НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

4. Тича пътник...

(Вестник«Живот», бр. 3, 5.IV.1929г, стр. 1) ТОМ 20
Алтернативен линк

(Вестник«Живот», бр. 3, 5.IV.1929г, стр. 1)

«Когато Любовта царува, смут не става.»
«Когато Мъдростта управлява, редът се не нарушава.»
«Когато Истината грее, плодът цъфти и зрее.»140

От «Книгата на Живота»

«Колкото съзнанието на човека е по-пробудено, толкова противоречията за него са по-малко.»

Тича пътник да се качи на трена. Спира се, сяда той, но тренът тръгва. Спира нейде тренът - развален пътят. Започват телефоните да работят; после се разтичват хора и поправят пътя.

Едно движение ако спре - друго се започва. Това е животът. Той никога не спира. Зад всяка нова форма седи той. Животът не се унищожава. Той се видимо губи, но този, който разбира, винаги може да проследи пътищата му. А този, който не разбира, ще вижда само разрушаване на формите, без да може да схване тяхното вътрешно съдържание.

Добрият хляб днес струва повече от изядената вчера баница. Неразумните разправят за своето минало и пропущат сегашното. Някои със скръб говорят за това, което са били и по тоя начин пропущат да станат нещо повече от това, което са. Намирание величие в своето минало е признак на сегашен упадък. Животът носи в себе си радостта на този, който го е разбрал.

Не допускайте никакво съмнение в душата си, защото то е низшето начало в човека, което може да донесе страдания, падения, смърт, изгубвание смисъл на живота.

Когато низшето съзнание у човека отстъпи на висшето, тогава той ще бъде свободен, способен за великата наука на живота, да разбере неговия дълбок смисъл и да намери това, което търси.


__________________________________________
140 - Това мото представлява така нареченото Писмо на Учителя Дънов до учениците на Великото Бяло Братство. Оригиналният текст с почерка на Учителя е публикуван в «Изгревът», том XIX, стр. 985. Към този текст впоследствие Учителят Дънов дава нотния текст на песента «Писмото». Нотният текст на песента «Писмото» е публикуван в «Изгревът», том I, стр. 686. Защо и как Учителят е дал този текст и песен и цялата история, свързана с песента, се намира в том I, стр. 513-514,541-550; том III, стр. 332-335, том XV, стр. 877-879. С този текст и с песента «Писмото» Учителят се противопоставя на Своите съвременници от Неговото Учение и Школа, да я превърнат в организация с узаконяване на устав и оформянето ѝ като юридическа личност. Какво е отношението на Учителя към братските съвети и устави, виж в «Изгревът», том XV, стр. 877-878. А за салоните, молитвените домове в Школата на Учителя, виж в том XV, стр. 878-879. Както по времето на Учителя, така и 60 години след заминаването Му, това Негово решение не се изпълнява от Неговите последователи. Аз заварих преди 40 години как песента «Писмото» се изпълняваше от Неговите последователи. Днес песента «Писмото» изобщо не се изпълнява от никого и дори не е включена в новите издания на песните на Учителя. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ