НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

31. НОВОТО (бр. 8, 20.VІ.1931 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

31. НОВОТО (бр. 8, 20.VІ.1931 г.)(В. „Ратник на свободата”, бр. 8, 20.VІ.1931 г., София, стр. 1)


- Какво ви интересува?

- Верният път в живота.

- Добре, слушайте тогава!

Новото иде и ний всички сме свидетели на неговото пристьпяне. То е пред прага. Всеки свит със злоба юмрук, насилие, сочи само безсилието на този, който го е вдигнал. Пълните затвори доказват неправдата. Но голямата неправда е, която напомня, че Новото; което носи Истината, е близко.

А Истината е това, което дава свобода на мисълта, разширение на чувствата, благородство на постъпките.

При животните силният е свободен.

При хората на старите разбирания - богатият.

В нова България Истината ще освободи всички безкористни и ще даде възможност на достойните да бъдат водачи - да намерят своите места в живота.

Треперят тронове, банки, нечисти съвести в целия свят,

- Новото иде!

Тече потокът на Новото и няма сила, която да го спре.

Някой го питат – „Отгде идеш ти?”

Той си върви.

- Къде отиваш? Той пак си върви. Той казва:

- Ако искаш да знаеш отгде ида - намери Извора ми!

- Ако искаш да знаеш къде отивам - ела с мене!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ