НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ДАВАМ ДЕСЯТЪК НА БОГА

ТОМ 20
Алтернативен линк

ДАВАМ   ДЕСЯТЪК  НА  БОГА


-  Ами аз   редовно си отделям десятък на Бога - от всичко това,  което печеля. Нали  това е право, Учителю? - запита Го една дама, която

отскоро посещаваше  беседите.

- Да, хубаво е - каза Учителят.

-  И аз тъй мисля, това е същината на Християнството - каза окуражена дамата.

Учителят се усмихна.

-  Като давате една десета за Бога, другите девет десети за кого са?

- Ами за вкъщи, за дома, децата, мене, мъжа ми - нали и аз имам къща?

-   Значи за Бога една десета, а девет десети за нас ли? Има ли нещо,  което да не сме получили? Как дойдохме на този свят? Новото е там -  всичко за Бога! Онзи, който може да направи всичко за Бога, всичко да  даде за Него - и Бог може също всичко да направи за него, всичко да  даде. Доверие за доверие, любов за любов - така е законът. Ако ние сме  само касиери на Бога - всичко ще върви, но ако ние присвоим земята,  богатствата, хората и започнем да говорим за «моята» земя, «моята» жена,  «моето» дете - много ще страдаме,
защото  идват дни, в които Тоя, Който ни е дал нещата, си ги взема и ние,  щем-не щем, разбираме, че те ни са били дадени за ползуване, а не да ги  своим и владеем. Така ни е даден разумът, сърцето, волята, нашето тяло,  родителите, децата, богатствата. Оттам се раждат нещастията, скърбите.  Ние мислим за нещата, за света така, както не е и когато животът ни  коригира, ние страдаме. Но ако ний мислим право, всичките ни работи ще  се оправят.

-  Но колко е страшно разочарованието в живота, Учителю - каза дамата наскърбена.

-   Разочарованието има своя цяр - Истината. И хората не страдат от разочарованието, а от очарованието. Ако няма едното, не иде и другото. А  тоя, който знае Истината, за него няма нито разочарование, нито  очарование - той е свободен!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ