НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

31. СЪВЕТИТЕ НА МЪДРЕЦА

ТОМ 20
Алтернативен линк

31. СЪВЕТИТЕ НА МЪДРЕЦА


(В. «Алфа», г. I, бр. 5, понеделник, 19.V.1924 г., стр. 4)


Един мъдрец, на когото мъдростта не е още за земята, веднъж ми каза следното:

«Сине мой, много неща трябва младият да знае, за да разбере своята младост, но ти запомни само пет:

На вълци угощение не давай,

Със змии не си играй.

Запомни тия пет неща. И внимавай най-много над  петото. Защото всичките носят страдания, но страданията на ухапания от  змия са най-тежки. И всички носят смърт, но смъртта на ухапания от змия е  най-страшна - тя е смърт на душата.»127

Алфонс

Многобройни читатели ни запитват ще даваме ли и  за в бъдеще беседи на г-н Дънов във в. «Алфа». С тия беседи ние правехме  опит да видим доколко обществото се интересува от нови идеи, но понеже  ги печатахме само в извадки, обвиниха ни - па и ний сами виждаме това, -  че откъслечните мисли дават превратно понятие за цялото и предизвикват  даже нужда от обяснения. По тия съображения престанахме да ги печатим.  Но понеже многобройни наши читатели, особено от провинцията, настояват  да ги искат, ний ще продължим това печатане, макар и в извадки, и в  следните броеве.

МОТА

(В. «Алфа», г. I, бр. 6, понеделник, 26. V. 1924 г., стр. 1)

«Най-високото положение, което може да заеме  човек, то е когато умът, сърцето и душата - всички тия сили - защото те  са сили - са на своята висота, в максималното си развитие.»

«На физическото поле няма условия всички хора да бъдат богати и учени; но добри - всички могат да бъдат.»

«И питате защо не се оправи светът? Как ще се  оправи, когато всеки ден мъчим своя Господ? Да престанем да забиваме  гвоздеи в Неговото тяло: гвоздеите, които забиваме в Него, по отражение  засягат нас.»

[Учителят Петър Дънов]


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ