НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

71. НОВ МИНИСТЕРСКИ КАБИНЕТ (бр. 20, 26.V.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

71. НОВ МИНИСТЕРСКИ КАБИНЕТ (бр. 20, 26.V.1930 г.)


(В. „Ратник на свободата”, бр. 20, 26.V.1930 г., София, стр. 1)Нашата политическа история се „осъществи” с нов министерски кабинет:
Министър-председател и министър на вътрешните работи – Андрея Ляпчев.
Министър на външните работи и вероизповеданията - Ат. Буров.
Министър на финансите - проф. Вл. Моллов.
Министър на просветата - проф. Ал. Цанков.
Министър на търговията, промишлеността и труда - проф. Д. Мищайков.
Министър на правосъдието - К. Миланов
Министър на железниците, пощите и телеграфите - проф. Петко Стайнов.
Министър на земледелието и държавните имоти - Григор Василев.
Министър на обществените сгради, благоустройството, пътищата и съобщенията - проф. Г. Данаилов.
Министър на войната - генерал-лейтенант Бакърджиев.Господин Ляпчев състави нов Министерски кабинет и се освободи от „военните”. С излизането на г-н Сл. Василев от министерския кабинет, напусна и последният представител на тъй наречените „военни”, т. е. бивши военни, които тъй или иначе биха тъпана преди и след 9 юний, а други събират сега както винаги - парсата. Без тяхното участие не можеше да има 9 юний 1923 г. Следователно не можеше да се освободят и водачите на партиите, които Стамболийски ги смяташе за виновници за катастрофите народни.

Военните, по свои разбирания и подкрепени - насърчени от затворените шефове и шефчета, извършиха преврата, т. е. извадиха кестените от огъня, мина опасността, сега на сцената ще излязат „опитните” политически акробати с нови маски, т. е. нови програми.

Тази случка е за поука на всички, най-напред за „военните”.

С насилие, преврати не се управлява народ и не се спира новото, и че политическите акробати винаги са много слаби пред силните и много силни пред слабите. Правят комплименти, дават обещания и клетва, докато минат моста. Видят ли зор, вината другиму хвърлят и те, чрез своите акробатски фокуси, остават чисти като дева Мария – женат там, където не са сели.

Нека всички привърженици на превратите, късите процедури видят собствената си утрешна съдба.


Един от многото
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ