НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

15. В ГОЛЕМИЯ ХРАМ ИЛИ ВЪВ ВИЗАНТИЙСКА ЧЕРКВИЦА

ТОМ 20
Алтернативен линк


15. В ГОЛЕМИЯ ХРАМ ИЛИ ВЪВ ВИЗАНТИЙСКА ЧЕРКВИЦА

(В. «Алфа», г. I, бр. 2, 25. IV. 1924 г., стр. 3)

Някога хората без да искат казват истината.  Професор Моллов (бивш министър) в «Пряпорец» (бр. 85,17 април) пише  статия под горното заглавие. В България - казва той - се създаде  Демократическият сговор119  - велика обществена сила, това не е друго, а великолепен «Голям храм» -  нещо като готическите средновековни събори, като «Ап. Невски». В тоя  храм трябва да влязат всички. Престъпно е да се отбива човек в някой  византийски параклис, каквито уважаемият професор наблюдавал в Месемврия  (непременно там, и нигде другаде). Професор М. като библейски пророк  вика: «Или в голям великолепен храм - в сговора, гдето има място за всички добри воли и начинания,  или ще се върнем във византийските черквици на Месемврия, да мечтаем за  византийските принцеси (непременно за принцесите, за нищо друго)» и да  не съзираме, че новите  условия на живота искат нещо ново - по формация, по дух, по метод, па  даже и хора». И представете си, и нови хора! Тия хора във великолепния  храм ще докажат, че 9 юни не е епизод  в нашата история, а е велик революционен момент - излизане от мъничките  черквици и влизане във великолепния храм - в сговора, в демокрацията.  Разбира се, че всичко това е тъй, както го пише професорът. Каква  мъдрост, какво проникване, едва ли не в метафизи-ческите глъбини на  родната ни история. Чудно дивни открития от ден на ден стават в нашата  страна сред народа ни, особено сред ръководителите му -сговористите.

Девети юни е велика дата. Как не - тя е  най-великата дата в новата ни история. От 9 юни се започна нова ера -  потече мед и мляко в нашата страна. Построи се великолепен храм, който  лежи върху картечницата и винотовка-та... Това не е храм, мислим ний, а  картонен дом, който, ако не е стражата, ще се разлети в пух и прах в  миг. В тоя храм има не една икона, а много, и то все чудотворни.  Непременно там е иконата на Ивана Рилски, който предрекъл мъченическата  смърт на «диктатора», според светите старци, както писа в. «Слово» на  времето.

В тоя храм изглежда няма място за свободната  мисъл, за свободната съвест. В тоя храм владее не безличието,  безжизнеността на «византийските черквици», а шествува синодалният  инквизитор. В тая демократическа сила ще остане, възможно е, само  попщината и десетина души владици, а всичко друго ще отиде другаде,  защото това не е храм, а е инквизиционно съдилище...

Народът - широки трудещи се маси - хората на  мисълта - всички тия хора отдавна са оставили без съжаление разни  храмове с мъртвите кости, с модерни или във византийски дух икони. С  храмове имат работа погребачите на мъртъвци.

А.

Б. Р. Горната статия изразява частния възглед на г-н А.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ