НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Ценни мисли из книгата на Великия живот (II)

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Ценни мисли из книгата на Великия живот (II)

Най-често използвани думи в беседата: всичко, любов, радост, свобода, всички, мъдрост, носи, истина, вода, силните, начало, задоволява, дружи, слабите, разбира, дреха, дух, знание, търси ,

Съборни беседиРилски беседи , 7-те езера, 24 Юли 1932г., (Неделя) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАМислете върху изворите на живота, на знанието и на свободата.
Туй, което не остарява, е дрехата на Любовта.
Туй, което не се мени, е дрехата на Мъдростта.
Туй, което не се губи, е дрехата на Истината.
Изгряващата звезда показва красотата на нощта, а изгряващото слънце показва славата на деня.
Туй, което носи съблазън и радост, поле се казва.
Туй, което носи опасност и чистота, планина се казва.
Туй, което задоволява душата, е Любовта.
Туй, което задоволява духа, е Мъдростта.
Туй, което осмисля всичко, е Истината.
Път без прах, истина без съмнение и живот без страдание, това е безсмъртие.
Тъмнина за силните, светлина за слабите, скърби за здравите, радост за болните.
Здравият да се радва на скърбите си, а болният – на радостите си.
Младостта е дреха на живота.
Светлината е дреха на знанието.
Свободата е дреха на здравето.
Живот без добродетели е подобен на градина без цветя, на дървета без плод.
Не търси това, което не ти трябва.
Не носи това, което не те задоволява.
Бъди всякога свободен и никога не се впрягай.
Сложи хомота на почивка, а силата си на работа.
Постави страха страж на силните.
Постави милосърдието страж на слабите.
Дружи с това, което не остарява – Любовта.
Дружи с това, което не потъмнява – Мъдростта.
Дружи с това, което не се ограничава – Истината.
Начало на всички неща е Духът.
Начало на Духа е Любовта.
Зенитът на Духа е Мъдростта.
Краят на всички неща е Истината, която носи свобода.
Край има само там, където престават всички противоречия.
Начало има само там, където всичко е в съгласие.
Светът е това, в което всичко се проявява.
Търси произхода на всички неща, за да намериш Бога в душата си. Той се нарича силният в силните и слабият в слабите; безсмъртният в безсмъртните и безсмъртният в смъртните; любещият в любещите и любещият в безлюбещите. Той прониква всичко. Където е Той, там е животът, там е знанието, там е свободата. Той е великата безопасност на всичко.
Скръб е това, което не се разбира.
Радост е това, което се разбира.
Това, което се сее, е радост.
Това, което не никне, е скръб.
Това, което се жъне, е знание.
Вода, която се сгрява и изстива, не е вода.
Вода е това, което нито се сгрява, нито изстива.
Туй, което не се хваща, е светлина.
Туй, което не се разбира, е любов.
Туй, което не се постига, е свобода.
Неуловимото е светлината; неразбраното е любовта; непостижимото е свободата.
Не ставай преждевременно светия.

– 24 юли 1932 г., 5 ч. сутрин.

Най-често използвани думи в беседата: всичко, любов, радост, свобода, всички, мъдрост, носи, истина, вода, силните, начало, задоволява, дружи, слабите, разбира, дреха, дух, знание, търси ,

Съборни беседиРилски беседи , 7-те езера, 24 Юли 1932г., (Неделя) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ