НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

72. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр. 20, 26.V.1930 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

72. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр. 20, 26.V.1930 г.)(В. „Ратник на свободата”, бр. 20, 26.V.1930 г., София, стр. 2)


„Всеки човек е съработник на Природата. Каквато и служба

да заема той, колкото и малка да е тя, тя има своето определено

място.”
„Някои хора живеят в миналото, други - в бъдеще. А само сегашното

е важното.”Драги братя,

Има една наука, която всички знаем и която все пак винаги трябва да учим - това е науката за живота. Знаем я, защото живеем - но болестите, скърбите, нещастията, смъртта най-после сочи, че в нашето знание има празнини, погрешки, неправилност и оттам - тия резултати. Защото здравето, радостта, дълголетието са резултат, израз на правилния живот. Едно време нашите деди живееха „както Господ дал” - и живееха доста добре. Ний сега искаме да живеем също тъй безгрижни, но условията вече са други. Около нас животът е влязъл в друга фаза и разумният човек трябва да разбере това, както разбира и градинарят кога и как да сее семето. Първото нещо, което трябва да разбере човек, е че здравето е израз на правилен живот; а правилен живот е този, който се води съгласно природните закони, но не механически разбрани, като определени веднъж завинаги, а като изменящи се съответно растенето, еволюирането и промените на самата жива среда, в която се прилагат.

Който иска да бъде здрав, най-напред трябва да отдели малко внимание, да помисли за това здраве: ако го има - да го запази; ако го няма - как да го придобие.

Това употребено за размисляние време не е изгубено - то ще си донесе обилно лихви в бъдеще. Но ум се иска да разбираш това, което ти се казва, да не мислиш, че ако обръчът е добър за една каца, ще бъде добър за едно дърво, което расте - в кацата той е необходим, а за дървото е една спънка.

При това трябва да знаете и друго, което може да ви се види чудно, но е цяла истина, проверена и доказана от съвременната наука: трите четвърти от хранителните вещества тялото взима от въздуха чрез дишанието и само останалата част една четвърт то взима с другата твърда храна, която по състава е тоже като въздуха!...

А според най-новите изследвания светлината е дала начало на всичко -от нея е станало всичко, защото и най-малките частички, които ний наричаме материя - те са електричество, а електричеството и светлината имат еднакъв произход - трептенията на етера.

Малко ви отвлякохме, но дайте си малко зор, пък попитайте и по-учените си приятели - все някой ще ви каже нещо. А което не разберете - питайте и нас - ще се помъчим да ви обясним.


С братски поздрав:

Любомир, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ