НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

7. СЛЪНЦЕТО

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк


7. СЛЪНЦЕТО7.1. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО С ЛУНАТА


СЛЪНЦЕТО в съвпад, тригон, паралел, квинтил с ЛУНАТАТези съчетания показват хармония между умствената и духовна същност, символизирана от Слънцето и материалната същност, символизирана от Луната. В този случай духовното развитие на човека е всякога правилно, здравето му е винаги в добро състояние. Такъв човек ще има успехи във всяко отношение. Той ще бъде честит в семейния си живот. Умствената, духовната и материална дейност на такъв човек са уравновесени, организирани, планомерни, постоянни, производителни, ползотворни. Човек с такива аспекти лесно си пробива път във всички среди на обществото, понеже той естествено и интелигентно се приспособява към всички обществени среди. Човек с такива аспекти, според степента на тяхната сила, притежава творческо въображение - най-велика способност, чрез която се постигат най-големите успехи в живота. Хармонията между Слънцето и Луната показва още, че човек е изградил у себе си следните основни добродетели: правилна впечатлителност, богата възприемчивост, трудолюбие, предприемчивост, постоянство, свободолюбив, независимост, самостоятелност, организирана дейност на ума, сърцето и волята, разумна самоувереност. У такъв човек хармонично действат трите основни принципа: любовта, вярата и надеждата.

Такъв човек има дарбите и способностите да наблюдава природата, да се поучава дълбокомислено от нейния живот и прояви, да установява нейните закони и принципи. Човек с такива съчетания се радва на пълно телесно здраве и душевно равновесие, той е разумен, хармоничен и добър всякога и към всички, поради което се ползва винаги от любовта на околната среда, която е отзивчива към неговите почини и му създава условия да постигне стремежите си.

Хармоничните съчетания между Слънцето и Луната, според силата на аспекта, показват хармония между духа (Слънцето) и личността (Луната). Когато има хармония между духа и личността, всичко в живота е постижимо.

СЛЪНЦЕТО в опозиция, квадрат или полуквадрат е ЛУНАТА

Когато между Слънцето и Луната има дисхармония, това показва, в зависимост от силата на аспекта, по-големи или по-малки неправилности във функциите на организма и предразположения към всякакви болести. Човек с такива аспекти не възприема напълно жизнедателните сили на слънчевата светлина, поради което здравето му е всякога деликатно.

Духът и личността при тези дисхармонии не са съзвучни и затова умът, сърцето и волята на такъв човек не действат хармонично, поради което и при много работа той има малка полза.

При такива съчетания човек често се обезверява, губи надежда, няма самостоятелност, липсва му самоувереност, обезсърчава се и е колеблив, вследствие на което всичките му работи вървят бавно, затруднено и неуспешно.

Понеже Слънцето има отношение към мъжкия принцип и мъжкия пол, а Луната - към женския принцип и женския пол, при изясняването на хармоничните и дисхармоничните аспекти между Слънцето и Луната при представители на двата пола трябва да се има още предвид следния закон: Слънцето управлява предимно ума и духа на мъжа, умственото и духовно творчество и плодовитост. У мъжа Луната управлява външния вид и физическата му дейност.

Луната управлява предимно умствената и духовна дейност на жената. Външният вид, физическата дейност и плодовитост на жената се управлява от Слънцето.


Общи закони при съчетанията на СЛЪНЦЕТО и ЛУНАТА


Хармоничните съчетания между Слънцето и Луната свидетелстват, че техният носител хиляди години в миналите си животи е работил с душата, разума, сърцето и волята си в съгласие с Божествените и природните закони, развивал се е поради това правилно във всяко отношение, изработил е редица добродетели, върху които са се развивали множество дарби и способности, чрез които човек правилно възприема и оползотворява всички жизнедателни сили и блага от Слънчевата светлина, от въздуха, водата и храната.

Затова такъв човек е всякога физически здрав и духом богат и силен, затова той винаги насища атмосферата около себе си с бодрост, жизнерадост, оптимизъм и хармония. Там, където има най-силна хармония между Слънцето и Луната, животът бива най-дълъг, най-щастлив и най-плодоносен.

Дисхармоничните съчетания между Слънцето и Луната показват, че такъв човек хиляди години в минали животи е нарушавал Божествените и природни закони, т. е. имал е добри условия и възможности, но не е работил и не е оползотворил дадените му умствени, духовни и материални богатства. Поради това той е изгубил редица добродетели и способности, и затова сега не може правилно да възприема и оползотворява природните сили, свързани с тях.

В женски хороскоп за умственото богатство и дарби, за умственото и духовно развитие, за добродетелите и способностите на жената, за нейния духовен напредък и постижения съдим по положението и съчетанието на Луната.

В мъжки хороскоп за умствените и духовни възможности и условия, за умственото и духовно богатство, за умствената и духовна дейност и плодовитост в мъжки хороскоп, всякога ще гледаме съчетанията на Слънцето с всички останали светила.

За постиженията на мъжа в материалния свят, за материалните му успехи и богатства, за областта, в която ще бъде ползотворна дейността му, за отношенията му с женския свят и за ползата или загубите от този свят ще съдим по съчетанията на Луната.

За условията и възможностите на жената в материалния свят, за придобиването или загубите на материални богатства, за подреждането и оползотворяването на тези богатства, за творчеството и плодовитостта на жената на материалното поле, за връзките й с мъжете и за резултатите от тези отношения в женски хороскоп съдим по положението и съчетанията на Слънцето.


Отношението на СЛЪНЦЕТО и ЛУНАТА към човешкия организъм


СЛЪНЦЕТО има отношение главно към устройството на сърцето, симпатичната нервна система и гръбначния стълб. Следователно, когато Слънцето е в дисхармония с Луната, а има и дисхармонични съчетания и със злосторниците, тогава сърдечният орган, симпатичната нервна система и гръбначният стълб са слаби и лесно заболяват.

ЛУНАТА в организма има отношение главно към функциите на стомаха. Следователно, при дисхармония между Луната и Слънцето, стомахът бива слаб. Понеже стомахът снабдява целия организъм със сили, когато той е слаб, това ще подкопае цялостно здравето на лицето и неговата умствена дейност.

Слънцето и Луната определят заедно здравето във всички звездослови, но Слънцето означава обикновено здравето на мъжете, а Луната - здравето на жените. Така, ако се роди момче на новолуние, което дава пълно затъмнение на Слънцето, съвсем малка е вероятността то да оживее. Същото важи, когато момиче се роди при пълнолуние и Луната е засенчена (пълнолуние в лунните възли, т. е. в пресечните точки на Луната и Слънчевата орбита). Ако Слънцето е силно по знак и се намира в добра ъглова връзка с Марс или добротворците, ако то е на почит или в подем в мъжки хороскоп, това показва голяма жизненост и предрича живот, облагодетелствуван с отлично здраве. Ако луната има такова положение в женски звездослов, това ще даде същите благотворни въздействия върху здравето на жената. Ако двете светила са в слаби знаци, в 6 или 12 дом, или освен това са наранени от Сатурн, Марс, Плутон и Нептун, жизнеността е слаба и това ще причини много болести, освен ако роденият или родената от детинство ще придобиват навика да спазват необходимите здравни и телеукрепителни изисквания.

Слънцето управлява дясното око у мъжа и лявото у жената. Затова при дисхармония между Слънцето и Луната очите са предразположени към отслабване.


7.2. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО С МЕРКУРИЙ


СЛЪНЦЕТО в съвпад, паралел или сьвпад в скоби с МЕРКУРИЙ


Меркурий образува само хармонични съчетания със Слънцето, защото той не се отдалечава от него на повече от 28°. Неговите съвпади са до 12°. След Слънцето и Луната по важност идват неговите съчетания, защото той управлява мозъка и централната нервна система - органи на душевния живот и психо-физичното равновесие на човека.

Меркурий има отношение към природния, обективен или материален ум у човека, който е най-низшият ум и ръководи материалната дейност и физическия живот на човека. Чрез този ум става възприемането, разбирането и осъществяването на всички идеи и замисли.

Затова, колкото по-силен е аспектът между Меркурий и Слънцето, толкова по-голяма е светлината, която възприема човешкият ум и толкова по-големи са условията и възможностите за бързата и правилна дейност на ума, за пълното оползотворяване на всички материални възможности и условия, за въплъщаването на идеите и замислите в материалния свят.

Колкото по-голяма е хармонията между Слънцето и Меркурий, толкова по-лесно човек напредва в областта на естествените науки и в полето на тяхното приложение.

Когато Меркурий е отдалечен на повечко от 12° и заедно с това няма нито паралел, нито съвпад в скоби със Слънцето, тогава умствената светлина на такъв човек е малка и от него големи постижения не могат да се очакват в която и да е област на науката, изкуството и приложението.

По природа Меркурий е неутрален. Той всякога взема силите, качествата и свойствата на онези светила, с които образува аспекти.

Колкото повечко и по-силни са хармоничните съчетания на Меркурий със Слънцето и добротворните светила, толкова по-големи са умствените дарби и способности на човека, толкова повечко те са проявени в добротворство.

Когато Меркурий не образува хармонично съчетание с добротворците, а получава лоши аспекти от злосторниците, тогава умствените сили на човека са насочени към разрушителна дейност, към злочинство и пакостничвство, в такива случаи Меркурий се счита за злосторник.

Следователно, ръководеният чрез хармонични аспекти от добротворците Меркурий е добротворец и в митологията е известен като Бог на учените, словестниците (литераторите) и людете на изкуството.

Когато Меркурий е ръководен от дисхармонични аспекти на злосторниците, тогава е известен като Бог на крадците, лъжците и пакостниците.

Меркурий е известен също като секретар и пратеник на боговете и като Бог на сделките и търговията.

Хармоничните съчетания между Слънцето и Меркурий показват, че умът на такъв човек се ръководи от най-висшата йерархия на Слънчевия свят. Той е надарен с много и разностранни умствени способности, дават му се добри възможности и условия за дейност във всички области на човешкия живот.

Липсата на всякакъв аспект между Слънцето и Меркурий показва, че умът на такъв човек не разполага с голяма светлина и той няма възможности и условия за особени прояви в живота.

Когато Меркурий получава предимно лоши аспекти от злосторниците и не е подпомогнат от добротворците, тогава всякога имаме предразположение към заболяване на главната нервна система, към полудяване. В такъв случай походката и движенията на цялото тяло са крайно дисхармонични.

За връзката между телесните движения, походката, жестовете и влиянието на Меркурий Учителят казва: „Гледайте как даден човек се движи, как ходи и как жестикулира и вие ще знаете как този човек мисли. Защото движенията са израз на мисълта”.

Меркурий управлява у човека мозъка и главната нервна система, говора, телодвижението (подвижността на телесните членове), ръцете като главен орган за проектиране на идеите във физическия свят, похватността. Колкото по-силни и повечко хармонични съчетания има Меркурий със Слънцето и добротворците, толкова по-здрава е главната нервна система на човека, по-хармонично и по-логично е мисленето му, по-богат и уверен е словесният му израз, по-пластично е тялото му, по-хармонични и богати са телодвиженията и лицеизразът му.


7.3. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО С ВЕНЕРА


СЛЪНЦЕТО в съвпад, паралел, съвпад в скоби или полусекстил с Венера


Планетата Венера по големина е приблизително колкото Земята. Тя прави обиколката си около Слънцето за 225 дни. Орбитата й е включена в тази на Земята, поради това ние я виждаме да се отдалечава от Слънцето най-много на ъгъл от 48°. Поради своето малко отдалечаване от Слънцето, Венера образува с него само съвпад, паралел, съвпад в скоби, полусекстил и полуквадрат. Следователно, само полуквадратът е дисхармонично съчетание, което се образува между Слънцето и Венера.

Влиянието на Венера върху живота на човеците, както и върху земната природа изобщо е много голямо и има първостепенно значение за успехите и щастието на човека.

Когато говорим за влиянието на Венера или на коя да е планета, ще разбираме влиянията на мислите, чувствата, желанията, силите, качествата и свойствата на разумните същества, които живеят на тази планета. Следователно, всички влияния, които приписваме на Венера като планета, всъщност са влияния на Венериния свят, на неговия умствен, духовен и физически живот, проектирани върху човека.

Венера е известна още от най-дълбока древност като богиня на любовта, хубостта, щастието, изящните изкуства, честития брак, на майчинството, плодородието и малкото добро. Всичко, което е известно като щастие и постижение на земята, попада под влиянието на Венера.

Както чрез Меркурий става зачеването, раждането, въплъщението, развитието или осъществяването на всички идеи и замисли, т. е. както чрез Меркурий се осъществяват всички умствени постижения и благополучия, така също всички чувства, желания, мечти, копнежи и сърдечни стремления се зачеват, раждат, развиват или осъществяват посредством влиянието на Венера, защото Венера управлява целокупния сърдечен живот, всички постижения и благополучия на сърцето.

Колкото е по-силен хармоничният аспект на Венера със Слънцето, толкова по-големи и по-сигурни са благоприятните условия и възможности за постигане и осъществяване на сърдечни мечти и копнежи на човека, когато Венера е в съвпад със Слънцето, колкото е по-силен аспектът, толкова по-големи и по-хармонични са влиянията на Венера върху човека и толкова повече и по-големи са Венерините сили и качества, които такъв човек притежава.

Трябва да се знае и всякога да се помни, че когато Слънцето има хармонично съчетание с дадено светило, според силата на хармоничното съчетание, Слънцето възбужда дейността на това светило, което от своя страна упражнява влиянието си върху човека. Така съвпадът на Венера със Слънцето всякога дава на човека дарби и способности да разбира, изучава и прилага изящните изкуства. Успехите в областта на изкуството в този случай са сигурни.

Според силата на хармоничните аспекти между Слънцето и Венера съдим за силата на артистичните дарби и способности у човека, за любовта му към изкуството. Колкото е пo-голяма хармонията между Слънцето и Венера, толкова повече приятели между хората на изкуството има такъв човек, толкова по-силно ще ги свързва с него и толкова по-благоприятни условия и възможности за напредък в областта на изкуството ще има той.

Изобщо, когато трябва да разглеждаме дарбите и способностите на човека за развитие и успех в полето на изящните изкуства, трябва да обърнем преди всичко внимание върху аспектите на Венера със Слънцето, а след това - дали са налице и аспекти на Венера с останалите добротворци, особено с Нептун.

Понеже Венера е богиня на красотата, а красотата е тяло и дреха на духа и душата, по силата на изявената от човека красота в която и да е област на живота ние можем да съдим за еволюцията, богатството и хармонията на неговия дух и неговата душа. Най-голямата красота в човешкия живот се въплъщава чрез Венера. Силата на хармонията между Слънцето и Венера определя широтата и силата на артистичните дарби и способности, чрез които човек ще въплъщава и ще изявява истината и доброто в изящните изкуства.

Венера дава предимно изпълнителни способности в областта на изящните изкуства и когато тя е вдъхновена от хармоничните Слънчеви въздействия, тогава нейните изпълнителни способности са най-силни. Следователно, за артистичните дарби и способности, чрез които даден артист ще може да изпълнява, да изразява дадено изкуство, ще съдим по силата на слънчевата светлина, която Венера приема.

В мъжки хороскоп Венера определя силата и качествата на стремежите, чувствата и желанията, насочени към нежния пол. Колкото е по-голяма хармонията между Венера и Слънцето, толкова по-силни, по-чисти, по-красиви и по-трайни ще бъдат чувствата и желанията на мъжа, толкова по-високо естество ще има изборът му и толкова по-красиви, по-правилни, по-нравствени и по-хармонични ще бъдат отношенията му с нежния пол. На такъв човек може да се предскаже щастие в любовта и брака.

Силата и хармонията на Венера и Слънцето определят количеството и силата на радостите и щастието в любовта на такъв човек.

В женски хороскоп Венера управлява предимно привлекателността и трайността на чувствата, които жената поражда у мъжа. Колкото по-голяма е хармонията между Слънцето и Венера в женски хороскоп, толкова по-силни и повече са женствените и майчински качества у жената, толкова по-голямо е нейното хармонично въздействие върху мъжете с най-висша духовна култура.

Такава жена ще бъде обичана от множество високо издигнати мъже, които с обичта си ще й дадат от своите умствени и духовни качества.

Колкото по-голяма е хармонията между Слънцето и Венера, толкова повече и по-силни са добродетелните качества, чрез които човек може да има хармонични отношения със себеподобните си и околната среда. А колкото пo-хармонични са отношенията на човека с околната среда, толкова по-големи са неговите придобивки, радости и щастие. Изобщо, хармоничните Венерини влияния са основата, почвата, в която се посяват, поникват и дават плодове всички добродетели. Колкото е по-голяма хармонията между Слънцето и Венера, толкова повече добродетели има човек, които се изразяват главно в характера и дейността на човека. Такъв човек е всякога дружелюбен, общителен, весел, любезен, услужлив, пожертвователен, състрадателен, обича чистотата и реда, особено що се отнася до облеклото и обстановката. Той е внимателен, нежен, миролюбив, кротък и затова всякога и навсякъде е обичан, драг, желан, очакван и търсен.

Когато Венера е в хармония със Слънцето, тя е най добрата учителка за придобиване на всички добродетели, благородни чувства и качества - почвата, на която никнат, разцъфтяват и дават плод всички дарби и способности. Това е ОСНОВЕН ЗАКОН: щастието, което човек може да постигне на земята, зависи от количеството и качеството на придобитите от човека Венерини добродетели. Когато човек придобие в сърцето си добродетелните качества, които се изработват от задружна хармонична дейност на Слънцето и Венера, той става любимо дете на ангелите от всички светове, те му изпращат непрестанно благословения и подаръци чрез най-хубави мисли, чувствата, чрез светлината, въздуха, красотата на природата, чистата вода и най-хубавата храна, те благославят взаимната обич, която го свързва с човеците. Подаръците, които човек получава чрез хармоничното влияние на Слънцето и Венера вливат в него живот, здраве и радости.

От символа на Венера е ясно, че в нея висшите сили имат надмощие над силите на материята и че тези висши сили чрез сърцето организират, пречистват, преобразяват, оживотворяват и оползотворяват низшето във висше.

Човек, който има хармоничното влияние на Слънцето и Венера, е под непрестанното ръководство на висшите светове, вследствие на което се научава да подчинява и организира силите и качествата на своята низша природа и всичко в себе си да очиства и обновява.

Люде, които имат хармоничното влияние на Слънцето и Венера, всякога са възприематели, носители и сеятели с мисли, чувства, дела и слова на великите благословения на истината, любовта, мъдростта и красотата, изпращани от висшите светове.

Човек може съзнателно да образува връзки, да си създаде отношения и да има обмяна с Венериния свят, т. е. съзнателно да възприема и се ползва от влиянията на този свят по умствен начин, като изучава изящните изкуства, по духовен начин - като преживява художествените творби и подражава на проявеното в тях добро или като общува с люде на изкуството и помага на тяхното творчество, по материален начин, когато употребява храни, които са под силното влияние на Венера или носи дрехи със цвета на Венера - тъмносини. Връзка със света на Венера той може да прави също като наблюдава нейния изгрев като вечерница и залеза й като зорница.

Люде, които имат хармонично влияние на Слънцето и Венера в аспект, в минали животи са работили за придобиване на Венерините добродетели и в последното си въплъщение жънат благата, които са посяли. Хармонията между Слънцето и Венера в даден хороскоп показва, че в миналото такъв човек е работил най-много в областта на изящните изкуства, поради което в сегашния си живот притежава артистични дарби, качества и способности, организирано, любвеобилно и творчески проявяващо се сърце.


СЛЪНЦЕТО в полуквадрат с ВЕНЕРА


Тази е единствената дисхармония, която може да образува Слънцето с Венера; тя показва, че човек в минали животи се е занимавал с изкуство, но е сложил изкуството си в услуга на низши цели, използвал го е за удоволствия, продал е изкуството си за слава и облаги, похабил е дарбите си и е изопачил схващанията си за изкуството, послужил е с изкуството си не за да изрази проявите на красотата, а за да изрази проявите на лъжата, омразата и грозотата, като ги е издигал пакостно в добродетели, и пример за подражание, с една реч - вършил е престъпления с изкуството. Вследствие на недобросъвестност в изкуството и безпорядъчен живот такъв човек е изгубил добродетелите на Венера и е придобил много неестествени и грозни навици. Люде с такава дисхармония са без усет за красотата и реда, небрежни към чистотата и всичко друго, прекарват времето си в денгубство с компании и в противоестествени удоволствия и развлечения.

Люде с тази дисхармония са създатели на блудкавото оперетно и съвсем противоестествено цирково „изкуство”.


7.4. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО С МАРС


СЛЪНЦЕТО в тригон, 72° или секстил с МАРС


Марс е оттатък ЗЕМЯТА и той я включва в своята орбита.

Марс е пo-малък от Земята. Цветът на неговата светлина е червеникав. В еволюционно отношение като планета на нашата Слънчева система Марс стои на последно място. Всички други планети са по-напреднали в своето развитие от него.

От древността Марс е известен като Бог на войната, на всяка борба и на всяка груба физическа сила, като Бог на животните, изобразяван често от древните художници като фаун.

Венера е полярният принцип на Марс. Понеже Марс управлява животинското царство, а Венера човешкото, както животните са подчинени на човека и са управлявани от него, така също Марс е подчинен на Венера и управляван от нея. Както човек придобива от животните материали и ги оползотворява за себе си, така също Венера преработва и преобразява силите на Марс и ги прави ползотворни за човеците.

Марс снабдява човека с първични неорганизирани сили, които могат да се оползотворяват от човека, ако бъдат преработени, организирани и ръководени от някой добротворец, т. е. от Слънцето, Юпитер, Венера, Нептун или Уран.

Най-добрият организатор, преобразител и ръководител на силите, излъчвани от Марс, е Слънцето. Следователно, когато Марс получава хармонично съчетание от Слънцето, неговото влияние върху човека е хармонично и благотворно в много отношения, защото Слънцето може да преработи Марсовите сили, които могат да бъдат използвани в умствено, духовно или физическо отношение.

Когато хармоничното съчетание между Слънцето и Марс влияе върху ума, тогава умът на човека е деятелен, продуктивен, деловит, неуморен, предприемчив и с изпълнителни способности.

Когато хармоничното влияние от аспект между Слънцето и Марс влияе върху духовната природа на човека, тогава човек е смел, решителен, храбър, неустрашим, рицар и кавалер, предан и верен в дружба и на дадена дума, дружелюбен, услужлив, пожертвувате лен, дисциплиниран, изпълнителен, послушен.

Когато хармоничното влияние между Слънцето и Марс се изразява върху физиката на човека, тогава такъв човек се отличава със силна конструкция, здрав организъм, силна мускулатура, с голяма работливост, издръжливост, ловкост, пъргавина, похватност.

В митологията и Илиада представители на Марсов тип, хармонизиран от Слънцето, са Херкулес и Ахил.

Люде, които попадат под силното хармонично влияние на Слънцето и Марс, не се отличават с особено висока умствена и духовна култура. Те никъде не се проявяват в науката и изкуствата. Такива люде; обаче, всякога могат да бъдат първи там, в такива области, където на първо място трябва да се прояви храброст, смелост, предприемчивост и настойчивост, където трябва да се употреби главно мъжество, физическа сила, самообладание и издръжливост. Такива люде могат да бъдат първи като техници, изследователи на нови земи, организатори на физически предприятия, ръководители на строежи и пр.

Най-висшият тип представители на хармоничното влияние между Слънцето и Марс са зъболекарите, хирурзите, часовникарите, машинистите. Изобщо всички области на пионерството, физическото строителство, механиката, техниката, свързани с използване на метали, са полето на дейност на родените под преобладаващото Слънчево-Марсово хармонично влияние.

Колкото пo-голяма е хармонията между Слънцето и Марс в даден хороскоп, толкова по-сигурно е, че съответното лице ще стане господар на своята низша природа и ще си образува добри навици, ще канализира и оползотвори своята умствена, духовна и физическа енергия.

Марс е представител на животните у човека, човек е микрокосмос и следователно съдържа животните у себе си и затова когато Слънцето и Марс са в хармония, човек е станал господар на животинската си природа, на низшето в себе си.

Люде с хармоничното влияние на Слънцето и Марс в аспект са енергични, порядъчни и почтени, изпълнителни, които напълно прилагат нещата, но се нуждаят от идейно ръководство и план, които трябва да получат от по-високо началство.


СЛЪНЦЕТО в опозиция, съвпад, квадрат или полуквадрат с МАРС


Дисхармоничните съчетания между Слънцето и Марс създават типове, които в зависимост от дисхармоничното влияние, причиняват по-големи или по-малки разрушения във всички области на живота. Колкото е по-голяма дисхармонията между Марс и Слънцето, толкова по-голяма е борбата на висшето с низшето естество у човека. Люде с такива влияния се отличават с много отрицателни, разрушителни, противоестествени качества и прояви.

Те откриват нечистота, липса на съзнание за отговорност и дълг, трайна нетърпеливост, привързаност, припряност, непостоянство в идеи, мисли, чувства, стремежи, неустойчивост в обещанията, несправедливост към другите и нападателност. Възгледите на такива люде са материалистични. Те считат низшето за най-висша добродетел. Непокорни, недисциплинирани, неизпълнителни и недобросъвестни, те не са надеждни в никоя работа. Когато проявяват в работата амбиция или инат, те не се ръководят от съзнателност, добро чувство или висша идея, а следват своето низше честолюбие или тщеславие.

Люде с дисхармонично влияние на Слънцето и Марс считат за свой най-висш идеал да станат военни, защото само там могат да проявят своята физическа сила и своите груби наклонности и качества. Люде под дисхармоничното влияние на Слънцето и Марс, когато достигат висок военен пост, се прославят като големи военноначалници. Наполеон е типичен представител на дисхармоничното влияние между Слънцето и Марс.

Люде с дисхармонично съчетание от Слънцето и Марс са нарушители на всякакъв порядък. Те са своенравни, следват своя низш импулс и непреодолими желания, не зачитат никакъв морал и никакви обичаи. Те по правило се стремят всякога към противоестествени удоволствия и всички видове спорт и дисхармонични изпитания на тялото са измислени от люде с дисхармонично влияние на Слънцето и Марс в аспект.

Когато в хороскопа на човек има дисхармония между Марс и Слънцето, всякога има опасност такъв човек да пострада от побой, от пиянство, преяждане, от авантюри и рисковани действия, от неумереност, необмисленост, избухливост и безразсъдство.

Такива люде са неприятни и отбягвани от обществото, крамолници или побойници. Със своя безразсъден, безреден и нечист живот те си причиняват много болести.

Дисхармоничните съчетания между Слънцето и Марс, в зависимост от силата на аспекта, показват количеството, силата и трайността на безпорядъка и нечистотата, които човек е внесъл в мислите, чувствата, желанията и делата си през минали животи.

Следователно, дисхармонията между Слънцето и Марс показва кармата на човека спрямо по-низшите светове, които оказват влияние върху него. Правилните връзки, правилните отношения и правилната обмяна на човека с животинското царство са отбелязани в хороскопа с хармонични съчетания между Слънцето и Марс, а неправилните - с дисхармонични аспекти.


7.5. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО С ЮПИТЕР


СЛЪНЦЕТО в съвпад, тритон, паралел, съвпад в скоби,


секстил, или квинтил с ЮПИТЕР


Юпитер е най-голямата планета в Слънчевата система. Той е 1300 пъти по-голям от Земята и масата на всички планети от Слънчевата система общо е по-малка от масата на Юпитер.

От древността още Юпитер е известен с името „ВЕЛИКИЯТ ДОБРОТВОРЕЦ”, големият благодетел, носителят на голямото щастие, на изобилието, в умствено, духовно и физическо отношение, на голямата слава и почести. Но Юпитер може да даде всички тези благословения на човека, само когато е в най-силно хармонично съчетание със Слънцето.

Според силата на хармонията между Слънцето и Юпитер, човек получава благословенията, дарбите, способностите и добродетелните качества от Юпитер. Хармонията между Слънцето и Юпитер всякога прави човека дълбоко религиозен, с философски схващания и разбирания, с вродено благородство, благоразумие, добродушие, добросърдечие, приветливост, дружелюбност, общителност, внимателност, щедрост, чистосърдечие, милосърдие, дава му високо съзнание за дълг и отговорност към Бога, природата и човека, вярност и почит към традициите, законите и реда на обществото, желание за покровителстване на по-слабите, стремеж към обществена дейност и добротворство, любов към философията, религията, духовните науки и идеи, към всички духовни общества.

Люде, които в хороскопа си имат силно хармонично съчетание между Слънцето и Юпитер, непременно в живота си ще бъдат поставени на видни места, на отговорни длъжности и ще упражняват широко обществено влияние. Люде със силни хармонии между Слънцето и Юпитер стават най-големите преобразователи и основатели на разни философски системи, на религиозни течения и религиозни общества, биват най-големите и най-почитаните държавници, общественици, водачи на различни общества, с една реч - такива люде всякога заемат ръководните места във всички обществени среди.

Поради своята приветливост, добродушие и любвеобилност такива люде навсякъде са добре приети, всички ги обичат и навсякъде имат голям успех и бърз напредък. Човек с хармонични аспекти между Слънцето и Юпитер, чрез мислите, чувствата и цялата си духовна същност излъчва електромагнитни хармонични вълни, които носят разположение у околните и им действат благотворно.

Най-добрите философи, религиозни реформатори, свещеници, държавници и общественици са били люде, които са имали хармония между Слънцето и Юпитер. У такива люде най-силно и най-хармонично са развити семейните и обществените чувства. Те са много добросъвестни, справедливи и доброжелателни. По техен почини с тяхна материална подкрепа се изграждат благотворителни дружества, приюти, сиропиталища. Те на драга воля се включват във всички полезни обществени начинания. Любовта им към науката и изкуствата ги прави често благодетели на начинанията в тази област и меценати на артисти и таланти. Такива люде могат всякога да осъществяват своите идеи и замисли, своите желания и намерения, защото те имат много връзки с представители на ръководните кръгове, ползват се с уважението и обичта на високопоставените и силните на деня, поради което намират тяхната подкрепа във всичко. Те всякога притежават и значителни материални богатства, придобити със заслуги, а не чрез корист и лъжа. Между такива люде няма беден човек.

Добродетелите на таки ва люде отварят пътя за щастие и на другите и често тях ги смятат за талисмани, защото тяхното влизане в някой магазин, например, носи богата печалба през деня.

Тяхното влизане в известна среда установява хармония и разположение в нея. Тяхното включване и в най-затруднените начинания им осигурява бърз и неочакван прогрес (успех).

Накратко казано, люде с хармония между Слънцето и Юпитер всякога и навсякъде съзнателно и несъзнателно са носители и изявители с мислите, чувствата, словата и делата си на радости, успокоение, разположение, насърчение, утеха и щастие. Най-отличителното качество, което имат люде с хармония между Слънцето и Юпитер, е чувството им за достойнство. Те обичат твърде много благопочитането.


СЛЪНЦЕТО в опозиция или квадрат с ЮПИТЕР


При дисхармония между Слънцето и Юпитер влиянието на Юпитер не само не носи щастие, успехи и благословения на човека, но обратно - то може да причини много злочестини на човека.

Човек с дисхармония между Слънцето и Юпитер е като голям министър или управител, който е злоупотребил с властта и средствата, които са му били дадени, немарливо е гледал работата си, отдал се е на веселия и угощения, с което е станал причина за объркването на много обществени работи, изгубил е доверието на добрата част от обществото и си е спечелил много врагове.

Люде с дисхармония между Слънцето и Юпитер се отличават с множество отрицателни качества и навици, които им пречат да бъдат щастливи и да причиняват щастие на другите. Такива люде всякога се стремят към високи постове и служби, имат амбицията всякога да стоят на първо място, да ръководят, но поради непоследователността си и лошите си качества и навици не вдъхват доверие в обществените среди, не могат да спечелят благоразположението на високопоставените, поради което не успяват в замислите и начинанията си. Такива люде са честолюбиви, горделиви и надменни, грандомани и показни, живеят в лукс, блясък и изобилие, като харчат над средствата си и поддържат разкоша си чрез заеми. Търсят само достъп във висшите кръгове, стремят се да живеят в удоволствия, развлечения и в най-скъпите курорти, но за работа не ги бива. Това са лоши управници и общественици, които са причинявали най-големи бъркотии, защото тяхното издигане е било незаслужено и непочтено, а тяхната служба и техния живот са били във вреда на обществото. Такива люде са търтеи на човешкото общество.


Общо за ЮПИТЕР в аспект със СЛЪНЦЕТО


Юпитер показва какви са били връзките, отношенията и обмяната на човека с ангелския свят, който служи на истината.

Хармоничните съчетания на Юпитер със Слънцето показват до каква степен човек в миналите си животи е внесъл в ума си, сърцето и волята си Божествената истина, т. е. до каква степен човек е истинолюбив и е възприемател, носител и изявител с мислите си, чувствата, словото и делата си на истината на света.

Истината е носителка и изявителка на свободата, красотата и радостите. Следователно, колкото е по-голяма хармонията между Юпитер и Слънцето, толкова по-силни и хармонични са връзките на човека с Истината.

Юпитер е носител на големите благословения, на голямото изобилие в умствено, духовно и материално отношение. Според хармонията на Юпитер със Слънцето ще бъдат и благословенията на човека.

Юпитер има отношение към силите, качествата, възможностите на висшия ангелски разум у човека, наречен още творчески.

Той има отношение към условията и възможностите на неговото развитие и дейност, към постиженията на творческия разум изобщо, следователно в зависимост от хармонията между Юпитер и Слънцето ще бъде и по-силна или по-слаба проявата на висшия творчески разум на човека.

Юпитер има отношение към духовните сили в природата, които управляват устройството на артериалната кръвоносна система и движението на артериалната кръв (Венера управлява движението на венозната). Следователно, хармонията на Слънцето и Юпитер определя правилното устройство и правилната дейност на артериалната кръвоносна система, а дисхармоничните аспекти - разстройство на артериалната система.

Хармонията на Юпитер и Слънцето показва, според силата на хармонията, до каква степен човек в минали животи се е ръководил от Божествената Истина и какви добрини е направил на човечеството с мисли, чувства и дела.

Дисхармонията между Юпитер и Слънцето свидетелства според силата на съчетанието, до каква степен в минали животи човек е нарушил законите на истината, до каква степен не е изпълнил волята Божия.

В Слънчевата система Слънцето уподобяваме на цар, а Юпитер на министър-председател.

От положението на Юпитер в хороскопа, както и от неговите аспекти с останалите светила, зависят съдбата и живота на човека. Трябва да се помни, че силите, качествата, възможностите, стремежите, условията, които Юпитер дава на човека, са точно противоположни на онези, които дава Сатурн.

Колкото е по-силна хармонията между Юпитер и Слънцето, толкова е по-силен стремежът на човека да се свързва с ангелския свят, т. е. такъв човек всякога има подтика да се моли и да прави добро, защото ангелите се грижат главно да научат човека как да се моли на Бога и на висшите същества и как да прави добро. Следователно, според силата на хармонията между Юпитер и Слънцето, човек ще има светлината и знанието как и кога да се моли и как, кога и на кого да прави добро.


7.6. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО СЪС САТУРН


СЛЪНЦЕТО в тритон, квинтил или секстил със САТУРН


Сатурн е главен управител на Земята, на материята изобщо, на неорганизираните сили, на всички низши светове, които са под човека. Той е господар на минералното царство.

В човешкия организъм Сатурн управлява устройството на костната система и черния дроб.

Сатурн има отношение към всички видове ограничения и лишения в умствения, духовния и материалния живот на човека.

Следователно, чрез влиянието на Сатурн идват най-големите изпитания, които или ще издигнат човека до степен на гений, или ще станат причина той да слезе до бездната на безлюбието, мрака и безизходността.

Когато Сатурн е в хармония със Слънцето, човек придобива онази разумност, онези схващания и разбирания, които могат напълно да осмислят човешкия живот на Земята. Човек с хармония между Слънцето и Сатурн можем да уподобим на оногова, за когото Христос казва, че е съградил дома си върху камък и при всички видове изпитания той ще устои. Характерът на такъв човек е устойчив. Той се поучава от всички изпитания и ги превръща на вътрешна сила, в духовно богатство - за него злото се превръща в добро, горчивината в радост, бедността в богатство.

Хармонията между Слънцето и Сатурн, според своята сила, показва до каква степен е организирана човешката воля, до каква степен са развити, устойчиви и проявяващи се изпълнителните дарби и способности на човешкия ум. Сатурн има отношение главно към принципа на Правдата, затова колкото по-голяма е хармонията между Слънцето и Сатурн, толкова по-справедлив е такъв човек във всичките си мисли, чувства и действия. Такъв човек вижда най-напред собствените си грешки и пръв сам се съди.

При несполуки той също търси преди всичко вината у себе си и се стреми да поправи грешките си. Главните отличителни качества на човек с хармония между Слънцето и Сатурн са следните: постоянство, устойчивост, търпеливост, справедливост, точност, изпълнителност, системност, последователност, такт, измереност, предвидливост, дипломатичност, достойнство, безукорна честност, вярност в обещания, задълбоченост, съсредоточеност, сериозност, изключителна работливост, издръжливост, себеконтрол, ученолюбив, голяма настойчивост, критичност, причинно мислене и изследване, методичност, памет, широк познавателен обхват, философски ум, недопускане критика и слабости, организаторски и ръководен талант, поема най-тежки и отговорни служби, скромност в обзавеждане, облекло и прехрана, пестеливост, строгост, но справедливост. С една дума, това е образец на идеален началник на много отговорна служба и на скромен и безупречен човек, работлив, точен, изправен, честен, почтен, изпълнителен, амбициозен.


СЛЪНЦЕТО в опозиция, съвпад, квадрат със САТУРН


Това са най-лошите аспекти, които могат да се случат в хороскопа на даден човек. Дисхармонията между Сатурн и Слънцето е съдбоносна във всяко отношение. За да се получи такава дисхармония, в миналото човек е извършил множество големи пакости, които не са грешки, а престъпления. Всяка дисхармония между Слънцето и Сатурн, според своята сила, показва количеството и размера на престъпленията, които човек е извършил. Дисхармонията между Сатурн и Слънцето показва, че такъв човек съзнателно е нарушавал волята Божия и съзнателно е изопачавал Божиите закони при тяхното приложение, съзнателно е внасял заблуждения в съзнанията на човеците. Такъв човек се е проявявал като диктатор и жесток управник, който е причинявал в минали животи нещастия на човеците.

Дисхармонията между Слънцето и Сатурн е най-тежката карма, която човек е спечелил. В зависимост от силата на такава дисхармония, човек ще бъде подложен на влияние на всички отрицателни и изопачени идеи, мисли, чувства, желания и действия, каквито сам е родил в минал ото си.

Най-силно и най-пагубно е влиянието на тези дисхармонии до 30 годишна възраст. Люде с тези дисхармонии се отличават със следните по-важни отрицателни качества: често съмнение, недоверие, подозрителност, мнителност, ревнивост, болезнено честолюбие, обидчивост, дълготрайна сръдливост, злопаметност, отмъстителност, раздразнителност, себенадценяване или себеподценяване, саможивност, необщителност, страхливост, нерешителност, материалистически убеждения и прояви, скъперничество.

Родените с тези дисхармонии са създатели на всички материалистически учения и философии. Най-всестранно е обрисуван типа на родения под дисхармоничното съчетание на Сатурн и Слънцето от Достоевски в лицето на великия инквизитор от „Братя Карамазови”.

Люде с дисхармония между Слънцето и Сатурн в живота си всякога биват подлагани на твърде големи изпитания, ограничения, лишения. Тях почти никой не ги обича, защото те никога не са били носители и изявители на Любовта. Те не притежават качества, с които може да се извика любов у другите.

Дисхармонията между Слънцето и Сатурн често създава най-нещастни типове. Такива люде всякога и във всичко виждат черната страна. У себеподобните си те виждат само грешките и слабостите, във всичко са склонни да съдят другите. От този тип люде са най-известните със своята неумолимост прокурори, които със своята дейност още повече утежняват кармата си за в бъдеще.

Люде с такава дисхармония всякога и във всичко са недоволни. Тям се струва, че все другите около тях грешат, че все те им пречат да бъдат щастливи. Те подозират целия свят и никога не виждат вината у себе си.

Дисхармонията между Слънцето и Сатурн, според нейната сила, свидетелства, че у такива люде, много органи са неправилно развити и неправилно действат, но винаги у тях черният дроб е свит (малък) и недоразвит. При такъв черен дроб човек винаги изпитва неразположение и винаги се чувства нещастен.


Общо за съчетанията между СЛЪНЦЕТО и САТУРН


Колкото е по-силна хармонията между Слънцето и Сатурн, толкова повече нейният притежател в минали животи се е ръководил в мислите, чувствата, словата и делата си от Божествената правда и е спазвал нейните закони. Отношенията на такъв човек със себеподобните са били праведни, както са били праведни и отношенията му към земята и природата изобщо.

При хармония на Слънцето и Сатурн всички сили на тялото са добре уравновесени, всички органи и системи са здрави, тялото има голяма устойчивост и човек е здрав, работлив и издръжлив. Такива люде правилно възприемат, чувстват и оползотворяват всички сили и блага, които ражда Земята, т. е. силите, които Земята е възприела от Слънцето и ги е преработила и пригодила за човешкото тяло. Затова устойчивостта на тези люде, и на най-неблагоприятните външни условия, е изключителна.

При дисхармония между Слънцето и Сатурн, според нейната сила, имаме точно обратните на гореказаните резултати. Колкото е по-голяма дисхармонията между Слънцето и Сатурн, толкова е по-голяма умствената, духовната и физическата тъмнина, в която е потопен такъв човек. Понеже тъмнината е носител на най-големите ограничения и на най-голямото еднообразие, животът на такива люде се отличава главно с ограниченост и еднообразие във всяко отношение.


7.7. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО С УРАН


СЛЪНЦЕТО в съвпад, паралел, съвпад в скоби,

тригон, квинтил или свкстил с УРАН


УРАН символизира ангелската мъдрост, чрез която работят херувимите. Следователно съчетанията между Уран и Слънцето ще ни покажат какви са връзките, отношенията и обмяната на човека с ангелския свят на мъдростта. В противовес на Сатурн, който чрез тъмнината създава най-голямото еднообразие и ограничения, Уран чрез светлината на мъдростта създава най-голямо разнообразие, най-голяма широта, най-голяма самобитност и най-силно изразена индивидуалност в умствено, духовно и физическо отношение.

Древният мит, според който Уран е баща на всички богове и създател на Небето и Земята, иска да каже, че когато Слънцето и Уран са в хармония, те създават най-великите идеи, най-великите замисли, които носят на човечеството, най-големите благословения за умствено, духовно и физическо развитие.

Под хармоничното влияние на Слънцето в съчетание с Уран са се родили и са се проявили всички гении от всички области на човешката дейност, всички светии, всички пророци, всички мъдреци, всички велики учители, които са били носители, изявители и служители на Божествената любов, мъдрост и истина, затова именно легендата казва, че Уран е баща на всички богове.

Колкото пo-силна е хармонията между Слънцето и Уран в хороскопа на някой човек, толкова по-правилно е устроена и развита главната му нервна система, и по-правилно и по-пълно такъв човек възприема жизнедателното електричество от природата, от което електричество се произвежда умствената му и духовна светлина и се създават благоприятни условия за умственото и духовно развитие и прояви.

Силата на хармонията между Слънцето и Уран определя възможностите на човека за постижения във всички области на окултната наука, защото Уран е създател на окултната наука.

Не може човек да стане астролог и да разбира правилно астрологията, без да има в хороскопа си хармоничното влияние на Слънцето и Уран. Степента на хармонията между Слънцето и Уран обуславя възможностите и условията за развитие и проява на ясновидски дарби и способности у човека. Силата на тази хармония определя любовта му към Бога, ревността му за служба на Бога и човешкия напредък, любовта му към окултното познание.

Под силна хармония между Слънцето и Уран се раждат и проявяват велики люде със силно подчертана индивидуалност, с изключителни творчески и откривателски способности, с прометеевски дух и прояви. Прометей от древността е типът на Ураново-Слънчевата хармония.

Хармонията между Слънцето и Уран може да се прояви съзнателно, целесъобразно, разумно и ползотворно след 30-та годишна възраст, когато Слънцето започва да влияе върху духовната същност, живота и съдбата на човека. До тридесетгодишна възраст Урановото влияние се изразява главно в своеобразни прояви.

При сегашното развитие на човека най-силните и най-благодатните прояви на човека могат да се получат само от хармоничното съчетание на Слънцето и Уран. Само посредством хармонията на Слънцето с Уран висшият разум на човека придобива вечната и всепроникваща светлина, както и творческите сили на вечната небесна премъдрост, която дава истински знания за същността на небето и земята, за разумните и целесъобразни връзки и отношения между небесните и земните светове. Хармоничното съчетание между Слънцето и Уран има отношение към правилното устройство, развитие и дейност на горната, коронната част на гладния мозък, където са разположени най-висшите творчески дарби и способности, чрез които човек възприема, усвоява, проявява и оползотворява висшите идеи, замисли, благословения, идващи от света на Мъдростта.

Силата на хармоничното съчетание между Слънцето и Уран в хороскопа на даден човек определя количеството и силата на неговите творчески дарби и способности.

Всички велики произведения, проникновения, откровения, изобретения, вдъхновения, идеи, замисли и постижения в областта на философията, изкуството, науката и електротехниката са родени в умовете на лица, които имат в хороскопа си хармонично влияние на Слънце в съчетание с Уран. Основателите, ръководителите и добрите ученици на окултните школи, особено добрите астролози, са родени под същата благотворна връзка на Слънцето с Уран.

Накратко казано, люде с хармоничното съчетание на Слънцето с Уран, в зависимост от силата на това съчетание, съзнателно или несъзнателно, в по-голям или по-малък размер извършват Прометеевска работа и Прометеевски подвизи.


СЛЪНЦЕТО в опозиция, квадрат или полуквадрат с УРАН


Дисхармонията между Слънцето и Уран е свидетелство, че отклоненията, прегрешенията, престъпленията, нарушенията изобщо, които човек е извършил с мисли, чувства, желания, слова и дела спрямо Божествените закони, в зависимост от техните размери, са дали по-малка или по-голяма неправилност в устройството, развитието и дейността на главния мозък, където са разположени висшите творчески дарби и способности на човека.

Този резултат човек сам си е причинил в минали животи посредством изопачените идеи и мисли, на които той съзнателно е ставал проводник. Количеството и силата на нарушенията, които човек е извършил спрямо Божествените и природни закони определят и силата на дисхармонията между Уран и Слънцето.

Дисхармонията между Уран и Слънцето показва, че човек е бил в окултни школи, придобил е много знания в областта на окултните науки, заемал е висши постове в обществото и държавата и като окултен ученик или като държавник е направил сериозни нарушения, т. е. нарушавал е окултната мъдрост, злоупотребил е с окултното познание или с властта. Люде със силна дисхармония между Слънцето и Уран са най-големите диктатори, реформатори с насилие и лъжа, които се стремят да станат властители на света, които не признават никаква сила и никаква разумност над себе си. Такива люде именно причиняват най-големите разрушения и най-големите нещастия на света.

Дисхармонията на Слънцето с Уран в хороскопа на човека показва, че такъв човек, особено на младини, е склонен към всевъзможни грандиозно-фантастични и чудати увлечения и мечтания.


Общо за хармоничните и дисхармоничните съчетания на УРАН със СЛЪНЦЕТО


Както влиянието на хармоничните, така и влиянието на дисхармоничните съчетания между Слънцето и Уран не може да бъдат проявени от човека напълно преди 30-годишна възраст. Това е така, защото силите, качествата, дарбите и способностите, принадлежащи на Уран, могат да бъдат поставени напълно в дейност от Слънцето, а влиянието на Слънцето върху човека започва след ТРИДЕСЕТГОДИШНА възраст.


7.8. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО С НЕПТУН


СЛЪНЦЕТО в съвпад, паралел, тригон, съвпад в скоби,


72 ° или секстил е НЕПТУН


Това са хармоничните съчетания между Слънцето и Нептун.

Нептун е най-висшият добротворец от ангелския свят, той представя най-висшата йерархия на ангелите-серафимите.

Серафимите са братя, които са носители, изявители и служители на Божествената любов. Своите благословения и благотворни влияния те изпращат на човечеството чрез света или обитателите на Нептун. Всички същества, които имат за най-висш идеал да бъдат служители на Божествената любов са под хармоничното влияние на Нептун и Слънцето.

В митологията Нептун е известен като Бог на океаните и моретата и на всички същества, които живеят в тях. Но като вземем предвид алегоричния език на мистическата мъдрост, използвана от мъдреците в цялата окултна симвология, това означава, че Нептун и нептуновият свят са проводници на Божествената любов, защото водата е представител на Любовта на земята, т. е. тя е изобщо емблема на Божествената Любов. А тъй като океаните и моретата съдържат най-много вода, в тях се съдържат най-много жизнедателни сили на любовта. Нептун, бог на моретата и океаните, е проводник на най-много сили, качества и свойства на Божествената любов.

Хармонията между Слънцето и Нептун в даден хороскоп, в зависимост от нейната сила, показва, че такъв човек има множество приятели от Нептуновия свят, т. е. от носителите и служителите на Божествената любов. Под такава хармония явно е, че човек ще има най-много благоприятни възможности и условия за развитие и напредък в духовно отношение.

Люде с хармония между Слънцето и Нептун в хороскопа си, според силата на тази хармония, ще имат хармонични връзки, отношения и обмяна с Божествения свят на Любовта. Хармоничното влияние на Слънцето и Нептун в ъгловръзка създава най-вдъхновените творци и служители в областта на изящните изкуства.

Всички гениални творби на изкуството, които се отличават с най-голяма красота, духовност, дълбочина и с висша идейност, въобще всичко прекрасно и идейно, и образцово, което е рожба на душата, е родено от люде, които са под благотворното влияние на Слънцето и Нептун. Духовната романтика и духовния лиризъм са плод на артисти, родени под силното Слънчево-Нептуново влияние.

Най-важните, основните отличителни качества на люде, родени под силното Слънчево-Нептуново влияние, са: общочовешка мечтателност за щастието на всички човеци, наричана утопизъм, блян за хармония, братско единомислие и чист и възвишен живот между човеците, духовна романтика, почиваща върху принципа на Божествената любов, която е основата на техния живот. В постигането на висшите и общочовешки цели те изключват напълно всяко насилие и всяка лъжа. С мислите, чувствата, словата и делата си те са всякога носители, изявители и служители на най-висшите, най-напредничави, най-човечни, най-духовни и най-изтънчени общочовешки идеи. Най-великият представител на хармоничното Слънчево-Нептуново влияние до днес между човеците е Христос.

Израз на това влияние са идеите, и схващанията, и разбиранията на философията на Вл. Соловьов и писателите Толстой и Достоевски.

В областта на музиката под същото влияние са Чайковски, Шуберт, Менделсон.

Хармонията между Слънцето и Нептун показва, в зависимост от нейната сила, че такъв човек в минали животи е бивал в окултни школи ученик и е изучавал и прилагал принципите и законите на Божествената Любов.

По силата на хармонията между Слънцето и Нептун в даден хороскоп можем да съдим до каква степен правилно са устроени и развити централните мозъчни органи в предна горна част на главата, където са разположени най-висшите дарби и способности, чрез които човек може да възприема, разбира и оползотворява силите и благословенията, идващи от най-висшия свят на Божествената Любов.

Люде с хармоничното влияние на Слънцето и Нептун, е зависимост от силата на хармонията, се проявяват като творци в областта на изящните изкуства. Нептуновото влияние се смята като втора октава на Венера, затова именно при хармония между Слънцето и Венера се раждат най-добрите изпълнители е областта на изкуствата, а при хармония между Слънцето и Нептун се раждат най-значителните и най-вдъхновени творци. Когато се случи някой да има в хороскопа си хармонични съчетания на Слънцето с Венера и Нептун и на Венера с Нептун, тогава артистът може да бъде едновременно и голям творец, и голям изпълнител. В такъв случай артистичните дарби, способности и качества са най-силно и всестранно развити.

Измежду людете, родени под хармоничното влияние на Слънцето и Нептун, се срещат големи и вдъхновени ясновидци, каквито са библейските пророци. Те предсказват чрез пророческо изстъпление или излъчване във високото поле. Чрез ясновидски пророчески видения те виждат във величави образни обобщения събитията, предстоящи да настъпят през следващите хилядолетия и епохи.

Такива са били пророк Исая и апостол Йоаи. Пророк Данаил също спада към пророците - съновидци и сънотълкуватели, което свидетелства, че също се намира под хармоничното Слънчево-Нептуново влияние.

Хармоничното влияние на Слънцето и Нептун в хороскопа на дадено лице може да се прояви в пълнота, само при условие, ако този човек има в хороскопа си силно и хармонично аспектиран Меркурий или Юпитер. Това е така, защото Божествената любов, на която е носител Нептун, може да бъде възприемана, разбирана и изявявана само от разумни човеци, а разумността се проявява чрез Меркурий и Юпитер. Първият, господар на низшия разум, вторият - на висшия разум.

Люде, родени под силното благотворно влияние на Слънцето и Нептун, се отличават с много силна вяра, имат всякога дълбока потребност и желание да се молят. За такива люде се казва, че имат молитвен дух. Такива люде повече или по-малко притежават дарби като телепатия, психометрия и пр.

Общо казано, хармоничните влияния на Слънцето и Нептун създават люде, които са най-напреднали, най-извисени в духовно отношение. Това са человеци - представители на Божествената любов на земята.


СЛЪНЦЕТО в опозиция, квадрат или полуквадрат с НЕПТУН


Всякога трябва да се има предвид, че всяко нещо има две страни. Когато човек работи навреме, на място и по разумен начин с нещата, той си създава щастие. Обратно, когато човек работи не навреме и не наместо и по неразумен начин, той си създава нещастие.

Следователно, ако дисхармонията между Слънцето и Нептун е в хороскопа на високо издигнат, разумен и добър човек, тогава тя не само, че няма да донесе нещастие, но обратно - може да донесе голямо щастие. Ако, обаче, дисхармонията на Слънцето с Нептун се намира в хороскоп на неразумен човек, лишен от висш идеал в живота си, тогава този аспект носи голямо нещастие.

Дисхармонията между Слънцето и Нептун при неразумните люде обикновено може да причини всякакви умствени и душевни разстроиства и подлудявайия. Изобщо тя носи силни душевни смущения, хаотични душевни състояния, загадъчни и неопределени нарушения в душевния живот.

Под дисхармоничното влияние на Слънцето и Нептун се раждат всички люде, които в минали животи са внасяли заблуждения и аномалии в областта на изящните изкуства, в които няма никаква проява на красотата, доброто и истината. Към тази група спадат всевъзможните: кубисти, футуристи, акмеисти, имажинисти и пр.

Дисхармонията между Слънцето и Нептун е свидетелство, че в минали животи такива люде са били ученици в окултни школи, но са направили множество нарушения на законите на Божествената любов, не са я прилагали правилно и с чистотата, допуснали са груби нарушения, поради което са натрупали голяма карма спрямо Божествената любов.

Ето защо всички тези лица нямат правилна връзка, правилни отношения и правилна обмяна със света на Божествената любов.

Те не могат да възприемат благословенията на Божествената любов и не могат да създават нищо красиво в живота. Техният живот от начало до край минава като кошмарен сън, без определена цел и без ръководно начало.

Влиянието на хармоничен Нептун със Слънцето може да бъде чувствано само от високо напреднали в духовно отношение люде и то след тридесетгодишна възраст, като в такъв случай възприемането на това влияние продължава до края на човешкия живот.

Нептуновите влияния са от най-висше естество и се възприемат от човека, когато в него се развие висшият духовен разум, това става между 28 и 35 годишна възраст. Колкото по-голяма е хармонията между Нептун и Слънцето, толкова по-големи са дарбите и способностите на такъв човек, между които най-големи са интуицията, благоговението пред Бога и величието на неговите прояви в природата, вдъхновението пред хубостта и разумността й, както и пред величието на човешката душа, също така и бленуването за хармоничен и чист човешки живот.

Хармонията между Слънцето и Нептун създава пророци музиканти и пророци - поети.


7.9. АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО С ПЛУТОН


СЛЪНЦЕТО в тритон, 72° или секстил с ПЛУТОН


Плутон има отношение към подземното царство, т. е. към света, затворен в центъра и дълбоко в Земята, към най-непокорните и бунтовни духове, към така наречените паднали ангели, които съставят царството на ада. Следователно, по съчетанието и месторазположението на Плутон в хороскопа на даден човек се познава, какви са неговите връзки, отношения и неговата обмяна с жителите на подземното царство. Плутоновиге поданици работят в подземното царство и приготовляват материали, които се възприемат от корените на растенията и се изпращат във вид на сокове в клоните, листата и плодовете. Следователно, колкото по-силна е хармонията между Слънцето и Плутон, толкова повече съответният човек е обработвал пo-разумно и по-мродължително земята, грижил се е за растенията и благоразумно е оползотворил Плугоновите влияния. Само посредством обработването на растенията и земята човек може да има хармонични отношения с Плугоновото царство.

Влиянието на Плутон върху човеците е още твърде голямо и за това те са принудени да обработват земята и да отглеждат растения. Добрите земеделци и градинари имат хармонично влияние между Плутон и Слънцето. Люде с това влияние обичат градинарството и земеделието. Всички велики учители, всички светии, пророци и мъдреци са препоръчвали на човеците да се придържат към обработване на земята и отглеждане на растенията, за да имат правилна връзка и обмяна с Плутоновия свят и да бъдат здрави.

Учителят казва: „И цар да е човек, пак е потребно макар и по един час на ден през пролетта да копае земята, ако иска и със златна лопата. Само тогава човек ще бъде здрав, енергичен, бодър и радостен.

Плутон е господар на гномите, пазители на подземното богатство, затова колкото е по-силна хармонията между Плутон и Сльнцето в хорископа на даден човек, толкова по-големи са възможностите и условията на този човек да се ползва от благата на земята и да придибива от нея богатства.

Колкото е по-голяма хармонията между Плутон и Слънцето, толкова по-лесно и по-добре човек може да се справя с противоречията, с най-лошите мисли, настроения и желания, произтичащи от неорганизираните вътрешно човешки маси, наричани тълпи, защото тези нискостоящи човеци попадат под дисхармоничното влияние на Плутон.

Всички дисхармонични състояния на човека, на които произхода той не знае, идват от Плутоновия свят.

Освобождаването от тези дисхармонични състояния става само като работи човек със земята и растенията. В човешкия организъм Плутоновите влияния имат отношение към тънките черва и апендикса. При хармония между Плутон и Слънцето тези органи са правилно устроени, правилно са се развивали и правилно действат.

Обратно, дисхармонията между Слънцето и Плутон има точно обратно значение за развитието, устройството и работата на тези органи и причинява простуди и болести в тях.

Плутон има отношение към шестия астрологически дом, който показва как човек се отнася с подчинените си, т.е. с всички части на тялото си, които му са подчинени: с каква храна ги храни, с какво облекло ги запазва, каква хигиена спазва.

Затова хармонията между Слънцето и Плутон говори, че такъв човек има добро отношение към тялото си изобщо, приема разумно добра храна, облича се здравословно и поддържа хигиената на тялото си, поради което здравето на такъв човек е винаги добро.

Обратното може да се каже при случай, когато Слънцето и Плутон са в дисхармоничен аспект. Изобщо, хармонията между Плутон и Слънцето показва, че такъв човек по отношение на тялото, храната и облеклото си спазва добре законите на Божествената Любов, Мъдрост и Истина.

За люде с хармония между Слънцето и Плутон може да са каже, че са готови да изпълнят волята Божия, да побеждават злото с доброто, т. е. посредством Слънчевите сили да организират качествата на Плутоновия свят:

Саламандри - духове на огъня.

Силфи или феи - духове съзидатели и разпространители въздуха.

Нимфи или Ундини - майки на изворите и земните води.

Гноми - духове - пазители на подземните богатства.


СЛЪНЦЕТО в съвпад, паралел, съвпад в скоби,


опозиция или квадрат с ПЛУТОН


Людете с дисхармония между Слънцето и Плутон са нарушили Божествения закон и нямат правилни отношения към земята, растенията и тялото си изобщо. Такива люде отбягват да обработват земята, не обичат физическия труд, не подбират качествена храна, отличават се с голяма лакомия и са склонни към употреба на неестествена храна и питиета. Такива люде са създали месоядството, приготовлението и употребата на спиртни питиета, на упоителни средства, с които те постоянно рушат организма си. Най-големите жестокости, всички видове войни и революции в човешкия живот се подготвят и устройват от люде с дисхармонично съчетание на Слънцето с Плутон. Колкото пo-голяма е дисхармонията между Слънцето и Плутон, толкова по-големи са вероятностите такъв човек да бъде носител, изявител и служител на най-пакостните и разрушителни Плутонови влияния. Колкото по-голяма е дисхармонията между Слънцето и Плутон в даден хороскоп, толкова по-големи са низшите склонности у такъв човек, поради което той винаги е готов на всякакви безнравствени деяния, на всякакви престъпления и е податлив към влиянията на най-низшите мисли, чувства и желания.

Такива люде не признават никакъв Бог, потъпкват всякаква нравственост, не зачитат никакъв ред и законност в живота.

Те се ръководят само от своите низши инстинкти и желания, от жаждата за удоволствия, от ненасита за богатства и да упражняват своето господство и власт, като не признават права на другите и тиранизират всички.

Понеже Слънцето е представител на Бога и чрез него човек получава всички Божествени благословения, а Плутон е представител на ада и чрез него идват най-големите злочестини в света, затова когато Слънцето и Плутон са в хармония, човек е подчинил своя ад на Божественото начало и всяко зло в живота на такъв човек се преобръща на добро.

Обратното става при дисхармония между Слънцето и Плутон, когато отрицателните сили на Плутон имат стихийна пълновластна проява. Изобщо, дисхармонията между СЛЪНЦЕТО И Плутон дава път на най-демоничното, най-разрушителното, най-непреклонното и най-садистичното в света.


7.10. ОБОБЩЕНИЕ ЗА СЪЧЕТАНИЯТА НА СЛЪНЦЕТО С ВСИЧКИ СВЕТИЛА


СЛЪНЦЕТО е представител на Бога в Слънчевата система и в хороскопа на всеки човек. Следователно, по съчетанията на Слънцето с останалите светила, узнаваме чрез кои дарби, способности и добродетели човек получава най-висшите благословения от Слънцето, т. е. от Бога, защото чрез Слънцето действат Божествената Любов, Мъдрост и Истина. Чрез Слънцето човек получава живота, всички сили и всички блага, затова светилата, които имат най-силни хармонични съчетания със Слънцето, са най-добрите възприематели на Слънчевите благословения.

Обратно, светилата, които са в дисхармония със Слънцето, не са добри проводници на Слънчевите благословения.

ЛУНАТА е представител на човешката душа и човешката личност. Чрез Луната човек може да получи най-много сили и благословения, когато тя е в хармония със Слънцето.

Тогава Луната е най-добрият възприемател, задържател и оползотворител на Слънчевата светлина, на Слънчевите сили, качества и свойства. Когато в хороскопа Луната е в хармония със Слънцето, това показва, че в минали животи такъв човек е служил на Божествената Любов, мъдрост и истина с ума, сърцето и волята си. Когато Луната е в дисхармония със Слънцето, това свидетелства, че в минали животи такъв човек е нарушавал законите на Божествената Любов, Мъдрост и Истина с ума, сърцето и волята си, поради което в настоящия си живот той не може да възприема много Божествени сили и благословения. Когато няма никакво съчетание със Слънцето и Луната, това означава, че такъв човек още не е започнал да работи съзателно за придобиване на Божествени сили и благословения.

МЕРКУРИЙ е представител на природния, материалния, човешкия ум, чрез който се осъществяват всички материални дейности и се постигат всички неща от материално естество. Когато Меркурий е в хармония със Слънцето, в зависимост от нейната сила, умът придобива силите, качествата и свойствата на Слънчевата светлина, чрез която умът на човека постига най-много и най-важни неща. Такъв ум има всички възможности и условия за работа, развитие и добротворство, защото Слънчевата светлина му дава своите творчески сили.

Хармонията между Меркурий и Слънцето показва силата и трайността на мислите, които човек е посвещавал на Бога и отправял към него. Хармонията между Меркурий и Слънцето показва също доколко човек е разбрал с ума си Божествената Любов, Мъдрост и Истина, и доколко се ръководи от тях в живота си. Хармонията между Меркурий и Слънцето говори за количеството и качеството на Божествените семена, които са посяти в човешкия ум.

Накратко казано, съчетанието на Меркурий със Слънцето показва каква връзка, какви отношения и каква обмяна има човек чрез ума си с Бога и Божествения свят. Когато Меркурий няма никакви съчетания със Слънцето, това означава, че такъв човек още не е правил никакви усилия да се свърже мислено с Бога, не се интересува за Бога и за Божествения свят, поради което умът на такъв човек не може да възприема с мисълта си Божествените сили и благословения. Такъв ум лесно изпада в противоречия, заблуждения и безпомощност и при най-малките изпитания, защото не получава ръководната светлина на Слънцето, не притежава нейните сили и качества.

ВЕНЕРА е представителка на човешкото сърце и на любовта, която човек може да възприема, разбира, усвоява и проявява.

Следователно, колкото по-силна е хармонията между Слънцето и Венера, толкова повече ще бъдат Слънчевите сили, качества и свойства в любовта на човека. Най-висшите добродетели, върху които израстват, развиват се и дават плодове висшите дарби и способности, се обработват от Венера, когато тя получава благотворна светлина от Слънцето.

Хармонията между Венера и Слънцето свидетелства, че такъв човек в минали животи е принесъл на Бога много жертви от своето сърце, правил е много добрини за Бога, в името иа Божията любов, мъдрост и истина. Колкото е по-голяма хармонията между Слънцето и Венера, толкова повече са възможностите и условията за придобиване на Божествени сили и качества, за хармонизиране на човешките чувства, за обработване на най-висшите добродетели и за постигане на щастие и радости чрез любовта.

Според хармонията между Слънцето и Венера, Слънцето надарява човека с дарби и способности да изучава, разбира и разработва изящните изкуства. Според силата на хармонията Според хармонията между Слънцето и Венера, Слънцето надарява човека с дарби и способности да изучава, разбира и разработва изящните изкуства. Според силата на хармонията между Слънцето и Венера, човек е носител, изявител и служител на Божествената любов с чувствата, желанията и делата си.

Когато Венера е в дисхармония със Слънцето, а тя образува най-малката дисхармония с него - полуквадрат, това показва, че в минали животи човек е направил прегрешения по отношение на любовта, поради което в настоящия си живот такъв човек ще бъде лишен от щастието и радостите, които дава любовта.

Хармонията между Венера и Слънцето показва, че такъв човек може да си създава хармонични връзки и отношения с другите човеци и да печели радости, и да има полза от тях.

Дисхармонията между Слънцето и Венера показва, че такъв човек е изгубил качествата, условията и възможностите да си създава хармонични връзки и да поддържа хармонични отношения.

Липсата на всякакви съчетания между Слънцето и Венера показва, че такъв човек още не е запознат със силите, качествата и проявите на Божествената любов.

Накратко казано, чрез Венера идват най-големите радости и най-голямото щастие чрез любовта. Затова, когато Венера е осветена със силна хармония от Слънцето, това прави постижимо всяко щастие.

МАРС е представител на животинския свят, на всички сили. качества, свойства и прояви, които човек получава от животинския свят.

Общо казано, представя низшата природа у човека.

Затова, когато Марс е в хармония със Слънцето, в зависимост от силата на аспекта, това означава, че човек вече е успял да подчини своята низша природа на Божественото у себе си. В такъв случай Марсовите сили, качества и свойства биват пречиствани, преобразявани и оползотворявани от висшето естество на човека.

Според хармонията между Марс и Слънцето може да се съди до каква степен човек е станал господар и ръководител на животинските сили, качества и свойства у себе си.

Когато Марс е в дисхармония със Слънцето, това показва, че такьв човек е станал роб и е податлив на влиянията на животинските сили, качества и свойства. Според своята сила, дисхармонията между Слънцето и Марс показва нечистотата и безпорядъка, които човек е снесъл или допуснал в мислите, чувствата, словата и делата си в минали животи.

Когато няма никаква връзка между Слънцето и Марс, това показва, че такъв човек не разграничава в себе си проявите на животинското и Божественото, защото още не е бил подлаган на изпитания и изкушения, т. е. животинските сили, качества и свойства у такъв човек още са във вид на семена, които не са посети и не са имали възможност да се развиват.

ЮПИТЕР е представител на ангелския свят у човека, на ангелския творчески разум, на ангелските сили, качества, свойства, прояви, условия и възможности у човека, на връзките и отношенията на човека с ангелските светове.

Когато Юпитер е в хармония със Слънцето, в зависимост от нейната сила, у човека е развит повече или по-малко творческият ангелски разум, който е носител на множество духовни дарби, способности и добродетели. Хармонията между Слънцето и Юпитера е свидетелство, че такъв човек в минали животи е бивал верен носител, изявител и служител на Божествената любов, мъдрост и истина по отношение на целия народ.

Такъв човек с висшия си разум всякога е проводник на добротворни общополезни идеи и замисли. Според силата на хармонията между Слънцето и Юпитер, в минали животи такъв човек е работил и е научил много човеци да разбират Божествените природни закони и да се ръководят от тях.

Дисхармонията между Юпитер и Слънцето, според нейната сила, показва количеството и силата на нарушенията и изопаченията, които човек е внесъл в умовете на много човеци чрез властта си или чрез просветата. Такива люде са лишени от ангелска светлина и от редица духовни дарби и способности, поради което не могат да напреднат в духовно отношение.

Те са загубили ангелските благословения, не възприемат ангелските сили, скъсали са връзките и отношенията си с ангелския свят.

Когато липсват всякакви съчетания между Слънцето и Юпитер, в такъв случай човек няма още пробуден висш ангелски разум, защото в минали животи не е правил никакви усилия и не е придобивал Божествената светлина, която дава творческите сили на ангелския разум.

САТУРН е представител главно на Божествената правда. Когато Слънцето и Сатурн са хармонично съчетани, това показва, че в продължение на много минали животи човек е прилагал Божествената правда на земята, ръководил се е в мисли, чувства и желания, слова и дела от Божествената правда и отношенията му с човеците са бивали изобщо правилни и добросъвестни. Такъв човек е имал винаги правилно и целесъобразно отношение със земята и нейните плодове, отношенията му изобщо към природата са били правилни. Той е спазвал законите на природата и ги е прилагал навсякъде в живота си.

Хармонията между Слънцето и Сатурн показва, че такъв човек всякога се е стремял да изпълни волята Божия и да живее съобразно Божествените закони. Според силата на хармонията между Слънцето и Сатурн човек може да има кредит от земята, да има благоприятни възможности и условия за дълъг живот, добро здраве и достатъчно материални блага.

Хармонията между Слънцето и Сатурн показва, че човек е минал през големи изпитания, издържал е сполучливо своите изпити и природата му има доверие да разполага с нейните блага. Когато между Слънцето и Сатурн има дисхармония, в зависимост от нейната сила се съди за нарушенията на човека спрямо Божествената справедливост, направени от него в минали животи. Следователно дисхармонията между Слънцето и Сатурн свидетелства за кармата - задълженията, които човек е направил в миналото с мислите, чувствата, словата и делата си. Такъв човек е изгубил доверието на природата и тя вече не му дава необходимите блага, условия и възможности да постигне своите мисли, защото в минали животи този човек е нарушил Божията воля и Божиите закони.

Такъв човек е бил подлаган на изпити и изкушения, които не е издържал, а е пропаднал. Когато Слънцето и Сатурн нямат никакво съчетание, това показва, че такъв човек още не е бил подлаган на големи изпити и изкушения, не е минал през Сатурновото училище и няма още съзнателност да разграничава правдата от неправдата. Такъв човек е още млад дух, поради което Сатурн още не се е занимавал с него.

УРАН е застъпник на ангелската премъдрост. Хармонията между Слънцето и Уран, в зависимост от неговата сила, показва какви са връзките, отношенията и обмяната на човека с ангелския свят, който е служител на Божествената мъдрост.

Хармонията на Слънцето с Уран показва още до каква степен човек е в състояние да възприема, разбира, усвоява и проявява (прилага) ангелската мъдрост по отношение на личния си живот и по отношение на обществото и цялото човечество, т. е. до каква степен човек е носител, изявител и служител на Божествената премъдрост с мислите си, чувствата, желанията, словата и делата си.

Хармонията между Слънцето и Уран показва до каква степен човек може да изпълнява службата на Прометей по отношение на човечеството и природата, т. е. до каква степен човек може да бъде носител и изявител на Божествения творчески огън.

Хармонията между Слънцето и Уран е свидетелство, че такъв човек е бил ученик в окултни школи, добре е изучавал, разбирал и прилагал окултните науки, стремял се е всеотдайно да служи на Бога и човечеството.

Дисхармонията между Слънцето и Уран, в зависимост от нейната сила, показва, че такъв човек е бил в окултни школи, но не се е учил, не се е стремял да разбере правилно тези науки, пропуснал е много благоприятни условия и възможности, не е работил правилно, внесъл е много заблуди в собствения си живот и в живота на другите човеци.

Дисхармонията между Слънцето и Уран показва до каква степен човек е нарушил законите на Божествената мъдрост и се е лишил от нейната светлина и нейните благословения.

Липса на всякакви съчетания между Слънцето и Уран показва, че такъв човек още не е бил окултен ученик, т. е. още не е бил определен да изучава законите на Божествената мъдрост и да работи с тях.

НЕПТУН е представител на Божествената мирова любов, която не се привързва към определен обект, а служи на всички.

Хармонията между Слънцето и Нептун, в зависимост от нейната сила, показва до каква степен в минали животи човек е бил носител, изявител и служител на Божествената космична любов с мислите, чувствата, желанията, словата и делата си.

Колкото е по-голяма хармонията между Слънцето и Нептун, толкова по-голям проводник е бил такъв човек на Божествената любов, толкова повече той е придобил нейните сили, качества и свойства. Тази хармония е свидетелство, че отношенията на такъв човек със света на Божествената любов са правилни, че той получава от този свят големи благословения.

Дисхармонията между Нептун и Слънцето, в зависимост от своята сила, показва до каква степен човек е нарушил законите на Божествената любов, не ги е изпълнил и приложил, не е бил проводник, изявител и служител на Божествената любов, макар и да е знаел, че трябва да изпълнява такава служба.

Дисхармонията между Слънцето и Нептун показва, че такъв човек е изгубил благословението на Божествения свят, загубил е силите, качествата и свойствата на Божествената любов, както и семената на нейните дарби и способности.

Дисхармонията между Слънцето и Нептун показва, че човек е внесъл заблуждения, изопачения в съзнанието на човеците, главно чрез изкуствата.

Липсата на всякакъв аспект между Нептун и Слънцето показва, че такъв човек още не е направил връзка на душата със света на Божествената любов, още не е придобил Висшите благословения на любовта, нейните творчески сили, качества и свойства.

ПЛУТОН символизира силите на ада, низшите същества, които влияят на човека.

Силата на хармонията между Слънцето и Плутон показва до каква степен човек е работил в съгласие с Божествените закони и е станал господар на низшите същества и сили, т.е. до каква степен човек е станал господар на низшите мисли, идеи, чувства и желания, до каква степен не се поддава на техните изкушителни въздействия и не е проводник и изявител с ума, сърцето и волята си на тези сили.

Хармонията между Слънцето и Плутон е свидетелство, че човек е развил способност да разграничава висшето от низшето, благородното от неблагородното, ползотворното от злотворното и т. н.

Човек с хармония между Плутон и Слънцето е минал през големите изкушения и изпитания, издържал е сполучливо изпита си, поради което низшите духове се подчиняват на такъв човек. С други думи той може да им заповяда, може да владее своята низша природа. Дисхармонията между Слънцето и Плутон показва, че такъв човек е изгубил дарбата и способността да различава висшето добро от злото, проявите на висшите същества от тези на низшите.

Силата на дисхармонията в случая показва доколко човек е податлив на влиянието на низшите духове, доколко може да издържи на изкушенията и изпитанията, доколко става проводник на низши мисли, чувства и желания с ума, сърцето и волята си.

Липса на всякакво съчетание между Слънцето и Плутон показва, че такъв човек още не е бил поставен под влиянието на Плутон и не е придобил нито положителните, нито отрицателните му качества.Общо за съчетанията на СЛЪНЦЕТО с другите светила


Колкото повече и по-силни са хармоничните съчетания на Слънцето с другите светила, толкова повече човек е изпълнявал волята Божия, придобил е благословенията на Божията Любов, Мъдрост и Истина, толкова по-богат и щастлив е животът му.

Богатството му ще бъде и умствено, и духовно, и материално.

Количеството и силата на дисхармонията между Слънцето и другите светила имат точно обратното отрицателно значение.

Количеството и силата на хармоничните съчетания между Слънцето и другите светила показва до каква степен човек е бил разумен ученик и разумен слуга на висшите светове, които непрестанно го даряват с жизнедателни и творчески благословения.

Количеството и силата на дисхармоничните съчетания на Слънцето с добротворците определят до каква степен човек е проявявал неразумност и непослушание спрямо висшите светове, поради което не се е научил да оползотворява благословенията, които му се дават от тези светове.

Количеството и силата на хармоничните съчетания, които образува Слънцето със злосторниците, показват до каква степен човек е бивал проводник на Божествената воля, която го е ръководила да стане господар и учител на пo-низшите светове.

По количеството и силата на дисхармоничните съчетания, които образува Слънцето със злосторниците, може да съдим до каква степен човек изпада под влиянието на низшите светове, които обладават неговата воля и го карат да върши противоестествени действия.

В мъжки хороскоп Слънцето има отношение предимно към умствената и духовна природа на мъжа, а в женски хороскоп - предимно към органическата, материална среда.

По количеството и силата на хармоничните съчетания, които образува Слънцето с добротворците и неутралните светила можем да съдим за количеството, качеството и силата на творческите дарби и способности, както и за плодотворността в умствено и духовно отношение главно след тридесетгодишната възраст. В женски хороскоп същите съчетания показват условията и възможностите за творчество и плодотворност в органическо и материално отношение, главно в създаване на поколение.

Силата и количеството на хармоничните съчетания на Слънцето с добротворците и неутралните светила определят до каква степен човек може да влияе върху сърцата и умовете на другите човеци, да ги ръководи и да им прави добро, т. е. до каква степен човек може да бъде умствен и духовен ръководител.

Слънцето със същите съчетания, но в женски хороскоп показва до каква степен такава жена може да има благотворно въздействие върху мъжете и да им създава условия и възможности за творчество, а също така до каква степен тя ще придобива условия и възможности чрез мъжете за собствено творчество.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ