НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

39. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр. 9, 1.XI. 1931 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

39. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр. 9, 1.XI. 1931 г.)


(В. „Ратник на свободата”, бр. 9, 1.XI. 1931 г., София, стр. 2)Драги братя,

Нашият вестник се позабави. Силиците са му малко - паричките, - инак всички наши хора са навсякъде здрави и бодри на своя пост. Но парите станаха скъпи. А станаха скъпи, защото има „умни” хора, които навреме ги прибраха - и сега тяхната стока е най-скъпа, а всичко друго се обезцени... Това не е само в нас, в България. То е по цял свят.
Богатите от всички страни са се съгласили да се защищават, а сиромасите биват насъсквани един срещу други да се гонят и избиват... Защо? Защото са прости, та не могат да разберат, че на сиромаха навсякъде е лошо, сиреч трудно за преживяване, че всички са братя, и че няма защо да си причиняват един другиму скърби - и без това животът е тежък!

Хората днес се лъжат като децата - и простите, и учените.

Има ценности, без които не може - те са ценности при всички условия, докато човек е жив; има други, които са само условни.

Истинските ценности са хлябът, водата, въздухът, светлината - те и в градовете имат значение, и в пустинята, и навсякъде; парите обаче са ценност условна - в пустинята, гдето няма какво да се купува, те нямат никакво значение и стойност.

Но на всичките тия стойности една друга стойност е, която дава смисъл - това е самият човек. Без него, ако той не е здрав и разположен да работи, всичко това губи своята сила.

Хората, които работят, създават парите, както някой майстор изработва своята кола или обуща. Но да се кланяш след това на тия обуща или кола е толкова неразумно, колкото и да вярваш в могъществото на самите пари! Те са само средство - там, където са станали цел на един живот, там винаги има най-страшното падение.

Разумният човек и неволята използува - учи се. Глупавият и при нямането е нещастен, и при изобилието не знае какво да прави...

Тогава?

Тогава трябва да се намери истинският път. За него - в следния брой, а сега сърдечно ви пожелава всичко хубаво:

Любомир, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ