НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

12. Преображение

(Сп. «Житно зърно», г. IV, 1928 г., кн. 6-7, стр. 184-185) ТОМ 20
Алтернативен линк

12. ПРЕОБРАЖЕНИЕ(Сп. «Житно зърно», г. IV, 1928г, кн. 6-7, 1стр. 184-185)

[Любомир Лулчев]

В съвременната наука има достатъчно данни за  научна обосновка на ония науки, които все не са още «официално»  признати. Думата ни е за Астрологията, Френологията, Физиогномията,  Хиромантията, Графологията (последната, впрочем, е призната редом с  другите официални науки). Астрономията и Астрофизиката обаче, щат - не  щат, ще трябва да признаят възкръсването на своята майка, колкото и  «мистичен» и не в реда на нещата да им се види тоя акт. И наистина,  Астрологията прилича на оная зачарована царкиня в приказките, която  отдавна спи непробуден сън, но която, кой знае как, се пробужда вече по  нечие магично мановение. За мнозина дори тая царкиня беше мъртва  -отворете която щете история на астрономията или някой енциклопедичен  речник - тия студени склепове и гробници на живите знания - и ще се  уверите, че тя лежи там, погребана отдавна. Но все по-ясно и по-ясно  става, че тя всъщност само е била приспана довреме и че мнозина смели  царски синове, дори и в наши дни са прониквали във вълшебния замък, дето  тя лежи, изричали са магичната дума, и тя се е пробуждала, та им е  дарявала и своята обич, и своята тайна.

И днес ние присъствуваме на нейното пробуждане и  на вълшебното й преображение. Тя става от своя ковчег, изправя се,  отхвърля средневековни-те си одежди - колко много и различни премени е  носила тя от памтивека до наши дни! - стапя се в светла мъгла и след миг  се явява облечена в модерен костюм, като заговорва на най-изискан  съвременен език, заговорва «научно», а не на древния език на  «суеверията» и «мистичните блянове». Нали сте чували вече за раждането  на «Научната Астрология»? Учените, оповестявайки това крият, че тоя акт е  всъщност възкресение, преобразяване или, ако щете, пре-въплотяване. Но  да не спорим за имената на нещата и да се спрем само на факта «Научна  Астрология». За съвременните учени тя се ражда из чреслата на  Астрофизиката. Пелените, с които е обвита, почти всички са оцапани със  «слънчеви петна».

Говори се все по-смело и по-обосновано за  връзката на слънчевите петна с цялата економика на земния живот:  11-годишният цикъл на Швабе за максимума и минимума на слънчевите петна и  свързания с него цикъл на метеорологичните явления, пулсациите на  земния магнетизъм и електричество, както и полярните сияния. Явиха се  странни наблюдения и съпоставки: слънчевите петна и катастрофите,  земетръсите, минните избухвания, слънчевите петна и епидемиите, както и  внезапните смъртни случаи, слънчевите петна и плодородието и т.н. Луната  също така внесе куп данни: установиха се някои факти за нейното влияние  върху метеорологията на Земята, откриха се съотношения между нейните  цикли и циклите на известни органически процеси у човека и животните  (предимно морски). Прибавиха нещо към данните и така наречените звездни  радиации - излъчванията на звездите и т.н. Не ще изнасяме данни - има ги  преизобилно в научната литература на Запад, - поменавам само отде  изхождат, за да се види из коя морска пяна, възкипяла от броженията на  творческия дух на «Ужаса» се ражда тая нова Афродита.

Интересът към Астрологията днес за днес е много  по-голям, отколкото обикновено се мисли. Най-видният английски астролог  Сефариал привежда само един числен факт, за да даде представа за тоя  интерес: именно фактът, че годишно се харчат около 450 000 екземпляри от  Ефемеридите на Рафаеля (астрономически таблици, приспособени за  астрологични изчисления), без да включва милионите читатели на  популярните астрономични алманаси, нито ония, които на Изток се  занимават с Астрология, защото те сами си съставят ефемериди.

Не по-малък е интересът днес и към физиогномията,  Хиромантията, Фре-нологията, Графологията - защото дават ключове за  разгадаване на най-интересната загадка: човекът и неговата съдба.

В светлината на тия науки човек оживява и като  характер, и като носител на една определена участ в живота. В тая  светлина миналото на човека заговорва, настоящето се осмисля и се  проектира перспективата на бъдещето.

Достатъчно е само да споменем кои са обектите на тия науки, за да се прозре тяхната дълбока обосновка.

Френологията  се занимава с главата, а по-специално - със строежа на черепа -  моделиран от динамичното напрежение на мозъчните центрове. Тя изучава  капитала на човека.

Физиогномията  има за обект проучаването на лицето - най-разумното в човека, онова, по  което го познаваме. Интересно е, че в него са съсредоточени сетивните  органи: очи, уши, нос, уста - ония живи пътища, по които светът навлиза  вътре в нас. Тя проучава капитала в обращение на човека.

Хиромантията се занимава с ръката - главен орган на пипането и най-интелигентното сечиво на човека в творчеството на материалната култура.

Тя изучава онова, което човек е реализирал и което може да реализира в света чрез своята творческа воля.

За ония, които са запознати с ролята на тия  сетива и органи в душевния живот- съвременното естествознание ни дава  доволно пълна картина затова обосновката на горните науки веднага  излиза наяве.

Ала най-убедителен доказ са самите емпирично установени факти и наблюдения, които изграждат тия психологични науки за Човека с конкретна база на изследване, на които е съдено да покажат човеку Пътя и Истината на неговия живот.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ