НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1. ТРИ РЕЧИ ОТ АНДРО ХРИСТОВ ЛУЛЧЕВ

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР ТОМ 21
Алтернативен линк

III.

Г. Три речи от Андро Лулчев1. ТРИ РЕЧИ ОТ АНДРО ХРИСТОВ ЛУЛЧЕВ,

Военноинвалид, народен представител
Плевен, 1942 г. Издават бойните му другари, пострадали от войнитеВМЕСТО ПРЕДГОВОР

С отпечатването на тия речи, произнесени в три различни случая, засягащи пострадалите от войните, ний мислим преди всичко, че услужваме и допринасяме за правилното отбелязване историческото развитие на този въпрос. Две епохи, разделяни почти с четвърт век помежду си, са достатъчно добре охарактеризирани, макар само в тесните рамки натри публични речи. Неволно изпъква грамадната разлика в отношенията на държавата - някога и сега - към пострадалите от войните. При това се налага и една друга идея на читателя. Това е вярата в успеха на изоставените, вярата в тържеството на правдата и в непрекъснатите усилия на един наш боен другар, които най- после допринасят съществено за реализиране на нашите надежди.

Но в случая нас ни радват не толкова материалните придобивки, колкото повишената нравствена оценка на нашите някогашни дела. Тази почит и уважение, които ни засвидетелствува днешната Българска държава, тази висока стойност, която тя дава на нашите някогашни подвизи и жертви, е само един верен показалец за правия път, който тя следва. Той наистина минава през страшна Голгота, но затова води към безсмъртието и величието на Отечеството - Олтар, пред който ний винаги сме се прекланяли.


София, 1.V.1942 г.
От бойните му другари, пострадали от войните


Забележка: Горните речи са произнесени както следва:

Първата - на 4 юний 1920 г. по повод обидите, които ни се нанесоха тогава. След тоя митинг бяха отпуснати места и заеми за бездомниците, пострадали от войните.

Втората реч е произнесена в Народното събрание на 12 март 1942 г. по Закона за пенсиите на пострадалите от войните.

Третата - произнесена в Народното събрание на 24 март 1942 г. по Закона за снабдяване на бездомниците, пострадали от войните, с икономически жилища. След тая реч Министърът на войната коригира Закона.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ