НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ

том XX Любомир Лулчев ТОМ 20
Алтернативен линк


ИЗГРЕВЪТ

НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ

том XX Любомир Лулчев

Съставител и редактор: Д-р Вергилий Кръстев

Компютърен набор: Анна Стаменова (стр. 4-228, 689-885) Лилия Преславска-Радкова (стр. 229-688) Буряна Пенкова (стр. 995-1022) Димитър Баждаров (стр. 943-994,1023-1032) Марина Иванова (стр. 1-3, 891-943,1033-1044) Вихър Пенков (стр. 1039-1041)

Корекция и предпечат: Марина Иванова

Компютърна обработка на снимките:

Вихър Пенков

Печат: сд «Симолини'94» - София Тираж «Изгревът» том XX -1000 броя

1   И ПИШЕШЕ НА ЗЕМЯТА: Беседа, държана от Учителя на 22.11.1925 г., гр.  София. [Неделна беседа, серия VII (1924-1925): Настанало е Царството  Божие]. Русе, 1925, стр. 9-10.

13ВМ 954-9915-11-5 (том XX)

© Всички права запазени.

Не се разрешава препечатването на отделни части  от книгата в периодичния печат - вестници и списания, без разрешение на  съставителя на сборника.

Не се позволява преразказването на отпечатания материал от нелегални и явни разказвачи с цел издаването на пиратски издания.

2 Майн Ру - псевдоним на Любомир Лулчев. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев.

3 Любомили - псевдоним на Любомир Лулчев. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

4 Любомили - псевдоним на Любомир Лулчев. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев.)

5 Сотрага1зоп п'ез1 раз га1зоп. (фр.) - Сравнението не е довод. (бел. М.И.)

6   Заглавията на двата откъса от книгата и бележките под линия към текста  по-нататък са от съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев. (бел. М.И.)

7 На 9 юни 1923 г. с военен преврат е свалено правителството на Александър Стамболийски.

8 На 22-23 септември 1923 г. е Септемврийското въстание, вдигнато от комунисти и свалените от власт земеделци.

9 Въстаналите болшевики искат да създават управление както в болшевишка Русия, т.е. в СССР.

10   Александър Стамболийски е свален от власт и убит. Главата му е сложена в  конска торба, с която давали зоб на конете, и е занесена на цар Борис  III.

11   Книгата е писана през 1934 г. и онези, които са извършили преврата,  авторът нарича фашисти и узурпатори. Той не се страхува да ги нарече с  тези имена. За такива изявления тогава са наказвали с разстрелване по  улиците.

12   Години наред се говори за идването на болшевишкото царство в България.  Противниците са плашели народа, че ще се хранят на общ казан, жените ще  бъдат общи и децата ще бъдат общи, защото няма да знаят кои са им  бащите.

13   Истинската власт идва 22 години по-кьсно. Бунтът е на 23 септември 1923  г., или - по стар стил - 9 септември 1923 г. След 22 години - на 9  септември 1944 г. - идват комунисти на власт. Тук това е пророчество,  което се сбъдва. Всички пророчества се сбъдват. Освен това тези събития,  които са описани, са истински и авторът ги е видял с очите си.

14   Минава комисия, която описва всичката покъщнина, посуда, храна на  семейството, както и животните - кокошки, свине, крави, коне, за да  бъдат след това реквизирани, т.е. взети от властта. Това е ставало през  войната 1914-1918 г.

15   Една от болшевишките теории по онези години е, че в бъдеще няма да има  пари, а всичко ще става с бележки, билетчета, давани от болшевишкия  комисар.

16   Болшевиките, след като взеха властта след 9.!Х.1944 г., също работеха с  бележки, листчета, с които разпореждаха, раздаваха храна и облекло.  След това, през 1947 г., направиха смяна на парите, т.е. на старите  банкноти, и спряха инфлацията. А след това разбраха, че за да има  комунистическа власт, трябва да има пари.

17   Властта на извънредния комисар се прояви в цялата си власт след като  комунистите взеха властта на 9.Ж.1944 г. Тук това е пророчество, което  се реализира след двадесет и две години.

18   Извънредният съд в пълна сила се прояви след 9.Ж.1944 г. и тогава се  наричаше «Народен съд», който осъди на затвор и смърт предишните  управници. Това е пророчество.

19   Онези, които вдигат бунта - Септемврийското въстание, го правят по  заповед от чужбина - Г. Димитров и В. Коларов, но някои болшевики в  страната не са съгласни с него. Има също разногласие и между  земеделците. А онези, които искат да смажат бунта, са решителни - искат  унищожение до крак, т.е. избиване до крак.

20   Запалването на къщите е било стратегия на болшевиките. Но тя се  реализира от фашистката власт, която палеше къщите на комунистите и  техните помагачи, наречени «ятаци». Аз лично съм виждал десетки  разрушени къщи.

21   Военният преврат, осъществен от армията с артилерия, оръдия,  картечници, унищожава леко въоръжените въстаници - с револвери и пушки.

22   Озлоблението към болшевиките е било много голямо. Тази омраза се е  разпалвала от белогвардейците, избягалите от болшевишката революция и  дошли в България. От друга страна, те са усещали, че рано или късно  болшевиките ще дойдат на власт и са искали да ги изтрепят до крак.

23   Това е било Дървенишкото шосе, което е започвало от реката при ул.  «Граф Игнатиев» и е вървяло нагоре. Градът тогава е свършвал до реката,  наречена «Перлов-ска река», която сега е открит канал.

24 Изгревът е бил обграден с бодлива тел и зданието, което се описва точно, е салонът. Вж «Изгревът», том IX, снимки 5, 6, 7.

25 Това е първоначален навес, впоследствие е направен на кухня. Вж «Изгревът», том IX, снимки 11,12,13.

26   Чешмата със Зодиака. В кръг са наредени на настилката знаците на  Зодиака. Чешмата е имала корито, а на самата чешма е била направена от  мрамор топка, за което са наричали тази чешма «Яйцето».

27 Това са т.нар. «6-тях упражнения», дадени от Учителя Дънов. Играят се всяка сутрин у дома и преди Паневритмия.

28 Това е кръгът на Паневритмията, която се играе от двойките.

29 Това е поздрав на Бялото Братство, придружен с формулите: «Няма любов като Божията Любов. Само Божията Любов е Любов.»

30 След завършване на Паневритмията всички се подреждат един след друг и чакат да целунат ръка на Учителя.

31 За раздаването на гевреците е вярно и е описано в «Изгревът».

32   Освен трите стенографки, които са стенографирали Словото на Учителя,  присъстващите в салона са си записвали словото Му в тетрадки. От онова,  което те са записали, Учителят им е давал да направят кратко резюме от  предишната беседа и след това са излизали двама-трима души и са ги  прочитали.

33 Това  са изказвания на Учителя, които авторът тук предава и преразказва. Те  не са измислени от автора, а това е Слово на Учителя Дънов.

34 Обикновено след разговори с Учителя, за раздяла групата от приятели изпяват песен от Учителя.

35   След свършване на всеки разговор Учителят вдига ръка за поздрав с длан  към приятелите и си тръгва. Това е поздравът на Белите Братя.

36 Малката къщичка е приемната. Вж «Изгревът», том IX, снимки 5, 6, 7.

37 В неделя сутрин от 10 часа е неделна беседа, предназначена и за гости от града.

38 Цеко Етугов - вж «Изгревът», том IV, стр. 340; том V, стр. 674, 675.

39 Вж «Изгревът», том IX, снимки 12,13.

40 Вж «Изгревът», том XIII, снимки 136,137,139,140.

41 «Изгревът», том IV, стр. 340, том V, стр. 674, 675, том VI, снимка 20.

42 Чешмата със сърничката. Вж «Изгревът», том II, стр. 170.

43 «Изгревът», том IX, снимки 12,13.

44 Преди всяка беседа около 20 минути се пеят от всички песни от Учителя, в съпровод на хармониум и цигулка.

45 Вж «Изгревът», том I, стр. 526-527.

46 Така започва всяка беседа на Учителя. Авторът я описва точно, защото е бил свидетел.

47 Това е Слово на Учителя Дънов, което е цитирано от автора.

48 Словото на Учителя Дънов, което е Слово на Бога, е за Шестата раса на човечеството, която ще трае 25 000 човешки години.

49 Беседата на Учителя Дънов завършва с молитви и песен.

50   Дървена стълба, която води до И-я етаж, където е стаята на Учителя, в  която спи и която се нарича «Горницата». Вж «Изгревът», том XVI, снимка  40, том XII, снимка 40.

51 Вж «Изгревът», том IX, снимка 7, том VII, снимка 32.

52 Вж «Изгревът», том XV, снимка 120.

53 След обяд винаги има разговори на масата, а после се пеят песни.

54   С тази формула започват и свършват всички общи беседи. Същата формула  всеки сам изрича и у дома си преди да се храни. Това е формула на Бялото  братство.

55 Това е приемната на Учителя. Вж «Изгревът», том XVI, снимки 42, 43.

56   Това е бъдещият атентат в църквата «Св. Неделя» на 16Ж1925 г., за който  се е знаело, че се готви. А това се е знаело, че е провокация, за да  бъдат избити след това болшевиките.

57   Според Учителя Дънов, по него време всички българи, които са минавали  през страдания, мъчения, бивали са убивани и са плащали с живота си, са  били онези, които са преследвали богомилите и са ги горели на кладите.  Дори и в Школата на Учителя има от гонителите. Вж «Изгревът», том VIII,  стр. 63-64.

58 Вж «Изгревът», том VI, стр. 192,194.

59 Вж «Изгревът», том I, стр. 260-266.

60 Вж «Изгревът», том I, стр. 80-82; «Изгревът», том V, стр. 194-196, стр. 230-233.

61 Вж Пророчеството в «Изгревът», том XI, стр. 91-93 за свършека на века през

1923 г.

62   Това е Мария Алексиева генерал Стоянова, съпруга на генерал-адютант  Алекси Стоянов. Вж «Изгревът», том I, стр. 437-438, 451-452; том XV,  стр. 326.

63 Това е Мария генерал Стоянова. Всички тези твърдения са на Учителя Дънов и те са описани в «Изгревът», том IV, стр. 279, № 54.

64 Вж «Изгревът», том I, стр. 436-455.

65 Това е генерал Стоянов, който е бил адютант на цар Фердинанд.

66 В1еп, Ь1еп! (фр.) - Добре, добре! Радь старатся (рус.) - радвам се да се постарая. (бел. М.И.)

67 '* епИп (фр.) - най-после. (бел. а.) Ну, пойдем! (рус.) - Е, да тръгваме! (бел. М. И.)

68 Това е Ботаническата градина, която се е помещавала в зоологическата градина.

69 Любомир Лулчев описва много точно всички подробности за срещата си с царя в Ботаническата градина.

70 Автентичен разговор. Това е разговор на Любомир Лулчев с царя, който той предава чрез своя герой.

71 Става въпрос за «оранжевата гвардия» на Стамболийски, която със сопи и тояги е идвала в София и е биела гражданите.

72 С преврата на 9 юни 1923 г. е свалено правителството на Ал. Стамболийски, избрано чрез парламентарни избори и чрез парламент.

73   Законна санкция - след убийството на Ал. Стамболийски царят чака да  види каква е позицията на комунистите, които приели, че това е смяна на  диктатурата на селската буржоазия с градската буржоазия и обявяват  неутралитет. Тогава цар Борис подписва указ за назначаване на новия  министър-председател Ал. Цанков, дошъл чрез преврата.

74 Златният век на България е свързан с идването на Учителя Дънов и това е Негово твърдение. Вж «Изгревът», том IV, стр. 91-92.

75   Според Учителя Дънов Бялото Братство освобождава България от турското  робство посредством Русия, за да може да има условия да работи в  свободна България роденият вече през 1864 г. Петър Дънов.

76 Вж «Изгревът», том I, стр. 436-446.

77 Това е пророчеството на Любомир Лулчев за съдбата на цар Борис III.

78   Това изказване на цар Борис III е вярно. Дори му е заявил, че като чете  книгите Му, нищо не разбира от тях. А защо? Защото няма нищо общо с  Учението на Учителя Дънов. И още нещо, много важно-няма мозъчни  центрове, чрез които да ги възприеме.

79   Пророчество на Л. Лулчев, което се сбъдва. Започва от опит за покушение  срещу цар Борис III на 14.М.1925 г., преминава се през атентат на  16.М.1925 г. и продължава до загадъчната му смърт на 28.VIII.1943 г.

80   Любомир Лулчев лично е предупредил цар Борис III за подготвяната  провокация и атентат. А откъде е знаел? Знаел е от Учителя Дънов. Така  че цар Борис III е вече предупреден.

81 Аи геуо1г! (фр.) - Довиждане! (бел. М.И.)

82   Това е кармата на цар Борис III, изказана от Учителя Дънов пред Любомир  Лулчев. Вж «Изгревът», том I, стр. 449-454, стр. 454-455.

83   Според Учителя Дънов онези, които са гонели богомилите, сега са  преродени в този народ и сега изплащат своята карма, като от своя страна  са вече гонени, бити, избивани. Изплащат кармата си със собствената си  кръв.

84 Цар Борис III никога не е изпълнявал точно това, което му е казвано от Учителя Дънов чрез Лулчев или чрез генерал Стоянова.

85 Учителят говори за покушението върху цар Борис III в прохода Арабаконак на 14 април 1925 г., където царят се спасява по чудо.

86   На 14.М.1925 г. в 10.00 ч е убит шофьорът на царя и проф. Илчев, който е  бил посредник между царя и земеделци и комунисти. Това е дело на  анархисти, които са искали да вземат за заложник царя, а в замяна той да  пусне всички анархисти от затвора.

87   На 14Ж1925 г. в 20.00 ч. е убит запасният генерал Коста Георгиев.  Неговото опело в църквата «Св. Неделя» се използва за атентата на  16Ж1925 г., при който загиват 150 души. Целта е била да се унищожи  правителството.

88 Коста Янков и Иван Минков са убити при престрелка с полицията.

89 Тази цифра е точна, не е измислена от автора. Вж «Изгревът», том VI, стр. 148-157; том XIII, стр. 598-602.

90 Вж «Изгревът», том I, стр. 91, от 8-и ред отгоре до 23-ти ред отгоре надолу.

91 Този разговор е между Учителя Дънов и Любомир Лулчев, предаден чрез устата на литературния герой Генко Орлето.

92   Тази екскурзия е и с Любомир Лулчев. Има го на снимка заедно с другите  шестима. Той е седмият (седналият) заедно с Учителя на Рила. Вж  «Изгревът», том II, стр. 289-290, № 162. А тази снимка е публикувана в  този том, както и в том XVIII, снимка № 22.

93   Това е Боян Боев, който наистина е куц, има повредено коляно, което е  отворена рана и непрекъснато излиза гноен секрет. За него вж «Изгревът»,  том III, стр. 29-35; «Изгревът», том VI, снимка 6.

94 Хижа «Скакавица» на Рила.

95 Боян Боев.

96 Жорж е Георги Радев. Вж «Изгревът», том X, снимка 93; том III, стр. 81-85; том VII, снимки 5, 6; том XVIII, снимки №7-18.

97 Борис Николов, вж «Изгревът», т. I, стр. 382-491, том II и том III; том XV, снимки №66-86.

98 Полк. Минчо Сотиров, вж «Изгревът», том XV, стр. 882-884 и том VI, снимка №7.

99 Пеню Ганев. За него вж. «Изгревът», том XVI.

100 Пеню Ганев - вж «Изгревът», том XVI и снимките в него.

101 Този връх съществува и до днес, вж «Изгревът», том III, стр. 176-178; том XIV, снимки №2, 3, 7.

102 Изворът «Ръцете» - вж «Изгревът», том XII, снимки 6, 7; снимките в том XX. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

103 Тази опитност я има в «Изгревът», том III, стр. 146-147, № 14.

104 Прероденият Соломон е Пилат Понтийски - това е според Учителя Дънов. А според Учителя Любомир Лулчев е прероденият Пилат.

Случката със свалянето от коня се отнася за  Савел, който е пътувал към Дамаск. Той е имал писмо от първосвещеника на  синагогата в Ерусалим да докарва в Ерусалим вързани всички  последователи на Христа. Край Дамаск блесва около него светлина от  небето и той пада на земята и ослепява. Вж Деянията на Апостолите,  гл. 9, стихове 1-8; гл. 22, ст. 4-11; гл. 26, ст. 10-16. По-късно Савел  става на апостол Павел - когато убитият Стефан влиза в тялото на Савел и  започва да работи с това тяло.

Отнася се за апостол Павел, но апостол Павел не е  прероденият Соломон. Познавах лично преродения по времето на Учителя  апостол Павел. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

105 Тези снимки са поместени в «Изгревът», том XVIII, снимки № 20 и 21.

106 *, ** Минчо Сотиров. Неговите спомени ще се издадат.

107 Това е исторически вярно.

108 Това е исторически вярно. Описано е в «Изгревът»

109   По времето на Учителя цветът на предишното човечество са се преродили  като българи и някои от тях са в Неговата Школа. Вж «Изгревът», том I,  стр. 633-634, 635-638.

110   Понякога Учителят Дънов е наричал Своите последователи, когато не са Го  слушали, така: «Мили мои злосторници на света». Вж «Изгревът», том XI,  стр. 826-831, 832-834.

111 Не  мога да описвам и затова не съм писал толкова дни. Разбрах, че има нещо  ново, и то не само на думи, а един нов живот, който се влива в нас, и  този живот ще се предаде и на други... Че ще пламне голям огън, в който  мнозина ще изгорят, други - стопят, а трети - възкръснат за новия живот,  за новите дни, за новите подвизи, в които човечеството ще се прояви.  Нов свят. Нов живот! Кой ми го казва? А сега всеки ден тая дума е като  едно цвете, което всеки ден разцъфва в нов и разкошен букет... Не зная  как да кажа. Виждам го, а нямам думи, чувствувам го, а не ми достигат  начини да го изкажа. И струва ми се, че няма нужда. Струва ми се, че ний  сме били пътници, умиращи от жажда и сега пристигаме при оазис. Край  извор голям, бистър извор, който блика с изобилни води.

Новото човечество бе  пред мен. Основите на нещо огромно, което ще трае през вековете - повече  от египетските пирамиди и сфинксове. Някога хората бяха викани като  деца, на които всичко се дава и прощава, а сега ни викаха към съзнателна  работа за бъдещото човечество, за зидане на голямото здание на  Всемирното Братство!
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ