НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

34.2. ПОКРЪСТВАНЕ В ПРАВОСЛАВИЕТО

ТОМ 20
Алтернативен линк

34.2. ПОКРЪСТВАНЕ В ПРАВОСЛАВИЕТО


(В. «Алфа», з. I, бр. 6, понеделник, 26. V. 1924 г, стр. 4)


Разправят ни - зер сега има неща като приказки и  приказки-действителност, - някакъв попски син във Варна възприел  учението на Бялото Братство и поискал да живее според него, но баща му,  понеже не е «сектант», а изповедник православен, сиреч точен в  Христовото учение на любовта, го хваща и го «убеждава» насред улицата  (по същите методи, с които някога отците църковни бяха се убеждавали на  I-я или II-я им църковен събор - не помня, - когато е имало сума пукнати  глави), завеждат го в една местна редакция и го накарват да декларира:

«Предвид на това, че в града се мълви, че съм  заблуден в дъновизма (ами ако само се мълви и не е вярно, от какво се  отказва? б.м.) и от това, че причинявам големи неприятности на  семейството ни, аз заявявам, че се отказвам от дъновизма и от тия мои  другари, които ме увлякоха. Отказвам се от М. Иванов и съветвам  другарите си да го отбягват, заявявам също, че се отказвам от  литературата им(?!) и от всичко, имащо техния отпечатък.

А. Андреев, уч-к. VII к. кл. («Варненска поща»).

Ето един нов начин за покръстване в  православието, още неканонизиран, ама нищо. Ново време - «нови методи» -  няма накъде. Светият Синод е останал малко назад в това отношение - той  вика хората в Обществената, но декларации още не е успял да вземе.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ