НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

29. «ЧОВЕКЪТ Е НЕЩО, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪЗМОГНЕ»

ТОМ 20
Алтернативен линк


29. «ЧОВЕКЪТ Е НЕЩО, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪЗМОГНЕ»

(В. «Алфа», г. I, бр. 5, понеделник, 19. V. 1924 г., стр. 1, 3-4)

- каза някога един и полудя, защото не успя да го  направи. Но тия, които го чуха, не се отчаяха, макар и много от тях  също така да «полудяха», макар и всеки от тях да знае, че ако не за себе  си, то за другите един ден непременно и той ще полудее. И оттогава по  света се появиха много луди. Някои даже казват, че целия свят е една  лудница. Но лудостта на всички не е еднаква: едни лудеят само денем, а  други - само нощем; едни - кога са млади, други - кога остареят; едни в  «лудостта» си говорят мъдрости, други и в мъдростта си говорят глупости  само, затова лудостта на всички е различна, но те всички си приличат,  защото не се познават!

И когато у някого, след дълго «лудуване», блесне  съзнанието, той се изправя гордо сред другите и казва: «Аз вече не съм  човек, аз съм свръхчовек и него ви вещая. Що сте направили вие да се  превъзмогнете?»

Вси същества създадоха нещо над себе си, а вам се  ревне да останете отлив на този голям прилив и по-мил ви е повратът към  звяр, отколкото превъзмогването на човека!...»

И тия, които го чуят, почват да пляскат с ръце и  да викат: «Ето го, луд е, луд е!» Или: «Бяс има, да го изгорим жив» - и  го изгарят.

Днес по света има много, които викат: «Аз съм  свръхчовек и всеки, който ме следва, ще се превъзмогне.» И тия, които ги  чуват, пляскат с ръце и се смеят, защото им се струва, че те са лудите.  Но те - «лудите» - не се сърдят. Те само проповядват свръхчовека, макар  и от техните проповеди често «лудостта» на света да се увеличава. Те  проповядват, и все проповядват свръхчовека, защото «човекът е нещо,  което трябва да се превъзмогне».

Алфонс
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ