НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XXIV. ИЗВОРЪТ НА СЛОВОТО И ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА

ТОМ 20
Алтернативен линк

XXIV. ИЗВОРЪТ НА СЛОВОТО И ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА

(стр. 366-368)

30.VII.

Няколко дни не съм писал нищо. Целият живот ми се  стори някак друг. С мен самия стана нещо, което не мога да съвладея. То  се дължеше на едно виждане или видение. И аз самият не зная как да го  нарека. Бях станал рано, много рано. Сутрините тук са красиви, малко  студени. Звездите трепкат много близо над главите ни. Всички те като че  ли пеят някаква песен, на която звукът едва долита, неразбрано, но  хармонично. И в полумрака аз обичам да тръгвам към някой от върховете,  оттам да надничам в простора. Изкачвам се бавно, унесен в мисъл. Когато  вдигнах поглед на един от върховете, видях сянка, която ми напомняше  нещо забравено, залегнало дълбоко в душата ми, която като през сутрешна  мъгла иска да се припомни, да каже за себе си, да извика образи и  възпоменания. И то мили възпоменания, които си чакал както гладният-хляб  и жадният - водата...

Запътих се нататък с поглед впит и се препъвах  често в камъните или храстите, край които трябваше да минавам. Вървях и  не знаех дали това не е игра на светлината или игра на сенки в полумрак.  Но вървях, смътно чувству-ващ, че отивам към нещо, което ми е потребно.  И когато веднъж се спънах и паднах почти по очи, аз потърсих отново тоя  смътен образ, който се виждаше на върха. Него го нямаше вече там и аз  сетих празнина и скръб - дълбока скръб в себе си. Но скоро се възрадвах -  малко по-долу видях същата сянка да се движи. И тя сега беше цялата  светла. Изведнъж го познах - не с ума си, а с нещо друго, което е в  самите гърди, под сърцето, което проигра и аз целият потръпнах. Това  беше Той - Когото видях някога над смъртното си легло. Тоя, който бе  протягал често ръката си над мен във всичките опасни моменти на живота  ми. Тоя, Когото аз наричах в себе си «Образа с кротките очи», който за  другите бе живял преди хиляди години, а за мен бе жив и сега, във  всичките мои дни на лутане, скръб и изтезания. Но какво търси Той тук?  Какво вещае Неговото явявание в тия часове? Какво иска да ми каже? Той  ли ме викаше през далечината да дойда и Го видя? Вървя и мисля, а  сърцето ми бие тъй силно, че ушите ми гърмят от само себе си. Той е  далече, но аз Го виждам, не с

112 (фр.) Навсякъде търсете жената. (бел. М.И.)

113 роль (остар., от рус.) - роля. (бел. М.И.)

114 костер (книж., остар.) - голям буен огън (бел. М.И.)

115 О, sancta simplicitas! (лат.) - О, свещена простота! (бел. М.И.)

116   Същата беседа е отпечатана през 1950 г., редактирана от Паша Теодорова.  КАЖИ САМО РЕЧ: Беседа от Учителя, държана на 6.IV.1924 г., София. - В:  Който дойде при мене: [Неделни] беседи от Учителя. София, 1950. Горните  откъси съответстват на текста на стр. 63, 64-66, 68. (бел. М.И.)

Как се променяше Словото на Учителя - вж в  «Изгревът», том IX, стр. 678-679, 683-684, 695-697, 708, 783- 789,  798-801. Доказателство за промяна на Словото на Учителя вж в «Изгревът»,  том IX, ктр. 801-824. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий  Кръстев)

117   Възкресението се отнася за Божествения Дух, и за тялото - но не за  физическото, а за духовното тяло. (бел. на съставителя на «Изгревът»  Вергилий Кръстев)

118 тюрма (остар.) - затвор, тъмница (бел. М.И.)

119   «Демократически сговор» е образуван на 10.VIII.1923 г. чрез сливането  на фашисткия «Народен сговор» на Ал. Цанков - който извършва преврата на  9.VI.1923 г. и потушава Септемврийското въстание от 22-23.IX. 1923 г. -  със «Съюза на демокрацията», съставен от партиите: Демократическа  обединена, Народнопрогресивна, Радикалдемократическа и Българска  работническа социалдемократическа партия (широки социалисти). (бел. на  съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

120   Същата беседа е отпечатана през 1950 г., редактирана от Паша Теодорова.  ОЩЕ МАЛКО: Беседа от Учителя, държана на 13.IV. 1924 г., София. - В:  Който дойде при мене: [Неделни] беседи от Учителя. София, 1950. Горните  пасажи отговарят на текста на стр. 72-82. (бел. М.И.)

Как се променяше Словото на Учителя - вж в  «Изгревът», том IX, стр. 678-679, 683-684, 695-697, 708, 783-789,  798-801. Доказателство за промяна на Словото на Учителя вж в «Изгревът»,  том IX, ктр. 801-824. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий  Кръстев)

121   a forfait (фр.) - с предварително определен изход; vente a forfait -  продажба по предварително уговорена цена, която после не може да се  променя. (бел. М.И.)

122 Д. Бл. - Дедо Благо - Стоян Русев. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

123   За Варненския митрополит Симеон вж в «Изгревът», том XI, стр. 237-251,  252-267. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

124   Архимандрит Евтимий (1884-1943 г.) е ректор на Пловдивската семинария.  Заедно с Калнев идват на 17.VIII.1922 г. в Търново и на 19. VIII.1922 г.  влизат в салона на читалище «Надежда» и искат диспут с Дънов. Но става  така, че те заспиват в салона по време на беседата на Учителя Дънов. Вж  «Изгревът», том V, стр. 365-367; «Изгревът», том X, стр. 736-740. А  беседата на Учителя Дънов на тази дата - 19.VIII.1922 г. ще намерите в  «Беседи и упътвания», 1922 г., стр. 19-56.

Архимандрит Евтимий пише «Писма до дъновистката  младеж», за да разгроми дъновизма. А каква е неговата съдба - вж  «Изгревът», том VI, стр. 404-405. (бел. на съставителя на «Изгревът»  Вергилий Кръстев)

125   Александър Цанков - ръководител на фашисткия «Народен сговор», заедно с  военните, е извършителят на преврата на 9 юни 1923 г. На 10 август 1923  г. се създава «Демократическият сговор» от сливането със «Съюза на  демокрацията». От 9 юни 1923 г. до месец януари 1926 г. фактически лидер  е Ал. Цанков. Той с военния съюз потушава с кръв въстанието на 22-23  септември 1923 г. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

126 Д. Б. - Дедо Благо - Стоян Русев. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

127 Това са съвети от Учителя Петър Дънов (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

128   Тази статия е част от книгата «Съвременният обществен морал и Дънов»,  изд. 1922 г., подписана с името Waniel - псевдоним на Любомир Лулчев,  стр. 51 -57. Други части от тази книга сме поместили в раздел X.  Ясновидство, общество, морал -подраздел VI, на настоящия том (бел. на  съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

129   През 1923 г. в гр. Търново излиза брошурата «Кой е Дънов» от Христо  Устабашев и Сейко Николов, като името Петър Константинов Дънов го  променят на Петръ \ К. К. Дънов-е,  за да им излезе числото 666. Така че посочените букви от промененото  име дават цифрово изражение 666, което се получава от сбора на цифровите  значения на буквите на старославянската азбука. Според Откровението на  Йоана (гл. 13, ст. 18) 666 е числото на Звяра и то е число на човек. В  бъдеще тази брошура ще се публикува в «Изгревът», за да се види образът  на истинския звяр. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

130 М. Б. - Мария Тодорова. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

131 Из цялата земя, между всичките народи. (бел. а.)

132   Вж. № 34 - «Нашенски букет» № 4 и 37 - «Нашенски букет» № 6. През 1923  г. в гр. Велико Търново излиза брошурата «Кой е Дънов» от Христо  Устабашев и Сейко Николов, в която те твърдят, че Дънов е българският  Распутин. В бъдеще ще се спрем на тази брошура. (бел. на съставителя на  «Изгревът» Вергилий Кръстев)

133   Тази статия на Любомир Лулчев е част от неговата книга «Съвременният  обществен морал и Дънов», 1922 г., стр. 13-19. (Бел. на съставителя на  «Изгревът» Вергилий Кръстев)

134 Изкачване на връх Мусала с Учителя Дънов и Неговите последователи. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

135   Това е откъс от книгата на Любомир Лулчев «Съвременният обществен морал  и Дънов», 1922 г., стр. 19-22. (бел. на съставителя на «Изгревът»  Вергилий Кръстев)

136   Това е откъс от книгата на Любомир Лулчев «Съвременният обществен морал  и Дънов», 1922 г., стр. 22-25. (бел. на съставителя на «Изгревът»  Вергилий Кръстев)

137 М. Б. - Мария Тодорова (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

138 Само Божията Любов е Любов. (бел. М.И.)

139 За Цветана Симеонова Гатева вж. в «Изгревът», том XIII, стр. 765-782. (бел. на съставителя Вергилий Кръстев)

140   Това мото представлява така нареченото Писмо на Учителя Дънов до  учениците на Великото Бяло Братство. Оригиналният текст с почерка на  Учителя е публикуван в «Изгревът», том XIX, стр. 985. Към този текст  впоследствие Учителят Дънов дава нотния текст на песента «Писмото».  Нотният текст на песента «Писмото» е публикуван в «Изгревът», том I,  стр. 686. Защо и как Учителят е дал този текст и песен и цялата история,  свързана с песента, се намира в том I, стр. 513-514,541-550; том III,  стр. 332-335, том XV, стр. 877-879. С този текст и с песента «Писмото»  Учителят се противопоставя на Своите съвременници от Неговото Учение и  Школа, да я превърнат в организация с узаконяване на устав и оформянето й  като юридическа личност. Какво е отношението на Учителя към братските  съвети и устави, виж в «Изгревът», том XV, стр. 877-878. А за салоните,  молитвените домове в Школата на Учителя, виж в том XV, стр. 878-879.  Както по времето на Учителя, така и 60 години след заминаването Му, това  Негово решение не се изпълнява от Неговите последователи. Аз заварих  преди 40 години как песента «Писмото» се изпълняваше от Неговите  последователи. Днес песента «Писмото» изобщо не се изпълнява от никого и  дори не е включена в новите издания на песните на Учителя. (бел. на  съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

141 Андро Лулчев е рожденият брат на Любомир Лулчев. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

142   Под тази рисунка е поместена «Приказка за царския син и мъдреца», която  е публикувана в книгата на Любомир Лулчев «Вечният извор» и в настоящия  том е в раздел II. Творчество: В светлината на Учителя, на стр. 127-128  (Бел М И )

143 Магле! - псевдоним на Любомир Лулчев. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

144   За Рентгеновите невидими лъчи стъклото е също непрозрачно. Изглежда, че  това дете е имало физиологическо «разстройство» на очите да хваща  трептенията на силовите полета, заобикалящи подземния поток. (бел. а.)

145 То ще представлява материал за една специална брошура, издание на «Житно зърно» (бел. а.)

146 Последното водотърсене е в с. Иситлии (Карнобатско), където може да се справят любопитните. (бел. а.)

147   Такива вече са правени от сондата - кладенец при кожената фабрика; при  тоя на фабрика «Прошек», а също и много по-изобилна вода щеше да имат и  при Захарната фабрика, ако бяха слезли още няколко метра по-дълбоко.  (бел. а.)

148   Такива, макар и повърхностни, бяха намерени под основите на Народния  театър; други един поток минава по посока магазин «Борис Тошков» -  джамията и сегашните бани - в градината и даже част от нея е каптирана с  дървени тръби от стари борове. Трета, значителна, подземна вода иде по  посока Тухлената фабрика «Вила-ров» - семинарията и потъва в големите  подземни пясъци. При Централната гара, на север към Стара планина се  простира едно подземно езеро [с] около километър и половина широчина.  Друга река-доста значителна, но с периодическо променлива струя, минава  по посока Централния затвор - източното крило на Централната гара, на  една дълбочина от 18-30 метра. (бел. а.)

149   За целта - изучвания подземни води, руди, метали и пр. - се е  образувало специално дружество - «Извор», повече сведения за което могат  да се получат от редакцията. (бел. а.)

150 По независещи от редакцията причини клишето ще бъде приложено в следната книжка.

151 Повече е дадено в ред лекции на г-н П. Дънов. (бел. а.)

152 Електрическите  изтичания от едно острие извикват вятър, който може да угаси свещ.  Електрическите изтичания от известни върхове, попадащи в електрически  земни токове, предизвикват силни локални ветрове, когато на други места е  сравнително по-тихо. Човешката мисъл преимуществено е  електрическо-магнетично движение, свързано с колебанието и вида на  светлината (от видимия и невидимия спектър) - всяко нейно унифицирано  течение има съответни влияния върху естествените земни токове, на които  променя интензивитета и по този начин предизвиква движения в  най-близките и подвижни въздушни пластове.

Влиянието на слънчевата светлина, петна,  електромагнитните токове, болестите и коремните разстройства са предмет  на едно съчинение, резултат на дълги наблюдения и изучавания от страна  на наши доктори и вероятно скоро ще види бял свят. Там има достатъчно  факти, които ще внесат ново осветление върху много факти. (бел. а.)

153   Гледай например аргументираното съчинение на Мах Веег «1_а Ва1аМ1е йез  О1р!ота1е5»; с умело съпоставяне той се мъчи да очертае действителното  положение и отговорности през онези съдбоносни дни, изтъкващ съзнателни  опущения и дори фалшификации на документи от страна на държавни  учреждения. (бел. а.)

154 Сахара, Арабия, Гоби или Шамо са места, където нявга са цъфтели цивилизации! (бел. а.)

155 Любомили - псевдоним на Любомир Лулчев. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

156 Удостоверява Светозар Няголов:  Тази книга е написана от Любомир Лулчев и е сложил за псевдоним името  на майка ми Стефка К. Стойчева, за което Учителят му се е карал. 9  януари 2003 г. (Подпис: С. Няголов)

157 Да не се смесва с физиологическата. (бел. а.)

158   Кавичките посочват, че общоприетата дума не се взима в обикновения й  смисъл, а се подразбират комплексни процеси на динамическо и статическо  изразявание на ново възприетата идея и по-раншните, или «мирогледа» на  индивида (бел. а.).

159   Без да зачеркваме въпроса тук за най-модерното схващание на инерцията,  като резултат от електрическия пълнеж на електрона и съпротивлението на  самоиндук-тираното магнитно поле при движение - схващание, което е  несъмнено по-близко до действителността, да бъде разгледана мисълта като  електрическо явление с всичките му характерни прояви. (бел. а.)

160 Гледай Шпенглер, «Залез на Европейската цивилизация» («Залез на Запада»). (бел. а.)

161   Доктор Г. Трифонов е псевдоним на Любомир Лулчев. Учителят Дънов го  извиква и му се кара, да не се подписва с псевдоними, а с истинското си  име. След това той започва да изписва цялото си име. (бел. на  съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев.)

162   На 9 юни 1923 г. с военно-фашистки преврат на Александър Цанков е  свален и убит Александър Стамболийски - министър-председател на  земеделското правителство. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий  Кръстев)

163   Преди Христа и след Него е имало водители - основатели на тайни школи,  някои от които са се превърнали отчасти в религии, отчасти съществуват и  до днес като ордени, школи, общества. Така например 500 г. пр. Р. Хр.  Рим е имал учителя Нума, Гърция - Питагор, евреите - Ездра, Египет -  Хермес, Персия - Зороастр (последния), Индия - Гаутама (четвъртия Буда);  Китай - Лао Тзе и Кот Тзе, Япония - Сон Му и пр., и пр. (бел. а.)

164 Гледай «Деяния Апостолски», глава 28, стих 22; глава 24, стихове 5 и 14 (Евангелие, изд. 1923 г., Ев. Из.). (бел. а.)

165   Богомилството при това е изнасяло като догма не дуализъм, както твърдят  тия, които повърхностно са го проучвали, а монотеизма, защото не са  признавали Сатана-ила като равен на Бога - а като победен. Също трябва  да се отбележи, че обществена форма на славянската задруга не е  патриархално семейство, което не може да избира водача си - а всички са с  равни права. Благодарение на богомилството даже жени са ставали кметове  - и това в Х-ХIII век! Нещо, което и сега е мечта в България! (бел.  а.).

166 Като видни розенкройцери в миналото може да посочим имена, които са паметни в историята на човечеството. Ще изброим няколко:

Доктор Парацелзиус, Бьоме, Ван Хелмонт, Бекон  [Бейкън], философа Лок, Сен Жермен, Данте, Ян Амос Коменски, Лесинг,  Гьоте, Якоби, Спиноза, Декарт; на розен-кройцери се дължи основаването  на Английската Кралска Академия на Науките (първа в Европа) [в] 1662 г.  философът математик Лейбниц [Лайбниц] е бил секретар на Розен-кройцерски  орден; естественика Бойл, философа Роберт Мозей и пр. (бел. а.)

167 Към него са принадлежали Либкнехт, Ласал и Троцки и др. (бел. а.).

168   Разбираме трансмутацията на химическите елементи, катализата, явлението  «кракинг» (атакувание на атома) - явления, с които съвременната химия  малко по малко се мири и приема по неволя, но които допреди няколко  години ги смяташе за утопии и фантазии на глупци алхимици... Изобщо,  съвременната химия, както и другите поделения на естествознанието, се  намират пред един решителен завой - предстои да се признае фактът за  непрекъснатото въздействие, да се потърсят изразите на тия непрекъснати  процеси (в математика и логиката преди всичко), а след туй - и влиянието  на електрическия и магнетически земен потенциал върху химическите  явления, а те, от своя страна - като основа на физикобиологичните,  патологичните и пр. В такъв случай проличават непосредствените връзки  между природата и живота на човека, неговото състояние, болести и пр.  Изобщо, между алхимиците на миналото е имало тъй дълбоки умове, тъй  широко обхващащи единството в природата и действующите в нея закони, че  безпристрастният критик би нарекъл нашите днешни възгледи детински по  своята едностранчивост и тесногърдие. (бел. а.)

169   Животът на три лица е преплетен от недобросъвестни историци - Граф де  Сен Жермен, Калиостро и Жозеф Балзамо - хора, както наистина са имали  взаимоотношения, но не са били псевдоними на едно и също лице, както се е  мислело допреди недав-на. (бел. а.)

170 Казваме видимо,  защото фактически борбата не е престанала нито момент и понастоящем е  съществено засилена всякъде, където католицизмът има надмощие. За  съжаление, и българската духовна аристокрация - черковници, е тръгнала  като че ли по тоя плъзгав път, или поне е дала свобода на по-низшите  йерархии да се проявят в тая посока... (бел. а.).

171   Тайни братства не в смисъл на конспиративни общества, а тайни поради  факта, че не всички хора са тъй издигнати, да могат да разберат и  приемат истините, сложени като основа на доброволно възприети форми на  живот.

Под окултни братства и общества ние разбираме  тия, които имат окултни знания, черпени от свръхчувствени пътища от  посветени. Най-висшите водители на всички тайни братства и общества са  обикновено и донякъде и посветени, само че в различни степени. За някои  оттяхсвръхчувствените полета са напълно достъпни и владеят доста  загадъчни сили, неизчерпаема мощ, която постоянно се струи и подтиква  обществото или организацията по определена предварително насока. (бел.  а.)

172   Ако има в България само 12 добри человеци братя и те употребят цяла  година всеки от тях да намери само още по един такъв свой брат, то  знаете ли за колко време ще се оправи България? Нека говорят цифрите: на  края на 1-вата година ще имаме 24 человека; на 2-рата-48; на З-тата-96;  на 4-тата -1 02; на 7-ата -1 529; на 10-ата -1 2 288; на 14-ата година  -1 96 608 человека; на 15-ата - 393 216; на 17-ата година - 1 572 864;  на 18-ата - 3 145 727; на 19-ата - 6 291 556, т.е. - цяла България; на  22-рата година - 50 400 000; на 25-ата година - 403 200 000 души; на  27-ата година - 1 613 800 000 человека - цялата земя.

173 Почти  всички по-важни политически и обществени лица. В Бълария - С. Раковски,  Берон, Александър I Батенберг, Стоилов, Греков, Григор Начевич,  Протогеров, Цар Фердинанд (фамилията на Сакс Кобург Готите се е намирала  в най-особено покровителство на езотерическите общества), някои от  днешните министри: Лойд Джордж (Масон и Кабалист) Либкнехт, Ласал -  Илюминат, Троцки - Кабалист, Илюминат и франкмасон (после изключен) и  пр., и пр.

По много съображения не даваме сведения за тъй  наречените черни братства и най-вътрешните вериги на окултните братства  (например Херметисти, Кабалисти и пр.), нито за същинските окултни  братства, които фактически ръководят тайните братства и организации.  Можем само да споменем за «Седемте посветени», които се събират  най-често в Татра и фактически ръководят финансовия и политически живот  на Европа; «Владетелите на света» (Братството на Агарта), «Инверсивното  братство», което върши страшни, но неотговорни пред човешките закони  постъпки (понеже даже съществуването му е известно на малцина). А при  това то работи с колективната хипноза по пътища, които съвременната  официална наука нито подозира, че са възможни!; Великото Бяло Братство  (the Universal White Brotherhood), което разполага с всички духовни  йерархии и сили по всичките кътове на земята и уравновесява  разрушението, като подтиква человечеството към нови хоризонти и  развитие, към постигание цялостен живот, за да стане действително  человек «образ и подобие Божие»! В България е имало винаги окултни  знания и школи - от най-старо време: Орфеическите школи на Сините  камъни, Родопите, Мусала, Велия връх до Бургас и пр., и пр., и стигнем  до «Нестинарите», които още се крепят в Малкотърновските села и учудват с  ходението си боси по огъня. Тепърва в България се развиват наново доста  окултни братства и школи - и много е възможно от България да излезе  наново мощен тласък на всички Европейски народи, както през времето на  Богомилството! (бел. а.)

174 9 юни беше възможен именно поради това! (бел. а.).

175   Заглавията на представените тук откъси от романа на Любомир Лулчев са  поставени от съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев. (бел. М.И.)

176   На 31 януари 1915 г. в градското казино е хвърлена бомба, загиват 4  души, а 8 са тежко ранени и осакатени. Обвиняват анархистите за  атентата. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

177   В България започва изкупуването на зърнени храни от Франция с  представител Деклозиер, а Никола Генадиев практически създава мрежата за  изкупуване. Целта е Германия да не може да използува българския пазар.  (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

178   Деклозиер е изкупил храна за 18 милиона лева, дава подкупи, плаща 25%  по-висока цена. Целта е да приберат реколтата на България. (бел. на  съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

179   Генадиев с още 14 души депутати са осъдени на 10 години строг тъмничен  затвор през септември 1915 г. А през 1918 г. са освободени и е отменена  тяхната присъда. А поуката? Тя следва. (бел. на съставителя на  «Изгревът» Вергилий Кръстев)

180   На 14 юли 1915 г. са обесени във връзка с атентата Викентий Попатанасов  (Комитата) и Ицо Сантов. Истината за атентата се разкрива 2 месеца след  обесването им. Един потурчен българин, инспектор от полицията в  Цариград, оставя писмено изложение, че атентатът е дело на турската  полиция, организирано от Наум Тюфекчиев. Целта е да се принуди България  да стане съюзник на Германия и Турция във войната от 1915-1918 г. И  точно това става. А атентатът от казиното в София остава в историята.  (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

181   И всички стойности оставих както си бяха - според тогавашните индекси  на ценности, които са с около 10-20 пъти (за 1915 г.) по-ниски от  сегашните (бел. а.).

182   Това предсказване е използувано от Булвер Литон в неговия прочут  окултен роман «Занони» (бълг. превод на книгоизд. «Водолей») (бел. а.).

183 Магле! - псевдоним на Любомир Лулчев. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

184   Гледай «Деяния Апостолски», гл. 3, ст. 22: «Мойсей каза за Христа:  «Пророк като Мене - нищо повече!» (Второзаконие, гл. 18, ст. 15) (бел.  а.)

185 «Един е вашият Отец горе на небето.» (Евангелие от Матея, Гл. 23). (бел. а.).

186 По повод на нашата информация за ветленията, на които даваме място тук. Те друго и с отговора на въпроса: «Дъновизмът

187 Част от тези извадки читателят ще намери в отдела «Отзиви и бележки» на 42 бр. на «Ц. В.» (бел. а.).

188   Всеки може да провери в каталога на Словото на Учителя Дънов и да  преброи сам колко томчета са издадени от 1915 г. до 1931 г. и ще се  убеди в цената на тази поднесена лъжа. (бел. на съставителя на  «Изгревът» Вергилий Кръстев)

189 Бележките, означени с цифри, са от съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев и са в раздел XIII на настоящия том. (бел. М.И.)

190   Забележката е на Любомир Лулчев. Той е преписвал по-късно дневника си  от ръкопис на пишеща машина и на всеки лист отдолу е написал: «Писано  лично от мен на машина.» (М.И.)

191 Недовършено. Писмото е чернова. (бел. М.И.)

192 Оставено е празно място за думата. (бел. М.И.)

193 кешиш (от перс.-тур.) - диал. калугер или поп. (бел. М.И.)

194   Забележките в кръгли скоби тук и по-нататък са на Любомир Лулчев и са  поставени при преписа на дневника, който е направил самият той на пишеща  машина. (бел. М.И.)

195 а л'англез: a I'ainglaise (фр.) - по английски маниер. (бел. М.И.)

196 bibelots (фр.) - дребни украшения по етажерки, маси и под. (бел. М.И.)

197   Странно, че на другите места, в началото на тетрадката е писано 1938  г., а тука - 1939 година. На другите места е писано само месеци без  година - предполагам, че е 38-а година, макар че с молив е писано 39-а?  (бел. на Любомир Лулчев)

198 Листът е повреден и на някои места текстът е нечетлив. (бел. М.И.)

199 Въпросителните знаци тук и по-нататък в дневника, оградени с кръгли скоби, са поставени от Любомир Лулчев. (бел. М.И.)

200 пей (тур.) - разг. предплата. (бел. М.И.)

201 Написано е 3.I.1939 г., но вероятно датата е 5.I.1939 г. - вж №18. (бел. М.И.)

202   Този абзац е написан от Любомир Лулчев на ръка и трудно се разчита. На  стр. 710 прилагаме сканирана тази страница от дневника му. (бел. М.И.)

203 чурук (тур.) - гнил. (бел. М.И.)

204   брандер (Вгапс1ег- нем.) - кораб, натоварен със запалителни материали,  които служат за подпалване на неприятелски кораби, а днес - за запалване  на мостове и други подобни съоръжения на неприятеля. (бел. на  съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

205 Продължението липсва. (бел. М.И.)

206 Тази забележка е написана на ръка в полето на листа. (бел. М.И.)

207 Изречението е неясно - може би има пропуск в текста, макар че нищо не е означено. (бел. М.И.)

208 корназ (тур.) - лукав, хитър; разг. горделив, надут, наперен. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев.

209 tutti quanti (ит.) - всички подобни. (бел. М.И.)

210 роль - остар. роля. (бел. М.И.)

211 Intelligence service - Английските разузнавателни служби. (бел. М.И.)

212 бреш (фр. breche) - процеп, отвор; воен. пробив. (бел. М.И.)

213 когато - остар. докато. (бел. М.И.)

214 Това изречение е написано на ръка от Любомир Лулчев. (бел. М.И.)

215 зейтин - диал. зехтин. (бел. М.И.)

216 Прилагаме тази страница от дневника сканирана, тъй като почеркът е много нечетлив. Вж. стр. 754. (бел. М.И.)

217 «Pour les merites » (фр.) - «За заслуги». (бел. М.И.)

218 hypocrite (фр.) - лицемер (бел. М.И.)

219 из за угла (рус.) - иззад ъгъла (бел. М.И.)

220 Забележката в скоби е добавена на ръка от Любомир Лулчев, (бел. М.И.)

221 В оригинала е «идущата». (бел. М.И.)

222  camarilla (исп.) - в началото на XIX в. в Испания, група политически  интриганти, които са обкръжавали крал Фердинанд VII и са влияли на  държавните работи за лична облага; прен. клика. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

223   Стойчо Мошанов е племенник на Никола Мушанов и за да се различава от  него, заменя буквата «у» във фамилното си име с буквата «о». (бел. на  съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

224   «Можа» вместо «мога» - на много места се среща, включително и в  статиите на Любомир Лулчев във вестниците, които е издавал. (бел. М.И.)

225 В оригинала е «карбите». (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

226   На стр. 806 и 807 прилагаме, като документация, снимани на скенер две  оригинални страници от анализите, правени от Любомир Лулчев по почерци и  портрети. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

227 Тези две изречения са написани на ръка. (бел. М.И.)

228 Паркет - от френски: le Parquet - Главната прокуратура. (бел. М.И.)

229 Забележката в скоби е написана от Любомир Лулчев на ръка. (бел. М.И.)

230 дураци (рус.) - глупаци. (бел. М.И.)

231 джамбазят - от *** джамбазин - препродавач на коне, обикновено крадени,

232 измамник  с крадени неща, при което много се пазари. Джамбазите продават  откраднати коне, а тогава конете за войската са живата сила за конницата  в боя и за обоза с хиляди конски каруци. Джамбазят се - пазарят се, за  да измамят. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

233 да сотне (от фр. sauter) - да скочи. (бел. М.И.)

234   В машинописния препис на дневника си Любомир Лулчев е написал дата  16.ХI.1940 г., а над нея е добавил на ръка: 16.IХ.1940 г. (?). Това е  вярната дата - по-долу се говори, че царят смята да прави помилванията  на 3 октомври. Вж и новия параграф, който започва с «Днес, 20.IX., дойде  Свилен...» (бел. М.И.)

235 Тази забележка е написана от Любомир Лулчев на ръка върху текста по диагонал. (бел. М.И.)

236 Текстът, ограден с **, е добавен от Любомир Лулчев на ръка. (бел. М.И.)

237 Думата е написана нечетливо, вероятно: генерал Стоянови - вж следващия №101. (бел. М.И.)

238 Забележа, добавена на ръка от Любомир Лулчев върху писмото. (бел. М.И.)

239   баро (от цигански) - голям. Означава «големец, богаташ». Днес го  наричат «баровец». (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев.)

240 mot-a-mot (фр.) - дума по дума, буквално. (бел. М.И.)

241 зазнался (рус.) - възгордял се, подголемял се. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

242 Това изречение е добавено на ръка от Любомир Лулчев върху писмото. (бел. М.И.)

243 Забележката в скоби е написана на ръка от Любомир Лулчев в горния ляв ъгъл на листа. (бел. М.И.)

244 На листа горе вляво Любомир Лулчев е написал на ръка: «Не [...нечетливо], Поговорено. (бел. М.И.)

245   Това съобщение е с дата 19.I.1942 г., но в преписа на дневника,  направен от самия Любомир Лулчев, то е сложено след записките от срещата  с царя на 9.I.1941 г., затова го оставяме тук. (бел. М.И.)

246 Написано от Любомир Лулчев на ръка на гърба на писмото. (бел. М.И.)

247 Текстът след датата и мястото е написан на ръка от Любомир Лулчев. (бел. М.И.)

248 Подчертано от Любомир Лулчев. (бел. М.И.)

249   Написано на ръка от Любомир Лулчев гърба на листа. Става дума за  цветния Пентаграм. Вж. бел. N9625 и статията на стр. 1035 в настоящия  том. Тук Любомир Лулчев е написал 1935 г., а според статията излиза, че  тези събития са били през 1930 г. (бел. М.И.)

250 Забележката е написана от Любомир Лулчев под писмото. (бел. М.И.)

251   Последните две думи трудно се разчитат, затова на следващата страница  прилагаме снимана на скенер тази бележка на Любомир Лулчев до царя.  (бел. М.И.)

252 Забележката в скоби е добавена на ръка от Любомир Лулчев. (бел. М.И.)

253 Последният абзац е написан от Любомир Лулчев на ръка и трудно се разчита. (бел. М.И.)

254   Народният съд срещу Любомир Христов Лулчев, 59-годишен, неосъждан,  последовател на Бялото братство, таен съветник на цар Борис III:  Документи. София: Астрала, 1996, стр. 26-27. (бел. на съставителя на  «Изгревът» Вергилий Кръстев)

255   Генерал Георги Сапов е министър на вътрешните работи от 25 ноември 1935  г. до 4 юли 1936 г. в правителството на Кьосеиванов. (бел. на  съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

256   Народният съд срещу Любомир Христов Лулчев, 59-годишен, неосъждан,  последовател на Бялото братство, таен съветник на цар Борис III:  Документи. София: Астрала, 1996, стр. 29. (бел. на съставителя на  «Изгревът» Вергилий Кръстев)

257   Народният съд срещу Любомир Христов Лулчев, 59-годишен, неосъждан,  последовател на Бялото братство, таен съветник на цар Борис III:  Документи. София: Астрала, 1996, стр. 155. (бел. на съставителя на  «Изгревът» Вергилий Кръстев)

258   Главата от злато е Вавилон (асирийците) от 677 г. преди Христа до 538  г. преди Христа; гърдите и мишците от сребро е Медия и Персия от 538 г.  пр.Хр. до 333 г. сл.Хр.; коремът и бедрата от мед е Гърция от 331 г.  пр.Хр. до 161 г. пр.Хр.; коленете и нозете от желязо и кал - това е Рим  от 161 г. пр.Хр. до 483 г. сл.Хр. Това са етапи исторически, духовни,  през които е минало предишното човечество. Сегашното човечество трябва  да премине през същите етапи. Това се отнася и до всяка една днешна  създадена държава. Историята на Израил е история на днешното човечество.  То се изгражда по същите духовни закони. (бел. на съставителя на  «Изгревът» Вергилий Кръстев)

259   Народният съд срещу Любомир Христов Лулчев, 59-годишен, неосъждан,  последовател на Бялото братство, таен съветник на цар Борис III:  Документи. София: Астрала, 1996, стр. 40-41. (бел. на съставителя на  «Изгревът» Вергилий Кръстев.)

260 Стоманен пакт - така са го нарекли създателите му. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

261   ГОЛЕМИЯТ БРАТ: Беседа от Учителя, държана на 31 .ХII.1938 г., 12 ч  вечерта, София - Изгрев. - В: Големият брат. София, 1939, стр. 3-12.  (бел. М.И.)

262   МАЛКИЯТ БРАТ: Беседа от Учителя, държана на 1.1.1938 г., 10 ч преди  обяд, София - Изгрев. - В: Големият брат. София, 1939, стр. 13-39. (бел.  М.И.)

263 tutti quanti (ит.) - всички подобни. (бел. М.И.)

264 поработил - затруднявал, заробил. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

265 жидък (остар.) - течен. (бел. М.И.)

266   Курсивът и удебеленият шрифт в статията са по оригинала. Удебеленият  шрифт в пасажа за Любомир Лулчев тук и в откъсите от лекцията и от  беседите на Учителя на следващите страници са на съставителя на  «Изгревът» Вергилий Кръстев. (бел. М.И.)

267   На беседата през цялото време Любомир Лулчев е стоял прав, а Учителят е  гледал него. По-късно стенографките са премахнали някои от осъдителните  думи на Учителя към Лулчев. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий  Кръстев)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ