НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

10. ВЕНЕРА

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

10. ВЕНЕРА


АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА с всички светила


ВЕНЕРА е главната учителка и ръководителка на човека за правилното развитие, правилните прояви и правилната дейност на човешкото сърце.

Тя управлява изцяло сърдечния живот на човека. Чрез нейните влияния се придобиват всички радости, всичкото щастие, за които може да мечтае човек. Чрез нейното влияние се изживяват всички мечти и копнежи на човешкото сърце. Само Венера може да научи човека да възлюби реда, чистотата и красотата, и да се стреми да ги приложи навсякъде в живота. Само тя учи човека да разбира проявите на Божествената любов в целокупния живот на природата и човека и да ги цени.

Всичко, което човек научава на земята за любовта, той дължи преди всичко на Венера. Всички благословения от висшите светове, които се изпращат към човека за щастието на неговото сърце, се донасят само от Венера.

Венера се нарича „малкото добро”, защото тя е носителка и дарителка на доброто на човека само на Земята, а на Земята се проявяват само малките добрини.

Венера е наричана също „богиня на любовта”, понеже любовта на Земята идва чрез нея.

Венера е също „богиня - покровителка на семейния живот”, защото всяко щастие в семейството идва пак чрез нея.

Венера е „богиня на изящните изкуства”, защото като такава тя обуславя проявяването на артистичните дарби и способности, и успехите и постиженията във всички изкуства.

Освен това Венера се нарича „богиня на младостта”, защото най-силните и най-благотворни нейни влияния се проявяват през първата половина на човешкия живот, т. е. в младостта на човека. В природата тя проявява своето пълно влияние през пролетта, която е тържество на младостта, любовта и красотата.

От количеството, силата и естеството на съчетанията, които образува Венера с останалите светила, съдим до каква степен човек може да получи благословенията на Венера, правилно, разумно и целесъобразно да ги разбере, възприеме и оползотвори.

Венера в хороскопа на човека символизира човешкото сърце с всички видове прояви на Божествената любов чрез човешкото сърце.

Добрите съчетания на Венера с другите светила, както и положението й по знак и по дом показват до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа със сърцето, доколко в миналите си животи той е обичал Господа и е работил със сърцето си и какви Божествени добродетели, сили и качества е придобило човешкото сърце от Господа.

Показва още какви условия, възможности ще има човешкото сърце в настоящия си живот да придобива и изпитва радости и щастие.

Лошите съчетания на Венера с другите светила и недобрите и положения по знак и дом е свидетелство до каква степен и в какво отношение човек в миналите си животи е направил прегрешения със сърцето си, като е нарушил Божествените закони и не се е ръководил от любов към Господа.

Лошите съчетания на Венера с другите светила, показват още до каква степен и в какво отношение човек в настоящия си живот ще има сърдечни изпитания, изкушения, ограничения, лишения и нещастния изобщо.

В хороскопа на човека Слънцето, Венера и Меркурий показват целокупния вътрешен живот на човека, неговите вътрешни сили, условия и възможности, т. е. Слънцето, Венера и Меркурий с всичките им видове съчетания свидетелстват до каква степен и в какво отношение човек е работил с Господа, вътре в себе си и какво е спечелил.

Слънцето показва как човек разбира проявите на Господа като Истина в себе си чрез съзнанието си, чрез ума си и чрез сърцето си.

Венера показва как човек разбира проявите на Господа като Любов в себе си чрез сърцето си.


10.1. АСПЕКТИ НА ВЕНЕРА С МАРС


Всяко хармонично съчетания между Венера и Марс може да се смята за добро, при условие че Венера получава хармоничен аспект от Слънцето или Юпитер или когато Венера е силна по знак, по дом или по положение по хороскопа.

Когато, обаче, Венера е слаба по знак, дом и положение, и няма помощ от друг добротворец, то тогава хармоничните й съчетания с Марс не могат да се смятат за добри.

Накъсо и иначе казано, когато Венера е по-силна от Марс в хороскопа, нейните хармонични съчетания с Марс са положителни.

Когато Венера е по-слаба в хороскопа, а Марс е по-силен, хармоничните й съчетания с Марс не са добри.

Хармонията между Венера и Марс прави чувствата импулсивни, несдържани, настойчиви. Такива са и желанията на човека. Той постоянно мечтае за весел, лек живот, за забави, радости и удоволствия, за веселби, танци, разходки, компании, кино-развлечения и театрални и концертни посещения. Такъв човек непрекъснато е влюбен на много места, много мили същества стоят в съзнанието му, той не мисли за някаква по-сериозна работа, освен да среща предмета на своите чувства.

Колкото по-силна е хармонията между Венера и Марс, толкова по-силни са чувствата на такъв човек. Неговият най-висок идеал е да се венчае бързо с тази, която обича. Тези аспекти на Венера с Марс дават най-силни сърдечни увлечения на младини и винаги ранен брак. Обикновено при тях момъкът открадва момата, а момичето пристава на своя любим.

Според своята сила, хармоничните аспекти на Венера с Марс показват ранно събуждане на чувствата, ранно полово развитие.

Понеже Марс управлява животинското царство и снабдява човека с животинска енергия, затова породените чувства от съчетанието на Венера с Марс имат повече или по-малко животински характер.

Когато Венера получава хармоничен аспект от Марс и същевременно има добро съчетание с Юпитер или със Слънцето, тогава това е благоприятно в много отношения, тъй като Слънцето или Юпитер стават ръководители на Венера със своето добротворно влияние, а Марс дава само силата и пламенността на чувствата.

ВЕНЕРА в съвпад, опозиция, паралел, съвпад в скоби или квадрат с МАРС


Всяка дисхармония между Венера и Марс, в зависимост от своята сила, показва доколко човешкото сърце е попаднало под влиянието на животинския свят, до каква степен човек е внесъл в сърцето си нечистота и безпорядък.

При такива съчетания между Венера и Марс, ако Венера не получава помощ от никой добротворец, могат да се проявят полови страсти и извращения, които водят към безнравствен живот, падение, безпринципност и разпадане на личността, безволевост, избухливост, непостоянство, болести и разстройства, вследствие излишества и замърсяване на кръвта.

Учителят казва; „Всяка мисъл, всяко чувство, всяко желание, с които се занимава човек, му придават специфични сили, качества и свойства, специфичен цвят, мирис и движения”.

Понеже чувствата и желанията оказват своето въздействие върху правилната или неправилната дейност на симпатичната нервна система, върху дейността на дихателната система и сърцето, когато има дисхармония между Венера и Марс, такъв човек става проводник на множество отрицателни чувства и желания, поради което заболяват преди всичко тези системи.

Дисхармоничните чувства и желания, породени от дисхармонията между Венера и Марс, правят тежък и неприятен дъхът на кожата и потта.

Накъсо [казано], дисхармонията между Венера и Марс създава всички видове грехове, смущения, страдания, недоразумения, заблуждения и противоречия между момците и момите.

В зависимост от силата на дисхармонията между Венера и Марс, човек е повече или по-малко груб, насилник, ревнив в любовта, брутален, лишен от съзнание за дълг и отговорност, безнравствен, еротичен, сластолюбив. Тези дисхармонии управляват половите страсти и афектациите.

Ако Венера и Марс са в дисхармония, а същевременно Венера има лоши съчетания и с другите злосторници, при това не получава подпомагащ аспект от добротворците, тогава безнравствеността и разпуснатостта е проявена в най-крайните си форми. Такъв човек е роб на низшите си желания и си служи с всички средства да ги задоволи.

Когато Венера и Марс са в дисхармония и Марс в същото време получава дисхармонични аспекти от другите злосторници, ревността, подозрителността и жестокостта в такъв случай са неизмерими.

Такъв човек е готов на всички видове насилия и на убийства, за да утоли кипежа на страстите си и да задоволи желанията си.

Когато Венера е дисхармония с Марс и същевременно Венера има хармонично съчетание със Слънцето или с Юпитер, в такъв случай дълго у човека се води вътрешна борба между висшето и низшето, между изкушенията и нравственото съзнание, но надмощие ще вземе стремежът към чистота, нравственост и хармония, съобразяването с Божествените закони.

Общо казано, в мъжки хороскоп Венера показва какви са стремежите и наклонностите на човешките чувства, тяхната сила, качество и трайност.

В женски хороскоп Венера означава привлекателността на жената, способностите й да задържа любовта и чувствата на мъжа.

Следователно, до каква степен мъжът правилно ще възприема любовта, правилно ще я разбира и проявява спрямо жената, това ще бъде показано от хармоничните съчетания между Венера и Марс с добротворците.

До каква степен жената правилно ще възприема любовта от мъжа, правилно ще я разбира и оползотворява, зависи от същите тук разглеждани съчетания.

Обратното, количеството и силата на дисхармоничните съчетания между Венера и Марс, както и между тях и другите злосторници, показват неспособността за любов между мъжа и жената, порочността и противоестествеността на техните схващания и разбирания за любовта. Всяка дисхармония между Венера и Марс поражда по-големи или по-малки нещастия, несполуки и недоразумения от любовен род.

Дисхармонията между Венера и Марс всякога показва любовни разочарования на младини, сърдечни и любовни несполуки.

Когато Венера има силна дисхармония с Марс и същевременно има силна дисхармония и с другите светила - злосторници, без да получава някакъв подпомагащ хармоничен аспект от добротворец, в такъв случай човек още от най-ранна възраст ще бъде обхванат от полови страсти, от противоестествени желания за задоволяване на половите си страсти, поради което ще получи неизлечимо разстройство или заболяване на симпатичната нервна система и на дихателната система. На такава основа се поражда туберкулозата.

Липсата на всякакъв аспект между Венера и Марс показва, че такъв човек още не е подлаган на съблазни, не е минал през изпити от този род и съзнанието му не е работило в тази област.

10.2. АСПЕКТИ НА ВЕНЕРА С ЮПИТЕР


ВЕНЕРА в съвпад, тригон, паралел, съвпад в скоби, 72° или секстил с ЮПИТЕР


Най-благотворните, най-плодотворните и най-щастливите съчетания в кой да е хороскоп са тези между Венера и Юпитер, защото Венера се нарича „малкото добро”, а Юпитер „ГОЛЯМОТО ДОБРО”.

Когато Юпитер и Венера са хармонично съчетани, тогава всички добрини са осъществими и постижими.

Ако в хороскопа всички други светила са в дисхармония помежду си, но между Венера и Юпитер има голяма хармония, в такъв случай човек пак ще има условия и възможности да плати всичките си дългове и ще му остане освен това печалба.

Това е така, защото Венера е представител на сърцето, а Юпитер е представител на висшия разум.

Следователно, когато сърцето е ръководено от висшия разум, всичко тогава е постижимо в живота.

Учителят казва: „Сърцето е градина на човешката душа, а умът градина на човешкия дух. В сърцето биват посаждани, поникват, възрастват и дават плод всички видове чувства и желания, засаждани от различните светове. Главният градинар на човешкото сърце е Венера. С благотворното си влияние тя отглежда всички видове добродетели, всички благородни чувства и качества”.

Една народна поговорка гласи: „С каквито се събереш, такъв ставаш”. Това е в сила и за сърцето на човека: с каквито чувства и желания се пълни то, такива плодове ражда. Каквито аспекти от другите светила получава Венера, такива плодове ще даде сърцето, т. е. такива чувства и желания ще породи то.

Всеки аспект на Венера с другите светила разглеждаме като нейна дружба с даден свят. Най- велика е дружбата на Венера с Юпитер (Юпитеровия свят). Защото всички благословения, изпращани от различни висши светове на човека, идват чрез Юпитер, т. е. чрез висшия разум. Но висшите благословения, идещи като мисли и чувства, могат да се осъществят и дадат плодове, когато човек им даде място в сърцето си. Всяка хармония между Венера и Юпитер показва до каква степен човек е посял семената на висшите благословения в сърцето си.

Според силата на хармонията между Венера и Юпитер човек е придобил следните по-важни добродетели и качества: любов към чистотата и реда, вродено човеколюбив, милосърдие, добросърдечие, съчувствие, приветливост, дружелюбие, щедрост, внимателност, нежност, благородно сърце, примирителност, незлобивост, кротост, любов към хармонията и красотата, любов към радостите и веселието, благоразумие, силно подчертана надежда, състрадание, силна обич към децата, към младото поколение изобщо, добро разположение, пожертвователност, услужливост, любвеобилие, любов към добродетелния живот и благонравното поведение, любов към всички видове изкуства, работливост.

Юпитер, т. е. висшият разум, дава богати условия и възможности за осъществяване на всички идеи, замисли и желания. Следователно, когато Венера получава благотворно влияние от Юпитера, тогава човешкото сърце има всички условия и възможности за постигане на най-хубавите си мечти и копнежи.

Юпитер е касиерът на Слънчевата система, т. е. той отпуска всички средства за постижението и реализирането на замислите и желанията.

Когато в женски хороскоп има хармония между Венера и Юпитер, такава жена може да бъде най-честитата в сравнение с останалите, защото тя притежава всички горе поменати добродетелни качества, за които се ползва с любовта и уважението на своя мъж, всички близки и познати. Само такива жени могат да станат майки на напълно здраво, даровито и идеалистично поколение: със своите добродетелни качества те създават всички необходими материални и духовни условия за правилно физическо, умствено и духовно развитие на детето. Създадените от такива майки добродетелни и даровити деца обожават майките си, обичат природата и изпълняват Божествените закони.

Хармонията между Венера и Юпитер в хороскопа на артисти, в зависимост от силата си, ще им даде богати условия и възможности за бърз и сигурен успех в областта на изкуството, ще им донесе почести, материални богатства, слава. Големият успех и тук се дължи колкото на способностите, толкова и на добродетелните качества, на голямата привлекателност, на „духовния магнетизъм” на тези артисти.

Учителят казва: „Всяка идея, всяка мисъл, всяко желание и всяко дело може да успее и да допринесе добър плод дотолкова, доколкото е вложена любов в него. Но човек може правилно да възприема и проявява любовта, само когато е разумен и доколкото е разумен. Защото само разумният може да бъде носител, изявител и служител на любовта”.

Венера е носителка на любовта, а Юпитер на висшата разумност, затова по силата на хармоничния аспект между тях съдим доколко съюзът между любовта и разумността е изграден в сърцето на човека. Хармонията между Венера и Юпитер показва до каква степен човек е богат в умствено и духовно отношение, защото само при тази хармония човек може да преобърне материалните богатства в умствени и духовни, а умствените и духовните - в материални.

Учителят казва: „Добродетелите са почвата, на която се посяват, правилно развиват и дават плодове висшите дарби и способности. Върху всяка добродетел е посадена някоя висша дарба или способност”.

Понеже Венера обработва всички видове добродетели, а Юпитер е сеятелят на всички висши дарби и способности, затова хармонията между Венера и Юпитер в даден хороскоп открива наличност както на добродетели, така и на висши дарби и способности.

Човек с хармония между Венера и Юпитер в хороскопа си може с основание да се надява, че ще има потребните условия и възможности да постигне своите идеали.

От силата на хармонията между Венера и Юпитер съдим до каква степен човек е дал сърцето си на Господа, доколко е възлюбил Господа и доколко може да изпълни волята му.

Чрез Венера идват благословенията на Любовта, а чрез Юпитер благословенията на Мъдростта. По силата на хармонията между Венера и Юпитер можем да знаем до каква степен човек е съчетал в себе си принципите на Любовта и Мъдростта.

Накъсо казано, хармонията между Венера и Юпитер в женски хороскоп дава най-добрите, най-любящите, най-благородните, най-добродетелните и най-благочестивите майки.

Хармонията между Венера и Юпитер в мъжки хороскоп създава най-благоразумните, най- високоидейните и най-добродетелните мъже.

Всичко казано за хармонията между Венера и Юпитер е вярно само когато Венера и Юпитер не получават силни дисхармонични съчетания от злосторниците.

ВЕНЕРА в опозиция, квадрат с ЮПИТЕР


Според силата на дисхармонията между Венера и Юпитер съдим до каква степен човек е изгубил от добродетелните качества, които създава хармонията между Венера и Юпитер. Дисхармонията между Венера и Юпитер показва някои отрицателни качества, между които на първо място трябва да поставим тщеславието. За да задоволи своето тщеславие, такъв човек често


харчи грамадни суми, изразходва много умствени, духовни и физически сили, обеднява умствено и духовно и губи необходимите сили за развиване на своите висши дарби и способности, понижава се.

За да се получи хармония между Венера и Юпитер, много животи човек е бил окултен ученик и е изпълнявал добросъвестно всички задачи, които са му давали.

Дисхармонията между Венера и Юпитер показва, че в миналото като окултен ученик, човек е отлагал възложените му задачи и не ги е изпълнявал.

Липсата на всякакъв аспект между Венера и Юпитер показва, че такъв човек още не е направил постоянни и системни усилия да съчетае дейността на сърцето с разума, желанията и чувствата си с Божествените закони.

Колкото по-голяма е хармонията между Венера и Юпитер, толкова по-големи и повече благословения е придобивал такъв човек от висшите светове, толкова повече и по-добри приятели има той в умствения свят, духовния и физически.

Обратното, дисхармонията между Венера и Юпитер показва колко и какви същества от висшите светове е изгубил като приятели, в каква степен изобщо е изгубил доверието на висшите светове.


10.3. АСПЕКТИ НА ВЕНЕРА СЪС САТУРН


ВЕНЕРА в тригон, квинтил или секстил със САТУРН


При тълкуванието на съчетанията между Венера и Сатурн всякога трябва да се има предвид, че Сатурн има отношение към законите и принципите на Правдата, на справедливостта, а Венера има отношение към всички Добродетели, чрез които се постигат радостите и щастието на сърцето. Следователно хармонията между Венера и Сатурн е свидетелство до каква степен човек се ръководи от Божествената правда, от законите на справедливостта при постигането и осъществяването на желанията, стремежите и копнежите на сърцето си.

Сатурн има отношение към устойчивостта, трайността на идеите, мислите, чувствата, желанията и действията. Следователно всяка хармония между Венера и Сатурн показва до каква степен са устойчиви и трайни чувствата и желанията на човека, т. е. доколко човек е вложил в чувствата, желанията и любовта с или чрез Сатурновото влияние или според принципа на Правдата.

Колкото по-силна е хармонията между Венера и Сатурн, толкова по-силни, по-дълбоки, по- устойчиви, по-трайни и по-справедливи са чувствата, желанията, мечтите и копнежите на човека.

От силата на хармонията между Венера и Сатурн можем да знаем до каква степен човек има вярност, устойчивост и трайност в любовта и идеите си, в обичта си към науката, изкуствата и човеците, с една реч - към всички прояви на любовта.

Сатурн има отношение към цялото минерално царство и специално към камъните. В човешкия организъм той образува и управлява цялата костна система. Общо казано, Сатурн има отношение към всички най-твърди вещества в природата. Затова, когато Венера и Сатурн са в хармония, тогава във всички положителни Венерини качества ще влезе твърдостта на Сатурн, неговата устойчивост, постоянство и трайност.

Човек, който има хармония между Венера и Сатурн, е основал любовта си на канара. Такъв човек е всякога честен и изпълнителен при дадена дума и обещание, винаги се ръководи от принципа на справедливостта.

Хармоничното Сатурново влияние най-добре се разбира и най-правилно се изразява от старите люде. Затова, който има хармония между Венера и Сатурн, най-много се ползва от благоразположението, любовта, покровителството и помощта на старите човеци.

Хармонията на Венера и Сатурн в хороскопа на артисти всякога показва сигурен и траен успех, дълбоко разбиране и дълбока любов към изкуството. Изобщо такъв човек е в състояние да изрази най-дълбоките идеи в изкуството, към изкуството има дълбоко и сериозно отношение и дейността му, свързана с изкуството ще бъде оценена, приета и наградена от по-стари човеци.

Хармонията между Венера и Сатурн в хороскоп на учен човек или на философ, показва бавен, но сигурен успех. В такива случаи учените ще внесат и поезия в своята наука.

Хармонията между Венера и Сатурн в хороскоп на мъж или жена, свързани семейно, показва, че любовта на тези съпрузи ще бъде трайна и на старини ще се задълбочи и засили. Такива семейства са образец за вярност, честност, добродетелност и примерен живот.

Хармонията на Венера и Сатурн в хороскопа на музиканти ще се изрази в голяма дълбочина и сериозност в творческото и изпълнителското им изкуство, в съвършено строежно майсторство и безупречна форма. Такава хармония между Венера и Сатурн има в хороскопите на Бетовен и Чайковски.

Изобщо, колкото по-голяма е хармонията между Венера и Сатурн, толкова по-силна, по- дълготрайна, по-устойчива и по-сериозна е любовта на човека към човеците, изкуството, науката и философията.


ВЕНЕРА в съвпад, паралел, съвпад в скоби, или квадрат със САТУРН


Дисхармонията между Венера и Сатурн, според своята сила, показва до каква степен човек е нарушавал принципа на Правдата и нейните закони в стремежа си да постигне своите чувства, желания и копнежи, т. е. до каква степен неправилно е възприемал, разбирал и проявявал любовта.

Всяка дисхармония между Венера и Сатурн, според нейната сила, ще се изрази в разочарования, нещастия, страдания и скърби, причинени от любимото същество, свързани с любовта.

Дисхармонията между Венера и Сатурн показва, че като е нарушил законите на природата, човек е допуснал да живеят в сърцето му и да се проявяват чрез него низши и пакостливи духове, наречени по евангелски „бесове”.

Човек, който има в хороскопа си дисхармония между Венера и Сатурн още от младини е обречен на много лишения и ограничения спрямо благословията на любовта. Такъв човек и от родителите си няма да бъде обичан, той ще бъде подложен на големи изпитания главно по отношение на сърдечния си живот, особено на младини, защото на любовта на такъв човек никога не отговарят с любов, страхуват се и бягат от него, не му се доверяват. Такива люде не умеят правилно и деликатно да изразяват чувствата си и поради това чувствата им биват неприети.

Люде, които имат дисхармония между Венера и Сатурн в хороскопа си, стават носители, изразители и служители на множества отрицателни чувства и пороци. Такива люде са крайно ревниви по отношение на любимия от тях човек, те са мнителни, недоверчиви, винаги съмняващи се в своя любим, с една реч - това са отеловци, които всякога предполагат изневяра и лъжа и превръщат в ад живота на своя любим съпруг или съпруга. Семейните и любовни трагедии, произлизащи в живота и описани в литературата, до една са резултат на силна дисхармония между Венера и Сатурн (случаят Яворов и Лора, трагедията „Отело” от Шекспир). Най-опасна за сърдечни драми и трагедии е дисхармонията между Венера и Сатурн през младостта; когато влюбчивостта е най-силна и дисхармонията и разочарованията са най-силни и най-чести.

Човек с дисхармония между Венера и Сатурн, която не се отслабва с помощ на Венера от добротворците, ще бъде в състояние да извърши твърде големи престъпления, да прояви страсти и пороци по отношение на противоположния пол, със съдбоносни и трагични последици.

Мъченията от любовен характер, които преживяват люде с дисхармония между Венера и Сатурн, най-вече от 15 до 30 - годишна възраст, се дължат на тъмнината, нечистотата и безредността на чувствата, желанията и стремежите на такива люде. Дисхармонията и нечистотата в чувствата пораждат разстройства на симпатичната и дихателната система, най-често туберкулоза. Колкото по-силна е дисхармонията между Венера и Сатурн, толкова по-големи са любовните трагедии и разочарования между 15 ÷ 30 годишна възраст.

Ако към дисхармонията на Венера и Сатурн се прибавя и дисхармонията между Венера и Марс, страстите и порочните наклонности на такъв човек са неимоверно големи. Всеки трябва да се пази от привързаността на такъв човек. При несполуки в любовта, такива люде извършват убийство.

Когато има дисхармония между Венера и Сатурн, но Венера получава хармонично съчетание от Слънцето или от Юпитер, в такъв случай човек ще бъде подложен на големи сърдечни изпитания, пак ще има неуспехи и разочарования в любовта си, но накрая ще има успех. Нравствената борба между доброто и злото в такъв човек е силна. Той е подлаган на големи изкушения и съблазни от Сатурн, а Юпитер в същото време чрез добри мисли, чувства и желания му показва пътя към доброто, към законите на разумността. Такива люде всякога започват зле и завършват добре, понеже Слънчевото и Юпитеровото влияние взимат надмощие. Това е особено вярно през втората половина на живота. Защото Сатурн влияе до 30-годишна възраст, а Слънцето и Юпитер господстват със своето влияние след тази възраст, през втората половина на човешкия живот.

Дисхармонията между Венера и Сатурн прави човека изобщо податлив към внушенията на низши духове; готов да бъде изразител на техните чувства и желания. Вследствие на това, излъчванията на жизнения магнетизъм на такъв човек са винаги дисхармонични и той е неприятен за околната среда, всички се стремят да го отбягват. Нямат разположение да му услужват. Люде с такава дисхармония мъчно си пробиват път в живота, мъчно успяват, с големи борби и изпитания получават по нещо от него, което може да им донесе малко утеха. Сърцето на такива люде е винаги недоволно, всякога празно от радост, животът им е винаги засенчен от грижи и тревоги, пътят им е на всяка стъпка осеян със страдания и разочарования.

Сатурн управлява всички видове отрови, затова при дисхармонията между Венера и Сатурн, сърцето винаги е пълно с отровни мисли, желания и чувства. Вследствие на това, такива люде винаги страдат от различни болести, причинени от отравяне и замърсяване на кръвта, от функционални нарушения на венозната система.

Силата на дисхармонията между Венера и Сатурн определя силата на дисхармоничните и болестотворни чувства и желания, които ще минат през човешкото сърце.

Дисхармонията между Венера и Сатурн изобщо показва, в зависимост от своята сила, доколко човек в минали животи е извършил любовни престъпления.

Дисхармонията между Венера и Сатурн определя кармата на човека по отношение на принципа и законите на Любовта.

Учителят казва: „Когато човек има тежка карма и Сатурн го мъчи постоянно, той може да се отърве от Сатурновото мъчение само през времето, когато се моли на Господа или когато служи на Господа, защото Сатурн признава за господар само Господа”.

В АСТРОЛОГИЯТА Сатурн се нарича „НЕБЕСЕН БИРНИК”. Той държи сметка само за прегрешенията и дълговете на човека, не допуска човека до щастие, докато не си изплати дълговете.

Човек с дисхармония между Венера и Сатурн страда до 30-годишна възраст, т. е. докато Сатурн направи пълна обиколка около Слънцето, след което силата на мъчнотиите и нарушенията намалява.

Когато между Венера и Сатурн не съществува никакъв аспект, това показва, че сърцето на такъв човек не е било подлагано на изкушения и съблазни от Сатурн, не е минало през неговата школа.


10.4. АСПЕКТИ НА ВЕНЕРА С УРАН


ВЕНЕРА в тригон, на 72° или секстил с УРАН


Понеже Уран е представител на ангелския свят и Божествената мъдрост, съчетанията на Венера с Уран показват какви са връзките, отношенията и обмяната на човешкото сърце с ангелския свят на мъдростта, т. е. как човек възприема, разбира и проявява благословенията на ангелския свят чрез сърцето си.

Когато Венера е в хармонично съчетание с Уран, по силата на техния хармоничен аспект можем да знаем до каква степен сърцето, желанията и стремежите на човека се ръководят от законите на ангелската мъдрост, какво е отношението му с ангелите изобщо.

Колкото по-силна е хармонията между Венера и Уран, толкова по-силна, по-трайна и по- възвишена е любовта на такъв човек към другите човеци, към изящните изкуства, към проявите на красотата в природата и живота, към хармоничното разнообразие, към всичко самобитно, необикновено, изключително, общополезно.

Всяка хармония, която приема Венера от Уран, придава на човешкото сърце Прометеевски желания и стремежи. В зависимост от силата на хармонията между Венера и Уран, е и силата, трайността, разнообразието, самобитността и социалността на стремежите, желанията и целия сърдечен живот на човека.

В творчество на писатели хармонията между Уран и Венера се изразява в оригинални, дълбоко обществени и с дълбока духовност романи, които пленяват с красотата и възвишеността на изобразените в тях характери и жизнени подвизи. Романите с общочовешко и вечно значение, които разкриват идеали и дават образци на човешко служене, са написани от романисти, които имат силна хармония между Венера и Уран.

В хороскопите на художници хармонията между Венера и Уран определя същите гениални творчески заложби и способности, и творчество, което притежава същите качества и стойност, има същата гениалност и общочовешко значение.

Хармонията на Венера и Уран в хороскопа на музиканти ще се изрази в най-хубави и романтични музикални творения. Великите романтици и бленувачи на изкуството са имали силно хармонично съчетание на Венера и Уран в хороскопа си (Леонардо да Винчи, Шуберт Менделсон, Шуман, Шатобриян, Ламартин).

Колкото по-голяма е хармонията между Венера и Уран, толкова повече, по-силни и по- дълготрайни са артистичните качества и дарования на такъв човек, толкова пo-големи са условията и възможностите, които има той за постижения в областта на изящните изкуства, толкова по- дълбоки и по-правилни са неговите разбирания за изкуството и неговата духовна и социална функция.

Силата на хармонията между Венера и Уран определят неговата любов към окултните науки, успехите му в областта на окултните науки, постоянството му в прилагането на техните методи и в следването на окултното ученичество. Тази хармония е свидетелство до каква степен в миналите си животи човек е учил с любов в окултни школи, доколко с любов е прилагал наученото, до каква степен е следвал със сърцето си внушенията на ангелите, доколко е прилагал техните правила и напътствия при явяването на своите желания, изобщо до каква степен правилно е възприемал, разбирал и проявявал любовта чрез сърцето си.

Хармонията между Венера и Уран дарява човека изобщо с богати артистични качества, с разнообразни чувства, желания, стремежи и прояви, с любов към красотата и нейното пълно и повсеместно изявяване в живота, с оригинални чувства, схващания, разбирания за любовта, семейния живот, брака и изкуството.

Колкото по-богата е хармонията между Венера и Уран, толкова по-богато е сърцето на такъв човек със своеобразни, красиви, приятни и радостни желания, мечти, копнежи, толкова по- съдържателен е животът на човека, толкова по-голяма е вероятността той да има щастие, да изживее най-красиви и романтични моменти на сърдечно щастие и творческо вдъхновение.

Колкото по-силна е хармонията между Венера и Уран, толкова по-силни, по-дълготрайни и по-правилни са връзките, отношенията и обмяната на човешкото сърце с ангелския свят, следователно толкова по-силни и повечко ще бъдат неговите радости и щастието му.


ВЕНЕРА в опозиция и квадрат с УРАН


Дисхармонията между Венера и Уран може да се разглежда като наполовина благоприятна, защото каквато и да е дисхармонията между Венера и Уран, човек ще притежава ведно с някои недостатъци и 80 % музикални дарби, заложби и стремежи.

Дисхармонията между Венера и Уран също дава и любов към изкуствата, но в схващанията и разбиранията на такъв човек всякога има заблуди, отклонения от правилната мярка и изопачавания.

Създателите на упадъчните модернистични течения в изкуството и техните почитатели са до един родени под дисхармоничното съчетание на Венера и Уран.

Силата на дисхармонията между Венера и Уран определя и силата на заблужденията, отклоненията и изопачаванията на схващанията и разбиранията за красота, изкуство, проявите на любовта, чувствата и стремежите.

Колкото по-голяма е дисхармонията между Венера и Уран, толкова повече и по-големи са несполуките, разочарованията и страданията на човека, произлизащи от проявите му в областта на изкуствата или при любовните му отношения.

При дисхармония между Венера и Уран, ако Венера няма хармонично съчетание с някой добротворец, такъв човек на младини често пъти преживява тежки любовни страдания и разочарования, защото такива люде неправилно възприемат, неправилно разбират и неправилно изявяват любовта чрез сърцето си.

Когато Венера е в дисхармония с Уран, но получава хармонични съчетания от някой добротворец, тогава се получават смесени условия и възможности: в сърдечния си живот такъв човек има както радости, така и неприятности.

Ако при дисхармония между Венера и Уран, Венера същевременно получава дисхармоничен аспект от другите злосторници, а няма никакво съчетание с добротворците, на такъв човек със сигурност могат да се предскажат много любовни разочарования и трагични преживявания. Такива люде не могат да имат никакво щастие нито в проявите на любовта си, нито в своя семеен живот и са лишени от всякакви успехи в областта на изкуството.

ВЕНЕРА в съвпад, паралел, съвпад в скоби с УРАН


Тези съчетания действат двуяко: когато човек има за най-висш идеал любовта към Бога и вярата в Бога, те действат като хармонични, когато човек не вярва в Бога и не обича Бога - действат


като дисхармонични. И това е понятно: ако човек обича Бога, той ще получава благословенията и любовта на ангелския свят, представляван от Уран и обратно. Ангелите са Божи войни, любещи всеки, който е предан на Бога и воюващи против всеки, който е враг на Божието царство.

Дисхармонията между Венера и Уран е свидетелство, че такъв човек е бил в минали животи окултен ученик, но не е прилагал правилно наученото в окултните школи, отлагал е приложението му, закъснявал е, а после, в бързината си да приложи всичко, е обърквал нещата.

Според силата на дисхармонията между Венера и Уран човек е внесъл по-голяма или по- малка нечистота и безредие в желанията на сърцето си, изопачавания в проявите на любовта, не се е ръководил от внушенията, правилата и законите на ангелския свят.

Липсата на всякакво съчетание между Венера и Уран показва, че такъв човек не е правил още системни и постоянни усилия да изучава окултните науки и да се ползва от светлината и познанието, които дават те.

Това говори също, че такъв човек не е правил съзнателни връзки, няма съзнателни отношения и обмяна с ангелския свят на мъдростта чрез сърцето си.

10.5. АСПЕКТИ НА ВЕНЕРА С НЕПТУН


ВЕНЕРА в тритон, на 72° или секстил с НЕПТУН


Всякога трябва да се има предвид, че Нептун, е втора октава на Венера. Венера е главната учителка и ръководителка на човешкото сърце за постигане на красотата, ред и чистота на физическото поле, на външните форми изобщо, а чрез Нептун човек се научава да поддържа чистотата, порядък и красота на чувствата, мечтите и копнежите, на душевния си живот изобщо.

Нептун е представител на най-висшата ангелска йерархия - серафимите, носители, изявители и служители на Божествената любов.

Хармонията между Венера и Нептун, според своята сила, ни показва до каква степен човек в минали животи е служил със сърцето си на Божествената любов, доколко със своите чувства се е ръководил от внушенията и законите на Нептуновия свят. Колко и какви благословения е получил от този свят и какви условия и възможности има през настоящия си живот да получава богатства от света на Нептуновите духове.

Нептун е главният учител, ръководител и вдъхновител на всички гениални артисти, на всички предани служители на Божествената любов.

Хармонията между Венера и Нептун създава човеци, които със своята преданост, пожертвователност, висш идеализъм, любов към Бога и безгранична вяра в Него приличат на най- любимия ученик на Христа - Йоан. Това са най-знаменитите мистици, най-възвишените утописти, носители на общочовешки идеали, мечтатели за общочовешко щастие и съвършени отношения между човеците.

Колкото пo-голяма е хармонията между Венера и Нептун, толкова по-силна е любовта на човека към чистотата, реда и красотата в трита свята, т. е. в умствения, духовния и физическия живот на човека.

А за да се разбере до каква голяма важност е любовта на човека и стремежът му към чистотата, реда и красотата, ще приведем следните думи на Учителя: „Природата е външната проява на Бога. Тя обича абсолютна чистота, порядък и красота. Природата дотолкова благоволява към човека, дотолкова му разкрива своите тайни и му дава възможност да се ползва от нейните богатства, доколкото човек се е научил от нея да пази чистотата, порядъка и красотата й.”

По хармонията между Венера и Нептун можем да съдим доколко човек има пробудено съзнание за дълг и отговорност спрямо всички живи същества и природа.

Според силата на хармонията между Венера и Нептун, човек ражда най-чистите, най- благородните, най-възвишените и най-красивите чувства, мечти и копнежи, които стават храна за развитието на много артистични и висши дарби и способности.

Хармонията между Венера и Нептун е свидетелство до каква степен човек има правилни връзки, отношения и обмяна с ангелския свят на любовта.

Хармоничното влияние на Венера и Нептун в хороскоп на музиканти показва, че те ще изразят голяма красота, голяма мелодичност и голяма духовност в своето изкуство, че музиката им ще бъде обаятелна. Под такова влияние е музиката на Чайковски.

Хармоничното влияние на Венера в творчеството на художници се характеризира с най- голяма красота на формите, с най-голяма нежност на цветовете, с най-голяма мекота, музикалност и ритмичност на линиите. Типични в това отношение са: Рафаело, Ботичели и Пюви дю Шаван.

Хармонията на Венера и Нептун в хороскопите на поети даряват духовна мечтателност, духовна романтичност. Такова влияние открива изкуството на Рабиндранат Тагор, Новалис, Хьолдерлин, Шели, Тютчев.

Колкото по-силно е хармоничното влияние на Венера и Нептун, толкова по-големи са условията и възможностите за постижения в областта на окултните науки. Такива люде са най- пригодни правилно да възприемат, правилно да разбират и правилно да проявяват Божествената любов.

При хармония между Венера и Нептун човек е готов напълно и всецяло да вярва на своя учител, напълно и всецяло да жертва всичко, дори и живота си за своя Божествен идеал. За такива именно е казано в Писанието, че са готови да жертват и душата си за приятеля си и са силни да възлюбят и враговете си.

Хармонията между Венера и Нептун в хороскопа на жени е свидетелство, че те могат да станат майки на високо талантливи, даровити и гениални деца, защото могат да проявяват любовта и с душата, и със сърцето си.

Колкото по-голяма е хармонията между Венера и Нептун, толкова повече човек е готов да се вслушва във вътрешния си глас, да разбира словото на Нептуновия свят, да прилага правилата и законите на неговите духове, да се ползва от техните благословения.

Само хармонията на Венера с Нептун е свидетелство, че човек е станал ученик на Божествената любов.


ВЕНЕРА в опозиция и квадрат с НЕПТУН


Дисхармонията между Венера и Нептун показва до каква степен човек със сърцето си е нарушил законите на Божествената любов, доколко не е използвал правилно нейните благословения, не е изпълнил обещанията, дадени на Нептуновия свят.

Тази дисхармония доказва, че роденият с нея е бил в минали животи окултен ученик, но не е прилагал наученото в окултните школи, не е изпълнявал дадените му заповеди и поръчения, внесъл е редица заблуждения и изопачения за проявяването на Божествената любов, както чрез изкуствата, така и с живота си.

Дисхармонията между Венера и Нептун свидетелства до каква степен човек е похабил висшите си духовни дарби и способности, напразно е похарчил техните сили, атрофирал е тяхната дейност.

Дисхармонията между Венера и Нептун показва, че връзките, отношенията и обмяната на човека  със  света  на  Божествената  любов,  не  са  правилни. Такъв  човек  ще  среща  най-големи трудности  в  стремежите  си  да  изучава  окултните  науки  и  учения,  ще  ги  разбира  трудно  и неправилно.

Артисти с такова влияние в хороскопа си се отличават най-често със своята ексцентричност, с крайности и маниерничене, с изопачени схващания и разбирания за същността и значението на изкуствата.

Дисхармонията на Венера и Нептун в хороскопа на мъже показва множество разочарования, несполуки и нещастия във връзка с любовта им към противоположния пол.

При дисхармония между Венера и Нептун, ако Венера получава хармонично влияние от Слънцето или Юпитер, дисхармоничното в този случай не е много тежко и е лесно поправимо.

Но ако Венера е в дисхармония с Нептун и същевременно е в дисхармония със злосторниците, в този случай дисхармонията може да се смята за трагична. В този случай може смело да се определи, че такъв човек в минали животи съзнателно е извършил множество прегрешения и престъпления по отношение на Божествената любов.


ВЕНЕРА в съвпад, паралел, съвпад в скоби с НЕПТУН


Всякога трябва да се има предвид, че тези съчетания на Венера с Нептун действат двуяко. Колкото по-голяма е любовта и вярата на човека към Бога, колкото по-силни и пo-възвишени са неговите стремежи, толкова по-силно действат като положителни тези съчетания.

Безверниците, които нямат никаква любов към Бога и никакви духовни стремежи, проявяват същите съчетания като най-силна дисхармония.

Липсата на всякакъв аспект между Венера и Нептун показва, че такъв човек още не е изучавал системно принципите и законите на Божествената любов, още не е дал сърцето си в служба на Божествената любов.

Колкото по-силна е хармонията между Венера и Нептун, толкова повече приятели ще има такъв човек всред всички артистични среди, между окултните ученици и в духовните среди изобщо и тези приятели всякога ще му съдействат и помагат в творческия и духовния напредък.

Обратното важи за дисхармонията между Венера и Нептун.


10.6. АСПЕКТИ НА ВЕНЕРА С ПЛУТОН


ВЕНЕРА в тригон, на 72° или в секстил с ПЛУТОН


За Плутон всякога трябва да се помни, че той съдържа в своето влияние както положителните, така и отрицателните качества на Сатурн и Марс едновременно, следователно, хармоничните съчетания между Венера и Плутон ще действат така, както, ако Марс и Сатурн едновременно имат хармонично съчетание с Венера.

Обратното, дисхармонията между Венера и Плутон ще разглеждаме като дисхармония на Венера с Марс и Сатурн едновременно. А Плутон действа като Сатурн и Марс едновременно, защото чрез него се проявяват влиянията на най-силните паднали духове.

Когато Венера е в хармония с Плутон, това показва, че човек е успял да превърне отрицателните качества на Плутон в добри и да се ползва от тях.

Дисхармонията между Венера и Плутон показва, че сърцето на такъв човек е във властта на големите съблазни и изкушения.


Дисхармонията между Венера и Плутон в хороскопи на писатели показва, че в техните творения ще бъдат описани най-нечистите, най-пакостните и най-съблазнителните човешки прояви, ще бъдат изобразени проявите на най-лошите и най-разрушителните чувства и желания, изобщо най-низшите отношения между човеците, свързани с полови съблазни и полов садизъм. Писатели и теоретици с такова покваряващо влияние са: Moпacaн, Пшибишевски, Ото Вайнигер, Зигмунд Фройд, Вандер Велде, Питигрипи. Тези хора са едни от най-големите пакостници на човечеството.

Дисхармонията между Венера и Плутон в хороскопа на художници се проявява в същата наклонност към извратено-чувствени изображения към изображения на демоничното.

Най-пакостно и най-тежко е дисхармоничното влияние на Венера с Плутон в хороскопа на артиста и лъжефилософа, защото разпространението на изопачените и извратени схващания, чувства и желания и мисли в този случай е най-улеснено.

Ако в хороскопа на даден човек най-силна е дисхармонията между Венера и Плутон, у такъв човек всички разбирания и понятия са изопачени, извратени. Такъв човек смята добродетелите за предразсъдъци, а пакостните за новаторство и героизъм.

Дисхармонията между Венера и Плутон е най-опасна, ако Венера има освен  това дисхармония и с другите злосторници, а не получава подкрепа от някой добротворец.

Но ако Венера е в дисхармония с Плутон, а същевременно получава помощ от добротворците, в душата на такъв човек често ще настава нравствена борба. Съотношението в проявата на доброто и злото е случая ще зависи от съотношението между силата на положителните и силата на отрицателните аспекти на Плутон.

Както в мъжки, така й в женски хороскоп, дисхармоничното съчетание между Венера и Плутон показва много недоразумения, разочарования, несполуки и нещастия в отношенията с представителите на противоположния пол. Всяка дисхармония между Венера и Плутон създава най-тежките трагедии в брачния живот и такива люде не могат да очакват никакво щастие в семейния живот.


ВЕНЕРА в опозиция, съвпад в скоби или квадрат с ПЛУТОН


Това са лошите аспекти между Венера и Плутон.

Липсата на всякакви аспекти между Венера и Плутон показва, че сърцето на човека още не е било подлагано на големи изкушения и съблазни, т. е. човек още не е държал изпит по отношение Плутоновото влияние върху сърцето.


10.7. ОБЩО ЗА ВЕНЕРА И СЪЧЕТАНИЯТА Й


Когато разглеждаме съчетанията на Венера с останалите светила винаги трябва да помним, че Венера е най-голямата учителка, ръководителка, господарка и градинарка на човешкото сърце, на чувствата, желанията, мечтите и копнежите, чрез които човек се стреми към щастие.

Само Венера учи как се посяват, обработват семената на добродетелите, как се отглеждат те и как се оползотворяват плодовете на добродетелите.

Венера е майка на всички добродетели, а всяка добродетел е майка на съответните умствени дарби и способности, т. е. тя е храна за точно определени дарби и способности. Следователно, по количеството и силата на хармоничните съчетания, който Венера получава от другите светила, особено от добротворците Слънце, Юпитер, Нептун, съдим за количеството и силата на дарбите и способностите, които човек ще има условие да развива.

От символа на Венера ясно личи, че тя е свързана и работи с двата противоположни принципа
- принципа на доброто, означено с окръжността, и принципа на злото, означено с кръста. Но обстоятелството, че принципът на доброто е поставен отгоре, а този на злото отдолу, показва, че доброто взима силата си от злото и така се увеличава.

Учителят казва: „Всяка добродетел се посява в човешкото сърце като семе, но това семе ще вземе сили от злото, ще се увеличи, ще се умножи в много плодове. Затова добродетелите у човека се развиват само при най-големи страдания, а силата на злото се превръща в добро, само когато човек вярва в Бога и работи според Божествените закони. Но когато човек не вярва в Бога и не работи по Божествените закони, тогава доброто се преобръща в зло, защото злото е неразумно използвано добро, а доброто е разумно използвано зло.”

При хармония на Венера със Слънцето сърцето на човека получава най-много слънчева светлина, топлина, жизнедателни творчески сили, затова в такъв случай човек има условия и възможности за развитие и проява на най-много и най-висши добродетели: любов към Бога, природата и всичко живо, любов към чистотата, реда и красотата.

Върху почвата на тези добродетели растат и се развиват най-много и най-висши дарби и способности за изучаване, разбиране на изящните изкуства и за художественото творчество.

Хармонията между Венера и Слънцето, в зависимост от своята сила, показва какви условия и възможности има човек да постигне най-висшите си мечти, да изпита най-висшето щастие, възможно на земята.

Хармонията между Венера и Слънцето показва в каква степен човек е дал сърцето си на Господа, доколко е очистено от Господа, доколко Бог е вложил своите благословения в него.

Хармонията между Венера и Луната показва до каква степен човек е възприел и предал правилно чувствата и желанията, които изпитва. При тази хармония човек има условие и възможности лесно да спечели приятели и любовта на околната среда, да постигне желанията си, които му носят щастие.

Според своята сила Венера в хармония с Луната носи щастие, радости и сполуки в любовта и семейния живот и това важи както за мъжки, така и за женски хороскоп.

Обратното бива, когато Венера е в дисхармония с Луната.

При хармония между Венера и Меркурий сърцето и умът са в идеален съюз и в този случай човек може да има бързи успехи в любовта и в изкуството.

Дисхармонията между Венера и Меркурий определя разногласията между сърцето и умът, и следователно, нито умът постига своите цели, нито сърцето - своите копнежи, тъй като в този случай човек неправилно възприема, разбира и неправилно предава чувствата и желанията си, не намира подходящи думи и начини да изрази себе си, няма красиви и правилни отношения и дела.

При хармония между Венера и Марс човек е твърде енергичен, импулсивен в чувствата и желанията си, бързо се влюбва и то на много места.

Колкото по-силна е хармонията между Венера и Марс, толкова по-многобройни и пo-силни са любовните чувства и желания на такъв човек, толкова повече любовни истории записва в своя живот.

За такива люде може да се каже, че са неуморни в своите влюбвания.

Дисхармонията между Венера и Марс, според своята сила, показва до каква степен човек е допуснал нечистота, безредие и неморалност в чувствата и желанията си. При тази дисхармония човек ще има редица недоразумения и разочарования в любовните си връзки, които ще завършват обикновено с раздяла.

При хармонията между Венера и Юпитер, в зависимост от нейната сила, човек ще има най- хубавите условия и възможности за постигане и осъществяване на най-любимите си идеали, защото в такива случаи сърцето на човека е управлявано от Венера и ръководено от Юпитер, т. е. от висшия разум, поради което чувствата и желанията на човека биват най-благородни и възвишени и човек получава най-добрите благословения от висшите светове.

При сегашното развитие на човечеството, най-доброто съчетание в хороскопа е хармонията между Венера и Юпитер. При тази хармония човек правилно възприема, правилно разбира и правилно предава любовта. Поради това щастието преобладава в живота му. При дисхармония между Венера и Юпитер човек има редица заблуждения, изопачени схващания и разбирания, неестествени чувства и желания, поради което не може да постигне любимите си влечения, липсват му необходимите условия да изрази правилно чувствата и желанията си.

Хармонията между Венера и Юпитер придава на чувствата и желанията благородство, благоразумие, доброта, широта и благообразие, а при дисхармонията между Венера и Юпитер тези качества липсват.

При хармоничните съчетания на Венера със Сатурн, в зависимост от силата на съчетанието съдим доколко човек е победил своя егоизъм посредством любовта, т. е. доколко е подчинил своето низше аз на Божествените закони и го е турил в услуга на доброто. При тази хармония се усилват всички други добродетели, стават устойчиви, постоянни, дълбоки и издръжливи на всякакви изпитания. Хармонията на Венера със Сатурн прави човешкото сърце послушно на закона на правдата, а чувствата и желанията на човека са постоянни и непроменливи, каквито са любовта и идеалът му.

Хармонията между Венера и Сатурн е свидетелство, че с помощта на любовта човек е победил голямото зло, т. е. устоял е на най-големите съблазни и изкушения, придобил е най- голямата нравственост.

Дисхармонията между Венера и Сатурн показва, че на такъв човек още „ангелът е слаб”, поради което при някои изкушения и съблазни има вероятност да не устои, особено, ако Венера няма никаква помощ от добротворците.

Колкото по-силна е дисхармонията между Венера и Сатурн, толкова по-големи, повече и по- силни биват съблазните и изкушенията и толкова повече са ограниченията и лишенията в пътя на човека към постигане на неговите любими мечти и копнежи.

Дисхармонията между Венера и Сатурн показва, че човек често ще се поддава на лоши настроения и лоши внушения, често ще губи доброто си разположение и радостта си. Човек с такава дисхармония дори и при най-голямо щастие, може да очаква някаква неприятна изненада.

При дисхармонията между Венера и Сатурн сърцето на човека никога не е напълно спокойно и свободно да възприема правилно, правилно да разбира и проявява любовта. Такива люде всякога носят у себе си някакво недоволство и повече са склонни да вярват, че ще им се случи нещастие или неприятност, а не допускат възможността за радост и щастие.

Венера в хармония с Уран, според силата нахармонията, показва, че сърцето на такъв човек, т. е. неговите мечти, стремежи, копнежи и идеали ще имат Прометеевски свойства и природа, ще се отличават с голяма самобитност, с общочовешка широта.

При хармония между Венера и Уран, особено, ако Венера има хармония и с добротворците Слънце и Юпитер, тогава постиженията на човека в областта на окултните науки и изящните изкуства са най-големи, което свидетелства, че в много минали животи такъв човек е бил окултен ученик.

При хармония между Венера и Уран сърцето на човека не се задоволява с обикновени работи, с обикновени постижения, а всякога се стреми към изключителното и към грандиозни постижения.

Дисхармонията между Венера и Уран свидетелства, че такъв човек е бивал много животи в окултна школа, но не е прилагал наученото, поради което е влязъл в дисхармония с ангелската мъдрост. При тази дисхармония сърцето на човека не се ръководи от мъдростта, а често попада под влиянието на черната ложа и такъв човек ще се стреми към чрезмерни злосторни постижения.

Хармонията между Венера и Нептун, според силата й, показва, че такъв човек има правилни сърдечни връзки, отношения и обмяна със света на ангелската любов - със серафимите, които са най-големите вдъхновители на човека за успехи в областта на изящните изкуства.

Колкото по-голяма е хармонията между Венера и Нептун, толкова по-сърдечен, пo- милосърден, по-човеколюбив и добродетелен е човек. За такъв човек народът казва: „има ангелско сърце”.

Хармонията между Венера и Нептун е свидетелство до каква степен човек правилно е възприемал, правилно е разбирал и правилно е прилагал ангелската любов.

Хармонията на Венера с Нептун и Уран е свидетелство, че такъв човек е бивал в миналото окултен ученик, защото само в окултните школи може да се изработи и добие такава хармония.

При тази хармония човек се отличава с висши нравствени качества и стремежи, с любов към общочовешки идеали. Такива люде мислят не само за своето щастие, но и за щастието на всички други.

Колкото по-голяма е хармонията на Венера с Нептун и Уран, толкова повече приятели има човек от ангелския свят, които му изпращат множество благословения и го ръководят към успех и благополучие.

Дисхармонията между Венера и Нептун е свидетелство, че такъв човек няма правилни връзки, отношения и обмяна с ангелския свят на любовта. Такъв човек в минали животи е бил окултен ученик, но не е прилагал знанията си относно любовта.

При дисхармония между Венера и Нептун човек може да има много хубави копнежи, мечти и желания, но нито едно от тях няма да се сбъдне, защото такъв човек не получава благословението на ангелския свят.

При хармония между Венера и Плутон можем да узнаем до каква степен човек е в състояние да опази сърцето си от съблазни и изкушения и да не се бои от нищо, когато цял свят е на изпитание.

Тази хармония показва, че човек е минал през най-големи изкушения и страдания, изпил е най-горчивата чаша, но успешно е издържал изпитите си. За такъв човек може да се каже, че е дошъл до положението да преобръща злото в добро, т. е. да се поучава от злото и да го оползотворява.

При хармония между Венера и Плутон може да кажем, че човек е преминал изпита на праведния Нов от Библията.

При дисхармония между Венера и Плутон, особено, ако Венера няма помощ от добротворците, сърцето на човека ще бъде изложено на най-големи изкушения и съблазни, ще стане носител, изявител, проводник и служител на най-низшите чувства и желания и ще повлияе зловредно на много други човеци.

При тази дисхармония човек е в състояние да пожелае, а при възможност и да прояви най- чудовищните престъпления и е обсебвано от най-низшите и пакостни духове.

При сегашното си развитие човек може най-добре да възприема, разбира, проявява и оползотворява любовта, нейните сили и нейните благословения само чрез хармоничните влияния на Венера, поради което Учителят казва: „Които искат да придобият силите и благословенията на любовта, да се учат от нея и да имат щастливи постижения, трябва всякога да наблюдават изгревите и залезите на Венера. При изгревите човек се учи да посява семената на любовта в душата, ума и сърцето си, а при залезите човек се учи да събира плодовете на любовта, да прави добро на себе си и на ближните си и да печели приятели от небето и земята. Само тези люде, коитосъзнателно, с вяра, любов и постоянство наблюдават изгревите и залезите на Венера, само те могат да придобият най-големите благословения на любовта, да приемат истинско благословение и вдъхновение и да станат даровити и плодовити музиканти, поети, писатели, певци, художници и даровити артисти”.

Колкото повече и по-силни са хармоничните съчетания на Венера с добротворците, толкова повече приятели от небесните светове има човек и приятелите му са най-добрите човеци. В такъв случай човек притежавай най-много добродетели, най-много добродетелни качества, чрез които лесно печели любовта на околната среда, благоразположението на околните и лесно си пробива път или получава онова, от което се нуждае.

Колкото повече и по-хармонични съчетания има Венера с добротворците, толкова повече и по-сигурни са благоприятните възможности и условия да постигне човек онова, което счита за свое щастие, да осъществи своите любими мечти и копнежи.

Сърцето на такъв човек прилича на богата уредена градина с най-добрите плодни дървета, плодове и цветя, поради което човек е обичан от ангелите и човеците.

Радостите и щастието са постоянни спътници в живота на такъв човек, на него всичко му върви. Той има правилни връзки, правилни отношения и правилна обмяна с всички висши светове, той получава от тях множество благословения и разумно ги оползотворява.

Точно обратният резултат имаме, когато Венера получава преобладаващи дисхармонични аспекти със злосторниците.

Учителят казва: „С възвишените си и благородни чувства и желания човек храни висши същества от висшите светове, които в замяна го обдаряват с множество благословения, жизнедателни сили, вдъхновения, радости и благополучия. С низшите си желания и чувства човек дава храна на низшите и пакостни духове, които в замяна му причиняват болести, нещастия, несполуки, замърсяват организмът му и му носят смърт”.

От количеството и силата на хармоничните съчетания, които получава Венера от добротворците, можем да съдим за количеството, силата и трайността на добрите чувства и желания, родени от човешкото сърце, с които чувства и желания се изгражда, развива и действа астралното или чувствено тяло на човека. Следователно, колкото повече и по-силни са хармоничните съчетания на Венера, толкова по-правилно е устройството, развитието и дейността на чувственото тяло, толкова по-правилни са връзките, отношенията и обмяната на човека с човешкия свят и човешките духове, толкова по-голямо е щастието на човека.

Когато преобладават дисхармоничните съчетания на Венера със злосторниците, резултатите и проявите, свързани с чувственото тяло са точно обратни.

По количеството и силата на хармоничните съчетания между Венера и добротворците съдим за успехите на човека в областта на изящните изкуства, за постиженията и щастието му.

Колкото повече силни хармонични съчетания има Венера с добротворците, толкова по- правилни са устройството, развитието и дейността на симпатичната нервна система, на венозната система и детеродните органи, на устните, гърлото, кожата и другите органи, които са под управлението на Венера. А колкото по-правилно са устроени и развити органите, управлявани от Венера, толкова по-пълно и правилно се възприемат и оползотворяват съответните сили на природата.

Здравословното състояние на симпатичната нервна система определя дейността и здравословното състояние на белите дробове, дихателната и стомашната система.

Колкото повече и по-силни са хармоничните съчетания на Венера с добротворците, толкова по-добре е устроена симпатичната нервна система и толкова по-правилно и по-пълно човек възприема жизнедателния магнетизъм, от който произхожда топлината на тялото. А колкото повече жизнен магнетизъм възприема човек, толкова по-добро е неговото благоразположение, неговото

радостно състояние и толкова по-красиви и no-добротворни са чувствата и желанията на такъв човек.

Когато Венера има преобладаващи хармонични съчетания с добротворците и е господар на хороскопа, т. е. изпълнява ръководна служба, животът на такъв човек е с преобладаващо щастие.

Такъв човек живее под покровителството на любовта, всякога е разположен да обича човеците, лесно печели тяхната обич и естествено, винаги е щастлив.

Когато Венера има преобладаващи дисхармонични съчетания със злосторниците, в такъв случай, по силата на дисхармонията, която получава Венера, ще съдим до каква степен симпатичната нервна система на човек е неправилно устроена, неправилно развита и неправилно действа. От недостатъците и разстройството на симпатичната нервна система съдим за устройството и заболяванията на дихателната и стомашната система, както и за разстройството на всички органи, управлявани от Венера.

Колкото повече и по-силни са дисхармоничните съчетания на Венера със злосторниците, по- голямо е разстройството на нервната система, а следователно и по-неправилно и непълно е възприемането и оползотворяването на жизнения магнетизъм, по-недостатъчна е телесната топлина, пo-слабо е вдъхновението или съвсем липсват импулсите на вдъхновението, разположението и радостта, поради което човек обикновено или винаги е недоволен.

По количеството и силата на хармоничните съчетания, които Венера получава от добротворците, можем да съдим доколко човек има правилни връзки, отношения и обмяна с принципа на Любовта, т. е. в каква степен той е служител със сърцето си на Бога и колко и какви благословения получава от любовта.

По количеството и силата на дисхармоничните съчетания, които Венера получава от злосторниците, съдим до каква степен човек е нарушил законите на Любовта, доколко е внесъл тъмнина, нечистота, безредие, изопачаващи заблуждения или омраза със своите чувства, т. е. доколко се поддава на внушенията от низшите светове, доколко е станал служител, изявител и носител на чувствата и желанията на черната ложа, от низшите духове.

Колкото повече и по-силни хармонични съчетания има Венера с добротворците, толкова по- богато е сърцето на човека с чисти, благородни, възвишени и устойчиви чувства и желания, които са извори на радости, успехи и щастие в живота му, защото посредством висшите си мисли, желания и чувства човек има правилни връзки с висшите светове, откъдето получава различни благословения.

Колкото повече и по-силни са дисхармониите на Венера със злосторниците, толкова повече сърцето на човека е изпълнено с нечисти, разрушителни, отровни и смъртоносни чувства и желания, които стават причинители на страдания, нещастия, скърби, болести и смърт.

При преобладаващи дисхармонии на Венера със злосторниците, особено, когато Венера е господар на хороскопа, когато заема силно положение и е ръководител на хороскопа, тогава нещастието на човека съпътствува целия му живот.

Венера носи най-голямо щастие на човека чрез любовта, когато има преобладаващи хармонични съчетания с добротворците и най-големи нещастия чрез любовта, когато има преобладаващи дисхармонични съчетания със злосторниците.

Всякога трябва да се помни, че всичкото възможно щастие, което човек може да изпита на Земята, е възможно само чрез хармоничното влияние на Венера.

Човек може съзнателно и разумно да придобива хармоничното Венерино влияние по няколко начина:  

1. Като постоянно дружи със сърдечни люде, които имат положително Венерино влияние в своя звездослов.  

2. Като употребява за храна предимно плодовете на Венера.

3. Като се занимава с някое изящно изкуство и главно с музиката.

Значението на Венериното влияние върху човешкия живот можем да уподобим със значението, което има водата за растенията и животните.

Учителят казва: „Какво изразява планетата Венера? - Във Венера са скрити всички методи и начини, чрез които Любовта може да се прояви във всички светове. В нея са скрити начини за проявление на любовта към индивида, към ближните, към всички същества изобщо и най-после към Бога. Има ли човек тази любов, той ще има и любов към ближните и към себе си. Нямалия тази любов - такива човеци са крайни индивидуалисти, каквито са всички месоядни животни. А колкото човек е по-голям индивидуалист, толкова е и по-голям материалист”.

Колкото повече и по-силни са хармоничните съчетания на Венера с добротворците в даден хороскоп, толкова повече и по-големи са благоприятните условия и възможностите на такъв човек да придобива богатства в умствено, духовно и материално отношение, толкова по-правилно и по- дълготрайно може да оползотворява човек благословенията и даровете на любовта, толкова повече ще има успехи, радости и щастие в живота си.

При преобладаващи дисхармонични съчетания на Венера със злосторниците, резултатите са с точно обратно значение.

Според количеството и силата на хармоничните съчетания на Венера с добротворците съдим за количеството, силата и дълготрайността на жизнедателните сили, които човек възприема, съдим за вдъхновението, здравето, дълголетието и благополучието изобщо.

Колкото повече и по-силни са хармоничните съчетания на Венера с добротворците, толкова пo-голям е идеализмът на човека и по-богат е неговият духовен живот, по-силна е любовта му към доброто и всичко идеално, към духовния живот, науката и изкуствата.

Обратното, колкото повече и по-силни са дисхармоничните съчетания на Венера със злосторниците, толкова повече човек затъва в гъста материя, липсват му всякакви духовни и умствени стремежи, няма дарования, условия и възможности за разбиране на изящните изкуства и за успехи в изкуството.

Ако Венера има преобладаващи хармонични съчетания със злосторниците, в такъв случай човек може да има успехи, придобивки, радости и постижения само от материално естество, защото злосторниците свързват сърцето на човека само с материята, с работите, свързани изключително с материята.

Изобщо, колкото повече хармонични съчетания има Венера със злосторниците, толкова по- материалистични са схващанията и разбиранията на човека, по-материалистични са неговите чувства, влечения и интереси.

Колкото по-силни са съчетанията на Венера с добротворците, толкова пo-богат е човек с дарби, заложби и способности в умствено и духовно отношение, толкова по-изобилни и разнообразни красиви идеи, замисли и чувства и желания има човек.

А колкото по-разнообразен и по-богат е животът на човека с прояви на красотата, толкова по- голямо е и неговото щастие.

Обратното,  когато  Венера  има  много  дисхармонични  съчетания  със  злосторниците,  това говори за беден, еднообразен и засенчен от нечисти мисли, чувства и желания живот.

Венера без съчетания в хороскопа показва много бедно сърце, с ограничени и елементарни чувства, желания и стремежи.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ