НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ВЕЧНАТА АЗБУКА

ТОМ 20
Алтернативен линк


ВЕЧНАТА АЗБУКА


Мълчаха отдавна, но в това мълчание се  чувствуваше, че има смут в душите, които си говореха без думи, питаха,  оспорваха, тъгуваха...

И мъдрецът мълчеше. Той се бе вгледал в  сребристата струя на извора, ето вече цели часове - и нито дума. А с  каква жажда чакаха словата Му всички.

- Святи - реши се да смути мълчанието Му един от  учениците, когото наричаха «тихият», - ние ли нещо съгрешихме, та ни  наказваш с Твоето мълчание?

Погледна го мъдрецът:

- В мълчанието се творят великите неща на света!... Чрез търпението -мълчание, чрез мълчанието - знание!

- За него жадуваме - казва други ученик.

- Ние всичко в света оставихме, за да те слушаме.

- За да идеш при знанието, трябва да умееш да  мълчиш: да мълчат желанията, мислите, чувствата! Ако трябва някой да  говори, нека е Любовта.

- Нима ний я знаем? Нали дойдохме да ни я покажеш? - каза Тихият ученик и всички се вслушаха внимателно в думите му.

- Та Любовта - това си ти самият, оная вечна  искра и вечното в човека -искрата на неугасимия огън. В три тъмници е  скрит той - дейност, чувства, мисли. Но животът е повече от мислите,  повече от чувствата, повече от дейността.

- А що е тогава той?

- Животът - това е великата тайна. Който разчете  една дума от нея, става друг: събужда се за нови дни. Който знае две  думи от нея, той е гениален, а тоя, който прочита три думи от тая тайна -  е мъдрец.

- Само три думи? - учуди се някой.

- Но знайте: никога не можеш да прочетеш това,  което не си! - такъв е законът на живата азбука, на която са написани  всичките тайни на небето и земята.

Вие искате - дава ви се не, но ще знаете онова, което сте, което имате в себе си - другото ще гадаете.

А в гадането има истина, има и заблуда - наглед еднакви и равноценни.

- Но кой ще ни покаже правия път тогава?

- Вашият истински другар - непоквареното ви сърце.

Блажен е, който го има и който умее да го слуша, защото то тихо говори.

Млъкна мъдрецът - и се взря отново в струята на извора. А в тишината душите се питаха и търсеха.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ