НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

11. МАРС

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

11. МАРС


АСПЕКТИТЕ НА МАРС с останалите светила


Марс е управител на цялото животинско царство, следователно излишната животинска енергия, която преминава през човека и трябва да се преработи от него, се получава чрез влиянието на Марс. Понеже животните са нечисти в много отношения, затова и Марсовото влияние се отличава главно с чувствена нечистота, която трябва да се пречисти от човека.

Марсовото влияние снабдява човека със сурова, непреработена енергия, неорганизирани сили, непречистени качества. Обаче от тях човек може да изработи сили за дейността на своя разум, за дейността на сърцето, волята и тялото си. Ако човек е разумен и знае как да обработи, пречисти и оползотвори силите на Марсовото влияние, той ще си създаде много блага и добрини.

Но ако човек не се ръководи разумно от Божествените закони тогава той не ще може да пречисти и обработи Марсовите сили, поради което има опасност да стане техен роб.

Марсовото влияние можем да уподобим на буйна и пълноводна река, течението, на която разумният може да оползотвори за свои нужди, като енергия за приложение на плодоносни идеи, но което на неразумния ще донесе само пакости и разруха.

Марс управлява у човека главно отделителната система, половата или размножителната система, мускулната система и вкуса. Следователно, от преобладаващите хармонични съчетания на Марс с добротворците, ще съдим доколко е правилно устройството, развитиетс и дейността на тези системи.

От преобладаващите дисхармонични съчетания на Марс със злосторниците или със Слънцето съдим доколко са неправилна идейността, устройството и развитието на системите, управлявани от Марс, както и за техните заболявания.


11. 1. АСПЕКТИ НА МАРС С ЮПИТЕР


МАРС в тригон, на 72° или в секстил с ЮПИТЕР


При хармония между Марс и Юпитер, в зависимост от нейната сила, съдим доколко човек преработва животинската енергия и я поставя в услуга на Юпитер, т. е. на висшия разум.

Висшият разум на човек в този случай е много енергичен и работоспособен, творчески настроен и човек е предприемчи трудолюбив, продуктивен.

Ако религиозен човек има хармонично съчетание на Марс Юпитер, той е готов с всички сили да защитава своите убеждения, говори всякога енергично и се старае по всякакъв начин да убеди своите слушатели.

Хармоничното влияние на Марс, съчетан с Юпитер, правви артистите самоуверени, смели и преуспяващи в изкуството.

Хармонията между Марс и Юпитер прави идеите, схващанията и разбиранията на философите борчески. Обществениците с тази хармония между Марс и Юпитер са много деятелни, работливи амбициозни, стремящи се към най-високи постове и служби изпълнителни в службата си, честни в работата си, дисциплинирани, услужливи, пожертвувателни.

Ако хармоничното съчетание между Марс и Юпитер е много силно и заема важно място в хороскопа, а Марс е господар на хороскопа, в такъв случай човек се стреми към най-високите поетове във военната служба, които лесно постига.МАРС в опозиция, съвпад, съвпад в скоби, паралел или квадрат с ЮПИТЕР


При тези съчетания между Марс и Юпитер, в зависимост от тяхната сила, Марс повече или по-малко разваля благородните качества на Юпитер, внася дисхармония, безпорядък, нечистота, бруталност, арогантност, грубост, прибързаност и припряност в характера.

Тези дисхармонии дават също диктаторски стремежи и прояви на човека, той прилага насилнически методи и средства при осъществяване на своите замисли, при догонване на своите желания и стремежи, при спечелването на благата, които желае да постигне.

Насилническите наклонности и прояви на такъв човек са толкова по-големи, колкото по- силна е дисхармонията на Марс с Юпитер.

Люде с такива аспекти имат превратни схващания, разбирания и понятия за нещата: те често смятат добродетелите за слабости, а престъпните качества и прояви за нещо положително, за геройство.

Най-голям враг на Юпитер е Марс, особено, когато дисхармонията помежду им е силна, и това е така, защото при дисхармонията Марс не се подчинява на висшия човешки разум и неговите сили остават неорганизирани, а от друга страна Юпитер не се ползва от суровите сили на Марс, поради което изобщо Юпитеровото влияние отслабва.


11. 2. АСПЕКТИ НА МАРС СЪС САТУРН


МАРС в тригон, на 72° или в секстил със САТУРН


Хармонията между Марс и Сатурн, особено ако и двете светила поотделно са добре аспектирани или в добра връзка със Слънцето, показват съдружие на силата, храбростта, смелостта и предприемчивостта на Марс със разумността, съвестността, предвидливостта, търпението, издръжливостта, системността и организаторската дарба на Сатурн.

Ако хармоничното съчетание между Марс и Сатурн е ръководно в хороскопа на даден човек, в такъв случай той ще има най-големи успехи и постижения в областта на материалната дейност, защото както Марс, така и Сатурн, имат отношение към всички блага, придобивани от земята и чрез животните.

МАРС в съвпад, опозиция, паралел, съвпад в скоби или квадрат със САТУРН

Дисхармоничното съчетание между Марс и Сатурн е най-лошото от всички възможни съчетания между светилата, защото то означава сбор от зловредните въздействия на малкото зло - Марс, и на голямото зло - Сатурн. Марс, или „малкото зло”, съблазнява човека с ядене, пиене и плътско удоволствие. Сатурн, който символизира Сатаната, е голямото зло, което съблазнява човека чрез тщеславието и властолюбието. В своите изкушения и дела Сатурн си служи чрез лъжата и заблуждението, а Марс - чрез насилието. Затова навред, където царуват лъжата и насилието, там се проявяват Марс и Сатурн.

Ако дисхармонията между Марс и Сатурн е ръководна в хороскопа, т. е., ако е най-силна или най-високо в хороскопа, ако Слънцето при това няма хармонична връзка със Сатурн или Марс, в такъв случай човек е в състояние да върши най-чудовищни престъпления.

Но ако Марс и Сатурн са в дисхармония, но Слънцето е в хармонир и с двете светила, в такъв случай човек често ще изпада в изкушения и съблазни, но ще има голяма нравствена вътрешна борба, накрая Слънчевото естество ще победи. Често тези борби представят тежки душевни драми.

При дисхармонията между Марс и Сатурн, в зависимост от нейната сила, могат да се породят у човека най-низшите, най-отровните, най-разрушителните чувства, желания и качества. Такива люде могат да проявят изключително силна омраза, подозрителност, жестокост, отмъстителност, болезнена ревнивост, непримиримост, низка подлост, измамничество, предателство, шпионство, злорадство, коварство и др. подобни отрицателни качества. Най-жестоките убийци непременно имат от гореказаните съчетания между Марс и Сатурн в хороскопа си.

При тези аспекти, в зависимост от силата на дисхармонията, човек е подлаган на всевъзможни тежки изпитания и ако ги победи, минава в разреда на гениалните. Ако бъде победен от тях, минава към типовете като Юда, предателя на Христа.


11. 3. АСПЕКТИ НА МАРС С УРАН


МАРС в тригон, на 72° или в секстил с УРАН


При хармония между Марс и Уран енергията на човека в умствено, духовно и материално отношение е феноменална. Ако при тази хармония и Уран от своя страна е хармонизиран със Слънцето, тогава тя бива най-благоприятна и ползотворна в много отношения.

В такъв случай Уран абсорбира и дисциплинира Марсовата сила, превръща я в умствена дейност и умът на човека в този случай е извънредно работоспособен и продуктивен.

Хармонията между Марс и Уран свидетелства, че такъв човек в минали животи е бил окултен ученик и с помощта на окултната светлина и знания е победил низшата си природа. Станал е господар на всички низши качества в себе си, на низшето си естество и вече не се поддава на съблазни за противоестествени удоволствия.

При хармония между Уран и Марс имаме благотворно съчетание между висшите качества на Уран, които имат ръководещо значение, и тези на Марс, които се подчиняват, в такива случаи умът на човека се насочва към разнообразна дейност, към необикновени подвизи и начинания, към области, където прозрението и изобретателността или необикновената сила, смелостта, стигаща до дързост, и риска решават голямата и трудна победа. Такъв аспект са имали всички големи откриватели на нови земи и пътища по земята, всички най-смели и заслужили на науката пътешественици, географи, етнографи, естествоизпитатели, всички мореплаватели и дръзки завоеватели на полюса и земните пустини.

Ако хармоничното съчетание между Марс и Уран е най-силно в хороскопа и е ръководещо, човек ще се прочуе в живота си с изключителни подвизи, с необикновени открития и дела, изобщо
- с необикновена дейност в умствено, духовно и материално отношение.

Хармоничното съчетание на Марс с Уран можем да онагледим като човек, надарен със силата на Херкулес и с идеите и стремежите на Прометей.

МАРС в съвпад, опозиция, паралел, съвпад в скоби или квадрат с УРАН

При дисхармония между Марс и Уран, според нейната сила, можем да съдим до каква степен човек е внесъл нечистота и безредие в мислите, чувствата и действията си, в схващанията и разбиранията си относно законите на природата и в обществения ред, както и по отношение на ангелската мъдрост. Човек с такава дисхармония като окултен ученик в минали животи не е прилагал наученото в школата по законите на Божествената мъдрост, любов и истина, но си е служил с насилие. Затова в настоящия си живот ще има много недоразумения и разправии с държавните власти, с пазителите на обществения ред и с военните.


Дисхармонията между Марс и Уран всякога предразполага човека към анархистични идеи, схващания и разбирания. Ако дисхармонията между Марс и Уран е твърде силна и изхожда от важно място в хороскопа, в такъв случай човек напълно се отдава на анархистични идеи.

Дисхармонията между Марс и Уран прави човека припрян, лесно раздразним, нетърпелив, буен, избухлив, скандалджия, побойник, непризнаващ никакъв установен ред. Такива личности с гордост се кичат с името „крайни индивидуалисти”.

Мислите и желанията на такива люде всякога са свързани с отрицателните прояви в човешкия живот, те винаги се стремят с насилие да прокарат своите убеждения, през повечето часове на деня душевното им състояние е ядовито и пълно с безпокойство, нещо, което разстройва главната им нервна система, черния дроб, жлъчката и стомаха им.

Дисхармоничният аспект между Марс и Уран докарва още на младини редица болести у човека.

При дисхармония между Марс и Уран, ако същевременно Марс и Уран получават хармонично съчетание от Слънцето, човек ще съзнава своите отрицателни качества и ще се стреми да ги поправи.

Но когато Марс и Уран са в дисхармония и същевременно имат дисхармоничен аспект със Слънцето, или със злосторници, в такъв случай отрицателните качества на човека са непоправими.

Люде с такива аспекти могат да извършат най-големите жестокости и престъпления, като смятат при това престъпленията си за подвизи.


11. 4. АСПЕКТИ НА МАРС С НЕПТУН


МАРС в тригон, на 72° или в секстил с НЕПТУН


При хармония на Марс с Нептун, според силата на хармонията съдим доколко човеке организирал и подчинил своята низша природа животинското у себе си и го е поставил в услуга на общочовешка идеали, на ангелската любов, на висшите желания и стремежи на душата на благородните чувства.

Люде  с  такава  хармония  са  готови  на  всякакъв пожертвувателност, добри служители са на висшите духовни течени? смели и храбри са в преследването на висшите си идеали, готови са zi се борят за своите висши разбирания. Това е така, защото пр* хармонията между Марс и Нептун имаме благотворно съчетание на силата, смелостта и готовността за съзнателна саможертва.

Хармонията между Марс и Нептун в хороскопа на артист,' показва, че такива люде са готови да преминат всякакви пречки ,• несгоди, но непременно да постигнат артистичните си цели, задачи идеали. В изкуството на такива люде най-добро въплъщение имат борческите характери.

Изобщо, колкото no-силна е хармонията между Марс и Нептун колкото по-силно е тяхното положение в хороскопа, толкова повече такива люде са готови да се борят за своите идеи и убеждения.


МАРС в съвпад, опозиция, паралел, съвпад в скоби или квадрат и полуквадрат с НЕПТУН


При дисхармония между Марс и Нептун, ако Марс и Нептун имат добри съчетания със Слънцето, човек ще съзнава отрицателните си мисли, чувства, желания и настроения и ще се бори да ги премахне.


Но ако Марс и Нептун са в дисхармония и същевременно са дисхармонично съчетани със Слънцето или със злосторници, в такъв случай налице са типове с чудовищна безнравственост. В тях понятията за любов се покриват с ненаситата им за плътски удоволствия и остри нервни възбуди.

Колкото по-силна е дисхармонията между Марс и Нептун, колкото по-силни места заемат в хороскопа тези две светила, толкова по-голяма е безнравствеността на такива човеци и повече са пакостите им в нравствено отношение. Такова съчетание е имал в хороскопа си известният папа Цезар Борджия.


11. 5. АСПЕКТИ НА МАРС С ПЛУТОН


МАРС в тригон, на 72° или в секстил с ПЛУТОН


Хармонията между Марс и Плутон се характеризира главно със стремежи и желания на човека да бъде силен физически. За целта такива люде преди всичко се стараят хубаво да си хапнат и се чувстват щастливи, когато са пълнички. Люде с такава хармония са силни, енергични, работливи, издръжливи и приспособими към всички неблагоприятни условия.

Ако хармонията между Марс и Плутон е най-силна и тези светила заемат важни места в хороскопа, идеалът на такъв човек ще бъде да придобива колкото се може повече материални богатства, за да се осигури за възможно по-дълго време. Идеалът на такива люде е да имат крепко здраве, телесни удоволствия, къщни удобства и изобилна храна.


МАРС в съвпад, опозиция, паралел, съвпад в скоби или квадрат с ПЛУТОН


При дисхармония между Марс и Плутон, ако Марс и Плутон имат същевременно дисхармонично съчетание със Слънцето или със злосторници, в такъв случай се оформят най- чудовищните разрушителни типове. Такива люде нямат никакъв висш идеал и висши стремежи, лишени са от всякаква нравственост. Те се ръководят изключително от своите низши инстинкти, готови са на всички престъпления, само да постигнат желанията си.

Но ако Марс и Плутон са в дисхармония, а същевременно поотделно имат хармония със Слънцето, тогава човек ще съзнава своите низши и престъпни наклонности и стремежи и ще прави усилие да ги превъзмогне.

Дисхармонията между Марс и Плутон създава най-големите пияници, най-големите гастрономи, изобщо люде с извратена природа и желания за най-противоестествени удоволствия.

Всякога трябва да се помни, че дисхармонията между Марс и Плутон, Марс и Нептун, Марс и Уран може да се изрази в най-силната си отрицателна форма, ако в хороскопа няма хубави аспекти между добротворците, които да неутрализират лошото влияние на Марс

Когато, обаче, в даден хороскоп Венера има хубави съчетания, Юпитер и Слънцето също, в такъв случай дисхармонията на Марс с Плутон, Нептун или Уран не може да се изрази в най- силната си отрицателна форма.

При хармония от една страна между добротворците и дисхармония на Марс със Слънцето, Плутон, Нептун или Уран, у човека ще има постоянна борба за надмощие, от една страна, на стремежите му към доброто и, от друга страна, на низшите му инстинкти.


11. 6. ОБЩО ЗА МАРС И СЪЧЕТАНИЯТА МУ С ДРУГИТЕ СВЕТИЛА


Марс управлява животинското царство и дава на човека неорганизираните сили на материята, и силите и качествата на животинския свят. Човек трябва да преработи, пречисти и организира и оползотвори чрез своя разум тези сили в умствено, духовно и физическо отношение.

Когато човек притежава животни, предназначени да му вършат работа, той трябва да ги храни, респектира и управлява, за да му бъдат полезни. Ако човек остави домашните животни на съвършена свобода, те, без да искат ще му причинят много пакости и не ще му принесат никаква полза. Същото важи и за Марсовото влияние: ако човек съзнателно, разумно и целесъобразно използва Марсовата енергия за развитието на ума си, за работа на сърцето и волята си, тогава той може да има голяма полза, но ако човек не знае да се справя с Марсовите влияния, да управлява Марсовите сили, тогава той ще стане техен роб, Марсовото влияние ще му причини много пакости, ще внесе голямо безредие и нечистота в мислите, чувствата и действията на човека, каквото правят животните, когато не се контролират от човека.

Влиянието на Марс има четири основни разновидности: силно хармонично, силно дисхармонично, слабо хармонично, слабо дисхармонично.

Марсовото влияние и Марсовите сили могат да бъдат най-идеално хармонизирани и оползотворени от Слънцето, защото Слънчевото влияние, както и Слънчевата светлина, може всичко да пречиства, преобразява, обновява, обогатява, оползотворява и оплодотворява.

От най-големите нечистотии Слънчевата светлина прави най-полезните торове. Поради това, когато има хармония между Марс и Слънцето, Марс бива хармонизиран в най-висша степен и енергиите му биват също най-добре пречистени и оползотворени.

При хармония между Марс и Слънцето умствената, духовната и физическата енергия биват най-изобилни, човек е най-работоспособен, активен, предприемчив, смел, предвидлив, способен за разнообразна дейност. При тази хармония Марс е идеален слуга на Слънцето и всички органи, които са под Марсовото и Слънчевото влияние са най-правилно устроени, са най-активни, най- силни и най-здрави.

Такива люде запазват своята енергия до последния момент на живота си.

Хармонията между Марс и Слънцето дава силно изразени мъжки качества и затова такива люде са доста обичани от жените.

Те също така всякога успяват да заемат високи обществени и държавни постове, разбира се - по достойнство и поради голямата си работоспособност. Такива люде са добри и енергични организатори.

Ако хармоничното съчетание между Марс и Слънцето е ръководно, такива люде всякога съзнателно или несъзнателно се стремят към водителство и винаги успяват да го постигнат.

Ако при хармония между Марс и Слънцето стои по-напред Слънцето, човек всякога си служи само с най-идеалните, почтени и честни средства. Такива люде всякога се ръководят от висши нравствени качества, всякога се ръководят от най-почтени и идеални средства.

Но когато Марс стои по-високо от Слънцето или заема по-силна позиция, в такъв случай човек си служи с насилие, смятайки, че това е в реда на нещата.

Хармоничното съчетание на Марс със Слънцето в женски хороскоп прави жените „мъжки Гани”, когато този аспект е по-силен и ръководещ. Такива жени всякога се стремят към обществена дейност или заемат длъжности.

Накъсо, хармонията между Марс и Слънцето усилва жизнената енергия у човека, неговата работоспособност,  деловитост,  активност,  прави го  неуморен в работата. Това са  люде,  които разграничават доброто от злото, висшето от низшето, чистото от нечистото, реда от безредието. Такива люде могат да бъдат господари на своята низша природа.


Когато Марс и Слънцето са в дисхармония, в зависимост от нейната сила, животинското по произход и характер Марсово влияние няма да бъде пречистено, преобразено, направлявано и оживотворявано, а ще внесе в умствената и духовна дейност на човека нечистота, безредие, лоши навици, недостатъци, слабости, лоши наклонности. Такива люде могат да се уподобят на скотовъдци, които не пазят добре добитъка си.

Дисхармонията между Марс и Слънцето ще причини много неприятности и загуби в умствено, духовно и физическо отношение на човека, защото при тази дисхармония органите на човешкото тяло, които са под влияние на Марс, ще бъдат неправилно устроени, с неправилна дейност, ще бъдат слаби и предразположени към разстройства и заболявания.

Нечистотата, безредието, които внася дисхармоничното Марсово влияние в ума, сърцето и волята на човека, също така отслабват тяхната дейност.

При дисхармония между Марс и Слънцето, ако Слънцето стои по-високо в хороскопа, или заема по-силна позиция, в такъв случай човек съзнава своите грешки и слабости, нечистотата и безредието, и прави усилие да ги превъзмогне и отстрани.

Но ако Марс е в дисхармония със Слънцето, но стои по-високо в хороскопа, или има по-силна позиция от Слънцето, при това тази дисхармония е най-силна и ръководеща в хороскопа, в такъв случай животинското естество у човека взема връх, поради което такива люде се отличават с голяма безнравственост, с безредие, с най-материалистични стремежи, с най-груби и нечисти желания и домогвания, със страстни влечения към противоестествени удоволствия.

Силна дисхармония между Марс и Слънцето, когато Марс има по-силно положение, в мъжки хороскоп създава най-големите насилници спрямо жените.

Същата дисхармония между Марс и Слънцето, в женски хороскоп показва много недоразумения, много неразбирателства, много злочестини в любовните отношения с мъжете и нещастен брак.

Такива жени са със слаба нравственост, те изпълват сърдечния си и семеен живот с непрекъснати скандали и разправии.

В женски хороскоп най-лошият аспект е дисхармонията между Марс и Слънцето.

Колкото по-силна е дисхармонията между Марс и Слънцето, и колкото по-високо стои Марс в хороскопа, или заема по-силна позиция, толкова животинското естество у човека е пo-силно и в еволюционно отношение той стои най-долу.

Когато Марс е в хармония с Луната, ако самият Марс е предимно в хармонично съчетание с другите светила, той ще придаде на Луната своите хармонични качества и ще усили нейната дейност, т. е. ще усили всички качества и органи, които са под влиянието на Луната; ще направи деятелни въображението, ума, ще укрепи храносмилателната система и тялото, ще даде и голяма духовна топлина.

Но ако Марс е предимно дисхармонично съчетан с другите светила, то въпреки хармонията му с Луната, той не ще й предаде никакви добри качества, защото дисхармоничният Марс е сиромах, който не може да даде сили и полезни качества на човека.

Когато Марс е в дисхармония с Луната и Марс е в по-силна позиция от Луната, в такъв случай влиянието му е най-пакостно, особено върху системите и органите, които са под влиянието на Луната, както и върху дарбите и способностите, зависещи от влиянието на Луната.

Най-опасна е дисхармонията между Марс и Луната, когато е най-силна и същевременно Марс е в преобладаваща дисхармония с другите светила.


А когато Марс и Луната са в дисхармония, а самият Марс е в преобладаващи хармонични съчетания с другите светила, в такъв случай дисхармонията му не е толкова пакостна, както не ни вреди неразположението или враждата на благороден неприятел.

Хармонията между Марс и Луната прави въображението активно и плодотворно, а дисхармонията между Марс и Луната носи нечистота, безредие и болести в умствено, духовно и физическо отношение.

Всякога трябва да се има предвид, че Луната по природа е неутрална - тя само приема чужди влияния, без да оказва свое влияние.

Луната можем да уподобим на водата, която няма вкус, мирис, но всичко това може да й се предаде. Най-лоша е дисхармонията между Марс и Луната, когато Луната не получава помощ от добротворците, а Марс в същото време има преобладаващи дисхармонични съчетания с другите планети.

Когато Марс е в хармония със Слънцето, той всякога засилва възприемчивостта на организма към жизнедателните сили на Слънцето, поради което в този случай човек винаги е жизнерадостен, енергичен и работоспособен.

Марс в дисхармония със Слънцето намалява възприемателната способност на организма, намалява също правилното оползотворяване на жизнедателните сили, причинява смущения, разстройства и заболявания главно на органите, управлявани от Марс - засяга мускулната, стомашната, полово-отделителната система и вкуса.

Марс в хармония с Луната причинява усилена дейност на всички органи, а Марс в дисхармония с Луната причинява смущения в дейността на всички органи.

Марс в хармония с Меркурий според силата на хармонията, засилва дейността на мисълта, на природния, обективния ум.

Ако при хармонията между Марс и Меркурий, Марс е предимно хармонично съчетан и с другите светила, а Меркурий получава най-силния хармоничен аспект от Марс, в такъв случай дейността на ума ще е насочена към естествените науки или към практични дейности за материални придобивки.

Ако Марс е хармонизиран и дава хармоничен аспект на Меркурий, умствената дейност у такъв човек е извънредно голяма и плодотворна.

Ако Марс е предимно дисхармоничен, но образува хармония с Меркурий, умът не получава почти никаква помощ от Марс.

Когато Марс е предимно дисхармоничен и образува дисхармония с Меркурий, в такъв случай дейността на природния ум на човека е недисциплинирана и крайно объркана. Такъв човек не може да има абсолютно никакви успехи в областта на естествените науки и не може да има правилно разбиране за материалната действителност.

Ако най-силният аспект, който получава Меркурий, е дисхармоничен аспект от нехармонизиран Марс, в такъв случай умът на човека може да се смята за изгубен, т. е. запленен и ръководен изцяло от най-низши инстинкти, желания и чувства, мислите и чувствата на такъв човек ще бъдат ръководени от животински желания.

Когато Марс е предимно хармоничен, т. е. получава предимно хармонично съчетание от добротворците, в такъв случай Марсовото влияние може да се уподоби на добре гледано домашно животно: кон, вол, крава, овца, коза и пр., в такъв случай Марсовото влияние е много ползотворно.

Когато Марс е предимно дисхармоничен, неговото влияние може да сравним с характера и проявите на свирепите диви животни: вълк, лисица, мечка и др.

Марс в хармония с Меркурий усилва дейността на ума и неговата плодовитост. Марс в дисхармония с Меркурий внася в ума на човека безредие и нечистота.

Хармонията между Марс и Меркурий свидетелства до каква степен човек е подчинил животинската енергия на своя ум, а дисхармонията между Марс и Меркурий показва доколко животинското естество е завладяло ума на човека.

При хармоничен аспект на хармонизиран МАРС с ВЕНЕРА чувствата на човека са много силни и горещи, но са дисциплинирани и ползотворни, такъв човек е премного влюбчив, но се стреми по законни пътища да придобие онова, което желае.

Ако Марс дава най-силния хармоничен аспект на Венера и е по-силно поставен по знак и по дом, в такъв случай човек е като Дон Кихот, без да има непременно Дулцинея да го вдъхновява.

Ако Марс е хармонизиран и дава хармонично съчетание на Венера, но Венера е по-силна, Марсовото влияние в такъв случай усилва всички благородни качества и прояви на Венера.

Ако Марс е предимно дисхармоничен, но дава хармонично съчетание на Венера, влиянията му могат да се разглеждат повече като дисхармонични.

Марс, предимно дисхармоничен и образуващ най-силен дисхармоничен аспект с Венера, влияе пакостно върху човека, особено, ако Марс е по-силен по знак и дом, В такъв случай в сърцето, чувствата и желанията на човека ще има толкова нечистота и безпорядък, че такъв човек никога не ще има радости.

Общо казано, хармонията между хармонизиран Марс и по-силна Венера усилва у човека благородните качества на Венера, нейната любов, нейните висши чувства, желания и стремежи.

Дисхармонията между нехармонизиран Марс и по-слаба Венера внася в сърцето, чувствата и желанията на човека нечистота, животински качества и безредие, които спъват всякаква проява на любовта у човека.

Хармонията между хармонизирана Венера, поставена по-силно с хармонизиран Марс, според нейната сила, свидетелства до каква степен човек с помощта на любовта е подчинил животинското си естество, поставил го е в услуга на любовта.

Дисхармонията между Венера и Марс, според силата на дисхармонията, свидетелства доколко животинското естество е внесло нечистота и безредие в схващанията, разбиранията, проявите и любовта на човека.

Когато има хармония между хармонизиран Марс и по-силен Юпитер, в такъв случай се усилват дейността, проявите и благородните качества на Юпитер: милосърдието, щедростта, човеколюбието, религиозните стремежи, вярата, съвестността и дружелюбието.

Когато има хармония между нехармонизиран Марс и Юпитер, влиянието на Марс върху Юпитеровите качества почти не се чувства.

Дисхармонията между хармонизиран Марс и Юпитер също не дава никакви отражения върху Юпитеровите качества.

Дисхармонията между нехармонизиран Марс и по-силен Юпитер внася нечистота и безредие в благородните качества на Юпитер. В такъв случай човек ще е благороден в своите схващания, разбирания и стремежи, но дисхармоничното Марсово влияние ще внесе известна грубост и насилие, които ще опорочат благородните влияния на Юпитер.

Дисхармонията между нехармоничен Марс и по-слаб Юпитер ще се изрази твърде неблагоприятно върху всички неблаготворни качества и прояви на Юпитер. В такива случаи под влиянието на Юпитер, човек може да бъде идеалист, религиозен, с хубави идеи и стремежи, но под Марсовото влияние, той ще иска да прилага идеите и разбиранията си с насилнически методи и средства.

Дисхармонията между нехармоничен Марс и нехармоничен Юпитер, ако дисхармонията е много силна, е една от най-лошите, защото човек ще има изопачени схващания и разбирания за благородните качества и прояви на Юпитер и същевременно ще се стреми на всяка цена, с всички

насилнически средства да постигне своите желания. Общественици с такава дисхармония между Марс и Юпитер са най-лоши във всяко отношение.

Общо казано, всяка дисхармония между Марс и Юпитер показва до каква степен животинското естество у човека е внесло безредие, нечистота и изопачени схващания и разбирания за висшия, творческия разум на човека.

Дисхармонията между Марс и Юпитер е свидетелство доколко човек със своите мисли, чувства, желания, дела и слова е внесъл в умовете, сърцата и волята на обществото нечистота, безредие и изопачени възгледи (заблуждение) през своите минали съществувания.

Дисхармонията между Марс и Юпитер показва още доколко човек е податлив на съблазни от животинско естество, към ядене, пиене и неестествени удоволствия.

Хармонията между Марс и Юпитер е свидетелство, че човек е подчинил животинското си естество на висшия си разум. В такъв човек нравствеността стои на първо място.

Когато между хармонизиран Марс и Сатурн има най-силна хармония, а Сатурн е по-силен по положение и знак, в такъв случай Марс усилва положителните качества на Сатурн - устойчивостта, постоянството, издръжливостта, търпеливостта, справедливостта, работоспособността и системността. При такива съчетания Сатурновото влияние е благотворно.

Когато има силна хармония между хармонизиран Марс и хармонизиран Сатурн, но Марс е по-силен по знак и по дом, Сатурн дисциплинира положителните качества на Марс - работоспособност, предприемчивост, решителност, изпълнителност, дисциплинираност, точност, услужливост, пожертвователност.

Когато има най-голяма дисхармония между нехармоничен Сатурн и нехармоничен Марс, но с по-силен Сатурн, в такъв случай най-лошите качества на Марс и най-лошите качества на Сатурн действат заедно, но понеже Сатурн ръководи, по-силни ще бъдат неговите отрицателни качества - силна омраза, жестокост, недоверие, подозрителност, ревност, скъперничество, краен егоизъм. Идеалът на такива личности е да бъдат диктатори, пред волята, на които да се прекланя цял свят.

Ако при същите съчетания на Марс и Сатурн, Марс е по-силен, най-силните Марсови качества се проявяват, засилени от Сатурновите отрицателни качества, така че люде с такива аспекти са в състояние да извършат най-жестоки, достигащи до чудовищност престъпления.

Ала при най-лошите съчетания на Марс и Сатурн, каквито са съвпадът и опозицията, ако само Слънцето дава добър аспект на единия от тях, човек преминава през нравствена борба и ако направи нужното усилие, може да преобърне всичко в добро.

Когато имаме най-голяма хармония между хармонизирани Марс и Уран, а Уран има ръководно положение, в такива случаи Марс усилва най-добрите дарби, способности и качества на Уран. Следователно, Уран ще придаде любов към окултните науки и дарби и способности за тяхното проучване, а Марсовото положително влияние ще прибави голямо постоянство в това, необикновена работоспособност, изпълнителност, неуморност, ще направи човека верен на обещания, готов на усилия и жертви за защита и разпространение на идеите си, изпълнен със съзнание за дълг и отговорност, всякога борчески настроен, готов да преодолява всички мъчнотии и изпитания, смел и решителен при всички условия, приспособителен, съобразителен, похватен и предвидлив.

Когато има най-голяма дисхармония между нехармоничен Марс и нехармоничен Уран, в такива случаи отрицателните качества на Марс и Уран са смесени, и действат задружно. При най- слабата проява на тази дисхармония се получават най-опърничавите и неразбрани характери, а при най-силната проява се получават типове със стремежите и желанията на Чингис Хан и Атила.

При дисхармония между Марс и Уран висшият разум на човека, символизирай от Уран, и животинското му естество, символизирано от Марс, са в най-люта борба. При тази борба човек още не се е определил на коя страна ще отиде.


При дисхармонията между Марс и Уран, ако Уран е по-силен и ръководи, влиянието е малко по-благоприятно, но ако Марс е по-силен, влиянието е в низходяща посока и е разрушително.

При всяка дисхармония между Марс и Уран, ако Слънцето дава и най-слабо хармонично съчетание на Уран или на Марс, лошите влияния на тези светила ще се намалят наполовина.

Под най-силната хармония между хармоничен Марс и хармоничен Нептун се раждат люде, хармоничните качества, на които се умножават и усилват от влиянието на Марс. В такива случаи идеите за общочовешка любов, и общочовешко щастие, хармония и благоденствие, пораждани от Нептун, ще бъдат защитавани, поддържани, проповядвани и прилагани с енергичността, волевостта и рицарското себеотрицание на Марс.

Такова съчетание между Марс и Нептун е от най-хубавите, защото само в такива случаи човек е в състояние да направи всички жертви и усилия, но да постигне своите висши идеали.

При хармония между Марс и Нептун, особено, когато Нептун е по-силен и заема ръководно положение, това свидетелства, че човек е турнал в услуга на висшите си идеали всецяло силите на своето животинско естество. У такъв човек няма никога съмнение и колебание по отношение на висшите му идеи, ръководени от Нептун, т. е. от ангелската любов, която ражда всички идеи за общочовешко щастие.

Ако при хармония между Марс и Нептун, Марс е по-силен и заема ръководно положение, в такива случаи човек пак е голям идеалист и пак работи за общочовешко щастие, но възможно е престараване в стремежите му и изкушения да си послужи с насилнически средства на Марс за постигане на своите високи цели. С такова влияние е бил великият пророк Илия. При хармония между Марс и Нептун всичките борчески сили на човека са насочени да осъществи и постигне своите висши идеали.

Най-голямата дисхармония при нехармоничен Нептун и нехармоничен Марс е едно от най- лошите и злокобни съчетания, защото при такива случаи в съзнанието и умът на човека няма разграничавания между идеали и най-низшите животински инстинкти, всичко е изобщо смесено и объркано, поради което такъв човек въздига в добродетели и в идеал най-низшите си животински инстинкти и влечения. Такива люде са в състояние да опорочат всичко висше и най-свято. Юда е бил с такова съчетание.

Влиянието на дисхармонията между Марс и Нептун е най-пакостно, когато Марс е по-силен и взема ръководно положение. Ако при дисхармония между Марс и Нептун Слънцето има хармонично съчетание с Марс или с Нептун, в такива случаи лошото влияние на първите две светила се намалява с 60 %.

Дисхармонията между Марс и Нептун, според нейната сила, може да се смята едно от най- лошите съчетания в хороскопа, защото тя дава объркване на схващанията за висше и низше, което е начало на най-големите престъпления и най-голямото разложение в живота.

Когато Марс и Плутон имат най-голямата хармонична връзка и същевременно Марс и Плутон са предимно хармонично съчетани с другите светила, в такива случаи физическата сила и енергия на човека са феноменални. Такива люде са от типа на Херкулеса, особено, когато Марс е по-силен и заема ръководно положение. Такива люде са неуморни, особено що се отнася до физическата дейност, издръжливи са срещу всички най-неблагоприятни природни условия.

Дисхармонията между Марс и Плутон, особено, когато Марс и Плутон са нехармонични, създава едно от най-лошите и злокобни влияния, защото в такива случаи лошите влияния на Марс и тези на Плутон действат задружно, като се взаимно подсилват. Такива люде притежават едновременно безразсъдна смелост на Марс, неговата бруталност и жестокост, животинските му желания и стремежи, заедно с най-голямата подлост и свирепа и студена омраза и разрушител ност на Плутон.

Човек, роден под дисхармоничното съчетание между Марс и Плутон може да се уподоби на тигър, свиреп вълк или отровна змия.


Всякога трябва да се има предвид, че Марс има отношение към силите, качествата и проявите на животинското естество у човека, т. е. на силите и качествата, които човек приема от животните и които трябва да бъдат обработени от неговия разум и така да бъдат оползотворени за висши цели.

Следователно, когато в даден хороскоп Марс има както хармонични, така и дисхармонични съчетания с останалите светила, светилата, с които Марс има хармонично съчетание ще ни покажат в какво направление и с какви методи и сили човек обработва животинските качества на Марс и ги оползотворява, а дисхармоничните съчетания на Марс с другите светила ще ни покажат до каква степен и в каква област на човешкия живот животинското естество на Марс внася нечистота, безредие, дезорганизация, разрушителност и какви загуби и болести той ще донесе.

Колкото повече хармонични съчетания с добротворците има Марс, толкова повече такъв човек е подчинил животинските си сили за размножаването, развитието, дейността и проявлението на висшите качества и добродетели, с други думи толкова повече низшето аз, свързано с Марс, е подчинено на висшето аз, което работи чрез добротворците.

Колкото повече хармонии има Марс с добротворците, толкова с по-голямо основание ползотворното му въздействие може да се уподоби на пълноценен тор, поставен разумно в корените на плодното дръвче.

Колкото повече са дисхармониите на Марс със злосторниците, толкова повече са недостатъците на човека, неговите слабости, пороци, лоши навици, изобщо - нечистотата и безредието в мисли, чувства и действия.

Дисхармониите между Марс и добротворците показват много грешки, заблуждения, изопачавания, много криви схващания и разбирания за проявите на доброто, за неговите качества и отличителни белези.

Ако Марс е в хармонично съчетание със Слънцето, дори и да е в дисхармония с всички останали светила, все пак неговото отрицателно влияние не ще бъде много силно и пакостно, защото Слънчевата хармония ще доминира и винаги ще канализира и насочва Марсовите сили към добротворство.

Когато Марс е в дисхармония със Слънцето, а в хармония с другите светила, последните не се ползват в никое отношение от него.

Когато Марс е в хармония със Слънцето, неговите хармонични съчетания с другите светила са едни от най-благотворните, защото Марс в такъв случай усилва техните положителни качества.

Марс управлява вкуса у човека. Това е най-висшата му служба в човешкия организъм. Колкото повече хармонични съчетания получава Марс от добротворците, толкова по-изтънчен, по- естествен и взискателен е вкусът на човека. Такъв човек се стреми към чистота и естествена храна, с повече сладчина и приятен вкус. Заедно с това и начинът на храненето на такъв човек е естествен, приятен, правилен, редовен, чист, съзнателен и ползотворен, защото когато Марс е ръководен от хармоничното съчетание на добротворците човек може да си подбира най-чистата, приятна и полезна храна и да гледа на храненето като на свещена работа на физическото поле, следователно, колкото повече хармонични съчетания от хармонизирани добротворци получава Марс, толкова вкусът, храненето и храната на човека са по-правилни и здравословни, вследствие на което и жизнените сили на организма са изобилни, работоспособността е голяма, волята е добре организирана, работата му се отличава с планомерност, постоянство и плодотворност.

Марс с преобладаващи хармонични съчетания с добротворците дава правилна, умерена и редовна дейност на всички системи и органи, които са под управлението на Марс: вкуса, мускулната, отделителната и половата системи.

Колкото Марс получава повече нехармонични съчетания от добротворците и другите светила, толкова повече вкусът на човека е изопачен, неестествен, с животински качества, желания и стремежи. Люде с големи дисхармонични съчетания на Марс в хороскопа си се отличават с голяма

лакомия, с желание и нужда постоянно да ядат, да се удоволстват чрез яденето. Такива люде не обръщат внимание на чистотата и качеството на храната, а държат само за количеството.

Висшият идеал на такива човеци е повече ядене, пиене и плътски удоволствия.

Когато Марс в хороскопа има много и силни дисхармонични съчетания, това показва, че още от ранна възраст, такъв човек ще причини разстройство на стомашната, отделителната и половата си системи чрез своята прекомерна лакомия и чрез прекомерната дейност на тези всички системи.

Колкото повече и по-силни са дисхармоничиите аспекти на Марс с добротворците, толкова повече и по-силни са животинските качества у човека, изразени в неговия вкус, нечисто, безредно, нетърпеливо и ненаситно хранене.

Марс с преобладаващи хармонични съчетания от добротворците и злосторниците свидетелства, че вкусът на човека ще бъде ръководен от висшите светове, поради което той ще се стреми към все по-качествена храна, все по-естествено и полезно хранене.

Обратното важи в случая, когато Марс е с преобладаващи дисхармонични съчетания.

За важността на подбора на храната и начина на храненето, Учителят казва: „Гледайте колко и каква храна употребява човек, кога и как се храни, за да познаете каква работа може да върши”.

Защото по качеството на храната и нейното количество, от начина на храненето зависи качеството и правилността на човешките мисли, чувства, желания и способности за хармонична и планомерна работа.

Когато Марс е в по-голяма хармония с добротворците и е ръководен от тях, според силата на хармоничните му съчетания, той дава в по-голяма или по-малка степен силите си за растежа, развитието и проявите на добродетелните качества на добротворците, за проявяването на техните дарби и способности, на идеите, замислите, стремежите и желанията, които добротворците посяват в душата, ума и сърцето ма човека.

Марс с преобладаващи дисхармонични съчетания прави човека подобен на свирепо диво животно, което само пакости с разрушителните си инстинкти в умствено, духовно и физическо отношение.

Когато Марс е с преобладаващи хармонични съчетания и е по-силен, заема ръководно положение в хороскопа, това показва, че такъв човек се стреми предимно към придобиване на материални богатства за повече наслади, но придобивките ще бъдат добити с планомерна работа и по честен начин.

Марс с преобладаващи дисхармонични съчетания и заемащ ръководно положение в хороскопа показва, че такъв човек ще се стреми като свирепо животно, за да задоволява желанията си, като прибягва до всички средства на лъжата, насилието и бруталността.

Марс в хармония с добротворците и ръководен от тях е най-сръчният, най-послушният, най- работливият, най-полезният и най-добрият слуга, с чиято помощ добротворците разработват градините на човешката душа, човешкия ум и човешкото сърце, за да придобие човек плодовете на висшите добродетели, дарби и способности.

Марс, който има предимно дисхармонични съчетания, е най-лошият господар, е тиранин, насилник, грабител, разбойник, диво и свирепо животно в човешки образ, чиято умствена, духовна и физическа дейност е изцяло разрушителна и пакостна за всички люде.

Марс, хармоничен, съчетан и ръководен от добротворците прави човека борец и работник за постижението на висши идеали, чрез качествата, средствата, начините и пътищата на добротворците, с които Марс е в хармония.

Марс, предимно дисхармоничен, кара човека да води най-свирепа и жестока борба за постигането на своите низши инстинкти, на животинските си желания.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ