НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

92. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр. 26, 22.VII.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

92. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр. 26, 22.VII.1930 г.)(В. „Ратник на свободата”, бр. 26, 22.VII.1930 г., София, стр. 2)


„Големите грехове са станали от малките грешки;
гемиджийското въже - от тънките нишки.”


„Които нямат - са блажени, а които имат - са щастливи. Но

щастливият ако изгуби - става нещастен, а блаженият си е винаги

блажен...”
Драги братя,

Безгрижието на днешния ден ражда грижите на утрешния. Ний пропущаме нещата - и тия пропусната неща са после камъните, в които се спъваме.

Безгрижието по навик е родоначалник на терзанията, в които по-късно изпадаме, които ни карат да окайваме живота си и да проклинаме дните си.

Дохождат дни - единични дни, в които българският данъкоплатец трябва да каже мнението си върху управлението на страната си или общината, в която живее.

Той знае, че крадецът често не може да работи, че пияницата, и да иска, когато е пиян, не знае какво прави; че тоя, който никога не е страдал, не може да разбере страданията на другите - и не може да покаже милост и човещина към тях.

Хората с големи кореми се грижат преди всичко за тях - благоутробията си, повече, отколкото за всичко останало в света.

Хората с малки уши са услужливи, но пестеливи. Тия с дългите ръце обичат да попипват в чуждите джобове...

Хората с големи каси обичат повече да ги отварят, за да турят в тях, отколкото да вадят оттам и да раздават. Тия каси са боговете, на които те истински се кланят...

Вий всичко това знаете, и някога даже много добре - и въпреки това с нехайство, което няма извинение, вие ги избирате да ви ръководят в политическия живот, да ви стават кметове или да ви представляват в Народното събрание...

Може ли вълк да пази овцете - та и богатият да тачи интересите на бедния?

Едно бих ви припомнил - на тия, които биха искали да послушат - купете си Евангелието и прочетете - съборните Послания на Апостол Яков. Па и цялото го прочетете и се облегнете на него.

Време е вече да поискате да бъдете не някакви „исти”, които полицията ще гони и преследва, а истински християни, носители на Любов и братство - защото ако не дойде Любовта и взаимната обич, ще дойде смъртта, нещастието, страданието - и тежко ни на всички ни. В огъня, който иде, само тия, които са носили обич между хората, ще бъдат пощадени.

Нека бъдем тия светлоносци вред тъмнината.


С братски привет:

Любомир, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ