НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ВСИЧКИ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ БОГАТИ

ТОМ 20
Алтернативен линк

ВСИЧКИ  МОЖЕМ  ДА  БЪДЕМ  БОГАТИ


-  За  едно само мечтая, Учителю - говори момък цял зачервен, седнал малко  сгърбен на стола. - Може да го намерите за лошо, за много

материалистично, но аз искам да бъда богат, много богат.

Учителят го гледа усмихнато. Младежът се смущава още повече, черви и запотява бързо, но настоява на своето.

-  Не ми се смейте, Учителю, искам най-после...

-  Та ти искаш това, което имаш вече - казва му Учителят.

-  Как имам? Не знам ли колко и какво имам?

-  Колко и какво имаш, ти сам не знаеш, както не знаеш и самата дума «богат» какво значи.

-  Как да не знам? Богат, да имам пари - това е много проста работа.

- Ами едно чекмедже, в което има пари, богато ли е? Първоначално богат е имало съвсем друг смисъл.

-  Какъв?

-   Вземете самата дума,  или някоя друга сходна:  Рог,  който има рог -  рогат. Бог - който има Бог - богат. Имотен и богат не е едно и

също  нещо.

- А, значи...

- Да, първоначално богат е бил човек, който е имал Бога в душата си и Го [е] проявявал с делата си. Така и ти, и аз, и всички можем да

бъдем богати!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ