НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

30. Думи на оклеветените НАЧАЛО НА ЕДНО ИНТЕРВЮ

ТОМ 20
Алтернативен линк

30. Думи на оклеветените НАЧАЛО НА ЕДНО ИНТЕРВЮ


(В. «Алфа», г. I, бр. 5, понеделник, 19. V. 1924 г., стр. 3-4)


Еднаж и аз бях интервюиран и макар че въпросът  беше от обществен интерес, остана си само между съразговорниците, понеже  и двете страни тогава не бяхме с намерение да му даваме публичен  характер. Ето какви бяха

обстоятелствата: Някои ежедневници, като знаеха,  че в нападките си към нас са съвсем свободни, както мъничета пред Слона,  бяха си поизтъркапи перата срещу нас. А ние бяхме се събрали на лятна  почивка в Чам-Кория, цяла дружина хора. Един ден слизахме от Мусала.  Вървяхме по шосето между Царска Бистрица и горското училище на групи.  Хората от мойта група се отбиха край пътя да берат гъби, а аз сам  продължавах, почаквайки да ме настигнат. Срещу мене се зададе млада  двойка - мъж и жена, или брат и сестра - от «постоянните» жители на  Чамо-Корийските вили. Като ме видяха сам, те се отбиха и седнаха на една  пейка. Мъжът учтиво се обърна към мене:

- Господине, поседнете при нас да си отпочинете, искаме да Ви питаме нещо.

- Заповядайте - отговорих аз, след като ги  поздравих с «Добър ден». -От почивка нямам нужда, понеже в разходките си  ние не се изморяваме. Затова ходят с нас стари баби и деца и се  изкачват на големи височини. Но ето, на разположението ви съм, с какво  мислите, че мога да ви услужа?

Интервюто започна:

- Вие дъновист ли сте?

- Не - отговорих аз, - и по простата причина, че  «дъновизъм» не съществува. Аз и цялата дружина, която сега квартерува в  горското училище, сме ученици на Бялото Братство. Такива сме и така се  зовем. Изучаваме основно всичкото Христово учение, като наука за живота  на земята. А религиозно всеки е свободен да си принадлежи на църквата,  от която иде. Между нас има от всичките църкви: православни, католици,  протестанти, евреи, мохамедани.

- Господин Дънов не е ли с вас?

- С нас е.

- Че той нали ви е учител?

- Учителят е един на света - Христос. Той е наш учител.

- Но аз сам съм чул и видял ваши хора, че наричат г-н Дънова «Учителю» и му целуват ръка?

- Да, вярно, всички го наричаме «Учителю» и му целуваме ръка.

- Той Христос ли е?

- Не, не е Христос.

- Е, тогава какво приказвате?

Но преди да дочака отговор, събеседникът ми се  обърна и продължително шепна с другарката си. По израза на лицата им се  четеше, че те вече за малко бяха ме хвърлили в лабиринта на извеяните и  показаха естественото състрадание. След паузата, аз заговорих:

- Учителят на света е един - Христос. Ние  наричаме г-н Дънова «Учител», а казваме, че той не е Христос. В това вие  намирате едно противоречие и ни състрадавате, като към заблудени хора.  Вие мислите, че не знаем какво приказваме, а всъщност вие не знаете  какво питате. Вие не знаете що е Христос и как Той е единственият Учител  на света, а питате този Учител ли е и онзи Христос ли е? Прочетете  Евангелието, там е писано, ще ви стане ясно. Тогава ще знаете да питате и  нашите отговори ще ви задоволяват. Българите се оставиха духовно да ги  ръководят неграмотни и невежи попове, които изгубиха съдържанието на  Словото и смисъла на думите. Днес не само простите хорица, но и божем  интелигентни вестникари дирят Христа с гащи и брада. Христос с гащи и  брада нито е имало, нито ще има.

Минахме на друг въпрос. --Д. Б.*

______________________________
* Д. Б. - Дедо Благо - Стоян Русев. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ