НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

34. 3. По личната молба на подписания, редакцията ни дава място на следната:

ТОМ 20
Алтернативен линк

34. 3. По личната молба на подписания, редакцията ни дава място на следната:


БЕЛЕЖКА

(В. «Алфа», г. I, бр. 6, понеделник, 26.V.1924 г., стр. 3)

В брой 1543 от 11 май на в. «Варненска поща» биде  напечатана една декларация, предадена от мен, че аз се отказвам от  дъновизма и всичко, носещо неговия елемент. Но тъй като това не беше мое  интимно изказвание, затова аз моля всички, които са го чели, да го  считат за неотговарящо на истината. Аз мисля, че е престъпление да се  отрека (а това не съм и мислил) от великото учение на Всемирното Бяло  Братство - Окултната наука, защото виждам, че тя е истинското учение на  Великия ни учител Христос, защото чувствувам и виждам, че тя ще ни даде  Това, което търсим, тя ще осмисли нашия живот, тя ще ни освободи от  всичко нечисто, в което ние, ако не всецяло, то поне отчасти, тънем, и  така ще се въдвори между нас Новият живот. Никакви приятели не са ме  увличали в това учение, но аз сам го приех, защото чувствувах, че в него  ще намеря Истината и Велик морал. Препоръчвам най-горещо на своите  другари Михаил Иванов, защото той заслужава напълно нашето внимание и  абсолютно доверие. Най-после аз ще помоля всички съзнателни хора да се  заинтересуват от окултната литература и от тъй хубавите беседи на нашият  Учител, за да видите що заслужават тия предразсъдъци и убеждения, които  таите в себе си, или които са напластени от неотговарящи на истината  или авторизирани епизоди, изникващи твърде често, а особено напоследък в  колоните на ежедневната преса или списания. Това учение ще внесе във  вашите души една жива, освежителна струя от Божествената светлина, ще ви  открие и обясни много неща... и ще създаде от вас истинско дете на  Живия и Всеблаг Бог.

Мили братя и сестри,

Ние сме пред прага на нова епоха, епоха, в която  ние ще трябва да се отърсим от старите предразсъдъци, да се освободим от  мухлясалите окови на тъмнината, незнанието, заблудата, грубия фанатизъм  и стремежа само към зло, а да разбудим преди всичко нашите души, за да  посрещнем най-трезво зарите на Великата светлина на Новият живот, живот  на Божествената Любов, Мъдрост и Истина.

Елате и вижте!

Варна Ан. Андреев


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ