НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

3. Къмъ живота!

(В. «Живот», бр. 2, 29.III.1929 г, стр. 1) ТОМ 20
Алтернативен линк

3.

(В. «Живот», бр. 2, 29.III.1929 г, стр. 1)

«Ако нещата започват от своя първоначален пункт, те ще получат и своя естествен подем.»

«Неразбраните неща в живота имат свой вътрешен смисъл.»

«Добър човек ние наричаме не само кроткия, но всеки човек, който в постъпките си спрямо другите хора е такъв, какъвто е спрямо себе си.»

От «Книгата на живота»

Там, дето се е пробудило съзнанието, има живот; дето съзнанието не е пробудено, няма живот.

Подтикът на съзнанието да се прояви към периферията се нарича «живот».

Да живееш - това значи да съзнаваш, че може да се качиш до най-голямата височина и да слезнеш до най-голямата дълбочина. Това е една привилегия.

Светията, и горе да се качи, и долу да слезе - пак светия си остава. И разбойникът и престъпникът и горе да се качи, и долу да слезе - пак разбойник си остава.

Животът сам по себе си не се изменя - нито се покваря, нито се разваля, нито се подобрява. Животът има само примеси.

Това, което може да развали живота, седи извън него.

Животът на човека може да се развали само в такъв случай, ако той измени отношенията си с живата природа и със свойте ближни.

Тогава само ще се яви един малък дисонанс и човек ще приеме повече -или по-малко.

Всякога, когато човек приеме повече или по-малко, се ражда злото в света. Когато се приеме живот повече, отколкото трябва, явява се пресища-ние. Когато животът се приеме колкото трябва, това е радостта на живота. Животът в своето проявление няма нито начало, нито край.

Единственото реално нещо, което знаем, това е животът.

Животът е първият подтик за движение. Той е като буйна река, която слиза от висок планински връх и непрекъснато трябва да тече.

Напразно ще се турят прегради и бентове - всички ще бъдат изпълнени, някои - завлечени; а пътят, необходимият път на съзнателния живот - проправен.


Публикувано изображение

КЪМЪ ЖИВОТА!

(В. «Живот», бр. 2, 29.III.1929 г., стр. 1), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ