НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

32. ДОЛУ МАСКИТЕ! (бр. 8, 20.VІ.1931 г.

ТОМ 21
Алтернативен линк

32. ДОЛУ МАСКИТЕ! (бр. 8, 20.VІ.1931 г.


(В. „Ратник на свободата”, бр. 8, 20.VІ.1931 г., София, стр. 1)Години наред нашият народ е подложен на страшни изпитания.

Забравили се партизани го делят на свои и „чужди”.

Гонят, арестуват, бият - убиват. Защо? Защото не бил с тях - управляющите – следователно „враг” на отечеството.

Нашата родина е изпълнена с братски могили - избити братя от късогледи партизани. В Дуранкулак, Шабла, Тръстеник, Владая, Захарна фабрика край София, Фердинандско, Троянско, Сливенско, Новозагорско, Ловчанско, Врачанско, Русенско и др. са опръскани с алената кръв на българи клани, избивани пак от българи...

Управниците, шефовете и шефчетата на партиите са повеждали групи от народа ни срещу своите родни братя в името на „висши интереси Отечествени”. Клаха го, убиваха, за да дойде ден същите тези шефчета и шефове, които нявга клаха и избиваха, деляха народа, днес заради мандати да забравят миналото и в името на „висши” Отечествени интереси (мандати и власт) да си подадат ръка, за да спасят „милия” народ, за който се сещат само през време на изборите.

Обединиха се „предателите”, мародерите, кожодерите, гробокопачитена България, разбойниците, хаирсъзите (вж вестниците „Знаме”, „Земеделско знаме”, „Независимост”, „Радикал” през 1918, 1919 ÷ 29 г., и в тях ще се види истинският им лик, книгата на бившия министър Омарчевски, документни факти... пр. пр.), и в тях ще видиш истинските ликове на днешните ортаци за мандати.

Обединяват се нови разпри, тъй както нявга се обединиха да смъкнат на „всяка цена”
земледелския режим, а същите шефчета днес плачат за земледелския режим.


Старите политически акробати, които деляха, избиваха народа ни толкова години, видяха, че народът им научи фокусите - не ги слуша и иска да ги види останали сами генерали - без войските.

Плюха на програмите си, на уставите си, на миналото, потъпкаха принципи, изложиха онези свои наивни партизани, които отстояваха партийната програма и идеи тогава, когато шефовете и шефчетата им, „противниците”, „предателите” заедно си пиеха кафето...

Днес се създаде блок между Радослависти, Земледелци, Демократи и др, и забравиха Дуранкулак, Шабла, Тръстеник десятъка, борби, които създадоха земледелския съюз.

Демократи-Радослависти забравиха, сладките приказки, казани преди първите да поемат управление. Които са ги забравили, да разгърнат партийните им органи през 1918 г.

Демократи-земледелци забравиха Владая, Захарната фабрика, Долни Дъбник, забравиха и благите думи, казани на „взаимното уважение”. Ако тяхната памет ги е забравила, да разгърнат партийните си органи през 1918, 1919, 1923 г. и книгата на Омарчевски, а братските могили ще посочат из България къде е тяхната искреност, къде и кога са били с истината.

Всички тези факти, поставени едни до други, казват на старите политически акробати:

Долу маските, за да види народът, че вий сте изкуствено делили народа на предатели и
„спасители”.


Съзнателно избивали, убивали.

Съзнателно насаждали омразата и с това докарвали съзнателно безбройните кризи. Делите народа, за да го владеете.

Утре, при удобен случай, ако днес заради мандата се обединявате с „предателите” и пр. Утре заради министерски места ще се обедините с омразния ви и кървав днешен сговор, против днешните ви ортаци за мандати.

Нямаме ли право да запитаме тези стари политически акробати кога казват на народа истината? Когато го клахте, избивахте или сега, когато се нареждате - вий, чистите като Дева Мария - с предателите, гробокопачите на България.

Кога говорихте „на народа” истината? Или ще ни кажете, че във вашата политика истина няма? Да, за вашата проститутска политика истина няма, но иде ново време и то носи своето.

Идат нови хора и те заедно с всички съзнателни граждани и селяни ще ви извикат:
Долу маските ви!

Долу маските ви, за да види народът, че всички сте вълци - хиени под маски - човешки образи. Съзнателно делили народа, за да го владеете.

Като сте унищожавали тези, които са се опитвали да му говорят истината или волята във верния път на обич и самопомощ.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ