НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(77) Среща с Учителя на 12.V.1940 г., 7 ½ ч сутринта

ТОМ 20
Алтернативен линк

(77) Среща с Учителя на 12.V.1940 г., 7 ½ ч сутринтаПовика ме Учителят и между другото ми говори следното.

Въпрост беше за един селянин от Кулско, ако се не  лъжа, който беше пратил писмо до царя, че иска лично да му каже нещо -  много важна тайна, която на други не иска да каже, като прилага разни  удостоверения, че е нормален, че има имот, че е благонадежден и пр.,  като казва, че ако не е важно неговото съобщение, да му вземат имота от  50 декара и да раздадат на бедните. Личи си, че е религиозен човек,  някой, който е чел Библията и мечтае за пророчески дарования.

Учителят каза:

«Да се изслуша - да се... човешкото на място и Божественото на място; където трябва, да се тури.

Тази война е война духовна.524  Духовете на тъмнината и духовете на светлината си дават едно сражение.  Спорът е, че Светлите духове искат светлината да е за всички, а  тъмнината да е отчасти за всички. А тъмните - че тъмнината е за всички, а  светлината да е отчасти за всички. Конкретно и двата лагера имат  аргументи силни, само че не знаят, че тъмнината не може да работи без  светлина. Всичката работа на тъмнината е да не пропусне светлината в  някои области. А светлината иска да изгони тъмнината и студа и където и  да бъдат тъмните сили, да излязат... Хитри са... шпиони имат. Всичко се  туря в действие.»

Заговорих, че царят вчера беше пратил да м.е пита  чрез Сев[ов] какво да правим с амнистията по повод [на] едно запитване в  камарата. Учителят каза: «Право на бащата е да прощава и той трябва да  види кога...»

Заговорих за «Благословение», която искат да конфискуват, и после минахме] на други въпроси.

«Нашето духовенство трябва да внимава, да види  какво стана с църквата в Русия, в Германия. Хитлер постъпи с католиците  католически и с евреите -по еврейски: расовата борба, нали те се смятаха  за избран народ... На то[ва] право най-добрите, най-справедливите на  земята трябва да дойдат да управляват. Управляващите, които бият... а  сега иде пък Христос. И те са раздвоени. Тя, войната, не зависи вече от  хората.525 Народите не са свободни както в миналото. Англия  търси Франция за помощ, Германия - Русия. Всяко благо от Бога излиза, от  най-чистия. Аз имам всичко и не се нуждая от нищо. Аз се радвам на  Божественото благо и желая и те да се радват на него. И те ще познаят  това - Тоя, Който внася мир в семейството, в обществото, в държавите,  Той ще дойде не от небето, а отвсякъде - и от ума, и от сърцето, и от  душата, отвсякъде ще дойде Христос. Сега това е обсадата на Ерусалим.526  Тогава 60 000 евреи бяха разпънати на кръстове. Бог поругаем не бива.  Християнският свят трябва да изхвърли лъжата. Който народ изхвърли  лъжата и тури справедливостта, той върви право, той е правоверен -  справедливост, разумност и добрина да се турят като основа. Доброто е  във физическия свят; справедливостта - в духовния свят и разумността - в  Божествения. Това е достъпно за ума им.

Ако упражненията на Паневритмията се турят,  светът ще се оправи. Във физическия свят те нямат нещо по-съвършено от  тях - ще турят музиката да им заповядва и ще почерпят Божественото  благо... А те сега казват: «И ние може да измислим упражнения»... Не да измислим, а да внесем Божия порядък във физическия свят - няма какво да измисляме... Зад онова, което съм казал, седи Божествената Истина.527 Зад светлината седи свещта, слънцето... светлината има потенциал... »

Във всяка свобода (говорих му за величини с разни  степени на свобода - математиката) бързината се увеличава, светлината в  ума и силата на волята, и топлината на сърцето. Нулата може да се  увеличава сама и да се намалява сама (говорих му в теорията на  познанието за определяне координатите на тангента-точка) и да се  увеличава сама. Като се смали до крайния предел, идва до единица[та],  която е мярка на всичко. Като се тури пред или след нула, показва  увеличение или намаление, показва направление и дали се увеличава и  намалява.

Заговори ми за носа и неговите форми във връзка с  горното: формите на носа показват какви са били принципите - при  основата горе; законите - в средата и фактите - долу при ноздрите, които  са действували.

«Принципите освобождават, законите ограничават, а фактите принуждават!  Този и други много материал, който има, трябва да се разработи от вас,  да се отдели във всички науки патологичната страна - във всички науки: и  в политиката, и в религията, има сега патологична страна и  здравословна, има болезнени и здравословни състояния. В болезнените  състояния има повече енергия, отколкото трябва, и не е организирана  колкото го има - пресищане. Германците отвън ги стесняват, а те отвътре  се разширяват. Трябва да се канализират те - англичаните се оказаха  късогледи - те сами с версайлтова. Те тикнаха русите и германците в крив  път. Англия трябва да изправи тия погрешки. «Чем» - стая, «бе» - който  носи нещо, а Чърчил - «чърч» - черкова или хладнокръвие (тълкуване на  името Чемберлейн [и на името Чърчил]). Царят не трябва да ходи на лов  вече - случаят с офицера Обрешков във Варна, който счупва крака на  гургулица, а след 20 минути син му - неговия крак с ловджийска пушка -  изстрел, без да иска...»

Говори ми още много работи, но ми се свърши  книгата, на която записвах, тя беше един лист, а понеже не го записах  веднага, то сега не мога, при преписването, да си го спомня...


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ