НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8. ЛУНАТА

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

8. ЛУНАТА


ЛУНАТА и значението на нейните аспекти


Луната е представителка на Земята и всъщност, когато говорим за съчетанията на Луната, както и за всичко, което идва чрез нея, подразбираме това, което човек придобива или губи под влиянието на Луната, или все едно - на Земята.

След влиянието на Слънцето върху живота и съдбата на човека, на второ място по значение и сила идват влиянията на Луната, т. е. на Земята. Това е така, защото животът на Земята зависи от Слънцето, а животът на човека е в зависимост от Слънцето и Земята. Човешкият организъм е изцяло свързан със Земята като общ организъм. Следователно, всички явления, които стават със Земята, стават и с човешкия организъм.

Накратко казано, това са връзките, отношенията и обмяната на човека, т. е. на неговия организъм със Земята, с нейните сили, качества и свойства, ще съдим от количеството, качеството и силата на аспектите, които получава Луната.

Луната по природа е неутрална, т. е. можем да я уподобим на водата, която няма цвят, вкус и мирис, но трите тези качества могат да и се придадат, от това следва, че Луната приема силите, качествата и свойствата на светилата, с които образува съчетания, т. е. човешкият организъм придобива силите, качествата и свойствата на тези светила, защото Луната е представителка на земята, а следователно и на човешкия организъм, на неговата форма, на неговата личност.

Затова, колкото повече и по-хармонични са съчетанията на Луната с добротворците, толкова повече са висшите сили, качества и свойства, които притежава тялото на такъв човек, толкова по-съвършена е външната му форма, толкова по-пълно неговото тяло възприема и оползотворява Слънчевата светлина, вследствие на което здравето на такъв човек е по-добро и животът по-дълъг.

От най-голямо значение са: хармоничното съчетание на Луната със Слънцето, после с Юпитер и на трето място - с Венера.

От съчетанията на Луната определяме каква е възприемателната сила и силата на впечатлителността на човека, т. е. с каква сила и какви впечатления приема и доколко ги задържа. По съчетанията на Луната също така съдим за силата на хармонията или дисхармонията, с които личността влияе върху съзнанието на другите и им прави приятно или неприятно впечатление. Луната определя външните форми, формите определят пречупването на светлината във възприемащото съзнание, следователно и хармоничното или дисхармоничното въздействие върху другите човеци.

ЛУНАТА в хороскопа символизира човешката ДУША с всичките й дарби, способности, условия, възможности и прояви изобщо. Луната с добрите й съчетания и доброто й разположение по знак и дом в хороскопа показват до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа с душата си в миналите си животи, доколко е работил човек с душата си под ръководството на Господа, доколко е изпълнявал Божествените закони и до каква степен и в какво отношение човек е придобил Божествената мъдрост с душата си, до каква степен и в какво отношение човек познава и може да познава проявите на Господа като мъдрост вътре в себе си и вън от себе си в природата и в другите светове.

До каква степен и в какво отношение човек в миналите си животи е имал правилни връзки, отношения и обмяна с Бога, с всички ангелски светове, и какви, и колко сили, богатства, знания, добродетели и качества е придобил човек с душата си от Бога и всички висши светове.

Лошите съчетания на Луната с другите светила, както и неестественото й положение по знак и по дом - човешката душа в миналите и животи е попаднала в заблуждения, в грешки, неизпълнения на Божествените закони и е проявявала дейност без ръководството на Господа.


8.1. АСПЕКТИ НА ЛУНАТА С МЕРКУРИЙ


ЛУНАТА в съвпад, паралел, тритон, 72° или секстил с МЕРКУРИЙ


При тези хармонични съчетания на Луната с Меркурий впечатлителността, възприамчивостта и въображението, които се управляват от Луната, биват съзнателни, разумни, целесъобразни, защото Меркурий има отношение към Луната.

С други думи, хармонията между Луната и Меркурий надарява човека с творческо системно въображение, с научна наблюдателност, целесъобразна и разсъдъчно организирана впечатлителност, със съзнателна възприемчивост.


ЛУНАТА в опозиция, квадрат, лолуквадрат с МЕРКУРИЙ


При дисхармоничните съчетания на Луната с Меркурий въображението на човека е разсеяно, безсистемно, неподчинено на системна мисъл, лишено от творчески възможности, възприемчивостта и наблюдателността са несъзнателни, нецелесъобразни, ненаучни.

Вниманието е несъсредоточено и повече или по-малко блуждае, в зависимост от силата на дисхармоничния аспект на двете светила.

Хармонията между Луната и Меркурий говори за хармонична, съгласувана дейност между чувствата и разума, между мислите и желанията. Дисхармонията между Луната и Меркурий говори за разногласие между желанията и мислите.

Липсата на всякакъв аспект между Луната и Меркурий говори, че такъв човек още не е правил усилия за изграждане на постоянна връзка между мисли и желания.

Луната може да приема благотворни влияния от Меркурий, когато самият Меркурий има преобладаващи хармонични съчетания с другите светила, особено с добротворците. Когато, обаче, Меркурий има преобладаващи съчетания с другите светила, особено със злосторниците, в такъв случай хармоничното съчетание на Луната с Меркурий не придава нищо от неговите положителни качества.

Когато между Луната и Меркурий има хармонично съчетание, а поотделно и Луната и Меркурий имат преобладаващи хармонични съчетания с добротворците, в такъв случай благотворното влияние на Меркурий върху Луната бива най-силно и най-благотворно.

Луната управлява впечатлителността, въображението и желанията. Следователно, когато Луната получава хармонично съчетание от хармоничен Меркурий, въображението, желанията и впечатленията в този случай биват придружени от разумност, съзнателност и целесъобразност. Обратно, когато Луната получава най-силен дисхармоничен аспект от нехармоничен Меркурий, желанията, впечатлителността и въображението са лишени от разумност, съзнателност и целесъобразност.


8.2. АСПЕКТИ НА ЛУНАТА С ВЕНЕРА


ЛУНАТА в съвпад, паралел, съвпад в скоби, 72° или секстил с Венера


Понеже както Луната, така и Венера имат отношение към женския принцип, всяка хармония между Луната и Венера е твърде благотворна за сърцето и за духовния живот на човека.

Колкото по-силна е хармонията между Луната и Венера, толкова повече са възможностите и условията за щастие и сърдечен живот, за сбъдване на сърдечните мечти и копнежи на човека, защото Венера има отношение към любовта и щастието, което идва чрез любовта, а Луната има отношение към формите, чрез които се приема и запазва щастието на любовта.

Венера дава семената на щастието, а Луната е почвата, където семената на щастието се посяват, израстват и дават своите плодове.

Според силата на хармонията, която Луната получава от Венера, човек възприема Венерините качества, сили и свойства чрез въображението, впечатленията и по пътя на желанията.

Колкото е по-голяма хармонията между Луната и Венера, толкова по-големи са вероятностите за придобиване на щастие в семейния живот чрез любовта и толкова по-големи биват условията и възможностите за успех в изящните изкуства.

Венера има главно отношение към принципа на красотата и към радостите и щастието, идващи чрез красотата, следователно, според силата на аспекта, красотата ще бъде възприета от Луната, която ще им придаде романтически чар, крила и богатство, чрез въображението, желанията, впечатленията и формите.

Основните качества на Венера са: любов към изкуствата, любов към красотата, любов към доброто, нежност, дружелюбие, общителност, помирителност, милосърдие, пожертвователност, услужливост, отзивчивост, любов към радостите и веселието, любов към всичко, което носи щастие на човека.

Следователно, колкото по-голяма е хармонията между Луната и Венера, толкова пo-големи са условията и възможностите на такъв човек да придобива и проявява гореказаните качества с мислите, чувствата, словата и делата си. Външния вид на такъв човек е привлекателен, миловиден, благоразполагащ, той лесно печели приятелство и любовта на околната среда, благодарение на своята внимателност и красиви отношения. Люде с такива съчетания в хороскопа си имат множество приятели в живота си. За характера на такива люде всякога се казва, че са симпатични и благородни.

Силата на хармонията между Луната и Венера в хороскопа на даден човек определя доколко той има условия и възможности да придобива положителните качества на Венера и да изработва Венерини добродетели.

Венера оказва много благотворно влияние върху Луната с хармоничните си съчетания, когато обаче и самата Венера има преобладаващи хармонични аспекти с добротворците.

Но ако Луната получава хармонични аспекти от Венера, а самата Венера има преобладаващи дисхармонични съчетания със злосторниците, в такъв случай Луната не може да получи нищо добро от Венера.


ЛУНАТА в опозиция, квадрат или полуквадрат с ВЕНЕРА


Колкото е по силна дисхармонията между Луната и Венера, толкова повече такъв човек е лишен от положителните качества на Венера или пък няма условия и възможности да ги придобива и проявява.

Дисхармонията между Луната и Венера е свитетелство, че красивите апечатления, образи и желания у даден човек не са толкова силни, за да бъдат постоянни, а често биват нарушавани от противоположни изживявания.

Силата на дисхармонията между Луната и Венера определя доколко човек е лишен от любовта, нежността и грижите на майка си и сестрите си, понеже Луната символизира в хороскопа майката и женското потомство в къщи. При такава дисхармония човешкото сърце няма условия да придобие Венерините сърдечни добродетели.

Естествено, такъв човек няма да се радва на положителни, сърдечни дружби, няма да печели симпатиите и обичта на околната среда, не ще има лично сърдечно щастие или то ще бъде често нарушавано от преобладаващите дисхармонии и промени, условията за работа и успех в областта на изкуството ще срещнат много пречки и много промени и разочарования ще придружават изживяването на сърцето.

Хармонията между Луната и Венера, според нейната сила, е свидетелство, че такъв човек в много от миналите си животи е работил усилено, честно, идейно и целесъобразно в областта на изящните изкуства, водил е образцов семеен живот, бил е почтен към приятелите си, оценявал е всички блага и добрини, идващи чрез изкуствата, семейния живот и приятелството, стремил се е винаги да бъде верен носител, служител и изявител на любовта и на всички благородни качества.

Дисхармонията между Луната и Венера, в зависимост от нейната сила, показва, че в редица минали животи такъв човек е нарушавал правилата по отношение на изящните изкуства, семейния живот и приятелството.

Когато Луната получава дисхармония от Венера, а самата Венера е с преобладаващи дисхармонии от злосторниците, тогава Венериното влияние върху Луната е доста тежко. Когато Луната получава дисхармония от Венера, а самата Венера има преобладаваща хармония от добротворците, в такъв случай Венерините влияния върху Луната не са много тежки.

Липсата на всяко съчетание между Луната и Венера е свидетелство, че такъв човек още не е направил никакви усилия съзнателно да придобива Венерините добродетели и да ги проявява спрямо другите, било чрез изкуствата, било чрез семейния живот.

Когато има хармония между Луната и Венера, а поотделно Луната и Венера имат преобладаващи хармонии с добротворците, в такъв случай Венерините добродетели се придобиват в пълнота и съвършенство, и щастието в служенето на изкуството и в семейния живот е голямо и сигурно. В такъв човек има добре развити естетически чувства и той всякога и във всичко се стреми да бъде носител и служител на красотата.

Когато има дисхармония между Луната и Венера, а Луната и Венера поотделно получават преобладаващи дисхармонични аспекти от злосторниците, в такъв случай човек е лишен от всякакви естетически чувства и не проявява никаква умствена, духовна или физическа красота. Такъв човек всякога е антипатичен за околната среда.

Колкото е по-силна хармонията между Луната и Венера, толкова повече са условията и възможностите за придобиване, усвояване, разбиране и използване на добродетелните Венерини качества, дарби и способности, които са почва, на която могат да растат, да се развиват и дават плодове всички останали висши дарби и способности.

Накратко казано, според силата на хармонията между Луната и Венера, човек има стремеж да придобива и прилага в живота си ред и чистота във всяко отношение. Чистотата и редът са майка и баща на всички останали добродетели.


8.3. АСПЕКТИ НА ЛУНАТА С МАРС


ЛУНАТА в тритон, 72° или секстил с МАРС


Според силата на хармонията между Луната и Марс, човек придобива положителните качества на Марс: енергичност, сила, пъргавост, подвижност, работливост, неуморност, бързина, изпълнителност, дисциплинираност, услужлиаост, смелост, решителност, храброст, борчески качества в умствено, духовно и физическо отношение, предприемчивост, продуктивност.

Тези положителни качества човек може да придобива посредством хармонията на Луната и Марс само ако Марс получава предимно хармонични съчетания от добротворците, особено от Слънцето.

Но ако Марс получава предимно дисхармонични съчетания от злосторниците, тогава неговият хармоничен аспект с Луната ще остане без значение, защото в тези случаи Марс не притежава добродетелни качества и той не може да придаде нищо положително на Луната.

ЛУНАТА в съвпад, опозиция, квадрат, паралел, съвпад в скоби или полуквадрат с МАРС


Според силата на дисхармонията между Луната и Марс, човек придобива и проявява редица отрицателни, неблаготворни Марсови сили и качества: прибързаност, припряност, раздразнителност, избухливост, сръдливост, ядовитост, отмъстителност, неустойчивост, непостоянство в мисли, чувства, желания, намерения, колебливост и неустойчивост при трудности и изпитания, неработоспособност, безредие, безсистемност, нечистота, бездейност, безплодност.

Тези отрицателни качества на Марс се придават и проявяват в живота на човека с такава сила, при дисхармонията на Луната с Марс, когато самият Марс получава преобладаващи дисхармонични съчетания от злосторниците.

Но когато Марс има преобладаващи хармонични съчетания с добротворците, а самият той дава дисхармония на Луната, тогава гореказаните качества на Марс въздействат много по-слабо.

Накратко казано, в зависимост от силата на дисхармонията между Луната и Марс, в живота на такъв човек се проявява нечистота, безредие във впечатления, желания, хранене, облекло и обстановка. Колкото по-силна е дисхармонията между Луната и Марс, толкова по-податлив е човек на влиянията на животинското царство, т. е. на своята низша природа.

Липсата на всякакви съчетания между Луната и Марс, показва, че такъв човек още не е минал през изпитания, за да се научи да разграничава низшата си природа от висшата.

Дисхармонията между Луната и Марс показва недоразумения и нещастия в брачния живот, особено в мъжки хороскоп.


8.4. АСПЕКТИ НА ЛУНАТА С ЮПИТЕР


ЛУНАТА в съвпад, тригон, паралел, съвпад в скоби, 72 или секстил с ЮПИТЕР


Хармоничните съчетания на Луната с Юпитер имат твърде благотворно влияние и значение за умствения, и за духовния, и за органическия живот на човека, както и за неговите материални условия и възможности.

Юпитер се нарича „ГОЛЕМИЯТ ДОБРОТВОРЕЦ”, носител на голямото щастие и големите постижения,  защото  Юпитер  има  отношение  към  висшия  творчески  разум,  чрез  който  човек възприема, осъзнава и оползотворява всички благословения, идващи от разните висши светове.

Луната управлява въображението, което в духовно отношение има същата служба, каквато е утробата на майката по отношение на физическия живот. Следователно, когато Луната има хармонично съчетание с Юпитер, т. е. с управителя на висшия творчески разум на човека, тогава въображението на човека става поле, където възрастват семената на идеите и мислите от висшите светове, където те добиват материална форма, т. е. конкретна разработка.

Колкото по-силна е хармонията между Луната и Юпитер, толкова по-големи са условията и възможностите да се обогатява въображението на човека, да зачева и ражда идеите и мислите на висшите светове.

Юпитер има отношение към религиозния живот на човека, към неговите религиозни стремежи и разбирания. Затова, когато има хармония между Луната и Юпитер, религиозните стремежи, вярата и надеждата на човека са добре развити.

Юпитер се нарича планета на изобилието в умствено, духовно и материално отношение. Затова, колкото по-голяма е хармонията между Луната и Юпитер, толкова по-големи са умствените, духовните и материални придобивки на човека.

Накратко казано, според силата на хармонията между Луната и Юпитер човек придобива добродетелните сили, качества, дарби и способности на Юпитеровото влияние, т. е. на влиянието на висшите ангелски светове.

Когато сам Юпитер има преобладаващи хармонични съчетания с добротворците, тогава при хармоничното му съчетание с Луната се придобиват Юпитеровите дарби и способности и добродетели в най-голямата им пълнота и в най-висшата им степен на проява.

Когато, обаче, Юпитер има преобладаващи дисхармонични съчетания със злосторниците, в такъв случай Юпитеровите дарби и способности се придобиват в много по-малка и по-слаба форма.

ЛУНАТА в опозиция, квадрат или полуквадрат с ЮПИТЕР


Според силата на дисхармонията на Луната и Юпитер въображението е повече или no-малко неправилно развито, неправилно възприема идеите и замислите на висшите светове, поради което човек има неправилна представа за нещата и явленията в природата и живота.

Такъв човек си въобразява, че всичко знае и разбира най-добре, че другите трябва да се ръководят от него, че само той може да направи най-хубавите неща.

Силата на дисхармонията между Луната и Юпитер определя силата и трайността на човешката гордост, на човешкото тщеславие, на суеверието, фанатизма, преувеличаването, самохвалството, лъже вярата в несъществуващи чудеса и явления, вярването, че може да се постигне без разумни усилия, без ученичество и работа познание, сила и съвършенство.

Всички видове религиозни течения и общества, отличаващи се с всевъзможни суеверия, отричащи науката и надяващи се на съвършенство и спасение по чудо, са създадени от люде, в чиито хороскопи Луната и Юпитер са в дисхармония.

Всички религиозни учения, отличаващи се с празнодумство и обещаващи чудотворни постижения без работа, са рожба на такива умове.

Накъсо казано, всички възможни изопачения, заблуждения и лекомислия в областта на религиозните схващания и разбирания са родени от умовете на люде, в чиито хороскопи има дисхармония между Луната и Юпитер, а и самият Юпитер има преобладаващи дисхармонии от злосторниците. В последният случай отрицателните качества са проявени в най-силна форма.

Когато Луната е дисхармонично съчетана с Юпитер, но Юпитер получава преобладаващи хармонични съчетания с добротворците, тогава дисхармоничното влияние на Юпитер върху Луната не е така силно и вредно. Заблудите на такъв човек в религията няма да бъдат така големи и гореказаните качества няма да са много силни в отрицателно отношение.

Когато няма никакви съчетания между Луната и Юпитер, човек още не си е поставил задача съзнателно да определи отношенията си спрямо религиозните схващания и разбирания.

Всяка хармония между Юпитер и Луната означава условия и възможности за развитие на висшите дарби и способности, чрез които човек има връзка, отношение и обмяна с висшите светове, които ръководят религиозният живот на човека.

Обратно, всяка дисхармония между Луната и Юпитер означава нарушение на законите на висшите светове, скъсване на връзките, отношенията и обмяната с тези светове, изгубване на висшите дарби, добродетели и способности, чрез които се постигат голямото добро и голямото щастие.

8.5. АСПЕКТИ НА ЛУНАТА СЪС САТУРН


ЛУНАТА в тритон, 72° или секстил със САТУРН


Силата на хармонията, която съществува между Луната и Сатурн, особено, когато той получава предимно хармонични съчетания от добротворците и главно от Слънцето, определя силата и количеството на добродетелните качества, които Сатурн придава на Луната, т. е. на тялото, на инстинктите, на въображението, впачатлителността, възприемчивостта и задържателността (паметливостта).

Когато самият Сатурн е хармоничен, т. е. получава добри аспекти от добротворците, тогава чрез неутралната възприемчива Луна той придава на човека редица добродетелни качества и свойства, работливост, издръжливост, търпеливост, постоянство в мисли, чувства, желания и дела, съсредоточеност, самообладание, организационни дарби, методичност, системност, тактичност, скромност, пестеливост, икономичност, практичност, предвидливост, планомерност, точен усет за условията и възможностите при всяка работа в материалното поле.

Колкото по-голяма е хармонията между Луната и Сатурн, толкова пo-големи са благоприятните условия и възможности за ползотворни постижения в полето на материалната култура.

Особено големи успехи имат такива люде в разработването на всякакви рудни богатства и мини.

Човек с хармония между Луната и Сатурн е всякога верен на думите и обещанията си, спокоен и последователен в разсъжденията и делата си, обмисля винаги свързано, подробно и пълно всичко, взема предвид най-внимателно всички условия, обстоятелства, възможности.

За такива люде е казано от народа: „три пъти мери, веднъж режи”.

ЛУНАТА в съвпад, опозиция, съвпад в скоби, паралел, квадрат или полуквадрат със САТУРН


Едно от най-лошите съчетания, и в най-положителния мъжки или женски хороскоп, е силната дисхармония между Луната и Сатурн.

Сатурн има отношение към тъмнината, която създава всички видове ограничения и нещастия, лишения, спънки и противоречия в живота на човека и когато той е предимно дисхармонично съчетан със злосторниците или със Слънцето, тогава неговата дисхармония с Луната е най-силна,
най-мъчителна и разрушителна в много отношения. В такива случаи човек е във властта на редица отрицателни качества: съмнение, подозрителност, недоверчивост, мнителност, ревнивост, скъперничество, студенина, егоизъм, завистливост, заядливост, материалистически схващания, клюкарство, съдничество, интригантство, кавгаджийство, злопаметност, омраза.

Люде с такива съчетания са без приятели и избягвани от всички. Това са скъперници, ревнивци, саможивци, боящи се от всичко и всички, които са изцяло роби на изопачени схващания и разбирания за живота. Поради гореказаните низши качества, които представят мисловни и чувствени разстройства, такива люде цял живот страдат от различни болести, които ги правят още по-недоверчиви, затворени страхливо в себе си и отбягващи всички.

Явно е, че толкова отрицателни качества и чувства образуват отрови в кръвта на такива люде, нарушават функциите на много техни органи и най-вече на черния дроб, който е химическата лаборатория на Сатурн.

За да се образуват дисхармонични съчетания между Луната и Сатурн, както и всички лоши последици от тях, такъв човек в много от последните си животи е нарушавал Божествената правда по отношение на всички слоеве на обществото, но главно по отношение на простолюдието. Прегрешенията на такъв човек са станали причина всички пострадали да му изпратят своите проклятия, които образуват неговата карма. За такива люде народната мъдрост казва:

„Посял ветрове - пожънал бури”. На тях е чужда всяка радост, те не виждат нищо смислено и красиво в живота. Техният ум вижда само грешки и лоши неща, отрицанието, възмущението и презрението е тяхното постоянно настроение, недоволство и зложелателство са техен неразделен спътник.

При дисхармония между Луната и Сатурн човек е всякога страхлив, преувеличава опасностите, вижда опасности там, където те не съществуват, винаги е нерешителен, колеблив и недоверчив.

При дисхармония между Луната и Сатурн, когато самият Сатурн получава предимно хармонични съчетания от добротворците и липсват дисхармонии със злосторниците, тогава дисхармоничното влияние на Сатурн върху Луната не е толкова пакостно и злокобно.

Когато има хармония между Луната и Сатурн, а самият Сатурн получава предимно дисхармонии от злосторниците, тогава неговите хармонични влияния върху Луната ще останат без последствие, т. е. лицето не ще получи добродетелните качества на Сатурн, поменати за хармоничните съчетания на Луната и Сатурн.

Когато липсват всякакви съчетания между Луната и Сатурн, това показва, че такъв човек е свободен от тежки кармични задължения и не е бивал поставян на изпитания, през каквито е минал праведника Йов от Библията.

8.6. АСПЕКТИ НА ЛУНАТА С УРАН


ЛУНАТА в тригон, 72° и секстил с УРАН


Колкото по-силно е хармоничното съчетание между Луната и Уран, толкова по-силно е положителното Ураново влияние върху умствения, духовния и волевия живот на човека, особено до тридесетгодишна възраст, която се нарича Лунна, тъй като до тридесетгодишна възраст над човека господства Лунното влияние.

Според силата на хармонията между Луната и Уран, по-добре или по-слабо се развиват хармонично дарбите и способностите, намиращи се в коронната част на главата, чрез които човек прави правилни връзки, отношения и обмяна с висшите ангелски светове, откъдето придобива
Прометеевския  огън за  творчество  във всички области на  науката,  изкуствата,  философията и техниката.

Хармонията между Уран и Луната е свидетелство, че такъв човек в много минали животи е бил прилежен ученик, който е прилагал усвоеното познание.

Хармонията на Луната с Уран дава мощно и богато творческо въображение. Умът на такъв човек се отличава с бърза схватливост и съобразителност.

Впечатлителността е бърза, интензивна, богата. Чувствата на такъв човек и възгледите му са устойчиви, постоянни, интензивни, самобитни.

Замислите и стремежите на такъв човек всякога има духовна насоченост, отличават се с духовна светлина и са самобитни, нови.

Хармонията на Луната с Уран още от ранна възраст дава интерес към изучаване на окултните идеи и науки. Силата на аспекта определя и постиженията, които може да има човек в областта на окултните науки.

Всички окултни науки са под влиянието на Уран.

Всички самобитни творения и открития в областта на науките, изкуствата и техниката са също под влиянието на Уран.

Затова хармонията между Луната и Уран дава най-богатите условия и възможности за придобиване на окултни познания, духовна светлина и прозрение. Колкото по-силна е хармонията между Луната и Уран, толкова по-големи са благоприятните условия и възможности за овладяването на духовното познание в цялата му широта, за развитие на духовните дарби и способности, за усъвършенстване и напредък в духовното поле.

Най-важните дарби, способности и добродетелни качества, които се развиват при хармония между Луната и Уран са: необикновено силна, бърза и точна интуиция, т. е. духовно прозрение, чрез което човек от пръв поглед, първо впечатление и първа дума разбира с кого може да е приятел и с кого не, любов към всички същества и идеал за издигане на цялото човечество.

Животът на такива люде е необикновен във всяко отношение.

Поради своите високи умствени и духовни потребности, поради своя общочовешки и всемирен идеал, те търсят за приятели само светии, мъдреци и гении.

Люде с хармоничен аспект на Луната с Уран оказват твърде силно влияние с идеите, мислите, чувствата, живота и делата си върху околната среда, върху всички обществени слоеве изобщо.

За тези човеци може да се каже още, че те не се поддават на чужди отрицателни влияния, а напротив - сами те всякога влияят напредничаво и най-благотворно върху околната среда.

С каквато и среда да се съберат, те се стремят съзнателно да я спечелят за доброто, да увеличат светлината и щастието й, да й предадат от своите най-възвишени качества и добродетели.

Вродени и силно подчертани у тези люде са свободолюбието, пълната независимост, самостоятелността и самобитността.

Такива люде са най-добрите организатори и предназначители във всички области на човешката дейност, защото техните открития и постижения изпреварват своето време, техният устрем към преодоляване на старото и прокарването на новото е непреодолим. В практическото провеждане на техните винаги големи, нови и общочовешки идеали ги ръководи тяхната мощна интуиция, която им посочва пътя, човеците и средствата, чрез които те могат да осъществят замислите си.

Хармонията между Луната и Уран е свидетелство, че в редица минали животи такъв човек е приложил на дело в живота си всички окултни знания, които е придобил в окултни школи.

Те са станали плът и кръв от самия него. Такъв човек е подчинил напълно своята личност, т. е. материалната си същност на своята индивидуалност, т. е. на своята духовна същност.

У такива люде, поради това, окултните идеи и учения и вярата им в духовния свят са вродени. Хармонията между Луната и Уран в даден хороскоп показва, че такъв човек е готов да бъде окултен ученик, т. е. да продължи работата си като окултен ученик.


ЛУНАТА в опозиция, квадрат и полуквадрат с УРАН


Според силата на дисхармонията между Луната и Уран човек бива повече или пo-малко нетърпелив, прибързан, сприхав, рязък, избухлив, припрян, своеволен, непокорен, несклоним, презиращ всякакви наредби, всичко критикуващ, мнителен, подозрителен, поддаващ се на съмнения, недоверчив, отегчаващ се, непостоянен в мисли, чувства, намерения, стремежи, поддаващ се на отрицателни чужди влияния.

Такъв човек в миналите си животи е бивал окултен ученик, но е пропуснал да приложи много от придобитото знание, отлагал е приложението на задачите, не е използвал благоприятните условия и възможности за прилагане на окултните знания.

Според силата на дисхармонията между Луната и Уран, въображението на такъв човек е повече или по-малко дисхармонично, неточно, несигурно, преувеличаващо, затъмнено, изопачено, безпокойно и изпълнено с отрицателни смутни образи.

Впечатлителността е също болезнена, неестествена, примесена с неприятни усещания.

Такива люде са всякога склонни да преувеличават отрицателните неща, да предвиждат надвисващи нещастия, да вярват неоснователно в неизменност на съдбата, изобщо проявяват фантастично зловещателство и фанатизъм.

Те също обичат окултните идеи, но обикновено чрез тях търсят лесен начин за придобиване на щастие. Пламенни и предприемчиви, те лесно угасват и се разочароват при първите затруднения, губят бързо вярата и надеждата си и изоставят толкова бързо начинанията ей, колкото бързо са ги захванали.

Дисхармонията между Луната и Уран е най-неблагоприятна и съдбоносна главно в мъжки хороскоп. В този случай тя означава недоразумение, противоречия, неразбирателство в брачния живот или невъзможност за семеен живот, при твърде голяма дисхармония.

Дисхармонията между Луната и Уран се проявява най-силно до тридесетгодишна възраст, през което време човек се проявява като ексцентричен, особен, неразбран характер, неприятен за околните, внасящ навсякъде раздор и смут. Такъв човек мисли за себе си, че много знае и се отнася към другите с презрение и надменност, като ги смята за глупави. Тази диехармония често се превръща в болезнено честолюбие, болезнена чувствителност - обидчивост, сръдливост, неотстъпчивост, непримиримост, инат.

Ако освен диехармоничното съчетание с Уран, Луната има и хармонични съчетания от добротворците, тогава много от казаните отрицателни качества ще се намалят и съответно видоизменят, в зависимост от аспектите, които облекчават дисхармонията.


ЛУНАТА в съвпад, паралел, съвпад в скоби с УРАН


Тези съчетания на Луната с Уран са хармонични, благотворни, усилват духовните дарби и способности на човека, толкова повече, колкото по-силна е неговата любов към Бога, към окултните идеи и науки, колкото е по-духовен и по-определен в следването на своя висш идеал.

Люде с материалистически схващания и разбирания, които нямат вяра в Бога и стремежи към духовните науки, ако имат в звездослова си някое от горните съчетания на Луната с Уран, това означава, че у тях те засилват материалистическите нагони и действат като отрицателни съчетания,

т. е. проявяват се с гореказаните отрицателни качества и прояви.

Липсата на съчетания между Луната и Уран показва, ограничено въображение, ограничена впечатлителност, липса на оригиналност, склонност към подражаване на околната среда, липса на самостоятелност и самоувереност, склонност към подчиняване на чуждо мнение.

8.7. АСПЕКТИ НА ЛУНАТА С НЕПТУН


ЛУНАТА в съвпад, паралел, съвпад в скоби, тригон, 72° или секстил с НЕПТУН


Колкото по-голяма е хармонията между Луната и Нептун, толкова повече и по-силни са духовните заложби, дарби и способности, чрез които човек прави правилни връзки, отношения и обмяна със световете на ангелската любов, следователно - толкова по-силно е ръководството на висшите светове в живота и съдбата на такъв човек.


За такъв човек народът казва: „Силен му е ангелът”.

Силата на хармонията между Луната и Нептун определя количеството, качеството и трайността на дарбите и способностите за изучаване и разбиране на изящните изкуства, за творчески прояви и успех в изкуството.

Само люде с хармония между Луната и Нептун могат да се нарекат с право мистици, защото у тях мистиката е напълно вродена. Люде с такива аспекти по характер са впечатлителни, романтични, постоянно вглъбени в своя вътрешен живот, утописти, които в очите на околната среда „живеят на небето”, минават за същества унесени и непрактични, неприспособими към действителния живот.

Такива люде живеят на едно по-високо поле с възвишени мисли и чувства и земната дисхармония, човешкият практицизъм и грубост им са чужди. Те могат да имат най-големи постижения и успехи само в областта на изящните изкуства.

ЛУНАТА в опозиция, квадрат или полуквадрат с НЕПТУН


Родените с дисхармония между Луната и Нептун, според нейната сила, притежават необикновени отрицателни качества, необикновени хаотични схващания и разбирания във всяко отношение.

Такива люде са склонни да приемат противоестествени храни и пития, да употребяват силни упойки, свързани с психически усещания, като хашиш, опиум, морфин и др., за да имат силни и остри усещания от неестествени съновидения. (При хармония между Луната и Нептун човек притежава пророчески дарби и способности и вижда пророчески сънища и видения).

Дисхармонията между Луната и Нептун дава всякога лъжепророци, лъжливи съновидци, гадатели, тайногадатели и пр., с една реч самонабедени пророци, тълковници, самозаблуждаващи се духогадатели и мошеници.

Това са люде невменяеми, объркани, неопределени, хаотични.

В мъжки звездослов дисхармонията между Луната и Нептун показва нещастен семеен живот, лошо отношение с жените, неестествени и пакостни схващания за брака изобщо.

Ако освен лошия аспект от Нептун Луната получава хармонични съчетания от добротворците, лошите качества на Лунно-Нептуновия аспект се намаляват и видоизменят към по-добри.

Но  ако  към  лошото  съчетание  на  Луната  с  Нептун  се  прибави  и  лошо  съчетание  от злосторниците, тогава лошите качества, произтичащи от дисхармонията между Луната и Нептун, се засилват още повече.

Ако Луната има силна дисхармония с Нептун, а получава силен хармоничен аспект от Слънцето, тогава дисхармонията между Луната и Нептун действа като хармоничните съчетания на двете светила, поради по-силното хармонизиращо въздействие на Слънцето.

Липсата на всякакви съчетания между Луната и Нептун показва липса на всякакви мистични дарби, заложби, способности и стремежи.

Съчетанията между Луната и Нептун въздействат най-силно върху човека до тридесетгодишна възраст, но тогава човек не може напълно да ги използва съзнателно, разумно и целесъобразно.

Хармонията между Луната и Нептун може да бъде оползотворена главно след тридесетгодишна възраст.

Дисхармонията между Луната и Нептун е най-съдбоносна и пакостна за съдбата и живота на човека до тридесетгодишна възраст.

8.8. АСПЕКТИ НА ЛУНАТА С ПЛУТОН


ЛУНАТА в тригон, 72° или секстил с ПЛУТОН


Това са хармоничните съчетания на Луната и Плутон. Според силата на хармонията между Луната и Плутон може да се съди до каква степен човек има правилни връзки, отношения и обмяна със съществата, които работят в дълбините на Земята.

Тази хармония показва, че човек е имал всякога правилни отношения към подземните богатства, към животните и към земята изобщо.

Такъв човек правилно оценява благата, които му дава природата и е благодарен за тези блага. Люде с такива аспекти имат условия и възможности да намират подземни богатства. Между тях са най-добрите минни инженери, инженери за използване на подземните течни и рудни богатства.

Люде с хармония между Луната и Плутон са много издръжливи при болести, прекарват ги лесно и не се плашат от никакви физически изпитания. Такива люде ценят истински и обичат земята, щастливи са, когато притежават много земя и сами се занимавате нейната обработка и използване.

ЛУНАТА в сьвпад, опозиция, паралел, съвпад в скоби, квадрат или полуквадрат с ПЛУТОН


Колкото по-силна е дисхармонията между Луната и Плутон, толкова повече и по-силни са отрицателните Плутонови качества.

Анархистичните схващания и разбирания са едни от най-силните отрицателни качества на Плутон. Люде с дисхармония между Луната и Плутон не признават никакви Божествени и човешки закони, никакъв установен обществен ред.

Те пренебрегват или се стремят да разрушат всеки рея който им пречи да имат пълно изживяване на своите желания и своите низши инстинкти.

Дисхармонията между Луната и Плутон, в зависимост от нейната сила, прави човека податлив към всевъзможни и чести заболявания.

Дисхармонията между Луната и Плутон, в зависимост от нейната сила, внасят хаотичност в идеи, мисли и чувства и желания и могат да причинят най-опасните полудявания, особено, когато Луната е в силна дисхармония с Марс и няма никаква помощ от някой добротворец.

Ако Луната е в дисхармония с Плутон, а получава хармонично съчетание от добротворците, в такъв случай у човека често ще настават борби между отрицателните желания и доброто.

Дисхармоничните съчетания между Луната и Плутон се проявяват най-тежко върху живота и съдбата на човека до тридесетгодишна възраст.

Дисхармонията на Луната с Плутон показва недоразумения в брака, изобщо нещастен или невъзможен брачен живот.

Липсата  на  всякакъв аспект  между Луната  и  Плутон,  показва,  че  такъв  човек  още  не  е поставен на изпитания, т. е. не е започнал да работи съзнателно със скритите подземни сили.

Такъв човек не си е още образувал карма, нито дихарма с подземните жители, с подземния свят.

8.9. ОБЩО ЗА ЛУНАТА И АСПЕКТИТЕ Й С ВСИЧКИ СВЕТИЛА


ЛУНАТА показва какви са връзките, отношенията и обмяната на човека със земята и с материалните сили в природата изобщо. Луната има отношение към силите, качествата и свойствата на материята, от която е построен главният мозък на човека, както и към устройството, формирането и дейността на главния мозък и на цялото тяло на човека.

Учителят изтъква следния важен закон: „Каквото е устройството на главния мозък, каквито са неговите форми, сили и качества, такова е и цялото тяло на човека”. Главният мозък представя почвата, градината на човешкия ум, където се посяват и обработват най-висшите дарби, добродетели и способности. Следователно, колкото повечко и по-силни са хармоничните съчетания на Луната с добротворците, толкова повече благословения, сили и качества придобива главния мозък от висшите светове.

Когато Луната е хармонично съчетана с повече добротворци, главният мозък на такъв човек може да се уподоби на най-плодородната почва, в която могат да се сеят всякакви семена и от която могат да се родят всякакви плодове.

Добротворецът, който образува най-силен аспект с Луната, влияе чрез нея най-силно върху устройството, формирането на човешкия мозък и върху добродетелните качества, дарбите, способностите, идеите и разбиранията на този човек, които ще определят идеалите и насоките на неговия живот.

Ако Слънцето има най-силно хармонично съчетание с Луната, устройството и формирането на главния мозък и на цялото тяло ще бъдат най-хармонични и кръвта на човека ще притежава достатъчно количество органическо злато, което гарантира здравето на човека.

Органическото злато в кръвта показва, че човек е придобил много органически качества - основа за развитие на най-висшите дарби и способности, на най-висока интелигентност и на най- висша нравственост.

Ако преобладаващи са хармоничните съчетания с Юпитер, главният мозък на човека ще бъде устроен и формиран под Юпитерово влияние, ще съдържа преобладаващите творчески сили, качества и свойства на Юпитер, такъв човек ще има най-добрите възможности да развие Юпитеровите добродетели, дарби и способности - философски способности, религиозни чувства, духовни стремежи, любов към обществена дейност, щедрост, милосърдие, интуиция.

Когато Луната има най-силна хармония с Венера, главния мозък на човека съдържа предимно творчески сили, качества и свойства на Венера и дава най-добрите условия и възможности за развитие и прояви на Венерините дарби и способности: любов към всички изящни изкуства и прояви, и успехи в изкуствата (артистични стремежи и прояви).

Дисхармонията между Луната и добротворците показва, че в минали животи такъв човек е имал благословения от висшите светове, но не се е ръководил от висш идеал и е пропуснал да развие способностите си, не е използвал добрите възможности и условия.

Дисхармонията между Луната и добротворците, според своята сила, показва какви творчески сили, качества и свойства е изгубил главния мозък, поради което е станал подобен на най-бедна почва или е заприличал на пустеещо поле, където никнат само плевели и бурени.

За количеството, силата и качеството на творческите сили, както и за условията и възможностите за развитието и проявите на висшите дарби и способности, съдим от количеството и силата на хармоничните съчетания между Луната и добротворците.

Защото добротворците са представители на висшите светове, а хармонията между Луната и добротворците е свидетелство за задружната и плодотворна дейност между човека и висшите светове.

С други думи казано, хармонията между Луната и добротворците е заплатата, която човек получава от висшите светове, когато става изявител и служител на мислите, идеите, чувствата, стремежите и желанията, които получава от тях.

Отличителните качества на идеите, мислите, чувствата, желанията и стремежите, които човек приема от висшите светове, са вдъхновението и радостите.

Дисхармонията между Луната и добротворците, според нейната сила, е свидетелство за дадени, но неизпълнени в минали живот обещания пред висшите светове.

Силата и количеството на хармоничните съчетания между Луната и добротворците определя хармоничното устройство на главния мозък и тялото, следователно - и правилно възприемане и оползотворяване на благословенията, идещи от висшите светове, както и на природните сили.

Дисхармонията между Луната и добротворците показва, зависимост от нейната сила, че е нарушена хармонията в устройството и формирането на главния мозък и поради това човек е изгубил всички условия и възможности за правилно възприемане и оползотворяване на благословенията от висшите светове.

Хармонията между Луната и злосторниците, според своята сила показва до каква степен човек има правилни връзки, отношения и обмяна с пo-низшите светове в себе си, до каква степен човек правилно възприема, преработва и оползотворява благата, които получава от по-низшите светове.

Дисхармонията между Луната и злосторниците, според количеството и силата на дисхармоничните съчетания с тях, показва до каква степен човек се е поддал под влиянието на низшите светове, до каква степен е станал носител, изявител и служител на идеи, миели, желания, чувства и прояви на низшите светове. Главните отличителни качества на идеите, мислите, чувствата, желанията и проявите, идващ от низшите светове са: тъмнина, съмнение, мъчение, лишение, болести изобщо злочестини.

Дисхармонията между Луната и злосторниците, според силат; на дисхармонията, показва до каква степен главният мозък на човека както и цялото му тяло са дисхармонично устроени и формирани.

А колкото по-голяма е дисхармонията в устройството на мозък, и тялото, толкова по- неправилни са отношенията на човека с по-низшит светове, толкова по-неправилно той възприема и  толкова  повече  не  обработва  силите,  идващи  от  тези  светове,  не  ги  трансформира  и оползотворява.

Според силата и количеството на хармоничните съчетания н Луната с добротворците бива количеството  и  качеството  на  добрите  навици  от  минали  животи,  както  и  на  естествените ползотворни инстинкти.

Обратно, количеството и силата на дисхармониите между Луната и злосторниците определя количеството и силата на лошите навици противоестествени нагони.

Количеството и силата на хармонията на Луната и добротворцит означават благоприятните условия и възможности за щастлив брачен живот, за добри отношения с жените, а също - благоприятните услови и възможности за придобиване на материални богатства, изобщо - за успехи и постижения в материалния свят (от материален род).

Когато Луната е с преобладаващи дисхармонични съчетания съ злосторниците, значението на аспектите е обратно на току що казаното.

В женски хороскоп Луната означава духовните способности, дарби, заложби, сили и качества, духовната възприемчивост, духовнит богатства и възможности изобщо.

Колкото повече, пo-силни и по-хармонични съчетания има Лунат с добротворците, толкова повече, по-силни и пo-големи са духовнит дарби, способности, условия, възможности и постижения.

Точно обратно имат преобладаващите дисхармонии на Лунат със злосторниците.

Общо казано, според количеството, качеството и силата на аспектите, които получава Луната от останалите светила, биват хармонично или дисхармонично развити женствените и матерински качества у жената.

При разглеждането на хороскопа всякога трябва да се има предвид положението на Луната по дом, както и нейната фаза.

Когато Луната се намира на изток от меридиана, т. е. към страната на асцендента, нейните влияния са под контрола на съзнанието и волята на човека. В такъв случай добрите или лоши влияния на Луната могат да бъдат възприети и проявени съзнателно или целесъобразно.

Когато Луната се намира на запад от меридиана, т. е. откъм страната на десцендента, тогава нейните добри или лоши влияния въздействат върху подсъзнанието, т. е. върху инстинктите и не са под контрола на човешката воля.

Когато в момента на раждането Луната е празнеща се, т. е. отива от пълнолуние към новолуние, тогава нейните влияния въздействуват повече върху субективния ум на човека, хармонично или дисхармонично - според аспектите. В този случай по-богат е субективният, личен живот на човека, по-богат е вътрешният живот на човека, който е аналогичен на събиране и жътва. Насоките и психичните движения у такъв човек са отвън навътре, той събира умствен и духовен капитал, знание и опитност, които преценява, опознава, пречиства и слага в ред.

Когато Луната се пълни, т. е. отива от новолуние към пълнолуние, нейните хармонични или дисхармонични влияния въздействат на външния обективен ум. В такъв случай човек има знания и опитност от минали животи, които в този живот трябва да посее и възрасти, т. е. да приложи. Насоката на духовната дейност на такъв човек е отвътре навън.

Едно старо свещено правило, изразено от великите учители, гласи:

„През светлата част на Луната всякога действат силите и влиянията на добротворните светове върху човека, а през тъмната част на Луната действат злосторни светове върху човека”.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ