НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

2. Ангела на живота

(В. «Живот», г. I, бр. 1, 22.III.1929 г., стр. 1) ТОМ 20
Алтернативен линк

2.

(В. «Живот», бр. 1, 22.III.1929 г., стр. 1)

«Дето съзнанието се проявява, там животът се ражда.»
«Законите на живота са скрити във всяко семе.»

От «Книгата на Живота»

«Силата не е в твърдението или отричанието, а в самия живот.»

Всеки жив човек знае що е живот, всеки съзнателен индивид - откъде иде животът, а всеки мъдрец умее как най-разумно да го употреби за своя полза и на околните.

Както е водата за растенията, така е животът за човека:

където липсва - всичко залинява и повяхва.

Слабостта е проява на недостатъчен живот; грубостта - на низша форма; скръбта, страданието и болестта - на отклонение от законите на Живота.

Когато човек или общество обезсилее или боледува, то е признак, че животът - индивидуален или колективен - е намерил други изход, други пътища и прояви.

В живата природа всичко е целесъобразно. Ако една форма е изгубила своето първично съдържание, значи животът е оставил тая форма и твори нова. Тогава старите форми съществуват, но не творят - безсилни са. А животът, където и да мине, той винаги донася нещо ново - и по форма, и по съдържание, и по смисъл.

И колкото по-висш е животът, който иде - толкова формата, в която се изявява, е по-съвършена.

Сега пролет иде! Нова вълна от живот ще залее планините и долините, хора и животни...

Ще се стопят снеговете, ще букнат реките, ще повдигнат главички красивите цветя, чакащи тъй отдавна...

Ще духнат ветрища и бури и ще отнесат всичко гнило, изживяло своите дни...

А на здравото и годното ще донесат нов подтик, нов живот!


Публикувано изображение

АНГЕЛА НА ЖИВОТА

(В. «Живот», бр. 1, 22.III.1929 г., стр. 1), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ