НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

91. СОЛТА СЕ ОБЕЗСОЛИ (бр. 26, 22.VII.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

91. СОЛТА СЕ ОБЕЗСОЛИ (бр. 26, 22.VII.1930 г.)


(В. „Ратник на свободата”, бр. 26, 22.VII.1930 г., София, стр. 1)А. Лулчев


След буря следва хубав ден.

След мрачна нощ настъпва светъл слънчев ден.

Трябва да се хвърли един бегъл поглед в историческия път на живота, за да се уверим, че винаги, когато са се появявали новите лозунги, идейни течения, нов строй - новото, винаги старото е губило вяра сред народа. Развратът, рушветът, убийства, самоубийства, лек живот са били съпътниците на старото, което, виждайки своя край, се е пущало по всички простени и непростени пътища, за да преживеят по-леко своя и „без туй къс живот”. „Водачите на народа” са забравили, че са такива и със своите дела идваха дотам, че солта се обезсоли, народът ги изостави и дори погуби.
Така беше някога в Римската империя преди появяването на християнството, гдето по мегданите се ревеше само: „хляб и зрелища”.


Така беше във Франция преди провъзгласяване от народа в Париж: Братство, Равенство, Свобода.

Така беше в Русия, когато самозабравили се властници тъпчеха, затваряха народа, който в 1917 г. донесе нов строй и новото за цял народ.

Така е и в нас. Ний сме изправени пред страшни и пълни с отговорности за всички дни.

Солта се е обезсолила.

Мрак обвива земята и в този мрак се ширят безбройни кризи, рушветът, развратът, убийствата, самоубийствата, лъжата, злобата са разперили криле, грабят, избиват малки и големи и гледат как по-леко да прекарат този „къс земен живот”, без да правят сметка, че за сетен път те дорязват клона, на който са стъпили и заедно с тях ще падне и старото в пропастта и новото ще блесне и излезе да води и гради.

Погледнете днешните водачи - някогашни боляри, как живеят? Погледнете, проучете техните дела, и сами ще се уверите, че солта се е обезсолила, старото загива - ново иде.

Някога Исус Христос каза: „Люби и врага си”. А варненският Митрополит Симеон писа на един свой „духовен брат”: „По-добре беше да не се бе раждал и ако беше се родил, да не беше станал духовник”. Коментарии са излишни. Кои закони изпълняват тези митрополити? Или те сами подчертаха за лишен път, че солта се е обезсолила, и че идва нов строй, с нови хора по нови пътища.

Исус Христос каза: „Ако имаш две ризи”... А нашият министър професор Мишайков получава от няколко места пари и неговата надница е толкова, колкото е заплатата на един обикновен чиновник за цял месец.

На кой народ е той министър? На американския с доларите ли или на бедния български народ с левове? Или и той, без да ще, потвърждава, че солта се е обезсолила и иде ново в България?

Исус каза: „Помагай на ближния си”, а нашият кмет е предпочел да помага на себе си, като решил да получава пенсия, заплата от мината Перник и столичен кмет.

Солта се е обезсолила и тук.

Друг министър, оставен да пази народни интереси и дава личен пример, забравил да иде да посети старопиталищата, сиропиталищата, инвалиден дом, а се вмъкнал в Централния затвор да види две вулгарни убийци, да им даде морален кредит и с това покаже какво се преглежда, цени, насърчава в България.

Хиляди пенсионери чакат пенсиите си и по липса на „средства” не им се изплащат пенсиите, а в същото време командировки из Европа, тържества из София, които струват милиони, които за истинският измъчен народ от села и градове не само че не ги интересува, но са и вредни. Водачите на църквата ни и на народа, и хората на старото за лишен път доказват, че солта се е и обезсолила и че старото си залязва и ново идва, и докато из Софийските сокаци хората на старото тези дни реваха:
„Хляб и зрелища!”, там, сред народа, из села и градове, наведени над ниви, ливадни работилници, шепнат: „Докога ще ни водят боляри, които никога не са живели с нашите болки и страдания? Докога старото ще се шири из родни край? Докога този мрак ще ни обвива, а в него рушвети, развратът, грабежи, убийствата ще се ширят? Докога ще вървим из стари друм? И солта ще се обезсолява?”


И тези събудени, идейни души виждат фалша на мнозина „водачи” и обединени в едно около новите идеи и принципи на Исуса Христа, носят новото, красивото, нужното за народа ни.

Новото иде и то ще бъде толкова хубаво и светло, колкото по-лошо, мрачно е старото.

Да работим и носим новото.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ