НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

90. КЪДЕ Е СПАСЕНИЕТО (бр. 26, 22.VІІ.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

90. КЪДЕ Е СПАСЕНИЕТО (бр. 26, 22.VІІ.1930 г.)(В. „Ратник на свободата”, бр. 26, 22.VІІ.1930 г., София, стр. 1)„Достатъчно е, ако доброто, което ни е дал Бог, ний само

поддържаме.”


„Докато изворът извира, дотогава и реката тече.”


„Ако всички сме грънчари и бъчвари - къде ще ни бъде

пазарят?”Във всяко начинание на разумния човешки живот трябва да се тури едно здраво основание. Градението върху временни стремежи, неясни цели, престъпни намерения е градеж върху пясък с гнили греди.

Повтарянията на събитията сочат погрешните основи, които не могат да дадат правилни резултати.

Днес народите се забавляват сякаш. Повечето се оплакват от немотия, криза, безработица - и същевременно навсякъде се пилеят милиони и даже милиарди, за да се подготвя на същия този народ, от когото ги събират, кървави зрелища, в които ще разстрелват тях и синовете им за „идеали”... като че ли към идеалите водят само кървавите пътища на братоубийството, националната омраза и вековните войни!...

Хората са братя - това ни е казал не някой министър, изпъплил по главите на своите партизани с простени и непростени средства - нито някой цар, на когото „народът” пее днес „под вас, с вас, при вас” - а утре му удря плесница, изгонва вън от държавата, като го праща да реже дърва или да гони пеперуди. - Не, това е казано от Тоя, Когото почитаме като Господ наш Христос, който е водач по Пътя, олицетворител на Истината и носител на целокупния Вечен Живот.

И ако Той твърди това, кой е, който може да докаже противното?

Кой е, който смее да дръзва да мисли, че человек трябва да избере други пътища освен тия, които му са дадени от Върховния водач на человечеството - Христа?

Върху гнила основа здраво зданието не се гради, Человечеството трябва да надживее вече своя детски период.

С кръв не се гради. Само Любовта е, която свързва за столетия. Тя е потребна днес за всички. Изграденото с нея е изградено за векове. Без обич, взаимна почит, подпомагане, без истинско братство между хората нашата култура е загинала, хиляди аероплани, отровни газове и незнайните ужаси на утрешната война ще погубят милиони невинни същества, всичката вина на която е, че се водят от кръвожадни водачи! Истинският водач - тоя, който обича, жертвува себе си, а лъжливият - тия, които води.

Любов, братство и свобода- ето къде е спасението днес!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ