:00ч. - София, 10.10.1937г. (Неделя)
Сърцето и умът,  УС - 5:00ч. - София, 17.10.1937г. (Неделя)
Двете дървета,  УС - 5:00ч. - София, 31.10.1937г. (Неделя)
Трите свята,  УС - 5:00ч. - София, 7.11.1937г. (Неделя)
Първата песен,  УС - 5:00ч. - София, 14.11.1937г. (Неделя)
Разрешение на въпросите,  УС - 5:00ч. - София, 21.11.1937г. (Неделя)
Служене на Бога,  УС - 5:00ч. - София, 28.11.1937г. (Неделя)
Неизменни величини,  УС - 5:00ч. - София, 5.12.1937г. (Неделя)
Трите пътя, УС - 5:00ч. - София, 12.12.1937г. (Неделя)
С ключ и без ключ,  УС - 5:00ч. - София, 19.12.1937г. (Неделя)
Малките неща,  УС - 5:00ч. - София, 26.12.1937г. (Неделя)

начало1938г.

Даром давайте,  УС - 5:00ч. - София, 1.5.1938г. (Неделя)
Отворени за доброто,  УС - 5:00ч. - София, 8.5.1938г. (Неделя)
Главните точки,  УС - 5:00ч. - София, 15.5.1938г. (Неделя)
Великото в света,  УС - 5:00ч. - София, 22.5.1938г. (Неделя)
Обнова на човека,  УС - 5:00ч. - София, 29.5.1938г. (Неделя)
Последен в света,  УС - 5:00ч. - София, 19.6.1938г. (Неделя)
Две посоки,  УС - 5:00ч. - София, 26.6.1938г. (Неделя)
Слизане и качване,  УС - 5:00ч. - София, 3.7.1938г. (Неделя)
Тониране,  УС - 5:00ч. - София, 4.9.1938г. (Неделя)
Оригинал и копие,  УС - 5:00ч. - София, 11.9.1938г. (Неделя)
Изгубеният сън,  УС - 5:00ч. - София, 18.9.1938г. (Неделя)
Добрият език,  УС НБ - 5:00ч. - София, 25.9.1938г. (Неделя)
Трансформатори на Божествената енергия,  УС НБ - 5:00ч. - София, 2.10.1938г. (Неделя)
Любов към всичко,  УС - 5:00ч. - София, 16.10.1938г. (Неделя)
Постоянната връзка и единствената мярка, УС - 5:00ч. - София, 23.10.1938г. (Неделя)
Силата на човека, УС - 5:00ч. - София, 30.10.1938г. (Неделя)
Всичко е за добро, УС - 5:00ч. - София, 6.11.1938г. (Неделя)
Горе на планината, УС - 5:00ч. - София, 13.11.1938г. (Неделя)
Една свещена идея, УС - 5:00ч. - София, 4.12.1938г. (Неделя)
Вътрешният мир, УС - 5:00ч. - София, 11.12.1938г. (Неделя)
Надежда, вяра и любов, УС - 5:00ч. - София, 18.12.1938г. (Неделя)
Страдание и радост, УС - 5:00ч. - София, 25.12.1938г. (Неделя)
Доброто и светлината,  УС - 5:00ч. - София, 2.1.1938г. (Неделя)
Окото на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 9.1.1938г. (Неделя)
Двете жени, УС - 5:00ч. - София, 16.1.1938г. (Неделя)
Радостни и весели,  УС - 5:00ч. - София, 23.1.1938г. (Неделя)
Учене и служене,  УС - 5:00ч. - София, 30.1.1938г. (Неделя)
Красотата на Душата,  УС - 5:00ч. - София, 6.2.1938г. (Неделя)
Четири погледа,  УС - 5:00ч. - София, 13.2.1938г. (Неделя)
Единствената връзка,  УС - 5:00ч. - София, 20.2.1938г. (Неделя)
Единство в живота,  УС - 5:00ч. - София, 27.2.1938г. (Неделя)
Новата храна,  УС - 5:00ч. - София, 6.3.1938г. (Неделя)
Да слушат,  УС - 5:00ч. - София, 13.3.1938г. (Неделя)
Добрите плодове,  УС - 5:00ч. - София, 20.3.1938г. (Неделя)
Великите пътища,  УС - 5:00ч. - София, 27.3.1938г. (Неделя)
Под тебе и над тебе,  УС - 5:00ч. - София, 3.4.1938г. (Неделя)
Даде ми се всяка власт,  УС - 5:00ч. - София, 24.4.1938г. (Неделя)

начало1939г.

Посрещането на Господа,  УС - 5:00ч. - София, 8.1.1939г. (Неделя)
Година на работа,  УС - 5:00ч. - София, 15.1.1939г. (Неделя)
Основното правило,  УС - 5:00ч. - София, 22.1.1939г. (Неделя)
Изпитът на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 29.1.1939г. (Неделя)
Пътят на светиите,  УС - 5:00ч. - София, 5.2.1939г. (Неделя)
Качества на силния човек,  УС - 5:00ч. - София, 12.2.1939г. (Неделя)
Благо и блаженство,  УС - 5:00ч. - София, 19.2.1939г. (Неделя)
Зрелостният изпит,  УС - 5:00ч. - София, 5.3.1939г. (Неделя)
Радостта,  УС - 5:00ч. - София, 12.3.1939г. (Неделя)
Божественият параход и станцията „Благовещение“,  УС - 5:00ч. - София, 19.3.1939г. (Неделя)
Елате да разсъждаваме,  УС - 5:00ч. - София, 26.3.1939г. (Неделя)
Трите пътища,  УС - 5:00ч. - София, 2.4.1939г. (Неделя)
Двете благодарности,  УС - 5:00ч. - София, 16.4.1939г. (Неделя)
Естествената среда на човешката душа,  УС - 5:00ч. - София, 23.4.1939г. (Неделя)
Качества на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 7.5.1939г. (Неделя)
Ценността на вашата душа,  УС - 5:00ч. - София, 14.5.1939г. (Неделя)
Силата на човека,  УС - 5:00ч. - София, 21.5.1939г. (Неделя)
Ученикът,  УС - 5:00ч. - София, 4.6.1939г. (Неделя)
Пред новата епоха,  УС - 5:00ч. - София, 11.6.1939г. (Неделя)
Знаменосци на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 18.6.1939г. (Неделя)
Стари и нови светии,  УС - 5:00ч. - София, 25.6.1939г. (Неделя)
Новата любов,  УС - 5:00ч. - София, 2.7.1939г. (Неделя)
Самоотричане,  УС - 5:00ч. - София, 9.7.1939г. (Неделя)
Слугиня на Божествената Любов,  УС - 5:00ч. - София, 3.9.1939г. (Неделя)
Единствен цяр,  УС - 5:00ч. - София, 10.9.1939г. (Неделя)
Първият момент на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 24.9.1939г. (Неделя)
На Него можем да разчитаме,  УС - 5:00ч. - София, 1.10.1939г. (Неделя)
Ободрителни мисли, чувства и постъпки,  УС - 5:00ч. - София, 8.10.1939г. (Неделя)
Слуги на Божествения ум и на Божественото сърце,  УС - 5:00ч. - София, 15.10.1939г. (Неделя)
Ще бъдат опитани,  УС - 5:00ч. - София, 5.11.1939г. (Неделя)
Намиране изгубената дума,  УС - 5:00ч. - София, 12.11.1939г. (Неделя)
При Бога, ангелите и добрите хора,  УС - 5:00ч. - София, 19.11.1939г. (Неделя)
Път към изгубената дума,  УС - 5:00ч. - София, 26.11.1939г. (Неделя)
Победата на доброто,  УС - 5:00ч. - София, 3.12.1939г. (Неделя)
Посещение на Бога. Работа и учение,  УС - 5:00ч. - София, 10.12.1939г. (Неделя)
Аз, ти, той,  УС - 5:00ч. - София, 17.12.1939г. (Неделя)
Даром,  УС - 5:00ч. - София, 24.12.1939г. (Неделя)

начало1940г.

Два момента,  УС - 5:00ч. - София, 7.1.1940г. (Неделя)
Служене на Бога,  УС - 5:00ч. - София, 14.1.1940г. (Неделя)
Един ден,  УС - 5:00ч. - София, 28.1.1940г. (Неделя)
Постиженията на човека,  УС - 5:00ч. - София, 4.2.1940г. (Неделя)
Без кал,  УС - 5:00ч. - София, 11.2.1940г. (Неделя)
Добрият път,  УС - 5:00ч. - София, 18.2.1940г. (Неделя)
Обичайте и радвайте се,  УС - 5:00ч. - София, 25.2.1940г. (Неделя)
Нови пътища,  УС - 5:00ч. - София, 3.3.1940г. (Неделя)
Трите обещания,  УС - 5:00ч. - София, 10.3.1940г. (Неделя)
Великото благо,  УС - 5:00ч. - София, 24.3.1940г. (Неделя)
Светлина, топлина, сила,  УС - 5:00ч. - София, 31.3.1940г. (Неделя)
Майката на съвършенството,  УС - 5:00ч. - София, 14.4.1940г. (Неделя)
Божията мисъл,  УС - 5:00ч. - София, 21.4.1940г. (Неделя)
Както ме е Отец въздигнал,  УС - 5:00ч. - София, 28.4.1940г. (Неделя)
Най-малката погрешка и най-малкото добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.5.1940г. (Неделя)
Здравословно гледище,  УС - 5:00ч. - София, 12.5.1940г. (Неделя)
Четири неща,  УС - 5:00ч. - София, 2.6.1940г. (Неделя)
Нови и стари неща,  УС - 5:00ч. - София, 9.6.1940г. (Неделя)
Свещеното чувство,  УС - 5:00ч. - София, 16.6.1940г. (Неделя)
Търпението,  УС - 5:00ч. - София, 23.6.1940г. (Неделя)
Първата запалка,  УС - 5:00ч. - София, 30.6.1940г. (Неделя)
Комедия, драма, трагедия,  УС - 5:00ч. - София, 7.7.1940г. (Неделя)
Съвършенство във възприемането и даването,  УС - 5:00ч. - София, 14.7.1940г. (Неделя)
Приложение,  УС - 5:00ч. - София, 21.7.1940г. (Неделя)
Вечно обновяване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 28.7.1940г. (Неделя)
Реалност на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 4.8.1940г. (Неделя)
Вяра и вярване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 11.8.1940г. (Неделя)
Изучаване и приемане, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - 7-те езера, 18.8.1940г. (Неделя)
Неоцененото богатство, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 25.8.1940г. (Неделя)
Десетте девици, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 1.9.1940г. (Неделя)
Функции на вярата, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 8.9.1940г. (Неделя)
Любов в трите свята, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 15.9.1940г. (Неделя)
Връзка между Бога и човека, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 22.9.1940г. (Неделя)
Съгласуване на мислите,  УС - 5:00ч. - София, 29.9.1940г. (Неделя)
Работа за цялото,  УС - 5:00ч. - София, 6.10.1940г. (Неделя)
Самоотричане,  УС - 5:00ч. - София, 13.10.1940г. (Неделя)
Волята на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 27.10.1940г. (Неделя)
Процепът на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 10.11.1940г. (Неделя)
Чантата на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 1.12.1940г. (Неделя)
Две врати,  УС - 5:00ч. - София, 15.12.1940г. (Неделя)
Което е и което не е,  УС - 5:00ч. - София, 22.12.1940г. (Неделя)
Божествена мярка,  УС - 5:00ч. - София, 29.12.1940г. (Неделя)

начало1941г.

Двете недоволства,  УС - 5:00ч. - София, 5.1.1941г. (Неделя)
Трезво гледане,  УС - 5:00ч. - София, 12.1.1941г. (Неделя)
Най-светлият път,  УС - 5:00ч. - София, 9.2.1941г. (Неделя)
Търпение,  УС - 5:00ч. - София, 16.2.1941г. (Неделя)
Малката любов,  УС - 5:00ч. - София, 23.2.1941г. (Неделя)
Хубавата усмивка,  УС - 5:00ч. - София, 9.3.1941г. (Неделя)
Божествената книга,  УС - 5:00ч. - София, 16.3.1941г. (Неделя)
Единственият път,  УС - 5:00ч. - София, 23.3.1941г. (Неделя)
Божествената усмивка,  УС - 5:00ч. - София, 30.3.1941г. (Неделя)
Вечността, УС - (неизвестен час) - София, 6.4.1941г. (Неделя) (непечатана)
Трите придобивки,  УС - 5:00ч. - София, 13.4.1941г. (Неделя)
Трите извора,  УС - 5:00ч. - София, 20.4.1941г. (Неделя)
Да дойде при мене,  УС - 5:00ч. - София, 27.4.1941г. (Неделя)
Добрият живот,  УС - 5:00ч. - София, 4.5.1941г. (Неделя)
Безлюбие и любов,  УС - 10:00ч. - София, 18.5.1941г. (Неделя)
Крайното добро и крайното зло,  УС - 5:00ч. - София, 1.6.1941г. (Неделя)
Единствената сила,  УС - 5:00ч. - София, 8.6.1941г. (Неделя)
Да просветнат,  УС - 5:00ч. - София, 15.6.1941г. (Неделя)
Зародиш, дърво, плод,  УС - 5:00ч. - София, 22.6.1941г. (Неделя)
Три връзки,  УС - 5:00ч. - София, 6.7.1941г. (Неделя)
Вералах – да даде Господ!,  УС - 5:00ч. - София, 13.7.1941г. (Неделя)
Служение с Любов / С любов, СБ , УС - 5:00ч. - София, 31.8.1941г. (Неделя)
Което не е / Законът на лъжата, УС , СБ - 5:00ч. - София, 7.9.1941г. (Неделя)
Единственото нещо, УС , СБ - 5:00ч. - София, 14.9.1941г. (Неделя)
Царството Божие / Името, царството и волята Божия, СБ , УС - 5:00ч. - София, 21.9.1941г. (Неделя)
Последното добро,  УС - 5:00ч. - София, 5.10.1941г. (Неделя)
Зелен и узрял,  УС - 5:00ч. - София, 19.10.1941г. (Неделя)
Постоянна благодарност,  УС - 5:00ч. - София, 26.10.1941г. (Неделя)
Трите неща,  УС - 5:00ч. - София, 2.11.1941г. (Неделя)
Божественият и човешкият порядък,  УС - 5:00ч. - София, 9.11.1941г. (Неделя)
Да обичаш и да те обичат,  УС - 5:00ч. - София, 16.11.1941г. (Неделя)
Трите качества на тона,  УС - 5:00ч. - София, 7.12.1941г. (Неделя)

начало1942г.

С малкото,  УС - 5:00ч. - София, 4.1.1942г. (Неделя)
Единствената врата,  УС - 5:00ч. - София, 11.1.1942г. (Неделя)
Дрехата на Любовта, на Мъдроста и на Истината,  УС - 5:00ч. - София, 18.1.1942г. (Неделя)
Единственият път,  УС - 5:00ч. - София, 25.1.1942г. (Неделя)
Характерът и тялото,  УС - 5:00ч. - София, 15.2.1942г. (Неделя)
Нов поздрав, УС - 5:00ч. - , 23.2.1942г. (Понеделник) (непечатана)
Най-лесното,  УС - 5:00ч. - София, 8.3.1942г. (Неделя)
Великият път,  УС - 5:00ч. - София, 22.3.1942г. (Неделя)
Видове женитби,  УС - 5:00ч. - София, 29.3.1942г. (Неделя)
Близо и далеч,  УС - 5:00ч. - София, 5.4.1942г. (Неделя)
Трите положения,  УС - 5:00ч. - София, 12.4.1942г. (Неделя)
Най-малката и най-голямата любов,  УС - 5:00ч. - София, 19.4.1942г. (Неделя)
Радости и страдания,  УС - 5:00ч. - София, 26.4.1942г. (Неделя)
Животът за любовта,  УС - 5:00ч. - София, 3.5.1942г. (Неделя)
Без сол,  УС - 5:00ч. - София, 10.5.1942г. (Неделя)
Новото в света,  УС - 5:00ч. - София, 17.5.1942г. (Неделя)
Любов, вяра и надежда,  УС - 5:00ч. - София, 24.5.1942г. (Неделя)
Добрият път,  УС - 5:00ч. - София, 7.6.1942г. (Неделя)
Слаби и силни,  УС - 5:00ч. - София, 5.7.1942г. (Неделя)
Трите чаши,  УС - 5:00ч. - София, 12.7.1942г. (Неделя)
Единствената нишка,  УС - 5:00ч. - София, 19.7.1942г. (Неделя)
Добро, справедливост, разумност,  УС - 5:00ч. - София, 26.7.1942г. (Неделя)
Любов и обич,  УС - 5:00ч. - София, 9.8.1942г. (Неделя)
Божиите блага,  УС - 5:00ч. - София, 16.8.1942г. (Неделя)
Опознаване, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 30.8.1942г. (Неделя)
Смисълът на живота, СБ , РБ , УС - 5:00ч. - София, 20.9.1942г. (Неделя)
Бъдещото верую,  УС - 5:00ч. - София, 27.9.1942г. (Неделя)
Важни и належащи неща,  УС - 5:00ч. - София, 4.10.1942г. (Неделя)
От любов и обич,  УС - 5:00ч. - София, 11.10.1942г. (Неделя)
Да работим с радост,  УС - 5:00ч. - София, 18.10.1942г. (Неделя)
Учител мой,  УС - 5:00ч. - София, 25.10.1942г. (Неделя)
Да направим човека,  УС - 5:00ч. - София, 1.11.1942г. (Неделя)
Новият път,  УС - 5:00ч. - София, 8.11.1942г. (Неделя)
Като младия син,  УС - 5:00ч. - София, 29.11.1942г. (Неделя)
Отвън дрънкането, отвътре ученето,  УС - 5:00ч. - София, 6.12.1942г. (Неделя)
Усмихвай се,  УС - 5:00ч. - София, 13.12.1942г. (Неделя)
Трите изкушения,  УС - 5:00ч. - София, 20.12.1942г. (Неделя)
Човешка, ангелска и Божествена Любов,  УС - 5:00ч. - София, 27.12.1942г. (Неделя)

начало1943г.

Пожелаване,  УС - 5:00ч. - София, 3.1.1943г. (Неделя)
Вратите на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 24.1.1943г. (Неделя)
Любов без закон,  УС - 5:00ч. - София, 31.1.1943г. (Неделя)
Най-сигурното място,  УС - 5:00ч. - София, 7.2.1943г. (Неделя)
Пътят на живота,  УС - 5:00ч. - София, 14.2.1943г. (Неделя)
Плодовете на Любовта,  УС - 5:00ч. - София, 21.2.1943г. (Неделя)
Трите пътя,  УС - 5:00ч. - София, 28.2.1943г. (Неделя)
Новата идея,  УС - 5:00ч. - София, 7.3.1943г. (Неделя)
На първо място,  УС - 5:00ч. - София, 21.3.1943г. (Неделя)
Два пъти родени,  УС - 5:00ч. - София, 28.3.1943г. (Неделя)
Двата велики закона, УС - 5:00ч. - София, 4.4.1943г. (Неделя)
Слуги, ученици, синове,  УС - 5:00ч. - София, 25.4.1943г. (Неделя)
Близо е,  УС - 5:00ч. - София, 2.5.1943г. (Неделя)
Любовта е музика,  УС - 5:00ч. - София, 9.5.1943г. (Неделя)
В любещите ръце,  УС - 5:00ч. - София, 16.5.1943г. (Неделя)
Два метода,  УС - 5:00ч. - София, 23.5.1943г. (Неделя)
Път на избавление,  УС - 5:00ч. - София, 30.5.1943г. (Неделя)
Числото тринадесет,  УС - 5:00ч. - София, 6.6.1943г. (Неделя)
Сила и слабост,  УС - 5:00ч. - София, 13.6.1943г. (Неделя)
Религиозни и духовни хора,  УС - 5:00ч. - София, 20.6.1943г. (Неделя)
Четирите струни,  УС - 5:00ч. - София, 11.7.1943г. (Неделя)
Добро слушане, УС - 5:00ч. - София, 1.8.1943г. (Неделя)
Двата пътя,  УС - 5:00ч. - София, 10.10.1943г. (Неделя)
Синовно отношение,  УС - 5:00ч. - София, 17.10.1943г. (Неделя)
Плодовете на Духа,  УС - 5:00ч. - София, 24.10.1943г. (Неделя)
Новото начало,  УС - 5:00ч. - София, 31.10.1943г. (Неделя)
Бъдете съвършени,  УС - 5:00ч. - София, 14.11.1943г. (Неделя)
Право мислене,  УС - 5:00ч. - Витоша, 21.11.1943г. (Неделя)
Човешка и Божествена любов,  УС - 5:00ч. - София, 28.11.1943г. (Неделя)
Безопасният път,  УС - 5:00ч. - София, 5.12.1943г. (Неделя)
Най-великата наука,  УС - 5:00ч. - София, 12.12.1943г. (Неделя)
Блажени нищите,  УС - 5:00ч. - София, 19.12.1943г. (Неделя)
Божията воля / Волята Божия,  УС - 5:00ч. - София, 26.12.1943г. (Неделя)

начало1944г.

Възприемане и предаване/Сито и дармон,  УС , СБ - 5:00ч. - София, 2.1.1944г. (Неделя)
Божественият ден,  УС - 5:00ч. - София, 9.1.1944г. (Неделя)
Пребъдване, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 19.3.1944г. (Неделя)
Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС - 5:00ч. - Мърчаево, 16.4.1944г. (Неделя)


placeholder