НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

III.Г.Три речи от Андро Лулчев, военноинвалид и народен представител

Съдържание ТОМ 21
Алтернативен линк

III.

Г.

Три речи от

Андро Лулчев, военноинвалид и

народен представител1. ТРИ РЕЧИ ОТ АНДРО ХРИСТОВ ЛУЛЧЕВ, военноинвалид, народен представител
(Плевен, 1942 г. Издават бойните му другари, пострадали от войните) ...................... 272


1.1. ПЪРВА РЕЧ .................................................................................................... 274
1.2. ВТОРА РЕЧ..................................................................................................... 276
1.3. ТРЕТА РЕЧ ..................................................................................................... 281

2. ВЪПРОСИТЕ ЗА НАШИТЕ ПЕНСИИ ОТНОВО НА ДНЕВЕН РЕД
(В. „Инвалид”, г. XXIII, бр. 1019, София, 16.ІІІ.1942 г., стр. 1 ÷ 2) .............................. 289


3. ДВАМА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОЕННОИНВАЛИДИ СЕ ИЗКАЗАХА ПРИ ГЛАСУВАНЕТО НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ЗАКОНОПРОЕКТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ И ЗА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩА
(В. „Инвалид”, бр. 1020, София, 28.ІІІ.1942 г.) ............................................................... 290, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ