НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

IX. Научно изследване на Дъновото учение

(В. «Дневник», бр. 11 620, 16.1Х.1938 г, стр. 2) ТОМ 20
Алтернативен линк

IX. Научно изследване на Дъновото учение(В. «Дневник», бр. 11 620, 16.IХ.1938 г, стр. 2)

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ТРИ ВЕЩИ ЛИЦА. ОТГОВОРНОСТИТЕ
ЗА ЗАЧЕСТИЛИТЕ САМОУБИЙСТВА НА ДЪНОВИСТИ


Преди известно време съобщихме, че срещу Любомир  Лулчев, един от най-близките сподвижници на Дънов, е образувано  следствено дело за блудство с 13-годишно момиче и за самоубийството на  дъновистката Мара Дим. Лазарова, чиновничка, която посегнала на живота  си на 26 юлий 1936 година в лагера на дъновистите, кв. «Изгрева». Шести  съдия-следовател при Софийския областен съд, г-н Георги Малчев, е вече  приключил окончателно следствието и е подвел Лулчев под отговорност по  чл. 214 от н. закон - за блудство с момичето, и по чл. 253 от същия  закон - за самоубийството на Лазарова. Член 253 гласи: «Който придума  към самоубийство непълнолетно или такова лице, за което виновният знае,  че не е способно да ръководи своите постъпки или да разбира свойството и  значението на извършеното, както и онзи, който умишлено даде съвети,  набави средства, или по какъвто и да е начин спомогне на такова лице да  извърши самоубийство, наказва се: със строг тъмничен затвор от пет до  десет години, ако последва такова самоубийство или опитване към него.»

Родителите на момичето били последователи на  Дънов. Когато узнали за блудството на Лулчев с невръстната им дъщеря, те  отначало не искали да направят престъплението му достояние на властите.  Обаче малкото момиче искало възмездие. След станалата случка, върху  вратата на жилището на Лулчев бил поставен картон с надпис: «Лулчев е  безобразен мръсник». Едно друго момиче също се оплаквало, че той му е  предавал някакви особени уроци, но в тая насока не са събрани  доказателства.

НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЪНОВОТО УЧЕНИЕ

Поради това, че през последните години зачестиха  самоубийствата на дъновисти, с образуването на това следствено дело,  възложено бе на три вещи лица да направят научно изследване на Дъновото  учение. Вещите лица, след като са проучили цялата дъновистка литература и  събраните данни при следствието, са дали едно обширно заключение, което  е вече приложено към делото. Те считат, че дъновизмът, като учение и  практика, е здравно-социално вреден, защото едни от сподвижниците на  Дънов били загубени и дори вредни за държавното и народно строителство, а  други - психопати и люде със започващи психози - носили в себе си  предразположби към самоубийства. Заключението на вещите лица е добре  обосновано и то ще бъде използувано като доказателство пред съда.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ